Ο Δήμος Βόλου γίνεται φιλικός προορισμός για την ανάπτυξη ποδηλατικού τουρισμού

Ο Δήμος Βόλου γίνεται φιλικός προορισμός για την ανάπτυξη ποδηλατικού τουρισμούΠηγή φωτό: Pixabay

Ο Δήμος Βόλου προχωρά τις διαδικασίες για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων προϋπολογισμού 350.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόκειται για την αγορά, την μεταφορά και την εγκατάσταση 92 συμβατικών ποδηλάτων, 42 ηλεκτρικών ποδηλάτων, 3 ηλεκτρικών ποδηλάτων ΑμεΑ, είκοσι 20 μπαταριών, 120 σταθμών (ηλεκτρονικές θέσεις) και 1 άδειας χρήσης λογισμικού ελέγχου θέσεων κλειδώματος, ηλεκτρονικές κάρτες ταυτοποίησης χρηστών.

Το έργο αφορά την προμήθεια ενός ενιαίου αυτοματοποιημένου συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων. Τα συμβατικά και ηλεκτρικά ποδήλατα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος, των οποίων η εκμίσθωση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους αυτόματους σταθμούς. Πιο συγκεκριμένα, τα ποδήλατα θα βρίσκονται ασφαλισμένα στους σταθμούς μίσθωσης, τα οποία θα μπορούν να τα μισθώνουν οι χρήστες, στη διαδικασία παραλαβής και επιστροφής ενός ποδηλάτου

Διάθεση με χρήση ειδικής κάρτας

Οι χρήστες που επιθυμούν να παραλάβουν ένα ποδήλατο από τους σταθμούς διάθεσης ποδηλάτων, θα μπορούν να αποκτήσουν μια ειδική ηλεκτρονική κάρτα η οποία θα χρησιμοποιείται για λόγους πιστοποίησης των χρηστών, τουλάχιστον κατά τα πρώτα 3 έτη λειτουργίας του συστήματος όπου δεν θα υπάρχει χρέωση των χρηστών για την χρήση των ποδηλάτων. Για την απόκτηση της κάρτας τους, οι πολίτες θα προσέρχονται σε εξουσιοδοτημένα σημεία όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία τους και θα καταγράφονται ως χρήστες παραλαμβάνοντας την κάρτα τους, η οποία θα έχει μόνιμη ισχύ.

Μετά την παρέλευση των 3 ετών, ο Δήμος θα επιλέξει την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει και το σύστημα θα διαμορφώσει τυχόν χρεώσεις ανάλογα. Στην περίπτωση χρέωσης της χρήσης των ποδηλάτων, οι χρήστες θα μπορούν να προσθέτουν χρήματα στην κάρτα τους έτσι ώστε να τα καταναλώνουν στην συνέχεια σε ώρες χρήσης του συστήματος. Η κάρτα θα πρέπει να μπορεί να «γεμίσει» οποιαδήποτε στιγμή με άυλο χρόνο χρήσης ο οποίος θα καταναλώνεται ανάλογα με την χρήση, σύμφωνα με τον τρόπο χρέωσης του συστήματος. Η προσθήκη χρημάτων στην κάρτα θα πρέπει να μπορεί να γίνει είτε στα εξουσιοδοτημένα σημεία είτε και ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του συστήματος.

Επίσης η έκδοση της κάρτας θα πρέπει να μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Με την επιτυχή εγγραφή του στο σύστημα και την έκδοση της κάρτας του, ο συνδρομητής θα μπορεί να επισκεφθεί έναν σταθμό διάθεσης για να παραλάβει ένα ποδήλατο, όποτε το επιθυμεί.

Διάθεση με χρήση ειδικής εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα

Οι χρήστες του συστήματος που επιθυμούν να παραλάβουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, θα κατεβάζουν στο κινητό τους τηλέφωνο την εφαρμογή από την ειδική σήμανση στο ποδήλατο που βρίσκεται σε μια από τις ζώνες στάθμευσης.

Μόλις ανοίξουν την εφαρμογή στο κινητό τους τηλέφωνο, το λογισμικό θα τους ζητήσει να ταυτοποιήσουν τον αριθμό του τηλεφώνου τους καθώς και να συνδέσουν την ειδική κάρτα για λόγους ταυτοποίησης των στοιχείων τους. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία (που πραγματοποιείται μόνο μια φορά), είναι έτοιμοι για να παραλάβουν ένα ποδήλατο.

Σε περίπτωση που οι χρήστες επιθυμούν να παραλάβουν ένα ποδήλατο από τους σταθμούς διάθεσης ποδηλάτων, και δεν διαθέτουν την ειδική κάρτα, μπορούν με χρήση της πιστωτικής τους κάρτας να εγγράψουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου και να προμηθευτούν χωρίς χρέωση χρόνο χρήσης μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του συστήματος ποδηλάτων του Δήμου Βόλου. Στην συνέχεια με την αποστολή ενός SMS σε προκαθορισμένο αριθμό, θα δηλώνουν τον αριθμό της κλειδαριάς που βρίσκεται το ποδήλατο και θα μπορούν να το ξεκλειδώσουν.

Διαδικασία παραλαβής και επιστροφής ενός ποδηλάτου

Η διαδικασία παραλαβής και επιστροφής ενός ποδηλάτου θα πρέπει να είναι απλή.

Ο χρήστης που επιθυμεί να παραλάβει ένα συμβατικό ποδήλατο, θα πηγαίνει στον σταθμό που επιθυμεί και θα επιλέγει ένα ποδήλατο. Ο χρήστης θα μπορεί να παραλάβει το ποδήλατο με δυο τρόπους, είτε περνώντας την

ειδική ηλεκτρονική κάρτα πάνω από τη θέση ασφάλισης είτε επιλέγοντας το ποδήλατο από την ειδική εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο. Το σύστημα έπειτα πιστοποιεί τον χρήστη, απασφαλίζει το ποδήλατο και ο χρήστης παραλαμβάνει το ποδήλατό του.

Με τον ίδιο τρόπο, είτε με τη χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής κάρτας, είτε με τη χρήση της ειδικής εφαρμογής μέσω του κινητού τηλεφώνου, θα μπορεί να παραλάβει και ο χρήστης ΑΜΕΑ το ποδήλατο που επιθυμεί, μεταβαίνοντας στον πλησιέστερο σταθμό που διαθέτει ποδήλατα ΑΜΕΑ. Τα ποδήλατα ΑΜΕΑ θα βρίσκονται σταθμευμένα στην τελευταία βάση κάθε σταθμού επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση σε αυτά. Ο χρήστης που επιθυμεί να παραλάβει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, αφού πρώτα έχει κάνει εγγραφή στην υπηρεσία, πηγαίνει σε μια από τις ζώνες στάθμευσης, πλησιάζει το ποδήλατο και μέσα από την ειδική εφαρμογή απλά «κουνάει το κινητό του κοντά στο καλάθι». Δίνεται επίσης η δυνατότητα σάρωσης QR code ή εισαγωγής του αριθμού ποδηλάτου. Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση του χρήστη από το σύστημα, η ηλεκτρονική κλειδαριά ανοίγει αυτόματα και το ποδήλατο είναι έτοιμο για χρήση.

Ο χρήστης που έχει παραλάβει ένα συμβατικό ποδήλατο, πηγαίνει σε οποιονδήποτε σταθμό ποδηλάτων, βρίσκει μια κενή θέση ασφάλισης και τοποθετεί το ποδήλατο στην θέση αυτή. Το σύστημα ασφαλίζει την κλειδαριά και παραλαμβάνει το ποδήλατο. Η διάρκεια χρήσης του ποδηλάτου υπολογίζεται σε πραγματικό χρόνο. Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει παραλάβει κάποιο ποδήλατο ΑΜΕΑ, τοποθετεί το ειδικό μέρος του ποδηλάτου στην ειδική θέση ασφάλισης με την σήμανση για ΑΜΕΑ. Το σύστημα τότε ασφαλίζει την κλειδαριά και κλειδώνει το ποδήλατο.

Κατά την επιστροφή ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου, ο χρήστης θα πρέπει να τοποθετήσει το ποδήλατο σε μια από τις ζώνες στάθμευσης που υποδεικνύονται στην ειδική εφαρμογή. O χρήστης χρησιμοποιώντας και πάλι την ειδική εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο κλειδώνει την ηλεκτρονική κλειδαριά και η διάθεση σταματά.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 21/10 19:08

  Επίσκεψη Υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια στη Ρόδο

 2. 21/10 19:05

  Συνάντηση ΣΕΤΚΕ με Βεσυρόπουλο και Παππά για ζητήματα του κλάδου τουριστικών καταλυμάτων

 3. 21/10 15:45

  Τμήμα Τουρισμού Δήμου Ρεθύμνης: Δυναμική περίοδος δράσεων και επαφών το δίμηνο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος

 4. 21/10 15:41

  Ά. Γκερέκου: Στόχος μας ο δημιουργικός και αναζωογονητικός τουρισμός

 5. 21/10 15:39

  #FALLinLoveWithCroatia: Η νέα social καμπάνια της Κροατίας για τον φθινοπωρινό τουρισμό

 6. 21/10 14:42

  Κάναλος Κισσάβου: Επανατοποθέτηση λιφτ για τη μεταφορά αρχάριων αθλητών σκι

 7. 21/10 14:32

  Αυτό είναι το ομορφότερο χωριό της Ευρώπης και είναι Ελληνικό!

 8. 21/10 14:08

  Αιφνιδιαστική απόφαση: To Μαρόκο «κόβει» τις πτήσεις από Ολλανδία, Γερμανία, Ην. Βασίλειο

 9. 21/10 13:42

  Β. Κικίλιας στο Olympia Forum: Πληρότητα 65% τον Σεπτέμβριο στη χώρα

 10. 21/10 13:40

  Συνάντηση Γ.Γ. ΕΟΤ με τον Πρέσβη της Ιορδανίας

 11. 21/10 13:16

  Αμερικανικός τουρισμός: Ανεβαίνει η εμπιστοσύνη στα ταξίδια διακοπών – Οι κυριότερες ανησυχίες τους

 12. 21/10 12:57

  Ελληνικός τουρισμός: Στο μισό των επιπέδων 2019 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το οκτάμηνο του 2021

 13. 21/10 12:24

  TUI: Αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και S&P

 14. 21/10 12:10

  Κυπριακός τουρισμός: Αναβάθμιση σήματος πιστοποίησης “Taste Cyprus”

 15. 21/10 11:56

  Nέα ιστοσελίδα για την Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων

 16. 21/10 11:54

  Στο λιμάνι του Βόλου ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ

 17. 21/10 11:45

  Η Αθήνα στις 10 φθηνότερες ευρωπαϊκές πόλεις για γεύματα σε εστιατόριο

 18. 21/10 11:11

  SUPMed: Μείωση των πλαστικών μιας χρήσης στον τουρισμό της Κύπρου, της Ελλάδας και της Μάλτας - Εκδήλωση στην Κύπρο

 19. 21/10 11:05

  Έναρξη υποβολής αιτημάτων πληρωμής για παρόχους του «Τουρισμός για όλους» για vouchers Ιουλίου 2021

 20. 21/10 11:00

  Κάντε διακοπές σαν τον Πούτιν: Νέα ταξιδιωτικά πακέτα από το κρατικό ταξιδιωτικό γραφείο της Ρωσίας

 21. 21/10 10:45

  Διερεύνηση σύνδεσης Καρπενησίου - Χιονοδρομικού Κέντρου με Τελεφερίκ

 22. 21/10 10:25

  Φινλανδία: Περισσότερες άδειες διαμονής για μάγειρες, καθαρίστριες και εργάτες οικοδομών

 23. 21/10 09:45

  Οι Γερμανοί καταναλωτές γνωρίζουν περισσότερο το ούζο απ’ ότι τα ελληνικά κρασιά

 24. 21/10 09:39

  Άδειες για νέα ξενοδοχεία σε Μύκονο και Σαντορίνη

 25. 20/10 17:56

  Nέα Γενική Διευθύντρια για την Ευρώπη στην CLIA

 26. 20/10 17:37

  Β. Κικίλιας: Κομβικής σημασίας η δημιουργία Μητροπολιτικού Συνεδριακού Κέντρου στην Αθήνα

 27. 20/10 15:59

  Celebrity Cruises: Οι κρουαζιέρες που έχουν προγραμματιστεί το 2023 στην Ελλάδα

 28. 20/10 15:41

  Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Το Film Office στη διεθνή έκθεση καινοτομίας Beyond 4.0

 29. 20/10 15:30

  Οι συναντήσεις εργασίας του Τομεάρχη Τουρισμού της ΝΔ Ανδρέα Φιορεντίνου

 30. 20/10 14:24

  M. Κόνσολας: Νομοθετική ρύθμιση το επίδομα ανεργίας χιλιάδων εργαζομένων στον τουρισμό και στην εστίαση

 31. 20/10 14:21

  Γιώτινγκ: Συνάντηση ΣΙΤΕΣΑΠ με τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου

 32. 20/10 14:12

  Τουρισμός/ Αττάλεια: Εκτόξευση σε επίπεδα 2019 αναμένουν οι ξενοδόχοι το 2022

 33. 20/10 13:44

  Στην Ikos πεντάστερο ξενοδοχείο στη Μαγιόρκα – Σχέδιο για επένδυση 110 εκατ. ευρώ

 34. 20/10 13:09

  Ρόδος – Σύμη: Εκεί που το καλοκαίρι συνεχίζεται - Ταξίδι εξοικείωσης δημοσιογράφων από την Αυστρία

 35. 20/10 13:07

  Γενικό Δικαστήριο: «Τοίχος» στις προσφυγές της LOT κατά της απόκτησης στοιχείων της Air Berlin από τις easyJet & Lufthansa

 36. 20/10 12:55

  FedHATTA: Προετοιμασίες για το μεγάλο συνέδριο της ένωσης τουριστικών γραφείων Γερμανίας, DRV, στη Μεσσηνία

 37. 20/10 12:48

  TUI: Νέα πανευρωπαϊκή καμπάνια – Ανανεωμένη εικόνα και προβολή του εύρους εμπειριών - Δείτε πρώτοι το βίντεο

 38. 20/10 12:26

  Δωρεάν εισιτήρια σε χιλιάδες νέους για να ταξιδέψουν στην Ευρώπη

 39. 20/10 12:20

  World Spa Awards 2021: Διακρίσεις για τρία ελληνικά ξενοδοχεία

 40. 20/10 11:45

  Booking.com | Τουρισμός: Οι 8 μεγαλύτερες προβλέψεις στα ταξίδια για το 2022

 41. 20/10 11:38

  Θεσσαλονίκη: Ταξίδι εξοικείωσης για προβολή στην πολωνική αγορά

 42. 20/10 11:32

  Discover the World: Νέα συνεργασία της με το ρωσικό αερομεταφορέα Nordwind Airlines

 43. 20/10 10:50

  Abu Dhabi: Ανοίγει τις πύλες του το μοναδικό ξενοδοχείο της Warner Bros στον κόσμο

 44. 20/10 10:35

  Πώς θα επηρεάσει τις πτήσεις η άνοδος στις τιμές των καυσίμων

 45. 20/10 10:25

  Forbes World’s Best Employers List 2021: Χρυσό μετάλλιο για τα ξενοδοχεία Kempinski

 46. 20/10 09:45

  Radisson Hotel Group: Ο πρώτος ξενοδοχειακός όμιλος με συνέδρια μηδενικού άνθρακα

 47. 20/10 09:25

  Πράσινο φως για 2 νέα πολυτελή ξενοδοχεία σε Σαντορίνη και Πάρο

 48. 19/10 20:29

  Β. Κικίλιας: Η Σαντορίνη μπορεί να γίνει παγκόσμιο πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης

 49. 19/10 15:14

  Idealtours: Νέος προορισμός η Θάσος για το καλοκαίρι του 2022

 50. 19/10 14:16

  ETC: Αξιολόγηση κινδύνου βάσει ταξιδιωτών, όχι χωρών – «Μην αξιοποιείτε τη Λευκή Λίστα της ΕΕ»

 51. 19/10 13:33

  Oceania Cruises: Ξεκίνησαν κρουαζιέρες στην Ελλάδα με το πλοίο Riviera

 52. 19/10 13:30

  Χρήστος Μιστρής: Ο νεός αντιπρόεδρος της ASTA Greece & Cyprus

 53. 19/10 12:58

  Alltours: Αύξηση των τσάρτερ για Κρήτη τον Οκτώβριο – "Η ζήτηση ξεπερνά τα επίπεδα του 2019"

 54. 19/10 12:52

  Seabourn: Νέες χειμερινές κρουαζιέρες σε Αθήνα και ελληνικά νησιά το 2022

 55. 19/10 12:30

  Β. Κικίλιας: Η ανάπτυξη και η ευημερία το 2022 περνούν από τον τουρισμό - Από τον Απρίλιο η σεζόν

 56. 19/10 12:09

  Πώς προχωρά η κατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων

 57. 19/10 12:00

  H Περιφέρεια K. Μακεδονίας στη διεθνή έκθεση τουρισμού “TTG TRAVEL EXPERIENCE 2021”

 58. 19/10 11:56

  TUI: Η νέα διαφημιστική καμπάνια στις Σκανδιναβικές αγορές "Νέες αναμνήσεις σας περιμένουν" (video)

 59. 19/10 11:34

  Η Αττική σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τον κυκλικό τουρισμό – Συνεργασία με το Δίκτυο CIVINET Greece-Cyprus

 60. 19/10 10:59

  Υπ. Τουρισμού: Διαπίστωση νομιμότητας σε βοηθητικά έργα υποδομών στα Αστέρια Γλυφάδας

 61. 19/10 10:56

  Όμιλος Accor: Θετικά τα αποτελέσματα υγιεινής και βιώσιμης τροφής στα ξενοδοχεία

 62. 19/10 10:55

  ΗΠΑ: Εμμένει η ταξιδιωτική σύσταση «Μην ταξιδεύετε στην Ελλάδα»

 63. 19/10 10:53

  Οι προσδοκίες της Τουρκίας για ανάκαμψη της κρουαζιέρας από το 2022

 64. 19/10 10:51

  Άδειες για νέα ξενοδοχεία σε Κρήτη και Μύκονο

 65. 18/10 17:31

  Ο συνεδριακός τουρισμός και το «φαινόμενο της σαμπάνιας»

 66. 18/10 16:55

  Τουρισμός: Συνάντηση Κικίλια με τον CEO του private equity fund, Certares, Greg O’ Hara

 67. 18/10 15:01

  Emirates: Προσφορά για οικογενειακές διακοπές στο Ντουμπάι κατά τη διάρκεια της Expo 2020

 68. 18/10 14:25

  Το 50% των προγραμμάτων του Dertour αποκλειστικά για ταξιδιώτες με ανοσία

 69. 18/10 14:18

  Παρελθόν η μάσκα στις περισσότερες πτήσεις των Σκανδιναβικών αερομεταφορέων

 70. 18/10 13:59

  Ιατρικός τουρισμός: Η Τουρκία διευκολύνει τις visa – Στοχεύει σε 3 δισ. δολάρια το 2023

 71. 18/10 13:51

  Toυριστική Εκπαίδευση | Έναρξη υποβολής ενδιαφέροντος σε 7 τουριστικές σχολές του ΟΑΕΔ

 72. 18/10 13:34

  Ξενοδοχεία: Ποιες είναι οι εκπτώσεις στα μνημόνια με τους Οργανισμούς Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων

 73. 18/10 13:22

  Air Canada: Επαναφορά των συνδέσεων με Αθήνα το καλοκαίρι του 2022

 74. 18/10 13:18

  Η Θεσσαλονίκη homeport

 75. 18/10 13:14

  Fly Aqaba: Ο νέος αερομεταφορέας που θα συνδέει την Ιορδανία με την Ευρώπη και τον Αραβικό κόσμο

 76. 18/10 12:47

  Ισπανία: Το Game of Thrones αναζωογόνησε τον τουριστικό κλάδο μιας ολόκληρης πόλης

 77. 18/10 12:20

  Ην. Βασίλειο: Με τεστ πλευρικής ροής οι διεθνείς ταξιδιώτες από τις 24 Οκτωβρίου

 78. 18/10 11:57

  Διεθνής τουρισμός: Περίπλοκοι κανόνες, COVID και καραντίνα οι βασικοί φόβοι των ταξιδιωτών

 79. 18/10 11:30

  B. Κικίλιας: Στο επίκεντρο η ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων

 80. 18/10 11:16

  Αθηναϊκός τουρισμός: Σε επίπεδα καλοκαιριού οι online αναζητήσεις για διαμονή τον Σεπτέμβριο - Οι σημαντικότερες αγορές το 9μηνο

 81. 18/10 11:08

  Προβολή της Κρήτης στη μεγαλύτερη επαγγελματική έκθεση  τουρισμού στη Γαλλία

 82. 18/10 10:25

  Τα κρυπτονομίσματα εισέρχονται στον τουρισμό πολυτελείας

 83. 18/10 09:45

  Ολλανδία: Κυκλοφοριακό, ακρίβεια στη στέγαση και κυβερνητική αστάθεια αποθαρρύνουν τους ξένους επενδυτές

 84. 18/10 09:30

  Άδειες για νέες τουριστικές κατοικίες σε Κρήτη, Κάλυμνο και Εύβοια

 85. 18/10 09:15

  Επιχορηγήσεις για 2 ξενοδοχεία σε Σαντορίνη και Σκιάθο

 86. 18/10 08:50

  Πράσινο φως για 2 ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Κρήτη και Κω

 87. 17/10 10:09

  Σπάει το φράγμα των πτήσεων στην Ευρώπη η United Airlines

 88. 17/10 09:40

  Αποφάσεις για ανακαίνιση ξενοδοχείου και επανάχρηση ακινήτου ως εστιατόριο στην Κέρκυρα

 89. 17/10 09:35

  EHL-Ecole hôtelière de Lausanne: Aπαντήσεις σε ερωτήματα για σπουδές στο εξωτερικό

 90. 16/10 16:52

  Moυσεία και αρχαιολογικός χώρος Αρχ. Ολυμπίας: Τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας

 91. 16/10 13:24

  Αεροδρόμιο Αθήνας: Συνάντηση Κικίλια - Παράσχη - Κοινή στόχευση για την περίοδο μετά τον COVID 

 92. 16/10 10:40

  Four Seasons: Πράσινη ενέργεια μέσω ηλιακής εγκατάστασης στις Σεϋχέλλες

 93. 16/10 10:15

  Αποφάσεις για ξενοδοχεία σε Χίο και Σκιάθο

 94. 16/10 09:33

  Facebook και Ray-Ban δημιουργούν τα πρώτα social media γυαλιά ηλίου

 95. 15/10 21:48

  Τουρισμός: Στις 8 Νοεμβρίου «ανοίγουν» οι ΗΠΑ στους εμβολιασμένους Ευρωπαίους

 96. 15/10 15:49

  Γ. Βερνίκος: Δημοκρατία και ανάπτυξη σε δύσκολους καιρούς

 97. 15/10 15:48

  Αυτά είναι τα ασφαλέστερα και πιο φιλικά στο περιβάλλον κρουαζιερόπλοια

 98. 15/10 15:04

  Προβολή της Κρήτης στη γερμανική και τη βελγική τουριστική αγορά

 99. 15/10 14:08

  Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τιμολόγηση των PCR και rapid tests στην ελληνική αγορά

 100. 15/10 14:04

  Βρετανικός τουρισμός: Τέλος τα PCR για εμβολιασμένους – «Πιο ελκυστικά τα διεθνή ταξίδια»