Ο Δήμος Βόλου γίνεται φιλικός προορισμός για την ανάπτυξη ποδηλατικού τουρισμού

Ο Δήμος Βόλου γίνεται φιλικός προορισμός για την ανάπτυξη ποδηλατικού τουρισμούΠηγή φωτό: Pixabay

Ο Δήμος Βόλου προχωρά τις διαδικασίες για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων προϋπολογισμού 350.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόκειται για την αγορά, την μεταφορά και την εγκατάσταση 92 συμβατικών ποδηλάτων, 42 ηλεκτρικών ποδηλάτων, 3 ηλεκτρικών ποδηλάτων ΑμεΑ, είκοσι 20 μπαταριών, 120 σταθμών (ηλεκτρονικές θέσεις) και 1 άδειας χρήσης λογισμικού ελέγχου θέσεων κλειδώματος, ηλεκτρονικές κάρτες ταυτοποίησης χρηστών.

Το έργο αφορά την προμήθεια ενός ενιαίου αυτοματοποιημένου συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων. Τα συμβατικά και ηλεκτρικά ποδήλατα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος, των οποίων η εκμίσθωση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους αυτόματους σταθμούς. Πιο συγκεκριμένα, τα ποδήλατα θα βρίσκονται ασφαλισμένα στους σταθμούς μίσθωσης, τα οποία θα μπορούν να τα μισθώνουν οι χρήστες, στη διαδικασία παραλαβής και επιστροφής ενός ποδηλάτου

Διάθεση με χρήση ειδικής κάρτας

Οι χρήστες που επιθυμούν να παραλάβουν ένα ποδήλατο από τους σταθμούς διάθεσης ποδηλάτων, θα μπορούν να αποκτήσουν μια ειδική ηλεκτρονική κάρτα η οποία θα χρησιμοποιείται για λόγους πιστοποίησης των χρηστών, τουλάχιστον κατά τα πρώτα 3 έτη λειτουργίας του συστήματος όπου δεν θα υπάρχει χρέωση των χρηστών για την χρήση των ποδηλάτων. Για την απόκτηση της κάρτας τους, οι πολίτες θα προσέρχονται σε εξουσιοδοτημένα σημεία όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία τους και θα καταγράφονται ως χρήστες παραλαμβάνοντας την κάρτα τους, η οποία θα έχει μόνιμη ισχύ.

Μετά την παρέλευση των 3 ετών, ο Δήμος θα επιλέξει την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει και το σύστημα θα διαμορφώσει τυχόν χρεώσεις ανάλογα. Στην περίπτωση χρέωσης της χρήσης των ποδηλάτων, οι χρήστες θα μπορούν να προσθέτουν χρήματα στην κάρτα τους έτσι ώστε να τα καταναλώνουν στην συνέχεια σε ώρες χρήσης του συστήματος. Η κάρτα θα πρέπει να μπορεί να «γεμίσει» οποιαδήποτε στιγμή με άυλο χρόνο χρήσης ο οποίος θα καταναλώνεται ανάλογα με την χρήση, σύμφωνα με τον τρόπο χρέωσης του συστήματος. Η προσθήκη χρημάτων στην κάρτα θα πρέπει να μπορεί να γίνει είτε στα εξουσιοδοτημένα σημεία είτε και ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του συστήματος.

Επίσης η έκδοση της κάρτας θα πρέπει να μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Με την επιτυχή εγγραφή του στο σύστημα και την έκδοση της κάρτας του, ο συνδρομητής θα μπορεί να επισκεφθεί έναν σταθμό διάθεσης για να παραλάβει ένα ποδήλατο, όποτε το επιθυμεί.

Διάθεση με χρήση ειδικής εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα

Οι χρήστες του συστήματος που επιθυμούν να παραλάβουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, θα κατεβάζουν στο κινητό τους τηλέφωνο την εφαρμογή από την ειδική σήμανση στο ποδήλατο που βρίσκεται σε μια από τις ζώνες στάθμευσης.

Μόλις ανοίξουν την εφαρμογή στο κινητό τους τηλέφωνο, το λογισμικό θα τους ζητήσει να ταυτοποιήσουν τον αριθμό του τηλεφώνου τους καθώς και να συνδέσουν την ειδική κάρτα για λόγους ταυτοποίησης των στοιχείων τους. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία (που πραγματοποιείται μόνο μια φορά), είναι έτοιμοι για να παραλάβουν ένα ποδήλατο.

Σε περίπτωση που οι χρήστες επιθυμούν να παραλάβουν ένα ποδήλατο από τους σταθμούς διάθεσης ποδηλάτων, και δεν διαθέτουν την ειδική κάρτα, μπορούν με χρήση της πιστωτικής τους κάρτας να εγγράψουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου και να προμηθευτούν χωρίς χρέωση χρόνο χρήσης μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του συστήματος ποδηλάτων του Δήμου Βόλου. Στην συνέχεια με την αποστολή ενός SMS σε προκαθορισμένο αριθμό, θα δηλώνουν τον αριθμό της κλειδαριάς που βρίσκεται το ποδήλατο και θα μπορούν να το ξεκλειδώσουν.

Διαδικασία παραλαβής και επιστροφής ενός ποδηλάτου

Η διαδικασία παραλαβής και επιστροφής ενός ποδηλάτου θα πρέπει να είναι απλή.

Ο χρήστης που επιθυμεί να παραλάβει ένα συμβατικό ποδήλατο, θα πηγαίνει στον σταθμό που επιθυμεί και θα επιλέγει ένα ποδήλατο. Ο χρήστης θα μπορεί να παραλάβει το ποδήλατο με δυο τρόπους, είτε περνώντας την

ειδική ηλεκτρονική κάρτα πάνω από τη θέση ασφάλισης είτε επιλέγοντας το ποδήλατο από την ειδική εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο. Το σύστημα έπειτα πιστοποιεί τον χρήστη, απασφαλίζει το ποδήλατο και ο χρήστης παραλαμβάνει το ποδήλατό του.

Με τον ίδιο τρόπο, είτε με τη χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής κάρτας, είτε με τη χρήση της ειδικής εφαρμογής μέσω του κινητού τηλεφώνου, θα μπορεί να παραλάβει και ο χρήστης ΑΜΕΑ το ποδήλατο που επιθυμεί, μεταβαίνοντας στον πλησιέστερο σταθμό που διαθέτει ποδήλατα ΑΜΕΑ. Τα ποδήλατα ΑΜΕΑ θα βρίσκονται σταθμευμένα στην τελευταία βάση κάθε σταθμού επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση σε αυτά. Ο χρήστης που επιθυμεί να παραλάβει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, αφού πρώτα έχει κάνει εγγραφή στην υπηρεσία, πηγαίνει σε μια από τις ζώνες στάθμευσης, πλησιάζει το ποδήλατο και μέσα από την ειδική εφαρμογή απλά «κουνάει το κινητό του κοντά στο καλάθι». Δίνεται επίσης η δυνατότητα σάρωσης QR code ή εισαγωγής του αριθμού ποδηλάτου. Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση του χρήστη από το σύστημα, η ηλεκτρονική κλειδαριά ανοίγει αυτόματα και το ποδήλατο είναι έτοιμο για χρήση.

Ο χρήστης που έχει παραλάβει ένα συμβατικό ποδήλατο, πηγαίνει σε οποιονδήποτε σταθμό ποδηλάτων, βρίσκει μια κενή θέση ασφάλισης και τοποθετεί το ποδήλατο στην θέση αυτή. Το σύστημα ασφαλίζει την κλειδαριά και παραλαμβάνει το ποδήλατο. Η διάρκεια χρήσης του ποδηλάτου υπολογίζεται σε πραγματικό χρόνο. Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει παραλάβει κάποιο ποδήλατο ΑΜΕΑ, τοποθετεί το ειδικό μέρος του ποδηλάτου στην ειδική θέση ασφάλισης με την σήμανση για ΑΜΕΑ. Το σύστημα τότε ασφαλίζει την κλειδαριά και κλειδώνει το ποδήλατο.

Κατά την επιστροφή ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου, ο χρήστης θα πρέπει να τοποθετήσει το ποδήλατο σε μια από τις ζώνες στάθμευσης που υποδεικνύονται στην ειδική εφαρμογή. O χρήστης χρησιμοποιώντας και πάλι την ειδική εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο κλειδώνει την ηλεκτρονική κλειδαριά και η διάθεση σταματά.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 08/08 17:51

  Υπουργείο Ανάπτυξης: Ενίσχυση για νέα κατασκήνωση 5 αστέρων στο Γύθειο

 2. 08/08 15:31

  Γερμανικός τουρισμός: Πώς η άνοδος του κόστους διακοπών επηρεάζει τους ταξιδιώτες

 3. 08/08 13:54

  Απόγνωση στην Qantas: Καλεί τα ανώτερα στελέχη να εργασθούν εθελοντικά στη διαχείριση αποσκευών

 4. 08/08 13:42

  Διακοπές στην Ελλάδα για τα παιδιά από τη Μπούτσα – 600 παιδιά από την Ουκρανία στις ελληνικές κατασκηνώσεις 

 5. 08/08 13:02

  Η νέα τάση στα ξενοδοχεία: Τα μαξιλάρια που μιλούν! (video)

 6. 08/08 12:15

  Condor: Ο εκκεντρικός κ. “Tecke” που αύξησε το μισθό των εργαζομένων για να... προλάβει τις απεργίες

 7. 08/08 11:49

  Τουρισμός | Αυξημένη ζήτηση για χειμερινές διακοπές στην Καραϊβική από τους Γερμανούς

 8. 08/08 11:37

  «Democracy and Happiness Weekend» στην Costa Navarino, στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum

 9. 08/08 11:22

  Προβληματισμός των ξενοδόχων για τα συμβόλαια του 2023

 10. 08/08 10:41

  Η Ελλάδα «Αγαπημένη Χώρα» στα αμερικανικά ταξιδιωτικά βραβεία «The Trazees» 2022

 11. 08/08 10:10

  ΗΠΑ | Τουρισμός: Χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων λόγω κακοκαιρίας

 12. 08/08 09:19

  Καταγγελία Ξ.Ε.Ε. στον ΟΠΙ για το αμοιβολόγιο του οργανισμού «ΕΔΕΜ»

 13. 08/08 08:34

  Eπιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Αρχαία Κόρινθο και Νεμέα

 14. 08/08 08:32

  Επανάχρηση του Μεγάρου Κοθρή ως Δημοτική Πινακοθήκη στο Ηράκλειο

 15. 08/08 08:30

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες στη Λευκάδα

 16. 08/08 08:28

  Αξιοποίηση της Ιαματικής Πηγής Λουτρακίου

 17. 08/08 08:26

  Διεθνές Φεστιβάλ "Πέρα από τα Σύνορα" στο Καστελλόριζο

 18. 07/08 08:47

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Πόρτο Ράφτη και Ηγουμενίτσα

 19. 07/08 08:40

  Στη Σάμη το Συνέδριο της Πανελλήνιας Σπηλαιολογικής Εταιρείας

 20. 07/08 08:38

  Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Πάργας

 21. 06/08 12:53

  Η προκήρυξη για το καθεστώς ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

 22. 06/08 08:39

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά

 23. 06/08 08:34

  6ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στη Σύρο

 24. 06/08 08:32

  Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσολογγίου

 25. 05/08 15:19

  Υπουργείο Ανάπτυξης: Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων στη Σαντορίνη

 26. 05/08 13:32

  SKY express: Νέες συνδέσεις της Αθήνας με Μόναχο, Μιλάνο και Σόφια

 27. 05/08 12:34

  Η Google καταργεί τις κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων – «Οι ταξιδιώτες προτιμούν τις απευθείας κρατήσεις»

 28. 05/08 12:03

  Η Ισπανία ξεμένει από πάγο – Γιατί ο τουρισμός δε μπορεί να λειτουργήσει χωρίς... παγάκια!

 29. 05/08 11:16

  Σοφία Ζαχαράκη: Για πρώτη φορά μειωμένο εισιτήριο στα ΜΜΜ για τους σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

 30. 05/08 11:02

  Η αλυσίδα RIU προσφέρει 100% πράσινη ενέργεια στα ξενοδοχεία και τα γραφεία της στην Ισπανία

 31. 05/08 10:52

  8ο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας

 32. 05/08 09:37

  Lufthansa | Συμφωνία με τους εργαζόμενους στο έδαφος- στο 80% του 2019 η χωρητικότητα το θερινό τρίμηνο

 33. 05/08 09:19

  Πώς επηρεάζει o τουρισμός την κλιματική αλλαγή; Το παράδειγμα της Μαγιόρκα

 34. 05/08 08:30

  Δήμος Τρικκαίων | Απόφαση για αξιοποίηση του Ιαματικού Φυσικού Πόρου στην «Παναγιά» Ριζώματος

 35. 05/08 08:28

  Εγκρίσεις για 2 πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Πάρο

 36. 05/08 08:26

  Η Κρήτη σε πρόγραμμα ενισχύσεων για τους ελκυστικούς νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου

 37. 05/08 08:17

  Ισπανία | Προτεραιότητα η ισχυρή στήριξη του οινικού τομέα – Σχέδιο για εξαγωγές ύψους 4,3 δισ. ευρώ

 38. 05/08 08:05

  Γιορτή Κρεμμυδιού στο Παλαιομονάστηρο Τρικάλων

 39. 04/08 17:21

  Αεροδρόμιο Αθήνας | -5,1% η επιβατική κίνηση τον ιούλιο έναντι του 2019, -17,1% στο 7μηνο

 40. 04/08 15:53

  Συνεργασία Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος και myPOS για ανέπαφες δωρεές

 41. 04/08 15:28

  Oι εργαζόμενοι είναι η ψυχή των ξενοδοχείων| Συνεχίζονται οι βραβεύσεις από την Ε.Ξ. Ρόδου

 42. 04/08 15:20

  Διώρυγα της Κορίνθου | Διελεύσεις πλοίων από 45 χώρες τον πρώτο μήνα επαναλειτουργίας

 43. 04/08 15:14

  Η Χαλκιδική στις πρώτες επιλογές των Ιταλών

 44. 04/08 15:10

  Συνάντηση Κικίλια με την Πρέσβυ της Αυστρίας για την προσέλκυση τουριστών το φθινόπωρο και χειμώνα

 45. 04/08 15:00

  Κοινωνικός τουρισμός: Αναρτήθηκαν οι πίνακες δικαιούχων για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες της ΔΥΠΑ

 46. 04/08 13:51

  ΣΣΕ επισιτισμού: Η απόφαση για την προσθήκη σχετικά με το χρόνο εργασίας

 47. 04/08 13:30

  Ισπανία: Νέος νόμος για εξοικονόμηση ενέργειας στα κλιματιστικά των ξενοδοχείων - Ποια είναι τα όρια θερμοκρασίας

 48. 04/08 13:20

  6 στους 10 Έλληνες δεν μπορούν να αποχωριστούν το κινητό στις διακοπές

 49. 04/08 13:12

  Telegraph: Αυτά είναι τα 20 νησιά της Μεσογείου που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθεί κανείς – Τα 7 είναι Ελληνικά!

 50. 04/08 12:22

  Ποιος είναι ο μεγιστάνας που κατάφερε να "εκθρονίσει" το Γερμανικό δημόσιο από τον έλεγχο της Lufthansa:

 51. 04/08 12:07

  Αεροδρόμιο Άμστερνταμ: Με ημερήσιο πλαφόν οι πτήσεις και το φθινόπωρο – Ποιοί προορισμοί επηρεάζονται

 52. 04/08 11:50

  Από το Μάιο του 2023 το ΕΤΙΑS για είσοδο τουριστών από τρίτες χώρες στην ΕΕ

 53. 04/08 10:55

  Φιλανθρωπικό τουρνουά γκολφ στην Costa Navarino σε συνεργασία με τον πρωταθλητή José María Olazábal

 54. 04/08 10:10

  Ελλάδα: Όταν οι τουρίστες ζητούν apόdixi

 55. 04/08 09:34

  Tουρισμός | 20% περισσότερες αφίξεις τον Ιούλιο στο Νότιο Αιγαίο σε σχέση με το 2019

 56. 04/08 09:27

  Νέες δωρεές από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

 57. 04/08 09:25

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Μήλο και Λευκάδα

 58. 04/08 09:18

  Μία σημαντική επένδυση στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου που θα αποτελέσει πόλος έλξης επισκεπτών

 59. 04/08 09:16

  Φεστιβάλ Γεύσεων και Τέχνης στην Κίσσαμο Κρήτης

 60. 04/08 09:14

  Ισπανία: O αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε κατά 383.300 άτομα το δεύτερο τρίμηνο του έτους

 61. 03/08 20:05

  Λάμψα | Πώληση του Sheraton Rhodes Resort στο ισπανικό fund Azora - ενδιαφέρον και για άλλα ξενοδοχεία στην Ελλάδα

 62. 03/08 15:35

  Στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης επιλέχθηκε από τον ΠΟΥ ως εκπαιδευτής επιθεωρητών πλοίων και  κρουαζιερόπλοιων 

 63. 03/08 13:49

  Mastercard: Ο πληθωρισμός μπορεί να βάλει φρένο στο "ράλι" των ταξιδιωτικών δαπανών

 64. 03/08 11:55

  Καταγράφεται και προστατεύεται η σπάνια τοπική βιοποικιλότητα 20 αρχαιολογικών χώρων

 65. 03/08 11:34

  Ο Attika Reisen φέρνει τον τουρισμό πολυτελείας στην Αθήνα με το Attika Premium

 66. 03/08 11:22

  Toυρισμός: 2,4 εκατ. τουρίστες στην Αττάλεια τον Ιούλιο- πρώτη εθνικότητα οι Ρώσοι

 67. 03/08 11:09

  Airbnb: Ιστορικό ρεκόρ κρατήσεων και εσόδων το β’ τρίμηνο του 2022 – «Η επιβράδυνση της οικονομίας μας ωφελεί»

 68. 03/08 11:06

  Διακοπές στην παραλία με κριτήριο το χαμηλό κόστος και παρέα την τεχνολογία θέλουν οι Έλληνες το 2022

 69. 03/08 10:34

  Τα έργα υποδομής "ανεβάζουν" το ενδιαφέρον για αγορά εξοχικής κατοικίας σε ελληνικούς προορισμούς

 70. 03/08 09:25

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Λευκάδα

 71. 03/08 09:22

  Hilton | 10 τρόποι για να εξαλείψετε το ταξιδιωτικό άγχος από τα ζώα συντροφιάς

 72. 03/08 09:19

  Πέφτει η ανεργία στην Ισπανία λόγω τουρισμού

 73. 03/08 09:17

  Άνοδος του πληθωρισμού τον Ιούνιο και μείωση ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο

 74. 03/08 09:15

  Γιορτή Σταφυλιού στη Βασιλική Τρικάλων

 75. 03/08 09:13

  Η Autohellas εξαγόρασε την «HR Αutomóveis», Hertz Franchisee της Πορτογαλίας

 76. 02/08 18:37

  Περιφέρεια Ηπείρου: Ενίσχυση για επέκταση ξενοδοχείου στην Ηγουμενίτσα

 77. 02/08 16:56

  Πρωτιά στην ικανοποίηση των επισκεπτών για τα Ξενοδοχεία της Ηπείρου

 78. 02/08 16:46

  Ιστορικό ρεκόρ για το αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο!

 79. 02/08 16:45

  Αυστηρή κριτική στις αεροπορικές από τον DER Touristik: "Ήταν ένας απλός κανόνας των τριών!"

 80. 02/08 16:32

  Λιγότερες διακοπές με λιγότερα χρήματα κάνουν οι Ιταλοί

 81. 02/08 13:41

  Το 1/3 των εταιρειών εστίασης “έτρεξε” επενδύσεις στην τεχνολογία

 82. 02/08 13:08

  Οι σύγχρονοι Γερμανοί επιλέγουν διακοπές με ηθικά κριτήρια – Ποιους προορισμούς αποφεύγουν

 83. 02/08 12:55

  Διεθνείς προσωπικότητες στο συνέδριο για τον Κρητικό τρόπο ζωής το Νοέμβριο στο Ρέθυμνο

 84. 02/08 12:48

  Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τις αθλητικές εγκαταστάσεις που θα έχει το Ελληνικό

 85. 02/08 12:15

  Πρωτοφανής απόφαση της British Airways: Σταματάει νέες κρατήσεις από το Χίθροου στην κορυφή της σεζόν!

 86. 02/08 11:28

  Βασίλης Κικίλιας | Ρεκόρ τον Ιούνιο με 3,5 εκατ. αφίξεις ταξιδιωτών στα αεροδρόμια της χώρας

 87. 02/08 10:16

  Τουρισμός | Η Τουρκία προσβλέπει σε 37 δισ. δολ. έσοδα και 47 εκατ. τουρίστες το 2022

 88. 02/08 09:32

  Προβολή της Θεσσαλονίκης στο "Holy Land Uncovered" και την τουριστική αγορά του Ισραήλ

 89. 02/08 09:18

  WTTC: Οι 130.000 κενές θέσεις στον τουρισμό απειλούν την οικονομική ανάκαμψη του Ηνωμένου Βασιλείου

 90. 02/08 09:16

  Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για δύο νέα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων σε Ηράκλειο και Λευκάδα

 91. 02/08 09:14

  Δύο νέα ξενοδοχεία 5 αστέρων σε Ζάκυνθο και Σαντορίνη

 92. 02/08 09:11

  Επιχορηγήσεις για εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου στη Ναύπακτο και την ίδρυση 5άστερου στα Χανιά

 93. 02/08 09:06

  Δήμος Δωδώνης: Διαγωνισμός για τη μελέτη αξιοποίησης παραποτάμιας περιοχής και πηγών Λούρου

 94. 02/08 08:57

  Υποχρεωτική η προσθήκη για τον χρόνο εργασίας στην κλαδική ΣΣΕ Επισιτισμού

 95. 01/08 15:33

  Αναβάθμιση και επέκταση του Κρατικού Αερολιμένα της Χίου «Όμηρος»

 96. 01/08 15:29

  SKY express: Έκπτωση 25% σε νέους και νέες για ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 97. 01/08 15:21

  Αναστέλλονται τα αξιόγραφα των τουριστικών γραφείων που δραστηριοποιούνται σε Ρωσία-Ουκρανία

 98. 01/08 15:03

  Η Κρήτη στο επενδυτικό πλάνο της Hellenic Seaplanes - Συναντήσεις για νέα υδατοδρόμια

 99. 01/08 13:54

  Ισπανία: Στροφή στην ποιότητα - Το 80% των ξενοδοχειακών επενδύσεων αφορά τετράστερα και πεντάστερα

 100. 01/08 13:45

  ΠΟΥ: «Να μην ταξιδέψουν όσοι έχουν μολυνθεί με ευλογιά των πιθήκων»