Δύο νέα προγράμματα για την αύξηση του τουρισμού στο Μέτσοβο

Δύο νέα προγράμματα για την αύξηση του τουρισμού στο Μέτσοβο

Τη συμμετοχή του σε δύο προγράμματα του διασυνοριακού προγράμματος συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία, CulTour και Technartet, για τη συντήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προϋπόθεση της τουριστικής ανάπτυξης, αποφάσισε ο Δήμος Μετσόβου.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα CulTour έχει ως στόχο να αυξήσει τη συνεισφορά του τουρισμού στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και στη μείωση της ανεργίας, ειδικά στις ορεινές και αγροτικές περιοχές της υπαίθρου, μεταβάλλοντας το κυρίαρχο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, που βασίζεται στον μαζικό τουρισμό.

Το εν λόγω σχέδιο πρεσβεύει ότι η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού μπορεί να συμβάλει σε αυτό τον στόχο, αφού οι διασυνοριακές περιοχές του προγράμματος χαρακτηρίζονται από πολύμορφη και πλούσια πολιτιστική παράδοση, ιστορία και πόρους που μπορούν να προσφέρουν πλούσιες ολοκληρωμένες εμπειρίες στους τουρίστες, όπως η αργυροχρυσοχοϊα, η ιδιαίτερη γαστρονομική παράδοση και η ισοπολυφωνική μουσική, επιμηκύνοντας την τουριστική περίοδο και επιφέροντας τουριστική ανάπτυξη σε νέες περιοχές και τομείς.

Κατ’ επέκταση, το CulTour θα επιδιώξει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού αξιοποιώντας την Ευρωπαϊκή εμπειρία της μεθοδολογίας για την ανάπτυξη που ονομάζεται Τοπική Ανάπτυξη Μέσω Πρωτοβουλιών Τοπικών Κοινοτήτων. Πρόκειται για μια μεθοδολογία ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων στις τοπικές οικονομίες που βασίζεται στη συνεργασία των ομάδων ενδιαφέροντος και στη συμμετοχή τους σε τοπικές ομάδες δράσης, για το σχεδιασμό της ανάπτυξης και τη διαχείριση τοπίου. Η κοινοπραξία του CulTour θα επιδιώξει να προσαρμόσει τη μεθοδολογία στις ανάγκες του πολιτιστικού τομέα των περιοχών του προγράμματος και κατά συνέπεια να ενεργοποιήσει διασυνοριακές ομάδες δράσης με τη συμμετοχή κοινοτήτων και δημόσιων και ιδιωτικών ομάδων ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού, ακολουθώντας παλαιότερα επιτυχημένα παραδείγματα στην Ευρώπη.

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος, είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

-Εντοπισμός τοπικών πολιτιστικών πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω του πολιτιστικού τουρισμού.

-Δημιουργία διασυνοριακών ομάδων δράσης για το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης.

-Σχεδιασμός στρατηγικών για την τουριστική αξιοποίηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και ομάδων ενδιαφέροντος.

-Ανάπτυξη τουριστικών διαδρομών για την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων.

Παράλληλα, το πρόγραμμα Technartet αποσκοπεί στην ανάπτυξη του προσωποποιημένου τουρισμού των τεχνών στην Ελλάδα και στην Αλβανία για τη διατήρηση και αξιοποίηση των τοπικών τεχνών και βιοτεχνιών.

Κεντρική ιδέα του έργου είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων του μαζικού τουρισμού στην φυσική και πολιτισμική κληρονομιά, χωρίς να περιορίζεται η οικονομική του συνεισφορά. Οι καλυπτόμενες από το πρόγραμμα περιοχές στην Ελλάδα και στην Αλβανία, πρέπει να προωθήσουν εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες που θα ενισχύσουν την τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές και τομείς με υψηλή ανεργία και θα επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο πέραν των καλοκαιρινών μηνών.

Το έργο Technartet που πήρε την ονομασία του από τα ονόματα της τέχνης στα ελληνικά και στα αλβανικά, υποστηρίζει ότι λύση σε αυτό το πρόβλημα μπορεί να προσφέρει η ανάπτυξη του «τουρισμού των τεχνών». Με τον όρο αυτό αναφέρεται το είδος του τουρισμού που αποσκοπεί στην εξερεύνηση και στην συμμετοχή σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την τέχνη και συμπεριλαμβάνει επισκέψεις σε καλλιτεχνικά φεστιβάλ, μουσεία, συναυλίες, γαστρονομικές εκδηλώσεις και κάθε είδους κατανάλωση της σύγχρονης κουλτούρας ενός τόπου. Ο τουρισμός των τεχνών μπορεί να αποτελέσει λύση χάρη στην πλούσια παραγωγή των διασυνοριακών περιοχών σε σύγχρονες και παραδοσιακές τέχνες και βιοτεχνίες  και  στην απήχηση που έχει το συγκεκριμένο είδος τουρισμού σε εναλλακτικά «κομμάτια» της τουριστικής ζήτησης, όπως οι νεότεροι.

Για να επιτευχθεί όμως η ανάπτυξη του τουρισμού των τεχνών και να ενισχυθεί η διασυνοριακή οικονομία, θα πρέπει να ξεπεραστούν συγκεκριμένα προβλήματα του τομέα των τεχνών στις διασυνοριακές περιοχές, όπως η χαμηλή πρόσβαση στην αγορά των καλλιτεχνικών και βιοτεχνικών προϊόντων, η έλλειψη γνώσης για τις δυνατότητες αυτών των τομέων να συνεισφέρουν στον τουρισμό και η έλλειψη τοπικών δημόσιων υπηρεσιών για τον εκσυγχρονισμό του καλλιτεχνικού και βιοτεχνικού τομέα.

Κεντρικός Στόχος του έργου, είναι να επιλύσει αυτά τα προβλήματα μέσω της παραγωγής καινοτόμων πολιτικών υποστήριξης και εργαλείων υποδομής που θα προωθήσουν την ανάπτυξη του τουρισμού των τεχνών, θα αναδείξουν τα τοπικά καλλιτεχνικά και βιοτεχνικά προϊόντα και θα ενισχύσουν έτσι την ανταγωνιστικότητα των διασυνοριακών περιοχών στον τομέα του τουρισμού. Τα αποτελέσματα αυτά θα επιτευχθούν παρασκευάζοντας, οργανώνοντας και παρέχοντας στους τουρίστες ψηφιακά εργαλεία και φεστιβάλ τεχνών που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να προσωποποιήσουν το τουριστικό τους ταξίδι και να έρθουν σε επαφή με τις τέχνες των διασυνοριακών περιοχών αντίστοιχα. Έτσι θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα προβολής και αξιοποίησης ταυτόχρονα πολλών διαφορετικών καλλιτεχνικών και βιοτεχνικών προϊόντων, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του τουριστικού τομέα των περιοχών και η απήχησή τους στους νέους.

Αναλυτικά, μεταξύ άλλων θα λάβουν χώρα οι εξής δράσεις:

-Σχεδιασμός διασυνοριακών στρατηγικών για την τουριστική αξιοποίηση σύγχρονων και παραδοσιακών καλλιτεχνικών και βιοτεχνικών προϊόντων.

-Εκπαίδευση των παραγόντων του τουριστικού τομέα στην αξιοποίηση των καλλιτεχνικών πόρων και στην παροχή προσωποποιημένων τουριστικών προϊόντων.

-Προετοιμασία ψηφιακών μέσων για την προσωποποίηση της τουριστικής εμπειρίας.

-Παροχή συστάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού των τεχνών.

-Ψηφιακή πλατφόρμα και εφαρμογή κινητού που θα επιτρέπει στον τουρίστα να έρθει σε άμεση επαφή με τους καλλιτεχνικούς παραγωγούς και τους παραγωγούς λαϊκής τέχνης, σύμφωνα με τις προσωπικές του προτιμήσεις.

-Διοργάνωση φεστιβάλ για την προβολή των καλλιτεχνικών και βιοτεχνικών προϊόντων.

 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 14/08 11:48

  Βασίλης Κικίλιας: Πάμε για ρεκόρ εσόδων-θα ξεπεράσουμε το 2019

 2. 14/08 08:37

  H Ελλάδα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους Ελβετούς

 3. 14/08 08:30

  Το 45% των Αμερικανών καταναλώνει τουλάχιστον τρία σνακ ημερησίως

 4. 14/08 08:28

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Λευκάδα και Μύκονο

 5. 14/08 08:27

  Αυξάνεται το τουριστικό ρεύμα των Σέρβων προς την Ελλάδα

 6. 14/08 08:25

  Αδελφοποίηση Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Bomet της Κένυας

 7. 13/08 08:20

  Έως το 2023 θα είναι έτοιμο το μουσείο Μίκη Θεοδωράκη στη Ζάτουνα

 8. 13/08 08:15

  Εκθεσιακό Κέντρο προβολής της μαύρης Κορινθιακής Σταφίδας

 9. 13/08 08:13

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Ερμιονίδα

 10. 13/08 08:09

  Ενεργειακή λύση σε 2 μικρούς πυρηνικούς σταθμούς βρίσκει η Ολλανδία

 11. 13/08 06:11

  Αίτημα για την κατασκευή της Κανδήλιας οδού και την διασύνδεση της Χαλκίδας με την Β. Εύβοια

 12. 12/08 14:38

  Περιφέρεια Ηπείρου: Ενίσχυση για νέο ξενοδοχείο στα Σύβοτα

 13. 12/08 14:36

  Νέες επενδύσεις και θετικές εξελίξεις για τον τουρισμό στην Ισπανία

 14. 12/08 14:34

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κω και Κάρπαθο

 15. 12/08 14:31

  Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων | Από τα Γιάννενα στο Dubrovnik σε 5 ώρες

 16. 12/08 14:16

  Η Ρόδος τιμά για άλλη μία φορά φίλους επισκέπτες της

 17. 12/08 11:31

  Trivago | Ξενοδοχεία: Ο σωστός τρόπος να προσεγγίσετε παγκόσμιους ταξιδιώτες

 18. 12/08 10:44

  ΗΠΑ | Ο κορωνοϊός δεν θα επηρεάζει πλέον την καθημερινότητα- τέλος η καραντίνα και η κοινωνική απόσταση

 19. 12/08 10:18

  Αρχίζουν ξανά οι πτήσεις μεταξύ Κίνας και Ηνωμένου Βασιλείου

 20. 12/08 09:54

  Πανσέληνος Αυγούστου: Ελεύθερη είσοδος απόψε σε 50 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

 21. 12/08 08:35

  Υπουργείο Τουρισμού: Παραχώρηση 2 καταφυγίων τουριστικών σκαφών

 22. 12/08 08:26

  Θεατρικό Μουσείο στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων

 23. 12/08 08:23

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες στο Μεγανήσι και στη θέση Καστός Λευκάδας

 24. 12/08 08:22

  7ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Παυλοπέτρια στην Ελαφόνησο

 25. 11/08 16:33

  Πολωνία: Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα

 26. 11/08 16:11

  Ενισχύσεις για 5 ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Πύλη, Πήλιο και Βόλο

 27. 11/08 14:34

  Οδησσός: ο πόλεμος πλήττει και τον τουρισμό

 28. 11/08 13:58

  Η Ε.Ξ. Μεσσηνίας καλωσορίζει την έναρξη λειτουργίας του W Escape, που αναβαθμίζει όλη την περιοχή

 29. 11/08 12:35

  Επιδείνωση του καιρού για το επόμενο τριήμερο προβλέπει η ΕΜΥ

 30. 11/08 11:23

  Η Jet2.com και η Jet2holidays άνοιξαν τις κρατήσεις για τη χειμερινή σεζόν 2023/2024- εκτός η Ελλάδα (επί του παρόντος)

 31. 11/08 10:28

  Τουρισμός | Ο FTI άνοιξε τις κρατήσεις για τις διακοπές των Γερμανών στην Ελλάδα το 2023

 32. 11/08 09:48

  Τα ξενοδοχεία προσφέρονται για καριέρα υψηλής αναγνώρισης – Έξι νέες βραβεύσεις από την Ε.Ξ. Ρόδου

 33. 11/08 08:20

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Ερμιόνη και Κέρκυρα

 34. 11/08 08:13

  Chaniartoon International Comic and Animation Festival στα Χανιά

 35. 11/08 08:09

  Σουηδία: Στα υψηλά επίπεδα του 1991 ο πληθωρισμός – Ανοδικά οι τιμές και σε ξενοδοχεία και εστιατόρια

 36. 11/08 08:06

  Σαουδική Αραβία: Πρώτος κλάδος με τις μεγαλύτερες καταναλώσεις η εστίαση

 37. 10/08 16:44

  Πτήσεις με βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα και από το αεροδρόμιο της Αθήνας, από την Aegean και τα Ελληνικά Πετρέλαια

 38. 10/08 16:11

  Σλοβενία: Eπιδοτήσεις σε 10 αεροπορικές εταιρείες για πτήσεις στη Λουμπλιάνα

 39. 10/08 14:16

  Drones σώζουν ζωές στις ισπανικές παραλίες

 40. 10/08 13:50

  Ολλανδικά και βελγικά ΜΜΕ αποθεώνουν την Ελλάδα

 41. 10/08 11:43

  Βασίλης Κικίλιας: «Όλοι μαζί να κρατήσουμε ψηλά το ελληνικό τουριστικό προϊόν»

 42. 10/08 11:31

  Ξεκινούν οι αιτήσεις για 914 καταρτιζόμενους στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού- Δύο νέες ειδικότητες

 43. 10/08 09:48

  TUI | Τουρισμός: Ισχυρό το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου | Ο όμιλος αναμένει το 2022 να κλείσει κοντά στα επίπεδα του 2019

 44. 10/08 08:36

   Η μεγάλη επιστροφή του ισπανικού τουρισμού  

 45. 10/08 08:35

  Πληρωμές επιχορηγήσεων για 2 ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Χανιά και Μύκονο

 46. 10/08 08:33

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδα

 47. 10/08 08:31

  Πρωτοφανής μείωση της απασχόλησης στην Ισπανία τον Ιούλιο

 48. 10/08 08:28

  Γιορτή Μήλου στην Αγιά Λάρισας

 49. 09/08 17:10

  Το W Costa Navarino υποδέχεται σήμερα τους πρώτους επισκέπτες

 50. 09/08 14:56

  Κομισιόν | Πότε θα αρχίσει η παράδοση των εμβολίων (και για τις παραλλαγές) της Moderna

 51. 09/08 14:46

  Ενισχύσεις για 10 ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Πήλιο, Σκιάθο, Σκόπελο και Βόλο

 52. 09/08 12:49

  Ψηφιακή Διαβούλευση για τη δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού Αττικής

 53. 09/08 12:33

  Απότομη ύφεση στο Ην. Βασίλειο το 2023 – Προβλέψεις για συρρίκνωση της ταξιδιωτικής ζήτησης

 54. 09/08 11:36

  Τουρισμός 2050: Oι ταξιδιώτες θα εγκαταλείψουν τις πανάκριβες πτήσεις – Διακοπές και εργασία το μέλλον

 55. 09/08 11:15

  iet2: Από το Μάρτιο ξεκινά η τουριστική σεζόν του 2023 στην Τουρκία από τη Βρετανία

 56. 09/08 11:01

  Τουρισμός: Μεγάλη «κάθοδος» των Αμερικανών στην Ιταλία, που εκτοξεύει τα έσοδα

 57. 09/08 10:01

  DER Touristik | Υψηλή ζήτηση για ταξίδια των Γερμανών το χειμώνα σε Τουρκία, Τυνησία, Αίγυπτο και μακρινούς προορισμούς

 58. 09/08 08:55

  Kαλοκαιρινή Γιορτή Γλυκού στα Φάρσαλα

 59. 09/08 08:53

  Απαιτείται ολοκληρωμένη πολιτική για την προσέλκυση Ιαπώνων τουριστών

 60. 09/08 08:10

  Τρεις βεβαιώσεις για επισκέψιμα Οινοποιεία

 61. 09/08 08:05

  Άδεια για πλωτή εξέδρα μπροστά από το ξενοδοχείο Angsana στην Κέρκυρα - άδεια και στη Λευκάδα

 62. 09/08 08:03

  Έκθεση Υπουργείου Εξωτερικών ΗΠΑ: Το ΑΕΠ στην Ελλάδα αυξήθηκε σε 211 δισ. ευρώ το 2021 χάρη και στον τουρισμό

 63. 08/08 17:51

  Υπουργείο Ανάπτυξης: Ενίσχυση για νέα κατασκήνωση 5 αστέρων στο Γύθειο

 64. 08/08 15:31

  Γερμανικός τουρισμός: Πώς η άνοδος του κόστους διακοπών επηρεάζει τους ταξιδιώτες

 65. 08/08 13:54

  Απόγνωση στην Qantas: Καλεί τα ανώτερα στελέχη να εργασθούν εθελοντικά στη διαχείριση αποσκευών

 66. 08/08 13:42

  Διακοπές στην Ελλάδα για τα παιδιά από τη Μπούτσα – 600 παιδιά από την Ουκρανία στις ελληνικές κατασκηνώσεις 

 67. 08/08 13:02

  Η νέα τάση στα ξενοδοχεία: Τα μαξιλάρια που μιλούν! (video)

 68. 08/08 12:15

  Condor | Ο εκκεντρικός κ. “Tecke” που αύξησε το μισθό των εργαζομένων για να... προλάβει τις απεργίες

 69. 08/08 11:49

  Τουρισμός | Αυξημένη ζήτηση για χειμερινές διακοπές στην Καραϊβική από τους Γερμανούς

 70. 08/08 11:37

  «Democracy and Happiness Weekend» στην Costa Navarino, στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum

 71. 08/08 11:22

  Προβληματισμός των ξενοδόχων για τα συμβόλαια του 2023

 72. 08/08 10:41

  Η Ελλάδα «Αγαπημένη Χώρα» στα αμερικανικά ταξιδιωτικά βραβεία «The Trazees» 2022

 73. 08/08 10:10

  ΗΠΑ | Τουρισμός: Χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων λόγω κακοκαιρίας

 74. 08/08 09:19

  Καταγγελία Ξ.Ε.Ε. στον ΟΠΙ για το αμοιβολόγιο του οργανισμού «ΕΔΕΜ»

 75. 08/08 08:34

  Eπιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Αρχαία Κόρινθο και Νεμέα

 76. 08/08 08:32

  Επανάχρηση του Μεγάρου Κοθρή ως Δημοτική Πινακοθήκη στο Ηράκλειο

 77. 08/08 08:30

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες στη Λευκάδα

 78. 08/08 08:28

  Αξιοποίηση της Ιαματικής Πηγής Λουτρακίου

 79. 08/08 08:26

  Διεθνές Φεστιβάλ "Πέρα από τα Σύνορα" στο Καστελλόριζο

 80. 07/08 08:47

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Πόρτο Ράφτη και Ηγουμενίτσα

 81. 07/08 08:40

  Στη Σάμη το Συνέδριο της Πανελλήνιας Σπηλαιολογικής Εταιρείας

 82. 07/08 08:38

  Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Πάργας

 83. 06/08 12:53

  Η προκήρυξη για το καθεστώς ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

 84. 06/08 08:39

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά

 85. 06/08 08:34

  6ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στη Σύρο

 86. 06/08 08:32

  Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσολογγίου

 87. 05/08 15:19

  Υπουργείο Ανάπτυξης: Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων στη Σαντορίνη

 88. 05/08 13:32

  SKY express: Νέες συνδέσεις της Αθήνας με Μόναχο, Μιλάνο και Σόφια

 89. 05/08 12:34

  Η Google καταργεί τις κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων – «Οι ταξιδιώτες προτιμούν τις απευθείας κρατήσεις»

 90. 05/08 12:03

  Η Ισπανία ξεμένει από πάγο – Γιατί ο τουρισμός δε μπορεί να λειτουργήσει χωρίς... παγάκια!

 91. 05/08 11:16

  Σοφία Ζαχαράκη: Για πρώτη φορά μειωμένο εισιτήριο στα ΜΜΜ για τους σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

 92. 05/08 11:02

  Η αλυσίδα RIU προσφέρει 100% πράσινη ενέργεια στα ξενοδοχεία και τα γραφεία της στην Ισπανία

 93. 05/08 10:52

  8ο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας

 94. 05/08 09:37

  Lufthansa | Συμφωνία με τους εργαζόμενους στο έδαφος- στο 80% του 2019 η χωρητικότητα το θερινό τρίμηνο

 95. 05/08 09:19

  Πώς επηρεάζει o τουρισμός την κλιματική αλλαγή; Το παράδειγμα της Μαγιόρκα

 96. 05/08 08:30

  Δήμος Τρικκαίων | Απόφαση για αξιοποίηση του Ιαματικού Φυσικού Πόρου στην «Παναγιά» Ριζώματος

 97. 05/08 08:28

  Εγκρίσεις για 2 πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Πάρο

 98. 05/08 08:26

  Η Κρήτη σε πρόγραμμα ενισχύσεων για τους ελκυστικούς νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου

 99. 05/08 08:17

  Ισπανία | Προτεραιότητα η ισχυρή στήριξη του οινικού τομέα – Σχέδιο για εξαγωγές ύψους 4,3 δισ. ευρώ

 100. 05/08 08:05

  Γιορτή Κρεμμυδιού στο Παλαιομονάστηρο Τρικάλων