Δύο νέα προγράμματα για την αύξηση του τουρισμού στο Μέτσοβο

Δύο νέα προγράμματα για την αύξηση του τουρισμού στο Μέτσοβο

Τη συμμετοχή του σε δύο προγράμματα του διασυνοριακού προγράμματος συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία, CulTour και Technartet, για τη συντήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προϋπόθεση της τουριστικής ανάπτυξης, αποφάσισε ο Δήμος Μετσόβου.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα CulTour έχει ως στόχο να αυξήσει τη συνεισφορά του τουρισμού στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και στη μείωση της ανεργίας, ειδικά στις ορεινές και αγροτικές περιοχές της υπαίθρου, μεταβάλλοντας το κυρίαρχο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, που βασίζεται στον μαζικό τουρισμό.

Το εν λόγω σχέδιο πρεσβεύει ότι η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού μπορεί να συμβάλει σε αυτό τον στόχο, αφού οι διασυνοριακές περιοχές του προγράμματος χαρακτηρίζονται από πολύμορφη και πλούσια πολιτιστική παράδοση, ιστορία και πόρους που μπορούν να προσφέρουν πλούσιες ολοκληρωμένες εμπειρίες στους τουρίστες, όπως η αργυροχρυσοχοϊα, η ιδιαίτερη γαστρονομική παράδοση και η ισοπολυφωνική μουσική, επιμηκύνοντας την τουριστική περίοδο και επιφέροντας τουριστική ανάπτυξη σε νέες περιοχές και τομείς.

Κατ’ επέκταση, το CulTour θα επιδιώξει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού αξιοποιώντας την Ευρωπαϊκή εμπειρία της μεθοδολογίας για την ανάπτυξη που ονομάζεται Τοπική Ανάπτυξη Μέσω Πρωτοβουλιών Τοπικών Κοινοτήτων. Πρόκειται για μια μεθοδολογία ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων στις τοπικές οικονομίες που βασίζεται στη συνεργασία των ομάδων ενδιαφέροντος και στη συμμετοχή τους σε τοπικές ομάδες δράσης, για το σχεδιασμό της ανάπτυξης και τη διαχείριση τοπίου. Η κοινοπραξία του CulTour θα επιδιώξει να προσαρμόσει τη μεθοδολογία στις ανάγκες του πολιτιστικού τομέα των περιοχών του προγράμματος και κατά συνέπεια να ενεργοποιήσει διασυνοριακές ομάδες δράσης με τη συμμετοχή κοινοτήτων και δημόσιων και ιδιωτικών ομάδων ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού, ακολουθώντας παλαιότερα επιτυχημένα παραδείγματα στην Ευρώπη.

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος, είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

-Εντοπισμός τοπικών πολιτιστικών πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω του πολιτιστικού τουρισμού.

-Δημιουργία διασυνοριακών ομάδων δράσης για το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης.

-Σχεδιασμός στρατηγικών για την τουριστική αξιοποίηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και ομάδων ενδιαφέροντος.

-Ανάπτυξη τουριστικών διαδρομών για την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων.

Παράλληλα, το πρόγραμμα Technartet αποσκοπεί στην ανάπτυξη του προσωποποιημένου τουρισμού των τεχνών στην Ελλάδα και στην Αλβανία για τη διατήρηση και αξιοποίηση των τοπικών τεχνών και βιοτεχνιών.

Κεντρική ιδέα του έργου είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων του μαζικού τουρισμού στην φυσική και πολιτισμική κληρονομιά, χωρίς να περιορίζεται η οικονομική του συνεισφορά. Οι καλυπτόμενες από το πρόγραμμα περιοχές στην Ελλάδα και στην Αλβανία, πρέπει να προωθήσουν εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες που θα ενισχύσουν την τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές και τομείς με υψηλή ανεργία και θα επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο πέραν των καλοκαιρινών μηνών.

Το έργο Technartet που πήρε την ονομασία του από τα ονόματα της τέχνης στα ελληνικά και στα αλβανικά, υποστηρίζει ότι λύση σε αυτό το πρόβλημα μπορεί να προσφέρει η ανάπτυξη του «τουρισμού των τεχνών». Με τον όρο αυτό αναφέρεται το είδος του τουρισμού που αποσκοπεί στην εξερεύνηση και στην συμμετοχή σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την τέχνη και συμπεριλαμβάνει επισκέψεις σε καλλιτεχνικά φεστιβάλ, μουσεία, συναυλίες, γαστρονομικές εκδηλώσεις και κάθε είδους κατανάλωση της σύγχρονης κουλτούρας ενός τόπου. Ο τουρισμός των τεχνών μπορεί να αποτελέσει λύση χάρη στην πλούσια παραγωγή των διασυνοριακών περιοχών σε σύγχρονες και παραδοσιακές τέχνες και βιοτεχνίες  και  στην απήχηση που έχει το συγκεκριμένο είδος τουρισμού σε εναλλακτικά «κομμάτια» της τουριστικής ζήτησης, όπως οι νεότεροι.

Για να επιτευχθεί όμως η ανάπτυξη του τουρισμού των τεχνών και να ενισχυθεί η διασυνοριακή οικονομία, θα πρέπει να ξεπεραστούν συγκεκριμένα προβλήματα του τομέα των τεχνών στις διασυνοριακές περιοχές, όπως η χαμηλή πρόσβαση στην αγορά των καλλιτεχνικών και βιοτεχνικών προϊόντων, η έλλειψη γνώσης για τις δυνατότητες αυτών των τομέων να συνεισφέρουν στον τουρισμό και η έλλειψη τοπικών δημόσιων υπηρεσιών για τον εκσυγχρονισμό του καλλιτεχνικού και βιοτεχνικού τομέα.

Κεντρικός Στόχος του έργου, είναι να επιλύσει αυτά τα προβλήματα μέσω της παραγωγής καινοτόμων πολιτικών υποστήριξης και εργαλείων υποδομής που θα προωθήσουν την ανάπτυξη του τουρισμού των τεχνών, θα αναδείξουν τα τοπικά καλλιτεχνικά και βιοτεχνικά προϊόντα και θα ενισχύσουν έτσι την ανταγωνιστικότητα των διασυνοριακών περιοχών στον τομέα του τουρισμού. Τα αποτελέσματα αυτά θα επιτευχθούν παρασκευάζοντας, οργανώνοντας και παρέχοντας στους τουρίστες ψηφιακά εργαλεία και φεστιβάλ τεχνών που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να προσωποποιήσουν το τουριστικό τους ταξίδι και να έρθουν σε επαφή με τις τέχνες των διασυνοριακών περιοχών αντίστοιχα. Έτσι θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα προβολής και αξιοποίησης ταυτόχρονα πολλών διαφορετικών καλλιτεχνικών και βιοτεχνικών προϊόντων, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του τουριστικού τομέα των περιοχών και η απήχησή τους στους νέους.

Αναλυτικά, μεταξύ άλλων θα λάβουν χώρα οι εξής δράσεις:

-Σχεδιασμός διασυνοριακών στρατηγικών για την τουριστική αξιοποίηση σύγχρονων και παραδοσιακών καλλιτεχνικών και βιοτεχνικών προϊόντων.

-Εκπαίδευση των παραγόντων του τουριστικού τομέα στην αξιοποίηση των καλλιτεχνικών πόρων και στην παροχή προσωποποιημένων τουριστικών προϊόντων.

-Προετοιμασία ψηφιακών μέσων για την προσωποποίηση της τουριστικής εμπειρίας.

-Παροχή συστάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού των τεχνών.

-Ψηφιακή πλατφόρμα και εφαρμογή κινητού που θα επιτρέπει στον τουρίστα να έρθει σε άμεση επαφή με τους καλλιτεχνικούς παραγωγούς και τους παραγωγούς λαϊκής τέχνης, σύμφωνα με τις προσωπικές του προτιμήσεις.

-Διοργάνωση φεστιβάλ για την προβολή των καλλιτεχνικών και βιοτεχνικών προϊόντων.

 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Ερευνα
 1. 29/01 11:49

  Die Welt | «Κορυφαίοι προορισμοί» Ρόδος και Σαντορίνη

 2. 29/01 11:29

  Διευρύνεται η συνεργασία Δήμου Ρόδου και Πανεπιστημίου Αιγαίου και στον τομέα του τουρισμού

 3. 29/01 11:20

  Τουρισμός | Ηotels.com - Έρευνα: Πώς θέλουν να ταξιδέψουν οι Βρετανοί στη μετά την πανδημία εποχή

 4. 29/01 11:18

  Συνεργασία SKY express με Condor Airlines

 5. 29/01 11:15

  Σουηδία: Επέκταση ταξιδιωτικών περιορισμών για όλες τις χώρες

 6. 28/01 16:55

  Η Ε.Ε. εγκρίνει την υπό όρους εξαγορά της Kustomer από τη Meta (πρώην Facebook)

 7. 28/01 14:28

  Η Air France αυτοματοποιεί τον έλεγχο των γαλλικών πιστοποιητικών εμβολιασμού στις εσωτερικές πτήσεις

 8. 28/01 14:24

  Η Royal Caribbean παραλαμβάνει το πιο καινοτόμο κρουαζιερόπλοιό της, Wonder of the Seas

 9. 28/01 13:58

  CLIA: Σχεδόν ολική επιστροφή των κρουαζιερόπλοιων τον Αύγουστο του 2022

 10. 28/01 12:37

  TUI Ην. Βασιλείου: Αναμένει "έκρηξη" κρατήσεων για καλοκαιρινές διακοπές αυτό το Σαββατοκύριακο

 11. 28/01 12:12

  'Τουρισμός για Όλους" | Πληρωμές: Χωρίς υποβολή ενημεροτήτων - Ακατάσχετο & ασυμψήφιστο πληρωμών

 12. 28/01 11:32

  Austrian: Πτήσεις προς 19 Ελληνικούς προορισμούς το καλοκαίρι του 2022 – Νέα σύνδεση με Καβάλα

 13. 28/01 11:12

  Εμβολιαστικός τουρισμός: Υψηλή ζήτηση Ρώσων για ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη

 14. 28/01 10:48

  Τουρισμός | Ηνωμένο Βασίλειο: Σε επίπεδα 2019 επιστρέφουν οι πτήσεις για τη σεζόν του 2022

 15. 28/01 10:27

  Palladium Hotel Group: Αναζήτηση ξενοδοχείων στην Ελλάδα

 16. 28/01 09:38

  Χαλκιδική: Σαν όνειρο θερινής νυκτός

 17. 28/01 09:28

  Οι Σέρρες της φυσικής ομορφιάς, των παραδόσεων και της πλούσιας ιστορίας

 18. 28/01 09:07

  Eπιχορηγήσεις για δύο νέα ξενοδοχεία σε Γλυφάδα και Αθήνα

 19. 28/01 09:05

  Wyndham Hotels: Ισχυρό άρωμα γυναίκας με το πρόγραμμα Women Own The Room

 20. 28/01 09:05

  Αποφάσεις για μετατροπές κτιρίων σε Βόλο και Κω με ξενοδοχειακό ενδιαφέρον

 21. 28/01 09:00

  Ιταλία | Χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών από τον Φεβρουάριο

 22. 28/01 08:52

  Γιατί το Θιβέτ πενταπλασίασε τον τουρισμό του

 23. 27/01 15:31

  Αγγλία:Τέλος στις μάσκες και στους περιορισμούς

 24. 27/01 13:48

  Ο πληθωρισμός οδηγεί στην φτώχεια πολλούς Βρετανούς

 25. 27/01 12:43

  Airbnb: 20 εκατ. δολάρια για αποζημιώσεις επισκεπτών που ακυρώθηκε η κράτησή τους λόγω COVID

 26. 27/01 12:24

  Πιερία: Ο προορισμός που σε μαγεύει όλες τις εποχές του χρόνου

 27. 27/01 12:13

  Έδεσσα: Η ελληνική «πόλη των νερών» που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο

 28. 27/01 11:16

  Ρωσικός τουρισμός | Με εκπτώσεις έως 55% οι προκρατήσεις για διακοπές στην Ελλάδα το 2022 - Οι δημοφιλείς προορισμοί

 29. 27/01 10:42

  Πράσινος προορισμός γίνεται το Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου - "πράσινο αστέρι" στα ξενοδοχεία

 30. 27/01 10:37

  On the Beach: Ρεκόρ διετίας στις κρατήσεις διακοπών στη Βρετανία - Απογειώνονται Ρόδος και Κρήτη

 31. 27/01 09:43

  Ξενοδοχεία | Μεγαλομέτοχος της Four Seasons o Μπιλ Γκέιτς

 32. 27/01 09:33

  Ε.Ε. | Ψηφιακά δικαιώματα και ψηφιακές αρχές για όλους τους κατοίκους της ΕΕ

 33. 27/01 09:15

  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Το αναπτυξιακό όραμα έως το 2025 και η θέση του τουρισμού

 34. 27/01 09:15

  Αποφάσεις για νέα ξενοδοχεία σε Μύκονο και Ζαγόρι

 35. 27/01 09:10

  Eurostat: Ραγδαία αύξηση των διαδικτυακών μαθημάτων στην ΕΕ

 36. 27/01 09:05

  Eπιχορηγήσεις 2 δύο ξενοδοχεία σε Αθήνα και Κω

 37. 27/01 09:00

  Πώς θα επηρεάσει η άνοδος της Ασίας τα διεθνή ταξίδια

 38. 26/01 17:24

  Holidaycheck: Διεθνείς διακρίσεις για τα ξενοδοχεία Atrium στη Ρόδο

 39. 26/01 17:06

  Ο Δήμος Ναυπλιέων σχολιάζει την παγκόσμια διάκρισή του από την Booking.com

 40. 26/01 15:59

  Ευρωβαρόμετρο: Η κλιματική αλλαγή η μεγαλύτερη πρόκληση- Ανεργία και μεταναστευτικό "καίνε" τους Έλληνες

 41. 26/01 15:52

  Κ.Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση να ακούσει την κραυγή αγωνίας των ξενοδόχων της Θεσσαλονίκης

 42. 26/01 15:44

  Τα δικαιώματα των καταναλωτών στις οδικές μετακινήσεις και στις μετακινήσεις με τα μέσα σταθερής τροχιάς

 43. 26/01 13:20

  Τουρισμός | Ηνωμένο Βασίλειο: Οι κρατήσεις προσεγγίζουν τα προ πανδημίας επίπεδα

 44. 26/01 13:02

  Κύπρος | Διαδικτυακή παρουσίαση 12 σχεδίων επιχορηγήσεων

 45. 26/01 12:23

  ΕΕ | Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ αρκεί για τα ταξίδια- όχι άλλοι περιορισμοί

 46. 26/01 11:58

  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | Δυναμικό άνοιγμα στην ισπανική τουριστική αγορά

 47. 26/01 11:39

  Κύπρος | Τουρισμός: Η έλλειψη προσωπικού σε ξενοδοχεία και εστιατόρια απειλεί την ανταγωνιστικότητα

 48. 26/01 11:20

  Ενώσεις μεταφορών και τουρισμού: Έκκληση προς τα κράτη της ΕΕ να ευθυγραμμίσουν τους ταξιδιωτικούς κανόνες

 49. 26/01 11:10

  Συμβούλιο της ΕΕ: Περιορισμοί με βάση την ατομική υγεία και όχι την περιοχή προέλευσης του ταξιδιώτη

 50. 26/01 10:52

  Όμιλος Sani/Ikos: Συνεντεύξεις σε πόλεις της Β. Ελλάδος για πρόσληψη προσωπικού

 51. 26/01 10:50

  Φύση και ιστορία σε ένα ταξίδι: Απόδραση στο Κιλκίς

 52. 26/01 10:43

  ΔΝΤ: Επιβραδύνεται η οικονομική ανάπτυξη

 53. 26/01 10:34

  Θεσσαλονίκη: Εκεί που χτυπά η καρδιά της Κεντρικής Μακεδονίας

 54. 26/01 10:07

  Ο CEO της Airbnb θα ζει όλο το 2022 ως ψηφιακός νομάς για να βελτιώσει τις εμπειρίες

 55. 26/01 09:10

  Eπιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία στην καρδιά της Αθήνας

 56. 26/01 09:05

  Εγκρίσεις για νέα ξενοδοχεία σε Θεσσαλονίκη και Ζάκυνθο

 57. 26/01 09:00

  Hilton: Η ανάπτυξη ως αντίδοτο στην πανδημία και εφόδιο για το μέλλον του κλάδου

 58. 26/01 08:54

  Ολλανδία: Συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών

 59. 26/01 08:51

  Ταξίδια στο εξωτερικό και συνάλλαγμα: Τι πρέπει να προσέξει ο ταξιδιώτης του σήμερα

 60. 25/01 20:34

  Aegean - Olympic | Περιορισμένες τροποποιήσεις πτήσεων την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου - ποιες ακυρώνονται

 61. 25/01 20:14

  Οι "Γαστρονομικές Κοινότητες" του Γιώργου Πίττα παρουσιάζονται στην HORECA 2022

 62. 25/01 15:41

  MSC και Lufthansa διεκδικούν την ITA Airways

 63. 25/01 15:31

  ΤUI: Νέες συνδέσεις από το Αμβούργο προς Ηράκλειο, Κω και διεύρυνση θέσεων προς Ρόδο

 64. 25/01 14:06

  ΠΟΤ: Γιατί οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί δεν λειτουργούν

 65. 25/01 13:52

  Booking.com: Το Ναύπλιο η τέταρτη πιο φιλόξενη πόλη στον κόσμο για τους ταξιδιώτες το 2022

 66. 25/01 12:26

  ETC: Οι αξίες των ταξιδιωτών καθορίζουν την κράτηση «πράσινων» διακοπών – Οι 4 ομάδες ταξιδιωτών

 67. 25/01 11:47

  Αργία και αύριο Τετάρτη σε Αττική, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη

 68. 25/01 11:19

  Ε.Ε. | Προσαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τον ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή

 69. 25/01 10:34

  Aegean - Olympic | Ποιες πτήσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη

 70. 25/01 09:52

  Βρετανικός τουρισμός | Τέλος τα τεστ για τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες- Ανοίγουν οι κρατήσεις τον Φεβρουάριο

 71. 25/01 09:26

  Επιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη

 72. 25/01 09:24

  Πράσινο φως για υπομίσθωση ακινήτου του ΕΦΚΑ στο κέντρο της Αθήνας

 73. 25/01 09:23

  Ανάπτυξη 7% για την ισραηλινή οικονομία το 2021 - Συρρίκνωση του τουρισμού και της εστίασης

 74. 25/01 09:21

  Ψηφιακό Ταξίδι στη Σπιναλόγκα

 75. 25/01 09:19

  Βέλγιο: Aυξήσεις μισθών και εκτιμήσεις για καλύτερη πορεία της οικονομίας μετά το α' τρίμηνο

 76. 24/01 15:50

  Ημαθία: Ένας μοναδικός συνδυασμός των θησαυρών της φύσης και της ιστορίας

 77. 24/01 15:45

  LG και Creta Maris Beach Resort αναβαθμίζουν την εμπειρία διαμονής των επισκεπτών στην Κρήτη

 78. 24/01 13:43

  Η «έξω από τα δόντια» άποψη του πρώην «μεγάλου αφεντικού» του T. Cook για το μέλλον του τουρισμού

 79. 24/01 12:53

  Νέο ντοκιμαντέρ από το WWF Ελλάς για τον αλιευτικό τουρισμό

 80. 24/01 12:42

  ΞΕΕ | ΙΤΕΠ: -35% ο τζίρος των ξενοδοχείων το 2021 έναντι του 2019 | Ίδιες τιμές το 2022 από την πλειονότητα

 81. 24/01 11:45

  Ε.Ξ. Ιωαννίνων: Συνάντηση εργασίας με τον Βουλευτή Σταύρο Καλογιάννη για τις υποδομές και τον τουρισμό

 82. 24/01 11:34

  Τα μνημεία UNESCO της Θεσσαλονίκης στην πλατφόρμα Τεχνών και Πολιτισμού Google

 83. 24/01 11:28

  «Με λένε Κόβιντ και δεν είμαι ιός»...

 84. 24/01 11:03

  Βρετανία: Περιορίζεται ο κίνδυνος για πτήσεις - φαντάσματα

 85. 24/01 10:44

  TUI Αυστρίας: Η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για οικογενειακές διακοπές το 2022

 86. 24/01 10:42

  Συνάντηση Ξενοδόχων Καστοριάς - Ζαχαράκη | Δύο σημαντικές δράσεις για την μετεξέλιξη του τουρισμού της Καστοριάς

 87. 24/01 10:32

  Easyjet: Nέα σύνδεση με Ηράκλειο από την Ελβετία

 88. 24/01 09:58

  Παράταση αεροπορικών οδηγιών πτήσεων εξωτερικού έως τις 7 Φεβρουαρίου

 89. 24/01 08:31

  Αλλαγή χρήσης κτιρίων για τη λειτουργία ως ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας

 90. 24/01 08:27

  Airbnb: Δωρεάν διαμονή για ένα χρόνο στη Σαμπούκα της Σικελίας

 91. 24/01 08:25

  Ολλανδία: Μέτρα για τη στεγαστική κρίση με 100.000 νέες κατοικίες προσιτές σε κατοίκους με χαμηλά εισοδήματα

 92. 24/01 08:22

  Ριζικές μεταρρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία της Ισπανίας

 93. 24/01 08:20

  To ελληνικό γιαούρτι κατακτά την ιταλική αγορά

 94. 23/01 09:05

  Ένα μήλο την ημέρα: Καλές πρακτικές ανάπτυξης και προώθησης καλλιεργειών από το Πανεπιστήμιο Cornell

 95. 23/01 09:05

  Four Seasons: Τρία νέα πολυτελή ταξίδια Private Jet για το 2023

 96. 23/01 08:16

  Ο όμιλος Davidson Hospitality θα λειτουργήσει τη συλλογή Davenport Hotel της KSL Capital Partners

 97. 22/01 12:02

  Επιμήκυνση σεζόν: Τι δείχνει η εξέλιξη του κύκλου εργασιών σε εστίαση και τουρισμό σε νησιά των Κυκλάδων

 98. 22/01 11:55

  Β.Κικίλιας | Ο τουρισμός θα πρωταγωνιστήσει το 2022

 99. 22/01 11:53

  Ιαπωνία: Πως επηρεάζονται τα εστιατόρια από τα νέα περιοριστικά μέτρα

 100. 22/01 11:50

  Έρευνα GBTA: Η Omicron μειώνει την ορμή των παγκόσμιων επαγγελματικών ταξιδιών