Δύο νέα προγράμματα για την αύξηση του τουρισμού στο Μέτσοβο

Δύο νέα προγράμματα για την αύξηση του τουρισμού στο Μέτσοβο

Τη συμμετοχή του σε δύο προγράμματα του διασυνοριακού προγράμματος συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία, CulTour και Technartet, για τη συντήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προϋπόθεση της τουριστικής ανάπτυξης, αποφάσισε ο Δήμος Μετσόβου.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα CulTour έχει ως στόχο να αυξήσει τη συνεισφορά του τουρισμού στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και στη μείωση της ανεργίας, ειδικά στις ορεινές και αγροτικές περιοχές της υπαίθρου, μεταβάλλοντας το κυρίαρχο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, που βασίζεται στον μαζικό τουρισμό.

Το εν λόγω σχέδιο πρεσβεύει ότι η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού μπορεί να συμβάλει σε αυτό τον στόχο, αφού οι διασυνοριακές περιοχές του προγράμματος χαρακτηρίζονται από πολύμορφη και πλούσια πολιτιστική παράδοση, ιστορία και πόρους που μπορούν να προσφέρουν πλούσιες ολοκληρωμένες εμπειρίες στους τουρίστες, όπως η αργυροχρυσοχοϊα, η ιδιαίτερη γαστρονομική παράδοση και η ισοπολυφωνική μουσική, επιμηκύνοντας την τουριστική περίοδο και επιφέροντας τουριστική ανάπτυξη σε νέες περιοχές και τομείς.

Κατ’ επέκταση, το CulTour θα επιδιώξει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού αξιοποιώντας την Ευρωπαϊκή εμπειρία της μεθοδολογίας για την ανάπτυξη που ονομάζεται Τοπική Ανάπτυξη Μέσω Πρωτοβουλιών Τοπικών Κοινοτήτων. Πρόκειται για μια μεθοδολογία ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων στις τοπικές οικονομίες που βασίζεται στη συνεργασία των ομάδων ενδιαφέροντος και στη συμμετοχή τους σε τοπικές ομάδες δράσης, για το σχεδιασμό της ανάπτυξης και τη διαχείριση τοπίου. Η κοινοπραξία του CulTour θα επιδιώξει να προσαρμόσει τη μεθοδολογία στις ανάγκες του πολιτιστικού τομέα των περιοχών του προγράμματος και κατά συνέπεια να ενεργοποιήσει διασυνοριακές ομάδες δράσης με τη συμμετοχή κοινοτήτων και δημόσιων και ιδιωτικών ομάδων ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού, ακολουθώντας παλαιότερα επιτυχημένα παραδείγματα στην Ευρώπη.

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος, είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

-Εντοπισμός τοπικών πολιτιστικών πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω του πολιτιστικού τουρισμού.

-Δημιουργία διασυνοριακών ομάδων δράσης για το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης.

-Σχεδιασμός στρατηγικών για την τουριστική αξιοποίηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και ομάδων ενδιαφέροντος.

-Ανάπτυξη τουριστικών διαδρομών για την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων.

Παράλληλα, το πρόγραμμα Technartet αποσκοπεί στην ανάπτυξη του προσωποποιημένου τουρισμού των τεχνών στην Ελλάδα και στην Αλβανία για τη διατήρηση και αξιοποίηση των τοπικών τεχνών και βιοτεχνιών.

Κεντρική ιδέα του έργου είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων του μαζικού τουρισμού στην φυσική και πολιτισμική κληρονομιά, χωρίς να περιορίζεται η οικονομική του συνεισφορά. Οι καλυπτόμενες από το πρόγραμμα περιοχές στην Ελλάδα και στην Αλβανία, πρέπει να προωθήσουν εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες που θα ενισχύσουν την τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές και τομείς με υψηλή ανεργία και θα επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο πέραν των καλοκαιρινών μηνών.

Το έργο Technartet που πήρε την ονομασία του από τα ονόματα της τέχνης στα ελληνικά και στα αλβανικά, υποστηρίζει ότι λύση σε αυτό το πρόβλημα μπορεί να προσφέρει η ανάπτυξη του «τουρισμού των τεχνών». Με τον όρο αυτό αναφέρεται το είδος του τουρισμού που αποσκοπεί στην εξερεύνηση και στην συμμετοχή σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την τέχνη και συμπεριλαμβάνει επισκέψεις σε καλλιτεχνικά φεστιβάλ, μουσεία, συναυλίες, γαστρονομικές εκδηλώσεις και κάθε είδους κατανάλωση της σύγχρονης κουλτούρας ενός τόπου. Ο τουρισμός των τεχνών μπορεί να αποτελέσει λύση χάρη στην πλούσια παραγωγή των διασυνοριακών περιοχών σε σύγχρονες και παραδοσιακές τέχνες και βιοτεχνίες  και  στην απήχηση που έχει το συγκεκριμένο είδος τουρισμού σε εναλλακτικά «κομμάτια» της τουριστικής ζήτησης, όπως οι νεότεροι.

Για να επιτευχθεί όμως η ανάπτυξη του τουρισμού των τεχνών και να ενισχυθεί η διασυνοριακή οικονομία, θα πρέπει να ξεπεραστούν συγκεκριμένα προβλήματα του τομέα των τεχνών στις διασυνοριακές περιοχές, όπως η χαμηλή πρόσβαση στην αγορά των καλλιτεχνικών και βιοτεχνικών προϊόντων, η έλλειψη γνώσης για τις δυνατότητες αυτών των τομέων να συνεισφέρουν στον τουρισμό και η έλλειψη τοπικών δημόσιων υπηρεσιών για τον εκσυγχρονισμό του καλλιτεχνικού και βιοτεχνικού τομέα.

Κεντρικός Στόχος του έργου, είναι να επιλύσει αυτά τα προβλήματα μέσω της παραγωγής καινοτόμων πολιτικών υποστήριξης και εργαλείων υποδομής που θα προωθήσουν την ανάπτυξη του τουρισμού των τεχνών, θα αναδείξουν τα τοπικά καλλιτεχνικά και βιοτεχνικά προϊόντα και θα ενισχύσουν έτσι την ανταγωνιστικότητα των διασυνοριακών περιοχών στον τομέα του τουρισμού. Τα αποτελέσματα αυτά θα επιτευχθούν παρασκευάζοντας, οργανώνοντας και παρέχοντας στους τουρίστες ψηφιακά εργαλεία και φεστιβάλ τεχνών που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να προσωποποιήσουν το τουριστικό τους ταξίδι και να έρθουν σε επαφή με τις τέχνες των διασυνοριακών περιοχών αντίστοιχα. Έτσι θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα προβολής και αξιοποίησης ταυτόχρονα πολλών διαφορετικών καλλιτεχνικών και βιοτεχνικών προϊόντων, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του τουριστικού τομέα των περιοχών και η απήχησή τους στους νέους.

Αναλυτικά, μεταξύ άλλων θα λάβουν χώρα οι εξής δράσεις:

-Σχεδιασμός διασυνοριακών στρατηγικών για την τουριστική αξιοποίηση σύγχρονων και παραδοσιακών καλλιτεχνικών και βιοτεχνικών προϊόντων.

-Εκπαίδευση των παραγόντων του τουριστικού τομέα στην αξιοποίηση των καλλιτεχνικών πόρων και στην παροχή προσωποποιημένων τουριστικών προϊόντων.

-Προετοιμασία ψηφιακών μέσων για την προσωποποίηση της τουριστικής εμπειρίας.

-Παροχή συστάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού των τεχνών.

-Ψηφιακή πλατφόρμα και εφαρμογή κινητού που θα επιτρέπει στον τουρίστα να έρθει σε άμεση επαφή με τους καλλιτεχνικούς παραγωγούς και τους παραγωγούς λαϊκής τέχνης, σύμφωνα με τις προσωπικές του προτιμήσεις.

-Διοργάνωση φεστιβάλ για την προβολή των καλλιτεχνικών και βιοτεχνικών προϊόντων.

 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 21/05 09:50

  ΣΕΒΤ | Η βιομηχανία τροφίμων δεν τροφοδοτεί τον πληθωρισμό

 2. 21/05 09:42

  Το Γαλλικό Προξενείο των Χανίων είναι πλέον το 5αστερο Domus Blanc Boutique Hotel

 3. 21/05 09:38

  Η Όλ. Κεφαλογιάννη κεντρική ομιλήτρια στην τιμητική εκδήλωση για τον ιδρυτή της Grecotel Νίκο Δασκαλαντωνάκη

 4. 21/05 07:40

  Ταξιδιωτικά πακέτα για Ελλάδα προσφέρουν 2 μεγάλα τουριστικά γραφεία στην Ιαπωνία

 5. 21/05 07:38

  Τουριστική προβολή | Βρετανοί αρθρογράφοι στην Ήπειρο - Σέρβοι δημοσιογράφοι σε Πρέβεζα και Μετέωρα

 6. 21/05 07:37

  Δήμος Δυτικής Σάμου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 7. 21/05 07:29

  Συναυλία Έντεχνου Ωδείου και String Demons στο Ηράκλειο

 8. 20/05 19:44

  «Ημέρες Θάλασσας 2024» στον Πειραιά | 100 δωρεάν εκδηλώσεις από τις 24 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου

 9. 20/05 19:33

  Δημοπρασία για την μίσθωση του κάμπινγκ Καψαλίου Κυθήρων

 10. 20/05 19:21

  Στα Χανιά, για πρώτη φορά, η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος

 11. 20/05 19:15

  Ε.Ξ. Ιωαννίνων | Ποια θέματα συζητήθηκαν με τη νέα Γενική Πρόξενο της Αλβανίας στα Ιωάννινα

 12. 20/05 16:03

  Έτσι θα είναι το νέο 91 Athens Riviera στη Βούλα - Το υβριδικό μοντέλο Private Members Club και Glamping

 13. 20/05 15:53

  SKY express: Στρατηγική συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες British Airways και Etihad

 14. 20/05 15:50

  UN Tourism: Νέο πρωτοποριακό εργαλείο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών

 15. 20/05 14:56

  Μαγιόρκα: Αναβρασμός για τον υπερτουρισμό – Τοπικές οργανώσεις απειλούν με κατάληψη του αεροδρομίου

 16. 20/05 14:08

  Οι δημοτικές αρχές πρέπει να αποφασίζουν για την πόλη που θέλουν

 17. 20/05 13:27

  Corendon: 3 εκατ. θέσεις προς Τουρκία, Ελλάδα, Ισπανία, Μαρόκο και Αίγυπτο αυτό το καλοκαίρι

 18. 20/05 12:37

  Μεγάλη ανταπόκριση στο JOBmatch της ΔΥΠΑ για εργασία σε τουρισμό και εστίαση

 19. 20/05 12:08

  H Aegean γιορτάζει τα 25α γενέθλια της - Σε επίπεδα 2019 η συχνότητα κρατήσεων

 20. 20/05 11:51

  ΕΟΤ Σκανδιναβίας: Σε ανοδική πορεία οι κρατήσεις για Ελλάδα

 21. 20/05 11:27

  Βρετανικός τουρισμός/ ΑΒΤΑ: Αύξηση των δαπανών στα ταξίδια στο εξωτερικό

 22. 20/05 11:19

  21 Μαΐου: Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000 - 446 περιοχές Νatura στην Ελλάδα

 23. 20/05 10:21

  260 χωριά από 60 χώρες υπέβαλαν αίτηση για τα Best Tourism Villages 2024

 24. 20/05 09:46

  Ταξίδι εξοικείωσης με Βέλγους και Ολλανδούς τουριστικούς πράκτορες στην Αρκαδία

 25. 20/05 07:16

  Διαδικασίες ένταξης του Ζαγορίου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

 26. 20/05 07:13

  ΕΟΤ: Προβολή των περιπατητικών διαδρομών της Χαλκιδικής στην ολλανδική αγορά

 27. 20/05 07:12

  Δήμος Λήμνου: Παραχώρηση χρήσης ξενώνα για τις ανάγκες στέγασης του ΕΚΑΒ

 28. 20/05 07:11

  Δήμος Καρπάθου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 29. 20/05 07:07

  45ο Ράλλυ Κρήτης

 30. 19/05 13:48

  Γιατί έρχεται σκόνη από τη Σαχάρα στην Ευρώπη;

 31. 19/05 07:02

  Ημερίδα «Ο δρόμος της Ανάπτυξης – Κάνουμε πράξη την Περιφερειακή Συνείδηση» στη Μεγαλόπολη

 32. 19/05 07:01

  Δήμος Ερμιονίδας: Η πρόταση με 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 33. 18/05 19:18

  «Τρόμος» η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα; | Focus: Κυνήγι θησαυρού ο σταθμός φόρτισης

 34. 18/05 19:01

  Σαντορίνη | Πλήθος ξενοδόχων στην εκδήλωση "Νέες Τεχνολογίες στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό"

 35. 18/05 12:53

  Τουρισμός | Mastercard Economics Institute: Κέρκυρα και Τίρανα (!) στο top 10 των πιο δημοφιλών προορισμών στον κόσμο το 2024

 36. 18/05 12:27

  Σε ισχύ από τη Δευτέρα η νέα οδηγία για το περιβαλλοντικό έγκλημα

 37. 18/05 11:10

  Γενική συνέλευση Ε.Ξ. Ρόδου | Τα κρίσιμα ζητήματα, που δοκιμάζουν την ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχείων

 38. 18/05 11:08

  Τουριστική προβολή της Λέσβου στη Ρουμανία - Προώθηση της Ανατολικής Χαλκιδικής στην Ιταλία

 39. 18/05 11:00

  Δήμος Άργους-Μυκηνών: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 40. 17/05 17:43

  Έκτο Corfu Food & Wine Festival | Η Βιώσιμη Γαστρονομία είναι ο Πολιτισμός μας

 41. 17/05 17:31

  «Γαλάζια Σημαία» | Ανακοινώνονται την Παρασκευή 24 Μαΐου οι βραβεύσεις για το 2024

 42. 17/05 15:52

  Κοινωνικός τουρισμός: Τι αλλάζει στα προγράμματα - Για πρώτη φορά ιαματικός τουρισμός για όλους

 43. 17/05 14:34

  Τουρισμός | ΤUI Γερμανίας: Άνοιξαν οι κρατήσεις για το 2025 - Κρήτη, Ρόδος και Κως ακολουθούν τη Μαγιόρκα στις πτήσεις

 44. 17/05 14:07

  Άφιξη του πρώτου τσάρτερ στο αεροδρόμιο της Σητείας

 45. 17/05 13:37

  Αερομεταφορές: 22 νέες και εποχικές συνδέσεις ξεκινούν από το αεροδρόμιο της Αθήνας το Μάιο

 46. 17/05 12:18

  Amadeus: Οι ξενοδόχοι επενδύουν περισσότερο στην τεχνολογία και την εξατομίκευση υπηρεσιών

 47. 17/05 11:44

  ΕΟΤ Σερβίας: Τα Χανιά στον πρώτο online σερβικό ταξιδιωτικό οδηγό

 48. 17/05 11:02

  Ωράριο σαν... κλειστό στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου | Έντονες διαμαρτυρίες

 49. 17/05 10:26

  Καβάλα | Θεμέλιος λίθος για το πρώτο ιδιωτικό αεροδρόμιο στην Ελλάδα

 50. 17/05 10:16

  Τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους της Πρωτεύουσας

 51. 17/05 07:47

  Οι αεροπορικές συνδέσεις Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων - Ελλάδας

 52. 17/05 07:42

  Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Αίτημα προς το Υπ. Τουρισμού για την παραχώρηση του Τουριστικού Λιμένα Τσούτσουρα

 53. 17/05 07:40

  ΕΟΤ: Ταξίδι εξοικείωσης από την Αυστραλία σε Αθήνα, Αμοργό και Σαντορίνη

 54. 17/05 07:37

  Παρουσίαση ενδυμασιών της συλλογής «Δόρα Στράτου» στον ιστορικό τόπο της Πλάκας

 55. 17/05 07:34

  Αυξημένες οι συμμετοχές από Ελλάδα και εξωτερικό στον 24ο Επετειακό Ευχίδειο άθλο

 56. 16/05 18:29

  Αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών η επίσκεψη Κεφαλογιάννη στην Κεφαλονιά

 57. 16/05 15:37

  ΕΟΤ και SKY express | Συνδιαφήμιση για τουριστική προβολή 12 μηνών στις ευρωπαϊκές αγορές

 58. 16/05 14:49

  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην έκθεση Arabian Travel Market

 59. 16/05 14:33

  Στρατηγική συνεργασία Ομίλου Sani/Ikos με το Πανεπιστήμιο Cornell

 60. 16/05 13:53

  Τουρισμός: Η Ελλάδα τρίτος δημοφιλέστερος προορισμός διακοπών για τους Ευρωπαίους το καλοκαίρι του 2024

 61. 16/05 12:45

  Γερμανικά ταξιδιωτικά γραφεία: Αύξηση 4,5% στις πωλήσεις τον Απρίλιο

 62. 16/05 12:10

  Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2024 | Οι δράσεις στο Μουσείο Ακρόπολης το Σαββατοκύριακο

 63. 16/05 11:39

  Όμιλος Μήτση | Νέος προορισμός η Κέρκυρα, με την αγορά του Messonghi Beach Hotel και τη διαχείριση του Belvedere Hotel

 64. 16/05 11:22

  Υπερ-τουρισμός | Η TUI παίρνει "πολύ, πολύ σοβαρά" τις διαδηλώσεις, αλλά δεν τις βλέπει ως απειλή

 65. 16/05 10:56

  TUI Fly | Ένα αεροπλάνο πρεσβευτής της ιστορίας των 50 χρόνων της

 66. 16/05 10:42

  Ε.Ξ. Σαντορίνης | Συνάντηση με τον υφυπουργό Ναυτιλίας για τις λιμενικές υποδομές

 67. 16/05 10:36

  Δράσεις του Υπουργείου Τουρισμού για τα Άτομα με Αναπηρία στην Ελλάδα

 68. 16/05 10:34

  “Φρένο” στις αθέμιτες πρακτικές της Booking | To ΞΕΕ χαιρετίζει την ιστορική απόφαση της Ε.Ε

 69. 16/05 10:27

  Παγκόσμια προβολή της Ελλάδας μέσω του έργου του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος της Κω

 70. 16/05 09:00

  Με το A’ Design Award Silver 2024 τιμήθηκε η Potiropoulos+Partners για το έργο Serpentine House στο Ελληνικό

 71. 16/05 07:15

  Τουριστική προβολή μέσω της αμερικανικής σειράς The Life of Loi Season 2

 72. 16/05 07:12

  Ταξίδι περιπέτειας στην περιοχή του Βόλου για Βρετανίδα ταξιδιωτική πράκτορα

 73. 16/05 07:09

  Αναβίωση του ιππικού δρώμενου «Η Γκιόστρα της Ζακύνθου»

 74. 16/05 07:07

  Δήμος Τριφυλίας: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 75. 15/05 18:23

  Δημοπρασία πολυτελών ακινήτων από τον Οίκο Sotheby’s στο Λονδίνο - Μετέχει και βίλα στη Μύκονο

 76. 15/05 18:20

  Kατεδάφιση αυθαιρέτου σε παραλία του Λαγονησίου - Αλλαγή χρήσης από ξενοδοχείο σε μονάδα ηλικιωμένων

 77. 15/05 18:01

  Υπουργείο Τουρισμού | Συνεργασία με την easyjet - 2,4 εκατ. επιβάτες στην Ελλάδα το 2024

 78. 15/05 16:58

  Δόμνα Μιχαηλίδου: «Πυξίδα, για το ναυτικό επάγγελμα, ο μαθητικός διαγωνισμός ζωγραφικής του ΝΑΤ»

 79. 15/05 16:19

  EE: Ανάπτυξη 2,2% στην Ελλάδα, «αγκάθι» ο πληθωρισμός

 80. 15/05 15:54

  Τροποποιείται το πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα»

 81. 15/05 15:28

  ΞΕΕ/ 5o Idea Platform: 14 ομάδες ολοκλήρωσαν τον Νεανικό Διαγωνισμό Καινοτομίας

 82. 15/05 14:14

  Allianz: H Αθήνα στους 10 κορυφαίους προορισμούς των Αμερικανών στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2024

 83. 15/05 13:58

  FedHATTA & ΗΑΤΤΑ διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο τουριστών από την Κινεζική αγορά για την Ελλάδα

 84. 15/05 13:28

  Τουρισμός: Μεγάλη στροφή στα Ευρωπαϊκά ταξίδια εκτός υψηλής σεζόν – Επηρεάζεται και η Ελλάδα

 85. 15/05 13:11

  Ε.Ξ. Σαντορίνης | Τι συμβαίνει και τι διεκδικούμε έναντι των Booking και Expedia

 86. 15/05 13:02

  Αθήνα: Μια… «νόστιμη» πόλη -Αφιέρωμα ελβετικού περιοδικού στην ελληνική γαστρονομία

 87. 15/05 12:24

  Αύξηση των εισπράξεων στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους τον Ιανουάριο

 88. 15/05 11:58

  Aegean Airlines: Νέα χειμερινή σύνδεση Θεσσαλονίκη – Άμστερνταμ

 89. 15/05 11:45

  Trivago: Θεραπευτική η αξία των διακοπών για τους Αμερικανούς - Με ποια κριτήρια επιλέγουν κατάλυμα αυτό το καλοκαίρι

 90. 15/05 11:44

  Από την Κεφαλονιά ξεκινά η περιοδεία της Όλγας Κεφαλογιάννη στα Ιόνια Νησιά

 91. 15/05 11:06

  Ξενοδοχεία | 1.705 νέα επενδυτικά σχέδια στην Ευρώπη μέχρι το τέλος Μαρτίου

 92. 15/05 10:06

  Tουρισμός | TUI: Ελλάδα, Τουρκία και Βαλεαρίδες οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για το καλοκαίρι - έσοδα ρεκόρ το β' τρίμηνο

 93. 15/05 06:25

  Δήμος Κάσου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 94. 15/05 06:25

  Αλβανία | Ο τουρισμός διατηρεί ψηλά την ισοτιμία του λεκ

 95. 15/05 06:25

  Δήμος Πρέβεζας | Πράσινο φως για την τοποθέτηση της προτομής του Μίνου Μάτσα στην οδό Ελ. Βενιζέλου

 96. 15/05 06:25

  Ο Βόλος προβάλλεται τουριστικά στην Κρήτη | Κλειδί η αεροπορική σύνδεση Ηρακλείου - Νέας Αγχιάλου

 97. 15/05 06:25

  DER Τουριστική Ξενοδοχειακή Λήμνος | Η αποχώρηση από το Porto Myrina και η διαδικασία εκκαθάρισης

 98. 14/05 17:30

  Νέοι κανόνες για επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων και ταχύτερη απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων

 99. 14/05 17:20

  ΤΑΙΠΕΔ | Μέχρι τις 28 Ιουνίου η διαβούλευση της ΣΜΠΕ του Λιμένα Ραφήνας

 100. 14/05 16:06

  ΠΟΕΕΤ: Να αποσυρθεί η πλατφόρμα JOBmatch, καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας