Ο τουρισμός στην Πελοπόννησο: Δημιουργείται σύστημα διαχείρισης προορισμού

Α Decrease font Enlarge font
Ο τουρισμός στην Πελοπόννησο: Δημιουργείται σύστημα διαχείρισης προορισμού

Περιφέρεια Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Πανεπιστήμιο Πειραιώς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση του έργου δημιουργίας και διαχείρισης συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε περιφερειακό επίπεδο.

Το αντικείμενο της συνεργασίας τους μαζί με την Πελοπόννησος Α.Ε. είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Περιφερειακού Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System) τουριστικού ενδιαφέροντος το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα καλύτερης προβολής του τουριστικού προορισμού Πελοπόννησος. Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει στο ποσό του 1,9 εκατ. ευρώ. Οι πόροι προέρχονται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Πελοπόννησος 2014-2020"

Το Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού (DMS) για να λειτουργήσει αποτελεσματικά προϋποθέτει την ενσωμάτωση των ακόλουθων ενοτήτων πληροφοριών /υπηρεσιών (ενδεικτικά) :

-Πολιτιστικές διαδρομών ανά περιοχή και περίοδο σε συνδυασμό με τα σημεία εισόδου των τουριστών στην Πελοπόννησο (σύνδεση διαδρομών με τις πύλες εισόδου),

-Λειτουργία και προώθηση ολοκληρωμένου ημερολογίου (καλεντάρι) πολιτιστικών εκδηλώσεων,

-Συντονισμός δράσεων προβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων (φεστιβάλ χορού - τραγουδιού, αθλητικές διοργανώσεις) και διεθνοποίηση αυτών μέσω χρήσης ΤΠΕ,

-Ενσωμάτωση του συνόλου των πληροφοριών για την συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των επισκεπτών,

-Ενσωμάτωση του συνόλου των πληροφοριών σχετικά με τις διαθέσιμες διαδρομές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες για τουρισμό ειδικών κατηγοριών (ενδεικτικά: θρησκευτικός, αγροτικός, γαστρονομικός, δραστηριοτήτων περιπέτειας, υπαίθρου, βουνού κλπ).

Ο τουρισμός στην Πελοπόννησο

Η βασική αντίληψη του συστήματος DMS είναι ότι με δυνατότητα άμεσης πρόσβασης από οποιοδήποτε σημείο της διαδικτυακής πύλης, ο επισκέπτης πρέπει να μπορεί να πλοηγείται ελεύθερα σε ένα σύνολο από συνοπτικές αλλά χρηστικές και εύληπτες πληροφορίες για όλα τα σημεία ενδιαφέροντος της Περιφέρειας (μουσεία, πινακοθήκες, μνημεία και ιστορικούς/ αρχαιολογικούς χώρους, χώρους πολιτισμού, κέντρα και περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, κλπ), να λαμβάνει πληροφόρηση/ενημέρωση για το σύνολο των ειδών και κατηγοριών των επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος (ενδεικτικά : καταλύματα, επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης, ενοικίασης αυτοκινήτων, ξενάγησης/ περιήγησης, εμπορίας τουριστικών ειδών ή ακόμη και εμπορικά κέντρα/ καταστήματα κλπ) χωρίς αυτές να διαφημίζονται, καθώς και άλλες επιχειρήσεις και φορείς (λ.χ. χρήσιμες υπηρεσίες για έκτακτα περιστατικά, κλπ), τρέχουσες σημαντικές πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και γεγονότα και στις οποίες θα πρέπει να έχει πρόσβαση.

-Συντονισμός ολοκληρωμένων δράσεων προβολής εμπλουτισμένες με τις ειδικές μορφές τουρισμού που προσφέρονται στην περιοχή.

-Έξυπνες εφαρμογές που θα βοηθούν τον υποψήφιο επισκέπτη στην οργάνωση ενός εξατομικευμένου ταξιδιού.

-Εξειδικευμένη πληροφόρηση (ενδεικτικά θα περιλαμβάνονται: πληροφορίες για τουριστικές ροές, ανάλυση τουριστικής προσφοράς προορισμού, προφίλ προορισμού και επισκεπτών, συγκεκριμένα εμπειρικά προϊόντα, προσφερόμενα εμπειρικά προϊόντα, τουριστική εκπαίδευση, τουριστικές τάσεις).

-Κείμενα και φωτογραφίες υψηλής ποιότητας και συνεχώς επικαιροποιημένη τουριστική πληροφόρηση.

-Πληροφόρηση για τις θετικές κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού στην τοπική οικονομία και τον προορισμό καθώς και ενημέρωση δράσεων τουριστικής συνείδησης.

Σημειώνεται ότι όλη η πληροφόρηση και ενημέρωση θα είναι ελεύθερη προς το γενικό κοινό και οποιοσδήποτε θα έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμό της Περιφέρειας. Το Σύστημα που θα αναπτυχθεί δεν θα παρέχει οικονομικής φύσης υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν θα διαφημίζει επιχειρήσεις ή εμπορικά προϊόντα αλλά η πληροφόρηση θα είναι ουδέτερη και αμερόληπτη χωρίς να προκαλείται οποιαδήποτε στρέβλωση στον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων.

Για την ανάπτυξη, την συνεχή, έγκυρη και ορθή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (DMS) το φυσικό αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνει και ενσωματώνει τις ακόλουθες ενέργειες που αφορούν αποκλειστικά στη λειτουργία του Συστήματος:

-Εκπόνηση επιστημονικών ερευνών και μελέτης/ών ψηφιακής στρατηγικής, εφαρμογής και υλοποίησης του έργου (αρχιτεκτονικής συστήματος, συγκέντρωση- ανάλυση και εξόρυξη πληροφοριών, διεθνείς πρακτικές, στρατηγικής ταυτότητας).

-Παρακολούθηση των κοινωνικό-οικονομικών εξελίξεων στο τουριστικό προϊόν «Πελοπόννησος» μέσω επιστημονικών ερευνών, παραγωγή ψηφιακού διαφημιστικού υλικού για την προβολή της Περιφέρειας μέσω ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων, έρευνες γνώμης, αξιολόγηση του συνόλου των δράσεων τουριστικής προβολής και εισηγήσεις προς την Περιφέρεια για ενδεχόμενες προσαρμογές.

-Σχεδιασμός, υλοποίηση και εγκατάσταση της Πλατφόρμας (DMS) και όλων των υποσυστημάτων, διεπαφών και εφαρμογών που θα ενσωματωθούν σε αυτήν και η μετάπτωση δεδομένων από υφιστάμενες εφαρμογές της Περιφέρειας Πελοποννήσου και άλλων πολιτιστικών και τουριστικών φορέων της Περιφέρειας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για την αποτελεσματική λειτουργία του, προβλέπονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

 • Δημιουργία πρωτογενούς περιεχομένου (κείμενα και φωτογραφίες) με πλήρη δικαιώματα για την υποστήριξη των παρεχόμενων πληροφοριών του DMS.
 • Δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα τόσο από προσωπικούς υπολογιστές όσο και από ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα.
 • Χρήση και μετάδοση της πληροφορίας τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και σε κύριες ξένες γλώσσες κυρίως επισκεπτών που επισκέπτονται με μεγαλύτερη συχνότητα την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τουλάχιστον σε πέντε ξένες γλώσσες (μετάφραση περιεχομένου πλατφόρμας).
 • Διενέργεια ελέγχων αποδοχής χρηστών και τελικών ρυθμίσεων, στο πλαίσιο της λειτουργίας της πλατφόρμας.
 • Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού που θα αναλάβει τη λειτουργία της πλατφόρμας.
 • Διασφάλιση διαλειτουργικότητας μεταξύ της ψηφιακής πλατφόρμας (DMS) και της αντίστοιχης πλατφόρμας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
 • Φιλοξενία της Πλατφόρμας σε υπολογιστικό Κέντρο Δεδομένων (datacenter).

-Ενημέρωση, εμπλουτισμός και συντήρηση της πλατφόρμας για πέντε  έτη από την ολοκλήρωση προμήθειας και παράδοσης του έργου καθώς επίσης και προβολή - διαχείριση στα κοινωνικά δίκτυα (social media).

-Δημιουργία υπηρεσίας άμεσης εξυπηρέτησης χρηστών του DMS μέσω μηχανής διαδικτυακών αυτοματοποιημένων και προσωποποιημένων γραπτών μηνυμάτων – απαντήσεων.

-Υποστήριξη της οργάνωσης, εγκατάστασης και λειτουργίας του Προηγμένου Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System) (παροχή εξοπλισμού πληροφορικής, λογισμικού λειτουργίας και λογισμικού εφαρμογής, φιλοξενία).

-Δράσεις ψηφιακής προβολής και προώθησης του Προηγμένου Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System).

-Λοιπές ανάγκες που θα προκύψουν από την μελέτη εφαρμογής και εξειδίκευσης υλοποίησης του έργου και θα αφορούν αποκλειστικά την ανάπτυξη, την συνεχή, έγκυρη και ορθή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (DMS).

 

 

 

 1. 25/04 14:53

  Σημαντικός Πρωτοκυκλαδικός οικισμός ανακαλύφθηκε στις Κυκλάδες

 2. 25/04 14:49

  1.167 επιβάτες κρουαζιέρας στην Καλαμάτα σήμερα

 3. 25/04 14:45

  Collette Tours: Πάνω από 100 αμερικανοί και αυστραλοί τ. πράκτορες στη Μύκονο και τη Σαντορίνη

 4. 25/04 14:28

  Ryanair: Νέα χειμερινή σύνδεση Θεσσαλονίκη – Αμμάν

 5. 25/04 14:03

  Booking.com: Το 40% των ταξιδιωτών επιλέγει εναλλακτικά καταλύματα

 6. 25/04 13:29

  Τουρισμός: Το προφίλ των Ρώσων στην Ελλάδα το 2019- Έμφαση στα 5άστερα ξενοδοχεία

 7. 25/04 13:01

  Το Google Maps μετατρέπεται σε ταξιδιωτική υπερ-εφαρμογή

 8. 25/04 12:39

  Rock-Horizon 2020: Ετήσια συνάντηση στην Αθήνα για την πολιτιστική κληρονομιά των πόλεων

 9. 25/04 12:36

  Sky Express: Ανοιχτή για τους επιβάτες η πτήση για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός

 10. 25/04 12:35

  Τουρισμός: "Συναγερμός" στο Ηνωμένο Βασίλειο για την εκρηκτική άνοδο της Airbnb

 11. 25/04 12:09

  Κέρκυρα: Fam trip Γάλλων τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων

 12. 25/04 11:49

  Η Google διευρύνει την προσφορά προγραμμάτων ξεναγήσεων σε όλο τον κόσμο

 13. 25/04 11:38

  Μεγάλη διαφημιστική καμπάνια της Wyndham

 14. 25/04 11:12

  Παρέλαση υπερπολυτελών γιωτ στη Μύκονο

 15. 25/04 11:04

  Αποκατάσταση λειτουργίας του αλεξικέραυνου στην Ακρόπολη

 16. 25/04 09:18

  Προσκυνηματικός τουρισμός από την Κορέα- το παράδειγμα της Πορτογαλίας

 17. 25/04 09:16

  Ο τουρισμός στηρίζει την απασχόληση στην Ισπανία

 18. 25/04 09:11

  Ο τουρισμός στο Ηράκλειο, μέσα από την προβολή θεματικών προϊόντων

 19. 25/04 09:09

  To πρόγραμμα τουριστικής προβολής των Ψαρών για το 2019

 20. 25/04 09:04

  Διεθνής Αγώνας Τριάθλου AlmiraMAN στην Κατερίνη

 21. 24/04 17:59

  Περιφέρεια Αττικής: Προβολή της Αθήνας στην Κωνσταντινούπολη

 22. 24/04 17:21

  Τουρισμός: Σημαντικές επενδύσεις αλλάζουν το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης

 23. 24/04 16:41

  Στην Athens Beach Club η υπομίσθωση της Ακτής B’ Βούλας

 24. 24/04 15:39

  ΕΤΑΔ: Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για ακίνητα- και για 3 Ξενία

 25. 24/04 14:14

  Παρέμβαση ΠΟΞ για εργασιακά ζητήματα στον τουρισμό

 26. 24/04 14:09

  Οι Γάλλοι πιλότοι απειλούν με 6ήμερη απεργία το Μάιο

 27. 24/04 13:40

  Πώς η τεχνολογία βοηθά στην προσφορά πιο εξατομικευμένων ταξιδιών

 28. 24/04 13:31

  Τουρισμός: Η στρατηγική της Marketing Greece για το 2019

 29. 24/04 12:55

  Καθημερινές πτήσεις από 5 αμερικανικές εταιρείες προς Ελλάδα το καλοκαίρι του 2019

 30. 24/04 12:48

  Μεταφορά του Αγίου Φωτός από την AEGEAN και την Olympic Air

 31. 24/04 12:43

  Διθυραμβικά σχόλια για τη Ρόδο στον βρετανικό τύπο

 32. 24/04 12:41

  Evening Standard: Αυτά είναι τα 5 καλύτερα νέα ελληνικά ξενοδοχεία που ανοίγουν το 2019

 33. 24/04 12:10

  Air Moldova: Νέα σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη

 34. 24/04 11:47

  Γ. Πατούλης: Συνεργασία με την Κίνα για προσέλκυση επενδύσεων και νέες τουριστικές υποδομές

 35. 24/04 11:27

  Πρώτη συνάντηση προμηθευτών ξενοδοχείων, εστιατορίων και Café-Bar στη Μύκονο

 36. 24/04 11:12

  Στο Βόλο σήμερα το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο "Le Bougainville"

 37. 24/04 11:01

  Η Sky Express θα μεταφέρει το Άγιο Φως σε Κέρκυρα, Χανιά, Κω και Κάρπαθο

 38. 24/04 10:34

  Ευθύμης Λέκκας: Υπό όρους ανοιχτό το Φαράγγι της Σαμαριάς

 39. 24/04 10:30

  Δεύτερο ΟΠΑ Run 2019 στο Πεδίον του Άρεως

 40. 24/04 10:27

  Τουρισμός: 5 δράσεις προβολής της Αστυπάλαιας

 41. 24/04 10:24

  Δράσεις τουριστικής προβολής σε Λήμνο, Κεφαλλονιά, Άνδρο και Ύδρα

 42. 24/04 10:22

  Δύο νέα ξενοδοχεία στους Δήμους Παγγαίου και Δίου-Ολύμπου

 43. 24/04 10:10

  Φεστιβάλ Γαστρονομίας στην Κέρκυρα

 44. 23/04 17:42

  Μεταφορά επιβατών του Super Ferry εξαιτίας βλάβης

 45. 23/04 17:41

  Αθήνα και Θεσσαλονίκη στήριξαν την αύξηση των αεροπορικών αφίξεων στο α' τρίμηνο

 46. 23/04 16:59

  FedHATTA: Αναγκαία η στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων από τις τράπεζες

 47. 23/04 16:13

  To πολυτελέστερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου στο λιμάνι του Πειραιά

 48. 23/04 16:01

  Επέκταση των συλλογικών συμβάσεων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα

 49. 23/04 13:46

  Τι περιλαμβάνει η απόφαση για το κρατικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2019

 50. 23/04 13:43

  Χαλκιδική και ελληνικά νησιά στους πιο πολυτελείς budget προορισμούς το 2019

 51. 23/04 12:45

  Ξενοδοχεία: Ποιες υπηρεσίες θέλουν οι ταξιδιώτες κατά τη διαμονή τους

 52. 23/04 12:22

  easyJet: Περισσότερες θέσεις στις πτήσεις για Ηράκλειο, Πρέβεζα, Μύκονο και Σαντορίνη

 53. 23/04 11:35

  Διεθνής διαγωνισμός για την ανακατασκευή της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων

 54. 23/04 10:30

  Αλλαγή χρήσης κτιρίων σε Λάρισα και Σύμη

 55. 23/04 10:25

  Οι ρακέτες «κατακτούν» την παραλία Ζέφυρος στη Ρόδο

 56. 23/04 10:24

  Δράσεις τουριστικής προβολής σε Κυκλάδες, Κρήτη και Ιόνια

 57. 23/04 10:20

  Δεύτερο Katerini Street Food Festival στην Κατερίνη

 58. 23/04 10:05

  Ελληνικά αξεσουάρ και κοσμήματα στην έκθεση Bisutex στη Μαδρίτη

 59. 22/04 16:24

  Croatia Airlines: Εκδήλωση με αφορμή την έναρξη πτήσεων για τη θερινή περίοδο

 60. 22/04 16:23

  Discover Greece: Aφιέρωμα σε προορισμούς για πασχαλινές διακοπές

 61. 22/04 16:04

  Τουριστικά έσοδα στο α' δίμηνο: Ισχυρή διψήφια αύξηση από όλες τις μεγάλες αγορές

 62. 22/04 15:41

  Πολλοί μνηστήρες για την Thomas Cook

 63. 22/04 15:20

  Ο εναλλακτικός τουρισμός της Χαλκιδικής στο Greek Alternative Tourism Workshop στη Χάγη

 64. 22/04 15:09

  Πώς η Marriott θα κατασκευάσει το υψηλότερο ξενοδοχείο στον κόσμο στη ΝΥ

 65. 22/04 14:03

  Προξενείο του Λουξεμβούργου στην Κρήτη

 66. 22/04 13:57

  Ηράκλειο: Ημερίδα για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

 67. 22/04 13:51

  Συνεργασία Αθήνας- Τρικάλων με άξονα το «έξυπνο» Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας

 68. 22/04 13:51

  Νέες πτήσεις και επενδύσεις στα Ιόνια νησιά

 69. 22/04 13:43

  Πάπας: Απόστολοι των Εθνών οι ταξιδιωτικοί πράκτορες

 70. 22/04 13:21

  Booking.com: Στη Σαντορίνη ένα από τα 5 πιο πολυτελή ξενοδοχεία στον κόσμο- Δείτε ποιό

 71. 22/04 12:53

  Γαστρονομικός τουρισμός: Παγκόσμιο Φόρουμ στο Σαν Σεμπάστιαν

 72. 22/04 12:12

  airBaltic: Nέα σύνδεση με Κω

 73. 22/04 10:55

  Τουρισμός: Πώς και πού ταξιδεύουν οι Ρώσοι τουρίστες

 74. 22/04 10:38

  Έκκληση για την επανένωση δυνάμεων στην ΣΕΤΚΕ

 75. 22/04 10:31

  Μη δασικές εκτάσεις σε ξενοδοχεία σε Ρόδο και Φθιώτιδα

 76. 22/04 10:28

  Αρχαίες στρατηγικές χρήσης γης στη Σίφνο

 77. 22/04 10:26

  Κυπριακός τουρισμός: Έκρηξη ξενοδοχειακών επενδύσεων την τριετία 2015-2017

 78. 22/04 10:24

  Culturalion: Τουριστικές και πολιτιστικές ξεναγήσεις στα Ιόνια Νησιά

 79. 22/04 10:20

  12η Γιορτή φράουλας στη Ρόδο

 80. 21/04 12:51

  Οι καμαριέρες εξεγείρονται στην Ισπανία

 81. 21/04 12:41

  Νέα ξενοδοχεία σε Μήλο, Ζάκυνθο και Χαλκιδική

 82. 21/04 12:40

  Eπενδύσεις 4,8 δισ. ευρώ για ξενοδοχεία στην Ισπανία

 83. 21/04 12:36

  Αλλαγή χρήσης κτιρίων σε τουριστικά καταλύματα στο Ναύπλιο και Χανιά

 84. 20/04 13:07

  Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Ηγουμενίτσας

 85. 20/04 13:05

  Ανάδειξη της Δράμας ως City Break προορισμός

 86. 20/04 12:58

  4ος Ποδηλατικός Γύρος Κρήτης The Tour of Crete Cycling Challenge

 87. 19/04 19:52

  ΥΠΠΟ: Αποκατάσταση της αντικεραυνικής εγκατάστασης στην Ακρόπολη

 88. 19/04 16:24

  ΠΟΞ: "Απαγορευμένη" η χρήση αιγιαλού από τα ξενοδοχεία με το νέο νομοσχέδιο

 89. 19/04 16:15

  ΥΠΑ: Δεν μετακινήθηκε εξοπλισμός ελέγχου επιβατών από το αεροδρόμιο Καβάλας

 90. 19/04 16:12

  Αναπληρώνονται τα δρομολόγια της γραμμής που εξυπηρετεί το πλοίο ΠΡΕΒΕΛΗΣ

 91. 19/04 15:22

  Thomas Cook: Νέα υπηρεσία τσεκ ιν αποσκευών από το σπίτι

 92. 19/04 13:54

  Τουρισμός: Ποιες είναι προσδοκίες των Βρετανών στις διακοπές

 93. 19/04 13:48

  Γερμανικός τουρισμός: Ένα ακόμη δυνατό τουριστικό καλοκαίρι

 94. 19/04 13:08

  ΠΟΞ: Τουριστική κίνηση δύο ταχυτήτων στα ξενοδοχεία το Πάσχα- Σταθερές οι τιμές

 95. 19/04 12:58

  Συνάντηση για τις αναπτυξιακές προοπτικές του λιμένα Βόλου

 96. 19/04 12:42

  Δύο νέα ξενοδοχεία Design Hotels ανοίγουν φέτος στην Ελλάδα

 97. 19/04 12:28

  +41% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το πρώτο δίμηνο φέτος!

 98. 19/04 11:39

  Αποκατάσταση του φωτισμού στο Άλσος Ευελπίδων

 99. 19/04 10:48

  Υποθαλάσσιο μουσείο στην Αλόννησο

 100. 19/04 10:37

  Άδειες για πλωτές εξέδρες σε Πόρτο Χέλι και Κέρκυρα