Ο τουρισμός στην Πελοπόννησο: Δημιουργείται σύστημα διαχείρισης προορισμού

Α Decrease font Enlarge font
Ο τουρισμός στην Πελοπόννησο: Δημιουργείται σύστημα διαχείρισης προορισμού

Περιφέρεια Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Πανεπιστήμιο Πειραιώς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση του έργου δημιουργίας και διαχείρισης συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε περιφερειακό επίπεδο.

Το αντικείμενο της συνεργασίας τους μαζί με την Πελοπόννησος Α.Ε. είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Περιφερειακού Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System) τουριστικού ενδιαφέροντος το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα καλύτερης προβολής του τουριστικού προορισμού Πελοπόννησος. Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει στο ποσό του 1,9 εκατ. ευρώ. Οι πόροι προέρχονται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Πελοπόννησος 2014-2020"

Το Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού (DMS) για να λειτουργήσει αποτελεσματικά προϋποθέτει την ενσωμάτωση των ακόλουθων ενοτήτων πληροφοριών /υπηρεσιών (ενδεικτικά) :

-Πολιτιστικές διαδρομών ανά περιοχή και περίοδο σε συνδυασμό με τα σημεία εισόδου των τουριστών στην Πελοπόννησο (σύνδεση διαδρομών με τις πύλες εισόδου),

-Λειτουργία και προώθηση ολοκληρωμένου ημερολογίου (καλεντάρι) πολιτιστικών εκδηλώσεων,

-Συντονισμός δράσεων προβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων (φεστιβάλ χορού - τραγουδιού, αθλητικές διοργανώσεις) και διεθνοποίηση αυτών μέσω χρήσης ΤΠΕ,

-Ενσωμάτωση του συνόλου των πληροφοριών για την συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των επισκεπτών,

-Ενσωμάτωση του συνόλου των πληροφοριών σχετικά με τις διαθέσιμες διαδρομές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες για τουρισμό ειδικών κατηγοριών (ενδεικτικά: θρησκευτικός, αγροτικός, γαστρονομικός, δραστηριοτήτων περιπέτειας, υπαίθρου, βουνού κλπ).

Ο τουρισμός στην Πελοπόννησο

Η βασική αντίληψη του συστήματος DMS είναι ότι με δυνατότητα άμεσης πρόσβασης από οποιοδήποτε σημείο της διαδικτυακής πύλης, ο επισκέπτης πρέπει να μπορεί να πλοηγείται ελεύθερα σε ένα σύνολο από συνοπτικές αλλά χρηστικές και εύληπτες πληροφορίες για όλα τα σημεία ενδιαφέροντος της Περιφέρειας (μουσεία, πινακοθήκες, μνημεία και ιστορικούς/ αρχαιολογικούς χώρους, χώρους πολιτισμού, κέντρα και περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, κλπ), να λαμβάνει πληροφόρηση/ενημέρωση για το σύνολο των ειδών και κατηγοριών των επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος (ενδεικτικά : καταλύματα, επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης, ενοικίασης αυτοκινήτων, ξενάγησης/ περιήγησης, εμπορίας τουριστικών ειδών ή ακόμη και εμπορικά κέντρα/ καταστήματα κλπ) χωρίς αυτές να διαφημίζονται, καθώς και άλλες επιχειρήσεις και φορείς (λ.χ. χρήσιμες υπηρεσίες για έκτακτα περιστατικά, κλπ), τρέχουσες σημαντικές πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και γεγονότα και στις οποίες θα πρέπει να έχει πρόσβαση.

-Συντονισμός ολοκληρωμένων δράσεων προβολής εμπλουτισμένες με τις ειδικές μορφές τουρισμού που προσφέρονται στην περιοχή.

-Έξυπνες εφαρμογές που θα βοηθούν τον υποψήφιο επισκέπτη στην οργάνωση ενός εξατομικευμένου ταξιδιού.

-Εξειδικευμένη πληροφόρηση (ενδεικτικά θα περιλαμβάνονται: πληροφορίες για τουριστικές ροές, ανάλυση τουριστικής προσφοράς προορισμού, προφίλ προορισμού και επισκεπτών, συγκεκριμένα εμπειρικά προϊόντα, προσφερόμενα εμπειρικά προϊόντα, τουριστική εκπαίδευση, τουριστικές τάσεις).

-Κείμενα και φωτογραφίες υψηλής ποιότητας και συνεχώς επικαιροποιημένη τουριστική πληροφόρηση.

-Πληροφόρηση για τις θετικές κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού στην τοπική οικονομία και τον προορισμό καθώς και ενημέρωση δράσεων τουριστικής συνείδησης.

Σημειώνεται ότι όλη η πληροφόρηση και ενημέρωση θα είναι ελεύθερη προς το γενικό κοινό και οποιοσδήποτε θα έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμό της Περιφέρειας. Το Σύστημα που θα αναπτυχθεί δεν θα παρέχει οικονομικής φύσης υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν θα διαφημίζει επιχειρήσεις ή εμπορικά προϊόντα αλλά η πληροφόρηση θα είναι ουδέτερη και αμερόληπτη χωρίς να προκαλείται οποιαδήποτε στρέβλωση στον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων.

Για την ανάπτυξη, την συνεχή, έγκυρη και ορθή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (DMS) το φυσικό αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνει και ενσωματώνει τις ακόλουθες ενέργειες που αφορούν αποκλειστικά στη λειτουργία του Συστήματος:

-Εκπόνηση επιστημονικών ερευνών και μελέτης/ών ψηφιακής στρατηγικής, εφαρμογής και υλοποίησης του έργου (αρχιτεκτονικής συστήματος, συγκέντρωση- ανάλυση και εξόρυξη πληροφοριών, διεθνείς πρακτικές, στρατηγικής ταυτότητας).

-Παρακολούθηση των κοινωνικό-οικονομικών εξελίξεων στο τουριστικό προϊόν «Πελοπόννησος» μέσω επιστημονικών ερευνών, παραγωγή ψηφιακού διαφημιστικού υλικού για την προβολή της Περιφέρειας μέσω ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων, έρευνες γνώμης, αξιολόγηση του συνόλου των δράσεων τουριστικής προβολής και εισηγήσεις προς την Περιφέρεια για ενδεχόμενες προσαρμογές.

-Σχεδιασμός, υλοποίηση και εγκατάσταση της Πλατφόρμας (DMS) και όλων των υποσυστημάτων, διεπαφών και εφαρμογών που θα ενσωματωθούν σε αυτήν και η μετάπτωση δεδομένων από υφιστάμενες εφαρμογές της Περιφέρειας Πελοποννήσου και άλλων πολιτιστικών και τουριστικών φορέων της Περιφέρειας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για την αποτελεσματική λειτουργία του, προβλέπονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

 • Δημιουργία πρωτογενούς περιεχομένου (κείμενα και φωτογραφίες) με πλήρη δικαιώματα για την υποστήριξη των παρεχόμενων πληροφοριών του DMS.
 • Δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα τόσο από προσωπικούς υπολογιστές όσο και από ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα.
 • Χρήση και μετάδοση της πληροφορίας τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και σε κύριες ξένες γλώσσες κυρίως επισκεπτών που επισκέπτονται με μεγαλύτερη συχνότητα την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τουλάχιστον σε πέντε ξένες γλώσσες (μετάφραση περιεχομένου πλατφόρμας).
 • Διενέργεια ελέγχων αποδοχής χρηστών και τελικών ρυθμίσεων, στο πλαίσιο της λειτουργίας της πλατφόρμας.
 • Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού που θα αναλάβει τη λειτουργία της πλατφόρμας.
 • Διασφάλιση διαλειτουργικότητας μεταξύ της ψηφιακής πλατφόρμας (DMS) και της αντίστοιχης πλατφόρμας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
 • Φιλοξενία της Πλατφόρμας σε υπολογιστικό Κέντρο Δεδομένων (datacenter).

-Ενημέρωση, εμπλουτισμός και συντήρηση της πλατφόρμας για πέντε  έτη από την ολοκλήρωση προμήθειας και παράδοσης του έργου καθώς επίσης και προβολή - διαχείριση στα κοινωνικά δίκτυα (social media).

-Δημιουργία υπηρεσίας άμεσης εξυπηρέτησης χρηστών του DMS μέσω μηχανής διαδικτυακών αυτοματοποιημένων και προσωποποιημένων γραπτών μηνυμάτων – απαντήσεων.

-Υποστήριξη της οργάνωσης, εγκατάστασης και λειτουργίας του Προηγμένου Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System) (παροχή εξοπλισμού πληροφορικής, λογισμικού λειτουργίας και λογισμικού εφαρμογής, φιλοξενία).

-Δράσεις ψηφιακής προβολής και προώθησης του Προηγμένου Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System).

-Λοιπές ανάγκες που θα προκύψουν από την μελέτη εφαρμογής και εξειδίκευσης υλοποίησης του έργου και θα αφορούν αποκλειστικά την ανάπτυξη, την συνεχή, έγκυρη και ορθή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (DMS).

 

 

 

 1. 16/02 11:48

  Η γαστρονομία της Αν.Μακεδονίας Θράκης στις Βρυξέλλες

 2. 16/02 11:45

  Δήμος Καμένων Βούρλων: Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2019

 3. 16/02 11:39

  Περιπατητικός τουρισμός στη Μήλο

 4. 15/02 15:59

  "Προσγείωση" των προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων για Ελλάδα

 5. 15/02 14:59

  Discover Greece: Προωθητικό βίντεο για την Ικαρία

 6. 15/02 14:02

  Trivago: H Aθήνα στις προσιτές ευρωπαϊκές πόλεις για διαμονή σε ξενοδοχείο τον Φεβρουάριο

 7. 15/02 13:23

  Το νεότευκτο κρουαζιερόπλοιο «Viking Jupiter» στον Πειραιά

 8. 15/02 13:19

  Αυτή είναι η πρώτη οικολογική σουίτα ξενοδοχείου στον κόσμο

 9. 15/02 12:56

  Κοπή πίτας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων

 10. 15/02 12:53

  Προβολή της Καρπάθου στην ιταλική αγορά

 11. 15/02 12:50

  Norwegian: Νέα σύνδεση Νέα Υόρκη - Αθήνα το 2019

 12. 15/02 12:37

  Ρωσικός τουρισμός: Διακοπές στην Ελλάδα τους μήνες εκτός τουριστικής αιχμής

 13. 15/02 12:12

  Σημάδια ανάκαμψης στη Δυτική Μακεδονία (video)

 14. 15/02 12:03

  Η ισχύς εν τη ενώσει (video)

 15. 15/02 12:00

  Αμερικανικά τουριστικά γραφεία: Τα ελληνικά νησιά στους 7 top ρομαντικούς προορισμούς

 16. 15/02 11:56

  Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας στο Ηράκλειο (video)

 17. 15/02 11:41

  ETC: Αύξηση των διεθνών αφίξεων στην Ευρώπη το 2019- 8 εκατ. λιγότερα ταξίδια από το Ην. Βασίλειο

 18. 15/02 11:39

  Δυσανάλογα υψηλά τα βάρη των ξενοδοχείων (video)

 19. 15/02 10:24

  Δράσεις για την τουριστική προβολή της Ίου

 20. 15/02 10:13

  Περιπατητικό Φεστιβάλ στην Κύπρο

 21. 15/02 10:01

  Πληρωμές επιχορηγήσεων σε 3 ξενοδοχεία

 22. 15/02 09:59

  Πράσινο φως για νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων στην Ελαφόνησο

 23. 15/02 09:57

  Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών τουριστικής προβολής

 24. 15/02 09:50

  Γαστρονομικά βίντεο για τη Ρόδο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 25. 15/02 09:47

  Μέτωπο κατά των δασικών χαρτών από φορείς, Περιφέρειες και Δήμους

 26. 14/02 17:30

  Τρεις δεσμευτικές προσφορές για τη μαρίνα Αλίμου

 27. 14/02 17:15

  Η Περιφέρεια Αττικής στη μεγαλύτερη Έκθεση Τουρισμού της Δανίας

 28. 14/02 16:50

  Ryanair: Καλύτερη εμπειρία επιβατών το 2019

 29. 14/02 16:22

  Oman Air: Νέα σύνδεση Μουσκάτ - Αθήνα το 2019

 30. 14/02 15:06

  Οι διακοπές 2 νεόνυμφων στο ξενοδοχείο Casa Cook της Κω

 31. 14/02 15:00

  Έρευνα: Λιγότερο χρόνο αφιερώνουν στο διαδίκτυο οι σύγχρονοι καταναλωτές

 32. 14/02 14:11

  British Airways: Ζευγάρια στο πλήρωμα καμπίνας για την εορτή του Αγ. Βαλεντίνου

 33. 14/02 13:52

  Τουριστική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στην καινοτομία και τεχνολογία

 34. 14/02 13:40

  Προσλήψεις στη Ryanair- Ημέρα καριέρας στην Αθήνα

 35. 14/02 13:23

  Airbnb: Οι ταξιδιωτικές προτιμήσεις των Γερμανών το 2018

 36. 14/02 13:09

  Τίτλοι τέλους για το σούπερ τζάμπο της Airbus

 37. 14/02 12:56

  Σε ποιους προορισμούς ταξιδεύει φέτος το Σχολείο Τουρισμού OnTour

 38. 14/02 12:55

  EasyJet και Delta ενδιαφέρονται για την Alitalia

 39. 14/02 12:26

  ΣΕΤΚΕ: Αξιόπιστη και συμφέρουσα η νέα πιστοποίηση των τουριστικών καταλυμάτων

 40. 14/02 12:11

  Έρευνα αποκαλύπτει μυστικά για φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή

 41. 14/02 11:32

  Θεματικό πάρκο για την αρχαία Σπάρτη

 42. 14/02 11:26

  Turkish Airlines: Νέο βίντεο για την ασφάλεια στις πτήσεις με χαρακτήρες LEGO

 43. 14/02 11:04

  Προσφορές αεροπορικών εισιτηρίων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας από Αθήνα

 44. 14/02 10:50

  400.000 θέσεις εσωτερικού από 19 ευρώ σε πτήσεις της Olympic Air

 45. 14/02 10:22

  Η Κύπρος στην έκθεση IMTM του Ισραήλ

 46. 14/02 10:17

  Δύο νέα ξενοδοχεία στην Κρήτη

 47. 14/02 10:11

  Άδειες για εργασίες σε ξενοδοχεία στην Κω και Ηράκλειο

 48. 14/02 10:04

  Διαγωνισμός μαγειρικής στη Ρόδο

 49. 14/02 10:01

  Δήμος Αιγιαλείας: Πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2019

 50. 14/02 09:56

  Αθλητικές εκδηλώσεις για την τουριστική προβολή της Άνδρου

 51. 13/02 20:29

  Ουπς, που πήγαν οι followers στο Instagram λογαριασμό της επιχείρησης;

 52. 13/02 17:11

  Συμφωνία για τη δημιουργία ενιαίας διεπαγγελματικής οργάνωσης φέτας

 53. 13/02 16:09

  Διευκρινίσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων σε εμπόριο, εστίαση και εκπαίδευση

 54. 13/02 15:59

  700.000 Ισραηλινοί τουρίστες αναμένονται φέτος στην Ελλάδα

 55. 13/02 15:03

  Στρατηγική συνεργασία της VNK Capital με την ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ-ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.

 56. 13/02 15:02

  Στον αέρα η κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων

 57. 13/02 15:00

  Σαντορίνη: Ενημερωτική εκδήλωση και γεωλογική περιήγηση στο ηφαίστειο

 58. 13/02 14:56

  Ο ιταλικός ποιοτικός τουρισμός στο στόχαστρο της Ρόδου

 59. 13/02 14:52

  Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι: Μετατίθεται η τελετή έναρξης λόγω κακοκαιρίας

 60. 13/02 14:43

  Ιατρικός τουρισμός: Εκτόξευση του τζίρου παγκοσμίως μέχρι το 2025

 61. 13/02 14:00

  ΣΙΤΕΣΑΠ: Ο θαλάσσιος τουρισμός και οι προκλήσεις του 2019

 62. 13/02 13:57

  10 ταινίες μικρού μήκους για την κοινή Ιστορία Ελλάδας και Ιταλίας- προωθείται ο τουρισμός σε 3 περιφέρειες

 63. 13/02 13:42

  InterContinental: Εξαγορά της αλυσίδας πολυτελών ξενοδοχείων Six Senses

 64. 13/02 13:12

  Συνεργασία Star Alliance με τη Skyscanner

 65. 13/02 12:58

  Ο τουρισμός στην Πελοπόννησο: Ποιες εθνικότητες ανέβασαν τις αφίξεις στο αεροδρόμιο Καλαμάτας

 66. 13/02 12:48

  Scoot: Από σήμερα η προπώληση εισιτηρίων στο δρομολόγιο Αθήνα - Λάος

 67. 13/02 12:30

  Βρετανικός τουρισμός: 4 στους 10 αναζητούν τον έρωτα στις διακοπές

 68. 13/02 12:05

  10 ελληνικά ξενοδοχεία σε διεθνή λίστα για γκέι πελάτες

 69. 13/02 12:02

  Η Google προωθεί απευθείας ξενοδοχειακές κρατήσεις στην Ευρώπη

 70. 13/02 11:57

  1 στις 3 εταιρείες στην Ελλάδα θα κάνει προσλήψεις σε θέσεις Πληροφορικής

 71. 13/02 11:35

  Κυνήγι Θησαυρού στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Ξεναγού

 72. 13/02 11:13

  Trivago: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ξενοδόχοι για την προστασία προσωπικών δεδομένων

 73. 13/02 10:51

  Στις 16 Φεβρουαρίου ξεκινά η νέα χρονιά για το Costa Navarino

 74. 13/02 10:40

  Πώς τα Χανιά θα προσελκύσουν Κινέζους τουρίστες

 75. 13/02 10:29

  Νέος πρόεδρος στο "Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ"

 76. 13/02 10:18

  Στην έκθεση Salon des Vacances στις Βρυξέλλες για πρώτη φορά η Περιφέρεια ΑΜ-Θ

 77. 13/02 09:32

  Πράσινο φως για ξενοδοχεία σε Ναύπλιο και Σύβοτα

 78. 13/02 09:29

  Έρχονται τα έξυπνα εισιτήρια στις συγκοινωνίες στη Ρόδο

 79. 13/02 09:18

  Ανάθεση ταξιδιωτικών υπηρεσιών από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και τη Σχολή Ξεναγών Αθήνας

 80. 13/02 09:15

  Ομηρικό θεματικό πάρκο στη Χίο

 81. 13/02 09:04

  Πρόσκληση για την πολιτιστική και τουριστική προβολή της Νάουσας Ημαθίας

 82. 12/02 16:42

  Στην έκθεση ΒΙΤ του Μιλάνου η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 83. 12/02 16:12

  Αγωγή του Παρισιού κατά της Airbnb για παράνομες μισθώσεις

 84. 12/02 15:44

  TUI: Πού ταξίδεψαν οι Σουηδοί το 2018- Δύο ελληνικά νησιά στο top 10

 85. 12/02 14:53

  Τουρισμός: Μεγάλο ενδιαφέρον στο Βέλγιο για τη Ρόδο- Αύξηση 19% των αφίξεων το 2018

 86. 12/02 14:36

  TripAdvisor: Απογείωση των κρατήσεων για δραστηριότητες το 2019- Τι προσδοκούν οι ταξιδιώτες

 87. 12/02 14:27

  Aegean: Ακύρωση πτήσεων προς Βρυξέλλες αύριο 13 Φεβρουαρίου

 88. 12/02 13:58

  Σύμβουλος στο τουριστικό μάρκετινγκ του Fashion City Outlet η MINDHAUS

 89. 12/02 13:50

  Διεθνής προβολή της Ελλάδας ως προορισμού προσβάσιμου τουρισμού

 90. 12/02 13:20

  TripAdvisor: Ποιες χώρες της Ευρώπης είναι φιλικές για ταξίδια με τον σκύλο σας

 91. 12/02 12:06

  Διεθνείς διακρίσεις για ξενοδοχεία της Louis Hotels σε Κύπρο και Ελλάδα

 92. 12/02 12:01

  Ποιες είναι οι τάσεις στις επενδύσεις σε ξενοδοχεία στην Ευρώπη

 93. 12/02 11:54

  Τουρισμός: Η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας στην έκθεση Salon Des Vacances στις Βρυξέλλες

 94. 12/02 11:28

  TUI: Πρώτο τρίμηνο με διπλάσιες απώλειες- Πέφτουν οι προσδοκίες κερδών για το 2019

 95. 12/02 11:25

  Η νέα Γενική Γραμματέας Τουρισμού

 96. 12/02 11:09

  Η Σαντορίνη στους top ρομαντικούς προορισμούς στον κόσμο

 97. 12/02 11:00

  US NEWS: Το Katikies Hotel στα 30 κορυφαία ξενοδοχεία στην Ευρώπη

 98. 12/02 10:29

  Air France: Πτήσεις από Αθήνα και Ηράκλειο

 99. 12/02 10:24

  Συνάντηση Έλενας Κουντουρά με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων για τον προσκυνηματικό τουρισμό

 100. 12/02 10:21

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση δωματίων στη Σκοτίνα Πιερίας