Ο τουρισμός στην Πελοπόννησο: Δημιουργείται σύστημα διαχείρισης προορισμού

Α Decrease font Enlarge font
Ο τουρισμός στην Πελοπόννησο: Δημιουργείται σύστημα διαχείρισης προορισμού

Περιφέρεια Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Πανεπιστήμιο Πειραιώς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση του έργου δημιουργίας και διαχείρισης συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε περιφερειακό επίπεδο.

Το αντικείμενο της συνεργασίας τους μαζί με την Πελοπόννησος Α.Ε. είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Περιφερειακού Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System) τουριστικού ενδιαφέροντος το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα καλύτερης προβολής του τουριστικού προορισμού Πελοπόννησος. Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει στο ποσό του 1,9 εκατ. ευρώ. Οι πόροι προέρχονται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Πελοπόννησος 2014-2020"

Το Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού (DMS) για να λειτουργήσει αποτελεσματικά προϋποθέτει την ενσωμάτωση των ακόλουθων ενοτήτων πληροφοριών /υπηρεσιών (ενδεικτικά) :

-Πολιτιστικές διαδρομών ανά περιοχή και περίοδο σε συνδυασμό με τα σημεία εισόδου των τουριστών στην Πελοπόννησο (σύνδεση διαδρομών με τις πύλες εισόδου),

-Λειτουργία και προώθηση ολοκληρωμένου ημερολογίου (καλεντάρι) πολιτιστικών εκδηλώσεων,

-Συντονισμός δράσεων προβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων (φεστιβάλ χορού - τραγουδιού, αθλητικές διοργανώσεις) και διεθνοποίηση αυτών μέσω χρήσης ΤΠΕ,

-Ενσωμάτωση του συνόλου των πληροφοριών για την συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των επισκεπτών,

-Ενσωμάτωση του συνόλου των πληροφοριών σχετικά με τις διαθέσιμες διαδρομές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες για τουρισμό ειδικών κατηγοριών (ενδεικτικά: θρησκευτικός, αγροτικός, γαστρονομικός, δραστηριοτήτων περιπέτειας, υπαίθρου, βουνού κλπ).

Ο τουρισμός στην Πελοπόννησο

Η βασική αντίληψη του συστήματος DMS είναι ότι με δυνατότητα άμεσης πρόσβασης από οποιοδήποτε σημείο της διαδικτυακής πύλης, ο επισκέπτης πρέπει να μπορεί να πλοηγείται ελεύθερα σε ένα σύνολο από συνοπτικές αλλά χρηστικές και εύληπτες πληροφορίες για όλα τα σημεία ενδιαφέροντος της Περιφέρειας (μουσεία, πινακοθήκες, μνημεία και ιστορικούς/ αρχαιολογικούς χώρους, χώρους πολιτισμού, κέντρα και περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, κλπ), να λαμβάνει πληροφόρηση/ενημέρωση για το σύνολο των ειδών και κατηγοριών των επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος (ενδεικτικά : καταλύματα, επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης, ενοικίασης αυτοκινήτων, ξενάγησης/ περιήγησης, εμπορίας τουριστικών ειδών ή ακόμη και εμπορικά κέντρα/ καταστήματα κλπ) χωρίς αυτές να διαφημίζονται, καθώς και άλλες επιχειρήσεις και φορείς (λ.χ. χρήσιμες υπηρεσίες για έκτακτα περιστατικά, κλπ), τρέχουσες σημαντικές πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και γεγονότα και στις οποίες θα πρέπει να έχει πρόσβαση.

-Συντονισμός ολοκληρωμένων δράσεων προβολής εμπλουτισμένες με τις ειδικές μορφές τουρισμού που προσφέρονται στην περιοχή.

-Έξυπνες εφαρμογές που θα βοηθούν τον υποψήφιο επισκέπτη στην οργάνωση ενός εξατομικευμένου ταξιδιού.

-Εξειδικευμένη πληροφόρηση (ενδεικτικά θα περιλαμβάνονται: πληροφορίες για τουριστικές ροές, ανάλυση τουριστικής προσφοράς προορισμού, προφίλ προορισμού και επισκεπτών, συγκεκριμένα εμπειρικά προϊόντα, προσφερόμενα εμπειρικά προϊόντα, τουριστική εκπαίδευση, τουριστικές τάσεις).

-Κείμενα και φωτογραφίες υψηλής ποιότητας και συνεχώς επικαιροποιημένη τουριστική πληροφόρηση.

-Πληροφόρηση για τις θετικές κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού στην τοπική οικονομία και τον προορισμό καθώς και ενημέρωση δράσεων τουριστικής συνείδησης.

Σημειώνεται ότι όλη η πληροφόρηση και ενημέρωση θα είναι ελεύθερη προς το γενικό κοινό και οποιοσδήποτε θα έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμό της Περιφέρειας. Το Σύστημα που θα αναπτυχθεί δεν θα παρέχει οικονομικής φύσης υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν θα διαφημίζει επιχειρήσεις ή εμπορικά προϊόντα αλλά η πληροφόρηση θα είναι ουδέτερη και αμερόληπτη χωρίς να προκαλείται οποιαδήποτε στρέβλωση στον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων.

Για την ανάπτυξη, την συνεχή, έγκυρη και ορθή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (DMS) το φυσικό αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνει και ενσωματώνει τις ακόλουθες ενέργειες που αφορούν αποκλειστικά στη λειτουργία του Συστήματος:

-Εκπόνηση επιστημονικών ερευνών και μελέτης/ών ψηφιακής στρατηγικής, εφαρμογής και υλοποίησης του έργου (αρχιτεκτονικής συστήματος, συγκέντρωση- ανάλυση και εξόρυξη πληροφοριών, διεθνείς πρακτικές, στρατηγικής ταυτότητας).

-Παρακολούθηση των κοινωνικό-οικονομικών εξελίξεων στο τουριστικό προϊόν «Πελοπόννησος» μέσω επιστημονικών ερευνών, παραγωγή ψηφιακού διαφημιστικού υλικού για την προβολή της Περιφέρειας μέσω ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων, έρευνες γνώμης, αξιολόγηση του συνόλου των δράσεων τουριστικής προβολής και εισηγήσεις προς την Περιφέρεια για ενδεχόμενες προσαρμογές.

-Σχεδιασμός, υλοποίηση και εγκατάσταση της Πλατφόρμας (DMS) και όλων των υποσυστημάτων, διεπαφών και εφαρμογών που θα ενσωματωθούν σε αυτήν και η μετάπτωση δεδομένων από υφιστάμενες εφαρμογές της Περιφέρειας Πελοποννήσου και άλλων πολιτιστικών και τουριστικών φορέων της Περιφέρειας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για την αποτελεσματική λειτουργία του, προβλέπονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

 • Δημιουργία πρωτογενούς περιεχομένου (κείμενα και φωτογραφίες) με πλήρη δικαιώματα για την υποστήριξη των παρεχόμενων πληροφοριών του DMS.
 • Δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα τόσο από προσωπικούς υπολογιστές όσο και από ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα.
 • Χρήση και μετάδοση της πληροφορίας τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και σε κύριες ξένες γλώσσες κυρίως επισκεπτών που επισκέπτονται με μεγαλύτερη συχνότητα την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τουλάχιστον σε πέντε ξένες γλώσσες (μετάφραση περιεχομένου πλατφόρμας).
 • Διενέργεια ελέγχων αποδοχής χρηστών και τελικών ρυθμίσεων, στο πλαίσιο της λειτουργίας της πλατφόρμας.
 • Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού που θα αναλάβει τη λειτουργία της πλατφόρμας.
 • Διασφάλιση διαλειτουργικότητας μεταξύ της ψηφιακής πλατφόρμας (DMS) και της αντίστοιχης πλατφόρμας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
 • Φιλοξενία της Πλατφόρμας σε υπολογιστικό Κέντρο Δεδομένων (datacenter).

-Ενημέρωση, εμπλουτισμός και συντήρηση της πλατφόρμας για πέντε  έτη από την ολοκλήρωση προμήθειας και παράδοσης του έργου καθώς επίσης και προβολή - διαχείριση στα κοινωνικά δίκτυα (social media).

-Δημιουργία υπηρεσίας άμεσης εξυπηρέτησης χρηστών του DMS μέσω μηχανής διαδικτυακών αυτοματοποιημένων και προσωποποιημένων γραπτών μηνυμάτων – απαντήσεων.

-Υποστήριξη της οργάνωσης, εγκατάστασης και λειτουργίας του Προηγμένου Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System) (παροχή εξοπλισμού πληροφορικής, λογισμικού λειτουργίας και λογισμικού εφαρμογής, φιλοξενία).

-Δράσεις ψηφιακής προβολής και προώθησης του Προηγμένου Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System).

-Λοιπές ανάγκες που θα προκύψουν από την μελέτη εφαρμογής και εξειδίκευσης υλοποίησης του έργου και θα αφορούν αποκλειστικά την ανάπτυξη, την συνεχή, έγκυρη και ορθή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (DMS).

 

 

 

 1. 17/08 12:43

  Κύπρος: Στα σκαριά δέκα νέα ξενοδοχεία με χιλιάδες κλίνες

 2. 17/08 12:38

  Αγιορείτικα ψάρια και προϊόντα στο Skiathos Palace Hotel

 3. 17/08 12:31

  FAZ: Ωδή στην "Greek Salat"

 4. 17/08 12:29

  Άδειες για γεωτρήσεις σε ξενοδοχεία της Ρόδου

 5. 17/08 12:26

  Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας Νικόλαος Τσελεμεντές στη Σίφνο

 6. 16/08 11:48

  Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού και Μουσικής στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης

 7. 16/08 11:35

  Δράσεις τουριστικής προβολής σε Κω και Σίφνο

 8. 16/08 11:29

  Ποδηλατικός αγώνας 3rd Tour of Daphne - The Divine Ride! Από τα Τέμπη στους Δελφούς

 9. 16/08 11:27

  Γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας στη Ρόδο

 10. 16/08 11:22

  Νέα διαδρομή ανοιχτού τουριστικού λεωφορείου σε Κατάκολο και Πύργο

 11. 14/08 20:49

  Γ.Δαμουλάκης: Συμπαράσταση της ΚΕΔΕ στη δήμαρχο Ελαφονήσου

 12. 14/08 13:38

  Προβολή του Βόλου στην Telegraph και το CNN travel

 13. 14/08 12:42

  Πρόταση: Πρόστιμα σε όσους καπνίζουν στην Ακρόπολη

 14. 14/08 11:51

  Α.Ανδρεάδης: Η Σαντορίνη θα καταρρεύσει χωρίς σχεδιασμό 10ετίας

 15. 14/08 10:57

  1,6 εκατ. περισσότεροι επιβάτες στα ελληνικά αεροδρόμια το 7μηνο

 16. 14/08 10:14

  Travelzoo: Οι παππούδες στηρίζουν τον τουρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο

 17. 14/08 10:07

  Δράσεις τουριστικής προβολής σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία

 18. 14/08 10:03

  ΕΟΤ: Εκδήλωση προβολής της Χαλκιδικής στην Ολλανδία

 19. 13/08 16:34

  Κινδυνεύουμε από ένα μεγάλο σεισμό;

 20. 13/08 16:30

  Σύμβαση για τη μελέτη δημιουργίας νέου ΧΥΤΥ Κέρκυρας

 21. 13/08 16:20

  Σημαντική αύξηση επισκεπτών και εισπράξεων στα Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους τον Απρίλιο

 22. 13/08 11:08

  Η Πανσέληνος στις 15 Αυγούστου- Εκδηλώσεις σε 100 μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους

 23. 13/08 11:00

  Επαναλειτουργεί το πωλητήριο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

 24. 13/08 10:36

  Βιομηχανικό Μουσείο Σμύριδας στη Νάξο, υπό την αιγίδα της ΠτΔ

 25. 13/08 10:18

  Η TUI πούλησε δυο εξειδικευμένα τουριστικά πρακτορεία της στη Γερμανία

 26. 13/08 10:06

  Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις πισίνες των ξενοδοχείων

 27. 13/08 09:57

  Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού η Έκθεση της Κρεμαστής Ρόδου

 28. 13/08 09:37

  Παγκόσμια Ημέρα των Φάρων- 1309 φάροι βρίσκονται στην Ελλάδα

 29. 13/08 09:35

  Δράσεις τουριστικής προβολής σε Λέρο, Χαλκιδική, Βόλο και Μαλεβίζι

 30. 12/08 13:22

  Μεγάλες προοπτικές για τον τουρισμό της Λέσβου

 31. 12/08 13:08

  Thomas Cook: Σε αναζήτηση επιπλέον 150 εκατ. λιρών- "Ανοησίες" τα περί εξαγοράς από τον Anex Tour

 32. 12/08 11:59

  Ρωσικός τουρισμός: Οι κερδισμένοι προορισμοί το α' εξάμηνο- στους χαμένους η Ελλάδα

 33. 12/08 11:02

  Γαλλικός τουρισμός: Πώς θα γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης και στα τουριστικά έσοδα

 34. 12/08 10:29

  Η κλοπή στη βίλα του μοντέλου Τζίτζι Χαντίντ στη Μύκονο και τα σχόλια στο Instagram

 35. 12/08 09:56

  ΕΛΙΤΟΥΡ: Όχι στην ενδυνάμωση του ρόλου του ΕΟΠΠΥ στον τουρισμό υγείας

 36. 12/08 09:47

  Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών: Συστάσεις για την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών στις διακοπές

 37. 12/08 09:23

  Λιγότερα ταξίδια των Γάλλων με γνώμονα την προστασία του κλίματος

 38. 12/08 09:17

  Περιφέρεια Κρήτης: Διαγωνισμός 1,3 εκατ. για εκδηλώσεις τουριστικής προβολής

 39. 12/08 09:08

  Υπαίθριο Cluedo το ιστορικό κέντρο της Αθήνας με επίδοξους ντετέκτιβ!

 40. 11/08 10:24

  Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε περιοχές της Χαλκιδικής μέχρι το πρωί της Τετάρτης

 41. 11/08 10:16

  Τουρισμός Υγείας: Μελέτη από την ΚΕΔΕ

 42. 11/08 10:08

  Mίσθωση ξενώνα στα Μετέωρα - Προς εκμίσθωση το Υδροθεραπευτήριο Λουτρακίου

 43. 10/08 14:13

  Η "Γαλάζια Λίμνη" της Χαλκιδικής | Δρένια ή Γαϊδουρονήσια

 44. 10/08 14:01

  Τα άγνωστα τιρκουάζ νησάκια της Χαλκιδικής

 45. 10/08 11:44

  5 χρόνια «Θρόνος του Ήλιου»: Η ιστορία της Ρόδου μέσα από 9 Διαστάσεις

 46. 10/08 11:41

  Ελαφρά μείωση των ξένων τουριστών το 5μηνο στη Βόρεια Μακεδονία

 47. 10/08 11:32

  Λευκή Νύχτα στην Αμαλιάδα

 48. 09/08 17:21

  Μετά τις 15 Σεπτεμβρίου η κατεδάφιση τουριστικών αυθαιρέτων κατασκευών

 49. 09/08 16:41

  Συνάντηση στο υπ. Τουρισμού για τον ιαματικό τουρισμό

 50. 09/08 16:21

  Η Air France αποκαλύπτει τα νέα signature πιάτα στα μενού του 2019

 51. 09/08 16:03

  Η πορεία της γαλλικής οικονομίας και η συνάντηση του υπ. Οικονομικών της Γαλλίας με Μητσοτάκη

 52. 09/08 15:22

  Γιορτή Εφτάζυμου και Φεστιβάλ Γεύσεων στην Κασταμονίτσα

 53. 09/08 15:15

  Πεζοπορία στην Ροδίτικη Φύση-Ασκληπιείο

 54. 09/08 14:28

  Αρχαιότητες που εντυπωσιάζουν με την ομορφιά τους εντοπίστηκαν στην Τήνο (φωτο)

 55. 09/08 14:01

  Νέος μόνιμος εκθεσιακός χώρο για την Ελλάδα στην Κίνα

 56. 09/08 13:27

  Αναβάθμιση του καταφυγίου σκαφών στο Μύτικα

 57. 09/08 13:14

  Υπουργείο Τουρισμού: Συνεργασία με τη Fraport για την προώθηση των 14 προορισμών

 58. 09/08 13:01

  Το billboard effect και πως το εκμεταλλευόμαστε για την αύξηση των απευθείας κρατήσεων

 59. 09/08 12:33

  Βρετανίδα σταρ πήγε σε βίλα στη Μύκονο, αλλά βρήκε άλλον ενοικιαστή

 60. 09/08 12:14

  "Πεντάστερη" ξενοδοχειακή επένδυση στη Μύκονο

 61. 09/08 12:14

  Προβολή του CRETAquarium μέσα από καμπάνιες στο Google και στο Facebook

 62. 09/08 11:34

  Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αειφόρα Τουριστική Ανάπτυξη

 63. 09/08 11:30

  Οι πιλότοι της Ryanair σχεδιάζουν απεργία στο τέλος του καλοκαιριού

 64. 09/08 11:01

  O Anex Tour εισέρχεται στην κρουαζιέρα, ξεκινώντας από την Αττάλεια

 65. 09/08 10:36

  Α.Γεωργιάδης: Εντός Αυγούστου οι ΚΥΑ για το Ελληνικό και το καζίνο

 66. 09/08 09:54

  Μακροχρόνια μίσθωση της μαρίνας Νέων Μουδανιών σε Τεχνική Εταιρεία

 67. 09/08 09:52

  Πολυτεχνείο Κρήτης: Μακροχρόνια εκμίσθωση ακινήτου του στο Ρέθυμνο

 68. 09/08 09:42

  Ξενοδοχεία: Leonardo Royal Esperia Palace Hotel Athens γίνεται το π.Εσπέρια στην οδό Σταδίου

 69. 09/08 09:34

  Πού θα τοποθετηθούν 2 νέες πλωτές εξέδρες στη Μύκονο

 70. 09/08 09:23

  Τα νέα ξενοδοχεία του ομίλου Κόκκαλη σε Αθήνα και Μύκονο

 71. 08/08 18:19

  Ρεκόρ επισκεψιμότητας στο Κέντρο Πληροφοριών Τουριστών Ισθμού

 72. 08/08 18:14

  Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Νυδρί Λευκάδας

 73. 08/08 17:00

  Στη Ρόδο η νέα πεντάστερη συμφωνία της Wyndham στην Ελλάδα

 74. 08/08 16:08

  Booking.com: Πώς τα social media επιδρούν στις διακοπές των ταξιδιωτών Generation Z

 75. 08/08 15:51

  Περιφέρεια Αττικής: Αίτημα για εντατικοποίηση ελέγχων στις πισίνες των τουριστικών καταλυμάτων

 76. 08/08 15:48

  Αναπτυξιακό συνέδριο Αιγιάλειας & Φεστιβάλ Πριμαρόλια 2019

 77. 08/08 14:57

  Το αδιαχώρητο την Πέμπτη στο χώρο της Ακρόπολης- αναγκαία η καλύτερη ροή επισκεπτών στον Ιερό Βράχο

 78. 08/08 13:34

  Thomas Cook: Ο Τούρκος επενδυτής απαιτεί να έχει λόγο στο σχέδιο ανάκαμψης- Ρώσος αγόρασε το 3,4%

 79. 08/08 13:17

  Λ.Μενδώνη: Ανασυγκρότηση του ΤΑΠ- επαναφορά αυστηρών ποινών στους αρχαιοκάπηλους

 80. 08/08 12:52

  Trivago: Αυξημένες οι τιμές των αθηναϊκών ξενοδοχείων τον Αύγουστο

 81. 08/08 12:35

  Επιστρέφει στον TEZ TOUR ως γενικός διευθυντής

 82. 08/08 12:21

  Συνάντηση Μητσοτάκη-Πλακιωτάκη- Στην ατζέντα και ο θαλάσσιος τουρισμός (video)

 83. 08/08 12:19

  Συνάντηση εργασίας για θέματα μεταφορών στο υπουργείο Τουρισμού

 84. 08/08 12:10

  Η Ctrip αναμένεται να εκτοξεύσει τις αφίξεις Κινέζων στη Σικελία

 85. 08/08 11:56

  Το Digital Greece στην 84η ΔΕΘ

 86. 08/08 11:53

  Ξενοδοχεία: Η τουρκική Rixos αναλαμβάνει το μεγαλύτερο all-inclusive ξενοδοχείο στην Αίγυπτο

 87. 08/08 11:41

  FTI: Διαθέσιμα προς κράτηση τα προγράμματα του 2020- και στην Ελλάδα

 88. 08/08 10:57

  Καταναλωτικός τουρισμός: KaDeWe ή Πύλη του Βραδεμβούργου;

 89. 08/08 10:02

  Aegean: Γιατί καθυστερούν φέτος το καλοκαίρι οι πτήσεις

 90. 08/08 09:51

  Νέο μπουτίκ ξενοδοχείο σε νεοκλασικό κτίριο στην Αγία Παρασκευή Τρικάλων

 91. 08/08 09:30

  Athens One Smart: Το νέο 4άστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας (φωτό)

 92. 08/08 09:28

  Γιορτές Κρασιού, Μελιτζάνας και Θάλασσας στη Νότια Κυνουρία

 93. 08/08 09:27

  Άδειες για δύο νέες πλωτές εξέδρες στην Χαλκιδική

 94. 08/08 09:17

  Γυρίσματα σε Αθήνα, Μύκονο και Μήλο από αυστραλιανή ταξιδιωτική εκπομπή

 95. 07/08 18:13

  Αισιοδοξία για την επένδυση στο Γκολφ Αφάντου- ποιος είναι ο επενδυτής

 96. 07/08 16:51

  Κινεζικές επενδύσεις και στον τουρισμό στη Θεσσαλονίκη

 97. 07/08 16:29

  Οι Βρετανοί καταχωρούν τα σπίτια τους στην Airbnb για να κάνουν διακοπές

 98. 07/08 16:10

  TUI Foundation: Περιοδεία στην Ευρώπη για το τι πιστεύουν οι νέοι για την ΕΕ- Και η Αθήνα στο πρόγραμμα

 99. 07/08 15:49

  FedHATTA: Συνάντηση εφ’ όλης της ύλης με την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού

 100. 07/08 15:19

  Υπ. Πολιτισμού: Το αναβατόριο της Ακρόπολης λειτουργεί