Ο τουρισμός στην Πελοπόννησο: Δημιουργείται σύστημα διαχείρισης προορισμού

Ο τουρισμός στην Πελοπόννησο: Δημιουργείται σύστημα διαχείρισης προορισμού

Περιφέρεια Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Πανεπιστήμιο Πειραιώς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση του έργου δημιουργίας και διαχείρισης συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε περιφερειακό επίπεδο.

Το αντικείμενο της συνεργασίας τους μαζί με την Πελοπόννησος Α.Ε. είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Περιφερειακού Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System) τουριστικού ενδιαφέροντος το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα καλύτερης προβολής του τουριστικού προορισμού Πελοπόννησος. Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει στο ποσό του 1,9 εκατ. ευρώ. Οι πόροι προέρχονται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Πελοπόννησος 2014-2020"

Το Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού (DMS) για να λειτουργήσει αποτελεσματικά προϋποθέτει την ενσωμάτωση των ακόλουθων ενοτήτων πληροφοριών /υπηρεσιών (ενδεικτικά) :

-Πολιτιστικές διαδρομών ανά περιοχή και περίοδο σε συνδυασμό με τα σημεία εισόδου των τουριστών στην Πελοπόννησο (σύνδεση διαδρομών με τις πύλες εισόδου),

-Λειτουργία και προώθηση ολοκληρωμένου ημερολογίου (καλεντάρι) πολιτιστικών εκδηλώσεων,

-Συντονισμός δράσεων προβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων (φεστιβάλ χορού - τραγουδιού, αθλητικές διοργανώσεις) και διεθνοποίηση αυτών μέσω χρήσης ΤΠΕ,

-Ενσωμάτωση του συνόλου των πληροφοριών για την συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των επισκεπτών,

-Ενσωμάτωση του συνόλου των πληροφοριών σχετικά με τις διαθέσιμες διαδρομές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες για τουρισμό ειδικών κατηγοριών (ενδεικτικά: θρησκευτικός, αγροτικός, γαστρονομικός, δραστηριοτήτων περιπέτειας, υπαίθρου, βουνού κλπ).

Ο τουρισμός στην Πελοπόννησο

Η βασική αντίληψη του συστήματος DMS είναι ότι με δυνατότητα άμεσης πρόσβασης από οποιοδήποτε σημείο της διαδικτυακής πύλης, ο επισκέπτης πρέπει να μπορεί να πλοηγείται ελεύθερα σε ένα σύνολο από συνοπτικές αλλά χρηστικές και εύληπτες πληροφορίες για όλα τα σημεία ενδιαφέροντος της Περιφέρειας (μουσεία, πινακοθήκες, μνημεία και ιστορικούς/ αρχαιολογικούς χώρους, χώρους πολιτισμού, κέντρα και περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, κλπ), να λαμβάνει πληροφόρηση/ενημέρωση για το σύνολο των ειδών και κατηγοριών των επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος (ενδεικτικά : καταλύματα, επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης, ενοικίασης αυτοκινήτων, ξενάγησης/ περιήγησης, εμπορίας τουριστικών ειδών ή ακόμη και εμπορικά κέντρα/ καταστήματα κλπ) χωρίς αυτές να διαφημίζονται, καθώς και άλλες επιχειρήσεις και φορείς (λ.χ. χρήσιμες υπηρεσίες για έκτακτα περιστατικά, κλπ), τρέχουσες σημαντικές πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και γεγονότα και στις οποίες θα πρέπει να έχει πρόσβαση.

-Συντονισμός ολοκληρωμένων δράσεων προβολής εμπλουτισμένες με τις ειδικές μορφές τουρισμού που προσφέρονται στην περιοχή.

-Έξυπνες εφαρμογές που θα βοηθούν τον υποψήφιο επισκέπτη στην οργάνωση ενός εξατομικευμένου ταξιδιού.

-Εξειδικευμένη πληροφόρηση (ενδεικτικά θα περιλαμβάνονται: πληροφορίες για τουριστικές ροές, ανάλυση τουριστικής προσφοράς προορισμού, προφίλ προορισμού και επισκεπτών, συγκεκριμένα εμπειρικά προϊόντα, προσφερόμενα εμπειρικά προϊόντα, τουριστική εκπαίδευση, τουριστικές τάσεις).

-Κείμενα και φωτογραφίες υψηλής ποιότητας και συνεχώς επικαιροποιημένη τουριστική πληροφόρηση.

-Πληροφόρηση για τις θετικές κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού στην τοπική οικονομία και τον προορισμό καθώς και ενημέρωση δράσεων τουριστικής συνείδησης.

Σημειώνεται ότι όλη η πληροφόρηση και ενημέρωση θα είναι ελεύθερη προς το γενικό κοινό και οποιοσδήποτε θα έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμό της Περιφέρειας. Το Σύστημα που θα αναπτυχθεί δεν θα παρέχει οικονομικής φύσης υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν θα διαφημίζει επιχειρήσεις ή εμπορικά προϊόντα αλλά η πληροφόρηση θα είναι ουδέτερη και αμερόληπτη χωρίς να προκαλείται οποιαδήποτε στρέβλωση στον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων.

Για την ανάπτυξη, την συνεχή, έγκυρη και ορθή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (DMS) το φυσικό αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνει και ενσωματώνει τις ακόλουθες ενέργειες που αφορούν αποκλειστικά στη λειτουργία του Συστήματος:

-Εκπόνηση επιστημονικών ερευνών και μελέτης/ών ψηφιακής στρατηγικής, εφαρμογής και υλοποίησης του έργου (αρχιτεκτονικής συστήματος, συγκέντρωση- ανάλυση και εξόρυξη πληροφοριών, διεθνείς πρακτικές, στρατηγικής ταυτότητας).

-Παρακολούθηση των κοινωνικό-οικονομικών εξελίξεων στο τουριστικό προϊόν «Πελοπόννησος» μέσω επιστημονικών ερευνών, παραγωγή ψηφιακού διαφημιστικού υλικού για την προβολή της Περιφέρειας μέσω ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων, έρευνες γνώμης, αξιολόγηση του συνόλου των δράσεων τουριστικής προβολής και εισηγήσεις προς την Περιφέρεια για ενδεχόμενες προσαρμογές.

-Σχεδιασμός, υλοποίηση και εγκατάσταση της Πλατφόρμας (DMS) και όλων των υποσυστημάτων, διεπαφών και εφαρμογών που θα ενσωματωθούν σε αυτήν και η μετάπτωση δεδομένων από υφιστάμενες εφαρμογές της Περιφέρειας Πελοποννήσου και άλλων πολιτιστικών και τουριστικών φορέων της Περιφέρειας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για την αποτελεσματική λειτουργία του, προβλέπονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

 • Δημιουργία πρωτογενούς περιεχομένου (κείμενα και φωτογραφίες) με πλήρη δικαιώματα για την υποστήριξη των παρεχόμενων πληροφοριών του DMS.
 • Δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα τόσο από προσωπικούς υπολογιστές όσο και από ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα.
 • Χρήση και μετάδοση της πληροφορίας τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και σε κύριες ξένες γλώσσες κυρίως επισκεπτών που επισκέπτονται με μεγαλύτερη συχνότητα την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τουλάχιστον σε πέντε ξένες γλώσσες (μετάφραση περιεχομένου πλατφόρμας).
 • Διενέργεια ελέγχων αποδοχής χρηστών και τελικών ρυθμίσεων, στο πλαίσιο της λειτουργίας της πλατφόρμας.
 • Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού που θα αναλάβει τη λειτουργία της πλατφόρμας.
 • Διασφάλιση διαλειτουργικότητας μεταξύ της ψηφιακής πλατφόρμας (DMS) και της αντίστοιχης πλατφόρμας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
 • Φιλοξενία της Πλατφόρμας σε υπολογιστικό Κέντρο Δεδομένων (datacenter).

-Ενημέρωση, εμπλουτισμός και συντήρηση της πλατφόρμας για πέντε  έτη από την ολοκλήρωση προμήθειας και παράδοσης του έργου καθώς επίσης και προβολή - διαχείριση στα κοινωνικά δίκτυα (social media).

-Δημιουργία υπηρεσίας άμεσης εξυπηρέτησης χρηστών του DMS μέσω μηχανής διαδικτυακών αυτοματοποιημένων και προσωποποιημένων γραπτών μηνυμάτων – απαντήσεων.

-Υποστήριξη της οργάνωσης, εγκατάστασης και λειτουργίας του Προηγμένου Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System) (παροχή εξοπλισμού πληροφορικής, λογισμικού λειτουργίας και λογισμικού εφαρμογής, φιλοξενία).

-Δράσεις ψηφιακής προβολής και προώθησης του Προηγμένου Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System).

-Λοιπές ανάγκες που θα προκύψουν από την μελέτη εφαρμογής και εξειδίκευσης υλοποίησης του έργου και θα αφορούν αποκλειστικά την ανάπτυξη, την συνεχή, έγκυρη και ορθή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (DMS).

 

 

 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 17/06 17:20

  Accor: Σχεδόν όλοι οι ταξιδιώτες διαβάζουν κριτικές επισκεπτών πριν από την κράτηση σε ξενοδοχείο ή resort

 2. 17/06 16:30

  Γαλλία: Ανησυχία για την οικονομία, ανεβαίνουν τα σπρεντ

 3. 17/06 16:20

  Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα στον ξενοδοχειακό κλάδο

 4. 17/06 16:17

  Άνοιξε το InterContinental Crete

 5. 17/06 15:01

  Κυπριακός τουρισμός | Οριακή αύξηση αφίξεων το α' πεντάμηνο- Αυξημένα τα ταξίδια Κυπρίων στην Ελλάδα τον Μάιο

 6. 17/06 14:41

  Ξενοδοχείο St. George Lycabettus | Διαχείριση Εσόδων μέσω της ενσωμάτωσης Τεχνητής Νοημοσύνης

 7. 17/06 13:34

  Lamda Development | Σε εταιρεία της οικογένειας του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου το 2% των μετοχών

 8. 17/06 13:19

  13 Γερμανοί ταξιδιωτικοί πράκτορες μυήθηκαν στα μυστικά της Χαλκιδικής

 9. 17/06 12:40

  Ελλάδα: Θα αποδώσει η εξαήμερη εργασία;

 10. 17/06 11:45

  Πτώχευση FTI | Τι θα γίνει με τα ξενοδοχεία Meeting Point Hotels στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα

 11. 17/06 10:49

  Lonely Planet: Ένα Ελληνικό νησί στα 12 καλύτερα στην Ευρώπη για ονειρικές διακοπές το 2024

 12. 17/06 10:10

  ΕΕ | Προς έγκριση η εξαγορά της ITA Airways από τη Lufthansa

 13. 17/06 09:45

  Δράση ΕΟΤ Γερμανίας: Σε ανοδική πορεία οι κρατήσεις για Θεσσαλονίκη- Χαλκιδική

 14. 17/06 07:18

  Δήμος Κιμώλου: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 15. 17/06 07:17

  Ταξίδι εξοικείωσης στη Θεσσαλονίκη για προβολή σε δημοφιλές έντυπο και site LGBTQI+ στη Γαλλία

 16. 17/06 07:13

  Μουσικά Μαϊστράλια στην Πρέβεζα

 17. 17/06 07:10

  Καλοκαιρινή Συνάντηση Μοτοσικλετιστών στο Στόμιο Λάρισας

 18. 17/06 07:07

  17ος Φυσιολατρικός Αγώνας Δρόμου Αλοννήσου Alonissos Challenge 2024

 19. 16/06 19:12

  Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων | Δωρεά στη μνήμη του π.προέδρου Νίκου Χριστοδούλου

 20. 16/06 07:56

  Διεθνής Γιορτή Πολιτισμού Καραϊσκάκεια στην Καρδίτσα

 21. 15/06 19:58

  Έκτο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμώλου

 22. 15/06 19:48

  To νέο Δ.Σ. του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

 23. 15/06 19:45

  Έκθεση Κρητικού Οίνου Wines@Fortezza 2024 στο Ρέθυμνο

 24. 15/06 19:42

  Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος

 25. 15/06 12:02

  Πτώχευση FTI | Ακυρώθηκαν όλα τα ταξίδια από τις 6 Ιουλίου και μετά- δεν βρέθηκε λύση- εξασφαλισμένα τα χρήματα των πελατών

 26. 14/06 16:47

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Κρυπτόγαμα του Μιχάλη Αλμπάτη | 17 & 18 Ιουνίου - Πειραιώς 260

 27. 14/06 14:50

  Περιορισμοί στον αριθμό κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα το 2025- Σαντορίνη και Μύκονος στο επίκεντρο

 28. 14/06 14:16

  Ποιοι αρχαιολογικοί χώροι θα είναι σήμερα κλειστοί

 29. 14/06 14:16

  Υπ. Τουρισμού | Σε διαβούλευση σ/ν με ρυθμίσεις για πολεοδομικά, αδειοδοτήσεις, ειδικές μορφές, ξεναγούς, κ.ά.

 30. 14/06 14:10

  4.000 πτήσεις από το Ην. Βασίλειο στην Ελλάδα τον Ιούνιο

 31. 14/06 13:56

  Γερμανία: Είναι έτοιμες οι αεροπορικές για το καλοκαίρι

 32. 14/06 13:46

  Η νέα σύνθεση της κυβέρνησης, με αλλαγές στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εργασίας, Γεωργίας και Μεταναστευτικής Πολιτικής

 33. 14/06 12:47

  Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ πολιτιστικές εκδηλώσεις του Ιουνίου

 34. 14/06 12:37

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | EXIT ABOVE – After the tempest

 35. 14/06 11:48

  Πτώχευση FTI: Φόβοι των τουρ οπερέιτορ για αμαύρωση της φήμης της ταξιδιωτικής βιομηχανίας

 36. 14/06 11:13

  Αμερικανικός τουρισμός 2024: Ποιες είναι οι κυριότερες τάσεις που διαμορφώνονται στα ταξίδια

 37. 14/06 10:52

  Ι. Χατζής: Συνάντηση με νέους ξενοδόχους για το μέλλον της φιλοξενίας

 38. 14/06 07:32

  Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 39. 14/06 07:15

  Πρώτο Αμοργιανό Φεστιβάλ

 40. 14/06 06:28

  Προώθηση της Αττικής ως προορισμός κρουαζιέρας στην Αυστρία

 41. 14/06 06:25

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | Συζητούνται οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για δύο ξενοδοχεία

 42. 14/06 06:17

  Εκδήλωση Σαμπαλιώτικα Μπλουγούρια στην Καρδίτσα

 43. 14/06 00:54

  ΣΕΤΕ | Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, ξεχωριστές εμπειρίες

 44. 13/06 20:44

  ΣΕΤΕ | Κ. Μητσοτάκης: Εργαζόμενοι στον τουρισμό καλά αμειβόμενοι- τοπικά πολεοδομικά σχέδια- Αirbnb | η τοποθέτηση Παράσχη

 45. 13/06 17:14

  Τρεις προσφορές για την «Ακτή και Camping Αγίας Τριάδας» στη Θεσσαλονίκη

 46. 13/06 16:27

  Η Ελλάδα δεν έχει υπερτουρισμό | Χρειαζόμαστε μαζικές επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές

 47. 13/06 16:23

  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Rabih Mroué - Looking for a Missing Employee / Ένας υπάλληλος αγνοείται | Πειραιώς 260 - 17 & 18 Ιουνίου

 48. 13/06 16:10

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Rabih Mroué - Looking for a Missing Employee

 49. 13/06 15:40

  Πτώση της ζήτησης και των κρατήσεων στη Μύκονο το 2024 - Ανάλυση της Panadvert

 50. 13/06 15:38

  Premier Inn: 2 στους 5 Βρετανούς τινάζουν στον αέρα τον προϋπολογισμό διακοπών

 51. 13/06 15:11

  Αυτές είναι οι αεροπορικές εταιρίες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις

 52. 13/06 14:01

  Συνήγορος του Πολίτη: Σοβαροί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από τον τουρισμό – Καμπανάκι για επείγουσες μεταρρυθμίσεις

 53. 13/06 13:15

  Ποσειδώνια 2024: Ρεκόρ συμμετοχών με 2.038 εκθέτες από 81 χώρες

 54. 13/06 12:43

  Γενική Συνέλευση ΣΕΤΕ | Όχι σε νέες επιβαρύνσεις στα ξενοδοχεία- 5,1 δισ. ευρώ τουριστικές επενδύσεις το 2023

 55. 13/06 11:47

  WTTC | Τουρκικός τουρισμός: Ρεκόρ επιδόσεων το 2023- αισιόδοξες προοπτικές για την επόμενη 10ετία

 56. 13/06 11:43

  Μνημόνιο συνεργασίας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

 57. 13/06 11:10

  2ο Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ: Γεύσεις και Μελωδίες του Κόσμου στο Ηράκλειο

 58. 13/06 10:39

  Διακοπή λειτουργίας όλων των Αρχαιολογικών Χώρων ενιαίου εισιτηρίου Αθηνών

 59. 13/06 10:37

  Συνάντηση Όλγας Κεφαλογιάννη με τη δήμαρχο Σπετσών

 60. 13/06 10:30

  Aκρόπολη | Κλειστός ο αρχαιολογικός χώρος και σήμερα το μεσημέρι (12.00 - 17.00) - Μετά τις 17.00 όσοι έχουν εισιτήρια

 61. 13/06 10:10

  Βόμβα για τον ελληνικό τουρισμό | Γιατί tour operators απείλησαν να αποσύρουν τουρίστες από περιοχή της Ρόδου

 62. 13/06 10:03

  Εγκρίθηκε η σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος Σπύρου και Ελιάνας Κοκοτού

 63. 13/06 07:53

  Δήμος Λεβαδέων: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 64. 13/06 07:49

  Καραγκούνικες γεύσεις στην Κυψέλη Καρδίτσας

 65. 13/06 07:47

  Φεστιβάλ Τριών Φεγγαριών 2024 στη Λέρο

 66. 13/06 07:43

  Πέμπτο Μαστίχαθλον στη Χίο

 67. 13/06 07:00

  Φιλοξενία Ιταλού δημοσιογράφου στη Σίφνο

 68. 12/06 18:35

  Αυτές είναι οι 19 νέες εγγραφές στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας

 69. 12/06 18:08

  Η TUI λανσάρει τη νέα ξενοδοχειακή μάρκα "The Mora" | Χαλαρή πολυτέλεια: «Όλα μπορούν, τίποτα δεν πρέπει»

 70. 12/06 16:02

  O Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εντάσσεται στην Pharma.Aero

 71. 12/06 14:45

  Institute of Travel & Tourism 2024: Στην Ελλάδα και την Χαλκιδική το κορυφαίο βρετανικό τουριστικό συνέδριο

 72. 12/06 14:13

  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Emanuel Ax – Λεωνίδας Καβάκος – Yo-Yo Ma | 15 Ιουνίου Ωδείο Ηρώδου Αττικού

 73. 12/06 13:45

  Η Greek Meetings Alliance στην IMEX 2024 της Φρανκφούρτης | Κορυφαίος συνεδριακός προορισμός η Ελλάδα

 74. 12/06 13:33

  Ανάδειξη της Αθήνας ως προορισμού κρουαζιέρας στην Αυστριακή αγορά

 75. 12/06 13:32

  Η Χαλκιδική «μάγεψε» τους 270 συμμετέχοντες στο συνέδριο του Institute of Travel & Tourism (IT

 76. 12/06 13:25

  King Jason Zante | Ένα ξενοδοχείο - "πλωτή όαση" ανοίγει η Louis Hotels στη Ζάκυνθο

 77. 12/06 12:48

  Προς διμερή συμφωνία με τις Φιλιππίνες μέχρι τις αρχές του 2025 για εργαζόμενους στον τουρισμό

 78. 12/06 12:35

  Τουρισμός: Ποιες ευρωπαϊκές αγορές πραγματοποίησαν τις μεγαλύτερες ταξιδιωτικές δαπάνες το 2023 - Οι κορυφαίοι προορισμοί

 79. 12/06 12:00

  Νέο ξενοδοχείο στο Κουφονήσι από SWOT Hospitality και Intracom Holdings

 80. 12/06 11:39

  Κοινωνικός τουρισμός | 16.000 έκαναν διακοπές το πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου με voucher της ΔΥΠΑ

 81. 12/06 11:26

  Η Τουρκία στηρίζει την Ελλάδα για την επιστροφή των Μαρμάρων

 82. 12/06 10:53

  Μοναδικά supercars «πλημμυρίζουν» την Αθήνα στις 14 Ιουνίου -Έκθεση στο Ζάππειο

 83. 12/06 10:12

  ΥΠΠΟ | Κλειστός σήμερα το μεσημέρι ο αρχαιολογικός χώρος Ακροπόλεως - τι θα γίνει με όσους έχουν εισιτήριο

 84. 12/06 09:51

  Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης | Διευρυμένο Συμβούλιο στο Ρέθυμνο

 85. 12/06 07:21

  ‘Αρωμα Χίου στην «καρδιά» της Αθήνας

 86. 12/06 07:17

  Σαντορίνη- Θηρασιά | Η νέα απόφαση για την αποφυγή έκθεσης σε κατολισθητικό κίνδυνο

 87. 12/06 07:15

  Συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Europride 2024 Θεσσαλονίκη

 88. 12/06 07:10

  Παραδοσιακή Στράτα 2024 στα Χανιά

 89. 11/06 22:23

  Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 90. 11/06 18:29

  ΑΑΔΕ | Χιλιάδες ευρώ και δολάρια κατασχέθηκαν από επιβάτες στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης

 91. 11/06 18:17

  Η παρέμβαση Κεφαλογιάννη στη σύνοδο του UN Tourism

 92. 11/06 18:16

  Κοινωνικός τουρισμός: Πάνω από 535.000 αιτήσεις για 900.000 voucher – Ανοικτή η πλατφόρμα για παρόχους

 93. 11/06 18:14

  SKY express | Στρατηγικές συμμαχίες με 18 κορυφαίους αερομεταφορείς

 94. 11/06 18:03

  Στην εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ τα ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ έναντι 40 εκατ. ευρώ

 95. 11/06 15:38

  Περιφέρεια Κρήτης: Φιλοξενία Γερμανών τουριστικών πρακτόρων και blogger από τη Βραζιλία

 96. 11/06 15:27

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Aυτό το Σαββατοκύριακο στην Πειραιώς 260: Hip hop battles - Βαλέρια Δημητριάδου - Γιάννης Σκουρλέτης

 97. 11/06 15:22

  Aκρόπολη | Κλειστός ο Αρχαιολογικός Χώρος από τις 12:00 έως τις 17:00 τις επόμενες ημέρες

 98. 11/06 14:52

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Παράσταση "Ενενήντα" της Βαλέριας Δημητριάδου

 99. 11/06 14:49

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Τραγούδια του ελληνικού λαού – Drag ορατόριο

 100. 11/06 14:46

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: AEF Urban Dance Contest στις 15 & 16 Ιουνίου