Δήμος Κοζάνης: Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2018

Δήμος Κοζάνης: Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2018Παραδοσιακές στολές στο Ιστορικό λαογραφικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην Κοζάνη

Ο Δήμος Κοζάνης ενέκρινε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2018.

Πρωταρχικός στόχος του Δήμου Κοζάνης οφείλει να είναι ο επανακαθορισμός του τουριστικού προϊόντος της περιοχής στον τουριστικό χάρτη, πρώτιστα του εσωτερικού και μετέπειτα του εξωτερικού.

Από στοιχεία της ΙΝΣΕΤΕ (Οκτώβριος 2017) προκύπτει ότι οι αφίξεις αλλοδαπών στην ΠΕ Κοζάνης, παραμένουν σταθερά χαμηλές (3.012 το έτος 2010, 3.101 το έτος 2015), ενώ των ημεδαπών έχουν υποχωρήσει από 51.253 αφίξεις το 2010 σε 38.096 αφίξεις το έτος 2015. Αντίθετα ενθαρρυντική είναι η μεταβολή του αριθμού των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιούν οι ημεδαποί τουρίστες, όπου παρουσιάζεται αύξηση από 1,96 διανυκτερεύσεις ανά επισκέπτη κατά μ.ο. το 2010, σε 3,15 διανυκτερεύσεις κατά μ.ο. το 2015. Η δε πληρότητα των μονάδων δεν ξεπέρασε κανένα έτος το 27%

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν για μία φορά ακόμη ότι χρειάζεται συνολική και σκληρή προσπάθεια για τον επανακαθορισμό του Δήμου Κοζάνης στον τουριστικό χάρτη, με ενέργειες και δράσεις που θα ορίζουν σαφέστατα το τουριστικό προϊόν, δράσεις που θα υπακούν στις προτεραιότητες που εισάγει ο εθνικός σχεδιασμός για την τουριστική ανάπτυξη και θα στοχεύουν στην αξιοποίηση των σημαντικών πλεονεκτημάτων του Δήμου, για ανάπτυξη θεματικών τουριστικών δραστηριοτήτων, όπως πολιτιστικός τουρισμός, θρησκευτικός, οικολογικός, περιπατητικός τουρισμός και δράσεις που θα προβάλλουν και θα προωθούν ελκυστικά και έξυπνα το τουριστικό προϊόν.

Στο πρόγραμμα του Δήμου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και τα εξής:

Rebranding

Βασικό τμήμα του επανακαθορισμού του κοζανίτικου τουριστικού προϊόντος αποτελεί η δημιουργία ενός λογότυπου, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από το σήμα και κομμάτι της ταυτότηταςτου Δήμου. Το λογότυπο οφείλει να αναδεικνύει το Δήμο που αντιπροσωπεύει για να βοηθήσει να κερδίσει την αρμόζουσα θέση στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Επομένως, το λογότυπο είναι η οπτική ενσάρκωση του πνεύματος του οργανισμού και αυτό που τον προσδιορίζει και τον αναγνωρίζει. Μετά την επιτυχή έκβαση του διαγωνισμού λογοτύπου, ο Δήμος πλέον έχει να επιδείξει ένα φρέσκο, ανανεωμένο σύμβολο που θα σηματοδοτεί εφ’ εξής τις πρωτοβουλίες και προσπάθειες του

Δημιουργία Τράπεζας Τουριστικών Δεδομένων

Η δημιουργία μια Τράπεζας Τουριστικών Δεδομένων για τη συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση και δημοσίευση πληροφοριών και δεδομένων θα συνδράμει στη λήψη αποφάσεων για θέματα τουριστικής στρατηγικής του Δήμου Κοζάνης. Με το εργαλείο αυτό θα επιτευχθεί η παροχή διαρκούς και αξιόπιστης πληροφόρησης που θα συνδράμει στη λήψη αποφάσεων σε θέματα του στρατηγικού σχεδιασμού γιατον τουρισμό του Δήμου μέσω της αποτίμησης πρότερων ερευνητικών εγχειρημάτων και της συστηματικής συλλογής, ανάλυσης και διάχυσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων.

Ανάπτυξη και επιχειρησιακός σχεδιασμός

Στόχος του επιχειρησιακού σχεδιασμού είναι ο προσδιορισμός όλων εκείνων των αναγκαίων δράσεων και ενεργειών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, τον προσδιορισμό των βασικών χρηματοοικονομικών υποθέσεων και παραδοχών, πάνω στις οποίες θα βασιστεί η πρόβλεψη του κόστους υλοποίησης του Σχεδίου, του χρονικού προγραμματισμού και αλληλοσύνδεσης των προβλεπόμενων δράσεων καθώς και η διατύπωση της πρότασης για την οργάνωση και τον καθορισμό ευθύνης για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης.

Στόχος

Η δημιουργία των βάσεων για την ανάπτυξη συγκεκριμένων ειδών εναλλακτικού τουρισμού και ο επανακαθορισμός του κοζανίτικου τουριστικού προϊόντος σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης για την ανάδειξη και προώθηση πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων αποτελεί τον Γενικό Στρατηγικό Αναπτυξιακό Στόχο για το Δήμο Κοζάνης. Απαιτείται η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, µε την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στον παραγωγικό εξοπλισμό και στις λοιπές λειτουργίες των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, στηριζόμενη στην προστασία και αξιοποίηση των ιδιαίτερων, φυσικών και σημαντικών πολιτιστικών πόρων της Δήμου, προς την κατεύθυνση παροχής υψηλού επιπέδου τουριστικών υπηρεσιών, µε παράλληλη αποτελεσματική προβολή του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος, στον ελληνικό πρώτιστα και μετέπειτα στο διεθνή χώρο.

Τα Τμήματα της αγοράς που θα εστιαστεί η προσοχή είναι τα εξής:

1. Τουρίστες από όμορους Νομούς καθώς και από την υπόλοιπη Ελλάδα.

2. Ιδιώτες ατομικά: Σκοπός είναι να προστατευθούν όσοι έρχονται ατομικά μέχρι εκεί να ξοδέψουν χρόνο είτε στην πόλη της Αιανής είτε στην πόλη της Κοζάνης, πριν επιστρέψουν στις βάσεις τους.

3. Τουριστικά Πρακτορεία

4. Δημιουργία αυτόνομης εκδρομής στο Δήμο Κοζάνης και η προώθηση της από τα κατά τόπους τουριστικά πρακτορεία. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες μέσω των επαφών με τα τουριστικά γραφεία, των καλών σχέσεων με τους ξεναγούς αλλά και της δυναμικής παρουσίας μας τόσο μέσω διαδικτύου όσο και μέσω διαφόρων άλλων μέσων προώθησης.

5. Μαθητικές-Φοιτητικές εκδρομές.

Αποστολή των προτεινόμενων μονοήμερων (διήμερων κτλ) εκδρομών στη Κοζάνη (συνεχής εμπλουτισμός και επικαιροποίηση) συνοδευόμενες φυλλάδιο (σε ηλεκτρονική μορφή)  σε εξειδικευμένα τουριστικά πρακτορεία σε όλη την Ελλάδα. Το νέο εντυπωσιακό κτίριο της Βιβλιοθήκης αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης του μαθητικού πληθυσμού. Προβολή του Δημοτικού Κήπου και του υπό ανάπλαση δάσους αναψυχής Κουρί, ως χώροι προορισμού –αναψυχής και ξεκούρασης μαθητών, προβολή βιομηχανικών εγκαταστάσεων ορυχείων ΔΕΗ, φραγμάτων, φωτοβολταικών πάρκων, ανεμογεννητριών κτλ αλλά και της “κλασσικής” Αιανής σε φοιτητικές ομάδες στόχους

6.Συνέδρια και επαγγελματικές εκδηλώσεις

Η ένταξη της πόλης στο χάρτη συνεδριακού τουρισμού με τη διοργάνωση μεσαίων και μικρότερων συνεδρίων είναι πολύ σημαντική. Η συνεργασία των επιχειρηματιών και των φορέων της πόλης είναι επιτακτική. Με την ολοκλήρωση του κτιρίου της νέας βιβλιοθήκης, ο Δήμος θα διαθέτει πλέον ακόμα ένα νέο υπερσύγχρονο κτίριο, κατάλληλο να αποτελέσει τη βάση για την πραγματοποίηση συνεδρίων.

7. Επισκέπτες εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Η δημιουργία και ανάδειξη δικτύων μονοπατιών πεζοπορίας και ποδηλασίας,  η σηματοδότηση, η ενημέρωση, ο καθαρισμός τους και η χαρτογράφηση τους (GIS), αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητές μας, λόγω αυξημένης ζήτησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση απαιτείται επίσης η δημιουργία πλήρους ενημερωμένου έντυπου και ηλεκτρονικού οδηγού και η ανάρτηση του στον ιστότοπο του Δήμου αλλά και σε άλλα εξειδικευμένα portals, φιλικού προς κινητά και tablets. H προώθηση διαδρομών και δραστηριοτήτων αυτών σε εξειδικευμένα τουριστικά πρακτορεία και εκθέσεις. Η κατασκευή σχετικών βοηθητικών εγκαταστάσεων θα ήταν χρήσιμη.

Επιπλέον η πόλη της Κοζάνης, βρίσκεται στο μέσον χειμερινών προορισμών σκι. Με κέντρο την Κοζάνη, αν εγγραφεί μια ακτίνα χρονοαπόστασης 1-1,5 ώρας, εντός αυτού του κύκλου βρίσκονται πέντε ενεργά χιονοδρομικά κέντρα. Τα κέντρα αυτά ( Βασιλίτσα, Βίγλα, Σέλι, 3-5 πηγάδια, Καιματκτσαλαν) προσφέρουν σε χιονοδρόμους διαφορετικές πίστες με εναλλαγές επιπέδων, τοπίων κτλ. Μια τέτοια θεματική χειμερινή εκδρομή, με έδρα την πόλη της Κοζάνης και ημερήσιες επισκέψεις κάθε μέρα και σε διαφορετικό χιονοδρόμιο μπορεί να γίνει ελκτική, με δεδομένο ότι οι επισκέπτες θα μπορούν να ζήσουν την νυχτερινή ζωή της πόλης και να γευτούν την προσφερόμενη γαστρονομία.

Ομοίως η κεντροβαρική θέση της πόλης σε σχέση με τα γενικότερα αξιοθέατα όλης της Περιφέρειας, φαίνεται ότι μπορεί να δώσει στον επισκέπτη τη δυνατότητα με κέντρο την Κοζάνη, να επισκέπτεται ημερησίως διαφορετικούς ενδιαφέροντες γειτονικούς προορισμούς ( Νυμφαίο, Πρέσπες, Καστοριά, Βελβενδό κτλ)

8. Επισκέπτες από την Θεσσαλονίκη και τους γύρω Νομούς.

Η συγκέντρωση και η μεγάλη πυκνότητα του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης επιτρέπει την περιορισμένη στόχευση για την προσέλκυση επισκεπτών στο Δήμο. Η καθιέρωση της πόλης ως ημερήσιος εκδρομικός προορισμός, μπορεί να μην αποτελεί παράγοντα για την αύξηση των διανυκτερεύσεων, όμως μπορεί να συνεισφέρει θετικά στην τοπική οικονομία.

Άξονες Δράσης

Ο Δήμος Κοζάνης, με βάση τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της περιοχής, σχεδιάζει την ανάπτυξη και προώθηση ενός τουριστικού προϊόντος, με  ενιαία εικόνα και περιεχόμενο ως προορισμός ποιοτικών εναλλακτικών “εμπειριών” και απώτερο σκοπό την αύξηση της ελκυστικότητας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Η παρουσίασή του ως ενός ενιαίου εναλλακτικού προορισμού (αγροτουρισμός, πολιτιστικός, θρησκευτικός, βιομηχανικός, γαστρονομικός πρόκειται να προωθηθεί μέσα από την ανάδειξη προώθηση των παραδοσιακών και τοπικών προϊόντων που διαθέτει (διασύνδεση αγροδιατροφής και τουρισμού, καλάθι προϊόντων Δήμου, συνεργατικά δίκτυα). Έχοντας ως βάση το προφίλ του Δήμου Κοζάνης και αναλύοντας τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και του ΣΕΤΕ για τον τουρισμό, πρόκειται να δοθεί προτεραιότητα στους παρακάτω βασικούς άξονες:

1. Κοζάνη –City Breaκ

Κοζάνη ως πόλη (γαστρονομία, διασκέδαση), που προσφέρεται για ολιγοήμερες αποδράσεις με σημεία ενδιαφέροντος την πρόσφατα ανακατασκευασμένη κεντρική πλατεία που πρόεκυψε ως αποτέλεσμα Πανελληνίου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, το Λαογραφικό Μουσείο, το Καμπαναριό, τη Χαρτοθήκη, τον Άγιο Νικόλαο, την Αρχαιολογική Συλλογή, Αρχοντικό Βούρκα, το κτίριο τα Νέας Βιβλιοθήκης, ακόμα και το Δημοτικό Κήπο και το ξύλινο θέατρο που προσφέρεται για μικρούς περιπάτους  ανάπαυλας. 

2. Ταξίδι στο Ελληνικό Διαφωτισμό

Η Νέα Βιβλιοθήκη, καθώς και η Χαρτοθήκη, μπορούν να συμβάλλουν στην ανάδειξη της ιστορίας της Κοζάνης, ως πόλου της ιστορίας του Ελληνικού  Διαφωτισμού.

3. Αρχαία-Ιστορία

Η Αιανή, με  το σημαντικό Αρχαιολογικό Μουσείο και τον εκτεταμένο  Αρχαιολογικό της χώρο, μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη μια ολοκληρωμένη κλασσική περιήγηση 

Επιπλέον το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, στο Χρώμιο Κοζάνης συμπληρώνει επαρκώς, με παραστάσεις και αξιοθέατα.

 

 

 

 

 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 21/05 09:50

  ΣΕΒΤ | Η βιομηχανία τροφίμων δεν τροφοδοτεί τον πληθωρισμό

 2. 21/05 09:42

  Το Γαλλικό Προξενείο των Χανίων είναι πλέον το 5αστερο Domus Blanc Boutique Hotel

 3. 21/05 09:38

  Η Όλ. Κεφαλογιάννη κεντρική ομιλήτρια στην τιμητική εκδήλωση για τον ιδρυτή της Grecotel Νίκο Δασκαλαντωνάκη

 4. 21/05 07:40

  Ταξιδιωτικά πακέτα για Ελλάδα προσφέρουν 2 μεγάλα τουριστικά γραφεία στην Ιαπωνία

 5. 21/05 07:38

  Τουριστική προβολή | Βρετανοί αρθρογράφοι στην Ήπειρο - Σέρβοι δημοσιογράφοι σε Πρέβεζα και Μετέωρα

 6. 21/05 07:37

  Δήμος Δυτικής Σάμου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 7. 21/05 07:29

  Συναυλία Έντεχνου Ωδείου και String Demons στο Ηράκλειο

 8. 20/05 19:44

  «Ημέρες Θάλασσας 2024» στον Πειραιά | 100 δωρεάν εκδηλώσεις από τις 24 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου

 9. 20/05 19:33

  Δημοπρασία για την μίσθωση του κάμπινγκ Καψαλίου Κυθήρων

 10. 20/05 19:21

  Στα Χανιά, για πρώτη φορά, η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος

 11. 20/05 19:15

  Ε.Ξ. Ιωαννίνων | Ποια θέματα συζητήθηκαν με τη νέα Γενική Πρόξενο της Αλβανίας στα Ιωάννινα

 12. 20/05 16:03

  Έτσι θα είναι το νέο 91 Athens Riviera στη Βούλα - Το υβριδικό μοντέλο Private Members Club και Glamping

 13. 20/05 15:53

  SKY express: Στρατηγική συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες British Airways και Etihad

 14. 20/05 15:50

  UN Tourism: Νέο πρωτοποριακό εργαλείο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών

 15. 20/05 14:56

  Μαγιόρκα: Αναβρασμός για τον υπερτουρισμό – Τοπικές οργανώσεις απειλούν με κατάληψη του αεροδρομίου

 16. 20/05 14:08

  Οι δημοτικές αρχές πρέπει να αποφασίζουν για την πόλη που θέλουν

 17. 20/05 13:27

  Corendon: 3 εκατ. θέσεις προς Τουρκία, Ελλάδα, Ισπανία, Μαρόκο και Αίγυπτο αυτό το καλοκαίρι

 18. 20/05 12:37

  Μεγάλη ανταπόκριση στο JOBmatch της ΔΥΠΑ για εργασία σε τουρισμό και εστίαση

 19. 20/05 12:08

  H Aegean γιορτάζει τα 25α γενέθλια της - Σε επίπεδα 2019 η συχνότητα κρατήσεων

 20. 20/05 11:51

  ΕΟΤ Σκανδιναβίας: Σε ανοδική πορεία οι κρατήσεις για Ελλάδα

 21. 20/05 11:27

  Βρετανικός τουρισμός/ ΑΒΤΑ: Αύξηση των δαπανών στα ταξίδια στο εξωτερικό

 22. 20/05 11:19

  21 Μαΐου: Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000 - 446 περιοχές Νatura στην Ελλάδα

 23. 20/05 10:21

  260 χωριά από 60 χώρες υπέβαλαν αίτηση για τα Best Tourism Villages 2024

 24. 20/05 09:46

  Ταξίδι εξοικείωσης με Βέλγους και Ολλανδούς τουριστικούς πράκτορες στην Αρκαδία

 25. 20/05 07:16

  Διαδικασίες ένταξης του Ζαγορίου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

 26. 20/05 07:13

  ΕΟΤ: Προβολή των περιπατητικών διαδρομών της Χαλκιδικής στην ολλανδική αγορά

 27. 20/05 07:12

  Δήμος Λήμνου: Παραχώρηση χρήσης ξενώνα για τις ανάγκες στέγασης του ΕΚΑΒ

 28. 20/05 07:11

  Δήμος Καρπάθου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 29. 20/05 07:07

  45ο Ράλλυ Κρήτης

 30. 19/05 13:48

  Γιατί έρχεται σκόνη από τη Σαχάρα στην Ευρώπη;

 31. 19/05 07:02

  Ημερίδα «Ο δρόμος της Ανάπτυξης – Κάνουμε πράξη την Περιφερειακή Συνείδηση» στη Μεγαλόπολη

 32. 19/05 07:01

  Δήμος Ερμιονίδας: Η πρόταση με 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 33. 18/05 19:18

  «Τρόμος» η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα; | Focus: Κυνήγι θησαυρού ο σταθμός φόρτισης

 34. 18/05 19:01

  Σαντορίνη | Πλήθος ξενοδόχων στην εκδήλωση "Νέες Τεχνολογίες στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό"

 35. 18/05 12:53

  Τουρισμός | Mastercard Economics Institute: Κέρκυρα και Τίρανα (!) στο top 10 των πιο δημοφιλών προορισμών στον κόσμο το 2024

 36. 18/05 12:27

  Σε ισχύ από τη Δευτέρα η νέα οδηγία για το περιβαλλοντικό έγκλημα

 37. 18/05 11:10

  Γενική συνέλευση Ε.Ξ. Ρόδου | Τα κρίσιμα ζητήματα, που δοκιμάζουν την ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχείων

 38. 18/05 11:08

  Τουριστική προβολή της Λέσβου στη Ρουμανία - Προώθηση της Ανατολικής Χαλκιδικής στην Ιταλία

 39. 18/05 11:00

  Δήμος Άργους-Μυκηνών: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 40. 17/05 17:43

  Έκτο Corfu Food & Wine Festival | Η Βιώσιμη Γαστρονομία είναι ο Πολιτισμός μας

 41. 17/05 17:31

  «Γαλάζια Σημαία» | Ανακοινώνονται την Παρασκευή 24 Μαΐου οι βραβεύσεις για το 2024

 42. 17/05 15:52

  Κοινωνικός τουρισμός: Τι αλλάζει στα προγράμματα - Για πρώτη φορά ιαματικός τουρισμός για όλους

 43. 17/05 14:34

  Τουρισμός | ΤUI Γερμανίας: Άνοιξαν οι κρατήσεις για το 2025 - Κρήτη, Ρόδος και Κως ακολουθούν τη Μαγιόρκα στις πτήσεις

 44. 17/05 14:07

  Άφιξη του πρώτου τσάρτερ στο αεροδρόμιο της Σητείας

 45. 17/05 13:37

  Αερομεταφορές: 22 νέες και εποχικές συνδέσεις ξεκινούν από το αεροδρόμιο της Αθήνας το Μάιο

 46. 17/05 12:18

  Amadeus: Οι ξενοδόχοι επενδύουν περισσότερο στην τεχνολογία και την εξατομίκευση υπηρεσιών

 47. 17/05 11:44

  ΕΟΤ Σερβίας: Τα Χανιά στον πρώτο online σερβικό ταξιδιωτικό οδηγό

 48. 17/05 11:02

  Ωράριο σαν... κλειστό στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου | Έντονες διαμαρτυρίες

 49. 17/05 10:26

  Καβάλα | Θεμέλιος λίθος για το πρώτο ιδιωτικό αεροδρόμιο στην Ελλάδα

 50. 17/05 10:16

  Τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους της Πρωτεύουσας

 51. 17/05 07:47

  Οι αεροπορικές συνδέσεις Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων - Ελλάδας

 52. 17/05 07:42

  Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Αίτημα προς το Υπ. Τουρισμού για την παραχώρηση του Τουριστικού Λιμένα Τσούτσουρα

 53. 17/05 07:40

  ΕΟΤ: Ταξίδι εξοικείωσης από την Αυστραλία σε Αθήνα, Αμοργό και Σαντορίνη

 54. 17/05 07:37

  Παρουσίαση ενδυμασιών της συλλογής «Δόρα Στράτου» στον ιστορικό τόπο της Πλάκας

 55. 17/05 07:34

  Αυξημένες οι συμμετοχές από Ελλάδα και εξωτερικό στον 24ο Επετειακό Ευχίδειο άθλο

 56. 16/05 18:29

  Αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών η επίσκεψη Κεφαλογιάννη στην Κεφαλονιά

 57. 16/05 15:37

  ΕΟΤ και SKY express | Συνδιαφήμιση για τουριστική προβολή 12 μηνών στις ευρωπαϊκές αγορές

 58. 16/05 14:49

  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην έκθεση Arabian Travel Market

 59. 16/05 14:33

  Στρατηγική συνεργασία Ομίλου Sani/Ikos με το Πανεπιστήμιο Cornell

 60. 16/05 13:53

  Τουρισμός: Η Ελλάδα τρίτος δημοφιλέστερος προορισμός διακοπών για τους Ευρωπαίους το καλοκαίρι του 2024

 61. 16/05 12:45

  Γερμανικά ταξιδιωτικά γραφεία: Αύξηση 4,5% στις πωλήσεις τον Απρίλιο

 62. 16/05 12:10

  Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2024 | Οι δράσεις στο Μουσείο Ακρόπολης το Σαββατοκύριακο

 63. 16/05 11:39

  Όμιλος Μήτση | Νέος προορισμός η Κέρκυρα, με την αγορά του Messonghi Beach Hotel και τη διαχείριση του Belvedere Hotel

 64. 16/05 11:22

  Υπερ-τουρισμός | Η TUI παίρνει "πολύ, πολύ σοβαρά" τις διαδηλώσεις, αλλά δεν τις βλέπει ως απειλή

 65. 16/05 10:56

  TUI Fly | Ένα αεροπλάνο πρεσβευτής της ιστορίας των 50 χρόνων της

 66. 16/05 10:42

  Ε.Ξ. Σαντορίνης | Συνάντηση με τον υφυπουργό Ναυτιλίας για τις λιμενικές υποδομές

 67. 16/05 10:36

  Δράσεις του Υπουργείου Τουρισμού για τα Άτομα με Αναπηρία στην Ελλάδα

 68. 16/05 10:34

  “Φρένο” στις αθέμιτες πρακτικές της Booking | To ΞΕΕ χαιρετίζει την ιστορική απόφαση της Ε.Ε

 69. 16/05 10:27

  Παγκόσμια προβολή της Ελλάδας μέσω του έργου του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος της Κω

 70. 16/05 09:00

  Με το A’ Design Award Silver 2024 τιμήθηκε η Potiropoulos+Partners για το έργο Serpentine House στο Ελληνικό

 71. 16/05 07:15

  Τουριστική προβολή μέσω της αμερικανικής σειράς The Life of Loi Season 2

 72. 16/05 07:12

  Ταξίδι περιπέτειας στην περιοχή του Βόλου για Βρετανίδα ταξιδιωτική πράκτορα

 73. 16/05 07:09

  Αναβίωση του ιππικού δρώμενου «Η Γκιόστρα της Ζακύνθου»

 74. 16/05 07:07

  Δήμος Τριφυλίας: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 75. 15/05 18:23

  Δημοπρασία πολυτελών ακινήτων από τον Οίκο Sotheby’s στο Λονδίνο - Μετέχει και βίλα στη Μύκονο

 76. 15/05 18:20

  Kατεδάφιση αυθαιρέτου σε παραλία του Λαγονησίου - Αλλαγή χρήσης από ξενοδοχείο σε μονάδα ηλικιωμένων

 77. 15/05 18:01

  Υπουργείο Τουρισμού | Συνεργασία με την easyjet - 2,4 εκατ. επιβάτες στην Ελλάδα το 2024

 78. 15/05 16:58

  Δόμνα Μιχαηλίδου: «Πυξίδα, για το ναυτικό επάγγελμα, ο μαθητικός διαγωνισμός ζωγραφικής του ΝΑΤ»

 79. 15/05 16:19

  EE: Ανάπτυξη 2,2% στην Ελλάδα, «αγκάθι» ο πληθωρισμός

 80. 15/05 15:54

  Τροποποιείται το πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα»

 81. 15/05 15:28

  ΞΕΕ/ 5o Idea Platform: 14 ομάδες ολοκλήρωσαν τον Νεανικό Διαγωνισμό Καινοτομίας

 82. 15/05 14:14

  Allianz: H Αθήνα στους 10 κορυφαίους προορισμούς των Αμερικανών στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2024

 83. 15/05 13:58

  FedHATTA & ΗΑΤΤΑ διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο τουριστών από την Κινεζική αγορά για την Ελλάδα

 84. 15/05 13:28

  Τουρισμός: Μεγάλη στροφή στα Ευρωπαϊκά ταξίδια εκτός υψηλής σεζόν – Επηρεάζεται και η Ελλάδα

 85. 15/05 13:11

  Ε.Ξ. Σαντορίνης | Τι συμβαίνει και τι διεκδικούμε έναντι των Booking και Expedia

 86. 15/05 13:02

  Αθήνα: Μια… «νόστιμη» πόλη -Αφιέρωμα ελβετικού περιοδικού στην ελληνική γαστρονομία

 87. 15/05 12:24

  Αύξηση των εισπράξεων στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους τον Ιανουάριο

 88. 15/05 11:58

  Aegean Airlines: Νέα χειμερινή σύνδεση Θεσσαλονίκη – Άμστερνταμ

 89. 15/05 11:45

  Trivago: Θεραπευτική η αξία των διακοπών για τους Αμερικανούς - Με ποια κριτήρια επιλέγουν κατάλυμα αυτό το καλοκαίρι

 90. 15/05 11:44

  Από την Κεφαλονιά ξεκινά η περιοδεία της Όλγας Κεφαλογιάννη στα Ιόνια Νησιά

 91. 15/05 11:06

  Ξενοδοχεία | 1.705 νέα επενδυτικά σχέδια στην Ευρώπη μέχρι το τέλος Μαρτίου

 92. 15/05 10:06

  Tουρισμός | TUI: Ελλάδα, Τουρκία και Βαλεαρίδες οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για το καλοκαίρι - έσοδα ρεκόρ το β' τρίμηνο

 93. 15/05 06:25

  Δήμος Κάσου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 94. 15/05 06:25

  Αλβανία | Ο τουρισμός διατηρεί ψηλά την ισοτιμία του λεκ

 95. 15/05 06:25

  Δήμος Πρέβεζας | Πράσινο φως για την τοποθέτηση της προτομής του Μίνου Μάτσα στην οδό Ελ. Βενιζέλου

 96. 15/05 06:25

  Ο Βόλος προβάλλεται τουριστικά στην Κρήτη | Κλειδί η αεροπορική σύνδεση Ηρακλείου - Νέας Αγχιάλου

 97. 15/05 06:25

  DER Τουριστική Ξενοδοχειακή Λήμνος | Η αποχώρηση από το Porto Myrina και η διαδικασία εκκαθάρισης

 98. 14/05 17:30

  Νέοι κανόνες για επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων και ταχύτερη απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων

 99. 14/05 17:20

  ΤΑΙΠΕΔ | Μέχρι τις 28 Ιουνίου η διαβούλευση της ΣΜΠΕ του Λιμένα Ραφήνας

 100. 14/05 16:06

  ΠΟΕΕΤ: Να αποσυρθεί η πλατφόρμα JOBmatch, καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας