Δήμος Κοζάνης: Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2018

Δήμος Κοζάνης: Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2018Παραδοσιακές στολές στο Ιστορικό λαογραφικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην Κοζάνη

Ο Δήμος Κοζάνης ενέκρινε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2018.

Πρωταρχικός στόχος του Δήμου Κοζάνης οφείλει να είναι ο επανακαθορισμός του τουριστικού προϊόντος της περιοχής στον τουριστικό χάρτη, πρώτιστα του εσωτερικού και μετέπειτα του εξωτερικού.

Από στοιχεία της ΙΝΣΕΤΕ (Οκτώβριος 2017) προκύπτει ότι οι αφίξεις αλλοδαπών στην ΠΕ Κοζάνης, παραμένουν σταθερά χαμηλές (3.012 το έτος 2010, 3.101 το έτος 2015), ενώ των ημεδαπών έχουν υποχωρήσει από 51.253 αφίξεις το 2010 σε 38.096 αφίξεις το έτος 2015. Αντίθετα ενθαρρυντική είναι η μεταβολή του αριθμού των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιούν οι ημεδαποί τουρίστες, όπου παρουσιάζεται αύξηση από 1,96 διανυκτερεύσεις ανά επισκέπτη κατά μ.ο. το 2010, σε 3,15 διανυκτερεύσεις κατά μ.ο. το 2015. Η δε πληρότητα των μονάδων δεν ξεπέρασε κανένα έτος το 27%

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν για μία φορά ακόμη ότι χρειάζεται συνολική και σκληρή προσπάθεια για τον επανακαθορισμό του Δήμου Κοζάνης στον τουριστικό χάρτη, με ενέργειες και δράσεις που θα ορίζουν σαφέστατα το τουριστικό προϊόν, δράσεις που θα υπακούν στις προτεραιότητες που εισάγει ο εθνικός σχεδιασμός για την τουριστική ανάπτυξη και θα στοχεύουν στην αξιοποίηση των σημαντικών πλεονεκτημάτων του Δήμου, για ανάπτυξη θεματικών τουριστικών δραστηριοτήτων, όπως πολιτιστικός τουρισμός, θρησκευτικός, οικολογικός, περιπατητικός τουρισμός και δράσεις που θα προβάλλουν και θα προωθούν ελκυστικά και έξυπνα το τουριστικό προϊόν.

Στο πρόγραμμα του Δήμου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και τα εξής:

Rebranding

Βασικό τμήμα του επανακαθορισμού του κοζανίτικου τουριστικού προϊόντος αποτελεί η δημιουργία ενός λογότυπου, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από το σήμα και κομμάτι της ταυτότηταςτου Δήμου. Το λογότυπο οφείλει να αναδεικνύει το Δήμο που αντιπροσωπεύει για να βοηθήσει να κερδίσει την αρμόζουσα θέση στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Επομένως, το λογότυπο είναι η οπτική ενσάρκωση του πνεύματος του οργανισμού και αυτό που τον προσδιορίζει και τον αναγνωρίζει. Μετά την επιτυχή έκβαση του διαγωνισμού λογοτύπου, ο Δήμος πλέον έχει να επιδείξει ένα φρέσκο, ανανεωμένο σύμβολο που θα σηματοδοτεί εφ’ εξής τις πρωτοβουλίες και προσπάθειες του

Δημιουργία Τράπεζας Τουριστικών Δεδομένων

Η δημιουργία μια Τράπεζας Τουριστικών Δεδομένων για τη συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση και δημοσίευση πληροφοριών και δεδομένων θα συνδράμει στη λήψη αποφάσεων για θέματα τουριστικής στρατηγικής του Δήμου Κοζάνης. Με το εργαλείο αυτό θα επιτευχθεί η παροχή διαρκούς και αξιόπιστης πληροφόρησης που θα συνδράμει στη λήψη αποφάσεων σε θέματα του στρατηγικού σχεδιασμού γιατον τουρισμό του Δήμου μέσω της αποτίμησης πρότερων ερευνητικών εγχειρημάτων και της συστηματικής συλλογής, ανάλυσης και διάχυσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων.

Ανάπτυξη και επιχειρησιακός σχεδιασμός

Στόχος του επιχειρησιακού σχεδιασμού είναι ο προσδιορισμός όλων εκείνων των αναγκαίων δράσεων και ενεργειών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, τον προσδιορισμό των βασικών χρηματοοικονομικών υποθέσεων και παραδοχών, πάνω στις οποίες θα βασιστεί η πρόβλεψη του κόστους υλοποίησης του Σχεδίου, του χρονικού προγραμματισμού και αλληλοσύνδεσης των προβλεπόμενων δράσεων καθώς και η διατύπωση της πρότασης για την οργάνωση και τον καθορισμό ευθύνης για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης.

Στόχος

Η δημιουργία των βάσεων για την ανάπτυξη συγκεκριμένων ειδών εναλλακτικού τουρισμού και ο επανακαθορισμός του κοζανίτικου τουριστικού προϊόντος σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης για την ανάδειξη και προώθηση πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων αποτελεί τον Γενικό Στρατηγικό Αναπτυξιακό Στόχο για το Δήμο Κοζάνης. Απαιτείται η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, µε την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στον παραγωγικό εξοπλισμό και στις λοιπές λειτουργίες των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, στηριζόμενη στην προστασία και αξιοποίηση των ιδιαίτερων, φυσικών και σημαντικών πολιτιστικών πόρων της Δήμου, προς την κατεύθυνση παροχής υψηλού επιπέδου τουριστικών υπηρεσιών, µε παράλληλη αποτελεσματική προβολή του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος, στον ελληνικό πρώτιστα και μετέπειτα στο διεθνή χώρο.

Τα Τμήματα της αγοράς που θα εστιαστεί η προσοχή είναι τα εξής:

1. Τουρίστες από όμορους Νομούς καθώς και από την υπόλοιπη Ελλάδα.

2. Ιδιώτες ατομικά: Σκοπός είναι να προστατευθούν όσοι έρχονται ατομικά μέχρι εκεί να ξοδέψουν χρόνο είτε στην πόλη της Αιανής είτε στην πόλη της Κοζάνης, πριν επιστρέψουν στις βάσεις τους.

3. Τουριστικά Πρακτορεία

4. Δημιουργία αυτόνομης εκδρομής στο Δήμο Κοζάνης και η προώθηση της από τα κατά τόπους τουριστικά πρακτορεία. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες μέσω των επαφών με τα τουριστικά γραφεία, των καλών σχέσεων με τους ξεναγούς αλλά και της δυναμικής παρουσίας μας τόσο μέσω διαδικτύου όσο και μέσω διαφόρων άλλων μέσων προώθησης.

5. Μαθητικές-Φοιτητικές εκδρομές.

Αποστολή των προτεινόμενων μονοήμερων (διήμερων κτλ) εκδρομών στη Κοζάνη (συνεχής εμπλουτισμός και επικαιροποίηση) συνοδευόμενες φυλλάδιο (σε ηλεκτρονική μορφή)  σε εξειδικευμένα τουριστικά πρακτορεία σε όλη την Ελλάδα. Το νέο εντυπωσιακό κτίριο της Βιβλιοθήκης αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης του μαθητικού πληθυσμού. Προβολή του Δημοτικού Κήπου και του υπό ανάπλαση δάσους αναψυχής Κουρί, ως χώροι προορισμού –αναψυχής και ξεκούρασης μαθητών, προβολή βιομηχανικών εγκαταστάσεων ορυχείων ΔΕΗ, φραγμάτων, φωτοβολταικών πάρκων, ανεμογεννητριών κτλ αλλά και της “κλασσικής” Αιανής σε φοιτητικές ομάδες στόχους

6.Συνέδρια και επαγγελματικές εκδηλώσεις

Η ένταξη της πόλης στο χάρτη συνεδριακού τουρισμού με τη διοργάνωση μεσαίων και μικρότερων συνεδρίων είναι πολύ σημαντική. Η συνεργασία των επιχειρηματιών και των φορέων της πόλης είναι επιτακτική. Με την ολοκλήρωση του κτιρίου της νέας βιβλιοθήκης, ο Δήμος θα διαθέτει πλέον ακόμα ένα νέο υπερσύγχρονο κτίριο, κατάλληλο να αποτελέσει τη βάση για την πραγματοποίηση συνεδρίων.

7. Επισκέπτες εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Η δημιουργία και ανάδειξη δικτύων μονοπατιών πεζοπορίας και ποδηλασίας,  η σηματοδότηση, η ενημέρωση, ο καθαρισμός τους και η χαρτογράφηση τους (GIS), αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητές μας, λόγω αυξημένης ζήτησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση απαιτείται επίσης η δημιουργία πλήρους ενημερωμένου έντυπου και ηλεκτρονικού οδηγού και η ανάρτηση του στον ιστότοπο του Δήμου αλλά και σε άλλα εξειδικευμένα portals, φιλικού προς κινητά και tablets. H προώθηση διαδρομών και δραστηριοτήτων αυτών σε εξειδικευμένα τουριστικά πρακτορεία και εκθέσεις. Η κατασκευή σχετικών βοηθητικών εγκαταστάσεων θα ήταν χρήσιμη.

Επιπλέον η πόλη της Κοζάνης, βρίσκεται στο μέσον χειμερινών προορισμών σκι. Με κέντρο την Κοζάνη, αν εγγραφεί μια ακτίνα χρονοαπόστασης 1-1,5 ώρας, εντός αυτού του κύκλου βρίσκονται πέντε ενεργά χιονοδρομικά κέντρα. Τα κέντρα αυτά ( Βασιλίτσα, Βίγλα, Σέλι, 3-5 πηγάδια, Καιματκτσαλαν) προσφέρουν σε χιονοδρόμους διαφορετικές πίστες με εναλλαγές επιπέδων, τοπίων κτλ. Μια τέτοια θεματική χειμερινή εκδρομή, με έδρα την πόλη της Κοζάνης και ημερήσιες επισκέψεις κάθε μέρα και σε διαφορετικό χιονοδρόμιο μπορεί να γίνει ελκτική, με δεδομένο ότι οι επισκέπτες θα μπορούν να ζήσουν την νυχτερινή ζωή της πόλης και να γευτούν την προσφερόμενη γαστρονομία.

Ομοίως η κεντροβαρική θέση της πόλης σε σχέση με τα γενικότερα αξιοθέατα όλης της Περιφέρειας, φαίνεται ότι μπορεί να δώσει στον επισκέπτη τη δυνατότητα με κέντρο την Κοζάνη, να επισκέπτεται ημερησίως διαφορετικούς ενδιαφέροντες γειτονικούς προορισμούς ( Νυμφαίο, Πρέσπες, Καστοριά, Βελβενδό κτλ)

8. Επισκέπτες από την Θεσσαλονίκη και τους γύρω Νομούς.

Η συγκέντρωση και η μεγάλη πυκνότητα του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης επιτρέπει την περιορισμένη στόχευση για την προσέλκυση επισκεπτών στο Δήμο. Η καθιέρωση της πόλης ως ημερήσιος εκδρομικός προορισμός, μπορεί να μην αποτελεί παράγοντα για την αύξηση των διανυκτερεύσεων, όμως μπορεί να συνεισφέρει θετικά στην τοπική οικονομία.

Άξονες Δράσης

Ο Δήμος Κοζάνης, με βάση τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της περιοχής, σχεδιάζει την ανάπτυξη και προώθηση ενός τουριστικού προϊόντος, με  ενιαία εικόνα και περιεχόμενο ως προορισμός ποιοτικών εναλλακτικών “εμπειριών” και απώτερο σκοπό την αύξηση της ελκυστικότητας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Η παρουσίασή του ως ενός ενιαίου εναλλακτικού προορισμού (αγροτουρισμός, πολιτιστικός, θρησκευτικός, βιομηχανικός, γαστρονομικός πρόκειται να προωθηθεί μέσα από την ανάδειξη προώθηση των παραδοσιακών και τοπικών προϊόντων που διαθέτει (διασύνδεση αγροδιατροφής και τουρισμού, καλάθι προϊόντων Δήμου, συνεργατικά δίκτυα). Έχοντας ως βάση το προφίλ του Δήμου Κοζάνης και αναλύοντας τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και του ΣΕΤΕ για τον τουρισμό, πρόκειται να δοθεί προτεραιότητα στους παρακάτω βασικούς άξονες:

1. Κοζάνη –City Breaκ

Κοζάνη ως πόλη (γαστρονομία, διασκέδαση), που προσφέρεται για ολιγοήμερες αποδράσεις με σημεία ενδιαφέροντος την πρόσφατα ανακατασκευασμένη κεντρική πλατεία που πρόεκυψε ως αποτέλεσμα Πανελληνίου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, το Λαογραφικό Μουσείο, το Καμπαναριό, τη Χαρτοθήκη, τον Άγιο Νικόλαο, την Αρχαιολογική Συλλογή, Αρχοντικό Βούρκα, το κτίριο τα Νέας Βιβλιοθήκης, ακόμα και το Δημοτικό Κήπο και το ξύλινο θέατρο που προσφέρεται για μικρούς περιπάτους  ανάπαυλας. 

2. Ταξίδι στο Ελληνικό Διαφωτισμό

Η Νέα Βιβλιοθήκη, καθώς και η Χαρτοθήκη, μπορούν να συμβάλλουν στην ανάδειξη της ιστορίας της Κοζάνης, ως πόλου της ιστορίας του Ελληνικού  Διαφωτισμού.

3. Αρχαία-Ιστορία

Η Αιανή, με  το σημαντικό Αρχαιολογικό Μουσείο και τον εκτεταμένο  Αρχαιολογικό της χώρο, μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη μια ολοκληρωμένη κλασσική περιήγηση 

Επιπλέον το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, στο Χρώμιο Κοζάνης συμπληρώνει επαρκώς, με παραστάσεις και αξιοθέατα.

 

 

 

 

 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Ερευνα
 1. 26/01 17:24

  Holidaycheck: Διεθνείς διακρίσεις για τα ξενοδοχεία Atrium στη Ρόδο

 2. 26/01 17:06

  Ο Δήμος Ναυπλιέων σχολιάζει την παγκόσμια διάκρισή του από την Booking.com

 3. 26/01 15:59

  Ευρωβαρόμετρο: Η κλιματική αλλαγή η μεγαλύτερη πρόκληση- Ανεργία και μεταναστευτικό "καίνε" τους Έλληνες

 4. 26/01 15:52

  Κ.Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση να ακούσει την κραυγή αγωνίας των ξενοδόχων της Θεσσαλονίκης

 5. 26/01 15:44

  Τα δικαιώματα των καταναλωτών στις οδικές μετακινήσεις και στις μετακινήσεις με τα μέσα σταθερής τροχιάς

 6. 26/01 13:20

  Τουρισμός | Ηνωμένο Βασίλειο: Οι κρατήσεις προσεγγίζουν τα προ πανδημίας επίπεδα

 7. 26/01 13:02

  Κύπρος | Διαδικτυακή παρουσίαση 12 σχεδίων επιχορηγήσεων

 8. 26/01 12:23

  ΕΕ | Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ αρκεί για τα ταξίδια- όχι άλλοι περιορισμοί

 9. 26/01 11:58

  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | Δυναμικό άνοιγμα στην ισπανική τουριστική αγορά

 10. 26/01 11:39

  Κύπρος | Τουρισμός: Η έλλειψη προσωπικού σε ξενοδοχεία και εστιατόρια απειλεί την ανταγωνιστικότητα

 11. 26/01 11:20

  Ενώσεις μεταφορών και τουρισμού: Έκκληση προς τα κράτη της ΕΕ να ευθυγραμμίσουν τους ταξιδιωτικούς κανόνες

 12. 26/01 11:10

  Συμβούλιο της ΕΕ: Περιορισμοί με βάση την ατομική υγεία και όχι την περιοχή προέλευσης του ταξιδιώτη

 13. 26/01 10:52

  Όμιλος Sani/Ikos: Συνεντεύξεις σε πόλεις της Β. Ελλάδος για πρόσληψη προσωπικού

 14. 26/01 10:50

  Φύση και ιστορία σε ένα ταξίδι: Απόδραση στο Κιλκίς

 15. 26/01 10:43

  ΔΝΤ: Επιβραδύνεται η οικονομική ανάπτυξη

 16. 26/01 10:34

  Θεσσαλονίκη: Εκεί που χτυπά η καρδιά της Κεντρικής Μακεδονίας

 17. 26/01 10:07

  Ο CEO της Airbnb θα ζει όλο το 2022 ως ψηφιακός νομάς για να βελτιώσει τις εμπειρίες

 18. 26/01 09:10

  Eπιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία στην καρδιά της Αθήνας

 19. 26/01 09:05

  Εγκρίσεις για νέα ξενοδοχεία σε Θεσσαλονίκη και Ζάκυνθο

 20. 26/01 09:00

  Hilton: Η ανάπτυξη ως αντίδοτο στην πανδημία και εφόδιο για το μέλλον του κλάδου

 21. 26/01 08:54

  Ολλανδία: Συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών

 22. 26/01 08:51

  Ταξίδια στο εξωτερικό και συνάλλαγμα: Τι πρέπει να προσέξει ο ταξιδιώτης του σήμερα

 23. 25/01 20:34

  Aegean - Olympic | Περιορισμένες τροποποιήσεις πτήσεων την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου - ποιες ακυρώνονται

 24. 25/01 20:14

  Οι "Γαστρονομικές Κοινότητες" του Γιώργου Πίττα παρουσιάζονται στην HORECA 2022

 25. 25/01 15:41

  MSC και Lufthansa διεκδικούν την ITA Airways

 26. 25/01 15:31

  ΤUI: Νέες συνδέσεις από το Αμβούργο προς Ηράκλειο, Κω και διεύρυνση θέσεων προς Ρόδο

 27. 25/01 14:06

  ΠΟΤ: Γιατί οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί δεν λειτουργούν

 28. 25/01 13:52

  Booking.com: Το Ναύπλιο η τέταρτη πιο φιλόξενη πόλη στον κόσμο για τους ταξιδιώτες το 2022

 29. 25/01 12:26

  ETC: Οι αξίες των ταξιδιωτών καθορίζουν την κράτηση «πράσινων» διακοπών – Οι 4 ομάδες ταξιδιωτών

 30. 25/01 11:47

  Αργία και αύριο Τετάρτη σε Αττική, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη

 31. 25/01 11:19

  Ε.Ε. | Προσαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τον ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή

 32. 25/01 10:34

  Aegean - Olympic | Ποιες πτήσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη

 33. 25/01 09:52

  Βρετανικός τουρισμός | Τέλος τα τεστ για τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες- Ανοίγουν οι κρατήσεις τον Φεβρουάριο

 34. 25/01 09:26

  Επιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη

 35. 25/01 09:24

  Πράσινο φως για υπομίσθωση ακινήτου του ΕΦΚΑ στο κέντρο της Αθήνας

 36. 25/01 09:23

  Ανάπτυξη 7% για την ισραηλινή οικονομία το 2021 - Συρρίκνωση του τουρισμού και της εστίασης

 37. 25/01 09:21

  Ψηφιακό Ταξίδι στη Σπιναλόγκα

 38. 25/01 09:19

  Βέλγιο: Aυξήσεις μισθών και εκτιμήσεις για καλύτερη πορεία της οικονομίας μετά το α' τρίμηνο

 39. 24/01 15:50

  Ημαθία: Ένας μοναδικός συνδυασμός των θησαυρών της φύσης και της ιστορίας

 40. 24/01 15:45

  LG και Creta Maris Beach Resort αναβαθμίζουν την εμπειρία διαμονής των επισκεπτών στην Κρήτη

 41. 24/01 13:43

  Η «έξω από τα δόντια» άποψη του πρώην «μεγάλου αφεντικού» του T. Cook για το μέλλον του τουρισμού

 42. 24/01 12:53

  Νέο ντοκιμαντέρ από το WWF Ελλάς για τον αλιευτικό τουρισμό

 43. 24/01 12:42

  ΞΕΕ | ΙΤΕΠ: -35% ο τζίρος των ξενοδοχείων το 2021 έναντι του 2019 | Ίδιες τιμές το 2022 από την πλειονότητα

 44. 24/01 11:45

  Ε.Ξ. Ιωαννίνων: Συνάντηση εργασίας με τον Βουλευτή Σταύρο Καλογιάννη για τις υποδομές και τον τουρισμό

 45. 24/01 11:34

  Τα μνημεία UNESCO της Θεσσαλονίκης στην πλατφόρμα Τεχνών και Πολιτισμού Google

 46. 24/01 11:28

  «Με λένε Κόβιντ και δεν είμαι ιός»...

 47. 24/01 11:03

  Βρετανία: Περιορίζεται ο κίνδυνος για πτήσεις - φαντάσματα

 48. 24/01 10:44

  TUI Αυστρίας: Η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για οικογενειακές διακοπές το 2022

 49. 24/01 10:42

  Συνάντηση Ξενοδόχων Καστοριάς - Ζαχαράκη | Δύο σημαντικές δράσεις για την μετεξέλιξη του τουρισμού της Καστοριάς

 50. 24/01 10:32

  Easyjet: Nέα σύνδεση με Ηράκλειο από την Ελβετία

 51. 24/01 09:58

  Παράταση αεροπορικών οδηγιών πτήσεων εξωτερικού έως τις 7 Φεβρουαρίου

 52. 24/01 08:31

  Αλλαγή χρήσης κτιρίων για τη λειτουργία ως ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας

 53. 24/01 08:27

  Airbnb: Δωρεάν διαμονή για ένα χρόνο στη Σαμπούκα της Σικελίας

 54. 24/01 08:25

  Ολλανδία: Μέτρα για τη στεγαστική κρίση με 100.000 νέες κατοικίες προσιτές σε κατοίκους με χαμηλά εισοδήματα

 55. 24/01 08:22

  Ριζικές μεταρρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία της Ισπανίας

 56. 24/01 08:20

  To ελληνικό γιαούρτι κατακτά την ιταλική αγορά

 57. 23/01 09:05

  Ένα μήλο την ημέρα: Καλές πρακτικές ανάπτυξης και προώθησης καλλιεργειών από το Πανεπιστήμιο Cornell

 58. 23/01 09:05

  Four Seasons: Τρία νέα πολυτελή ταξίδια Private Jet για το 2023

 59. 23/01 08:16

  Ο όμιλος Davidson Hospitality θα λειτουργήσει τη συλλογή Davenport Hotel της KSL Capital Partners

 60. 22/01 12:02

  Επιμήκυνση σεζόν: Τι δείχνει η εξέλιξη του κύκλου εργασιών σε εστίαση και τουρισμό σε νησιά των Κυκλάδων

 61. 22/01 11:55

  Β.Κικίλιας | Ο τουρισμός θα πρωταγωνιστήσει το 2022

 62. 22/01 11:53

  Ιαπωνία: Πως επηρεάζονται τα εστιατόρια από τα νέα περιοριστικά μέτρα

 63. 22/01 11:50

  Έρευνα GBTA: Η Omicron μειώνει την ορμή των παγκόσμιων επαγγελματικών ταξιδιών

 64. 22/01 11:48

  Σε άνοδο ο τουρισμός στη Στρούγκα της Β.Μακεδονίας

 65. 22/01 11:44

  Μήλος, Κερκίνη και Πίνδος ανάμεσα στα "κρυμμένα θαύματα της Ευρώπης" του National Geographic

 66. 21/01 15:55

  Αύξηση 167% του τζίρου στα καταλύματα της χώρας το Νοέμβριο - Έσπασε τα ρεκόρ η Μύκονος

 67. 21/01 15:48

  Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας στα υδατοδρόμια Κέρκυρας και Παξών

 68. 21/01 15:28

  Αύξηση 144,6% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 11μηνο του 2021

 69. 21/01 15:19

  ΕΠΟΤ | Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού

 70. 21/01 14:26

  Condor: Περισσότεροι προορισμοί στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι μέσω της Sky Express

 71. 21/01 13:46

  WTTC: Απογείωση των κρατήσεων στα ενδοευρωπαϊκά ταξίδια το Πάσχα και το καλοκαίρι - Οι top προορισμοί

 72. 21/01 13:10

  Έρευνα: Μηδενική η χρησιμότητα των τεστ στη μείωση διασποράς των παραλλαγών COVID

 73. 21/01 12:54

  Κύπρος: Σχέδιο Δράσης για την ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων από την 1η Μαρτίου

 74. 21/01 12:51

  Η Τουρκία πρωτοπόρος στην οργάνωση εθνικού σχεδίου αειφόρου τουρισμού

 75. 21/01 12:40

  Ο πλανήτης ετοιμάζεται για άρση των περιοριστικών μέτρων την Άνοιξη

 76. 21/01 12:15

  Ην. Βασίλειο: Αύξηση των διεθνών πτήσεων αυτό το Φεβρουάριο έναντι του 2021, μείωση από το 2020

 77. 21/01 12:11

  Ηλεκτρικά Ποδήλατα στο Δήμο Ναυπλιέων – Πρόβλεψη και για Ηλεκτρικά Ποδήλατα ΑμεΑ

 78. 21/01 12:05

  ΕΟΤ Κάτω Χωρών | Οnline επαγγελματική πλατφόρμα για δικτύωση με τουριστικούς πράκτορες

 79. 21/01 11:56

  Aποκατάσταση του Αρχαίου Διόλκου και διαμόρφωσή του σε οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο

 80. 21/01 10:50

  Έρευνα της ΕΕ | Αμφιβολίες για την αυθεντικότητα των αξιολογήσεων και σε ιστοτόπους ταξιδιωτικών κρατήσεων

 81. 21/01 10:36

  Ε.Ξ. Ηρακλείου: Συνάντηση με την Σοφία Ζαχαράκη για την έλλειψη προσωπικού στα ξενοδοχεία και την εκπαίδευση

 82. 21/01 10:27

  Τουριστικά λεωφορεία και γραφεία | Παρέμβαση Μητσοτάκη για ένταξή τους στον αναπτυξιακό ζητεί η ΓΕΠΟΕΤ

 83. 21/01 08:45

  Marriott Bonvoy: Ο γύρος του κόσμου σε 300 ημέρες για 3 τυχερούς ταξιδιώτες

 84. 21/01 08:30

  Συνεργασία Hilton με Guild Education για τη συνεχή εκπαίδευση των ομάδων της

 85. 21/01 08:17

  Επιχορηγήσεις για 2 πολυτελή ξενοδοχεία σε Αθήνα και Μύκονο

 86. 21/01 08:12

  Κυνηγοί διαμαντιών: Μία ενδιαφέρουσα τουριστική προοπτική για περιοχές με φυσικά πετρώματα

 87. 21/01 08:05

  Βόρεια Μακεδονία: Tαξιδιωτικό ενδιαφέρον από Ουκρανία και Μολδαβία

 88. 20/01 19:32

  «Διαδικτυακές Ημέρες Καριέρας» για τα ξενοδοχεία της Metaxa Hospitality Group

 89. 20/01 18:47

  Στην εταιρεία «Ορεινός Τουρισμός» μισθώθηκε το Χιονοδρομικό Κέντρο «3-5 Πηγάδια»

 90. 20/01 18:35

  Β. Κικίλιας | Υπόδειγμα βιώσιμου τουριστικού προορισμού η Ρόδος, που θα αντιγράψει όλος ο κόσμος

 91. 20/01 15:37

  Έγκριση μελέτης για ανέγερση πεντάστερου ξενοδοχείου στην Κέρκυρα

 92. 20/01 14:18

  Το αποτύπωμα στα social media επηρεάζει την επαγγελματική ζωή

 93. 20/01 14:09

  Παρέμβαση Λ. Τσιλίδη στη Βουλή για τον Αναπτυξιακό Νόμο και την ανάγκη ένταξης των τουριστικών γραφείων

 94. 20/01 14:06

  Marco Polo: Δεκαήμερο πακέτο διακοπών στην Ελλάδα το 2022

 95. 20/01 14:01

  H Emirates συνεχίζει κανονικά τις πτήσεις της στις ΗΠΑ

 96. 20/01 13:29

  Ο CEO της DER Touristik νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Ένωσης Τουρισμού Γερμανίας

 97. 20/01 13:19

  Κ.Νοτοπούλου | Επιτακτική η ανάγκη στήριξης των τουριστικών γραφείων

 98. 20/01 13:12

  Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Skippers και ναυλομεσιτών και διαχειριστών σκαφών

 99. 20/01 13:04

  «The Rhodes Co-Lab»: Συνεργασία με την TUI για την ανάδειξη της Ρόδου σε πρότυπο βιώσιμου τουρισμού

 100. 20/01 12:47

  Oλοκληρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων από μεγάλες μονάδες εστίασης στο Ηράκλειο