Ο τουρισμός στη Λάρισα: Παρουσιάστηκε το στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ

Ο τουρισμός στη Λάρισα: Παρουσιάστηκε το στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ

Η δυναμική της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής αναδείχθηκαν σε εκδήλωσης παρουσίασης του Στρατηγικού Σχεδίου Μαρκετινγκ, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο της Λάρισας, παρουσία των τοπικών αρχών και φορέων της πόλης.

Ο τίτλος της εκδήλωσης «Λάρισα Open City: από την εσωστρέφεια στην Ανοικτή πόλη» αντικατοπτρίζει και τη βασική φιλοσοφία του Στρατηγικού Σχεδίου Μαρκετινγκ, αφού η Λάρισα ως ‘ανοικτή πόλη’ επενδύει στην επόμενη ημέρα, στην ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα της προκειμένου να αποτελέσει ελκυστικό και ανταγωνιστικό προορισμό σε επιχειρηματικό και πολιτιστικό επίπεδο στην επόμενη 15ετία.

Το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Τουρισμού, Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή Αλέξιο Δέφνερ.

Ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης ανοίγοντας την εκδήλωση, επισήμανε με έμφαση ότι η Λάρισα είναι η πρώτη πόλη στη χώρα που εκπονεί ένα στρατηγικό Σχέδιο και τόνισε χαρακτηριστικά: «Πιστέψαμε ότι με αυτό το στρατηγικό σχέδιο, και μαζί με άλλα σημαντικά επιστημονικά εργαλεία, μπορούμε να υλοποιήσουμε έναν από τους βασικούς στόχους, που έχουμε θέσει ως δημοτική αρχή: Να βάλουμε τη Λάρισα στην αφετηρία ενός νέου σημαντικού άλματος, για τη Λάρισα της επόμενης δεκαπενταετίας. Μιας πόλης μεσαίου μεγέθους, σύγχρονης, με ευρωπαϊκό χαρακτήρα και με διακριτή θέση στη Κεντρική Ελλάδα, στην χώρα και στην ευρύτερη γειτονιά μας.»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του υπογράμμισε ότι η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ απαιτεί «την συμφωνία της πόλης, του Δήμου των θεσμικών επαγγελματικών, και οικονομικών φορέων και συλλόγων της πόλης λόγων και των πολιτών. Πρέπει να είναι σαφές ότι αυτή η προσπάθεια θα αποδώσει εάν το όραμα γίνει κτήμα και υπόθεση όλων μας. Πρέπει από κοινού να χαράξουμε τα βήματα και την στρατηγική μας για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Είναι επίσης προφανές ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου σημαντικού σχεδίου, ξεπερνά τα χρονικά όρια της θητείας μιας δημοτικής αρχής. Αρα λοιπόν πρέπει όλοι όσοι έχουν θεσμικό ρόλο στη λειτουργία του Δήμου και της πόλης να συμφωνήσουμε σε ένα οδικό χάρτη, που θα εκτείνεται σε βάθος χρόνου, ώστε αυτή η προσπάθεια να έχει αποτέλεσμα.»

Από την πλευρά του, ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής, Αλέξης Δέφνερ επεσήμανε μεταξύ άλλων τα εξής: "Η Λάρισα είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που εκπονεί ένα Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εξωστρέφεια της εικόνας της στο νέο διεθνοποιημένο περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται τα τελευταία 30 χρόνια. Για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση του χρειάστηκαν περίπου 18 μήνες, όπου στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν 3 φάσεις του ΣΣΜΛ με τελευταία τη φάση που κατατέθηκε στο Δήμο Λαρισαίων τον Δεκέμβριο του 2015. Κατά τις φάσεις αυτές, αξιοποιήθηκε η διεθνής εμπειρία, πραγματοποιήθηκαν εμπειρικές έρευνες και συνεντεύξεις σε ομάδες της πόλης (κάτοικοι, επιχειρήσεις, επισκέπτες, φορείς), διαμορφώθηκε το μοντέλο μάρκετινγκ της πόλης στη βάση του συμμετοχικού σχεδιασμού (corporative planning), υπήρξε η διαδικασία της διαβούλευσης και τέλος σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν, πάντοτε με άξονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη δυναμική της πόλης, επτά εξειδικευμένα ‘πακέτα προώθησης’ της Λάρισας στο πλαίσιο της εικόνας της ως ‘Ανοικτής Πόλης’".

Ο κ. Δέφνερ τόνισε ότι το ΣΣΜ της Λάρισας, αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της πόλης, ανταποκρίνεται στο χαρακτήρα της ενώ η υλοποίηση του και η επιτυχής εφαρμογή του αποτελεί μια πρόκληση για την τοπική κοινωνία και τις αρχές της πόλης.

Ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Θεόδωρος Μεταξάς σκιαγράφησε την ιδέα της ‘Ανοικτής Πόλης’, τονίζοντας τα εξής: «Η ιδέα και ο χαρακτήρας της ‘Ανοικτής Πόλης’ (Open City) δεν είναι κάτι τυχαία επιλεγμένο και διαμορφωμένο. Είναι η ίδια η πόλη της Λάρισας, τόσο γεωμορφολογικά, όσο και λειτουργικά. Ως άκουσμα εννοιών – λέξεων, διακρίνεται από μια δυναμικότητα, ευκολία γλωσσική τόσο στην ελληνική αλλά πολύ περισσότερο στην αγγλική γλώσσα. Καταβλήθηκε προσπάθεια να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα της Λάρισας και όχι κάτι ξένο και μη αντιπροσωπευτικό για την πόλη. Η Λάρισα διαθέτει ένα πολύ δυνατό, φυσικό και άκρως λειτουργικό brand name που είναι η γεωγραφική της θέση. Όλες οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν συγκλίνουν στην άποψη αυτή και κατά συνέπεια η θέση της πόλης και η πραγματική της υπόσταση υποστηρίζουν την επιλογή μας ως ‘ανοικτή πόλη’. Μια πόλη ανοικτή στον πολιτισμό και τουρισμό, ανοικτή σε επενδύσεις και νέες ιδέες, μια πόλη με ανοικτούς χώρους και με μοναδικό χαρακτηριστικό την ύπαρξη του Πηνειού, μια πόλη με ανοικτούς ανθρώπους, με ζωντάνια, μια πόλη ανοικτή σε θέματα περιβάλλοντος, έρευνας αλλά και μεγάλων γεγονότων επιχειρησιακών, πολιτιστικών και αθλητικών.

Η Λάρισα ως ‘ανοικτή πόλη’ επενδύει στην επόμενη ημέρα, στην ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα της προκειμένου να αποτελέσει έναν ελκυστικό και ανταγωνιστικό προορισμό σε επιχειρηματικό και πολιτιστικό επίπεδο στην επόμενη 15ετία.

Επίσης ο κ. Μεταξάς, στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης του, αναφερόμενος στο Φορέα Διαχείρισης του ΣΣΜ της Λάρισας, υπογράμμισε τα εξής: «Είναι πολύ σημαντικό η όλη διαχείριση αλλά και υλοποίηση του ΣΣΜ της Λάρισας να τεθεί υπό την ευθύνη και τον έλεγχο ενός συγκεκριμένου φορέα/ υπηρεσίας/ γραφείου Μάρκετινγκ με έδρα το Δήμο Λαρισαίων και ενταγμένο στο άμεσα μελλοντικό οργανόγραμμα του. Προτείνεται η σύνθεση μιας ολιγομελούς Ειδικής Ομάδας Διαχείρισης (ΕΟΔ) η οποία θα έχει την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου, της αξιολόγησης, του προγραμματισμού και της υλοποίησης δράσεων στα πλαίσια του ΣΣΜ που θα υλοποιούνται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και περιόδους. Παράλληλα το γραφείο μάρκετινγκ της πόλης που προτείνεται, θα είναι στελεχωμένο με στελέχη του Δήμου και θα έχει κυρίως εκτελεστικό χαρακτήρα με αποκλειστικό έργο την σαφή και αποτελεσματική προβολή και υποστήριξη της εικόνας της Λάρισας ως ‘ανοικτής πόλης’.

Ο κ. Νικόλαος Καραχάλης, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΤΟΥΣΕΠ και διδάσκων στο ΕΑΠ, καθώς και η κα. Εύα Ψαθά, ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΤΟΥΣΕΠ, αναφέρθηκαν στα εξειδικευμένα πακέτα προώθησης του ΣΣΜ της Λάρισας. Ειδικότερα ο κ. Καραχάλης επεσήμανε τα εξής: «Παρουσιάζουμε τα τέσσερα πρώτα εξειδικευμένα πακέτα του ΣΣΜ της Λάρισας, που εστιάζουν: στον πολιτισμό και τουρισμό (open culture-tourism), στην επιχειρηματικότητα και δικτύωση (open business-networks), στους ανοικτούς χώρους και στο ποτάμι (open space-river) και στους ανθρώπους και τη ζωή της πόλης (open life-people). Τονίζεται ότι ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση των πακέτων αυτών δεν είναι τυχαία, αλλά απορρέει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη δυναμική της πόλης σε αντίστοιχους παραγωγικούς τομείς, σε κοινωνικές δράσεις αλλά και στην ύπαρξη των αντίστοιχων υποδομών. Η Λάρισα διαθέτει όλα αυτά τα στοιχεία (πολιτιστικά, επιχειρηματικά και φυσικά) και η αναγκαιότητα όλων αυτών να αποτελέσουν άξονες δράσεων και πολιτικών είναι μεγάλη και επιτακτική".

Στο ίδιο μήκος κύματος, υπήρξε και η τοποθέτηση της κας. Ψαθά η οποία παρουσίασε τα υπόλοιπα τρία πακέτα προώθησης αλλά και κοινές δράσεις που μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, τόνισε τα εξής: "Η Λάρισα είναι μια δυναμική πόλη η οποία εκτός των παραπάνω μπορεί να επενδύσει και σε τομείς έρευνας και εκπαίδευσης (open research-education), αθλητισμού (open sports) αλλά και στον τομέα της υγείας (open health-care). Τα τρία αυτά πακέτα προώθησης κυρίως διαμορφώνονται από τη δυναμική της πόλης αναφορικά με την ύπαρξη ικανοποιητικών και ισχυρών υποδομών στους παραπάνω τομείς. Η Λάρισα έχει τα πλεονεκτήματα αυτά να αναπτυχθεί ανταγωνιστικά και ελκυστικά προς τους παραπάνω τομείς, μέσα από στρατηγικά σχεδιασμένες δράσεις και πολιτικές.

Παράλληλα, είναι σημαντικό, ότι τόσο τα πακέτα αυτά, όσο και τα αντίστοιχα που παρουσίασε ο κ. Καραχάλης, μπορούν να συνυπάρξουν μέσα από τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ανάπτυξη κοινών δράσεων, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την πόλη, την οικονομία αλλά και την κοινωνία της".

Τέλος ο Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, κ. Κλεάνθης Συρακούλης αναφέρθηκε στη φάση της διαβούλευσης λέγοντας τα εξής: «Η διαδικασία της διαβούλευσης στην Λάρισα έλαβε χώρα σε δυο μορφές, προσδιορισμένες μεθοδολογικά, χρονικά και με συγκεκριμένο στόχο. Η πρώτη διαβούλευση έγινε ηλεκτρονικά, όπου οι πολίτες και όποιος άλλος ενδιαφερόμενος είχε τη δυνατότητα να εκφράσει ελεύθερα την άποψη του, τις ιδέες του, την κριτική του αναφορικά με το ΣΣΜ της Λάρισας. Στη δεύτερη φάση της διαβούλευσης, ακολουθήθηκε η μέθοδος του Goal Oriented Project Planning (GOPP), σε συγκεκριμένη ομάδων συμμετεχόντων φορέων, προκειμένου να προσδιοριστεί με την μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια, η εικόνα, οι στόχοι, τα προβλήματα αλλά και οι δυνατότητες της πόλης.

Ο κ. Συρακούλης τόνισε ότι η διαδικασία αυτή αποτέλεσε μια πολύ σημαντική φάση σε όλη την ανάπτυξη του ΣΣΜ της Λάρισας, διότι οι ίδιοι οι φορείς αλλά και οι κάτοικοι της πόλης, κλήθηκαν να συμμετάσχουν ελεύθερα, αποτυπώνοντας την προσωπική τους και καθόλα σεβαστή άποψη τους για την εικόνα της πόλης αλλά και τις διαστάσεις της μελλοντικής της ανάπτυξης.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων. Την οργάνωση και επικοινωνία της εκδήλωσης ανέλαβε η Alpha Marketing.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 10/12 11:40

  e-Ε.Φ.Κ.Α: Ποια ξενοδοχειακή εταιρεία πλειοδότησε για το 1/3 εξ αδιαιρέτου επί 10ώροφου ξενοδοχείου στην Αθήνα

 2. 10/12 07:31

  Τουριστικό τρενάκι στη Βέροια για την περίοδο των εορτών

 3. 10/12 07:28

  Διαγωνισμός για τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Μετεώρων

 4. 09/12 11:45

  Νέος φορολογικός νόμος | Η ρύθμιση για το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα

 5. 09/12 11:21

  Καλλιόπη Βέττα: O οινικός τουρισμός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας στη Δυτική Μακεδονία

 6. 09/12 06:45

  Electra Palace | Δωρεά στο Δήμο Θεσσαλονίκης του Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου μπροστά στο ξενοδοχείο

 7. 08/12 22:04

  Υπουργείο Οικονομικών | Τι αλλάζει στην καθημερινότητά μας με το νέο φορολογικό νόμο- οι ρυθμίσεις για τα Airbnb

 8. 08/12 19:50

  Ξενοδοχεία | Πράσινο φως για το IKOS Kissamos - Επένδυση άνω των 125 εκατ. ευρώ

 9. 08/12 19:47

  Σήμανση και ψηφιακή εφαρμογή μνημείων και αξιοθέατων Δελφών

 10. 08/12 19:38

  Κρήτη | Ομόφωνη αρνητική απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος επί της ΣΜΠΕ υπεράκτιων αιολικών πάρκων στο Λασήθι

 11. 08/12 15:12

  ΕΟΤ: Ταξίδι εξοικείωσης για 7 πρακτορεία της Αρμενίας στην Αθήνα

 12. 08/12 14:15

  Στη Βουλή το ασφαλιστικό νομοσχέδιο - οι ρυθμίσεις

 13. 08/12 13:36

  Ξενοδόχοι Αράχωβας | Δεν συγκαλύπτουμε κακουργηματικές πράξεις σε ζωάκια

 14. 08/12 13:18

  Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΟΤ εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης

 15. 08/12 12:33

  Κανάρια Νησιά | Καμπάνια για την προσέλκυση Ευρωπαίων άνω των 55 το χειμώνα

 16. 08/12 12:00

  Τουρισμός | Πόλεμος στη Γάζα: Η αντίληψη για την ασφάλεια επηρεάζει τις κρατήσεις στις χώρες της περιοχής - η θέση της Ελλάδας

 17. 08/12 11:31

  Υπ. Τουρισμού: Δίμηνο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 18. 08/12 11:20

  Γερμανία: Οι μεγαλύτεροι τουρ οπερείτορ σε πρότζεκτ για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα στον τουρισμό

 19. 08/12 10:52

  Γερμανικός τουρισμός | Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το 2024 θα είναι μια ισχυρή χρονιά

 20. 08/12 10:28

  Ταφόπλακα για τον τουρισμό των Διαποντίων Νήσων η τοποθέτηση ανεμογεννητριών

 21. 08/12 10:07

  Ομοσπονδία Καταλυμάτων "Κύκλος" | Ενημέρωση για τις "Γνωστοποιήσεις" όσων έχουν ειδικό σήμα λειτουργίας

 22. 08/12 07:57

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στις Σέρρες

 23. 08/12 07:56

  Ταξίδι εξοικείωσης στην Αθήνα με 5 influencers από τη Βρετανία

 24. 08/12 07:53

  ΙΤΒ Berlin Convention: Πρωτοπορία στη μετάβαση στα ταξίδια και τον τουρισμό

 25. 08/12 07:51

  Άδειες για χρήση νερού από 2 γεωτρήσεις στην ΤΕΜΕΣ Α.Ε.

 26. 08/12 07:49

  Ισπανία: Μείωση ανέργων τον Νοέμβριο

 27. 07/12 19:01

  Πώς επηρεάζει ο Πληθωρισμός την Αγοραστική Δύναμη & τις Συνήθειες των Καταναλωτών

 28. 07/12 16:52

  H easyJet άνοιξε τις κρατήσεις για το φθινόπωρο του 2024

 29. 07/12 16:28

  Κοινή Διακήρυξη Συνεργασίας Ελλάδας- Τουρκίας για τον τουρισμό

 30. 07/12 15:08

  Amex GBT | Σταθεροποίηση των αεροπορικών ναύλων το 2024

 31. 07/12 14:33

  Ακριβότερος καφές λόγω κλιματικής αλλαγής;

 32. 07/12 14:20

  Το 36% όσων αναζητούν εργασία στην Ελλάδα θεωρεί χρήσιμο το ChatGPT

 33. 07/12 14:12

  Συνέδριο ΑΙΤ'23 | Πώς οι τουριστικές επιχειρήσεις θα προσελκύσουν ικανούς εργαζομένους

 34. 07/12 13:48

  ΕΟΤ Ην.Βασίλείου: Η Ελλάδα προσελκύει τον τουρισμό πολυτελείας

 35. 07/12 13:06

  Τουρισμός | Βίζα στους Τούρκους για διακοπές σε 10 ελληνικά νησιά

 36. 07/12 12:38

  Ένταξη του Ηρακλείου στο διεθνές Δίκτυο Creative Cities της UNESCO- σήμερα η επίσημη τελετή

 37. 07/12 10:18

  IATA | Ιστορικό ρεκόρ 4,7 δισ. επιβατών το 2024 - Μόλις 5,45 δολ. το καθαρό κέρδος ανά επιβάτη (!)

 38. 07/12 10:01

  Πάνω από 60 κορυφαίοι ομιλητές στο Front Runners in Sports Management 5.0 στις 7-9 Δεκεμβρίου

 39. 07/12 09:43

  Τουρισμός | 14 εκατ. Βρετανοί έχουν κάνει ήδη κράτηση για διακοπές το 2024- το 10% στην Ελλάδα

 40. 07/12 08:09

  Η Καστοριά στην εκδήλωση Διπλωματία Πόλεων Εξωτερικού στο Παρίσι

 41. 07/12 07:21

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στη Ζάκυνθο

 42. 07/12 07:16

  Προβολή της Λέσβου στη Σμύρνη

 43. 07/12 07:14

  Παράταση παραχώρησης για καταφύγιο τουριστικών σκαφών στην Λήμνο

 44. 07/12 07:01

  Kempinski Hotels: Νέο ski resort 5 αστέρων στην Poiana Brasov της Ρουμανίας

 45. 06/12 17:56

  Ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης ξεναγών (και) από το Ιόνιο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

 46. 06/12 17:50

  Volotea: Νέα πτήση από Αθήνα προς Ανκόνα - 24 δρομολόγια από Αθήνα το 2024

 47. 06/12 15:11

  Ryanair: Κατακεραυνώνει με νέα έρευνα για το Δεκέμβριο τους "πειρατές ΟΤΑ"

 48. 06/12 14:00

  Sani Resort | Παγκόσμια πρωτιά στον Οικογενειακό & Βιώσιμο τουρισμό - 4 βραβεία στα World Travel Awards'23

 49. 06/12 13:56

  Costa Navarino: Μείωση 80% των λειτουργικών εκπομπών ρύπων από το 2019

 50. 06/12 13:08

  Στο συντελεστή ΦΠΑ 24% τα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα ποτά στην εστίαση

 51. 06/12 13:00

  Νέα ΚΥΑ με τροποποιήσεις στον κανονισμό λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών Υπουργείου Τουρισμού

 52. 06/12 12:40

  Τουρισμός: Οι 4 μεγάλες τάσεις στα ταξίδια το 2024

 53. 06/12 12:36

  Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς | Η απειλή τρομοκρατικής επίθεσης ανησυχεί τους Αμερικανούς τουριστικούς πράκτορες

 54. 06/12 12:11

  Ryanair: Νέα σύνδεση Βουδαπέστη – Σκιάθος το 2024

 55. 06/12 12:01

  SeaDream Yacht Club: 4 νέα Ελληνικά λιμάνια στο πρόγραμμα του 2026

 56. 06/12 11:41

  Η Ελλάδα μπορεί να γίνει παγκόσμιος πρωταγωνιστής στον αλιευτικό τουρισμό

 57. 06/12 11:40

  Ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις από την πλατφόρμα OCG360 στην Xenia 2023

 58. 06/12 11:27

  LOT Polish Airlines: Δύο νέες συνδέσεις με Πρέβεζα και Σαντορίνη

 59. 06/12 11:23

  Cyprus Airways: Νέες συνδέσεις της Αθήνας με Ισπανία

 60. 06/12 10:45

  Τουρισμός | TUI: Έσοδα ρεκόρ το 2023 - Ισχυρή σεζόν προδιαγράφουν οι κρατήσεις για το 2024

 61. 06/12 10:41

  'Το Αθηνοκεντρικό κράτος αποκλείει την Ελληνική περιφέρεια από τους οδηγούς Michelin"

 62. 06/12 09:40

  Δημιουργώντας το σύγχρονο ξενοδοχείο με τις ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις της Globalsat

 63. 06/12 07:34

  Αποφάσεις για 2 ξενοδοχεία στην Κρήτη

 64. 06/12 07:31

  Μυτιλήνη: Μητρώα για ξενοδοχεία και εστίαση ως μέτρο προστασίας για πληγέντες από καταστροφές

 65. 06/12 07:28

  Σέρρες: Διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής για τουριστική προβολή

 66. 06/12 07:27

  Απλησίαστες οι τιμές του ελαιόλαδου και στην Ιταλία

 67. 05/12 17:00

  Ανοίγει το Χ.Κ. Παρνασσού - Επενδύσεις επέκτασης και εκσυγχρονισμού τα επόμενα χρόνια

 68. 05/12 14:38

  Αεροδρόμιο Αθήνας | 8,7% περισσότεροι ξένοι επιβάτες από το 2019 στο 11μηνο του 2023

 69. 05/12 14:03

  Πώς οι χάκερ εξαπατούν τους πελάτες ξενοδοχείων από την εφαρμογή της Booking.com

 70. 05/12 13:53

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση του Ξενία Πλαταμώνα

 71. 05/12 13:12

  Η Panadvert παρουσιάζει τις κορυφαίες ψηφιακές τάσεις που θα καθορίσουν τον κλάδο της φιλοξενίας το 2024

 72. 05/12 12:43

  Booking.com και ΠΟΤ λανσάρουν σειρά εκπαιδευτικών βίντεο για πιο βιώσιμα ξενοδοχεία

 73. 05/12 12:43

  Ουραγός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη η Γερμανία | Eγκρατείς στις δαπάνες τους οι Γερμανοί

 74. 05/12 12:17

  Νέο ξενοδοχείο στην Πάρο από τα Andronis Hotels

 75. 05/12 11:59

  TUI: Λεπτομερής καταγραφή των υποδομών προσβάσιμου τουρισμού σε 200 ξενοδοχεία

 76. 05/12 10:50

  Παγκόσμιος Τουρισμός | Στο 90% των επιπέδων του 2019 η ανάκαμψη το 2023 - οι επιδόσεις στην Ευρώπη

 77. 05/12 07:16

  Είδος πολυτελείας το λάδι και στην Ισπανία

 78. 05/12 07:09

  Ποια είδη πολυτελείας θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια αγορά το 2024

 79. 05/12 07:07

  Η κυριαρχία της Αιγύπτου στις εξαγωγές φρέσκου πορτοκαλιού και ο ανταγωνισμός με Ελλάδα και Τουρκία

 80. 05/12 07:01

  Το Αρχαίο Δέντρο του ‘Εβρου αναδεικνύει τους διαχρονικούς ελαιώνες

 81. 04/12 18:55

  Ειδικά σήματα προσβάσιμων τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων

 82. 04/12 17:07

  Smartwings: Νέο δρομολόγιο Πράγα-Αθήνα το καλοκαίρι του 2024

 83. 04/12 16:53

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση του τουριστικού περιπτέρου Λούρου Ιωαννίνων

 84. 04/12 15:00

  World Travel Awards | H Aθήνα καλύτερος προορισμός πολιτιστικής πόλης στον κόσμο το 2023 - Οκτώ βραβεία για την Ελλάδα

 85. 04/12 13:57

  Airtours: Στροφή σε αποκλειστικά πολυτελείς διακοπές - Προσωπικός σοφέρ και lounge αεροδρομίων

 86. 04/12 13:34

  FedHATTA: Συνάντηση με τον Γ.Γ. του υπουργείου Μεταφορών Ι. Ξιφαρά για ζητήματα των ταξιδιωτικών γραφείων

 87. 04/12 13:15

  LOT Polish Airlines | Ξεκίνησαν οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Βαρσοβίας και Αθήνας

 88. 04/12 13:12

  Γερμανία: Στον "αέρα" τα 66 ταξιδιωτικά γραφεία της Galeria Reisen μετά την πτώχευση της μητρικής Signa

 89. 04/12 12:48

  BCD Travel: Πώς διαμορφώνεται το χρηματιστήριο τιμών στα ταξίδια το 2024 – Γιατί οι ξενοδόχοι δεν δίνουν πλέον έμφαση στις πληρότητες

 90. 04/12 12:31

  Αεροδρόμιο Μονάχου | Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων μετά το χάος που προκάλεσε η χιονοθύελλα

 91. 04/12 12:15

  Ξενοδοχεία | Bραβείο Commercial Star Award 2023 στο Athens Capital Hotel - MGallery Collection

 92. 04/12 11:56

  Που πηγαίνουν τα χρήματα που πετούν οι τουρίστες στη Φοντάνα ντι Τρέβι;

 93. 04/12 11:42

  Ξενοδοχεία | Η Σαουδική Αραβία αγόρασε το 49% της πολυτελούς αλυσίδας Rocco Forte Hotels

 94. 04/12 11:04

  Τουρισμός | Η Jet2holidays αναδεικνύει τα βιώσιμα ξενοδοχεία - Βολές κατά της εξάπλωσης της Airbnb

 95. 04/12 10:35

  Σχεδιάζεται η αποκατάσταση της νότιας πρόσβασης στην Ακρόπολη και της συντήρησης του Ηρώδειου

 96. 04/12 07:36

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στο Ναύπλιο

 97. 04/12 07:31

  Άγιος Νικόλαος - Ελούντα | Ο τουρισμός κινδυνεύει από τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα

 98. 04/12 07:24

  Ισπανία | Πτώση του πληθωρισμού λόγω και της μείωσης των τιμών στα τουριστικά πακέτα

 99. 04/12 07:22

  ΕΟΤ Γερμανίας | Εκδήλωση τουριστικής προβολής στη Φρανκφούρτη

 100. 04/12 07:18

  Εγκατάσταση παγοδρομίου στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας