Ο τουρισμός στη Λάρισα: Παρουσιάστηκε το στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ

Ο τουρισμός στη Λάρισα: Παρουσιάστηκε το στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ

Η δυναμική της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής αναδείχθηκαν σε εκδήλωσης παρουσίασης του Στρατηγικού Σχεδίου Μαρκετινγκ, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο της Λάρισας, παρουσία των τοπικών αρχών και φορέων της πόλης.

Ο τίτλος της εκδήλωσης «Λάρισα Open City: από την εσωστρέφεια στην Ανοικτή πόλη» αντικατοπτρίζει και τη βασική φιλοσοφία του Στρατηγικού Σχεδίου Μαρκετινγκ, αφού η Λάρισα ως ‘ανοικτή πόλη’ επενδύει στην επόμενη ημέρα, στην ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα της προκειμένου να αποτελέσει ελκυστικό και ανταγωνιστικό προορισμό σε επιχειρηματικό και πολιτιστικό επίπεδο στην επόμενη 15ετία.

Το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Τουρισμού, Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή Αλέξιο Δέφνερ.

Ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης ανοίγοντας την εκδήλωση, επισήμανε με έμφαση ότι η Λάρισα είναι η πρώτη πόλη στη χώρα που εκπονεί ένα στρατηγικό Σχέδιο και τόνισε χαρακτηριστικά: «Πιστέψαμε ότι με αυτό το στρατηγικό σχέδιο, και μαζί με άλλα σημαντικά επιστημονικά εργαλεία, μπορούμε να υλοποιήσουμε έναν από τους βασικούς στόχους, που έχουμε θέσει ως δημοτική αρχή: Να βάλουμε τη Λάρισα στην αφετηρία ενός νέου σημαντικού άλματος, για τη Λάρισα της επόμενης δεκαπενταετίας. Μιας πόλης μεσαίου μεγέθους, σύγχρονης, με ευρωπαϊκό χαρακτήρα και με διακριτή θέση στη Κεντρική Ελλάδα, στην χώρα και στην ευρύτερη γειτονιά μας.»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του υπογράμμισε ότι η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ απαιτεί «την συμφωνία της πόλης, του Δήμου των θεσμικών επαγγελματικών, και οικονομικών φορέων και συλλόγων της πόλης λόγων και των πολιτών. Πρέπει να είναι σαφές ότι αυτή η προσπάθεια θα αποδώσει εάν το όραμα γίνει κτήμα και υπόθεση όλων μας. Πρέπει από κοινού να χαράξουμε τα βήματα και την στρατηγική μας για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Είναι επίσης προφανές ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου σημαντικού σχεδίου, ξεπερνά τα χρονικά όρια της θητείας μιας δημοτικής αρχής. Αρα λοιπόν πρέπει όλοι όσοι έχουν θεσμικό ρόλο στη λειτουργία του Δήμου και της πόλης να συμφωνήσουμε σε ένα οδικό χάρτη, που θα εκτείνεται σε βάθος χρόνου, ώστε αυτή η προσπάθεια να έχει αποτέλεσμα.»

Από την πλευρά του, ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής, Αλέξης Δέφνερ επεσήμανε μεταξύ άλλων τα εξής: "Η Λάρισα είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που εκπονεί ένα Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εξωστρέφεια της εικόνας της στο νέο διεθνοποιημένο περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται τα τελευταία 30 χρόνια. Για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση του χρειάστηκαν περίπου 18 μήνες, όπου στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν 3 φάσεις του ΣΣΜΛ με τελευταία τη φάση που κατατέθηκε στο Δήμο Λαρισαίων τον Δεκέμβριο του 2015. Κατά τις φάσεις αυτές, αξιοποιήθηκε η διεθνής εμπειρία, πραγματοποιήθηκαν εμπειρικές έρευνες και συνεντεύξεις σε ομάδες της πόλης (κάτοικοι, επιχειρήσεις, επισκέπτες, φορείς), διαμορφώθηκε το μοντέλο μάρκετινγκ της πόλης στη βάση του συμμετοχικού σχεδιασμού (corporative planning), υπήρξε η διαδικασία της διαβούλευσης και τέλος σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν, πάντοτε με άξονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη δυναμική της πόλης, επτά εξειδικευμένα ‘πακέτα προώθησης’ της Λάρισας στο πλαίσιο της εικόνας της ως ‘Ανοικτής Πόλης’".

Ο κ. Δέφνερ τόνισε ότι το ΣΣΜ της Λάρισας, αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της πόλης, ανταποκρίνεται στο χαρακτήρα της ενώ η υλοποίηση του και η επιτυχής εφαρμογή του αποτελεί μια πρόκληση για την τοπική κοινωνία και τις αρχές της πόλης.

Ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Θεόδωρος Μεταξάς σκιαγράφησε την ιδέα της ‘Ανοικτής Πόλης’, τονίζοντας τα εξής: «Η ιδέα και ο χαρακτήρας της ‘Ανοικτής Πόλης’ (Open City) δεν είναι κάτι τυχαία επιλεγμένο και διαμορφωμένο. Είναι η ίδια η πόλη της Λάρισας, τόσο γεωμορφολογικά, όσο και λειτουργικά. Ως άκουσμα εννοιών – λέξεων, διακρίνεται από μια δυναμικότητα, ευκολία γλωσσική τόσο στην ελληνική αλλά πολύ περισσότερο στην αγγλική γλώσσα. Καταβλήθηκε προσπάθεια να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα της Λάρισας και όχι κάτι ξένο και μη αντιπροσωπευτικό για την πόλη. Η Λάρισα διαθέτει ένα πολύ δυνατό, φυσικό και άκρως λειτουργικό brand name που είναι η γεωγραφική της θέση. Όλες οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν συγκλίνουν στην άποψη αυτή και κατά συνέπεια η θέση της πόλης και η πραγματική της υπόσταση υποστηρίζουν την επιλογή μας ως ‘ανοικτή πόλη’. Μια πόλη ανοικτή στον πολιτισμό και τουρισμό, ανοικτή σε επενδύσεις και νέες ιδέες, μια πόλη με ανοικτούς χώρους και με μοναδικό χαρακτηριστικό την ύπαρξη του Πηνειού, μια πόλη με ανοικτούς ανθρώπους, με ζωντάνια, μια πόλη ανοικτή σε θέματα περιβάλλοντος, έρευνας αλλά και μεγάλων γεγονότων επιχειρησιακών, πολιτιστικών και αθλητικών.

Η Λάρισα ως ‘ανοικτή πόλη’ επενδύει στην επόμενη ημέρα, στην ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα της προκειμένου να αποτελέσει έναν ελκυστικό και ανταγωνιστικό προορισμό σε επιχειρηματικό και πολιτιστικό επίπεδο στην επόμενη 15ετία.

Επίσης ο κ. Μεταξάς, στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης του, αναφερόμενος στο Φορέα Διαχείρισης του ΣΣΜ της Λάρισας, υπογράμμισε τα εξής: «Είναι πολύ σημαντικό η όλη διαχείριση αλλά και υλοποίηση του ΣΣΜ της Λάρισας να τεθεί υπό την ευθύνη και τον έλεγχο ενός συγκεκριμένου φορέα/ υπηρεσίας/ γραφείου Μάρκετινγκ με έδρα το Δήμο Λαρισαίων και ενταγμένο στο άμεσα μελλοντικό οργανόγραμμα του. Προτείνεται η σύνθεση μιας ολιγομελούς Ειδικής Ομάδας Διαχείρισης (ΕΟΔ) η οποία θα έχει την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου, της αξιολόγησης, του προγραμματισμού και της υλοποίησης δράσεων στα πλαίσια του ΣΣΜ που θα υλοποιούνται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και περιόδους. Παράλληλα το γραφείο μάρκετινγκ της πόλης που προτείνεται, θα είναι στελεχωμένο με στελέχη του Δήμου και θα έχει κυρίως εκτελεστικό χαρακτήρα με αποκλειστικό έργο την σαφή και αποτελεσματική προβολή και υποστήριξη της εικόνας της Λάρισας ως ‘ανοικτής πόλης’.

Ο κ. Νικόλαος Καραχάλης, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΤΟΥΣΕΠ και διδάσκων στο ΕΑΠ, καθώς και η κα. Εύα Ψαθά, ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΤΟΥΣΕΠ, αναφέρθηκαν στα εξειδικευμένα πακέτα προώθησης του ΣΣΜ της Λάρισας. Ειδικότερα ο κ. Καραχάλης επεσήμανε τα εξής: «Παρουσιάζουμε τα τέσσερα πρώτα εξειδικευμένα πακέτα του ΣΣΜ της Λάρισας, που εστιάζουν: στον πολιτισμό και τουρισμό (open culture-tourism), στην επιχειρηματικότητα και δικτύωση (open business-networks), στους ανοικτούς χώρους και στο ποτάμι (open space-river) και στους ανθρώπους και τη ζωή της πόλης (open life-people). Τονίζεται ότι ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση των πακέτων αυτών δεν είναι τυχαία, αλλά απορρέει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη δυναμική της πόλης σε αντίστοιχους παραγωγικούς τομείς, σε κοινωνικές δράσεις αλλά και στην ύπαρξη των αντίστοιχων υποδομών. Η Λάρισα διαθέτει όλα αυτά τα στοιχεία (πολιτιστικά, επιχειρηματικά και φυσικά) και η αναγκαιότητα όλων αυτών να αποτελέσουν άξονες δράσεων και πολιτικών είναι μεγάλη και επιτακτική".

Στο ίδιο μήκος κύματος, υπήρξε και η τοποθέτηση της κας. Ψαθά η οποία παρουσίασε τα υπόλοιπα τρία πακέτα προώθησης αλλά και κοινές δράσεις που μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, τόνισε τα εξής: "Η Λάρισα είναι μια δυναμική πόλη η οποία εκτός των παραπάνω μπορεί να επενδύσει και σε τομείς έρευνας και εκπαίδευσης (open research-education), αθλητισμού (open sports) αλλά και στον τομέα της υγείας (open health-care). Τα τρία αυτά πακέτα προώθησης κυρίως διαμορφώνονται από τη δυναμική της πόλης αναφορικά με την ύπαρξη ικανοποιητικών και ισχυρών υποδομών στους παραπάνω τομείς. Η Λάρισα έχει τα πλεονεκτήματα αυτά να αναπτυχθεί ανταγωνιστικά και ελκυστικά προς τους παραπάνω τομείς, μέσα από στρατηγικά σχεδιασμένες δράσεις και πολιτικές.

Παράλληλα, είναι σημαντικό, ότι τόσο τα πακέτα αυτά, όσο και τα αντίστοιχα που παρουσίασε ο κ. Καραχάλης, μπορούν να συνυπάρξουν μέσα από τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ανάπτυξη κοινών δράσεων, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την πόλη, την οικονομία αλλά και την κοινωνία της".

Τέλος ο Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, κ. Κλεάνθης Συρακούλης αναφέρθηκε στη φάση της διαβούλευσης λέγοντας τα εξής: «Η διαδικασία της διαβούλευσης στην Λάρισα έλαβε χώρα σε δυο μορφές, προσδιορισμένες μεθοδολογικά, χρονικά και με συγκεκριμένο στόχο. Η πρώτη διαβούλευση έγινε ηλεκτρονικά, όπου οι πολίτες και όποιος άλλος ενδιαφερόμενος είχε τη δυνατότητα να εκφράσει ελεύθερα την άποψη του, τις ιδέες του, την κριτική του αναφορικά με το ΣΣΜ της Λάρισας. Στη δεύτερη φάση της διαβούλευσης, ακολουθήθηκε η μέθοδος του Goal Oriented Project Planning (GOPP), σε συγκεκριμένη ομάδων συμμετεχόντων φορέων, προκειμένου να προσδιοριστεί με την μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια, η εικόνα, οι στόχοι, τα προβλήματα αλλά και οι δυνατότητες της πόλης.

Ο κ. Συρακούλης τόνισε ότι η διαδικασία αυτή αποτέλεσε μια πολύ σημαντική φάση σε όλη την ανάπτυξη του ΣΣΜ της Λάρισας, διότι οι ίδιοι οι φορείς αλλά και οι κάτοικοι της πόλης, κλήθηκαν να συμμετάσχουν ελεύθερα, αποτυπώνοντας την προσωπική τους και καθόλα σεβαστή άποψη τους για την εικόνα της πόλης αλλά και τις διαστάσεις της μελλοντικής της ανάπτυξης.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων. Την οργάνωση και επικοινωνία της εκδήλωσης ανέλαβε η Alpha Marketing.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Ερευνα
 1. 27/01 15:31

  Αγγλία:Τέλος στις μάσκες και στους περιορισμούς

 2. 27/01 13:48

  Ο πληθωρισμός οδηγεί στην φτώχεια πολλούς Βρετανούς

 3. 27/01 12:43

  Airbnb: 20 εκατ. δολάρια για αποζημιώσεις επισκεπτών που ακυρώθηκε η κράτησή τους λόγω COVID

 4. 27/01 12:24

  Πιερία: Ο προορισμός που σε μαγεύει όλες τις εποχές του χρόνου

 5. 27/01 12:13

  Έδεσσα: Η ελληνική «πόλη των νερών» που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο

 6. 27/01 11:16

  Ρωσικός τουρισμός | Με εκπτώσεις έως 55% οι προκρατήσεις για διακοπές στην Ελλάδα το 2022 - Οι δημοφιλείς προορισμοί

 7. 27/01 10:42

  Πράσινος προορισμός γίνεται το Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου - "πράσινο αστέρι" στα ξενοδοχεία

 8. 27/01 10:37

  On the Beach: Ρεκόρ διετίας στις κρατήσεις διακοπών στη Βρετανία - Απογειώνονται Ρόδος και Κρήτη

 9. 27/01 09:43

  Ξενοδοχεία | Μεγαλομέτοχος της Four Seasons o Μπιλ Γκέιτς

 10. 27/01 09:33

  Ε.Ε. | Ψηφιακά δικαιώματα και ψηφιακές αρχές για όλους τους κατοίκους της ΕΕ

 11. 27/01 09:15

  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Το αναπτυξιακό όραμα έως το 2025 και η θέση του τουρισμού

 12. 27/01 09:15

  Αποφάσεις για νέα ξενοδοχεία σε Μύκονο και Ζαγόρι

 13. 27/01 09:10

  Eurostat: Ραγδαία αύξηση των διαδικτυακών μαθημάτων στην ΕΕ

 14. 27/01 09:05

  Eπιχορηγήσεις 2 δύο ξενοδοχεία σε Αθήνα και Κω

 15. 27/01 09:00

  Πώς θα επηρεάσει η άνοδος της Ασίας τα διεθνή ταξίδια

 16. 26/01 17:24

  Holidaycheck: Διεθνείς διακρίσεις για τα ξενοδοχεία Atrium στη Ρόδο

 17. 26/01 17:06

  Ο Δήμος Ναυπλιέων σχολιάζει την παγκόσμια διάκρισή του από την Booking.com

 18. 26/01 15:59

  Ευρωβαρόμετρο: Η κλιματική αλλαγή η μεγαλύτερη πρόκληση- Ανεργία και μεταναστευτικό "καίνε" τους Έλληνες

 19. 26/01 15:52

  Κ.Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση να ακούσει την κραυγή αγωνίας των ξενοδόχων της Θεσσαλονίκης

 20. 26/01 15:44

  Τα δικαιώματα των καταναλωτών στις οδικές μετακινήσεις και στις μετακινήσεις με τα μέσα σταθερής τροχιάς

 21. 26/01 13:20

  Τουρισμός | Ηνωμένο Βασίλειο: Οι κρατήσεις προσεγγίζουν τα προ πανδημίας επίπεδα

 22. 26/01 13:02

  Κύπρος | Διαδικτυακή παρουσίαση 12 σχεδίων επιχορηγήσεων

 23. 26/01 12:23

  ΕΕ | Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ αρκεί για τα ταξίδια- όχι άλλοι περιορισμοί

 24. 26/01 11:58

  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | Δυναμικό άνοιγμα στην ισπανική τουριστική αγορά

 25. 26/01 11:39

  Κύπρος | Τουρισμός: Η έλλειψη προσωπικού σε ξενοδοχεία και εστιατόρια απειλεί την ανταγωνιστικότητα

 26. 26/01 11:20

  Ενώσεις μεταφορών και τουρισμού: Έκκληση προς τα κράτη της ΕΕ να ευθυγραμμίσουν τους ταξιδιωτικούς κανόνες

 27. 26/01 11:10

  Συμβούλιο της ΕΕ: Περιορισμοί με βάση την ατομική υγεία και όχι την περιοχή προέλευσης του ταξιδιώτη

 28. 26/01 10:52

  Όμιλος Sani/Ikos: Συνεντεύξεις σε πόλεις της Β. Ελλάδος για πρόσληψη προσωπικού

 29. 26/01 10:50

  Φύση και ιστορία σε ένα ταξίδι: Απόδραση στο Κιλκίς

 30. 26/01 10:43

  ΔΝΤ: Επιβραδύνεται η οικονομική ανάπτυξη

 31. 26/01 10:34

  Θεσσαλονίκη: Εκεί που χτυπά η καρδιά της Κεντρικής Μακεδονίας

 32. 26/01 10:07

  Ο CEO της Airbnb θα ζει όλο το 2022 ως ψηφιακός νομάς για να βελτιώσει τις εμπειρίες

 33. 26/01 09:10

  Eπιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία στην καρδιά της Αθήνας

 34. 26/01 09:05

  Εγκρίσεις για νέα ξενοδοχεία σε Θεσσαλονίκη και Ζάκυνθο

 35. 26/01 09:00

  Hilton: Η ανάπτυξη ως αντίδοτο στην πανδημία και εφόδιο για το μέλλον του κλάδου

 36. 26/01 08:54

  Ολλανδία: Συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών

 37. 26/01 08:51

  Ταξίδια στο εξωτερικό και συνάλλαγμα: Τι πρέπει να προσέξει ο ταξιδιώτης του σήμερα

 38. 25/01 20:34

  Aegean - Olympic | Περιορισμένες τροποποιήσεις πτήσεων την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου - ποιες ακυρώνονται

 39. 25/01 20:14

  Οι "Γαστρονομικές Κοινότητες" του Γιώργου Πίττα παρουσιάζονται στην HORECA 2022

 40. 25/01 15:41

  MSC και Lufthansa διεκδικούν την ITA Airways

 41. 25/01 15:31

  ΤUI: Νέες συνδέσεις από το Αμβούργο προς Ηράκλειο, Κω και διεύρυνση θέσεων προς Ρόδο

 42. 25/01 14:06

  ΠΟΤ: Γιατί οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί δεν λειτουργούν

 43. 25/01 13:52

  Booking.com: Το Ναύπλιο η τέταρτη πιο φιλόξενη πόλη στον κόσμο για τους ταξιδιώτες το 2022

 44. 25/01 12:26

  ETC: Οι αξίες των ταξιδιωτών καθορίζουν την κράτηση «πράσινων» διακοπών – Οι 4 ομάδες ταξιδιωτών

 45. 25/01 11:47

  Αργία και αύριο Τετάρτη σε Αττική, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη

 46. 25/01 11:19

  Ε.Ε. | Προσαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τον ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή

 47. 25/01 10:34

  Aegean - Olympic | Ποιες πτήσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη

 48. 25/01 09:52

  Βρετανικός τουρισμός | Τέλος τα τεστ για τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες- Ανοίγουν οι κρατήσεις τον Φεβρουάριο

 49. 25/01 09:26

  Επιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη

 50. 25/01 09:24

  Πράσινο φως για υπομίσθωση ακινήτου του ΕΦΚΑ στο κέντρο της Αθήνας

 51. 25/01 09:23

  Ανάπτυξη 7% για την ισραηλινή οικονομία το 2021 - Συρρίκνωση του τουρισμού και της εστίασης

 52. 25/01 09:21

  Ψηφιακό Ταξίδι στη Σπιναλόγκα

 53. 25/01 09:19

  Βέλγιο: Aυξήσεις μισθών και εκτιμήσεις για καλύτερη πορεία της οικονομίας μετά το α' τρίμηνο

 54. 24/01 15:50

  Ημαθία: Ένας μοναδικός συνδυασμός των θησαυρών της φύσης και της ιστορίας

 55. 24/01 15:45

  LG και Creta Maris Beach Resort αναβαθμίζουν την εμπειρία διαμονής των επισκεπτών στην Κρήτη

 56. 24/01 13:43

  Η «έξω από τα δόντια» άποψη του πρώην «μεγάλου αφεντικού» του T. Cook για το μέλλον του τουρισμού

 57. 24/01 12:53

  Νέο ντοκιμαντέρ από το WWF Ελλάς για τον αλιευτικό τουρισμό

 58. 24/01 12:42

  ΞΕΕ | ΙΤΕΠ: -35% ο τζίρος των ξενοδοχείων το 2021 έναντι του 2019 | Ίδιες τιμές το 2022 από την πλειονότητα

 59. 24/01 11:45

  Ε.Ξ. Ιωαννίνων: Συνάντηση εργασίας με τον Βουλευτή Σταύρο Καλογιάννη για τις υποδομές και τον τουρισμό

 60. 24/01 11:34

  Τα μνημεία UNESCO της Θεσσαλονίκης στην πλατφόρμα Τεχνών και Πολιτισμού Google

 61. 24/01 11:28

  «Με λένε Κόβιντ και δεν είμαι ιός»...

 62. 24/01 11:03

  Βρετανία: Περιορίζεται ο κίνδυνος για πτήσεις - φαντάσματα

 63. 24/01 10:44

  TUI Αυστρίας: Η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για οικογενειακές διακοπές το 2022

 64. 24/01 10:42

  Συνάντηση Ξενοδόχων Καστοριάς - Ζαχαράκη | Δύο σημαντικές δράσεις για την μετεξέλιξη του τουρισμού της Καστοριάς

 65. 24/01 10:32

  Easyjet: Nέα σύνδεση με Ηράκλειο από την Ελβετία

 66. 24/01 09:58

  Παράταση αεροπορικών οδηγιών πτήσεων εξωτερικού έως τις 7 Φεβρουαρίου

 67. 24/01 08:31

  Αλλαγή χρήσης κτιρίων για τη λειτουργία ως ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας

 68. 24/01 08:27

  Airbnb: Δωρεάν διαμονή για ένα χρόνο στη Σαμπούκα της Σικελίας

 69. 24/01 08:25

  Ολλανδία: Μέτρα για τη στεγαστική κρίση με 100.000 νέες κατοικίες προσιτές σε κατοίκους με χαμηλά εισοδήματα

 70. 24/01 08:22

  Ριζικές μεταρρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία της Ισπανίας

 71. 24/01 08:20

  To ελληνικό γιαούρτι κατακτά την ιταλική αγορά

 72. 23/01 09:05

  Ένα μήλο την ημέρα: Καλές πρακτικές ανάπτυξης και προώθησης καλλιεργειών από το Πανεπιστήμιο Cornell

 73. 23/01 09:05

  Four Seasons: Τρία νέα πολυτελή ταξίδια Private Jet για το 2023

 74. 23/01 08:16

  Ο όμιλος Davidson Hospitality θα λειτουργήσει τη συλλογή Davenport Hotel της KSL Capital Partners

 75. 22/01 12:02

  Επιμήκυνση σεζόν: Τι δείχνει η εξέλιξη του κύκλου εργασιών σε εστίαση και τουρισμό σε νησιά των Κυκλάδων

 76. 22/01 11:55

  Β.Κικίλιας | Ο τουρισμός θα πρωταγωνιστήσει το 2022

 77. 22/01 11:53

  Ιαπωνία: Πως επηρεάζονται τα εστιατόρια από τα νέα περιοριστικά μέτρα

 78. 22/01 11:50

  Έρευνα GBTA: Η Omicron μειώνει την ορμή των παγκόσμιων επαγγελματικών ταξιδιών

 79. 22/01 11:48

  Σε άνοδο ο τουρισμός στη Στρούγκα της Β.Μακεδονίας

 80. 22/01 11:44

  Μήλος, Κερκίνη και Πίνδος ανάμεσα στα "κρυμμένα θαύματα της Ευρώπης" του National Geographic

 81. 21/01 15:55

  Αύξηση 167% του τζίρου στα καταλύματα της χώρας το Νοέμβριο - Έσπασε τα ρεκόρ η Μύκονος

 82. 21/01 15:48

  Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας στα υδατοδρόμια Κέρκυρας και Παξών

 83. 21/01 15:28

  Αύξηση 144,6% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 11μηνο του 2021

 84. 21/01 15:19

  ΕΠΟΤ | Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού

 85. 21/01 14:26

  Condor: Περισσότεροι προορισμοί στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι μέσω της Sky Express

 86. 21/01 13:46

  WTTC: Απογείωση των κρατήσεων στα ενδοευρωπαϊκά ταξίδια το Πάσχα και το καλοκαίρι - Οι top προορισμοί

 87. 21/01 13:10

  Έρευνα: Μηδενική η χρησιμότητα των τεστ στη μείωση διασποράς των παραλλαγών COVID

 88. 21/01 12:54

  Κύπρος: Σχέδιο Δράσης για την ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων από την 1η Μαρτίου

 89. 21/01 12:51

  Η Τουρκία πρωτοπόρος στην οργάνωση εθνικού σχεδίου αειφόρου τουρισμού

 90. 21/01 12:40

  Ο πλανήτης ετοιμάζεται για άρση των περιοριστικών μέτρων την Άνοιξη

 91. 21/01 12:15

  Ην. Βασίλειο: Αύξηση των διεθνών πτήσεων αυτό το Φεβρουάριο έναντι του 2021, μείωση από το 2020

 92. 21/01 12:11

  Ηλεκτρικά Ποδήλατα στο Δήμο Ναυπλιέων – Πρόβλεψη και για Ηλεκτρικά Ποδήλατα ΑμεΑ

 93. 21/01 12:05

  ΕΟΤ Κάτω Χωρών | Οnline επαγγελματική πλατφόρμα για δικτύωση με τουριστικούς πράκτορες

 94. 21/01 11:56

  Aποκατάσταση του Αρχαίου Διόλκου και διαμόρφωσή του σε οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο

 95. 21/01 10:50

  Έρευνα της ΕΕ | Αμφιβολίες για την αυθεντικότητα των αξιολογήσεων και σε ιστοτόπους ταξιδιωτικών κρατήσεων

 96. 21/01 10:36

  Ε.Ξ. Ηρακλείου: Συνάντηση με την Σοφία Ζαχαράκη για την έλλειψη προσωπικού στα ξενοδοχεία και την εκπαίδευση

 97. 21/01 10:27

  Τουριστικά λεωφορεία και γραφεία | Παρέμβαση Μητσοτάκη για ένταξή τους στον αναπτυξιακό ζητεί η ΓΕΠΟΕΤ

 98. 21/01 08:45

  Marriott Bonvoy: Ο γύρος του κόσμου σε 300 ημέρες για 3 τυχερούς ταξιδιώτες

 99. 21/01 08:30

  Συνεργασία Hilton με Guild Education για τη συνεχή εκπαίδευση των ομάδων της

 100. 21/01 08:17

  Επιχορηγήσεις για 2 πολυτελή ξενοδοχεία σε Αθήνα και Μύκονο