Ο τουρισμός στη Λάρισα: Παρουσιάστηκε το στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ

Ο τουρισμός στη Λάρισα: Παρουσιάστηκε το στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ

Η δυναμική της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής αναδείχθηκαν σε εκδήλωσης παρουσίασης του Στρατηγικού Σχεδίου Μαρκετινγκ, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο της Λάρισας, παρουσία των τοπικών αρχών και φορέων της πόλης.

Ο τίτλος της εκδήλωσης «Λάρισα Open City: από την εσωστρέφεια στην Ανοικτή πόλη» αντικατοπτρίζει και τη βασική φιλοσοφία του Στρατηγικού Σχεδίου Μαρκετινγκ, αφού η Λάρισα ως ‘ανοικτή πόλη’ επενδύει στην επόμενη ημέρα, στην ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα της προκειμένου να αποτελέσει ελκυστικό και ανταγωνιστικό προορισμό σε επιχειρηματικό και πολιτιστικό επίπεδο στην επόμενη 15ετία.

Το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Τουρισμού, Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή Αλέξιο Δέφνερ.

Ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης ανοίγοντας την εκδήλωση, επισήμανε με έμφαση ότι η Λάρισα είναι η πρώτη πόλη στη χώρα που εκπονεί ένα στρατηγικό Σχέδιο και τόνισε χαρακτηριστικά: «Πιστέψαμε ότι με αυτό το στρατηγικό σχέδιο, και μαζί με άλλα σημαντικά επιστημονικά εργαλεία, μπορούμε να υλοποιήσουμε έναν από τους βασικούς στόχους, που έχουμε θέσει ως δημοτική αρχή: Να βάλουμε τη Λάρισα στην αφετηρία ενός νέου σημαντικού άλματος, για τη Λάρισα της επόμενης δεκαπενταετίας. Μιας πόλης μεσαίου μεγέθους, σύγχρονης, με ευρωπαϊκό χαρακτήρα και με διακριτή θέση στη Κεντρική Ελλάδα, στην χώρα και στην ευρύτερη γειτονιά μας.»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του υπογράμμισε ότι η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ απαιτεί «την συμφωνία της πόλης, του Δήμου των θεσμικών επαγγελματικών, και οικονομικών φορέων και συλλόγων της πόλης λόγων και των πολιτών. Πρέπει να είναι σαφές ότι αυτή η προσπάθεια θα αποδώσει εάν το όραμα γίνει κτήμα και υπόθεση όλων μας. Πρέπει από κοινού να χαράξουμε τα βήματα και την στρατηγική μας για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Είναι επίσης προφανές ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου σημαντικού σχεδίου, ξεπερνά τα χρονικά όρια της θητείας μιας δημοτικής αρχής. Αρα λοιπόν πρέπει όλοι όσοι έχουν θεσμικό ρόλο στη λειτουργία του Δήμου και της πόλης να συμφωνήσουμε σε ένα οδικό χάρτη, που θα εκτείνεται σε βάθος χρόνου, ώστε αυτή η προσπάθεια να έχει αποτέλεσμα.»

Από την πλευρά του, ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής, Αλέξης Δέφνερ επεσήμανε μεταξύ άλλων τα εξής: "Η Λάρισα είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που εκπονεί ένα Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εξωστρέφεια της εικόνας της στο νέο διεθνοποιημένο περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται τα τελευταία 30 χρόνια. Για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση του χρειάστηκαν περίπου 18 μήνες, όπου στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν 3 φάσεις του ΣΣΜΛ με τελευταία τη φάση που κατατέθηκε στο Δήμο Λαρισαίων τον Δεκέμβριο του 2015. Κατά τις φάσεις αυτές, αξιοποιήθηκε η διεθνής εμπειρία, πραγματοποιήθηκαν εμπειρικές έρευνες και συνεντεύξεις σε ομάδες της πόλης (κάτοικοι, επιχειρήσεις, επισκέπτες, φορείς), διαμορφώθηκε το μοντέλο μάρκετινγκ της πόλης στη βάση του συμμετοχικού σχεδιασμού (corporative planning), υπήρξε η διαδικασία της διαβούλευσης και τέλος σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν, πάντοτε με άξονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη δυναμική της πόλης, επτά εξειδικευμένα ‘πακέτα προώθησης’ της Λάρισας στο πλαίσιο της εικόνας της ως ‘Ανοικτής Πόλης’".

Ο κ. Δέφνερ τόνισε ότι το ΣΣΜ της Λάρισας, αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της πόλης, ανταποκρίνεται στο χαρακτήρα της ενώ η υλοποίηση του και η επιτυχής εφαρμογή του αποτελεί μια πρόκληση για την τοπική κοινωνία και τις αρχές της πόλης.

Ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Θεόδωρος Μεταξάς σκιαγράφησε την ιδέα της ‘Ανοικτής Πόλης’, τονίζοντας τα εξής: «Η ιδέα και ο χαρακτήρας της ‘Ανοικτής Πόλης’ (Open City) δεν είναι κάτι τυχαία επιλεγμένο και διαμορφωμένο. Είναι η ίδια η πόλη της Λάρισας, τόσο γεωμορφολογικά, όσο και λειτουργικά. Ως άκουσμα εννοιών – λέξεων, διακρίνεται από μια δυναμικότητα, ευκολία γλωσσική τόσο στην ελληνική αλλά πολύ περισσότερο στην αγγλική γλώσσα. Καταβλήθηκε προσπάθεια να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα της Λάρισας και όχι κάτι ξένο και μη αντιπροσωπευτικό για την πόλη. Η Λάρισα διαθέτει ένα πολύ δυνατό, φυσικό και άκρως λειτουργικό brand name που είναι η γεωγραφική της θέση. Όλες οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν συγκλίνουν στην άποψη αυτή και κατά συνέπεια η θέση της πόλης και η πραγματική της υπόσταση υποστηρίζουν την επιλογή μας ως ‘ανοικτή πόλη’. Μια πόλη ανοικτή στον πολιτισμό και τουρισμό, ανοικτή σε επενδύσεις και νέες ιδέες, μια πόλη με ανοικτούς χώρους και με μοναδικό χαρακτηριστικό την ύπαρξη του Πηνειού, μια πόλη με ανοικτούς ανθρώπους, με ζωντάνια, μια πόλη ανοικτή σε θέματα περιβάλλοντος, έρευνας αλλά και μεγάλων γεγονότων επιχειρησιακών, πολιτιστικών και αθλητικών.

Η Λάρισα ως ‘ανοικτή πόλη’ επενδύει στην επόμενη ημέρα, στην ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα της προκειμένου να αποτελέσει έναν ελκυστικό και ανταγωνιστικό προορισμό σε επιχειρηματικό και πολιτιστικό επίπεδο στην επόμενη 15ετία.

Επίσης ο κ. Μεταξάς, στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης του, αναφερόμενος στο Φορέα Διαχείρισης του ΣΣΜ της Λάρισας, υπογράμμισε τα εξής: «Είναι πολύ σημαντικό η όλη διαχείριση αλλά και υλοποίηση του ΣΣΜ της Λάρισας να τεθεί υπό την ευθύνη και τον έλεγχο ενός συγκεκριμένου φορέα/ υπηρεσίας/ γραφείου Μάρκετινγκ με έδρα το Δήμο Λαρισαίων και ενταγμένο στο άμεσα μελλοντικό οργανόγραμμα του. Προτείνεται η σύνθεση μιας ολιγομελούς Ειδικής Ομάδας Διαχείρισης (ΕΟΔ) η οποία θα έχει την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου, της αξιολόγησης, του προγραμματισμού και της υλοποίησης δράσεων στα πλαίσια του ΣΣΜ που θα υλοποιούνται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και περιόδους. Παράλληλα το γραφείο μάρκετινγκ της πόλης που προτείνεται, θα είναι στελεχωμένο με στελέχη του Δήμου και θα έχει κυρίως εκτελεστικό χαρακτήρα με αποκλειστικό έργο την σαφή και αποτελεσματική προβολή και υποστήριξη της εικόνας της Λάρισας ως ‘ανοικτής πόλης’.

Ο κ. Νικόλαος Καραχάλης, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΤΟΥΣΕΠ και διδάσκων στο ΕΑΠ, καθώς και η κα. Εύα Ψαθά, ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΤΟΥΣΕΠ, αναφέρθηκαν στα εξειδικευμένα πακέτα προώθησης του ΣΣΜ της Λάρισας. Ειδικότερα ο κ. Καραχάλης επεσήμανε τα εξής: «Παρουσιάζουμε τα τέσσερα πρώτα εξειδικευμένα πακέτα του ΣΣΜ της Λάρισας, που εστιάζουν: στον πολιτισμό και τουρισμό (open culture-tourism), στην επιχειρηματικότητα και δικτύωση (open business-networks), στους ανοικτούς χώρους και στο ποτάμι (open space-river) και στους ανθρώπους και τη ζωή της πόλης (open life-people). Τονίζεται ότι ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση των πακέτων αυτών δεν είναι τυχαία, αλλά απορρέει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη δυναμική της πόλης σε αντίστοιχους παραγωγικούς τομείς, σε κοινωνικές δράσεις αλλά και στην ύπαρξη των αντίστοιχων υποδομών. Η Λάρισα διαθέτει όλα αυτά τα στοιχεία (πολιτιστικά, επιχειρηματικά και φυσικά) και η αναγκαιότητα όλων αυτών να αποτελέσουν άξονες δράσεων και πολιτικών είναι μεγάλη και επιτακτική".

Στο ίδιο μήκος κύματος, υπήρξε και η τοποθέτηση της κας. Ψαθά η οποία παρουσίασε τα υπόλοιπα τρία πακέτα προώθησης αλλά και κοινές δράσεις που μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, τόνισε τα εξής: "Η Λάρισα είναι μια δυναμική πόλη η οποία εκτός των παραπάνω μπορεί να επενδύσει και σε τομείς έρευνας και εκπαίδευσης (open research-education), αθλητισμού (open sports) αλλά και στον τομέα της υγείας (open health-care). Τα τρία αυτά πακέτα προώθησης κυρίως διαμορφώνονται από τη δυναμική της πόλης αναφορικά με την ύπαρξη ικανοποιητικών και ισχυρών υποδομών στους παραπάνω τομείς. Η Λάρισα έχει τα πλεονεκτήματα αυτά να αναπτυχθεί ανταγωνιστικά και ελκυστικά προς τους παραπάνω τομείς, μέσα από στρατηγικά σχεδιασμένες δράσεις και πολιτικές.

Παράλληλα, είναι σημαντικό, ότι τόσο τα πακέτα αυτά, όσο και τα αντίστοιχα που παρουσίασε ο κ. Καραχάλης, μπορούν να συνυπάρξουν μέσα από τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ανάπτυξη κοινών δράσεων, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την πόλη, την οικονομία αλλά και την κοινωνία της".

Τέλος ο Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, κ. Κλεάνθης Συρακούλης αναφέρθηκε στη φάση της διαβούλευσης λέγοντας τα εξής: «Η διαδικασία της διαβούλευσης στην Λάρισα έλαβε χώρα σε δυο μορφές, προσδιορισμένες μεθοδολογικά, χρονικά και με συγκεκριμένο στόχο. Η πρώτη διαβούλευση έγινε ηλεκτρονικά, όπου οι πολίτες και όποιος άλλος ενδιαφερόμενος είχε τη δυνατότητα να εκφράσει ελεύθερα την άποψη του, τις ιδέες του, την κριτική του αναφορικά με το ΣΣΜ της Λάρισας. Στη δεύτερη φάση της διαβούλευσης, ακολουθήθηκε η μέθοδος του Goal Oriented Project Planning (GOPP), σε συγκεκριμένη ομάδων συμμετεχόντων φορέων, προκειμένου να προσδιοριστεί με την μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια, η εικόνα, οι στόχοι, τα προβλήματα αλλά και οι δυνατότητες της πόλης.

Ο κ. Συρακούλης τόνισε ότι η διαδικασία αυτή αποτέλεσε μια πολύ σημαντική φάση σε όλη την ανάπτυξη του ΣΣΜ της Λάρισας, διότι οι ίδιοι οι φορείς αλλά και οι κάτοικοι της πόλης, κλήθηκαν να συμμετάσχουν ελεύθερα, αποτυπώνοντας την προσωπική τους και καθόλα σεβαστή άποψη τους για την εικόνα της πόλης αλλά και τις διαστάσεις της μελλοντικής της ανάπτυξης.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων. Την οργάνωση και επικοινωνία της εκδήλωσης ανέλαβε η Alpha Marketing.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
  1. 20/05 19:44

    «Ημέρες Θάλασσας 2024» στον Πειραιά | 100 δωρεάν εκδηλώσεις από τις 24 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου

  2. 20/05 19:33

    Δημοπρασία για την μίσθωση του κάμπινγκ Καψαλίου Κυθήρων

  3. 20/05 19:21

    Στα Χανιά, για πρώτη φορά, η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος

  4. 20/05 19:15

    Ε.Ξ. Ιωαννίνων | Ποια θέματα συζητήθηκαν με τη νέα Γενική Πρόξενο της Αλβανίας στα Ιωάννινα

  5. 20/05 16:03

    Έτσι θα είναι το νέο 91 Athens Riviera στη Βούλα - Το υβριδικό μοντέλο Private Members Club και Glamping

  6. 20/05 15:53

    SKY express: Στρατηγική συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες British Airways και Etihad

  7. 20/05 15:50

    UN Tourism: Νέο πρωτοποριακό εργαλείο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών

  8. 20/05 14:56

    Μαγιόρκα: Αναβρασμός για τον υπερτουρισμό – Τοπικές οργανώσεις απειλούν με κατάληψη του αεροδρομίου

  9. 20/05 14:08

    Οι δημοτικές αρχές πρέπει να αποφασίζουν για την πόλη που θέλουν

  10. 20/05 13:27

    Corendon: 3 εκατ. θέσεις προς Τουρκία, Ελλάδα, Ισπανία, Μαρόκο και Αίγυπτο αυτό το καλοκαίρι

  11. 20/05 12:37

    Μεγάλη ανταπόκριση στο JOBmatch της ΔΥΠΑ για εργασία σε τουρισμό και εστίαση

  12. 20/05 12:08

    H Aegean γιορτάζει τα 25α γενέθλια της - Σε επίπεδα 2019 η συχνότητα κρατήσεων

  13. 20/05 11:51

    ΕΟΤ Σκανδιναβίας: Σε ανοδική πορεία οι κρατήσεις για Ελλάδα

  14. 20/05 11:27

    Βρετανικός τουρισμός/ ΑΒΤΑ: Αύξηση των δαπανών στα ταξίδια στο εξωτερικό

  15. 20/05 11:19

    21 Μαΐου: Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000 - 446 περιοχές Νatura στην Ελλάδα

  16. 20/05 10:21

    260 χωριά από 60 χώρες υπέβαλαν αίτηση για τα Best Tourism Villages 2024

  17. 20/05 09:46

    Ταξίδι εξοικείωσης με Βέλγους και Ολλανδούς τουριστικούς πράκτορες στην Αρκαδία

  18. 20/05 07:16

    Διαδικασίες ένταξης του Ζαγορίου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

  19. 20/05 07:13

    ΕΟΤ: Προβολή των περιπατητικών διαδρομών της Χαλκιδικής στην ολλανδική αγορά

  20. 20/05 07:12

    Δήμος Λήμνου: Παραχώρηση χρήσης ξενώνα για τις ανάγκες στέγασης του ΕΚΑΒ

  21. 20/05 07:11

    Δήμος Καρπάθου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

  22. 20/05 07:07

    45ο Ράλλυ Κρήτης

  23. 19/05 13:48

    Γιατί έρχεται σκόνη από τη Σαχάρα στην Ευρώπη;

  24. 19/05 07:02

    Ημερίδα «Ο δρόμος της Ανάπτυξης – Κάνουμε πράξη την Περιφερειακή Συνείδηση» στη Μεγαλόπολη

  25. 19/05 07:01

    Δήμος Ερμιονίδας: Η πρόταση με 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

  26. 18/05 19:18

    «Τρόμος» η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα; | Focus: Κυνήγι θησαυρού ο σταθμός φόρτισης

  27. 18/05 19:01

    Σαντορίνη | Πλήθος ξενοδόχων στην εκδήλωση "Νέες Τεχνολογίες στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό"

  28. 18/05 12:53

    Τουρισμός | Mastercard Economics Institute: Κέρκυρα και Τίρανα (!) στο top 10 των πιο δημοφιλών προορισμών στον κόσμο το 2024

  29. 18/05 12:27

    Σε ισχύ από τη Δευτέρα η νέα οδηγία για το περιβαλλοντικό έγκλημα

  30. 18/05 11:10

    Γενική συνέλευση Ε.Ξ. Ρόδου | Τα κρίσιμα ζητήματα, που δοκιμάζουν την ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχείων

  31. 18/05 11:08

    Τουριστική προβολή της Λέσβου στη Ρουμανία - Προώθηση της Ανατολικής Χαλκιδικής στην Ιταλία

  32. 18/05 11:00

    Δήμος Άργους-Μυκηνών: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

  33. 17/05 17:43

    Έκτο Corfu Food & Wine Festival | Η Βιώσιμη Γαστρονομία είναι ο Πολιτισμός μας

  34. 17/05 17:31

    «Γαλάζια Σημαία» | Ανακοινώνονται την Παρασκευή 24 Μαΐου οι βραβεύσεις για το 2024

  35. 17/05 15:52

    Κοινωνικός τουρισμός: Τι αλλάζει στα προγράμματα - Για πρώτη φορά ιαματικός τουρισμός για όλους

  36. 17/05 14:34

    Τουρισμός | ΤUI Γερμανίας: Άνοιξαν οι κρατήσεις για το 2025 - Κρήτη, Ρόδος και Κως ακολουθούν τη Μαγιόρκα στις πτήσεις

  37. 17/05 14:07

    Άφιξη του πρώτου τσάρτερ στο αεροδρόμιο της Σητείας

  38. 17/05 13:37

    Αερομεταφορές: 22 νέες και εποχικές συνδέσεις ξεκινούν από το αεροδρόμιο της Αθήνας το Μάιο

  39. 17/05 12:18

    Amadeus: Οι ξενοδόχοι επενδύουν περισσότερο στην τεχνολογία και την εξατομίκευση υπηρεσιών

  40. 17/05 11:44

    ΕΟΤ Σερβίας: Τα Χανιά στον πρώτο online σερβικό ταξιδιωτικό οδηγό

  41. 17/05 11:02

    Ωράριο σαν... κλειστό στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου | Έντονες διαμαρτυρίες

  42. 17/05 10:26

    Καβάλα | Θεμέλιος λίθος για το πρώτο ιδιωτικό αεροδρόμιο στην Ελλάδα

  43. 17/05 10:16

    Τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους της Πρωτεύουσας

  44. 17/05 07:47

    Οι αεροπορικές συνδέσεις Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων - Ελλάδας

  45. 17/05 07:42

    Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Αίτημα προς το Υπ. Τουρισμού για την παραχώρηση του Τουριστικού Λιμένα Τσούτσουρα

  46. 17/05 07:40

    ΕΟΤ: Ταξίδι εξοικείωσης από την Αυστραλία σε Αθήνα, Αμοργό και Σαντορίνη

  47. 17/05 07:37

    Παρουσίαση ενδυμασιών της συλλογής «Δόρα Στράτου» στον ιστορικό τόπο της Πλάκας

  48. 17/05 07:34

    Αυξημένες οι συμμετοχές από Ελλάδα και εξωτερικό στον 24ο Επετειακό Ευχίδειο άθλο

  49. 16/05 18:29

    Αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών η επίσκεψη Κεφαλογιάννη στην Κεφαλονιά

  50. 16/05 15:37

    ΕΟΤ και SKY express | Συνδιαφήμιση για τουριστική προβολή 12 μηνών στις ευρωπαϊκές αγορές

  51. 16/05 14:49

    Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην έκθεση Arabian Travel Market

  52. 16/05 14:33

    Στρατηγική συνεργασία Ομίλου Sani/Ikos με το Πανεπιστήμιο Cornell

  53. 16/05 13:53

    Τουρισμός: Η Ελλάδα τρίτος δημοφιλέστερος προορισμός διακοπών για τους Ευρωπαίους το καλοκαίρι του 2024

  54. 16/05 12:45

    Γερμανικά ταξιδιωτικά γραφεία: Αύξηση 4,5% στις πωλήσεις τον Απρίλιο

  55. 16/05 12:10

    Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2024 | Οι δράσεις στο Μουσείο Ακρόπολης το Σαββατοκύριακο

  56. 16/05 11:39

    Όμιλος Μήτση | Νέος προορισμός η Κέρκυρα, με την αγορά του Messonghi Beach Hotel και τη διαχείριση του Belvedere Hotel

  57. 16/05 11:22

    Υπερ-τουρισμός | Η TUI παίρνει "πολύ, πολύ σοβαρά" τις διαδηλώσεις, αλλά δεν τις βλέπει ως απειλή

  58. 16/05 10:56

    TUI Fly | Ένα αεροπλάνο πρεσβευτής της ιστορίας των 50 χρόνων της

  59. 16/05 10:42

    Ε.Ξ. Σαντορίνης | Συνάντηση με τον υφυπουργό Ναυτιλίας για τις λιμενικές υποδομές

  60. 16/05 10:36

    Δράσεις του Υπουργείου Τουρισμού για τα Άτομα με Αναπηρία στην Ελλάδα

  61. 16/05 10:34

    “Φρένο” στις αθέμιτες πρακτικές της Booking | To ΞΕΕ χαιρετίζει την ιστορική απόφαση της Ε.Ε

  62. 16/05 10:27

    Παγκόσμια προβολή της Ελλάδας μέσω του έργου του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος της Κω

  63. 16/05 09:00

    Με το A’ Design Award Silver 2024 τιμήθηκε η Potiropoulos+Partners για το έργο Serpentine House στο Ελληνικό

  64. 16/05 07:15

    Τουριστική προβολή μέσω της αμερικανικής σειράς The Life of Loi Season 2

  65. 16/05 07:12

    Ταξίδι περιπέτειας στην περιοχή του Βόλου για Βρετανίδα ταξιδιωτική πράκτορα

  66. 16/05 07:09

    Αναβίωση του ιππικού δρώμενου «Η Γκιόστρα της Ζακύνθου»

  67. 16/05 07:07

    Δήμος Τριφυλίας: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

  68. 15/05 18:23

    Δημοπρασία πολυτελών ακινήτων από τον Οίκο Sotheby’s στο Λονδίνο - Μετέχει και βίλα στη Μύκονο

  69. 15/05 18:20

    Kατεδάφιση αυθαιρέτου σε παραλία του Λαγονησίου - Αλλαγή χρήσης από ξενοδοχείο σε μονάδα ηλικιωμένων

  70. 15/05 18:01

    Υπουργείο Τουρισμού | Συνεργασία με την easyjet - 2,4 εκατ. επιβάτες στην Ελλάδα το 2024

  71. 15/05 16:58

    Δόμνα Μιχαηλίδου: «Πυξίδα, για το ναυτικό επάγγελμα, ο μαθητικός διαγωνισμός ζωγραφικής του ΝΑΤ»

  72. 15/05 16:19

    EE: Ανάπτυξη 2,2% στην Ελλάδα, «αγκάθι» ο πληθωρισμός

  73. 15/05 15:54

    Τροποποιείται το πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα»

  74. 15/05 15:28

    ΞΕΕ/ 5o Idea Platform: 14 ομάδες ολοκλήρωσαν τον Νεανικό Διαγωνισμό Καινοτομίας

  75. 15/05 14:14

    Allianz: H Αθήνα στους 10 κορυφαίους προορισμούς των Αμερικανών στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2024

  76. 15/05 13:58

    FedHATTA & ΗΑΤΤΑ διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο τουριστών από την Κινεζική αγορά για την Ελλάδα

  77. 15/05 13:28

    Τουρισμός: Μεγάλη στροφή στα Ευρωπαϊκά ταξίδια εκτός υψηλής σεζόν – Επηρεάζεται και η Ελλάδα

  78. 15/05 13:11

    Ε.Ξ. Σαντορίνης | Τι συμβαίνει και τι διεκδικούμε έναντι των Booking και Expedia

  79. 15/05 13:02

    Αθήνα: Μια… «νόστιμη» πόλη -Αφιέρωμα ελβετικού περιοδικού στην ελληνική γαστρονομία

  80. 15/05 12:24

    Αύξηση των εισπράξεων στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους τον Ιανουάριο

  81. 15/05 11:58

    Aegean Airlines: Νέα χειμερινή σύνδεση Θεσσαλονίκη – Άμστερνταμ

  82. 15/05 11:45

    Trivago: Θεραπευτική η αξία των διακοπών για τους Αμερικανούς - Με ποια κριτήρια επιλέγουν κατάλυμα αυτό το καλοκαίρι

  83. 15/05 11:44

    Από την Κεφαλονιά ξεκινά η περιοδεία της Όλγας Κεφαλογιάννη στα Ιόνια Νησιά

  84. 15/05 11:06

    Ξενοδοχεία | 1.705 νέα επενδυτικά σχέδια στην Ευρώπη μέχρι το τέλος Μαρτίου

  85. 15/05 10:06

    Tουρισμός | TUI: Ελλάδα, Τουρκία και Βαλεαρίδες οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για το καλοκαίρι - έσοδα ρεκόρ το β' τρίμηνο

  86. 15/05 06:25

    Δήμος Κάσου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

  87. 15/05 06:25

    Αλβανία | Ο τουρισμός διατηρεί ψηλά την ισοτιμία του λεκ

  88. 15/05 06:25

    Δήμος Πρέβεζας | Πράσινο φως για την τοποθέτηση της προτομής του Μίνου Μάτσα στην οδό Ελ. Βενιζέλου

  89. 15/05 06:25

    Ο Βόλος προβάλλεται τουριστικά στην Κρήτη | Κλειδί η αεροπορική σύνδεση Ηρακλείου - Νέας Αγχιάλου

  90. 15/05 06:25

    DER Τουριστική Ξενοδοχειακή Λήμνος | Η αποχώρηση από το Porto Myrina και η διαδικασία εκκαθάρισης

  91. 14/05 17:30

    Νέοι κανόνες για επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων και ταχύτερη απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων

  92. 14/05 17:20

    ΤΑΙΠΕΔ | Μέχρι τις 28 Ιουνίου η διαβούλευση της ΣΜΠΕ του Λιμένα Ραφήνας

  93. 14/05 16:06

    ΠΟΕΕΤ: Να αποσυρθεί η πλατφόρμα JOBmatch, καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

  94. 14/05 15:58

    Cvent: Η Αθήνα 14ος καλύτερος MICE προορισμός στην Ευρώπη – 2 ξενοδοχεία της στα 50 καλύτερα για το 2024

  95. 14/05 15:42

    Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Οινοτουρισμού | Προβολή των δρόμων του κρασιού

  96. 14/05 14:55

    "Αξέχαστη" για την ταξιδιωτική βιομηχανία των ΗΠΑ η εφετινή Ημέρα Μνήμης- οι δημοφιλείς πόλεις στο εξωτερικό

  97. 14/05 14:26

    Ryanair: Διήμερη προσφορά για πτήσεις το Μάιο και τον Ιούνιο

  98. 14/05 13:47

    Airtours: Αφαιρούνται τα brand Robinson, TUI Blue και Riu Palace – Έμφαση στα ξενοδοχεία 5 και 6 αστέρων

  99. 14/05 12:36

    Tripadvisor: Έτσι θα ταξιδέψουν οι Αμερικανοί το καλοκαίρι του 2024 – Προετοιμασμένοι για υψηλές δαπάνες

  100. 14/05 12:29

    Celestyal | Συνεργασία με το Άμπου Ντάμπι και τον Όμιλο AD Ports