Δήμος Κω: Πρόγραμμα προβολής 300.000 ευρώ για το 2016

Δήμος Κω: Πρόγραμμα προβολής 300.000 ευρώ για το 2016

 Eγκρίθηκε από την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κω το πρόγραμμα προβολής του νησιού για το 2016 με προϋπολογισμό ύψους 300.000 ευρώ.

Στόχος του Προγράμματος είναι ο σχεδιασμός της αποδοτικότερης προβολής του Νησιού και των Τουριστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο νησί. Το πρόγραμμα

περιλαμβάνει δράσεις τουριστικής προβολής σε Ελλάδα και Εξωτερικό αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής και ενημέρωσης. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις οι οποίες

ακολουθούν τις τάσεις του Τουριστικού Marketing και είναι προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελληνικής και Τοπικής πραγματικότητας.

Συγκριτικά με το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του έτους 2015 έχει γίνει αλλαγή ως προς την μελέτη για το Brand name της Κω η οποία δεν έγινε αλλά θα πραγματοποιηθεί το 2016, διότι προστέθηκε η μελέτη για την αποκατάσταση της φήμης του νησιού μας λόγω του μεταναστευτικού προβλήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων με τουριστικούς πράκτορες, επιλεγμένους τουριστικούς bloggers και δημοσιογράφους και σε νέες για την Κω αγορές

όπως ο Λίβανος, το Αζερμπαϊτζάν, η Κίνα αλλά και σε αναδυόμενες, με δράσεις ενημέρωσης, workshops, B2B (Business to Business) στις χώρες ενδιαφέροντος, δημιουργία ταξιδίων γνωριμίας (fam trips) και φιλοξενία δημοσιογράφων και επαγγελματιών του Τουρισμού στην Κω.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης της Κω για το 2016 παρουσιάζεται ως εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των διαθέσιμων εργαλείων και τεχνικών για την προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Κω.

Η σημερινή όμως πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώθηκε με την έκρηξη του μεταναστευτικού προβλήματος, οδηγεί σε επαναπροσδιορισμό του στόχου της Τουριστικής Προβολής της Κω και στην αλλαγή των προτεραιοτήτων που είχαν τεθεί το 2015.

Έτσι ενώ κατά το προηγούμενο έτος η βασική προτεραιότητα και στόχος του Ετησίου Προγράμματος Δράσης ήταν η δημιουργία της ιδιαίτερης τουριστικής ταυτότητας της Κω, για το 2016 ο στόχος της Τουριστικής Προβολής ενώ παραμένει η ίδια προτεραιότητα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση της φήμης της Κω.

Η φιλοσοφία, συνεχίζει να βασίζεται στα 5 κυρίαρχα στοιχεία που είχαν τεθεί για το 2015, εμπλουτίζεται όμως με τον άξονα της επιθετικής πολιτικής για την αποκατάσταση της φήμης, ενώ προστίθεται ακόμη ένας άξονας που αφορά την στόχευση νέων αγορών.

Έτσι, οι άξονες διαμορφώνονται ως εξής:

α) Στην μορφολογία του νησιού, με άπειρες επιλογές δημιουργικής και ψυχαγωγικής ενασχόλησης, αναδεικνύοντας το νησί της Κω σαν Τουριστικό Προορισμό Δραστηριοτήτων.

β) Στην κομβική θέση που κατέχει η Κως, μεταξύ των υπόλοιπων νησιών του Βορείου συγκροτήματος των Δωδεκανήσων, αποτελώντας το Τουριστικό & Πολιτιστικό Κέντρο των βορείων Δωδεκανήσων.

γ) Στην αξιοποίηση του Ιπποκράτη και της Ιπποκρατικής ιδέας. Η Ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Κω πρέπει να αποτελεί μέρος, αν όχι πρωταγωνιστικό ρόλο, της τουριστικής προβολής. Η Ιπποκρατική ταυτότητα της Κω δίνει την δυνατότητα, η Κως να αποτελέσει πρωταγωνιστή στον Συνεδριακό τουρισμό.

δ)Στην ανάδειξη της γαστρονομίας και του οινικού τουρισμού, μέσα από την ενίσχυση και προβολή των τοπικών προϊόντων και συνταγών, σε μια συνέργεια επιχειρηματιών και παραγωγών. Τελικό στόχο αποτελεί η αναβίωση της Ιπποκρατικής διατροφής και η σύνδεση του πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα.

ε) Στην επιθετική πολιτική για την αποκατάσταση της φήμης του νησιού, η οποία επλήγη με το μεταναστευτικό, με την χρησιμοποίηση όλων των σύγχρονων μέσων.

ζ) Στην προσέγγιση νέων αγορών και την ανανέωση του τουριστικού ρεύματος προς την Κω.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΩ

Ο Δήμος της Κω από το 2009 έχει ήδη τουριστικό λογότυπο το οποίο χρησιμοποιεί σε όλες τις τουριστικές εκθέσεις.

Η επαναξιολόγηση του και η επικαιροποίηση πρέπει να εξεταστεί εφόσον έχουν περάσει ήδη αρκετά χρόνια από την αρχική του σχεδίαση. Το 2015 δεν κατέστη δυνατή η επικαιροποίηση λόγω εντάσεως του φαινομένου του μεταναστευτικού.

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ / CD / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CONTENT / ΘΕΜΑΤΙΚΑ VIDEO ΚΑΙ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)

Το 2015 ο Δήμος προέβη σε παραγωγή εντύπου υλικού δράση που έχει συμβασιοποιηθεί και βρίσκεται στην φάση υλοποίησης.

Μέσα στο 2016 προβλέπεται η κατασκευή διαφημιστικών τσαντών και διαφημιστικών δώρων, η παραγωγή cd rom με video, και έντυπο υλικό σε σχέση με την πολιτική του branding name.

Ο Δήμος βρίσκεται ήδη στην διαδικασία παραγωγής και υλοποίησης έντυπου για τις ποδηλατικές διαδρομές, τόσο στην πόλη της Κω όσο και στην εξοχή. Ταυτόχρονα, για τον εμπλουτισμό, τόσο του προωθητικού υλικού, όσο και για την προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού, όπως ο Οινοτουρισμός, προγραμματίζεται ειδικό έντυπο με τις διαδρομές κρασιού στα αδειοδοτημένα Οινοποιεία της Κω.

Πολύ σημαντική δράση όμως για το 2016 θεωρείται η Δημιουργική Στρατηγική και παραγωγή περιεχομένου για ψηφιακά μέσα.

Σκοπός, η οπτικοποίηση του τουριστικού  προϊόντος, να δημιουργηθεί ιστορία, η οποία θα μετατραπεί σε εμπειρία και θα προωθηθεί στους κατάλληλους στόχους αγορές.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων, ο Δήμος θα προβαίνει στην αναπαραγωγή του υλικού ώστε να υπάρχει πάντα επαρκής ποσότητα υλικού για την παρουσία της Κω στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Η εξωστρέφεια αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα για μακροπρόθεσμη τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα εν μέσω βαθύτατης οικονομικής κρίσης. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η συμμετοχή της Κω στις μεγαλύτερες Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις για το 2016.

Έτσι ο Δήμος θα συμμετάσχει στις παρακάτω εκθέσεις με ενοικίαση περιπτέρου:  

-Ουτρέχτης

-Βερολίνου

-Λονδίνου

-Σουηδίας

-Παρισίου

-Πολωνίας

-Αζερμπαϊτζάν (Μπακού)

-Κων/πολης

-Εκθέσεις γάμου

Το κόστος αυτών θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

Εκτός των ανωτέρω εκθέσεων ο Δήμος θα συμμετάσχει στις κάτωθι τουριστικές εκθέσεις μέσω Περιφέρειας εφόσον βέβαια εξασφαλιστεί η συμμετοχή της:

-Μόσχα

-Βρυξέλλες

-Όσλο

-Χέρνινγκ

-Σμύρνη

- Τελ Αβίβ

-Βιέννη

-Φινλανδία

- Πεκίνο

-Αθήνα

-Θεσσαλονίκη

Για την συμμετοχή στις προαναφερόμενες εκθέσεις προβλέπονται τα σχετικά έξοδα μετακίνησης, έξοδα αποστολής υλικού, ημερήσια αποζημίωση των συμμετασχόντων κλπ.

Σχεδιασμός – Εκτέλεση Καμπάνιας Επικοινωνίας

Η επικοινωνία με τις τουριστικές αγορές είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία μετά τις αρνητικές συνέπειες που είχε η μεταναστευτική ροή στο νησί. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός καμπάνιας επικοινωνίας για την αποκατάσταση της εικόνας και φήμης του τουριστικού προορισμού της Κω, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα:

Α. Στην αξιοποίηση των Ψηφιακών Μέσων (Digital Media),

Β. Την δράση μέσω Κοινωνικών Δικτύων (Social Media),

Γ. Την Υλοποίηση Ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων (PR Activations)

Δ. Την Κινητοποίηση δημοσιογράφων και bloggers τουρισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συνεντεύξεων τύπου και ταξιδίων εξοικείωσης (fam trips).

Ε. Διεξαγωγή Εκδηλώσεων (Events, Workshops B2B) με σκοπό την άμεση επαφή και επικοινωνία με τα στοχευμένα κοινά, τόσο σε ευρύ κοινό, όσο και στους επαγγελματίες της αγοράς όπως πράκτορες και πωλητές των Tour Operators.

Σκοπός είναι η προβολή του προορισμού μέσω των καθοδηγητών γνώμης (opinion leaders) που θα συμβάλουν καταλυτικά στη αναδιαμόρφωση των αντιλήψεων των δυνητικών επισκεπτών.

4. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Μια αποδοτική δράση προβολής του Τουριστικού προϊόντος του Νησιού, είναι οι προσεκτικά σχεδιασμένες έντυπες καταχωρήσεις σε περιοδικά καθώς και σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας του Εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού. Εδώ θα γίνει ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη για πληρωμένα ρεπορτάζ για την Κω, (γνωστά ως advertorials /editorials) με στόχο συγκεκριμένο κοινό, σε συγκεκριμένες αγορές που η Κως παρουσιάζει πρόβλημα, όπως για παράδειγμα η Αγορά της Αγγλίας, της Ολλανδίας και της Σκανδιναβίας.

Επίσης, θα γίνει διερεύνηση επιλεκτικής προβολής σε Μ.Μ.Ε. Αναλυτικότερα στη δράση αυτή προβλέπεται διαφημιστική καταχώρηση σε έντυπα, περιοδικά και εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας υψηλής αναγνωσιμότητας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και τηλεοπτική προβολή σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα ενημέρωσης ή τουριστικής προβολής όπως το facebook, trip advisor, google, zoover.nl και holiday check.

Επίσης προβλέπονται συνεργασίες με εταιρείες για διοργάνωση εκδηλώσεων τουριστικού ενδιαφέροντος στο εσωτερικό – εξωτερικό (road show, workshop, εκδηλώσεις με πράκτορες). Για την ισχυροποίηση της ταυτότητας και του brand name της Κω προβλέπονται μια σειρά από δράσεις όπως συνεργασίες με εταιρείες δημοσίων σχέσεων, σχεδιασμός λογοτύπου κλπ.

Το 2015 ο Δήμος προχώρησε με την διαγωνιστική διαδικασία και βρίσκεται σε στάδιο υπογραφής της σύμβασης με εταιρεία για την διαχείριση του PORTAL και η συνεργασία αυτή έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ένα έτος ενώ το 2016 προβλέπεται η ανανέωση της δράσης με νέο διαγωνισμό.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Ο Δήμος της Κω για το επόμενο έτος προγραμματίζει δράσεις που ακολουθούν τις τάσεις του Τουριστικού Marketing και την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Ειδικότερα προγραμματίζουμε τις εξής δράσεις:

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων με τουριστικούς πράκτορες, επιλεγμένους bloggers και δημοσιογράφους (σε συνεργασία με τα κατά τόπους γραφεία του Ε.Ο.Τ), πρόκειται για μία ιδιαιτέρως χρήσιμη και αποδοτική ενέργεια προβολής, διότι αυτές οι ομάδες επηρεάζουν το τουριστικό ρεύμα από τη χώρα τους.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε νέες για την Κω αγορές όπως ο Λίβανος, το Αζερμπαϊτζάν, η Κίνα, αλλά και σε αναδυόμενες με δράσεις ενημέρωσης B2B (Business to Business) όπου η

φιλοξενία τους στην Κω θεωρείται επιβεβλημένη. Η προβολή των αξιοθέατων του τόπου είναι απολύτως αναγκαία, ώστε να δοκιμάζουν πρώτα το προϊόν για το οποίο θα γράψουν άρθρο ή θα πουλήσουν.

Ενθύμια – Διαφημιστικά Δώρα

Στο πλαίσιο των γενικότερων δημοσίων σχέσεων είναι επιβεβλημένη η παραγωγή διαφημιστικών δώρων καθώς και ενθύμιων, cd, usb, καπελάκια, ομπρέλες, mouse pad, σημειωματάρια, τσάντες, computer case, τσαντάκια για αεροπορικά ταξίδια, ανοξείδωτες κούπες, ετικέτες αποσκευών.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Όπως προαναφέρθηκε ο Δήμος θα πρέπει να προβεί σε μια επιθετική πολιτική για την αποκατάσταση της φήμης του νησιού λόγω του μεταναστευτικού προβλήματος.

Η μεγάλη δημοσιότητα που δόθηκε, επηρέασε αρνητικά την τουριστική εικόνα της Κω και ελλοχεύει ο κίνδυνος προβλημάτων κατά την επόμενη τουριστική περίοδο. Η αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων θα πρέπει να γίνει με επαγγελματισμό και μεθοδικότητα.

Έτσι, με την ολοκλήρωση της μελέτης για την αποκατάσταση της φήμης της Κω, όπως αυτή έχει ανατεθεί στο 2015 θα προκύψει μία σειρά δράσεων τις οποίες προτείνεται η υλοποίησή τους στις οποίες ο ΕΟΤ θα έχει καθοριστικό ρόλο.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 26/05 13:02

  Εγκαίνια για το Μουσείο Κρητικής Λαογραφίας της Οικογένειας Κοκοτού

 2. 26/05 12:50

  Σαντορίνη | Περιορισμοί κυκλοφορίας λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων τη θερινή περίοδο

 3. 26/05 12:37

  Άμεσα ξεκινά το γραφείο του ΕΟΤ στη Μελβούρνη – Ικανοποίηση εκφράζει η Ελληνική Κοινότητα

 4. 26/05 12:00

  Μαγιόρκα: Απαγόρευση αλκοόλ με «παραθυράκια»

 5. 26/05 11:33

  Δήμος Βάρης - Βούλας- Βουλιαγμένης: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 6. 26/05 07:29

  ΕΟΤ: 30.000 ευρώ για την υποστήριξη εκδηλώσεων σε Αθήνα και Χανιά

 7. 25/05 23:10

  To Ζαγόρι στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO - Παρών στην εκδήλωση ο κ.Μητσοτάκης

 8. 25/05 22:59

  Ελληνική Εταιρία Ψηφιακής Ιατρικής | Tιμητική διάκριση στην Όλγα Κεφαλογιάννη

 9. 25/05 22:56

  Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων: Ζητείται Ειδικός Συνεργάτης με εμπειρία σε θέματα τουρισμού

 10. 25/05 11:15

  Προβολή της Κρήτης στην Ολλανδία | φιλοξενία δημοσιογράφων και εκπροσώπων του Corendon

 11. 25/05 10:47

  Domes Resorts | Ταξίδια γνωριμίας με τα ξενοδοχεία της από 260 Βρετανούς ταξιδιωτικούς πράκτορες

 12. 25/05 10:21

  Δήμος Θερμαϊκού: Πρόταση για 3 παραλίες στο πρόγραμμα προσβασιμότητας του υπ. Τουρισμού

 13. 25/05 10:16

  Ορεινοί Αγώνες Ζυγάκτη Ποταμού Zygaktis Trail στη Δράμα

 14. 24/05 21:25

  Κωνσταντίνος Μαρινάκος | Ποιοτικός τουρισμός στην Αρκαδία - ποιο μοντέλο ταιριάζει στην περιοχή

 15. 24/05 18:53

  Ο τελικός του UEFA Europa Conference League ξεκινάει από το Θησείο και την Πλατεία Κοτζιά- Φεστιβάλ φιλάθλων

 16. 24/05 15:51

  RND: «Το εφετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα μπορεί να είναι ακόμη πιο ακραίο από το 2023»

 17. 24/05 15:21

  Ηρώ Χατζηγεωργίου | Ο τρόπος αξιοποίησης των ακινήτων της ΕΤΑΔ θα μεταμορφώσει ολόκληρες περιοχές

 18. 24/05 14:10

  United Airlines | Νέα καθημερινή απευθείας πτήση από την Αθήνα προς το Σικάγο O’Hare

 19. 24/05 13:37

  Γαλάζια Σημαία 2024: 2η η Ελλάδα παγκοσμίως με 652 βραβευμένα σημεία

 20. 24/05 13:10

  Κυριαρχία της Jet2 στις αεροπορικές θέσεις με προστασία ATOL στο Ην. Βασίλειο

 21. 24/05 11:56

  Τουρισμός: Ιστορικό ρεκόρ στις δαπάνες των Αμερικανών για καλοκαιρινές διακοπές το 2024

 22. 24/05 11:24

  McAfee: Πάνω από 25% των Αμερικανών έχουν πέσει θύμα απάτης στα ταξίδια

 23. 24/05 10:49

  FΑΜ Trips: Προβολή της Χαλκιδικής σε Ιταλούς και Αρμένιους επαγγελματίες του τουρισμού

 24. 24/05 10:28

  Ο ΕΟΤ στην ΙΜΕΧ 2024: Αυξημένο ενδιαφέρον για συνέδρια στην Ελλάδα

 25. 24/05 10:13

  AEGEAN | Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 17% το α΄τρίμηνο, 11% περισσότεροι επιβάτες

 26. 24/05 10:01

  Ένωση Ξενοδόχων Αθήνας | Ο Απρίλιος βελτίωσε τις επιδόσεις των ξενοδοχείων το α΄4μηνο

 27. 24/05 07:46

  Θετική γνωμοδότηση για λιμενικά έργα μπροστά από το Divani Apollon Palace & Thalasso

 28. 24/05 07:44

  Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 29. 24/05 07:42

  Ισπανία: Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,3% τον Απρίλιο

 30. 24/05 07:40

  Διεθνής Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος Rock Solid 2024 στο Καστελλόριζο

 31. 24/05 07:39

  Ημερίδα «Λάρισα. Πόλη στο μέλλον»

 32. 23/05 17:24

  Νέες Τεχνολογίες στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό | Ενημέρωση των μελών της Ε.Ξ. Θεσσαλονίκης

 33. 23/05 17:15

  Επίσκεψη Κεφαλογιάννη σε προσβάσιμη για ΑΜΕΑ παραλία της Γλυφάδας

 34. 23/05 16:44

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων αναβαθμίζει την ψηφιακή της παρουσία

 35. 23/05 16:33

  Airbnb | Τι ζητούν Έλληνες και ξένοι το καλοκαίρι - Μαρούσι (!), Χαλάνδρι (!), παραθαλάσσιοι και βιωματικοί προορισμοί...

 36. 23/05 14:58

  Focus Bari | 1 στους 3 Έλληνες παίζουν τυχερά παιχνίδια τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα

 37. 23/05 14:26

  Σε τιμές... Μονακό οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι

 38. 23/05 11:55

  Γερμανικός τουρισμός: Σε υψηλά πενταετίας η διάθεση για διακοπές αυτό το καλοκαίρι

 39. 23/05 11:51

  Διεθνείς εκδηλώσεις του Μαΐου υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

 40. 23/05 11:35

  Κρήτη | Υψηλές προσδοκίες για τις τουριστικές ροές από τις Αραβικές Χώρες

 41. 23/05 11:17

  Jet2.com και Jet2holidays | Άνοιξε το χειμερινό πρόγραμμα 2025-2026 σε ηλιόλουστους προορισμούς

 42. 23/05 11:08

  Γιατί ο καφές ακριβαίνει συνεχώς

 43. 23/05 10:51

  HOTREC: Η πρόταση της Κομισιόν πλήττει την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών πακέτων διακοπών

 44. 23/05 10:02

  Booking.com: Αυτές είναι οι τάσεις στις παγκόσμιες ταξιδιωτικές αναζητήσεις – Συμβουλές στις επιχειρήσεις

 45. 23/05 09:12

  TRYP by Wyndham | Νέα εμφάνιση και αισθητική στα ξενοδοχεία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική

 46. 23/05 07:59

  Heraklion Swimming Challenge 2024 στο Ηράκλειο Κρήτης

 47. 23/05 07:55

  Ορεινός Αγώνας Karya Olympus Trail 2024

 48. 23/05 07:50

  Οι τιμές σε παραλίες του Μαλεβιζίου για το 2024

 49. 23/05 07:40

  Γαστρονομία Χωρίς Σύνορα στην Τσαγκαράδα Πηλίου

 50. 23/05 07:35

  Δήμος Πάργας: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 51. 22/05 19:25

  Βράβευση του ιδρυτή και προέδρου της Grecotel Νίκου Δασκαλαντωνάκη

 52. 22/05 18:12

  H δωρεά οργάνων σώζει ζωές | Μια ξεχωριστή εκδήλωση για τη γιορτή της μητέρας στο Μαρούσι

 53. 22/05 17:41

  ΣΕΤΚΕ | Προβληματίζουν οι χαμηλές πληρότητες στα μικρά τουριστικά καταλύματα

 54. 22/05 16:36

  NJV Athens Plaza | 33 πλήρως ανακαινισμένα Classic Business δωμάτια

 55. 22/05 16:32

  Oι πολιτιστικές εμπειρίες συνεχίζονται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Επόμενος προορισμός: Κίνα!

 56. 22/05 15:48

  Deloitte: Αυξημένος ο προϋπολογισμός διακοπών των Αμερικανών αυτό το καλοκαίρι

 57. 22/05 14:08

  Ελληνικός τουρισμός 2024 | 942 εκατ. ευρώ οι εισπράξεις, 2,3 εκατ. οι αφίξεις το α' τρίμηνο

 58. 22/05 14:03

  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην ΙΜΕΧ 2024 - Η θέση της Θεσσαλονίκης στον συνεδριακό τουρισμό

 59. 22/05 13:51

  Αναβιώνει το ιστορικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου Mediterranean

 60. 22/05 13:23

  Αμερικανικός τουρισμός: Το 61% θα ταξιδέψει για αναψυχή μέσα στο ερχόμενο 4μηνο - Πόσοι επιλέγουν διαμονή σε ξενοδοχείο

 61. 22/05 12:08

  Booking.com: Το 54% των Αυστραλών θεωρούν σημαντικά τα αειφόρα ταξίδια αλλά όχι προτεραιότητα στην κράτηση

 62. 22/05 11:45

  Porto Carras Pro-Am Aegean Mini Tour με συμμετοχές από 12 χώρες

 63. 22/05 11:10

  Τουρισμός | 15% πάνω από τον πληθωρισμό οι αεροπορικοί ναύλοι - γιατί θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν

 64. 22/05 10:33

  Ισπανικός τουρισμός | +13,6% οι αφίξεις το α' 4μηνο - Μεγάλη αύξηση από τις μακρινές αγορές

 65. 22/05 10:15

  Πιερία | Εύσημα από την τουριστική ηγεσία για τις δράσεις τουριστικής προβολής

 66. 22/05 10:10

  Προβολή της Κρήτης και της Χίου στη Νότια Ιταλία - εκδήλωση στη Νάπολη

 67. 22/05 07:20

  ΕΟΤ | Πρόσκληση για Προϊστάμενο στο Γραφείο Αυστραλίας

 68. 22/05 07:16

  Συνέδριο Πάρος-Αντίπαρος-Δεσποτικό στην Πάρο

 69. 22/05 07:13

  «Φόρουμ Εθελοντών 2024: Ενωμένες Καρδιές, Δυναμική Δράση» στην Πάτρα

 70. 22/05 07:03

  Υπ. Τουρισμού | Έκθεση φωτογραφίας με υλικό του Φιλέλληνα Αμερικανού φωτογράφου Robert McCabe

 71. 21/05 22:18

  Δήμος Ρεθύμνης: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 72. 21/05 18:46

  Η Ryannair δεν ενδιαφέρεται για τα πακέτα διακοπών - Κοντά σε συμφωνία με 10 από τους 11 μεγαλύτερους OTAs

 73. 21/05 15:42

  Παράταση έως 25 Ιουνίου στα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού για τους δικαιούχους του ΛΑΕ

 74. 21/05 14:45

  ΕΛΣΤΑΤ: +5% οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενα δωμάτια το Μάρτιο

 75. 21/05 14:26

  UN Tourism: Στο 97% του 2019 ο παγκόσμιος τουρισμός το α’ τρίμηνο του 2024, +1% οι διεθνείς αφίξεις στη Μεσόγειο

 76. 21/05 14:11

  Όλγα Κεφαλογιάννη | Πόλος έλξης οι περιοχές πολιτιστικής δραστηριότητας

 77. 21/05 14:03

  Μαθητές Λυκείου της Λιέγης ήρθαν για 15η φορά στη Ρόδο!

 78. 21/05 13:56

  ΕΟΤ: Προβολή της ελληνικής γαστρονομίας και της Αττικής σε Ρουμανία και Σερβία

 79. 21/05 12:54

  Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: 21η η Ελλάδα στον παγκόσμιο τουριστικό δείκτη του 2024 – Σε επίπεδα 2019 ο παγκόσμιος τουρισμός

 80. 21/05 12:11

  RND | Μία ακόμη χρονιά κλειστό το Ναυάγιο της Ζακύνθου

 81. 21/05 11:52

  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο | Αμφισβητείται η αποζημίωση για καθυστέρηση πτήσης λόγω έλλειψης προσωπικού στο αεροδρόμιο

 82. 21/05 11:46

  Συναντήσεις Κεφαλογιάννη με τον Πρέσβη του Ιράκ και την Πρέσβη της Σλοβακίας

 83. 21/05 11:33

  Ελληνικός τουρισμός 2024 | +28,2% οι εισπράξεις, +24,5% οι αφίξεις το α΄τρίμηνο

 84. 21/05 10:39

  Μεσογειακός τουρισμός | Ελλάδα και Πορτογαλία οι πιο ανθεκτικοί προορισμοί στην κλιματική αλλαγή - η αντίληψη των τουριστών

 85. 21/05 09:50

  ΣΕΒΤ | Η βιομηχανία τροφίμων δεν τροφοδοτεί τον πληθωρισμό

 86. 21/05 09:42

  Domus Blanc Boutique Hotel | Το Γαλλικό Προξενείο των Χανίων έγινε 5αστερο ξενοδοχείο

 87. 21/05 09:38

  Η Όλ. Κεφαλογιάννη κεντρική ομιλήτρια στην τιμητική εκδήλωση για τον ιδρυτή της Grecotel Νίκο Δασκαλαντωνάκη

 88. 21/05 07:40

  Ταξιδιωτικά πακέτα για Ελλάδα προσφέρουν 2 μεγάλα τουριστικά γραφεία στην Ιαπωνία

 89. 21/05 07:38

  Τουριστική προβολή | Βρετανοί αρθρογράφοι στην Ήπειρο - Σέρβοι δημοσιογράφοι σε Πρέβεζα και Μετέωρα

 90. 21/05 07:37

  Δήμος Δυτικής Λέσβου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 91. 21/05 07:29

  Συναυλία Έντεχνου Ωδείου και String Demons στο Ηράκλειο

 92. 20/05 19:44

  «Ημέρες Θάλασσας 2024» στον Πειραιά | 100 δωρεάν εκδηλώσεις από τις 24 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου

 93. 20/05 19:33

  Δημοπρασία για την μίσθωση του κάμπινγκ Καψαλίου Κυθήρων

 94. 20/05 19:21

  Στα Χανιά, για πρώτη φορά, η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος

 95. 20/05 19:15

  Ε.Ξ. Ιωαννίνων | Ποια θέματα συζητήθηκαν με τη νέα Γενική Πρόξενο της Αλβανίας στα Ιωάννινα

 96. 20/05 16:03

  Έτσι θα είναι το νέο 91 Athens Riviera στη Βούλα - Το υβριδικό μοντέλο Private Members Club και Glamping

 97. 20/05 15:53

  SKY express: Στρατηγική συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες British Airways και Etihad

 98. 20/05 15:50

  UN Tourism: Νέο πρωτοποριακό εργαλείο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών

 99. 20/05 14:56

  Μαγιόρκα: Αναβρασμός για τον υπερτουρισμό – Τοπικές οργανώσεις απειλούν με κατάληψη του αεροδρομίου

 100. 20/05 14:08

  Οι δημοτικές αρχές πρέπει να αποφασίζουν για την πόλη που θέλουν