Δήμος Κω: Πρόγραμμα προβολής 300.000 ευρώ για το 2016

Δήμος Κω: Πρόγραμμα προβολής 300.000 ευρώ για το 2016

 Eγκρίθηκε από την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κω το πρόγραμμα προβολής του νησιού για το 2016 με προϋπολογισμό ύψους 300.000 ευρώ.

Στόχος του Προγράμματος είναι ο σχεδιασμός της αποδοτικότερης προβολής του Νησιού και των Τουριστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο νησί. Το πρόγραμμα

περιλαμβάνει δράσεις τουριστικής προβολής σε Ελλάδα και Εξωτερικό αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής και ενημέρωσης. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις οι οποίες

ακολουθούν τις τάσεις του Τουριστικού Marketing και είναι προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελληνικής και Τοπικής πραγματικότητας.

Συγκριτικά με το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του έτους 2015 έχει γίνει αλλαγή ως προς την μελέτη για το Brand name της Κω η οποία δεν έγινε αλλά θα πραγματοποιηθεί το 2016, διότι προστέθηκε η μελέτη για την αποκατάσταση της φήμης του νησιού μας λόγω του μεταναστευτικού προβλήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων με τουριστικούς πράκτορες, επιλεγμένους τουριστικούς bloggers και δημοσιογράφους και σε νέες για την Κω αγορές

όπως ο Λίβανος, το Αζερμπαϊτζάν, η Κίνα αλλά και σε αναδυόμενες, με δράσεις ενημέρωσης, workshops, B2B (Business to Business) στις χώρες ενδιαφέροντος, δημιουργία ταξιδίων γνωριμίας (fam trips) και φιλοξενία δημοσιογράφων και επαγγελματιών του Τουρισμού στην Κω.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης της Κω για το 2016 παρουσιάζεται ως εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των διαθέσιμων εργαλείων και τεχνικών για την προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Κω.

Η σημερινή όμως πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώθηκε με την έκρηξη του μεταναστευτικού προβλήματος, οδηγεί σε επαναπροσδιορισμό του στόχου της Τουριστικής Προβολής της Κω και στην αλλαγή των προτεραιοτήτων που είχαν τεθεί το 2015.

Έτσι ενώ κατά το προηγούμενο έτος η βασική προτεραιότητα και στόχος του Ετησίου Προγράμματος Δράσης ήταν η δημιουργία της ιδιαίτερης τουριστικής ταυτότητας της Κω, για το 2016 ο στόχος της Τουριστικής Προβολής ενώ παραμένει η ίδια προτεραιότητα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση της φήμης της Κω.

Η φιλοσοφία, συνεχίζει να βασίζεται στα 5 κυρίαρχα στοιχεία που είχαν τεθεί για το 2015, εμπλουτίζεται όμως με τον άξονα της επιθετικής πολιτικής για την αποκατάσταση της φήμης, ενώ προστίθεται ακόμη ένας άξονας που αφορά την στόχευση νέων αγορών.

Έτσι, οι άξονες διαμορφώνονται ως εξής:

α) Στην μορφολογία του νησιού, με άπειρες επιλογές δημιουργικής και ψυχαγωγικής ενασχόλησης, αναδεικνύοντας το νησί της Κω σαν Τουριστικό Προορισμό Δραστηριοτήτων.

β) Στην κομβική θέση που κατέχει η Κως, μεταξύ των υπόλοιπων νησιών του Βορείου συγκροτήματος των Δωδεκανήσων, αποτελώντας το Τουριστικό & Πολιτιστικό Κέντρο των βορείων Δωδεκανήσων.

γ) Στην αξιοποίηση του Ιπποκράτη και της Ιπποκρατικής ιδέας. Η Ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Κω πρέπει να αποτελεί μέρος, αν όχι πρωταγωνιστικό ρόλο, της τουριστικής προβολής. Η Ιπποκρατική ταυτότητα της Κω δίνει την δυνατότητα, η Κως να αποτελέσει πρωταγωνιστή στον Συνεδριακό τουρισμό.

δ)Στην ανάδειξη της γαστρονομίας και του οινικού τουρισμού, μέσα από την ενίσχυση και προβολή των τοπικών προϊόντων και συνταγών, σε μια συνέργεια επιχειρηματιών και παραγωγών. Τελικό στόχο αποτελεί η αναβίωση της Ιπποκρατικής διατροφής και η σύνδεση του πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα.

ε) Στην επιθετική πολιτική για την αποκατάσταση της φήμης του νησιού, η οποία επλήγη με το μεταναστευτικό, με την χρησιμοποίηση όλων των σύγχρονων μέσων.

ζ) Στην προσέγγιση νέων αγορών και την ανανέωση του τουριστικού ρεύματος προς την Κω.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΩ

Ο Δήμος της Κω από το 2009 έχει ήδη τουριστικό λογότυπο το οποίο χρησιμοποιεί σε όλες τις τουριστικές εκθέσεις.

Η επαναξιολόγηση του και η επικαιροποίηση πρέπει να εξεταστεί εφόσον έχουν περάσει ήδη αρκετά χρόνια από την αρχική του σχεδίαση. Το 2015 δεν κατέστη δυνατή η επικαιροποίηση λόγω εντάσεως του φαινομένου του μεταναστευτικού.

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ / CD / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CONTENT / ΘΕΜΑΤΙΚΑ VIDEO ΚΑΙ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)

Το 2015 ο Δήμος προέβη σε παραγωγή εντύπου υλικού δράση που έχει συμβασιοποιηθεί και βρίσκεται στην φάση υλοποίησης.

Μέσα στο 2016 προβλέπεται η κατασκευή διαφημιστικών τσαντών και διαφημιστικών δώρων, η παραγωγή cd rom με video, και έντυπο υλικό σε σχέση με την πολιτική του branding name.

Ο Δήμος βρίσκεται ήδη στην διαδικασία παραγωγής και υλοποίησης έντυπου για τις ποδηλατικές διαδρομές, τόσο στην πόλη της Κω όσο και στην εξοχή. Ταυτόχρονα, για τον εμπλουτισμό, τόσο του προωθητικού υλικού, όσο και για την προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού, όπως ο Οινοτουρισμός, προγραμματίζεται ειδικό έντυπο με τις διαδρομές κρασιού στα αδειοδοτημένα Οινοποιεία της Κω.

Πολύ σημαντική δράση όμως για το 2016 θεωρείται η Δημιουργική Στρατηγική και παραγωγή περιεχομένου για ψηφιακά μέσα.

Σκοπός, η οπτικοποίηση του τουριστικού  προϊόντος, να δημιουργηθεί ιστορία, η οποία θα μετατραπεί σε εμπειρία και θα προωθηθεί στους κατάλληλους στόχους αγορές.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων, ο Δήμος θα προβαίνει στην αναπαραγωγή του υλικού ώστε να υπάρχει πάντα επαρκής ποσότητα υλικού για την παρουσία της Κω στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Η εξωστρέφεια αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα για μακροπρόθεσμη τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα εν μέσω βαθύτατης οικονομικής κρίσης. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η συμμετοχή της Κω στις μεγαλύτερες Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις για το 2016.

Έτσι ο Δήμος θα συμμετάσχει στις παρακάτω εκθέσεις με ενοικίαση περιπτέρου:  

-Ουτρέχτης

-Βερολίνου

-Λονδίνου

-Σουηδίας

-Παρισίου

-Πολωνίας

-Αζερμπαϊτζάν (Μπακού)

-Κων/πολης

-Εκθέσεις γάμου

Το κόστος αυτών θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

Εκτός των ανωτέρω εκθέσεων ο Δήμος θα συμμετάσχει στις κάτωθι τουριστικές εκθέσεις μέσω Περιφέρειας εφόσον βέβαια εξασφαλιστεί η συμμετοχή της:

-Μόσχα

-Βρυξέλλες

-Όσλο

-Χέρνινγκ

-Σμύρνη

- Τελ Αβίβ

-Βιέννη

-Φινλανδία

- Πεκίνο

-Αθήνα

-Θεσσαλονίκη

Για την συμμετοχή στις προαναφερόμενες εκθέσεις προβλέπονται τα σχετικά έξοδα μετακίνησης, έξοδα αποστολής υλικού, ημερήσια αποζημίωση των συμμετασχόντων κλπ.

Σχεδιασμός – Εκτέλεση Καμπάνιας Επικοινωνίας

Η επικοινωνία με τις τουριστικές αγορές είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία μετά τις αρνητικές συνέπειες που είχε η μεταναστευτική ροή στο νησί. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός καμπάνιας επικοινωνίας για την αποκατάσταση της εικόνας και φήμης του τουριστικού προορισμού της Κω, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα:

Α. Στην αξιοποίηση των Ψηφιακών Μέσων (Digital Media),

Β. Την δράση μέσω Κοινωνικών Δικτύων (Social Media),

Γ. Την Υλοποίηση Ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων (PR Activations)

Δ. Την Κινητοποίηση δημοσιογράφων και bloggers τουρισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συνεντεύξεων τύπου και ταξιδίων εξοικείωσης (fam trips).

Ε. Διεξαγωγή Εκδηλώσεων (Events, Workshops B2B) με σκοπό την άμεση επαφή και επικοινωνία με τα στοχευμένα κοινά, τόσο σε ευρύ κοινό, όσο και στους επαγγελματίες της αγοράς όπως πράκτορες και πωλητές των Tour Operators.

Σκοπός είναι η προβολή του προορισμού μέσω των καθοδηγητών γνώμης (opinion leaders) που θα συμβάλουν καταλυτικά στη αναδιαμόρφωση των αντιλήψεων των δυνητικών επισκεπτών.

4. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Μια αποδοτική δράση προβολής του Τουριστικού προϊόντος του Νησιού, είναι οι προσεκτικά σχεδιασμένες έντυπες καταχωρήσεις σε περιοδικά καθώς και σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας του Εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού. Εδώ θα γίνει ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη για πληρωμένα ρεπορτάζ για την Κω, (γνωστά ως advertorials /editorials) με στόχο συγκεκριμένο κοινό, σε συγκεκριμένες αγορές που η Κως παρουσιάζει πρόβλημα, όπως για παράδειγμα η Αγορά της Αγγλίας, της Ολλανδίας και της Σκανδιναβίας.

Επίσης, θα γίνει διερεύνηση επιλεκτικής προβολής σε Μ.Μ.Ε. Αναλυτικότερα στη δράση αυτή προβλέπεται διαφημιστική καταχώρηση σε έντυπα, περιοδικά και εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας υψηλής αναγνωσιμότητας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και τηλεοπτική προβολή σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα ενημέρωσης ή τουριστικής προβολής όπως το facebook, trip advisor, google, zoover.nl και holiday check.

Επίσης προβλέπονται συνεργασίες με εταιρείες για διοργάνωση εκδηλώσεων τουριστικού ενδιαφέροντος στο εσωτερικό – εξωτερικό (road show, workshop, εκδηλώσεις με πράκτορες). Για την ισχυροποίηση της ταυτότητας και του brand name της Κω προβλέπονται μια σειρά από δράσεις όπως συνεργασίες με εταιρείες δημοσίων σχέσεων, σχεδιασμός λογοτύπου κλπ.

Το 2015 ο Δήμος προχώρησε με την διαγωνιστική διαδικασία και βρίσκεται σε στάδιο υπογραφής της σύμβασης με εταιρεία για την διαχείριση του PORTAL και η συνεργασία αυτή έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ένα έτος ενώ το 2016 προβλέπεται η ανανέωση της δράσης με νέο διαγωνισμό.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Ο Δήμος της Κω για το επόμενο έτος προγραμματίζει δράσεις που ακολουθούν τις τάσεις του Τουριστικού Marketing και την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Ειδικότερα προγραμματίζουμε τις εξής δράσεις:

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων με τουριστικούς πράκτορες, επιλεγμένους bloggers και δημοσιογράφους (σε συνεργασία με τα κατά τόπους γραφεία του Ε.Ο.Τ), πρόκειται για μία ιδιαιτέρως χρήσιμη και αποδοτική ενέργεια προβολής, διότι αυτές οι ομάδες επηρεάζουν το τουριστικό ρεύμα από τη χώρα τους.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε νέες για την Κω αγορές όπως ο Λίβανος, το Αζερμπαϊτζάν, η Κίνα, αλλά και σε αναδυόμενες με δράσεις ενημέρωσης B2B (Business to Business) όπου η

φιλοξενία τους στην Κω θεωρείται επιβεβλημένη. Η προβολή των αξιοθέατων του τόπου είναι απολύτως αναγκαία, ώστε να δοκιμάζουν πρώτα το προϊόν για το οποίο θα γράψουν άρθρο ή θα πουλήσουν.

Ενθύμια – Διαφημιστικά Δώρα

Στο πλαίσιο των γενικότερων δημοσίων σχέσεων είναι επιβεβλημένη η παραγωγή διαφημιστικών δώρων καθώς και ενθύμιων, cd, usb, καπελάκια, ομπρέλες, mouse pad, σημειωματάρια, τσάντες, computer case, τσαντάκια για αεροπορικά ταξίδια, ανοξείδωτες κούπες, ετικέτες αποσκευών.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Όπως προαναφέρθηκε ο Δήμος θα πρέπει να προβεί σε μια επιθετική πολιτική για την αποκατάσταση της φήμης του νησιού λόγω του μεταναστευτικού προβλήματος.

Η μεγάλη δημοσιότητα που δόθηκε, επηρέασε αρνητικά την τουριστική εικόνα της Κω και ελλοχεύει ο κίνδυνος προβλημάτων κατά την επόμενη τουριστική περίοδο. Η αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων θα πρέπει να γίνει με επαγγελματισμό και μεθοδικότητα.

Έτσι, με την ολοκλήρωση της μελέτης για την αποκατάσταση της φήμης της Κω, όπως αυτή έχει ανατεθεί στο 2015 θα προκύψει μία σειρά δράσεων τις οποίες προτείνεται η υλοποίησή τους στις οποίες ο ΕΟΤ θα έχει καθοριστικό ρόλο.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Ερευνα
 1. 27/01 15:31

  Αγγλία:Τέλος στις μάσκες και στους περιορισμούς

 2. 27/01 13:48

  Ο πληθωρισμός οδηγεί στην φτώχεια πολλούς Βρετανούς

 3. 27/01 12:43

  Airbnb: 20 εκατ. δολάρια για αποζημιώσεις επισκεπτών που ακυρώθηκε η κράτησή τους λόγω COVID

 4. 27/01 12:24

  Πιερία: Ο προορισμός που σε μαγεύει όλες τις εποχές του χρόνου

 5. 27/01 12:13

  Έδεσσα: Η ελληνική «πόλη των νερών» που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο

 6. 27/01 11:16

  Ρωσικός τουρισμός | Με εκπτώσεις έως 55% οι προκρατήσεις για διακοπές στην Ελλάδα το 2022 - Οι δημοφιλείς προορισμοί

 7. 27/01 10:42

  Πράσινος προορισμός γίνεται το Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου - "πράσινο αστέρι" στα ξενοδοχεία

 8. 27/01 10:37

  On the Beach: Ρεκόρ διετίας στις κρατήσεις διακοπών στη Βρετανία - Απογειώνονται Ρόδος και Κρήτη

 9. 27/01 09:43

  Ξενοδοχεία | Μεγαλομέτοχος της Four Seasons o Μπιλ Γκέιτς

 10. 27/01 09:33

  Ε.Ε. | Ψηφιακά δικαιώματα και ψηφιακές αρχές για όλους τους κατοίκους της ΕΕ

 11. 27/01 09:15

  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Το αναπτυξιακό όραμα έως το 2025 και η θέση του τουρισμού

 12. 27/01 09:15

  Αποφάσεις για νέα ξενοδοχεία σε Μύκονο και Ζαγόρι

 13. 27/01 09:10

  Eurostat: Ραγδαία αύξηση των διαδικτυακών μαθημάτων στην ΕΕ

 14. 27/01 09:05

  Eπιχορηγήσεις 2 δύο ξενοδοχεία σε Αθήνα και Κω

 15. 27/01 09:00

  Πώς θα επηρεάσει η άνοδος της Ασίας τα διεθνή ταξίδια

 16. 26/01 17:24

  Holidaycheck: Διεθνείς διακρίσεις για τα ξενοδοχεία Atrium στη Ρόδο

 17. 26/01 17:06

  Ο Δήμος Ναυπλιέων σχολιάζει την παγκόσμια διάκρισή του από την Booking.com

 18. 26/01 15:59

  Ευρωβαρόμετρο: Η κλιματική αλλαγή η μεγαλύτερη πρόκληση- Ανεργία και μεταναστευτικό "καίνε" τους Έλληνες

 19. 26/01 15:52

  Κ.Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση να ακούσει την κραυγή αγωνίας των ξενοδόχων της Θεσσαλονίκης

 20. 26/01 15:44

  Τα δικαιώματα των καταναλωτών στις οδικές μετακινήσεις και στις μετακινήσεις με τα μέσα σταθερής τροχιάς

 21. 26/01 13:20

  Τουρισμός | Ηνωμένο Βασίλειο: Οι κρατήσεις προσεγγίζουν τα προ πανδημίας επίπεδα

 22. 26/01 13:02

  Κύπρος | Διαδικτυακή παρουσίαση 12 σχεδίων επιχορηγήσεων

 23. 26/01 12:23

  ΕΕ | Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ αρκεί για τα ταξίδια- όχι άλλοι περιορισμοί

 24. 26/01 11:58

  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | Δυναμικό άνοιγμα στην ισπανική τουριστική αγορά

 25. 26/01 11:39

  Κύπρος | Τουρισμός: Η έλλειψη προσωπικού σε ξενοδοχεία και εστιατόρια απειλεί την ανταγωνιστικότητα

 26. 26/01 11:20

  Ενώσεις μεταφορών και τουρισμού: Έκκληση προς τα κράτη της ΕΕ να ευθυγραμμίσουν τους ταξιδιωτικούς κανόνες

 27. 26/01 11:10

  Συμβούλιο της ΕΕ: Περιορισμοί με βάση την ατομική υγεία και όχι την περιοχή προέλευσης του ταξιδιώτη

 28. 26/01 10:52

  Όμιλος Sani/Ikos: Συνεντεύξεις σε πόλεις της Β. Ελλάδος για πρόσληψη προσωπικού

 29. 26/01 10:50

  Φύση και ιστορία σε ένα ταξίδι: Απόδραση στο Κιλκίς

 30. 26/01 10:43

  ΔΝΤ: Επιβραδύνεται η οικονομική ανάπτυξη

 31. 26/01 10:34

  Θεσσαλονίκη: Εκεί που χτυπά η καρδιά της Κεντρικής Μακεδονίας

 32. 26/01 10:07

  Ο CEO της Airbnb θα ζει όλο το 2022 ως ψηφιακός νομάς για να βελτιώσει τις εμπειρίες

 33. 26/01 09:10

  Eπιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία στην καρδιά της Αθήνας

 34. 26/01 09:05

  Εγκρίσεις για νέα ξενοδοχεία σε Θεσσαλονίκη και Ζάκυνθο

 35. 26/01 09:00

  Hilton: Η ανάπτυξη ως αντίδοτο στην πανδημία και εφόδιο για το μέλλον του κλάδου

 36. 26/01 08:54

  Ολλανδία: Συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών

 37. 26/01 08:51

  Ταξίδια στο εξωτερικό και συνάλλαγμα: Τι πρέπει να προσέξει ο ταξιδιώτης του σήμερα

 38. 25/01 20:34

  Aegean - Olympic | Περιορισμένες τροποποιήσεις πτήσεων την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου - ποιες ακυρώνονται

 39. 25/01 20:14

  Οι "Γαστρονομικές Κοινότητες" του Γιώργου Πίττα παρουσιάζονται στην HORECA 2022

 40. 25/01 15:41

  MSC και Lufthansa διεκδικούν την ITA Airways

 41. 25/01 15:31

  ΤUI: Νέες συνδέσεις από το Αμβούργο προς Ηράκλειο, Κω και διεύρυνση θέσεων προς Ρόδο

 42. 25/01 14:06

  ΠΟΤ: Γιατί οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί δεν λειτουργούν

 43. 25/01 13:52

  Booking.com: Το Ναύπλιο η τέταρτη πιο φιλόξενη πόλη στον κόσμο για τους ταξιδιώτες το 2022

 44. 25/01 12:26

  ETC: Οι αξίες των ταξιδιωτών καθορίζουν την κράτηση «πράσινων» διακοπών – Οι 4 ομάδες ταξιδιωτών

 45. 25/01 11:47

  Αργία και αύριο Τετάρτη σε Αττική, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη

 46. 25/01 11:19

  Ε.Ε. | Προσαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τον ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή

 47. 25/01 10:34

  Aegean - Olympic | Ποιες πτήσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη

 48. 25/01 09:52

  Βρετανικός τουρισμός | Τέλος τα τεστ για τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες- Ανοίγουν οι κρατήσεις τον Φεβρουάριο

 49. 25/01 09:26

  Επιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη

 50. 25/01 09:24

  Πράσινο φως για υπομίσθωση ακινήτου του ΕΦΚΑ στο κέντρο της Αθήνας

 51. 25/01 09:23

  Ανάπτυξη 7% για την ισραηλινή οικονομία το 2021 - Συρρίκνωση του τουρισμού και της εστίασης

 52. 25/01 09:21

  Ψηφιακό Ταξίδι στη Σπιναλόγκα

 53. 25/01 09:19

  Βέλγιο: Aυξήσεις μισθών και εκτιμήσεις για καλύτερη πορεία της οικονομίας μετά το α' τρίμηνο

 54. 24/01 15:50

  Ημαθία: Ένας μοναδικός συνδυασμός των θησαυρών της φύσης και της ιστορίας

 55. 24/01 15:45

  LG και Creta Maris Beach Resort αναβαθμίζουν την εμπειρία διαμονής των επισκεπτών στην Κρήτη

 56. 24/01 13:43

  Η «έξω από τα δόντια» άποψη του πρώην «μεγάλου αφεντικού» του T. Cook για το μέλλον του τουρισμού

 57. 24/01 12:53

  Νέο ντοκιμαντέρ από το WWF Ελλάς για τον αλιευτικό τουρισμό

 58. 24/01 12:42

  ΞΕΕ | ΙΤΕΠ: -35% ο τζίρος των ξενοδοχείων το 2021 έναντι του 2019 | Ίδιες τιμές το 2022 από την πλειονότητα

 59. 24/01 11:45

  Ε.Ξ. Ιωαννίνων: Συνάντηση εργασίας με τον Βουλευτή Σταύρο Καλογιάννη για τις υποδομές και τον τουρισμό

 60. 24/01 11:34

  Τα μνημεία UNESCO της Θεσσαλονίκης στην πλατφόρμα Τεχνών και Πολιτισμού Google

 61. 24/01 11:28

  «Με λένε Κόβιντ και δεν είμαι ιός»...

 62. 24/01 11:03

  Βρετανία: Περιορίζεται ο κίνδυνος για πτήσεις - φαντάσματα

 63. 24/01 10:44

  TUI Αυστρίας: Η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για οικογενειακές διακοπές το 2022

 64. 24/01 10:42

  Συνάντηση Ξενοδόχων Καστοριάς - Ζαχαράκη | Δύο σημαντικές δράσεις για την μετεξέλιξη του τουρισμού της Καστοριάς

 65. 24/01 10:32

  Easyjet: Nέα σύνδεση με Ηράκλειο από την Ελβετία

 66. 24/01 09:58

  Παράταση αεροπορικών οδηγιών πτήσεων εξωτερικού έως τις 7 Φεβρουαρίου

 67. 24/01 08:31

  Αλλαγή χρήσης κτιρίων για τη λειτουργία ως ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας

 68. 24/01 08:27

  Airbnb: Δωρεάν διαμονή για ένα χρόνο στη Σαμπούκα της Σικελίας

 69. 24/01 08:25

  Ολλανδία: Μέτρα για τη στεγαστική κρίση με 100.000 νέες κατοικίες προσιτές σε κατοίκους με χαμηλά εισοδήματα

 70. 24/01 08:22

  Ριζικές μεταρρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία της Ισπανίας

 71. 24/01 08:20

  To ελληνικό γιαούρτι κατακτά την ιταλική αγορά

 72. 23/01 09:05

  Ένα μήλο την ημέρα: Καλές πρακτικές ανάπτυξης και προώθησης καλλιεργειών από το Πανεπιστήμιο Cornell

 73. 23/01 09:05

  Four Seasons: Τρία νέα πολυτελή ταξίδια Private Jet για το 2023

 74. 23/01 08:16

  Ο όμιλος Davidson Hospitality θα λειτουργήσει τη συλλογή Davenport Hotel της KSL Capital Partners

 75. 22/01 12:02

  Επιμήκυνση σεζόν: Τι δείχνει η εξέλιξη του κύκλου εργασιών σε εστίαση και τουρισμό σε νησιά των Κυκλάδων

 76. 22/01 11:55

  Β.Κικίλιας | Ο τουρισμός θα πρωταγωνιστήσει το 2022

 77. 22/01 11:53

  Ιαπωνία: Πως επηρεάζονται τα εστιατόρια από τα νέα περιοριστικά μέτρα

 78. 22/01 11:50

  Έρευνα GBTA: Η Omicron μειώνει την ορμή των παγκόσμιων επαγγελματικών ταξιδιών

 79. 22/01 11:48

  Σε άνοδο ο τουρισμός στη Στρούγκα της Β.Μακεδονίας

 80. 22/01 11:44

  Μήλος, Κερκίνη και Πίνδος ανάμεσα στα "κρυμμένα θαύματα της Ευρώπης" του National Geographic

 81. 21/01 15:55

  Αύξηση 167% του τζίρου στα καταλύματα της χώρας το Νοέμβριο - Έσπασε τα ρεκόρ η Μύκονος

 82. 21/01 15:48

  Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας στα υδατοδρόμια Κέρκυρας και Παξών

 83. 21/01 15:28

  Αύξηση 144,6% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 11μηνο του 2021

 84. 21/01 15:19

  ΕΠΟΤ | Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού

 85. 21/01 14:26

  Condor: Περισσότεροι προορισμοί στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι μέσω της Sky Express

 86. 21/01 13:46

  WTTC: Απογείωση των κρατήσεων στα ενδοευρωπαϊκά ταξίδια το Πάσχα και το καλοκαίρι - Οι top προορισμοί

 87. 21/01 13:10

  Έρευνα: Μηδενική η χρησιμότητα των τεστ στη μείωση διασποράς των παραλλαγών COVID

 88. 21/01 12:54

  Κύπρος: Σχέδιο Δράσης για την ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων από την 1η Μαρτίου

 89. 21/01 12:51

  Η Τουρκία πρωτοπόρος στην οργάνωση εθνικού σχεδίου αειφόρου τουρισμού

 90. 21/01 12:40

  Ο πλανήτης ετοιμάζεται για άρση των περιοριστικών μέτρων την Άνοιξη

 91. 21/01 12:15

  Ην. Βασίλειο: Αύξηση των διεθνών πτήσεων αυτό το Φεβρουάριο έναντι του 2021, μείωση από το 2020

 92. 21/01 12:11

  Ηλεκτρικά Ποδήλατα στο Δήμο Ναυπλιέων – Πρόβλεψη και για Ηλεκτρικά Ποδήλατα ΑμεΑ

 93. 21/01 12:05

  ΕΟΤ Κάτω Χωρών | Οnline επαγγελματική πλατφόρμα για δικτύωση με τουριστικούς πράκτορες

 94. 21/01 11:56

  Aποκατάσταση του Αρχαίου Διόλκου και διαμόρφωσή του σε οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο

 95. 21/01 10:50

  Έρευνα της ΕΕ | Αμφιβολίες για την αυθεντικότητα των αξιολογήσεων και σε ιστοτόπους ταξιδιωτικών κρατήσεων

 96. 21/01 10:36

  Ε.Ξ. Ηρακλείου: Συνάντηση με την Σοφία Ζαχαράκη για την έλλειψη προσωπικού στα ξενοδοχεία και την εκπαίδευση

 97. 21/01 10:27

  Τουριστικά λεωφορεία και γραφεία | Παρέμβαση Μητσοτάκη για ένταξή τους στον αναπτυξιακό ζητεί η ΓΕΠΟΕΤ

 98. 21/01 08:45

  Marriott Bonvoy: Ο γύρος του κόσμου σε 300 ημέρες για 3 τυχερούς ταξιδιώτες

 99. 21/01 08:30

  Συνεργασία Hilton με Guild Education για τη συνεχή εκπαίδευση των ομάδων της

 100. 21/01 08:17

  Επιχορηγήσεις για 2 πολυτελή ξενοδοχεία σε Αθήνα και Μύκονο