Περιφέρεια Θεσσαλίας: Διαγωνισμός για το Πολιτιστικό Συμπόσιο Ολύμπου

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Διαγωνισμός για το Πολιτιστικό Συμπόσιο Ολύμπου

H Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε  τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου <>.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους,  στις 25 Μαίου  από 9:00 έως 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού, Πλ. Κουμουνδούρου, Γραφείο 212, 2ος όροφος.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή στις 26 Μαΐου  και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Το Έργο «Πολιτιστικό Συμπόσιο Ολύμπου»

Το «Πολιτιστικό Συμπόσιο Ολύμπου» αποσκοπεί στην προβολή και ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών, ιστορικών και λαογραφικών στοιχείων της περιοχής του Ολύμπου σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο, φέρνοντας τους πολίτες και επισκέπτες της Θεσσαλίας σε επαφή με την ιστορία, τον πολιτισμό και τα ήθη και έθιμα του Ολύμπου. Οι Δήμοι Ελασσόνας και Τεμπών, στους οποίους θα λάβουν χώρα οι δράσεις του έργου, διαθέτουν μοναδικά στοιχεία που πρέπει να αναδεικνύονται και να αποτελούν συστατικά του γενικότερου τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλίας. Το έργο, μεταξύ άλλων θα βοηθήσει στην προβολή της περιοχής του Ολύμπου και στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, στην ανάπτυξη της επισκεψιμότητας, στην ενίσχυση των τουριστικών ροών και στην παροχή προστιθέμενης αξίας στις τοπικές επιχειρήσεις.

Το Πολιτιστικό Συμπόσιο Ολύμπου περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις:

1) Τίτλος: “Το Άγγιγμα της Μυθολογίας και της Παράδοσης στη Σύγχρονη Εποχή” - Έκθεση Παραδοσιακών Εργαλείων και Φωτογραφίας - Παρουσίαση Παραδοσιακών Χορών

Στο πλαίσιο της πρώτης θεματικής δράσης θα πραγματοποιηθεί έκθεση φωτογραφίας, έκθεση παραδοσιακών εργαλείων και παρουσίαση παραδοσιακών χορών με θέμα τον Όλυμπο στο Δήμο Ελασσόνας. Στις εκδηλώσεις αυτές θα εμπλακούν ο Δήμος, τοπικοί φορείς, πολιτιστικά σωματεία, σύλλογοι, εθελοντικές οργανώσεις, ιδιώτες, κ.α. που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και υλικό για την εκδήλωση αυτή.

Ενδεικτικά, ο Ανάδοχος, με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να εξασφαλίσει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, τη διάθεση εκθεσιακού υλικού, την κάλυψη του κόστους μετακινήσεων και αμοιβών των χορευτικών συγκροτημάτων, την οργάνωση των χώρων, την προβολή των εκδηλώσεων με την παραγωγή έντυπου υλικού (αφίσες, φυλλάδια), τη φωτογράφηση των εκδηλώσεων.

2) Τίτλος: “Όλυμπος, το Βουνό των Θεών - Εξελικτική Πορεία στο Πέρασμα των Αιώνων” – Συνέδριο για τη Φύση του Ολύμπου

Στο πλαίσιο της δεύτερης θεματικής δράσης θα πραγματοποιηθεί συνέδριο με θέμα τον Όλυμπο στην Ελασσόνα. Το συνέδριο αυτό θα διερευνήσει τις δυνατότητες αξιοποίησης της διεθνούς αναγνωρισιμότητας του Ολύμπου για την ανάδειξή του σε τόπο υψηλών προδιαγραφών ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και μοναδικής τοπικής ταυτότητας, όπως και τις δυνατότητες εντοπισμού, ανάδειξης και αξιοποίησης των πόρων που διαθέτει (π.χ. το κοινωνικό κεφάλαιο, οι απόδημοι, η δικτύωση, οι νέες μορφές εταιρικότητας, το πολιτιστικό κεφάλαιο, οι αγροτοδιατροφικές ιδιαιτερότητες, κ.α.). Παράλληλα με το συνέδριο, θα λάβουν χώρα δράσεις που θα αναδείξουν τον εναλλακτικό χαρακτήρα της περιοχής ειδικά στον τομέα του τουριστικού προϊόντος, όπως ορειβασία, ιππασία, περιήγηση, κ.α. Στις εκδηλώσεις θα εμπλακούν τοπικοί φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εθελοντικές οργανώσεις, σωματεία, σύλλογοι που διαθέτουν εμπειρία και υλικό για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνει την υποστήριξη στη διοργάνωση (διαμόρφωση προγράμματος, οριστικοποίηση εισηγητών, οργάνωση του χώρου εκδήλωσης, διασφάλιση τεχνικού εξοπλισμού σε άρτια λειτουργία, σύνταξη πρακτικών), την ανάπτυξη έντυπου υλικού για την εκδήλωση (folders, φυλλάδιο, αφίσα), τη φωτογράφηση της εκδήλωσης, την εξασφάλιση μικρού catering.

3) Τίτλος: ”Όλυμπος: Τοπική Οινική Παραγωγή και Γευσιγνωσία” – Έκθεση Οινικών Προϊόντων και Δράση Γευσιγνωσίας

Στο πλαίσιο της τρίτης θεματικής δράσης θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Τεμπών (Μουσείο Οίνου – Αμπέλου στη Ραψάνη) έκθεση οινικών προϊόντων και δράση γευσιγνωσίας. Ειδικοί εισηγητές θα παρουσιάσουν τις ποικιλίες της περιοχής του Ολύμπου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κρασιών και τις προοπτικές διείσδυσής τους στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση προϊόντων οινοποιείων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ενώ γευσιγνώστες θα αξιολογήσουν τα κρασιά αυτά. Στις εκδηλώσεις θα εμπλακούν ο Δήμος, τοπικοί φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις που θα εκθέσουν και θα διαθέσουν τα οινικά προϊόντα.

Ο Ανάδοχος, με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα εξασφαλίσει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, την οργάνωση των χώρων, και την προβολή των εκδηλώσεων με την παραγωγή έντυπου υλικού (αφίσα, φυλλάδιο).

4) Τίτλος: “Η Φύση του Ολύμπου” - Διαγωνισμός και Έκθεση Παιδικής Ζωγραφικής με Θέμα την Πανίδα και Χλωρίδα της Περιοχής – Θεατρικό Παιχνίδι με Θέμα τον Όλυμπο

Στο πλαίσιο της τέταρτης θεματικής δράσης θα πραγματοποιηθεί στην Ελασσόνα διαγωνισμός και έκθεση παιδικής ζωγραφικής με θέμα την πανίδα και χλωρίδα της περιοχής του Ολύμπου, όπως και θεατρικό παιχνίδι. Στις εκδηλώσεις θα εμπλακούν η Δ/νση Α’βάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, η τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελασσόνας, τοπικοί φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, σύλλογοι που διαθέτουν το κατάλληλο υλικό και μπορούν να συνεισφέρουν για την εκδήλωση αυτή. Τα βραβευθέντα έργα των μαθητών/τριών θα παρουσιαστούν στην έκθεση ζωγραφικής που θα διοργανωθεί στο ΚΠΕΕ.

Ο Ανάδοχος, με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα εξασφαλίσει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και τα υλικά ζωγραφικής, θα οργανώσει τους χώρους, θα προβεί στην προβολή των εκδηλώσεων με την παραγωγή έντυπου υλικού (αφίσα, φυλλάδιο, μπλουζάκια).

5) Τίτλος: “Ο Όλυμπος της Λαογραφίας και των Παραδοσιακών Εθίμων” – Έκθεση Λαογραφικού Υλικού – Παρουσίαση Παραδοσιακών Εθίμων και Παραδοσιακών Χορών

Στο πλαίσιο της πέμπτης θεματικής δράσης θα πραγματοποιηθεί έκθεση λαογραφικού υλικού, παρουσίαση παραδοσιακών εθίμων και χορών με θέμα τον «Όλυμπο» στο Δήμο Τεμπών.

Στις εκδηλώσεις θα εμπλακούν ο Δήμος, τοπικοί φορείς, πολιτιστικά σωματεία, σύλλογοι, εθελοντικές οργανώσεις, ιδιώτες, και άλλοι που διαθέτουν κατάλληλο υλικό και εμπειρία.

Ο Ανάδοχος, με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα συντονίσει τις δράσεις, θα εξασφαλίσει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, τη διάθεση εκθεσιακού υλικού, τις μετακινήσεις και αμοιβές των χορευτικών συγκροτημάτων, θα οργανώσει τους χώρους, θα προβεί στην προβολή των εκδηλώσεων με την παραγωγή έντυπου υλικού (αφίσα, φυλλάδιο).

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Ερευνα
 1. 26/01 17:24

  Holidaycheck: Διεθνείς διακρίσεις για τα ξενοδοχεία Atrium στη Ρόδο

 2. 26/01 17:06

  Ο Δήμος Ναυπλιέων σχολιάζει την παγκόσμια διάκρισή του από την Booking.com

 3. 26/01 15:59

  Ευρωβαρόμετρο: Η κλιματική αλλαγή η μεγαλύτερη πρόκληση- Ανεργία και μεταναστευτικό "καίνε" τους Έλληνες

 4. 26/01 15:52

  Κ.Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση να ακούσει την κραυγή αγωνίας των ξενοδόχων της Θεσσαλονίκης

 5. 26/01 15:44

  Τα δικαιώματα των καταναλωτών στις οδικές μετακινήσεις και στις μετακινήσεις με τα μέσα σταθερής τροχιάς

 6. 26/01 13:20

  Τουρισμός | Ηνωμένο Βασίλειο: Οι κρατήσεις προσεγγίζουν τα προ πανδημίας επίπεδα

 7. 26/01 13:02

  Κύπρος | Διαδικτυακή παρουσίαση 12 σχεδίων επιχορηγήσεων

 8. 26/01 12:23

  ΕΕ | Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ αρκεί για τα ταξίδια- όχι άλλοι περιορισμοί

 9. 26/01 11:58

  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | Δυναμικό άνοιγμα στην ισπανική τουριστική αγορά

 10. 26/01 11:39

  Κύπρος | Τουρισμός: Η έλλειψη προσωπικού σε ξενοδοχεία και εστιατόρια απειλεί την ανταγωνιστικότητα

 11. 26/01 11:20

  Ενώσεις μεταφορών και τουρισμού: Έκκληση προς τα κράτη της ΕΕ να ευθυγραμμίσουν τους ταξιδιωτικούς κανόνες

 12. 26/01 11:10

  Συμβούλιο της ΕΕ: Περιορισμοί με βάση την ατομική υγεία και όχι την περιοχή προέλευσης του ταξιδιώτη

 13. 26/01 10:52

  Όμιλος Sani/Ikos: Συνεντεύξεις σε πόλεις της Β. Ελλάδος για πρόσληψη προσωπικού

 14. 26/01 10:50

  Φύση και ιστορία σε ένα ταξίδι: Απόδραση στο Κιλκίς

 15. 26/01 10:43

  ΔΝΤ: Επιβραδύνεται η οικονομική ανάπτυξη

 16. 26/01 10:34

  Θεσσαλονίκη: Εκεί που χτυπά η καρδιά της Κεντρικής Μακεδονίας

 17. 26/01 10:07

  Ο CEO της Airbnb θα ζει όλο το 2022 ως ψηφιακός νομάς για να βελτιώσει τις εμπειρίες

 18. 26/01 09:10

  Eπιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία στην καρδιά της Αθήνας

 19. 26/01 09:05

  Εγκρίσεις για νέα ξενοδοχεία σε Θεσσαλονίκη και Ζάκυνθο

 20. 26/01 09:00

  Hilton: Η ανάπτυξη ως αντίδοτο στην πανδημία και εφόδιο για το μέλλον του κλάδου

 21. 26/01 08:54

  Ολλανδία: Συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών

 22. 26/01 08:51

  Ταξίδια στο εξωτερικό και συνάλλαγμα: Τι πρέπει να προσέξει ο ταξιδιώτης του σήμερα

 23. 25/01 20:34

  Aegean - Olympic | Περιορισμένες τροποποιήσεις πτήσεων την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου - ποιες ακυρώνονται

 24. 25/01 20:14

  Οι "Γαστρονομικές Κοινότητες" του Γιώργου Πίττα παρουσιάζονται στην HORECA 2022

 25. 25/01 15:41

  MSC και Lufthansa διεκδικούν την ITA Airways

 26. 25/01 15:31

  ΤUI: Νέες συνδέσεις από το Αμβούργο προς Ηράκλειο, Κω και διεύρυνση θέσεων προς Ρόδο

 27. 25/01 14:06

  ΠΟΤ: Γιατί οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί δεν λειτουργούν

 28. 25/01 13:52

  Booking.com: Το Ναύπλιο η τέταρτη πιο φιλόξενη πόλη στον κόσμο για τους ταξιδιώτες το 2022

 29. 25/01 12:26

  ETC: Οι αξίες των ταξιδιωτών καθορίζουν την κράτηση «πράσινων» διακοπών – Οι 4 ομάδες ταξιδιωτών

 30. 25/01 11:47

  Αργία και αύριο Τετάρτη σε Αττική, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη

 31. 25/01 11:19

  Ε.Ε. | Προσαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τον ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή

 32. 25/01 10:34

  Aegean - Olympic | Ποιες πτήσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη

 33. 25/01 09:52

  Βρετανικός τουρισμός | Τέλος τα τεστ για τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες- Ανοίγουν οι κρατήσεις τον Φεβρουάριο

 34. 25/01 09:26

  Επιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη

 35. 25/01 09:24

  Πράσινο φως για υπομίσθωση ακινήτου του ΕΦΚΑ στο κέντρο της Αθήνας

 36. 25/01 09:23

  Ανάπτυξη 7% για την ισραηλινή οικονομία το 2021 - Συρρίκνωση του τουρισμού και της εστίασης

 37. 25/01 09:21

  Ψηφιακό Ταξίδι στη Σπιναλόγκα

 38. 25/01 09:19

  Βέλγιο: Aυξήσεις μισθών και εκτιμήσεις για καλύτερη πορεία της οικονομίας μετά το α' τρίμηνο

 39. 24/01 15:50

  Ημαθία: Ένας μοναδικός συνδυασμός των θησαυρών της φύσης και της ιστορίας

 40. 24/01 15:45

  LG και Creta Maris Beach Resort αναβαθμίζουν την εμπειρία διαμονής των επισκεπτών στην Κρήτη

 41. 24/01 13:43

  Η «έξω από τα δόντια» άποψη του πρώην «μεγάλου αφεντικού» του T. Cook για το μέλλον του τουρισμού

 42. 24/01 12:53

  Νέο ντοκιμαντέρ από το WWF Ελλάς για τον αλιευτικό τουρισμό

 43. 24/01 12:42

  ΞΕΕ | ΙΤΕΠ: -35% ο τζίρος των ξενοδοχείων το 2021 έναντι του 2019 | Ίδιες τιμές το 2022 από την πλειονότητα

 44. 24/01 11:45

  Ε.Ξ. Ιωαννίνων: Συνάντηση εργασίας με τον Βουλευτή Σταύρο Καλογιάννη για τις υποδομές και τον τουρισμό

 45. 24/01 11:34

  Τα μνημεία UNESCO της Θεσσαλονίκης στην πλατφόρμα Τεχνών και Πολιτισμού Google

 46. 24/01 11:28

  «Με λένε Κόβιντ και δεν είμαι ιός»...

 47. 24/01 11:03

  Βρετανία: Περιορίζεται ο κίνδυνος για πτήσεις - φαντάσματα

 48. 24/01 10:44

  TUI Αυστρίας: Η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για οικογενειακές διακοπές το 2022

 49. 24/01 10:42

  Συνάντηση Ξενοδόχων Καστοριάς - Ζαχαράκη | Δύο σημαντικές δράσεις για την μετεξέλιξη του τουρισμού της Καστοριάς

 50. 24/01 10:32

  Easyjet: Nέα σύνδεση με Ηράκλειο από την Ελβετία

 51. 24/01 09:58

  Παράταση αεροπορικών οδηγιών πτήσεων εξωτερικού έως τις 7 Φεβρουαρίου

 52. 24/01 08:31

  Αλλαγή χρήσης κτιρίων για τη λειτουργία ως ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας

 53. 24/01 08:27

  Airbnb: Δωρεάν διαμονή για ένα χρόνο στη Σαμπούκα της Σικελίας

 54. 24/01 08:25

  Ολλανδία: Μέτρα για τη στεγαστική κρίση με 100.000 νέες κατοικίες προσιτές σε κατοίκους με χαμηλά εισοδήματα

 55. 24/01 08:22

  Ριζικές μεταρρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία της Ισπανίας

 56. 24/01 08:20

  To ελληνικό γιαούρτι κατακτά την ιταλική αγορά

 57. 23/01 09:05

  Ένα μήλο την ημέρα: Καλές πρακτικές ανάπτυξης και προώθησης καλλιεργειών από το Πανεπιστήμιο Cornell

 58. 23/01 09:05

  Four Seasons: Τρία νέα πολυτελή ταξίδια Private Jet για το 2023

 59. 23/01 08:16

  Ο όμιλος Davidson Hospitality θα λειτουργήσει τη συλλογή Davenport Hotel της KSL Capital Partners

 60. 22/01 12:02

  Επιμήκυνση σεζόν: Τι δείχνει η εξέλιξη του κύκλου εργασιών σε εστίαση και τουρισμό σε νησιά των Κυκλάδων

 61. 22/01 11:55

  Β.Κικίλιας | Ο τουρισμός θα πρωταγωνιστήσει το 2022

 62. 22/01 11:53

  Ιαπωνία: Πως επηρεάζονται τα εστιατόρια από τα νέα περιοριστικά μέτρα

 63. 22/01 11:50

  Έρευνα GBTA: Η Omicron μειώνει την ορμή των παγκόσμιων επαγγελματικών ταξιδιών

 64. 22/01 11:48

  Σε άνοδο ο τουρισμός στη Στρούγκα της Β.Μακεδονίας

 65. 22/01 11:44

  Μήλος, Κερκίνη και Πίνδος ανάμεσα στα "κρυμμένα θαύματα της Ευρώπης" του National Geographic

 66. 21/01 15:55

  Αύξηση 167% του τζίρου στα καταλύματα της χώρας το Νοέμβριο - Έσπασε τα ρεκόρ η Μύκονος

 67. 21/01 15:48

  Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας στα υδατοδρόμια Κέρκυρας και Παξών

 68. 21/01 15:28

  Αύξηση 144,6% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 11μηνο του 2021

 69. 21/01 15:19

  ΕΠΟΤ | Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού

 70. 21/01 14:26

  Condor: Περισσότεροι προορισμοί στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι μέσω της Sky Express

 71. 21/01 13:46

  WTTC: Απογείωση των κρατήσεων στα ενδοευρωπαϊκά ταξίδια το Πάσχα και το καλοκαίρι - Οι top προορισμοί

 72. 21/01 13:10

  Έρευνα: Μηδενική η χρησιμότητα των τεστ στη μείωση διασποράς των παραλλαγών COVID

 73. 21/01 12:54

  Κύπρος: Σχέδιο Δράσης για την ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων από την 1η Μαρτίου

 74. 21/01 12:51

  Η Τουρκία πρωτοπόρος στην οργάνωση εθνικού σχεδίου αειφόρου τουρισμού

 75. 21/01 12:40

  Ο πλανήτης ετοιμάζεται για άρση των περιοριστικών μέτρων την Άνοιξη

 76. 21/01 12:15

  Ην. Βασίλειο: Αύξηση των διεθνών πτήσεων αυτό το Φεβρουάριο έναντι του 2021, μείωση από το 2020

 77. 21/01 12:11

  Ηλεκτρικά Ποδήλατα στο Δήμο Ναυπλιέων – Πρόβλεψη και για Ηλεκτρικά Ποδήλατα ΑμεΑ

 78. 21/01 12:05

  ΕΟΤ Κάτω Χωρών | Οnline επαγγελματική πλατφόρμα για δικτύωση με τουριστικούς πράκτορες

 79. 21/01 11:56

  Aποκατάσταση του Αρχαίου Διόλκου και διαμόρφωσή του σε οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο

 80. 21/01 10:50

  Έρευνα της ΕΕ | Αμφιβολίες για την αυθεντικότητα των αξιολογήσεων και σε ιστοτόπους ταξιδιωτικών κρατήσεων

 81. 21/01 10:36

  Ε.Ξ. Ηρακλείου: Συνάντηση με την Σοφία Ζαχαράκη για την έλλειψη προσωπικού στα ξενοδοχεία και την εκπαίδευση

 82. 21/01 10:27

  Τουριστικά λεωφορεία και γραφεία | Παρέμβαση Μητσοτάκη για ένταξή τους στον αναπτυξιακό ζητεί η ΓΕΠΟΕΤ

 83. 21/01 08:45

  Marriott Bonvoy: Ο γύρος του κόσμου σε 300 ημέρες για 3 τυχερούς ταξιδιώτες

 84. 21/01 08:30

  Συνεργασία Hilton με Guild Education για τη συνεχή εκπαίδευση των ομάδων της

 85. 21/01 08:17

  Επιχορηγήσεις για 2 πολυτελή ξενοδοχεία σε Αθήνα και Μύκονο

 86. 21/01 08:12

  Κυνηγοί διαμαντιών: Μία ενδιαφέρουσα τουριστική προοπτική για περιοχές με φυσικά πετρώματα

 87. 21/01 08:05

  Βόρεια Μακεδονία: Tαξιδιωτικό ενδιαφέρον από Ουκρανία και Μολδαβία

 88. 20/01 19:32

  «Διαδικτυακές Ημέρες Καριέρας» για τα ξενοδοχεία της Metaxa Hospitality Group

 89. 20/01 18:47

  Στην εταιρεία «Ορεινός Τουρισμός» μισθώθηκε το Χιονοδρομικό Κέντρο «3-5 Πηγάδια»

 90. 20/01 18:35

  Β. Κικίλιας | Υπόδειγμα βιώσιμου τουριστικού προορισμού η Ρόδος, που θα αντιγράψει όλος ο κόσμος

 91. 20/01 15:37

  Έγκριση μελέτης για ανέγερση πεντάστερου ξενοδοχείου στην Κέρκυρα

 92. 20/01 14:18

  Το αποτύπωμα στα social media επηρεάζει την επαγγελματική ζωή

 93. 20/01 14:09

  Παρέμβαση Λ. Τσιλίδη στη Βουλή για τον Αναπτυξιακό Νόμο και την ανάγκη ένταξης των τουριστικών γραφείων

 94. 20/01 14:06

  Marco Polo: Δεκαήμερο πακέτο διακοπών στην Ελλάδα το 2022

 95. 20/01 14:01

  H Emirates συνεχίζει κανονικά τις πτήσεις της στις ΗΠΑ

 96. 20/01 13:29

  Ο CEO της DER Touristik νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Ένωσης Τουρισμού Γερμανίας

 97. 20/01 13:19

  Κ.Νοτοπούλου | Επιτακτική η ανάγκη στήριξης των τουριστικών γραφείων

 98. 20/01 13:12

  Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Skippers και ναυλομεσιτών και διαχειριστών σκαφών

 99. 20/01 13:04

  «The Rhodes Co-Lab»: Συνεργασία με την TUI για την ανάδειξη της Ρόδου σε πρότυπο βιώσιμου τουρισμού

 100. 20/01 12:47

  Oλοκληρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων από μεγάλες μονάδες εστίασης στο Ηράκλειο