Περιφέρεια Θεσσαλίας: Διαγωνισμός για το Πολιτιστικό Συμπόσιο Ολύμπου

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Διαγωνισμός για το Πολιτιστικό Συμπόσιο Ολύμπου

H Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε  τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου <>.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους,  στις 25 Μαίου  από 9:00 έως 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού, Πλ. Κουμουνδούρου, Γραφείο 212, 2ος όροφος.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή στις 26 Μαΐου  και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Το Έργο «Πολιτιστικό Συμπόσιο Ολύμπου»

Το «Πολιτιστικό Συμπόσιο Ολύμπου» αποσκοπεί στην προβολή και ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών, ιστορικών και λαογραφικών στοιχείων της περιοχής του Ολύμπου σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο, φέρνοντας τους πολίτες και επισκέπτες της Θεσσαλίας σε επαφή με την ιστορία, τον πολιτισμό και τα ήθη και έθιμα του Ολύμπου. Οι Δήμοι Ελασσόνας και Τεμπών, στους οποίους θα λάβουν χώρα οι δράσεις του έργου, διαθέτουν μοναδικά στοιχεία που πρέπει να αναδεικνύονται και να αποτελούν συστατικά του γενικότερου τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλίας. Το έργο, μεταξύ άλλων θα βοηθήσει στην προβολή της περιοχής του Ολύμπου και στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, στην ανάπτυξη της επισκεψιμότητας, στην ενίσχυση των τουριστικών ροών και στην παροχή προστιθέμενης αξίας στις τοπικές επιχειρήσεις.

Το Πολιτιστικό Συμπόσιο Ολύμπου περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις:

1) Τίτλος: “Το Άγγιγμα της Μυθολογίας και της Παράδοσης στη Σύγχρονη Εποχή” - Έκθεση Παραδοσιακών Εργαλείων και Φωτογραφίας - Παρουσίαση Παραδοσιακών Χορών

Στο πλαίσιο της πρώτης θεματικής δράσης θα πραγματοποιηθεί έκθεση φωτογραφίας, έκθεση παραδοσιακών εργαλείων και παρουσίαση παραδοσιακών χορών με θέμα τον Όλυμπο στο Δήμο Ελασσόνας. Στις εκδηλώσεις αυτές θα εμπλακούν ο Δήμος, τοπικοί φορείς, πολιτιστικά σωματεία, σύλλογοι, εθελοντικές οργανώσεις, ιδιώτες, κ.α. που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και υλικό για την εκδήλωση αυτή.

Ενδεικτικά, ο Ανάδοχος, με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να εξασφαλίσει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, τη διάθεση εκθεσιακού υλικού, την κάλυψη του κόστους μετακινήσεων και αμοιβών των χορευτικών συγκροτημάτων, την οργάνωση των χώρων, την προβολή των εκδηλώσεων με την παραγωγή έντυπου υλικού (αφίσες, φυλλάδια), τη φωτογράφηση των εκδηλώσεων.

2) Τίτλος: “Όλυμπος, το Βουνό των Θεών - Εξελικτική Πορεία στο Πέρασμα των Αιώνων” – Συνέδριο για τη Φύση του Ολύμπου

Στο πλαίσιο της δεύτερης θεματικής δράσης θα πραγματοποιηθεί συνέδριο με θέμα τον Όλυμπο στην Ελασσόνα. Το συνέδριο αυτό θα διερευνήσει τις δυνατότητες αξιοποίησης της διεθνούς αναγνωρισιμότητας του Ολύμπου για την ανάδειξή του σε τόπο υψηλών προδιαγραφών ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και μοναδικής τοπικής ταυτότητας, όπως και τις δυνατότητες εντοπισμού, ανάδειξης και αξιοποίησης των πόρων που διαθέτει (π.χ. το κοινωνικό κεφάλαιο, οι απόδημοι, η δικτύωση, οι νέες μορφές εταιρικότητας, το πολιτιστικό κεφάλαιο, οι αγροτοδιατροφικές ιδιαιτερότητες, κ.α.). Παράλληλα με το συνέδριο, θα λάβουν χώρα δράσεις που θα αναδείξουν τον εναλλακτικό χαρακτήρα της περιοχής ειδικά στον τομέα του τουριστικού προϊόντος, όπως ορειβασία, ιππασία, περιήγηση, κ.α. Στις εκδηλώσεις θα εμπλακούν τοπικοί φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εθελοντικές οργανώσεις, σωματεία, σύλλογοι που διαθέτουν εμπειρία και υλικό για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνει την υποστήριξη στη διοργάνωση (διαμόρφωση προγράμματος, οριστικοποίηση εισηγητών, οργάνωση του χώρου εκδήλωσης, διασφάλιση τεχνικού εξοπλισμού σε άρτια λειτουργία, σύνταξη πρακτικών), την ανάπτυξη έντυπου υλικού για την εκδήλωση (folders, φυλλάδιο, αφίσα), τη φωτογράφηση της εκδήλωσης, την εξασφάλιση μικρού catering.

3) Τίτλος: ”Όλυμπος: Τοπική Οινική Παραγωγή και Γευσιγνωσία” – Έκθεση Οινικών Προϊόντων και Δράση Γευσιγνωσίας

Στο πλαίσιο της τρίτης θεματικής δράσης θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Τεμπών (Μουσείο Οίνου – Αμπέλου στη Ραψάνη) έκθεση οινικών προϊόντων και δράση γευσιγνωσίας. Ειδικοί εισηγητές θα παρουσιάσουν τις ποικιλίες της περιοχής του Ολύμπου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κρασιών και τις προοπτικές διείσδυσής τους στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση προϊόντων οινοποιείων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ενώ γευσιγνώστες θα αξιολογήσουν τα κρασιά αυτά. Στις εκδηλώσεις θα εμπλακούν ο Δήμος, τοπικοί φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις που θα εκθέσουν και θα διαθέσουν τα οινικά προϊόντα.

Ο Ανάδοχος, με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα εξασφαλίσει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, την οργάνωση των χώρων, και την προβολή των εκδηλώσεων με την παραγωγή έντυπου υλικού (αφίσα, φυλλάδιο).

4) Τίτλος: “Η Φύση του Ολύμπου” - Διαγωνισμός και Έκθεση Παιδικής Ζωγραφικής με Θέμα την Πανίδα και Χλωρίδα της Περιοχής – Θεατρικό Παιχνίδι με Θέμα τον Όλυμπο

Στο πλαίσιο της τέταρτης θεματικής δράσης θα πραγματοποιηθεί στην Ελασσόνα διαγωνισμός και έκθεση παιδικής ζωγραφικής με θέμα την πανίδα και χλωρίδα της περιοχής του Ολύμπου, όπως και θεατρικό παιχνίδι. Στις εκδηλώσεις θα εμπλακούν η Δ/νση Α’βάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, η τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελασσόνας, τοπικοί φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, σύλλογοι που διαθέτουν το κατάλληλο υλικό και μπορούν να συνεισφέρουν για την εκδήλωση αυτή. Τα βραβευθέντα έργα των μαθητών/τριών θα παρουσιαστούν στην έκθεση ζωγραφικής που θα διοργανωθεί στο ΚΠΕΕ.

Ο Ανάδοχος, με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα εξασφαλίσει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και τα υλικά ζωγραφικής, θα οργανώσει τους χώρους, θα προβεί στην προβολή των εκδηλώσεων με την παραγωγή έντυπου υλικού (αφίσα, φυλλάδιο, μπλουζάκια).

5) Τίτλος: “Ο Όλυμπος της Λαογραφίας και των Παραδοσιακών Εθίμων” – Έκθεση Λαογραφικού Υλικού – Παρουσίαση Παραδοσιακών Εθίμων και Παραδοσιακών Χορών

Στο πλαίσιο της πέμπτης θεματικής δράσης θα πραγματοποιηθεί έκθεση λαογραφικού υλικού, παρουσίαση παραδοσιακών εθίμων και χορών με θέμα τον «Όλυμπο» στο Δήμο Τεμπών.

Στις εκδηλώσεις θα εμπλακούν ο Δήμος, τοπικοί φορείς, πολιτιστικά σωματεία, σύλλογοι, εθελοντικές οργανώσεις, ιδιώτες, και άλλοι που διαθέτουν κατάλληλο υλικό και εμπειρία.

Ο Ανάδοχος, με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα συντονίσει τις δράσεις, θα εξασφαλίσει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, τη διάθεση εκθεσιακού υλικού, τις μετακινήσεις και αμοιβές των χορευτικών συγκροτημάτων, θα οργανώσει τους χώρους, θα προβεί στην προβολή των εκδηλώσεων με την παραγωγή έντυπου υλικού (αφίσα, φυλλάδιο).

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 17/06 17:20

  Accor: Σχεδόν όλοι οι ταξιδιώτες διαβάζουν κριτικές επισκεπτών πριν από την κράτηση σε ξενοδοχείο ή resort

 2. 17/06 16:30

  Γαλλία: Ανησυχία για την οικονομία, ανεβαίνουν τα σπρεντ

 3. 17/06 16:20

  Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα στον ξενοδοχειακό κλάδο

 4. 17/06 16:17

  Άνοιξε το InterContinental Crete

 5. 17/06 15:01

  Κυπριακός τουρισμός | Οριακή αύξηση αφίξεων το α' πεντάμηνο- Αυξημένα τα ταξίδια Κυπρίων στην Ελλάδα τον Μάιο

 6. 17/06 14:41

  Ξενοδοχείο St. George Lycabettus | Διαχείριση Εσόδων μέσω της ενσωμάτωσης Τεχνητής Νοημοσύνης

 7. 17/06 13:34

  Lamda Development | Σε εταιρεία της οικογένειας του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου το 2% των μετοχών

 8. 17/06 13:19

  13 Γερμανοί ταξιδιωτικοί πράκτορες μυήθηκαν στα μυστικά της Χαλκιδικής

 9. 17/06 12:40

  Ελλάδα: Θα αποδώσει η εξαήμερη εργασία;

 10. 17/06 11:45

  Πτώχευση FTI | Τι θα γίνει με τα ξενοδοχεία Meeting Point Hotels στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα

 11. 17/06 10:49

  Lonely Planet: Ένα Ελληνικό νησί στα 12 καλύτερα στην Ευρώπη για ονειρικές διακοπές το 2024

 12. 17/06 10:10

  ΕΕ | Προς έγκριση η εξαγορά της ITA Airways από τη Lufthansa

 13. 17/06 09:45

  Δράση ΕΟΤ Γερμανίας: Σε ανοδική πορεία οι κρατήσεις για Θεσσαλονίκη- Χαλκιδική

 14. 17/06 07:18

  Δήμος Κιμώλου: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 15. 17/06 07:17

  Ταξίδι εξοικείωσης στη Θεσσαλονίκη για προβολή σε δημοφιλές έντυπο και site LGBTQI+ στη Γαλλία

 16. 17/06 07:13

  Μουσικά Μαϊστράλια στην Πρέβεζα

 17. 17/06 07:10

  Καλοκαιρινή Συνάντηση Μοτοσικλετιστών στο Στόμιο Λάρισας

 18. 17/06 07:07

  17ος Φυσιολατρικός Αγώνας Δρόμου Αλοννήσου Alonissos Challenge 2024

 19. 16/06 19:12

  Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων | Δωρεά στη μνήμη του π.προέδρου Νίκου Χριστοδούλου

 20. 16/06 07:56

  Διεθνής Γιορτή Πολιτισμού Καραϊσκάκεια στην Καρδίτσα

 21. 15/06 19:58

  Έκτο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμώλου

 22. 15/06 19:48

  To νέο Δ.Σ. του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

 23. 15/06 19:45

  Έκθεση Κρητικού Οίνου Wines@Fortezza 2024 στο Ρέθυμνο

 24. 15/06 19:42

  Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος

 25. 15/06 12:02

  Πτώχευση FTI | Ακυρώθηκαν όλα τα ταξίδια από τις 6 Ιουλίου και μετά- δεν βρέθηκε λύση- εξασφαλισμένα τα χρήματα των πελατών

 26. 14/06 16:47

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Κρυπτόγαμα του Μιχάλη Αλμπάτη | 17 & 18 Ιουνίου - Πειραιώς 260

 27. 14/06 14:50

  Περιορισμοί στον αριθμό κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα το 2025- Σαντορίνη και Μύκονος στο επίκεντρο

 28. 14/06 14:16

  Ποιοι αρχαιολογικοί χώροι θα είναι σήμερα κλειστοί

 29. 14/06 14:16

  Υπ. Τουρισμού | Σε διαβούλευση σ/ν με ρυθμίσεις για πολεοδομικά, αδειοδοτήσεις, ειδικές μορφές, ξεναγούς, κ.ά.

 30. 14/06 14:10

  4.000 πτήσεις από το Ην. Βασίλειο στην Ελλάδα τον Ιούνιο

 31. 14/06 13:56

  Γερμανία: Είναι έτοιμες οι αεροπορικές για το καλοκαίρι

 32. 14/06 13:46

  Η νέα σύνθεση της κυβέρνησης, με αλλαγές στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εργασίας, Γεωργίας και Μεταναστευτικής Πολιτικής

 33. 14/06 12:47

  Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ πολιτιστικές εκδηλώσεις του Ιουνίου

 34. 14/06 12:37

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | EXIT ABOVE – After the tempest

 35. 14/06 11:48

  Πτώχευση FTI: Φόβοι των τουρ οπερέιτορ για αμαύρωση της φήμης της ταξιδιωτικής βιομηχανίας

 36. 14/06 11:13

  Αμερικανικός τουρισμός 2024: Ποιες είναι οι κυριότερες τάσεις που διαμορφώνονται στα ταξίδια

 37. 14/06 10:52

  Ι. Χατζής: Συνάντηση με νέους ξενοδόχους για το μέλλον της φιλοξενίας

 38. 14/06 07:32

  Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 39. 14/06 07:15

  Πρώτο Αμοργιανό Φεστιβάλ

 40. 14/06 06:28

  Προώθηση της Αττικής ως προορισμός κρουαζιέρας στην Αυστρία

 41. 14/06 06:25

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | Συζητούνται οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για δύο ξενοδοχεία

 42. 14/06 06:17

  Εκδήλωση Σαμπαλιώτικα Μπλουγούρια στην Καρδίτσα

 43. 14/06 00:54

  ΣΕΤΕ | Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, ξεχωριστές εμπειρίες

 44. 13/06 20:44

  ΣΕΤΕ | Κ. Μητσοτάκης: Εργαζόμενοι στον τουρισμό καλά αμειβόμενοι- τοπικά πολεοδομικά σχέδια- Αirbnb | η τοποθέτηση Παράσχη

 45. 13/06 17:14

  Τρεις προσφορές για την «Ακτή και Camping Αγίας Τριάδας» στη Θεσσαλονίκη

 46. 13/06 16:27

  Η Ελλάδα δεν έχει υπερτουρισμό | Χρειαζόμαστε μαζικές επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές

 47. 13/06 16:23

  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Rabih Mroué - Looking for a Missing Employee / Ένας υπάλληλος αγνοείται | Πειραιώς 260 - 17 & 18 Ιουνίου

 48. 13/06 16:10

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Rabih Mroué - Looking for a Missing Employee

 49. 13/06 15:40

  Πτώση της ζήτησης και των κρατήσεων στη Μύκονο το 2024 - Ανάλυση της Panadvert

 50. 13/06 15:38

  Premier Inn: 2 στους 5 Βρετανούς τινάζουν στον αέρα τον προϋπολογισμό διακοπών

 51. 13/06 15:11

  Αυτές είναι οι αεροπορικές εταιρίες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις

 52. 13/06 14:01

  Συνήγορος του Πολίτη: Σοβαροί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από τον τουρισμό – Καμπανάκι για επείγουσες μεταρρυθμίσεις

 53. 13/06 13:15

  Ποσειδώνια 2024: Ρεκόρ συμμετοχών με 2.038 εκθέτες από 81 χώρες

 54. 13/06 12:43

  Γενική Συνέλευση ΣΕΤΕ | Όχι σε νέες επιβαρύνσεις στα ξενοδοχεία- 5,1 δισ. ευρώ τουριστικές επενδύσεις το 2023

 55. 13/06 11:47

  WTTC | Τουρκικός τουρισμός: Ρεκόρ επιδόσεων το 2023- αισιόδοξες προοπτικές για την επόμενη 10ετία

 56. 13/06 11:43

  Μνημόνιο συνεργασίας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

 57. 13/06 11:10

  2ο Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ: Γεύσεις και Μελωδίες του Κόσμου στο Ηράκλειο

 58. 13/06 10:39

  Διακοπή λειτουργίας όλων των Αρχαιολογικών Χώρων ενιαίου εισιτηρίου Αθηνών

 59. 13/06 10:37

  Συνάντηση Όλγας Κεφαλογιάννη με τη δήμαρχο Σπετσών

 60. 13/06 10:30

  Aκρόπολη | Κλειστός ο αρχαιολογικός χώρος και σήμερα το μεσημέρι (12.00 - 17.00) - Μετά τις 17.00 όσοι έχουν εισιτήρια

 61. 13/06 10:10

  Βόμβα για τον ελληνικό τουρισμό | Γιατί tour operators απείλησαν να αποσύρουν τουρίστες από περιοχή της Ρόδου

 62. 13/06 10:03

  Εγκρίθηκε η σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος Σπύρου και Ελιάνας Κοκοτού

 63. 13/06 07:53

  Δήμος Λεβαδέων: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 64. 13/06 07:49

  Καραγκούνικες γεύσεις στην Κυψέλη Καρδίτσας

 65. 13/06 07:47

  Φεστιβάλ Τριών Φεγγαριών 2024 στη Λέρο

 66. 13/06 07:43

  Πέμπτο Μαστίχαθλον στη Χίο

 67. 13/06 07:00

  Φιλοξενία Ιταλού δημοσιογράφου στη Σίφνο

 68. 12/06 18:35

  Αυτές είναι οι 19 νέες εγγραφές στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας

 69. 12/06 18:08

  Η TUI λανσάρει τη νέα ξενοδοχειακή μάρκα "The Mora" | Χαλαρή πολυτέλεια: «Όλα μπορούν, τίποτα δεν πρέπει»

 70. 12/06 16:02

  O Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εντάσσεται στην Pharma.Aero

 71. 12/06 14:45

  Institute of Travel & Tourism 2024: Στην Ελλάδα και την Χαλκιδική το κορυφαίο βρετανικό τουριστικό συνέδριο

 72. 12/06 14:13

  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Emanuel Ax – Λεωνίδας Καβάκος – Yo-Yo Ma | 15 Ιουνίου Ωδείο Ηρώδου Αττικού

 73. 12/06 13:45

  Η Greek Meetings Alliance στην IMEX 2024 της Φρανκφούρτης | Κορυφαίος συνεδριακός προορισμός η Ελλάδα

 74. 12/06 13:33

  Ανάδειξη της Αθήνας ως προορισμού κρουαζιέρας στην Αυστριακή αγορά

 75. 12/06 13:32

  Η Χαλκιδική «μάγεψε» τους 270 συμμετέχοντες στο συνέδριο του Institute of Travel & Tourism (IT

 76. 12/06 13:25

  King Jason Zante | Ένα ξενοδοχείο - "πλωτή όαση" ανοίγει η Louis Hotels στη Ζάκυνθο

 77. 12/06 12:48

  Προς διμερή συμφωνία με τις Φιλιππίνες μέχρι τις αρχές του 2025 για εργαζόμενους στον τουρισμό

 78. 12/06 12:35

  Τουρισμός: Ποιες ευρωπαϊκές αγορές πραγματοποίησαν τις μεγαλύτερες ταξιδιωτικές δαπάνες το 2023 - Οι κορυφαίοι προορισμοί

 79. 12/06 12:00

  Νέο ξενοδοχείο στο Κουφονήσι από SWOT Hospitality και Intracom Holdings

 80. 12/06 11:39

  Κοινωνικός τουρισμός | 16.000 έκαναν διακοπές το πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου με voucher της ΔΥΠΑ

 81. 12/06 11:26

  Η Τουρκία στηρίζει την Ελλάδα για την επιστροφή των Μαρμάρων

 82. 12/06 10:53

  Μοναδικά supercars «πλημμυρίζουν» την Αθήνα στις 14 Ιουνίου -Έκθεση στο Ζάππειο

 83. 12/06 10:12

  ΥΠΠΟ | Κλειστός σήμερα το μεσημέρι ο αρχαιολογικός χώρος Ακροπόλεως - τι θα γίνει με όσους έχουν εισιτήριο

 84. 12/06 09:51

  Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης | Διευρυμένο Συμβούλιο στο Ρέθυμνο

 85. 12/06 07:21

  ‘Αρωμα Χίου στην «καρδιά» της Αθήνας

 86. 12/06 07:17

  Σαντορίνη- Θηρασιά | Η νέα απόφαση για την αποφυγή έκθεσης σε κατολισθητικό κίνδυνο

 87. 12/06 07:15

  Συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Europride 2024 Θεσσαλονίκη

 88. 12/06 07:10

  Παραδοσιακή Στράτα 2024 στα Χανιά

 89. 11/06 22:23

  Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 90. 11/06 18:29

  ΑΑΔΕ | Χιλιάδες ευρώ και δολάρια κατασχέθηκαν από επιβάτες στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης

 91. 11/06 18:17

  Η παρέμβαση Κεφαλογιάννη στη σύνοδο του UN Tourism

 92. 11/06 18:16

  Κοινωνικός τουρισμός: Πάνω από 535.000 αιτήσεις για 900.000 voucher – Ανοικτή η πλατφόρμα για παρόχους

 93. 11/06 18:14

  SKY express | Στρατηγικές συμμαχίες με 18 κορυφαίους αερομεταφορείς

 94. 11/06 18:03

  Στην εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ τα ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ έναντι 40 εκατ. ευρώ

 95. 11/06 15:38

  Περιφέρεια Κρήτης: Φιλοξενία Γερμανών τουριστικών πρακτόρων και blogger από τη Βραζιλία

 96. 11/06 15:27

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Aυτό το Σαββατοκύριακο στην Πειραιώς 260: Hip hop battles - Βαλέρια Δημητριάδου - Γιάννης Σκουρλέτης

 97. 11/06 15:22

  Aκρόπολη | Κλειστός ο Αρχαιολογικός Χώρος από τις 12:00 έως τις 17:00 τις επόμενες ημέρες

 98. 11/06 14:52

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Παράσταση "Ενενήντα" της Βαλέριας Δημητριάδου

 99. 11/06 14:49

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Τραγούδια του ελληνικού λαού – Drag ορατόριο

 100. 11/06 14:46

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: AEF Urban Dance Contest στις 15 & 16 Ιουνίου