FedHATTA: Οι προκλήσεις στη διανομή αεροπορικού εισιτηρίου

Α Decrease font Enlarge font
FedHATTA: Οι προκλήσεις στη διανομή αεροπορικού εισιτηρίου

Γράφει ο Γιώργος Μαρούτσος- Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας, Πρόεδρος του Π.Ε.ΤΑ.Γ.Α. και μέλος της Επιτροπής Αεροπορικών Θεμάτων ECTAA

Η αεροπορική μεταφορά αποτελεί σε σχέση με τις τιμές και την διαθεσιμότητα πτήσεων, όχι μόνο ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του τελικού προσφερόμενου προϊόντος στον εισερχόμενο και τον εξερχόμενο τουρισμό αλλά και βασικό αυτόνομο προϊόν  η διανομή του οποίου αποτελεί έργο χιλιάδων τουριστικών γραφείων διεθνώς – μόνο τα ΙΑΤΑ accredited ανέρχονται σε πάνω από 40.000.

Η αγορά των αεροπορικών εισιτηρίων τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεται στο στάδιο συνεχών αλλαγών κυρίως λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ legacy και low fare carriers σε διεθνές επίπεδο αλλά και του εσωτερικού ανταγωνισμού ανάμεσα στους legacy carriers.  Αλλαγές οι οποίες είναι πλέον εφικτές κυρίως λόγω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών.

Γίνεται πια σαφές ότι ουσιαστικές ή λιγότερο σημαντικές αλλαγές που καθημερινά εφαρμόζονται στην διανομή των αεροπορικών εισιτηρίων μέσω των τουριστικών γραφείων δεν είναι αποσπασματικές ή συγκυριακές αλλά κινούνται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση στρατηγικής με στόχο την άμεση επικοινωνία πελάτη-αεροπορικής εταιρείας και την ενδυνάμωση των απευθείας πωλήσεων των αεροπορικών εταιρειών στον καταναλωτή.

Έτσι, τα τουριστικά γραφεία (ΙΑΤΑ ή non IATA) βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη θέση κάθετης σχέσης, ως οργανισμοί διανομής και διάθεσης στον τελικό καταναλωτή αλλά παράλληλα σε μια οριζόντια σχέση άμεσου ανταγωνισμού με τις αεροπορικές εταιρείες –παραγωγών του προϊόντος. Το ενδιαφέρον στοιχείο όμως είναι ότι ενώ οι αεροπορικές εταιρείες ανταγωνίζονται τα τουριστικά γραφεία στις πωλήσεις προς τους πελάτες, ταυτόχρονα ελέγχουν  τον τρόπο και σε μεγάλο βαθμό και το κόστος διανομής όταν αυτές γίνονται μέσω τουριστικού γραφείου. Ο έλεγχος γίνεται μέσω της διατήρησης για πάνω από τρεις δεκαετίες του ίδιου κανονιστικού πλαισίου της ΙΑΤΑ, παρόλο που οι συνθήκες έχουν αλλάξει και η προμήθεια του τουριστικού γραφείου έχει ουσιαστικά μηδενιστεί.

Πώς όμως ελέγχουν το κόστος λειτουργίας του τουριστικού γραφείου;  Απλά, αυξάνοντας τον χρόνο που χρειάζεται το τουριστικό γραφείο για να ενημερώσει ουσιαστικά τον πελάτη του για τις εναλλακτικές που υπάρχουν και τελικά να του διαθέσει ένα εισιτήριο. Τα τελευταία χρόνια κυρίως, βλέπουμε  την αναγκαστική αύξηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν τα τουριστικά γραφεία όπως η υποχρεωτική χρήση αυτόνομων, για κάθε εταιρεία, πλατφορμών για πληροφόρηση, μη διάθεση όλων των προσφερόμενων ναύλων μέσω GDSs, υποχρέωση  για εισαγωγή περισσοτέρων στοιχείων στα PNR  κ.ά.  Έτσι το κόστος παροχής υπηρεσίας ανά εισιτήριο αυξάνεται και δεδομένου ότι τα τουριστικά γραφεία λειτουργούν στην Ελλάδα σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού,  η αύξηση του κόστους θα οδηγήσει νομοτελειακά σε αύξηση των service fees που χρεώνονται στον πελάτη, με αποτέλεσμα τον δυσχερέστερο ανταγωνισμό τους με τις απευθείας πωλήσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Επιπροσθέτως όμως των κοστολογικών παραμέτρων, το τουριστικό γραφείο στα πλαίσια τoυ καθεστώτος της πρακτόρευσης είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει και οποιαδήποτε νέα πολιτική του επιβάλλεται από την ΙΑΤΑ. Παράδειγμα αποτελεί το res 830d σύμφωνα με το οποίο το τουριστικό γραφείο υποχρεούται να εισάγει στα PNR στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη του.  Ενώ το συγκεκριμένο resolution ορίζει ότι τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις αλλαγών ή ακυρώσεων πτήσεων, στην πραγματικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για προτάσεις – προσφορές τελευταίας στιγμής (πχ πρόταση στο gate για upgrade με προνομιακή τιμή) που γίνεται κατευθείαν στον πελάτη.

Η επιβολή στα τουριστικά γραφεία του να κοινοποιούν τα στοιχεία των πελατών τους επιτρέποντας την απευθείας επικοινωνία εγείρει  το ερώτημα «ο επιβάτης είναι πελάτης του τουριστικού γραφείου ή της αεροπορικής εταιρείας;»

Αν το νομικό πλαίσιο που διέπει την σχέση αεροπορικής εταιρείας και τουριστικού γραφείου είναι  το πλαίσιο «πρακτόρευσης» μπορεί ενδεχομένως να υπάρξει κατευθείαν σχέση της αεροπορικής που είναι ο δημιουργός του προϊόντος, έχει σύμβαση μεταφοράς με τον επιβάτη, καθορίζει την τιμή πώλησης (ναύλο) ενώ το τουριστικό γραφείο διανέμει το προϊόν λαμβάνοντας προμήθεια και εκτελώντας συγκεκριμένες εργασίες ακολουθώντας τις εκάστοτε επιταγές που του ορίζονται μέσω της ΙΑΤΑ.

Χωρίς όμως προμήθεια υπάρχει πρακτόρευση ή ο ορισμός της δραστηριότητας είναι εμπορική; Αν ισχύει το δεύτερο η σχέση αεροπορικής εταιρείας- τουριστικού γραφείου είναι καθαρά σχέση προμηθευτή –πελάτη, το τουριστικό γραφείο αγοράζει θέσεις και πουλά με την σειρά του θέσεις στους δικούς του πελάτες, έχοντας το δικαίωμα ορισμού τιμής, όρων μεταφοράς κλπ. Υπό αυτή την οπτική το τουριστικό γραφείο δεν έχει καμία υποχρέωση κοινοποίησης των στοιχείων των πελατών του.

Το ερώτημα αυτό αναδεικνύει και την ανάγκη εκσυγχρονισμού του πλαισίου που διέπει τις σχέσεις τουριστικών γραφείων, αεροπορικών εταιριών και ΙΑΤΑ. Σκοπός του παρόντος δεν είναι η σε βάθος ανάλυση όλων των παραμέτρων που διαμορφώνουν την παρούσα κατάσταση αλλά η ανάδειξη της πολυπλοκότητας και των αλληλεπιδράσεων από επιχειρηματικής, νομικής και εμπορικής πλευράς.

Η πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται δεν αφορά μόνο την ελληνική αγορά αλλά είναι παγκόσμια τάση. Αφορά ένα μεγάλο αριθμό αεροπορικών εταιρειών, την ΙΑΤΑ, τους θεσμούς προστασίας του ανταγωνισμού και μια αγορά μεγαλύτερη των 230 δις ετησίως.

Ως εκ τούτου είναι αδύνατη η διαχείριση του θέματος σε τοπικό επίπεδο με τις προσπάθειες των συλλογικών φορέων μας μόνο. Η ενέργειες πλέον των πανευρωπαϊκών ή παγκοσμίων οργάνων έχουν το κύριο λόγο.  Ήδη συλλογικά όργανα όπως η ECTAA έχουν προσφύγει στην επιτροπή ανταγωνισμού της ΕΕ κατά της ΙΑΤΑ με στόχο τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που διέπει την συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες.

Σε τοπικό επίπεδο, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι συνεχής η προσπάθεια μας για πληροφόρηση των καταναλωτών και τον κρατικών οργάνων ότι τα τουριστικά γραφεία αποτελούν ουσιαστικά τον μόνο πραγματικό σύμβουλο του υποψήφιου ταξιδιώτη. Είναι οι  μόνοι οργανισμοί  πού σε ένα δαιδαλώδες για τον καταναλωτή περιβάλλον διάθεσης του αεροπορικού προϊόντος,  διασφαλίζουν την διαφάνεια των τιμών και την ενημέρωση για το σύνολο των εναλλακτικών επιλογών που υπάρχουν για κάθε μετακίνηση.

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 04/08 14:37

  Στον εισαγγελέα αναρτήσεις για σενάρια συνωμοσίας και μη εφαρμογής των μέτρων κατά του κορωνοϊού

 2. 04/08 14:27

  70% κάτω η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας τον Ιούλιο

 3. 04/08 14:11

  MSC Cruises: Τα πρωτόκολλα που θα επιτρέψουν την επιστροφή της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο (video)

 4. 04/08 14:09

  5 ευρώ ανά επιβάτη τα τέλη για τα υδατατοδρόμια

 5. 04/08 13:56

  Στήριξη των μικρών καταλυμάτων ζητεί η Ομοσπονδία "Κνωσσός"

 6. 04/08 12:13

  Ιδανική παραλία για μονοήμερη εκδρομή και βουτιές σε καθαρά νερά

 7. 04/08 12:11

  Αυτό είναι το Γιβραλτάρ του Αιγαίου που βλέπεις τον ήλιο να βγαίνει από τη θάλασσα

 8. 04/08 12:07

  Η Βίκυ Λοΐζου Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

 9. 04/08 11:51

  Eurowings: Δυνατότητα κράτησης της άδειας μεσαίας θέσης στις πτήσεις

 10. 04/08 11:41

  ΕΟΤ: Συνεχίζεται η καμπάνια «Ατέλειωτο Ελληνικό Καλοκαίρι» - Στόχος ο εσωτερικός και εισερχόμενος τουρισμός

 11. 04/08 11:39

  Κροατία: Πάνω από μισό εκατ. Γερμανοί τουρίστες τον Ιούλιο- στο 50% οι αφίξεις σε σχέση με πέρυσι

 12. 04/08 11:32

  243.530 επιβάτες μέσω διεθνών πτήσεων στα αεροδρόμια του Ν.Aιγαίου τον Ιούλιο

 13. 04/08 11:15

  British Airways: Ενεργοποιούνται οι πτήσεις προς Κεφαλονιά τον Αύγουστο

 14. 04/08 11:11

  To δύσκολο καλοκαίρι της Κρήτης

 15. 04/08 11:06

  DER Touristik/ FTI: Νέοι, πιο χαλαροί κανονισμοί για αλλαγές κρατήσεων – Τι ισχύει για ταξίδια έως το 2021

 16. 04/08 10:37

  Οι ιστορικές απώλειες των μεγάλων Γαλλικών επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού

 17. 04/08 10:36

  Προς πώληση το συνεδριακό κέντρο Sava Center στο Βελιγράδι

 18. 04/08 10:35

  50% έκπτωση στα εστιατόρια και τις παμπ της Βρετανίας

 19. 04/08 10:34

  Ισραήλ: 16 Αυγούστου η πιθανή ημερομηνία επανέναρξης πτήσεων

 20. 04/08 10:30

  Πανεπιστήμιο Πατρών: Διαγωνισμός για μίσθωση δωματίων ξενοδοχείων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων

 21. 03/08 19:05

  Μικρή Επίδαυρος: "Έχω μάτια στ' αυτιά" | 7 & 8 Αυγούστου

 22. 03/08 18:46

  Σε φάση επιβίωσης τα ξενοδοχεία- 1.000 δεν άνοιξαν αν και έλαβαν πρωτόκολλα

 23. 03/08 18:42

  Ψηφιοποίηση υπηρεσιών από την Autohellas

 24. 03/08 18:35

  Κάθε εβδομάδα είναι καλύτερη από την προηγούμενη- Σε λειτουργία το 80% των ξενοδοχείων

 25. 03/08 15:45

  Άγριος καυγάς σε αεροπλάνο: Επιβάτες αρνήθηκαν να φορέσουν μάσκα (video)

 26. 03/08 14:58

  EasyJet Holidays: Πρεμιέρα με 4 πτήσεις στην Ελλάδα

 27. 03/08 14:39

  ΙΝΣΕΤΕ: Oι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και στις χώρες προέλευσης των τουριστών στην Ελλάδα

 28. 03/08 14:26

  Πάνω από 100.000 οι διεθνείς αφίξεις στη Ρόδο

 29. 03/08 14:24

  Τεστ κορωνοϊού σε 90 λεπτά στο Ηνωμένο Βασίλειο

 30. 03/08 14:23

  Κορωνοϊός: Πτώση 97,7% στον τουρισμό της Ισπανίας τον Ιούνιο

 31. 03/08 13:55

  Υποχρεωτική η χρήση μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους των πλοίων

 32. 03/08 13:39

  Νέο ξενοδοχείο Selina στην Αθήνα

 33. 03/08 13:34

  Kάθετη μείωση των τιμών στα ξενοδοχεία της Αθήνας

 34. 03/08 13:30

  Κορωνοϊός: Έρχονται οι ηλεκτρονικές συσκευές που θα καταγράφουν τις μετακινήσεις των ταξιδιωτών

 35. 03/08 13:17

  Crystal Cruises: Ακυρώνονται όλες οι κρουαζιέρες μέχρι το τέλος του 2020

 36. 03/08 12:44

  Κανάρια: Οι επαγγελματίες ζητούν τεστ για τους Βρετανούς τουρίστες, για να διασωθεί η σεζόν

 37. 03/08 12:33

  Νέα καμπάνια ανάδειξης του Ελληνικού Τουρισμού από τον ΕΟΤ και τη Mastercard

 38. 03/08 12:29

  Δωρεάν τεστ κορωνοϊού για τους Κύπριους που επιστρέφουν από την Ελλάδα

 39. 03/08 12:15

  10 + 1 Απαντήσεις για το Πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός Για Όλους»

 40. 03/08 12:07

  Εγκαινιάστηκε το πρώτο ελληνικό υποθαλάσσιο μουσείο, στην Αλόννησο

 41. 03/08 12:00

  DER Touristik: Πιο ευνοϊκό μοντέλο προμηθειών για τα τουριστικά γραφεία λόγω πανδημίας

 42. 03/08 11:52

  Η άγνωστη παραλία με τα εξωτικά νερά

 43. 03/08 11:51

  Τέσσερις παραλίες για να βάλεις στο πρόγραμμα

 44. 03/08 11:39

  Γερμανία: Ταξιδιωτική προειδοποίηση για τη βόρεια Ισπανία

 45. 03/08 11:14

  ΑEGEAN και ΣΕΤΕ προσφέρουν μαζί ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών στους ανθρώπους της Πολιτικής Προστασίας

 46. 03/08 10:48

  Seajets: Δωρεάν εισιτήρια στους επιβάτες του χθεσινού δρομολογίου προς Σύρο-Μύκονο λόγω δυσλειτουργίας κλιματισμού

 47. 03/08 10:46

  ΕΕ: Οι ταξιδιωτικοί κανονισμοί προκαλούν σύγχυση

 48. 03/08 10:42

  Βαυαρία: Tαμείο ενίσχυσης ρευστότητας για επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας

 49. 03/08 10:41

  Επέκταση ξενοδοχείου σε Χαλκιδική - Συγχώνευση ξενοδοχειακών εταιρειών σε Κρήτη

 50. 03/08 10:40

  Μετατροπές 2 κτιρίων σε ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

 51. 03/08 10:37

  Η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας στην 1η ψηφιακή εκδήλωση GREEK-NORDIC DIGITAL TRADE WEEK

 52. 03/08 10:36

  Οι διαδικτυακές και ταξιδιωτικές δαπάνες των Βρετανών για το 2019

 53. 03/08 10:35

  Ιστορική μείωση του ΑΕΠ της Γερμανίας

 54. 03/08 10:28

  Επιμελητήριο Χανίων: Διαφημιστική εκστρατεία για την προβολή της Υγειονομικής Ασφάλειας και της Ελκυστικότητας του προορισμού

 55. 01/08 22:22

  Εντατικοποίηση των ελέγχων για τις παράνομες ξεναγήσεις

 56. 01/08 22:13

  Δεν αντέχουμε δεύτερο lockdown- η εφαρμογή των μέτρων θα μειώσει τη διασπορά

 57. 01/08 21:29

  ΥΠΑ: Μόνο στο ΔΑΑ οι πτήσεις από και προς Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία

 58. 01/08 12:17

  Υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους όλο τον Αύγουστο-τα νέα μέτρα για νυχτερινά κέντρα

 59. 01/08 12:06

  Αναστολή συμβάσεων εργασίας στον τουρισμό και τις μεταφορές τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο

 60. 01/08 11:56

  Πόλη φάντασμα η Βαρκελώνη- οι τουρίστες εγκαταλείπουν μαζικά την πόλη

 61. 01/08 11:34

  Σε διαβούλευση το σ/ν για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας -Περιορίζεται η εκτός σχεδίου δόμηση

 62. 01/08 11:32

  Η οριστική λίστα των δικαιούχων και των ωφελουμένων του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους»

 63. 01/08 11:28

  ΥΠΑ: Παράταση απαγόρευσης εισόδου για μη Ευρωπαίους Πολίτες- Μόνο με αρνητικό τεστ από Βουλγαρία, Ρουμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

 64. 31/07 15:34

  Glyfada Maritime Golf Event: Το νέο ναυτιλιακό τουρνουά στις 19 Σεπτεμβρίου στο Γκολφ Γλυφάδας

 65. 31/07 15:18

  Έρευνα: Οι Γερμανοί αναβάλλουν τις διακοπές για το καλοκαίρι του 2021

 66. 31/07 15:07

  Γερμανία: Η Κομισιόν ενέκρινε την κρατική εγγύηση για τα βάουτσερ

 67. 31/07 14:55

  Βρετανία, Γερμανία και Γαλλία εγκαταλείπουν την τουριστική Ισπανία

 68. 31/07 14:53

  Η χρεοκοπία που συγκλονίζει τη Γερμανία

 69. 31/07 14:02

  Tripadvisor: Αυτά είναι τα 10 κορυφαία πάρκα ψυχαγωγίας στην Ελλάδα

 70. 31/07 13:58

  Tripadvisor: Έξι Ελληνικά θαλάσσια πάρκα στα 25 κορυφαία στην Ευρώπη

 71. 31/07 13:38

  Tο 1/3 των πολιτών πρόθυμο να πληρώσει για υπηρεσίες smart city

 72. 31/07 13:22

  Κοινωνικός Τουρισμός ΟΑΕΔ: Άνοιξαν οι συμμετοχές καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εταιριών

 73. 31/07 13:17

  ΓΕΠΟΕΤ: Σε καθεστώς επιδότησης - αποζημίωσης τα τουριστικά λεωφορεία λόγω μειωμένης πληρότητας

 74. 31/07 13:16

  Skyscanner: Δωρεάν διαφήμιση για τις τουριστικές επιτροπές από όλο τον κόσμο

 75. 31/07 13:07

  Jet2: 30.000 επιπλέον θέσεις για Ελλάδα και Τουρκία μετά την αναστολή των πτήσεων στην Ισπανία

 76. 31/07 12:48

  Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού: Το 40% των προορισμών έχει χαλαρώσει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς

 77. 31/07 12:46

  TUI: Μεγάλες αλλαγές στο σύστημα προμηθειών – Τι προβλέπεται για τα τουριστικά γραφεία

 78. 31/07 12:22

  Έρευνα McKinsey: Μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές και στη φύση προτιμούν οι Γερμανοί

 79. 31/07 12:17

  Η παραλία Φονέας και ο μύθος γύρω από το όνομά της

 80. 31/07 12:15

  Κοντινές και όμορφες παραλίες για μονοήμερη

 81. 31/07 11:57

  Κρ. Καραγιαννίδης: «Με ανησυχεί η χαλάρωση με τον κορωνοϊό»

 82. 31/07 11:55

  Γερμανία: Λουκέτο σε ιστορική αλυσίδα τουριστικών γραφείων

 83. 31/07 11:32

  Με υγειονομικά πρωτόκολλα το 64% των ξενοδοχείων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

 84. 31/07 11:29

  Alitalia: Περισσότερες πτήσεις προς διεθνείς προορισμούς τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο

 85. 31/07 11:24

  Τουριστική Χάρτα για την ανάδειξη της Λαμίας ως διεθνούς προορισμού

 86. 31/07 11:22

  Η επόμενη μέρα: Οι Επιτροπές Τουρισμού των Δήμων Παρανεστίου και Βελβεντού

 87. 31/07 11:14

  Ο Δήμος Σκιάθου "επενδύει" στον πεζοπορικό τουρισμό

 88. 31/07 11:07

  Aντιφάσεις στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού: Με μάσκες στις παραλίες της Μαδέρας, χωρίς στη Σουηδία

 89. 31/07 11:05

  Νέες άδειες για ξενοδοχεία σε Φλώρινα και Θάσο

 90. 30/07 16:22

  Απέτυχε η «ασφαλής φιλοξενία» τουριστών στην Αυστρία;

 91. 30/07 16:05

  Αυξάνεται η περίοδος καραντίνας στο Ην. Βασίλειο - Συζητήσεις και για άλλες χώρες στη λίστα καραντίνας

 92. 30/07 16:03

  Μείωση ωραρίου λειτουργίας σε εστιατόρια, μπαρ και καταστήματα στο Τόκιο

 93. 30/07 16:02

  Αφιέρωμα του Discovergreece.com στον εσωτερικό τουρισμό

 94. 30/07 16:00

  Άνοιξε το Galaxy Bar & Restaurant στο Hilton της Αθήνας

 95. 30/07 15:18

  Ryanair: Νέα χειμερινή σύνδεση Αθήνα - Οδησσός

 96. 30/07 15:04

  Η TUI κλείνει 166 καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία

 97. 30/07 15:00

  Aegean Airlines: Διεξαγωγή έκτακτων, ειδικών πτήσεων Μόσχα – Αθήνα

 98. 30/07 14:54

  H Variety Cruises ξεκίνησε κρουαζιέρες στις Κυκλάδες

 99. 30/07 14:39

  Medina Reisen: Πτώχευσε ο γερμανός σπεσιαλίστας διακοπών στην Ελλάδα

 100. 30/07 14:23

  Μείωση των μεγεθών του εσωτερικού τουρισμού στην Ελλάδα το 2019