FedHATTA: Οι προκλήσεις στη διανομή αεροπορικού εισιτηρίου

Α Decrease font Enlarge font
FedHATTA: Οι προκλήσεις στη διανομή αεροπορικού εισιτηρίου

Γράφει ο Γιώργος Μαρούτσος- Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας, Πρόεδρος του Π.Ε.ΤΑ.Γ.Α. και μέλος της Επιτροπής Αεροπορικών Θεμάτων ECTAA

Η αεροπορική μεταφορά αποτελεί σε σχέση με τις τιμές και την διαθεσιμότητα πτήσεων, όχι μόνο ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του τελικού προσφερόμενου προϊόντος στον εισερχόμενο και τον εξερχόμενο τουρισμό αλλά και βασικό αυτόνομο προϊόν  η διανομή του οποίου αποτελεί έργο χιλιάδων τουριστικών γραφείων διεθνώς – μόνο τα ΙΑΤΑ accredited ανέρχονται σε πάνω από 40.000.

Η αγορά των αεροπορικών εισιτηρίων τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεται στο στάδιο συνεχών αλλαγών κυρίως λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ legacy και low fare carriers σε διεθνές επίπεδο αλλά και του εσωτερικού ανταγωνισμού ανάμεσα στους legacy carriers.  Αλλαγές οι οποίες είναι πλέον εφικτές κυρίως λόγω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών.

Γίνεται πια σαφές ότι ουσιαστικές ή λιγότερο σημαντικές αλλαγές που καθημερινά εφαρμόζονται στην διανομή των αεροπορικών εισιτηρίων μέσω των τουριστικών γραφείων δεν είναι αποσπασματικές ή συγκυριακές αλλά κινούνται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση στρατηγικής με στόχο την άμεση επικοινωνία πελάτη-αεροπορικής εταιρείας και την ενδυνάμωση των απευθείας πωλήσεων των αεροπορικών εταιρειών στον καταναλωτή.

Έτσι, τα τουριστικά γραφεία (ΙΑΤΑ ή non IATA) βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη θέση κάθετης σχέσης, ως οργανισμοί διανομής και διάθεσης στον τελικό καταναλωτή αλλά παράλληλα σε μια οριζόντια σχέση άμεσου ανταγωνισμού με τις αεροπορικές εταιρείες –παραγωγών του προϊόντος. Το ενδιαφέρον στοιχείο όμως είναι ότι ενώ οι αεροπορικές εταιρείες ανταγωνίζονται τα τουριστικά γραφεία στις πωλήσεις προς τους πελάτες, ταυτόχρονα ελέγχουν  τον τρόπο και σε μεγάλο βαθμό και το κόστος διανομής όταν αυτές γίνονται μέσω τουριστικού γραφείου. Ο έλεγχος γίνεται μέσω της διατήρησης για πάνω από τρεις δεκαετίες του ίδιου κανονιστικού πλαισίου της ΙΑΤΑ, παρόλο που οι συνθήκες έχουν αλλάξει και η προμήθεια του τουριστικού γραφείου έχει ουσιαστικά μηδενιστεί.

Πώς όμως ελέγχουν το κόστος λειτουργίας του τουριστικού γραφείου;  Απλά, αυξάνοντας τον χρόνο που χρειάζεται το τουριστικό γραφείο για να ενημερώσει ουσιαστικά τον πελάτη του για τις εναλλακτικές που υπάρχουν και τελικά να του διαθέσει ένα εισιτήριο. Τα τελευταία χρόνια κυρίως, βλέπουμε  την αναγκαστική αύξηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν τα τουριστικά γραφεία όπως η υποχρεωτική χρήση αυτόνομων, για κάθε εταιρεία, πλατφορμών για πληροφόρηση, μη διάθεση όλων των προσφερόμενων ναύλων μέσω GDSs, υποχρέωση  για εισαγωγή περισσοτέρων στοιχείων στα PNR  κ.ά.  Έτσι το κόστος παροχής υπηρεσίας ανά εισιτήριο αυξάνεται και δεδομένου ότι τα τουριστικά γραφεία λειτουργούν στην Ελλάδα σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού,  η αύξηση του κόστους θα οδηγήσει νομοτελειακά σε αύξηση των service fees που χρεώνονται στον πελάτη, με αποτέλεσμα τον δυσχερέστερο ανταγωνισμό τους με τις απευθείας πωλήσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Επιπροσθέτως όμως των κοστολογικών παραμέτρων, το τουριστικό γραφείο στα πλαίσια τoυ καθεστώτος της πρακτόρευσης είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει και οποιαδήποτε νέα πολιτική του επιβάλλεται από την ΙΑΤΑ. Παράδειγμα αποτελεί το res 830d σύμφωνα με το οποίο το τουριστικό γραφείο υποχρεούται να εισάγει στα PNR στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη του.  Ενώ το συγκεκριμένο resolution ορίζει ότι τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις αλλαγών ή ακυρώσεων πτήσεων, στην πραγματικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για προτάσεις – προσφορές τελευταίας στιγμής (πχ πρόταση στο gate για upgrade με προνομιακή τιμή) που γίνεται κατευθείαν στον πελάτη.

Η επιβολή στα τουριστικά γραφεία του να κοινοποιούν τα στοιχεία των πελατών τους επιτρέποντας την απευθείας επικοινωνία εγείρει  το ερώτημα «ο επιβάτης είναι πελάτης του τουριστικού γραφείου ή της αεροπορικής εταιρείας;»

Αν το νομικό πλαίσιο που διέπει την σχέση αεροπορικής εταιρείας και τουριστικού γραφείου είναι  το πλαίσιο «πρακτόρευσης» μπορεί ενδεχομένως να υπάρξει κατευθείαν σχέση της αεροπορικής που είναι ο δημιουργός του προϊόντος, έχει σύμβαση μεταφοράς με τον επιβάτη, καθορίζει την τιμή πώλησης (ναύλο) ενώ το τουριστικό γραφείο διανέμει το προϊόν λαμβάνοντας προμήθεια και εκτελώντας συγκεκριμένες εργασίες ακολουθώντας τις εκάστοτε επιταγές που του ορίζονται μέσω της ΙΑΤΑ.

Χωρίς όμως προμήθεια υπάρχει πρακτόρευση ή ο ορισμός της δραστηριότητας είναι εμπορική; Αν ισχύει το δεύτερο η σχέση αεροπορικής εταιρείας- τουριστικού γραφείου είναι καθαρά σχέση προμηθευτή –πελάτη, το τουριστικό γραφείο αγοράζει θέσεις και πουλά με την σειρά του θέσεις στους δικούς του πελάτες, έχοντας το δικαίωμα ορισμού τιμής, όρων μεταφοράς κλπ. Υπό αυτή την οπτική το τουριστικό γραφείο δεν έχει καμία υποχρέωση κοινοποίησης των στοιχείων των πελατών του.

Το ερώτημα αυτό αναδεικνύει και την ανάγκη εκσυγχρονισμού του πλαισίου που διέπει τις σχέσεις τουριστικών γραφείων, αεροπορικών εταιριών και ΙΑΤΑ. Σκοπός του παρόντος δεν είναι η σε βάθος ανάλυση όλων των παραμέτρων που διαμορφώνουν την παρούσα κατάσταση αλλά η ανάδειξη της πολυπλοκότητας και των αλληλεπιδράσεων από επιχειρηματικής, νομικής και εμπορικής πλευράς.

Η πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται δεν αφορά μόνο την ελληνική αγορά αλλά είναι παγκόσμια τάση. Αφορά ένα μεγάλο αριθμό αεροπορικών εταιρειών, την ΙΑΤΑ, τους θεσμούς προστασίας του ανταγωνισμού και μια αγορά μεγαλύτερη των 230 δις ετησίως.

Ως εκ τούτου είναι αδύνατη η διαχείριση του θέματος σε τοπικό επίπεδο με τις προσπάθειες των συλλογικών φορέων μας μόνο. Η ενέργειες πλέον των πανευρωπαϊκών ή παγκοσμίων οργάνων έχουν το κύριο λόγο.  Ήδη συλλογικά όργανα όπως η ECTAA έχουν προσφύγει στην επιτροπή ανταγωνισμού της ΕΕ κατά της ΙΑΤΑ με στόχο τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που διέπει την συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες.

Σε τοπικό επίπεδο, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι συνεχής η προσπάθεια μας για πληροφόρηση των καταναλωτών και τον κρατικών οργάνων ότι τα τουριστικά γραφεία αποτελούν ουσιαστικά τον μόνο πραγματικό σύμβουλο του υποψήφιου ταξιδιώτη. Είναι οι  μόνοι οργανισμοί  πού σε ένα δαιδαλώδες για τον καταναλωτή περιβάλλον διάθεσης του αεροπορικού προϊόντος,  διασφαλίζουν την διαφάνεια των τιμών και την ενημέρωση για το σύνολο των εναλλακτικών επιλογών που υπάρχουν για κάθε μετακίνηση.

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

 1. 23/01 16:08

  Βusiness plan για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων

 2. 23/01 15:37

  Στην Reuben Brothers το πολυτελές ξενοδοχείο La Residence στη Μύκονο

 3. 23/01 14:46

  Σύσκεψη στο υπουργείο Πολιτισμού για τις εργασίες στο κτήμα Τατοΐου

 4. 23/01 14:15

  Κρήτη: Αισιόδοξα μηνύματα από την Αυστριακή αγορά

 5. 23/01 13:53

  FedHATTA: Ο πολιτιστικός τουρισμός κλειδί για επιμήκυνση και αυξημένα έσοδα

 6. 23/01 13:33

  Πρωτοβουλία ΠΟΤ κατά των πλαστικών στον τουρισμό

 7. 23/01 12:58

  Τέλος στα πλαστικά μιας χρήσης στα ξενοδοχεία της Accor μέχρι το 2022

 8. 23/01 12:51

  Travel Leaders Group: Ενισχυμένος ο ρόλος των τουριστικών γραφείων στα διεθνή ταξίδια των Αμερικανών

 9. 23/01 12:37

  Υλοποιείται άλλη μία πρωτοβουλία Ρέτσου για διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον Thomas Cook

 10. 23/01 12:30

  Expedia: Ποιες υπηρεσίες δελεάζουν τους ταξιδιώτες για κράτηση

 11. 23/01 12:25

  Οι ξενοδόχοι της Κρήτης αμφισβητούν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις εισπράξεις

 12. 23/01 12:06

  Οι Γαστρονομικές Κοινότητες στην Expotrof

 13. 23/01 12:04

  Jet2.com: Πάνω από 15 νέες συνδέσεις με Ελλάδα - Ποιες πτήσεις "πυκνώνουν" το 2020

 14. 23/01 11:30

  Συναγερμός στα παγκόσμια αεροδρόμια για το νέο κοροναϊό

 15. 23/01 11:12

  Ευρωπαϊκός τουρισμός: Αυξημένα έσοδα ανά δωμάτιο στα ξενοδοχεία το 2019

 16. 23/01 10:04

  Τουρισμός: Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης στην αγορά του Tax Free Shopping στην Ελλάδα- η μεγάλη πρόκληση του Brexit

 17. 23/01 09:57

  Κυπριακός τουρισμός: Παρουσίαση της εθνικής στρατηγικής μέχρι το 2030

 18. 23/01 09:54

  Περιφέρεια Αττικής: Πράσινο φως για συγχωνεύσεις τουριστικών εταιρειών

 19. 23/01 09:50

  Δήμος Ρόδου: Ομάδα Συν-εργασίας με τους ομογενείς

 20. 23/01 09:46

  Tο νέο πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 21. 23/01 09:43

  Κιάτο: Διαγωνισμός για μετατροπή παλαιών αποθηκών σε χώρους αναψυχής

 22. 23/01 09:41

  Δήμος Χίου: Εκδήλωση τουριστικής προβολής στην Κωνσταντινούπολη

 23. 22/01 18:12

  Transavia France: Νέες πτήσεις προς Καλαμάτα και Ρόδο

 24. 22/01 18:08

  Κατερίνα Νοτοπούλου: Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία “Global Tourism Plastics Initiative”

 25. 22/01 18:06

  Neos: Νέες συνδέσεις με Σκιάθο το 2020

 26. 22/01 16:23

  8 νέες σουίτες στο ξενοδοχείο Calilo στην Ίο

 27. 22/01 16:07

  Ο Πειραιάς homeport για το κρουαζιερόπλοιο MSC Lirica το 2021

 28. 22/01 14:35

  Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Τουρισμού οι αναγνωρισμένοι ιαματικοί πόροι

 29. 22/01 14:32

  Τροποποίηση δρομολογίου του πλοίου ΠΡΕΒΕΛΗΣ από τη Ρόδο

 30. 22/01 14:19

  Airbnb: Ένα ζευγάρι στο σπίτι της Ιουλιέτας την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου (φωτό)

 31. 22/01 13:55

  Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας: Ο Σταμάτης Γαρδέρης νέος πρόεδρος

 32. 22/01 13:52

  Οι ξεναγοί συμβάλουν ενεργά στο σχέδιο μάρκετινγκ της Θεσσαλονίκης

 33. 22/01 13:21

  Finikia Residence: Μια αναπαλαιωμένη «κάναβα» στη Σαντορίνη στα Aria Hotels

 34. 22/01 13:17

  Τουρισμός: Σε άνοδο τα ταξίδια των Ινδών στο εξωτερικό

 35. 22/01 12:50

  Τουρισμός πολυτελείας: Η SLH αποκαλύπτει τις τάσεις για τα μπουτίκ ξενοδοχεία το 2020

 36. 22/01 12:39

  Αξιοποίηση αναψυκτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους

 37. 22/01 12:01

  Mouzenidis Travel: Ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη από Ρωσία- ανοίγει και Bomo Hotel

 38. 22/01 10:48

  Πρωτιά της Ελλάδας στον δείκτη ικανοποίησης των ξενοδοχείων το 2019

 39. 22/01 10:40

  Οδικός τουρισμός: Μειωμένες κατά 1,6% οι αφίξεις το 2019

 40. 22/01 10:29

  INSETE Intelligence: 803.000 περισσότερες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το 2019 - Η εικόνα ανά περιοχή

 41. 22/01 10:15

  Το ελληνικό περίπτερο στην έκθεση ΙΤΒ του Βερολίνου

 42. 22/01 10:09

  Αύξηση 10% στις αφίξεις Φινλανδών το 2020

 43. 22/01 09:55

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Πράσινο φως για συγχωνεύσεις τουριστικών εταιρειών

 44. 22/01 09:53

  Τήνος: Πώληση έκτασης 24 στρεμμάτων έναντι 700.000 ευρώ

 45. 22/01 09:50

  Περιφέρεια Ηπείρου: H πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα ως αυτόνομος τουριστικός προορισμός

 46. 22/01 09:46

  Οι 11 στρατηγικοί στόχοι στο υπ. Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) για το 2020

 47. 22/01 09:42

  EOT: Διαφημιστικό πρόγραμμα 310.000 ευρώ στο BBC

 48. 21/01 20:06

  Ανάδειξη του θρησκευτικού τουρισμού στην Κω και στη Νίσυρο

 49. 21/01 20:00

  Transavia: Ενδιάμεσος σταθμός η Αθήνα στις πτήσεις επιστροφής Ντουμπάι - Άμστερνταμ

 50. 21/01 17:13

  Συνάντηση ΟΛΠ με Γ. Πατούλη για την επέκταση του σταθμού κρουαζιέρας

 51. 21/01 17:00

  Ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης σε χώρους του υπουργείου Τουρισμού

 52. 21/01 15:09

  PwC: Το 52% των Ελλήνων CEO προβλέπουν επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης το 2020

 53. 21/01 15:00

  Τουρισμός | Οι 6 κορυφαίες τάσεις που θα κυριαρχήσουν τη νέα δεκαετία

 54. 21/01 14:57

  Ελληνικός τουρισμός 2019: Η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 8,7% έφερε 2 δισ. παραπάνω έσοδα

 55. 21/01 14:49

  5 βραβεία της TUI στον όμιλο H Hotels Collection – Hatzilazarou Group

 56. 21/01 14:34

  Κόνσολας-Βλαστός: Επιτάχυνση της αξιοποίησης των τουριστικών ακινήτων

 57. 21/01 14:21

  Juneyao Airlines: Πτήσεις από Κίνα προς Αθήνα το καλοκαίρι

 58. 21/01 14:04

  Λέσχες Καπνιστών: Ποιες είναι νόμιμες - Πότε κινδυνεύετε με πρόστιμο

 59. 21/01 12:46

  FedHATTA: Η εταιρική κοινωνική ευθύνη βασικός παράγοντας για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη

 60. 21/01 12:45

  Η κατάρρευση του Thomas Cook απογείωσε τις κρατήσεις στην easyJet

 61. 21/01 12:17

  ΞΕΕ: Παράταση έως 26/1 για την υποβολή αιτήσεων στον CapsuleT

 62. 21/01 12:05

  Ξενοδοχειακή Ημέρα Καριέρας σε συνεργασία με την Ε.Ξ. Ηρακλείου

 63. 21/01 11:51

  Αυξημένες προκρατήσεις Ολλανδών τουριστών προς Ελλάδα το 2020

 64. 21/01 11:48

  TUI: Εκτόξευση της ζήτησης για Ελλάδα από τους Αυστριακούς

 65. 21/01 09:13

  20 καινούργια δωμάτια και σουίτες στο Avaton Luxury Hotel & Villas

 66. 21/01 08:55

  Δυο προσφορές από κινεζικές εταιρείες για την ανέλκυση του Sea Diamond στη Σαντορίνη

 67. 21/01 08:44

  Kινεζικός τουρισμός: Άραγε, είμαστε έτοιμοι;

 68. 21/01 08:39

  Καταβολή επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις

 69. 21/01 08:37

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση του ξενοδοχείου ΝΗΡΕΥΣ στη Σύμη

 70. 21/01 08:32

  Περιφέρεια ΑΜ-Θ: Eιδικά χωρικά σχέδια για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στην παράκτια ζώνη

 71. 21/01 08:28

  Σουηδία: Επενδυτικό Ταμείο για κοινωνικές δράσεις στην Ευρώπη με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη

 72. 21/01 08:25

  Χ.Θεοχάρης: Διευθύνουσα Επιτροπή για το στρατηγικό σχέδιο Τουρισμού

 73. 20/01 15:46

  Ελληνικός τουρισμός 2019: 2 δισ. ευρώ περισσότερα έσοδα στο 11μηνο

 74. 20/01 15:12

  Βαλεαρίδες: Τέλος στην απεριόριστη κατανάλωση αλκοόλ στα ξενοδοχεία

 75. 20/01 14:40

  ΠΟΤ: Ο παγκόσμιος τουρισμός συνεχίζει ανοδικά και το 2020

 76. 20/01 13:19

  Τουρκικός τουρισμός: Ρεκόρ αφίξεων στη Σμύρνη το 2019 (πίνακας)

 77. 20/01 13:01

  H Fosun επαναφέρει το brand Thomas Cook ως ηλεκτρονική ταξιδιωτική εταιρεία

 78. 20/01 12:38

  Αξιοποίηση ακινήτου στον πρώην εργοταξιακό χώρο του έργου ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου

 79. 20/01 12:32

  Τουρισμός πολυτελείας: Αυξητική τάση και το 2020- Ποιοι είναι οι πιο "καυτοί" προορισμοί της χρονιάς

 80. 20/01 12:16

  Ξεπέρασε την οικονομική κρίση η Ελλάδα;- Οι επενδύσεις στον τουρισμό

 81. 20/01 11:47

  16.300 ευρώ πρόστιμα το Σαββατοκύριακο για παραβάσεις του αντικαπνιστικού νόμου

 82. 20/01 11:42

  Έτσι θα είναι το ταξιδιωτικό γραφείο του μέλλοντος

 83. 20/01 11:30

  Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων: Ποια θέματα συζητήθηκαν στην μηνιαία ολομέλεια

 84. 20/01 10:15

  Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση - workshop για το μοντέλο Consumeless στην Αίγινα

 85. 20/01 10:15

  Ψηφιακή Διπλωματία: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν παρουσία στην Silicon Valley

 86. 20/01 10:07

  Η ιδέα πίσω από το Σχολείο Τουρισμού OnTour Next Gen- Γράφει η Λία Ζαμπέτογλου

 87. 20/01 10:02

  Yπ.Τουρισμού: Aνάθεση έργου υποστήριξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού

 88. 20/01 10:00

  ΕΦΚΑ: Διαγωνισμός μίσθωσης κτιρίου για ξενοδοχείο 4 αστέρων στο κέντρο της Αθήνας

 89. 20/01 09:58

  Αλλαγή χρήσης κτιρίων σε ξενοδοχεία στον Πειραιά και στην Πάτρα

 90. 20/01 09:53

  Διαγωνισμός για εξοπλισμό και προβολή του Μουσείου Ολοκαυτώματος Καντάνου

 91. 20/01 09:48

  Μ.Κόνσολας: Να ενταχθεί η Διπλή Νησιωτικότητα στην πολιτική κρατικών ενισχύσεων

 92. 20/01 09:45

  Πώς πρέπει να είναι η ιδανική σήμανση στα ξενοδοχεία: Η περίπτωση του EverEden Resort

 93. 19/01 12:39

  Δήμος Ρόδου: Θετικές γνωμοδοτήσεις για 3 ξενοδοχειακές επενδύσεις

 94. 19/01 12:37

  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Δίκτυο για τον εορτασμό των 2.500 χρόνων από την μάχη των Θερμοπυλών

 95. 19/01 12:33

  ΕΟΤ: Διαφημιστικό πρόγραμμα 248.000 ευρώ στο CNBC για το 2020

 96. 18/01 13:26

  Νέο ψηφιακό Πολιτιστικό Μουσείο στο Μαλεβίζι

 97. 18/01 13:24

  Έμφαση στις νέες τεχνολογίες στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Ελαφονήσου

 98. 18/01 13:17

  Τήνος: Παρέμβαση για την αντιμετώπιση του προβλήματος μείωσης της παραλίας των Κιονίων

 99. 18/01 13:12

  Μ.Κόνσολας: 8 προτάσεις για μια νέα και ισχυρή τουριστική ταυτότητα της Κω

 100. 18/01 12:59

  Χάρης Θεοχάρης: Θετικές οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για το Brexit