Τουρισμός | Έργο HECTOR: 10+1 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για την ασφάλεια των προορισμών στην Ευρώπη

Τουρισμός | Έργο HECTOR: 10+1 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για την ασφάλεια των προορισμών στην ΕυρώπηΠηγή φωτο: pixabay.com

H αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας περιοχών και υποδομών ανά την Ευρώπη, που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, είναι ο στόχος του ερευνητικού έργου HECTOR, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε.

Η έναρξη εργασιών (kick-off meeting) του HECTOR για την Ελλάδα παρουσιάστηκε και συζητήθηκε το διήμερο 14-15 Δεκεμβρίου 2023, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος της Ελληνικής Αστυνομίας, στη Βέροια.

Στο πλαίσιο του kick off meeting παρουσιάστηκε από την Ομάδα Διοίκησης Έργου της Ελληνικής Αστυνομίας η συνολική επισκόπηση του έργου (Project Overview) και εξηγήθηκαν οι στόχοι αυτού (General & Specific Objectives) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενότητα που παρακολούθησε και ο επιβλέπων (Project Officer) κ. Patrik DE BEKKER της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ακολούθησε σύντομη παρουσίαση των εταίρων, που συμμετέχουν στην κοινοπραξία (Partners Profile), κατά την οποία αναπτύχθηκε η εμπειρία τους και ο ρόλος τους στην υλοποίηση του έργου.

Επίσης, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα πακέτα εργασίας(Work Packages), τα παραδοτέα (Deliverables), τα ορόσημα (Milestones) και ο γενικός χρονοπρογραμματισμός του έργου (Work Breakdown Structure), ενώ ακολούθησε συζήτηση (PanelDiscussion) μεταξύ των εταίρων για τη δομή και τις δράσεις του.

Τέλος, αναπτύχθηκε η στρατηγική διαχείρισης κινδύνων (Risk Managment) και το σχέδιο επικοινωνίας και διάχυσης (C & D Plan) του έργου, επισημάνθηκαν οι αρχές που διέπουν την υλοποίησή του και συζητήθηκαν οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης με άλλα χρηματοδοτούμενα έργα και πρωτοβουλίες.

Κατά την έναρξη των εργασιών πραγματοποίησαν σύντομες ομιλίες, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Τζήμας, ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής και Καινοτομίας, Γρηγοριάδης Καλλίστρατος, ο επικεφαλής του Συντονιστικού Οργάνου Στρατηγικής & Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών του Α.Ε.Α., Αστυνομικός Υποδιευθυντής Απόστολος Μάσπερο και η Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Σοφία Γαϊτανίδου, ενώ παρέστησαν αστυνομικοί του νομού και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών και λοιπών Φορέων.

 • HECTOR  (eHancing protECTion Of touristic sites in euRope) 

 10+1 Ερωτήσεις & Απαντήσεις σχετικά με το έργο HECTOR για την ενίσχυση της ασφάλειας του τουρισμού

1. Ποιος είναι ο τελικός στόχος του έργου HECTOR;

A: Το έργο HECTOR αφορά στην ασφάλεια τουριστικών προορισμών της Ευρώπης. Δεν πρόκειται μόνο για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και απειλών, αλλά και για τη διαμόρφωση μακροπρόθεσμης στρατηγικής ασφάλειας. Στόχος είναι η θωράκιση των «μαλακών» στόχων, ώστε να είναι ασφαλέστεροι για τους επισκέπτες, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό προηγμένων εκτιμήσεων, συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών τομέων και βιώσιμων πρακτικών ασφάλειας.

2. Πώς το έργο HECTOR εκπληρώνει τις στρατηγικές της Ε.Ε. για την προστασία των δημοσίων χώρων, ειδικά στο πλαίσιο της τουριστικής ασφάλειας;

Α: Το έργο HECTOR αποτελεί ιδιαίτερη πρωτοβουλία, η οποία ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το σχέδιο δράσης της Ε.Ε. για την προστασία των δημόσιων χώρων, όπως περιγράφεται στο COM (2017) 612 Final, ενσωματώνοντας και «καλές πρακτικές» από το SWD (2019) 140 Final. Επιπρόσθετα, η μεθοδολογία του HECTOR είναι εμπνευσμένη από την Ευρωπαϊκή Αντιτρομοκρατική Ατζέντα, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης, που περιλαμβάνει την πρόβλεψη κινδύνων και απειλών σε τουριστικές τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ε.Ε., την ενθάρρυνση της συμμετοχής της κοινότητας, την εφαρμογή μέτρων προστασίας και την ενίσχυση της συνεργασίας σε όλα τα
επίπεδα.

3. Ποιος συμμετέχει στο HECTOR και γιατί έχει σημασία;

Α: Το HECTOR αποτελείται από μία δεξαμενή ειδικών, οι οποίοι προέρχονται από αρχές επιβολής του νόμου, ερευνητικά κέντρα, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ανθρώπους, που διαχειρίζονται τουριστικά σημεία και πλήθη. Η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από πολλαπλούς φορείς σηματοδοτεί την πολυπρισματική και σφαιρική άποψη για την ασφάλεια των τουριστικών χώρων – από την πρόληψη στην αντίδραση και από τους δρόμους μέχρι τα έγγραφα πολιτικής.

4. Πώς θα αντιμετωπίσει το HECTOR την ασφάλεια σε τουριστικούς χώρους;

Α.: Η στρατηγική του HECTOR είναι πολυσχιδής και πολυεπίπεδη. Στο πλαίσιο αυτού δημιουργούνται εξειδικευμένες ομάδες για την εκτίμηση κινδύνου (SRAG) και την παρατήρηση συμβάντων. Αυτές οι ομάδες θα εξετάσουν πιθανές απειλές από διάφορες οπτικές γωνίες και θα αναπτύξουν προσαρμοσμένα μέτρα ασφαλείας για διαφορετικές τοποθεσίες.

5. Τι είναι το Παρατηρητήριο Κρίσιμων Περιστατικών στο HECTOR;

Α: Σκεφτείτε το ως το κέντρο πληροφοριών του HECTOR. Το Παρατηρητήριο θα αναλύει τις απειλές για την ασφάλεια, θα εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες και κυρίως θα λειτουργεί ως ο «εγκέφαλος» του ε3πιχειρησιακού σκέλους, ανακαλύπτοντας τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για να διατηρηθούν ασφαλή τα τουριστικά σημεία.

6. Τι είναι η εφαρμογή «safEU»;

Α: Το «safEU» ή «Safe Europe» είναι ο ψηφιακός βοηθός του HECTOR. Είναι μια εφαρμογή, που συνδέει τους χρήστες απευθείας με τις αρχές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και παρέχει συμβουλές ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο. Σχετίζεται με την παροχή στους τουρίστες και τους ντόπιους των πληροφοριών που χρειάζονται τη στιγμή που τις χρειάζονται.

7. Πώς σχεδιάζει το HECTOR να διατηρήσει την δυναμική του;

Α: Το HECTOR προσδοκά να διατηρήσει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών της κοινοπραξίας και να διασφαλίσει ότι οι στρατηγικές και τα αποτελέσματά του θα εξελίσσονται διαρκώς, συνδέοντας το έργο με ευρύτερες προσπάθειες της Ε.Ε., ώστε να έχει μόνιμο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή κοινότητα.

8. Πώς θα αντιμετωπίσει το HECTOR την ποικιλομορφία των τουριστικών τοποθεσιών;

Α: Το One-size-fits-all δεν λειτουργεί εδώ. Η κοινοπραξία του HECTOR γνωρίζει ότι κάθε τουριστικό σημείο έχει την δική του ατμόσφαιρα και τους ιδιαίτερους κινδύνους του. Έτσι, προσαρμόζουν τα μέτρα ασφαλείας ανά περίπτωση, διασφαλίζοντας ότι κάθε μέρος λαμβάνει ότι του αναλογεί για να παραμείνει ασφαλές.

9. Ποιο είναι το σχέδιο του HECTOR για την προετοιμασία του τουριστικού προσωπικού;

Α: Το HECTOR εστιάζει στην προετοιμασία και τη πρόληψη πριν το συμβάν. Μέσα από το έργο, ξεκινούν προγράμματα για να διδάξουν και να ευαισθητοποιήσουν το τουριστικό προσωπικό σχετικά με την ασφάλεια, τη διαχείριση κρίσεων, ακόμη και τα βασικά στοιχεία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η ιδέα είναι να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι είναι έτοιμοι για οτιδήποτε.

10. Πώς το HECTOR κάνει τη διαφορά;

Α: Το HECTOR θέτει ξεκάθαρα ορόσημα για να παρακολουθεί την πρόοδό του. Στην πορεία του εξετάζεται η λειτουργία και αποδοτικότητα των μέτρων ασφαλείας, πώς νιώθουν οι ενδιαφερόμενοι για τις αλλαγές και πώς αυτό επηρεάζει τη συνολική ασφάλεια των τουριστικών σημείων.

11. Πώς θα ενισχύσει το HECTOR την Ευρωπαϊκή Συνεργασία;

Α: Το HECTOR θα ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές, εμπειρίες και διδάγματα με ένα δίκτυο ενδιαφερομένων σε όλη την Ευρώπη στοχεύοντας στη δημιουργία μιας ισχυρής κοινότητας, όπου όλοι εργάζονται μαζί για έναν κοινό και καθολικό στόχο, τον ασφαλέστερο τουρισμό.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 29/02 14:34

  Ξενοδοχεία Αθήνας | Θετικές επιδόσεις τον Ιανουάριο- αισιοδοξία για το 2024

 2. 29/02 13:47

  Σε εκκαθάριση τελικά ο σπεσιαλίστας τουρ οπερέιτορ για Ελλάδα Attika Reisen

 3. 29/02 13:26

  Νέο ρεκόρ συμμετοχών στον ένατο Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου - Συμμετοχή από 52 χώρες

 4. 29/02 13:08

  Εθνική Τράπεζα | Ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να διεκδικήσει νέα ρεκόρ το 2024

 5. 29/02 12:37

  Υπ. Τουρισμού: Πρόσκληση στις επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση καταρτιζομένων στα ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ

 6. 29/02 12:34

  Τεχνητή νοημοσύνη | Ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους

 7. 29/02 12:08

  Ο ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση ITB Berlin 2024

 8. 29/02 11:34

  Air Serbia: Περισσότερες πτήσεις προς Κέρκυρα και Θεσσαλονίκη από το Βελιγράδι

 9. 29/02 11:27

  Transavia: Νέα σύνδεση με Κω το καλοκαίρι του 2024

 10. 29/02 11:27

  Η Ryanair ανέστειλε τις πτήσεις στο Τελ Αβίβ λόγω υψηλού κόστους του αεροδρομίου

 11. 29/02 11:07

  Συνάντηση Όλγας Κεφαλογιάννη με τον πρέσβη του Κατάρ

 12. 29/02 10:27

  TUI Global Hotel Awards | 19 ελληνικά ξενοδοχεία στα 100 καλύτερα στον κόσμο

 13. 29/02 10:19

  Wyndham Hotels & Resorts: Επιστρέφει ο Μήνας Μέλους του προγράμματος επιβράβευσης

 14. 29/02 07:34

  Πράσινο φως για 5άστερο ξενοδοχείο στη Μήλο | Νέες πισίνες σε ξενοδοχείο στη Ρόδο

 15. 29/02 07:33

  Δήμος Σιθωνίας: Συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 16. 29/02 07:26

  Υπουργείο Πολιτισμού: Δράσεις προστασίας και ανάδειξης στα σπήλαια Μελισσάνης και Δρογκαράτης

 17. 29/02 06:31

  Ψηφιακός Οδηγός της Ιστορίας και της Κληρονομιάς της Καλαμαριάς

 18. 29/02 06:18

  Ντουμπάι: Τα ρεκόρ του τουρισμού και οι στόχοι για τα επόμενα χρόνια

 19. 28/02 15:20

  FTI: 10% επάνω τα έσοδα πέρυσι, πολλά υποσχόμενο το 2024, περίπλοκη η αποτίμηση....

 20. 28/02 15:01

  Η Χαλκιδική είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός για τους Σέρβους

 21. 28/02 14:27

  Η Hilton προσφέρει πολυτελές Glamping σε εθνικά πάρκα - Συνεργασία με την AutoCamp

 22. 28/02 13:23

  Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα σε εκδήλωση του τουρ οπερείτορ Dertour στη Βιέννη

 23. 28/02 12:42

  Swan Hellenic: Νέα δρομολόγια με αναχώρηση και στάση στον Πειραιά

 24. 28/02 12:23

  Ένας νέος αερομεταφορέας κοντινών αποστάσεων έρχεται τον Ιούλιο στην Ευρώπη

 25. 28/02 12:22

  Το 41% ​​των Σκωτσέζων σχεδιάζει διακοπές στην Ευρώπη φέτος

 26. 28/02 12:12

  Hard Rock Hotel Athens: Κόνσεπτ εστιατορίου με υπογραφή της Major Food Group

 27. 28/02 11:44

  Κανονικά οι πτήσεις των Aegean και Olympic Air σήμερα Τετάρτη

 28. 28/02 11:37

  ΕΕ | Η εξοικονόμηση φυσικού αερίου συνέβαλε στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

 29. 28/02 11:11

  Η Κωνσταντινούπολη δεν μπορεί πια να κρατήσει τον κόσμο της

 30. 28/02 10:51

  Παραιτήθηκε η Ελληνίδα Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Jumeirah

 31. 28/02 10:22

  ΠΟΤΑΠ | Από τις «Ανθισμένες Διαδρομές» του ΕΟΤ στις «Ανθισμένες Κερασιές της Πιερίας»

 32. 28/02 10:15

  O νέος CEO της Wyndham Hotels για την αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

 33. 28/02 07:19

  Πληρωμές επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Κω και Κεφαλονιά

 34. 28/02 07:18

  Δήμος Φούρνων Κορσεών: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 35. 28/02 07:16

  Κροατία: 108 εκατ. διανυκτερεύσεις το 2023

 36. 28/02 06:07

  Συνέδριο με θέμα Crete: Top Destination in Europe

 37. 27/02 22:11

  Το Γούρι για το 2025 στα πωλητήρια των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων από το καλοκαίρι

 38. 27/02 18:06

  Ο Τουρισμός είναι ευλογία για την Ελλάδα

 39. 27/02 18:02

  Όλγα Κεφαλογιάννη | Θα κάνουμε την Ελλάδα πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης

 40. 27/02 16:15

  Τουρισμός: 9 στους 10 Γερμανούς επιλέγουν διακοπές βάσει της τιμής

 41. 27/02 15:27

  Το ιστορικό ξενοδοχείο Titania Hotel στην Αθήνα αγόρασε ο όμιλος H Hotels Collection | Hatzilazarou Group

 42. 27/02 15:06

  ΕΕ | Σκληρές ποινές στις εταιρείες για περιβαλλοντικά εγκλήματα, όπως η ρύπανση από τα πλοία

 43. 27/02 14:44

  Αεροπορική συμφωνία Ελλάδας-Μογγολίας

 44. 27/02 14:17

  Ξεκινάει η διαδικασία για την αξιοποίηση του π. βασιλικού κτήματος Τατοΐου

 45. 27/02 13:51

  HolidayCheck | 3% φθηνότερα από πέρυσι τα πακέτα οικογενειακών διακοπών στην Ελλάδα – Ποιοι προορισμοί διαφοροποιούνται

 46. 27/02 12:50

  Nέα συμφωνία της Ryanair με την On the Beach

 47. 27/02 12:34

  Πρότυπο κανονισμού λειτουργίας αποκτούν τα κρατικά μουσεία

 48. 27/02 12:29

  HolidayCheck Award 2024 στο ξενοδοχείο Paralos Irini Mare

 49. 27/02 12:25

  Προβολή του Βόλου και του Πηλίου στο Μόναχο

 50. 27/02 11:49

  Επιμελητήριο Ηρακλείου | Γαλλικά για ξενοδοχοϋπάλληλους αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως

 51. 27/02 11:17

  Παγκόσμιος τουρισμός | IPK International: +33% τα εξερχόμενα ταξίδια το 2023- κυριαρχούν ήλιος / παραλία και citybreaks

 52. 27/02 10:34

  Ο αρχαιολογικός τουρισμός στις προτεραιότητες του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης

 53. 27/02 10:31

  Ιδρύθηκε η AFEA CONGRESS

 54. 27/02 10:24

  ΕΠΟΤ | "Digital Marketing Workshop" για ξενοδοχεία και επιχειρήσεις

 55. 27/02 06:42

  Αειφορία: τσεκ! Βιωσιμότητα: τσεκ! Στατιστικά στοιχεία: τσουκ!

 56. 27/02 06:33

  "Ναι" υπό προϋποθέσεις στην καθημερινή προσέγγιση επιβατικών πλοίων στο Πίσω Λιβάδι της Πάρου

 57. 27/02 06:30

  Δήμος Κομοτηνής: Τι θα γίνει με τις μισθώσεις των bungalows στην «Τουριστική Ακτή Φαναρίου»

 58. 27/02 06:27

  Οι τιμές στο κάμπινγκ Πλατανίτσι για το 2024

 59. 27/02 06:25

  Δήμος Λαυρεωτικής: Αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 60. 26/02 22:56

  Θεσσαλονίκη | Αντιδράσεις για τη μετατροπή του εμβληματικού Κυβερνείου στην Καλαμαριά σε ξενοδοχείο ή σε χώρο αναψυχής

 61. 26/02 18:28

  Έλεγχος στατικής επάρκειας για τη πεζογέφυρα τοπόσημο της Θεσσαλονίκης

 62. 26/02 17:14

  Τουρισμός| 60 ξενοδοχειακά projects στην Ελλάδα την επόμενη τετραετία

 63. 26/02 16:47

  Δράσεις της ΠΟΞ για ηπειρωτική Ελλάδα και ξενοδοχεία έως 3*- Αυξημένο τέλος ανθεκτικότητας στα Airbnb

 64. 26/02 16:17

  FTI: "Καλή πρόοδος" στην αναζήτηση επενδυτών

 65. 26/02 15:30

  Aegean/ Olympic Air: Πιθανή ακύρωση πτήσεων την Τετάρτη λόγω απεργίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

 66. 26/02 15:06

  Στην Αθήνα η ετήσια Σύνοδος Κορυφής του δικτύου Women Political Leaders

 67. 26/02 15:04

  Ευρωπαϊκός τουρισμός: «Συνωστισμός» στην προσφορά πακέτων διακοπών από αεροπορικές εταιρίες

 68. 26/02 15:01

  Δήμος Αθηναίων | Απόκριες στην Αθήνα με 80 εκδηλώσεις σε 55 σημεία

 69. 26/02 14:07

  Χιλιάδες κόσμου στην τελετή έναρξης του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού

 70. 26/02 13:19

  Conde Nast Traveller: Αυτά είναι τα 15 καλύτερα οικογενειακά ξενοδοχεία στην Ελλάδα για το 2024

 71. 26/02 12:48

  Μαγεύτηκαν από τη Ρόδο διάσημοι Νοτιοκορεάτες καλλιτέχνες!

 72. 26/02 12:42

  Workshop για τη διαμόρφωση θεματικών εμπειριών στη Σύρο

 73. 26/02 12:27

  Πέμπτο Idea Platform του CapsuleT – Οι αιτήσεις άνοιξαν για έξυπνες ιδέες τεχνολογίας στον τουρισμό

 74. 26/02 11:56

  Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου αναζητά Γενικό Διευθυντή

 75. 26/02 11:51

  Άντζελα Γκερέκου | Το ελληνικό κόσμημα πρέπει να συμβαδίζει με τον τουρισμό

 76. 26/02 11:36

  Αύξηση 10% στους ναύλους της Ryanair λόγω λιγότερων αεροσκαφών

 77. 26/02 11:19

  Ισπανία: Πρόστιμο 530 εκατ. δολαρίων στη Booking.com για αθέμιτο ανταγωνισμό

 78. 26/02 11:19

  Με τουριστική εμπειρία ο νέος πρόεδρος του Υπερταμείου

 79. 26/02 11:07

  Τουρισμός | Ευρωμεσογειακός προορισμός ο Δήμος Ηρακλείου και όχι μια απλή πύλη εισόδου

 80. 26/02 10:55

  Air Canada: Περισσότερες συνδέσεις με Αθήνα από Μόντρεαλ και Τορόντο το 2024

 81. 26/02 07:30

  Η Αλόννησος στο πρόγραμμα Toural

 82. 26/02 07:28

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Μύτικα και Κω

 83. 26/02 07:19

  Δήμος Βόλβης: Αίτηση για το πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 84. 26/02 07:17

  Δύο εγκρίσεις για συγχωνεύσεις τουριστικών εταιρειών

 85. 25/02 11:15

  Ο Δήμος Αιγιαλείας στο Πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης

 86. 24/02 17:23

  Γιώργος Πελεκανάκης | Ο FTI φέρνει χιλιάδες τουρίστες και στην Κρήτη- "Είμαστε σε αναμονή"

 87. 24/02 13:37

  Η Πιερία στα προγράμματα του Alltours | Σημαντική συμφωνία του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

 88. 24/02 07:34

  Εκδήλωση Following Aristotle στα αρχαία Στάγειρα

 89. 24/02 07:32

  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αυτοκινήτων Drift 2024 στο Ηράκλειο

 90. 24/02 07:27

  Η Κίνα μπορεί να συνεισφέρει το 40% της παγκόσμιας κατανάλωσης πολυτελών προϊόντων έως το 2030

 91. 23/02 21:42

  Συνάντηση Όλγας Κεφαλογιάννη με την Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων

 92. 23/02 18:49

  Συνέδριο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων | Οι αντοχές του τουρισμού θα δοκιμαστούν και το 2024

 93. 23/02 14:50

  Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική μαζί στο Γερμανικό κοινό στην Βαυαρία

 94. 23/02 14:46

  Galataport | Κωνσταντινούπολη: το «Καλύτερο Νέο Αναπτυξιακό Έργο» στα Βραβεία MAPIC 2023

 95. 23/02 14:36

  7% περισσότερες αεροπορικές θέσεις στο Ηράκλειο το 2024

 96. 23/02 14:01

  Έναρξη Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας- Ιαπωνίας

 97. 23/02 12:02

  Τι συμβαίνει με τον tour operator FTI; Ανησυχίες από τα γερμανικά ταξιδιωτικά γραφεία για μη καταβολή πληρωμών

 98. 23/02 11:53

  Κρουαζιέρα | Επίσκεψη στο Celebrity Infinity - Ο Πειραιάς λιμάνι βάσης από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο 2024

 99. 23/02 11:07

  Ξενοδοχεία | Επένδυση 30 εκατ. ευρώ για ανακαίνιση και προσθήκες στο Club Med Gregolimano

 100. 23/02 10:54

  ΥΠΑ | Κανονικά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου από το μεσημέρι του Σαββάτου