Τουρισμός | Ποια μέτρα προωθεί η Κομισιόν για την προστασία και τα δικαιώματα των ταξιδιωτών

Τουρισμός | Ποια μέτρα προωθεί η Κομισιόν για την προστασία και τα δικαιώματα των ταξιδιωτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 29 Νοεμβρίου σειρά προτάσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών και των ταξιδιωτών μέσω της ενίσχυσης των δικαιωμάτων τους.

Οι νέοι κανόνες θα βασιστούν στα διδάγματα που αντλήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εμπειριών από την κρίση COVID-19 και την πτώχευση του ταξιδιωτικού ομίλου Thomas Cook το 2019, η οποία είχε σημαντικό αντίκτυπο τόσο στους ταξιδιώτες όσο και στην ταξιδιωτική αγορά.

Ειδικότερα, θα αποσαφηνίσουν τους κανόνες σχετικά με την επιστροφή χρημάτων όταν η κράτηση πτήσεων ή πολυτροπικών ταξιδιών γίνεται μέσω μεσάζοντα, ώστε οι επιβάτες να προστατεύονται καλύτερα από ακυρώσεις. Θα προβλέπουν επίσης πιο ομαλά ταξίδια, ιδίως εκείνα που περιλαμβάνουν διαφορετικές ταξιδιωτικές υπηρεσίες ή τρόπους μεταφοράς, διασφαλίζοντας ότι οι επιβάτες έχουν πρόσβαση σε άμεση στήριξη, καθώς και ενισχυμένες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, για παράδειγμα σχετικά με καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις ανάγκες των επιβατών με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα για την αντιμετώπιση και τη διευκόλυνση της αλλαγής τρόπων μεταφοράς και τη βελτίωση της ποιοτικής βοήθειας όπου χρειάζεται.

Οι προτάσεις, που εγκρίθηκαν, επικεντρώνονται σε 3 πτυχές:

1. Ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς, σιδηροδρομικώς, με πλοίο ή με λεωφορείο απολαύουν ήδη παγκόσμιας φήμης προστασία από τα δικαιώματα των επιβατών της ΕΕ. Δικαιούνται, για παράδειγμα, μεταφορά με άλλο δρομολόγιο, επιστροφή χρημάτων, αποζημίωση και/ή βοήθεια (ανάλογα με τις περιστάσεις) σε περίπτωση διακοπής του ταξιδιού.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα κενά στους σημερινούς κανόνες, ενώ οι ελλείψεις στην εφαρμογή και την επιβολή εμποδίζουν τους επιβάτες να επωφεληθούν πλήρως από τα δικαιώματα αυτά. Η πρόταση αναθεώρησης των κανονισμών για τα δικαιώματα των επιβατών αντιμετωπίζει αυτούς τους προβληματικούς τομείς με την ενίσχυση των μηχανισμών επιβολής και τη θέσπιση κανόνων για τους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών που έκαναν κράτηση μέσω ενδιάμεσου φορέα, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής χρημάτων.

Η πρόταση για τα δικαιώματα των επιβατών στο πλαίσιο πολυτροπικών ταξιδιών καθορίζει επίσης για πρώτη φορά νέους κανόνες για την προστασία των επιβατών που χρησιμοποιούν διάφορα είδη μεταφορών, όπως λεωφορεία, τρένα και αεροπλάνα, όλα σε ένα ταξίδι. Οι επιβάτες θα έχουν καλύτερα δικαιώματα ενημέρωσης πριν και κατά τη διάρκεια αυτών των ταξιδιών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους ελάχιστους χρόνους ανταπόκρισης μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών μεταφοράς.

Επιπλέον, όταν αγόρασαν το πολυτροπικό ταξίδι στο πλαίσιο μιας σύμβασης μεταφοράς, θα έχουν δικαίωμα συνδρομής από τον μεταφορέα σε περίπτωση απώλειας ανταπόκρισης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις ανάγκες των επιβατών με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα. Τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα που αλλάζουν τρόπο μεταφοράς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους θα επικουρούνται στα σημεία ανταπόκρισης από τους μεταφορείς και τους φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών όταν ταξιδεύουν στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς ή όταν ταξιδεύουν μέσω πολυτροπικών κόμβων επιβατών.

Εάν μια αεροπορική εταιρεία υποχρεώνει επιβάτη με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα να ταξιδέψει συνοδευόμενο από κάποιον επειδή ο επιβάτης χρειάζεται βοήθεια για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις ασφάλειας της αεροπορίας (π.χ. για τη στερέωση της ζώνης ασφαλείας), η αεροπορική εταιρεία θα είναι υποχρεωμένη να μεταφέρει τον συνοδό δωρεάν και, όταν είναι εφικτό, να τοποθετεί το άτομο αυτό δίπλα στον επιβάτη που βοηθά. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται ήδη όταν ταξιδεύετε με σιδηρόδρομο, πλοίο ή λεωφορείο/πούλμαν.

2. Προστασία των ταξιδιωτών οργανωμένων ταξιδιών

Με την αναθεώρηση της οδηγίας του 2015 για τα οργανωμένα ταξίδια, η προστασία των ταξιδιωτών οργανωμένων ταξιδιών θα είναι στο μέλλον πιο αποτελεσματική, ιδίως σε καταστάσεις κρίσης, αντλώντας διδάγματα από την πανδημία COVID-19. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα παράσχουν ισχυρότερα και σαφέστερα δικαιώματα για τους ταξιδιώτες και θα αποσαφηνίσουν τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών.

Ορισμένοι από τους νέους κανόνες αφορούν:

 • Όσον αφορά τις επιστροφές χρημάτων, υπάρχει μια αλυσίδα παρόχων υπηρεσιών, διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών και ταξιδιωτών. Οι ταξιδιώτες θα εξακολουθήσουν να δικαιούνται επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών. Αυτό θα διευκολυνθεί επειδή οι διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), θα έχουν δικαίωμα επιστροφής χρημάτων από τους παρόχους υπηρεσιών εντός 7 ημερών. Το γεγονός ότι λαμβάνουν την επιστροφή των χρημάτων τους εντός μίας εβδομάδας, τους επιτρέπει με τη σειρά τους να επιστρέψουν στους πελάτες τους εντός δύο εβδομάδων συνολικά.
 • Οι πληρωμές που πραγματοποιούν οι ταξιδιώτες για οργανωμένα ταξίδια δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25 % της τιμής του οργανωμένου ταξιδιού, εκτός εάν οι διοργανωτές αντιμετωπίζουν έξοδα που δικαιολογούν υψηλότερη προκαταβολή, για παράδειγμα, επειδή πρέπει να καταβάλουν εκ των προτέρων το πλήρες αντίτιμο του εισιτηρίου στην αεροπορική εταιρεία. Οι διοργανωτές δεν μπορούν να ζητήσουν τη συνολική πληρωμή νωρίτερα από 28 ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου.
  Οι ταξιδιώτες στους οποίους προσφέρεται κουπόνι θα λαμβάνουν σαφείς πληροφορίες ότι ενδέχεται να επιμείνουν στην επιστροφή χρημάτων και θα ενημερώνονται σχετικά με τα χαρακτηριστικά του κουπονιού πριν το αποδεχθούν. Τα κουπόνια αυτά επιστρέφονται αυτόματα εάν δεν χρησιμοποιηθούν πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος τους. Επιπλέον, τα κουπόνια και τα δικαιώματα επιστροφής θα καλύπτονται από προστασία κατά της αφερεγγυότητας.
 • Σαφέστερες πληροφορίες: Οι παραθεριστές θα λαμβάνουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον ένας συνδυασμός ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνιστά οργανωμένο ταξίδι, ποιος είναι υπεύθυνος σε περίπτωση προβλημάτων, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά τους ως ταξιδιωτών οργανωμένων ταξιδιών.

3. Καλύτερες υπηρεσίες πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις και δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων κινητικότητας

Η πολυτροπικότητα, ή ο συνδυασμός τρόπων μεταφοράς, μπορεί να μειώσει τις συνολικές εκπομπές των μεταφορών επιτρέποντας στους ταξιδιώτες να επιλέγουν τον πλέον αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο μεταφοράς. Η αναθεώρηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού σχετικά με την υπηρεσία πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις σε επίπεδο ΕΕ (MMTIS) θα διευκολύνει τους επιβάτες να βρίσκουν μέσω των υπηρεσιών ταξιδιωτικών πληροφοριών πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τους διάφορους τρόπους μεταφοράς και να έχουν πρόσβαση σε επικαιροποιήσεις σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, για παράδειγμα σχετικά με καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Θα είναι επίσης διαθέσιμα νέα είδη πληροφοριών, όπως το κατά πόσον τα ποδήλατα μπορούν να μεταφερθούν σε τρένο, και σχετικά με την προσβασιμότητα, μεταξύ άλλων για επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα και με την υποστήριξη του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», η πρωτοβουλία για έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων κινητικότητας (EMDS) που εγκρίθηκε επίσης σήμερα θα διευκολύνει την πρόσβαση, τη συγκέντρωση και την κοινοχρησία δεδομένων από υφιστάμενες και μελλοντικές πηγές δεδομένων για τις μεταφορές και την κινητικότητα. Θα επιτρέψει την πρόσβαση σε δεδομένα πραγματικού χρόνου και την κοινοχρησία τους, επιτρέποντας στο ταξιδιωτικό κοινό να ενημερώνεται σχετικά με την κατάσταση των μεταφορών και τις συνθήκες κυκλοφορίας, επιτρέποντάς του να προγραμματίζει καλύτερα τα ταξίδια του. Θα δώσει επίσης τη δυνατότητα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να αναπτύξουν καινοτόμες υπηρεσίες μεταφορών και χάραξη πολιτικής στον τομέα των μεταφορών με γνώμονα τα δεδομένα.  

Ιστορικό

Περίπου 13 δισεκατομμύρια επιβάτες που ταξιδεύουν με αεροπλάνο, τρένο, πούλμαν, λεωφορείο ή πορθμείο στην ΕΕ κάθε χρόνο καλύπτονται από τα δικαιώματα των επιβατών της ΕΕ, ενώ πολλοί περισσότεροι χρησιμοποιούν τοπικές μεταφορές. Το ποσό αυτό αναμένεται να ανέλθει σε 15 δισεκατομμύρια έως το 2030 και σε σχεδόν 20 δισεκατομμύρια έως το 2050.

Η στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα είναι ο χάρτης πορείας της Επιτροπής για την επίτευξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Οι δύο συμβαδίζουν, καθώς η ψηφιοποίηση αυξάνει την αποδοτικότητα και την ευελιξία, γεγονός που μειώνει τις εκπομπές από τις μεταφορές. Η στρατηγική καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές κατά 90 % έως το 2050 και θέτει βασικά ορόσημα, όπως η ανάπτυξη της αυτοματοποιημένης κινητικότητας σε μεγάλη κλίμακα έως το 2030.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 22/07 19:45

  ΕΠΟΤ | Εκδήλωση στη Ρόδο: «Ολιστική Βιώσιμη Ανάπτυξη | από την Παραγωγή στη Γαστρονομία – Φιλοξενία»

 2. 22/07 19:41

  Θρησκευτικός τουρισμός | Ενίσχυση της συνεργασίας ΕΟΤ - Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την προώθησή του

 3. 22/07 16:43

  Καλοκαίρι στον Λίβανο: Πάρτι και ρουκέτες

 4. 22/07 14:55

  Σε εξέλιξη μέτρα αναβάθμισης του αεροδρομίου Νάξου και η τεχνική μελέτη για τον νέο αεροσταθμό

 5. 22/07 13:55

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Timofei Kulyabin - Ιφιγένεια η εν Αυλίδι του Ευριπίδη | 9 & 10 Σεπτεμβρίου Ωδείο Ηρώδου Αττικού

 6. 22/07 13:05

  ΥΠΑ: Σε επίπεδο ρεκόρ ο αριθμός πτήσεων στο F.I.R Αθηνών

 7. 22/07 12:17

  Τουρισμός 2024: Ανερχόμενη τάση τα μοναχικά ταξίδια των γυναικών – Οι 5 κορυφαίες τάσεις για το καλοκαίρι

 8. 22/07 11:52

  Επίσημη παρουσίαση της νέας τουριστικής καμπάνιας «loveHER | 5 Senses | 365 Days» του Δήμου Ηρακλείου

 9. 22/07 11:42

  Ελληνικός τουρισμός 2024: 531 εκατ. περισσότες εισπράξεις από πέρυσι το α’ 5μηνο

 10. 22/07 11:10

  ΕΟΤ | Ύμνοι γερμανικού περιοδικού στην ελληνική κουζίνα

 11. 22/07 10:39

  Aegean: Νέες χειμερινές συνδέσεις από Αθήνα και Θεσσαλονίκη με Άμπου Ντάμπι, Γκραν Κανάρια και Άμστερνταμ

 12. 22/07 10:39

  Sani/Ikos | Άντληση 350 εκατ. ευρώ από έκδοση ομολόγου - Ξένοι θεσμικοί υπερκάλυψαν 3 φορές το ποσό

 13. 22/07 10:22

  Ryanair: Κέρδισε δίκη κατά της Booking.com για παραπλανητικές πρακτικές

 14. 22/07 10:06

  Τουρισμός | Διακοπές στο εξωτερικό επιλέγει το 68% των βρετανικών οικογενειών - Οι τιμές σε Ρόδο, Κω, Κέρκυρα και Κρήτη

 15. 22/07 09:57

  Condor | Νέες πτήσεις προς ελληνικούς προορισμούς το καλοκαίρι του 2025

 16. 22/07 07:57

  Γιορτή Αμυγδάλου στις Μικροθήβες

 17. 22/07 07:05

  Δήμος Μεγανησίου: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 18. 22/07 07:02

  5 σημεία υδάτινων πεδίων στη Φθιώτιδα

 19. 22/07 07:00

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες στη Λευκάδα

 20. 22/07 06:07

  Πράσινο φως για επενδύσεις στο Ξενία και την Ιαματική Πηγή στα Λουτρά Κύθνου

 21. 21/07 12:39

  Τουρισμός | Ποιες εθνικότητες "καίει" περισσότερο ο καύσωνας - τι δείχνουν οι δαπάνες με πιστωτικές κάρτες στην Ισπανία

 22. 21/07 12:16

  +14,8% o τζίρος σε καταλύματα και εστίαση τον Μάιο - μεγαλύτερη αύξηση στο Ηράκλειο και μείωση στην Αχαΐα

 23. 21/07 11:56

  Δήμος Επιδαύρου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 24. 21/07 11:55

  ‘Εκθεση Τοπικών Προϊόντων στη Μακρυρράχη Πηλίου

 25. 20/07 22:18

  Ε. Ξ. Σαντορίνης | Συνάντηση με τον Γιάννη Βρούτση- “Στρατηγικός Σχεδιασμός” και χωροταξικό- νέο λιμάνι στο Μονόλιθο

 26. 20/07 13:16

  Κυπριακός τουρισμός | «Έξυπνος» προορισμός η Πάφος με την τοποθέτηση ψηφιακών πινακίδων

 27. 20/07 13:03

  Ο πλανήτης αιχμάλωτος ενός μικρού ψηφιακού λάθους

 28. 20/07 12:58

  Μ. Κόνσολας | «Νέα δέσμη κινήτρων για τους γιατρούς που θα υπηρετούν στα νοσοκομεία των νησιών»

 29. 20/07 12:50

  O Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης καταδικάζει περιστατικό ξυλοδαρμού τουριστών - προσφορά δωρεάν διακοπών

 30. 20/07 12:39

  Ε.Ξ. Ρόδου | Τοπική συνάντηση των ξενοδοχείων Φαληρακίου & Καλλιθέας

 31. 20/07 12:36

  Γιορτή Ροδάκινου στο Βελβεντό Κοζάνης

 32. 20/07 12:34

  Ισπανία: Η αύξηση των τουριστικών μεγεθών αυξάνει τον ρυθμό ανάπτυξης

 33. 19/07 17:55

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024 | grape - Greek Agora of Performance, 21 – 25 Ιουλίου

 34. 19/07 16:05

  LoveHER | Τουριστική προβολή του Ηρακλείου: Επίσημη προβολή του σποτ, εμπνευσμένο από τα γράμματα HER της λέξης HERAKLION

 35. 19/07 14:48

  Έτοιμη η μελέτη για το rebranding της Ρόδου από τον Δήμο Ρόδου

 36. 19/07 14:42

  Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου | Αναψυκτήριο, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΧΩΡΟΣ Δ | 23 Ιουλίου - 21:00, 24 & 25 Ιουλίου - 21:30

 37. 19/07 11:14

  Χάος σε όλο τον κόσμο από τεχνικό πρόβλημα | Παρέλυσαν πτήσεις- τι λένε Aegean Airlines και ΔΑΑ

 38. 19/07 10:26

  Σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης και Προβολής Προορισμών στο Ρέθυμνο | Συνάντηση Κεφαλογιάννη- Δημάρχου

 39. 19/07 10:14

  Βρετανικός τουρισμός | Σήμερα Παρασκευή ήταν προγραμματισμένες οι περισσότερες πτήσεις από τον Οκτώβριο του 2019

 40. 19/07 07:33

  Δήμος Βιάννου: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 41. 19/07 07:32

  Δράσεις αναβάθμισης υποδομών Δικταίου Άντρου

 42. 19/07 07:29

  Φεστιβάλ Χορωδιών στα Τζουμέρκα

 43. 19/07 07:00

  Στρατηγικός σχεδιασμός Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην Ερέτρια

 44. 19/07 07:00

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Δράση ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού

 45. 18/07 22:40

  Υπερ-τουρισμός | Ποιες δράσεις προτείνει το WTTC για τη συνύπαρξη ντόπιων και τουριστών

 46. 18/07 21:55

  Υπερτουρισμός | Νέα διαδήλωση στη Μαγιόρκα την Κυριακή- έκκληση της τοπικής κυβέρνησης για ειρηνική διαμαρτυρία

 47. 18/07 14:20

  Γ. Χατζημάρκος | Αύξηση του προϋπολογισμού για την ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων μέσω του Αναπτυξιακού

 48. 18/07 14:11

  Focus Bari | Mόνο το 13% των Ελλήνων γνωρίζει την παγκόσμια πρωτιά της Ελληνικής ναυτιλίας- Μόνο 1% των νέων...

 49. 18/07 13:46

  Οι επιδόσεις των ελληνικών καταλυμάτων το 2023 με τα ...μάτια της ΕΛΣΤΑΤ | Ξενοδοχεία, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα

 50. 18/07 13:33

  ΕΕ | 7 δισ. ευρώ σε υποδομές βιώσιμων, ασφαλών και έξυπνων μεταφορών- ενισχύονται λιμένες στην Ελλάδα

 51. 18/07 13:22

  Έκρηξη παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές απάτες | 12 συμβουλές στις κρατήσεις μέσω Booking

 52. 18/07 11:29

  Ισχυρή άνοδος στις συναλλαγές πολυτελών κατοικιών στην Ελλάδα στο α' εξάμηνο του 2024

 53. 18/07 11:19

  Ryanair: Νέα συνεργασία «εγκεκριμένου ΟΤΑ» με τον όμιλο Expedia

 54. 18/07 10:42

  Υπερ-τουρισμός | "Και όμως οι διαδηλώσεις θα πετύχουν τον στόχο για μείωση των αφίξεων σε αυτές τις περιοχές"

 55. 18/07 07:00

  Τήλος: Παγκόσμια πρωτιά ως πιστοποιημένο νησί μηδενικών αποβλήτων ενεργειακής αυτονομίας

 56. 18/07 07:00

  Δήμος Αρχανών Αστερουσίων: 2 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 57. 18/07 07:00

  Αλγερία: Σχέδιο δράσης για τουριστική ανάπτυξη

 58. 18/07 07:00

  Τσεχία: Συνεχώς αυξανόμενα τα έσοδα από τον τουρισμό

 59. 18/07 07:00

  Το Σινεμά στον Κήπο του Φεστιβάλ στο Χόρτο Πηλίου

 60. 17/07 18:14

  "Όχι" και από την Περιφέρεια στο σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ για υπερδόμηση της Μαρίνας της Αρετσούς

 61. 17/07 16:16

  Ξενοδοχεία | Το The Lynx Mountain Resort στη Φλώρινα στα 50 καλύτερα του National Geographic «Lakes & Mountains 2024»

 62. 17/07 16:09

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην έκθεση ‘‘Η χαρά της ζωής’’ στο Ρέθυμνο με τον Πρέσβη της Ιαπωνίας

 63. 17/07 15:00

  Κινηματογραφικό φεστιβάλ στη Σαντορίνη και τουρνουά μπάσκετ στη Λήμνο υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

 64. 17/07 14:40

  Η Γερμανική Λέσχη Αυτοκινήτου - ADAC αγόρασε 70 ταξιδιωτικά γραφεία της Galeria

 65. 17/07 13:55

  Jet2.com: 11 νέες συνδέσεις με Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025

 66. 17/07 13:09

  Άμστερνταμ εναντίον υπερτουρισμού: Τι κάνει ο δήμος για να επαναφέρει την ισορροπία

 67. 17/07 12:36

  ΥΠΑ | +11,4% η επιβατική κίνηση στα 39 αεροδρόμια της χώρας το α' εξάμηνο του 2024

 68. 17/07 12:16

  Condor: 6 νέες συνδέσεις με Ελληνικά νησιά το καλοκαίρι του 2025

 69. 17/07 12:06

  ΔΥΠΑ: Σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Τουρισμού-Φιλοξενίας

 70. 17/07 12:00

  Διακοπή λειτουργίας του Αρχαιολογικού χώρου Ακρόπολης Αθηνών λόγω υψηλών θερμοκρασιών

 71. 17/07 11:51

  Νέος ισχυρός όμιλος στον κλάδο του ελληνικού ελαιολάδου

 72. 17/07 11:43

  ECTAA: Ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ για τρίτη φορά πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού

 73. 17/07 11:30

  Airbnb | Συμβουλές στους ταξιδιώτες στην Ελλάδα για να κλείσουν τη διαμονή τους με ασφάλεια

 74. 17/07 11:23

  "Travel and Leisure" | Δημοφιλέστερο νησί η Μήλος - διακρίσεις και για άλλα ελληνικά νησιά

 75. 17/07 11:05

  Φεστιβάλ Αθηνών- Επιδαύρου | ΘΕΑΤΡΟ: Ανέστης Αζάς -Τα σκυλιά, Πειραιώς 260- Χώρος Η 19 – 21 Ιουλίου, 21.30

 76. 17/07 10:44

  ΥΠΑ: Δυνατότητα πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας σε φοιτητές

 77. 17/07 10:25

  Μοναδικές υπαίθριες δράσεις για όλους στο Navarino Challenge 2024

 78. 17/07 07:55

  Καταδυτικός τουρισμός | Σε ποιες περιοχές της χώρας βουλιάζουν αγάλματα, αεροπλάνα και βαπόρια για καταδύσεις

 79. 17/07 07:51

  Διαγωνισμός για τη μακροχρόνια μίσθωση έκτασης στη Νέα Καλλικράτεια με σκοπό την ανέγερση ξενοδοχείου

 80. 17/07 07:41

  Δήμος Δελφών: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 81. 17/07 07:36

  Βόρεια Μακεδονία: Aυξημένη η τουριστική κίνηση στο 5μηνο

 82. 17/07 07:32

  Stefaniada Festival στην Αργιθέα Καρδίτσας

 83. 16/07 19:13

  Θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του 5άστερου Knossos Royal Village

 84. 16/07 19:07

  Ηράκλειο | Προβολή από τον ΕΟΤ ως city break προορισμού όλο το χρόνο - Συναντήσεις της Όλγας Κεφαλογιάννη

 85. 16/07 19:02

  Δήμος Αθήνας | Σε ισχύ η απόφαση για τα επιτρεπόμενα ύψη κτιρίων

 86. 16/07 15:54

  «loveHER | 5 Senses | 365 Days»: Παρουσιάζεται την Πέμπτη η νέα καμπάνια του Δήμου Ηρακλείου

 87. 16/07 15:26

  Αυξημένη τουριστική κίνηση διαπιστώνει η Uber στην Ελλάδα

 88. 16/07 14:02

  WWF: Για μια βιώσιμη διαχείριση αστικών αποβλήτων - στις χειρότερες θέσεις η Ελλάδα

 89. 16/07 13:58

  Γερμανικός τουρισμός: Ακριβότερα κατά 4,5% από πέρυσι τα πακέτα διακοπών στην Ελλάδα το α’ εξάμηνο

 90. 16/07 13:40

  Γερμανικός τουρισμός: “Πεθαίνουν” οι κλασικές διακοπές 2 εβδομάδων – Πώς η Gen Z αλλάζει τα δεδομένα

 91. 16/07 12:25

  Aegean / Air Canada: Διευρύνεται η συνεργασία κοινού κωδικού με 9 επιπλέον δρομολόγια

 92. 16/07 11:55

  Τουρισμός | Booking.com: Οι πηγές έμπνευσης των ταξιδιωτών και πώς θα τους προσελκύσουν τα καταλύματα

 93. 16/07 11:31

  Handelsblatt | Το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο πλημμυρίζει τη νοτιοανατολική Ευρώπη

 94. 16/07 10:12

  Τουρισμός της Διασποράς: Οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την προσέλκυση των ομογενών

 95. 16/07 07:59

  Δημιουργία πολυλειτουργικού χώρου στην Κοινότητα Δρεπάνου

 96. 16/07 07:56

  Δήμος Αλμυρού: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 97. 16/07 07:53

  Μελέτη για μετατροπή αλιευτικού καταφυγίου στο Παλούκι Αμαλιάδας σε καταφύγιο τουριστικών σκαφών

 98. 16/07 07:52

  4η Γιορτή Μελιού και Προϊόντων Κηρήθρας στο Πουρί Πηλίου

 99. 16/07 07:03

  Δήμος Μετεώρων: Διαγωνισμός για εκμίσθωση 2 εκτάσεων για τουριστικούς σκοπούς

 100. 15/07 19:42

  Δεκτή η παραίτηση Φραγκάκη στον ΕΟΤ - προσωρινός γ.γ. ο Κ.Ζήκος