Τουρισμός | Ποια μέτρα προωθεί η Κομισιόν για την προστασία και τα δικαιώματα των ταξιδιωτών

Τουρισμός | Ποια μέτρα προωθεί η Κομισιόν για την προστασία και τα δικαιώματα των ταξιδιωτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 29 Νοεμβρίου σειρά προτάσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών και των ταξιδιωτών μέσω της ενίσχυσης των δικαιωμάτων τους.

Οι νέοι κανόνες θα βασιστούν στα διδάγματα που αντλήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εμπειριών από την κρίση COVID-19 και την πτώχευση του ταξιδιωτικού ομίλου Thomas Cook το 2019, η οποία είχε σημαντικό αντίκτυπο τόσο στους ταξιδιώτες όσο και στην ταξιδιωτική αγορά.

Ειδικότερα, θα αποσαφηνίσουν τους κανόνες σχετικά με την επιστροφή χρημάτων όταν η κράτηση πτήσεων ή πολυτροπικών ταξιδιών γίνεται μέσω μεσάζοντα, ώστε οι επιβάτες να προστατεύονται καλύτερα από ακυρώσεις. Θα προβλέπουν επίσης πιο ομαλά ταξίδια, ιδίως εκείνα που περιλαμβάνουν διαφορετικές ταξιδιωτικές υπηρεσίες ή τρόπους μεταφοράς, διασφαλίζοντας ότι οι επιβάτες έχουν πρόσβαση σε άμεση στήριξη, καθώς και ενισχυμένες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, για παράδειγμα σχετικά με καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις ανάγκες των επιβατών με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα για την αντιμετώπιση και τη διευκόλυνση της αλλαγής τρόπων μεταφοράς και τη βελτίωση της ποιοτικής βοήθειας όπου χρειάζεται.

Οι προτάσεις, που εγκρίθηκαν, επικεντρώνονται σε 3 πτυχές:

1. Ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς, σιδηροδρομικώς, με πλοίο ή με λεωφορείο απολαύουν ήδη παγκόσμιας φήμης προστασία από τα δικαιώματα των επιβατών της ΕΕ. Δικαιούνται, για παράδειγμα, μεταφορά με άλλο δρομολόγιο, επιστροφή χρημάτων, αποζημίωση και/ή βοήθεια (ανάλογα με τις περιστάσεις) σε περίπτωση διακοπής του ταξιδιού.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα κενά στους σημερινούς κανόνες, ενώ οι ελλείψεις στην εφαρμογή και την επιβολή εμποδίζουν τους επιβάτες να επωφεληθούν πλήρως από τα δικαιώματα αυτά. Η πρόταση αναθεώρησης των κανονισμών για τα δικαιώματα των επιβατών αντιμετωπίζει αυτούς τους προβληματικούς τομείς με την ενίσχυση των μηχανισμών επιβολής και τη θέσπιση κανόνων για τους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών που έκαναν κράτηση μέσω ενδιάμεσου φορέα, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής χρημάτων.

Η πρόταση για τα δικαιώματα των επιβατών στο πλαίσιο πολυτροπικών ταξιδιών καθορίζει επίσης για πρώτη φορά νέους κανόνες για την προστασία των επιβατών που χρησιμοποιούν διάφορα είδη μεταφορών, όπως λεωφορεία, τρένα και αεροπλάνα, όλα σε ένα ταξίδι. Οι επιβάτες θα έχουν καλύτερα δικαιώματα ενημέρωσης πριν και κατά τη διάρκεια αυτών των ταξιδιών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους ελάχιστους χρόνους ανταπόκρισης μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών μεταφοράς.

Επιπλέον, όταν αγόρασαν το πολυτροπικό ταξίδι στο πλαίσιο μιας σύμβασης μεταφοράς, θα έχουν δικαίωμα συνδρομής από τον μεταφορέα σε περίπτωση απώλειας ανταπόκρισης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις ανάγκες των επιβατών με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα. Τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα που αλλάζουν τρόπο μεταφοράς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους θα επικουρούνται στα σημεία ανταπόκρισης από τους μεταφορείς και τους φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών όταν ταξιδεύουν στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς ή όταν ταξιδεύουν μέσω πολυτροπικών κόμβων επιβατών.

Εάν μια αεροπορική εταιρεία υποχρεώνει επιβάτη με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα να ταξιδέψει συνοδευόμενο από κάποιον επειδή ο επιβάτης χρειάζεται βοήθεια για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις ασφάλειας της αεροπορίας (π.χ. για τη στερέωση της ζώνης ασφαλείας), η αεροπορική εταιρεία θα είναι υποχρεωμένη να μεταφέρει τον συνοδό δωρεάν και, όταν είναι εφικτό, να τοποθετεί το άτομο αυτό δίπλα στον επιβάτη που βοηθά. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται ήδη όταν ταξιδεύετε με σιδηρόδρομο, πλοίο ή λεωφορείο/πούλμαν.

2. Προστασία των ταξιδιωτών οργανωμένων ταξιδιών

Με την αναθεώρηση της οδηγίας του 2015 για τα οργανωμένα ταξίδια, η προστασία των ταξιδιωτών οργανωμένων ταξιδιών θα είναι στο μέλλον πιο αποτελεσματική, ιδίως σε καταστάσεις κρίσης, αντλώντας διδάγματα από την πανδημία COVID-19. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα παράσχουν ισχυρότερα και σαφέστερα δικαιώματα για τους ταξιδιώτες και θα αποσαφηνίσουν τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών.

Ορισμένοι από τους νέους κανόνες αφορούν:

 • Όσον αφορά τις επιστροφές χρημάτων, υπάρχει μια αλυσίδα παρόχων υπηρεσιών, διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών και ταξιδιωτών. Οι ταξιδιώτες θα εξακολουθήσουν να δικαιούνται επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών. Αυτό θα διευκολυνθεί επειδή οι διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), θα έχουν δικαίωμα επιστροφής χρημάτων από τους παρόχους υπηρεσιών εντός 7 ημερών. Το γεγονός ότι λαμβάνουν την επιστροφή των χρημάτων τους εντός μίας εβδομάδας, τους επιτρέπει με τη σειρά τους να επιστρέψουν στους πελάτες τους εντός δύο εβδομάδων συνολικά.
 • Οι πληρωμές που πραγματοποιούν οι ταξιδιώτες για οργανωμένα ταξίδια δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25 % της τιμής του οργανωμένου ταξιδιού, εκτός εάν οι διοργανωτές αντιμετωπίζουν έξοδα που δικαιολογούν υψηλότερη προκαταβολή, για παράδειγμα, επειδή πρέπει να καταβάλουν εκ των προτέρων το πλήρες αντίτιμο του εισιτηρίου στην αεροπορική εταιρεία. Οι διοργανωτές δεν μπορούν να ζητήσουν τη συνολική πληρωμή νωρίτερα από 28 ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου.
  Οι ταξιδιώτες στους οποίους προσφέρεται κουπόνι θα λαμβάνουν σαφείς πληροφορίες ότι ενδέχεται να επιμείνουν στην επιστροφή χρημάτων και θα ενημερώνονται σχετικά με τα χαρακτηριστικά του κουπονιού πριν το αποδεχθούν. Τα κουπόνια αυτά επιστρέφονται αυτόματα εάν δεν χρησιμοποιηθούν πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος τους. Επιπλέον, τα κουπόνια και τα δικαιώματα επιστροφής θα καλύπτονται από προστασία κατά της αφερεγγυότητας.
 • Σαφέστερες πληροφορίες: Οι παραθεριστές θα λαμβάνουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον ένας συνδυασμός ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνιστά οργανωμένο ταξίδι, ποιος είναι υπεύθυνος σε περίπτωση προβλημάτων, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά τους ως ταξιδιωτών οργανωμένων ταξιδιών.

3. Καλύτερες υπηρεσίες πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις και δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων κινητικότητας

Η πολυτροπικότητα, ή ο συνδυασμός τρόπων μεταφοράς, μπορεί να μειώσει τις συνολικές εκπομπές των μεταφορών επιτρέποντας στους ταξιδιώτες να επιλέγουν τον πλέον αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο μεταφοράς. Η αναθεώρηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού σχετικά με την υπηρεσία πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις σε επίπεδο ΕΕ (MMTIS) θα διευκολύνει τους επιβάτες να βρίσκουν μέσω των υπηρεσιών ταξιδιωτικών πληροφοριών πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τους διάφορους τρόπους μεταφοράς και να έχουν πρόσβαση σε επικαιροποιήσεις σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, για παράδειγμα σχετικά με καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Θα είναι επίσης διαθέσιμα νέα είδη πληροφοριών, όπως το κατά πόσον τα ποδήλατα μπορούν να μεταφερθούν σε τρένο, και σχετικά με την προσβασιμότητα, μεταξύ άλλων για επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα και με την υποστήριξη του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», η πρωτοβουλία για έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων κινητικότητας (EMDS) που εγκρίθηκε επίσης σήμερα θα διευκολύνει την πρόσβαση, τη συγκέντρωση και την κοινοχρησία δεδομένων από υφιστάμενες και μελλοντικές πηγές δεδομένων για τις μεταφορές και την κινητικότητα. Θα επιτρέψει την πρόσβαση σε δεδομένα πραγματικού χρόνου και την κοινοχρησία τους, επιτρέποντας στο ταξιδιωτικό κοινό να ενημερώνεται σχετικά με την κατάσταση των μεταφορών και τις συνθήκες κυκλοφορίας, επιτρέποντάς του να προγραμματίζει καλύτερα τα ταξίδια του. Θα δώσει επίσης τη δυνατότητα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να αναπτύξουν καινοτόμες υπηρεσίες μεταφορών και χάραξη πολιτικής στον τομέα των μεταφορών με γνώμονα τα δεδομένα.  

Ιστορικό

Περίπου 13 δισεκατομμύρια επιβάτες που ταξιδεύουν με αεροπλάνο, τρένο, πούλμαν, λεωφορείο ή πορθμείο στην ΕΕ κάθε χρόνο καλύπτονται από τα δικαιώματα των επιβατών της ΕΕ, ενώ πολλοί περισσότεροι χρησιμοποιούν τοπικές μεταφορές. Το ποσό αυτό αναμένεται να ανέλθει σε 15 δισεκατομμύρια έως το 2030 και σε σχεδόν 20 δισεκατομμύρια έως το 2050.

Η στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα είναι ο χάρτης πορείας της Επιτροπής για την επίτευξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Οι δύο συμβαδίζουν, καθώς η ψηφιοποίηση αυξάνει την αποδοτικότητα και την ευελιξία, γεγονός που μειώνει τις εκπομπές από τις μεταφορές. Η στρατηγική καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές κατά 90 % έως το 2050 και θέτει βασικά ορόσημα, όπως η ανάπτυξη της αυτοματοποιημένης κινητικότητας σε μεγάλη κλίμακα έως το 2030.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 26/02 07:30

  Η Αλόννησος στο πρόγραμμα Toural

 2. 26/02 07:28

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Μύτικα και Κω

 3. 26/02 07:19

  Δήμος Βόλβης: Αίτηση για το πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 4. 26/02 07:17

  Δύο εγκρίσεις για συγχωνεύσεις τουριστικών εταιρειών

 5. 25/02 11:15

  Ο Δήμος Αιγιαλείας στο Πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης

 6. 24/02 17:23

  Γιώργος Πελεκανάκης | Ο FTI φέρνει χιλιάδες τουρίστες και στην Κρήτη- "Είμαστε σε αναμονή"

 7. 24/02 13:37

  Η Πιερία στα προγράμματα του Alltours | Σημαντική συμφωνία του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

 8. 24/02 07:34

  Εκδήλωση Following Aristotle στα αρχαία Στάγειρα

 9. 24/02 07:32

  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αυτοκινήτων Drift 2024 στο Ηράκλειο

 10. 24/02 07:27

  Η Κίνα μπορεί να συνεισφέρει το 40% της παγκόσμιας κατανάλωσης πολυτελών προϊόντων έως το 2030

 11. 23/02 21:42

  Συνάντηση Όλγας Κεφαλογιάννη με την Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων

 12. 23/02 18:49

  Συνέδριο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων | Οι αντοχές του τουρισμού θα δοκιμαστούν και το 2024

 13. 23/02 14:50

  Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική μαζί στο Γερμανικό κοινό στην Βαυαρία

 14. 23/02 14:46

  Galataport | Κωνσταντινούπολη: το «Καλύτερο Νέο Αναπτυξιακό Έργο» στα Βραβεία MAPIC 2023

 15. 23/02 14:36

  7% περισσότερες αεροπορικές θέσεις στο Ηράκλειο το 2024

 16. 23/02 14:01

  Έναρξη Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας- Ιαπωνίας

 17. 23/02 12:02

  Τι συμβαίνει με τον tour operator FTI; Ανησυχίες από τα γερμανικά ταξιδιωτικά γραφεία για μη καταβολή πληρωμών

 18. 23/02 11:53

  Κρουαζιέρα | Επίσκεψη στο Celebrity Infinity - Ο Πειραιάς λιμάνι βάσης από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο 2024

 19. 23/02 11:07

  Ξενοδοχεία | Επένδυση 30 εκατ. ευρώ για ανακαίνιση και προσθήκες στο Club Med Gregolimano

 20. 23/02 10:54

  ΥΠΑ | Κανονικά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου από το μεσημέρι του Σαββάτου

 21. 23/02 10:31

  SeaDream Yacht Club: Δύο νέα δρομολόγια από την Αθήνα με προσεγγίσεις στα Ελληνικά νησιά

 22. 23/02 10:18

  Airbnb: Η Θεσσαλονίκη στους 7 κορυφαίους οικονομικούς προορισμούς του 2023

 23. 23/02 09:54

  Ισχυρές επιδόσεις είχαν τα ξενοδοχεία της Accor στην Ελλάδα το 2023

 24. 23/02 09:45

  Η Πιερία προωθεί τον συνεδριακό και αστικό τουρισμό | Συνεργασία με το Thessaloniki Convention Bureau

 25. 23/02 09:37

  Η επίσκεψη της Όλγας Κεφαλογιάννη στο Βελιγράδι

 26. 23/02 09:32

  Διεθνής πιστοποίηση βιωσιμότητας για τα γήπεδα γκολφ της Costa Navarino

 27. 23/02 07:45

  Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης: Εγκρίσεις αιτημάτων της Ξενοδοχεία Κάραβελ Α.Ε. και του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης

 28. 23/02 07:42

  Σε ποια τουριστικά γραφεία ανατέθηκε η παροχή ταξιδιωτικών και μεταφορικών υπηρεσιών

 29. 23/02 07:40

  Σερβία: Προς πώληση το Hotel Jugoslavija με τιμή εκκίνησης 27,1 εκατ. ευρώ

 30. 23/02 07:38

  Φλώρινα | Τουρισμός χωρίς εμπόδια: Προσβάσιμες περιπέτειες

 31. 23/02 07:33

  Δήμος Κορινθίων: Συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 32. 22/02 16:47

  HolidayCheck: Το 18% των Γερμανών «ψηφιζει» διακοπές στην Ελλάδα για το 2024 – Με ποια κριτήρια επιλέγουν προορισμό

 33. 22/02 16:01

  Ryanair: Νέα σύνδεση με Σκιάθο από το αεροδρόμιο Βουδαπέστης το καλοκαίρι του 2024

 34. 22/02 14:29

  Άνοιξαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»

 35. 22/02 14:20

  Σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΟΤΑ) μετεξελίσσεται η ΕΑΤΑ | αποκτά Τεχνική Υπηρεσία για έργα

 36. 22/02 14:14

  Συνάντηση Φορέων στην Κρήτη για την απαθρακοποίηση της τουριστικής βιομηχανίας

 37. 22/02 13:11

  Focus Bari- Έρευνα | Τεχνητή Νοημοσύνη: Επιφυλακτικοί 2 στους 3 Έλληνες - 1 στους 3 χρησιμοποιεί το CHAT GPT!

 38. 22/02 13:04

  Γερμανικός Τύπος | «Τοξική ωρολογιακή βόμβα» στον βυθό της Σαντορίνης;

 39. 22/02 12:15

  ΕΛΣΤΑΤ | Αυξημένες κατά 6,2% οι αφίξεις σε καταλύματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια τον Δεκέμβριο

 40. 22/02 12:08

  Emirates | Open Day πρόσληψης νέων μελών για το πλήρωμα καμπίνας στην Ελλάδα

 41. 22/02 11:33

  Σε διαβούλευση 5άστερη τουριστική επένδυση στη Μύκονο, με προϋπολογισμό 154 εκατ. ευρώ

 42. 22/02 11:22

  ΥΠΑ | +8,9% η επιβατική κίνηση Ιανουαρίου 2024

 43. 22/02 11:10

  Συνέδρια για yachting, αειφόρο τουρισμό, πολιτιστική κληρονομιά και προβολή υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

 44. 22/02 10:45

  TripAdvisor | Φαλάσαρνα και Μύρτοs στις 25 καλύτερες παραλίες στον κόσμο- Η παραλία Γαλησσά στις 10 καλύτερες αειφόρες

 45. 22/02 10:14

  Η United Airlines επιστρέφει στο Τελ Αβίβ με καθημερινές πτήσεις από τη Ν.Υόρκη

 46. 22/02 08:05

  Υψηλή ικανοποίηση δηλώνουν οι τουρίστες της Αθήνας - «Μust» προορισμός με όχημα τον πολιτισμό και το παραλιακό μέτωπο

 47. 22/02 08:05

  «Επιστρέφουν» αργά αλλά σταθερά τα Αθηναϊκά ξενοδοχεία – Κλειδί ο Δωδεκάμηνος τουρισμός

 48. 22/02 08:05

  Τουρισμός: Ποιες αγορές "απογείωσαν" την Αθήνα το 2023 - Αυτό είναι το προφίλ των επισκεπτών της

 49. 22/02 07:53

  Ελληνικά βιολογικά προϊόντα σε διεθνή έκθεση της Γερμανίας

 50. 22/02 07:48

  Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης: Συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 51. 22/02 07:44

  Πως αντιμετωπίζει η Γερμανία το πρόβλημα της έλλειψης διαθέσιμων κατοικιών

 52. 22/02 07:41

  Δύο εικαστικές εκθέσεις στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης

 53. 22/02 07:01

  Απόφαση για ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα

 54. 21/02 20:33

  Κινητοποίηση - πορεία των Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης την Πέμπτη στο Ηράκλειο

 55. 21/02 16:20

  Πόλος έλξης η Νότια Κρήτη – ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι πήραν άδειες για ανέγερση ξενοδοχείων

 56. 21/02 15:13

  Τελετή έναρξης του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού

 57. 21/02 14:43

  Συνεδριάζει την Πέμπτη η Επιτροπή Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας Δήμου Ηρακλείου

 58. 21/02 14:06

  Ελληνικός τουρισμός 2023 | 20,5 δισ. ευρώ οι εισπράξεις, 32,7 εκατ. οι αφίξεις

 59. 21/02 12:50

  Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου - ΕΒΕΔ | Σεμινάριο για την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης

 60. 21/02 12:44

  Το πρόγραμμα στις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές – Ξανθιώτικο Καρναβάλι

 61. 21/02 12:30

  Ένωση Μαρινών Ελλάδας | Μελέτη για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό Συστήματος Μαρινών στην Ελλάδα

 62. 21/02 12:10

  Το κακόβουλο λογισμικό, ο μεγαλύτερος ψηφιακός κίνδυνος για τις ελληνικές εταιρείες

 63. 21/02 11:58

  ECDC | Ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων ιλαράς στην Ευρώπη

 64. 21/02 11:01

  Τα ξενοδοχεία ανώτερης ποιότητας κυριαρχούν στις επενδύσεις στην Ευρώπη - πόσα ανοίγουν το 2024

 65. 21/02 10:23

  Ημέρες καριέρας τουρισμού 2024 από το Πανεπιστήμιο Πάτρας

 66. 21/02 10:19

  ΠΑΣΟΚ: Στη Βουλή τα αιτήματα των Σωματείων Ξενοδοχοϋπαλλήλων της Κρήτης

 67. 21/02 10:00

  The Twist μια νέα σχεδιαστική αρχιτεκτονική πρόταση της Potiropoulos+Partners

 68. 21/02 07:10

  Αποφάσεις για 2 ξενοδοχεία σε Σάμο και Λέσβο

 69. 21/02 07:07

  Η ελληνική παρουσία στην τουριστική έκθεση F.re.e του Μονάχου

 70. 21/02 07:05

  Οι αμερικανικές εταιρείες ενισχύουν την παρουσία τους στην Αλβανία

 71. 21/02 07:04

  Δήμος Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης: Συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 72. 21/02 07:02

  Το εμπορικό έλλειμμα της Ισπανίας μειώθηκε κατά 40% το 2023

 73. 20/02 18:14

  Η Χαλκιδική πρώτη επιλογή των Ρουμάνων για τις διακοπές τους

 74. 20/02 18:08

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Τουρισμού

 75. 20/02 16:20

  Εγκαίνια νέων γραφείων και Γενική Συνέλευση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος

 76. 20/02 16:16

  Στα δικαστήρια για greenwashing η TUI Cruises

 77. 20/02 15:41

  Σε ισχύ ο κανονισμός για τις επιγραμμικές πλατφόρμες στην ΕΕ

 78. 20/02 14:42

  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κρουαζιέρας στη Γένοβα

 79. 20/02 13:11

  Ελληνικός τουρισμός 2023: 2,8 δισ. ευρώ περισσότερες εισπράξεις από το 2022

 80. 20/02 12:48

  Τουρισμός: Anex Group και Coral Travel οι ανερχόμενες «δυνάμεις» στα πακέτα από τις γερμανόφωνες αγορές

 81. 20/02 12:04

  Τουρισμός | ACI World: Η παγκόσμια επιβατική κίνηση θα διπλασιαστεί σε 20 χρόνια (!)

 82. 20/02 11:45

  Kuoni: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της ζήτησης για πολυτελή ταξίδια το 2024

 83. 20/02 11:29

  FedHATTA: Συνάντηση με την Πρέσβη της Λιθουανίας για την ενίσχυση των τουριστικών ροών

 84. 20/02 11:19

  TUI Airways: Διευρύνονται οι συνδέσεις με Κω και Ρόδο

 85. 20/02 10:38

  Γερμανικός τουρισμός | Υψηλή ζήτηση για τις σκανδιναβικές χώρες λόγω κλιματικής αλλαγής

 86. 20/02 10:31

  Lufthansa: Νέα απεργία μέχρι το πρωί της Τετάρτης

 87. 20/02 10:16

  Συνάντηση της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Αν. Κρήτης «ΚΝΩΣΣΟΣ» με τον Δήμαρχο Σητείας

 88. 20/02 09:05

  Η Wyndham ανοίγει στο Μόναχο το μεγαλύτερο Ramada Encore σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική

 89. 20/02 07:30

  Impossible Mission και Ικανότητα Φέρουσα (II)

 90. 20/02 07:25

  Γερμανία: Πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας από 45 επιχειρήσεις

 91. 20/02 07:20

  Πτήσεις της Ryanair από τα Τίρανα στην Reggio Calabria της Ιταλίας

 92. 20/02 07:15

  Γερμανία | 35.000 απολύσεις και περικοπές θέσεων εργασίας από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους

 93. 20/02 07:10

  Ταξίδι εξοικείωσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για 2 Σουηδούς δημοσιογράφους

 94. 20/02 07:05

  Νέα χρήση για το Αρχοντικό Νικολάου Δημητρακόπουλου της Καρύταινας

 95. 19/02 18:39

  This is Athens – CVB | Δυναμική παρουσία της Αθήνας στην έκθεση “Outbound Travel Market” στη Βομβάη

 96. 19/02 17:54

  Παγκόσμια προβολή της Αθήνας μέσω του τελικού του UEFA Europa Conference League στο γήπεδο της ΑΕΚ

 97. 19/02 17:33

  Δειλές ενδείξεις επιμήκυνσης στα Ελληνικά ξενοδοχεία το 2023 – Ποιες προκλήσεις την αναχαιτίζουν

 98. 19/02 15:46

  Παρίσι: Κλειστός ο Πύργος του Άιφελ λόγω απεργίας

 99. 19/02 15:32

  Κυπριακός τουρισμός | ΣΤΕΚ: Προβληματισμός για το 2024- λιγότερες αεροπορικές θέσεις, ανησυχία για τον πόλεμο στη Γάζα

 100. 19/02 14:31

  Κοινή ανακοίνωση 8 περιβαλλοντικών οργανώσεων | Το Υπουργείο Οικονομικών καταργεί τη ζώνη παράκτιας προστασίας