Η Κομισιόν καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία Σένγκεν

Η Κομισιόν καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία Σένγκεν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε χθες σύσταση για αυξημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στο χώρο Σένγκεν. Συνοδεύεται από έκθεση για τις διαβουλεύσεις που διεξήγαγε ο συντονιστής Σένγκεν με τα κράτη μέλη σχετικά με τους μακροχρόνιους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε επίσημη διαδικασία διαβούλευσης με τα κράτη μέλη που επανέφεραν τους συνοριακούς ελέγχους, καθώς και με τα κράτη μέλη που επηρεάζονται από τους εν λόγω ελέγχους.

Ο χώρος Σένγκεν είναι ο χώρος χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα που στηρίζει την ελεύθερη κυκλοφορία περισσότερων από 425 εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ, καθώς και υπηκόων τρίτων χωρών που ζουν στην ΕΕ ή επισκέπτονται την ΕΕ. Η επαναφορά των συνοριακών ελέγχων πρέπει να εξακολουθήσει να πραγματοποιείται κατ' εξαίρεση, να είναι αυστηρά περιορισμένη χρονικά και να εφαρμόζεται ως μέτρο έσχατης ανάγκης, εάν έχει διαπιστωθεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια. Πρέπει να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών στον χώρο Σένγκεν.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του 2023 για την κατάσταση του Σένγκεν, είναι αναγκαίο να ενταθεί η συνεργασία για τη διαφύλαξη της ασφάλειας, με παράλληλη σταδιακή κατάργηση των μακροχρόνιων συνοριακών ελέγχων. 

Η σημερινή σύσταση προωθεί τη χρήση εναλλακτικών μέτρων αντί των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, καθώς και την αυξημένη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση επαναφοράς των εν λόγω ελέγχων σε οκτώ τομείς:

 • Διαρθρωμένη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν μόνιμα σημεία επαφής για τη διασφάλιση συντονισμένης αντίδρασης σε σοβαρές απειλές για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης ναρκωτικών, η οποία αντίδραση θα προσαρμόζεται στην κλίμακα των προκλήσεων και των αναγκών.
 • Ενίσχυση της ικανότητας λήψης κοινών μέτρων: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επανεξετάζουν και, κατά περίπτωση, να προσαρμόζουν τα διμερή πλαίσιά τους ώστε να παρέχουν τη βάση για διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου. Θα πρέπει επίσης να αναπτύσσουν κοινές αναλύσεις κινδύνου και να παράσχουν επαρκείς πόρους για κοινές περιπολίες.
 • Συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου του Ιουνίου 2022 σχετικά με την επιχειρησιακή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρησιακή συνεργασία στα εσωτερικά σύνορα. Θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσουν τις ορθές πρακτικές επιχειρησιακής συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου που υπάρχουν σε άλλα κράτη μέλη και να αξιοποιήσουν τη χρηματοδότηση της ΕΕ για τον σκοπό αυτόν.
 • Εντατικοποίηση των κοινών δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν συντονισμένα μέτρα και να συνεργάζονται με την Ευρωπόλ, την Eurojust και τον Frontex για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης μεταναστών, μεταξύ άλλων με στόχο τη μείωση των παράνομων μετακινήσεων εντός της ΕΕ.
 • Πλήρης αξιοποίηση των εργαλείων στον τομέα των επιστροφών για την αντιμετώπιση των παράνομων μετακινήσεων: Η Επιτροπή ενθαρρύνει την πλήρη χρήση των διμερών συμφωνιών επανεισδοχής μεταξύ κρατών μελών και διεθνών εταίρων. Η αυξημένη χρήση της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων επιστροφής είναι επίσης καίριας σημασίας για την επίσπευση των επιστροφών, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής του Μαρτίου 2023.
 • Αντιμετώπιση των παράνομων μετακινήσεων: Τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν παράνομες μετακινήσεις θα πρέπει, καταρχάς, να εντείνουν τους αστυνομικούς ελέγχους στις περιοχές των εσωτερικών συνόρων· κάθε απόφαση για την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα μετριασμού και να υπόκειται σε συνεχή επανεξέταση.
 • Ενίσχυση των κοινών δράσεων για την καταπολέμηση της διακρατικής τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος: Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμηση της διασυνοριακής τρομοκρατίας και του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος. Καθορίζει κοινούς κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη και πρέπει να μεταφερθεί στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 12 Δεκεμβρίου 2024.
 • Μέτρα για τον περιορισμό της εισαγωγής ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιορίσουν τη χρήση συστηματικών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περιστάσεις, δίνοντας προτίμηση τους κινητούς ελέγχους στην επικράτεια των κρατών μελών και ενισχύοντας τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιορίζουν τις επιπτώσεις στη ροή της κυκλοφορίας και να διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα διασυνοριακών μεταφορικών συνδέσεων.

Επόμενα βήματα

Ο συντονιστής Σένγκεν θα συνεχίσει να στηρίζει και να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη, ενώ θα είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να συνεργάζονται στενά για την εφαρμογή της παρούσας σύστασης.

Ο συντονιστής Σένγκεν θα ενημερώνει επίσης τακτικά το Συμβούλιο Σένγκεν σχετικά με το θέμα αυτό.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 23/02 12:02

  Τι συμβαίνει με τον tour operator FTI; Ανησυχίες από τα γερμανικά ταξιδιωτικά γραφεία για μη καταβολή πληρωμών

 2. 23/02 11:53

  Κρουαζιέρα | Επίσκεψη στο Celebrity Infinity - Ο Πειραιάς λιμάνι βάσης από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο 2024

 3. 23/02 11:07

  Ξενοδοχεία | Επένδυση 30 εκατ. ευρώ για ανακαίνιση και προσθήκες στο Club Med Gregolimano

 4. 23/02 10:54

  ΥΠΑ | Κανονικά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου από το μεσημέρι του Σαββάτου

 5. 23/02 10:31

  SeaDream Yacht Club: Δύο νέα δρομολόγια από την Αθήνα με προσεγγίσεις στα Ελληνικά νησιά

 6. 23/02 10:18

  Airbnb: Η Θεσσαλονίκη στους 7 κορυφαίους οικονομικούς προορισμούς του 2023

 7. 23/02 09:54

  Ισχυρές επιδόσεις είχαν τα ξενοδοχεία της Accor στην Ελλάδα το 2023

 8. 23/02 09:45

  Η Πιερία προωθεί τον συνεδριακό και αστικό τουρισμό | Συνεργασία με το Thessaloniki Convention Bureau

 9. 23/02 09:37

  Η επίσκεψη της Όλγας Κεφαλογιάννη στο Βελιγράδι

 10. 23/02 09:32

  Διεθνής πιστοποίηση βιωσιμότητας για τα γήπεδα γκολφ της Costa Navarino

 11. 23/02 07:45

  Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης: Εγκρίσεις αιτημάτων της Ξενοδοχεία Κάραβελ Α.Ε. και του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης

 12. 23/02 07:42

  Σε ποια τουριστικά γραφεία ανατέθηκε η παροχή ταξιδιωτικών και μεταφορικών υπηρεσιών

 13. 23/02 07:40

  Σερβία: Προς πώληση το Hotel Jugoslavija με τιμή εκκίνησης 27,1 εκατ. ευρώ

 14. 23/02 07:38

  Φλώρινα | Τουρισμός χωρίς εμπόδια: Προσβάσιμες περιπέτειες

 15. 23/02 07:33

  Δήμος Κορινθίων: Συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 16. 22/02 16:47

  HolidayCheck: Το 18% των Γερμανών «ψηφιζει» διακοπές στην Ελλάδα για το 2024 – Με ποια κριτήρια επιλέγουν προορισμό

 17. 22/02 16:01

  Ryanair: Νέα σύνδεση με Σκιάθο από το αεροδρόμιο Βουδαπέστης το καλοκαίρι του 2024

 18. 22/02 14:29

  Άνοιξαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»

 19. 22/02 14:20

  Σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΟΤΑ) μετεξελίσσεται η ΕΑΤΑ | αποκτά Τεχνική Υπηρεσία για έργα

 20. 22/02 14:14

  Συνάντηση Φορέων στην Κρήτη για την απαθρακοποίηση της τουριστικής βιομηχανίας

 21. 22/02 13:11

  Focus Bari- Έρευνα | Τεχνητή Νοημοσύνη: Επιφυλακτικοί 2 στους 3 Έλληνες - 1 στους 3 χρησιμοποιεί το CHAT GPT!

 22. 22/02 13:04

  Γερμανικός Τύπος | «Τοξική ωρολογιακή βόμβα» στον βυθό της Σαντορίνης;

 23. 22/02 12:15

  ΕΛΣΤΑΤ | Αυξημένες κατά 6,2% οι αφίξεις σε καταλύματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια τον Δεκέμβριο

 24. 22/02 12:08

  Emirates | Open Day πρόσληψης νέων μελών για το πλήρωμα καμπίνας στην Ελλάδα

 25. 22/02 11:33

  Σε διαβούλευση 5άστερη τουριστική επένδυση στη Μύκονο, με προϋπολογισμό 154 εκατ. ευρώ

 26. 22/02 11:22

  ΥΠΑ | +8,9% η επιβατική κίνηση Ιανουαρίου 2024

 27. 22/02 11:10

  Συνέδρια για yachting, αειφόρο τουρισμό, πολιτιστική κληρονομιά και προβολή υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

 28. 22/02 10:45

  TripAdvisor | Φαλάσαρνα και Μύρτοs στις 25 καλύτερες παραλίες στον κόσμο- Η παραλία Γαλησσά στις 10 καλύτερες αειφόρες

 29. 22/02 10:14

  Η United Airlines επιστρέφει στο Τελ Αβίβ με καθημερινές πτήσεις από τη Ν.Υόρκη

 30. 22/02 08:05

  Υψηλή ικανοποίηση δηλώνουν οι τουρίστες της Αθήνας - «Μust» προορισμός με όχημα τον πολιτισμό και το παραλιακό μέτωπο

 31. 22/02 08:05

  «Επιστρέφουν» αργά αλλά σταθερά τα Αθηναϊκά ξενοδοχεία – Κλειδί ο Δωδεκάμηνος τουρισμός

 32. 22/02 08:05

  Τουρισμός: Ποιες αγορές "απογείωσαν" την Αθήνα το 2023 - Αυτό είναι το προφίλ των επισκεπτών της

 33. 22/02 07:53

  Ελληνικά βιολογικά προϊόντα σε διεθνή έκθεση της Γερμανίας

 34. 22/02 07:48

  Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης: Συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 35. 22/02 07:44

  Πως αντιμετωπίζει η Γερμανία το πρόβλημα της έλλειψης διαθέσιμων κατοικιών

 36. 22/02 07:41

  Δύο εικαστικές εκθέσεις στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης

 37. 22/02 07:01

  Απόφαση για ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα

 38. 21/02 20:33

  Κινητοποίηση - πορεία των Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης την Πέμπτη στο Ηράκλειο

 39. 21/02 16:20

  Πόλος έλξης η Νότια Κρήτη – ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι πήραν άδειες για ανέγερση ξενοδοχείων

 40. 21/02 15:13

  Τελετή έναρξης του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού

 41. 21/02 14:43

  Συνεδριάζει την Πέμπτη η Επιτροπή Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας Δήμου Ηρακλείου

 42. 21/02 14:06

  Ελληνικός τουρισμός 2023 | 20,5 δισ. ευρώ οι εισπράξεις, 32,7 εκατ. οι αφίξεις

 43. 21/02 12:50

  Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου - ΕΒΕΔ | Σεμινάριο για την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης

 44. 21/02 12:44

  Το πρόγραμμα στις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές – Ξανθιώτικο Καρναβάλι

 45. 21/02 12:30

  Ένωση Μαρινών Ελλάδας | Μελέτη για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό Συστήματος Μαρινών στην Ελλάδα

 46. 21/02 12:10

  Το κακόβουλο λογισμικό, ο μεγαλύτερος ψηφιακός κίνδυνος για τις ελληνικές εταιρείες

 47. 21/02 11:58

  ECDC | Ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων ιλαράς στην Ευρώπη

 48. 21/02 11:01

  Τα ξενοδοχεία ανώτερης ποιότητας κυριαρχούν στις επενδύσεις στην Ευρώπη - πόσα ανοίγουν το 2024

 49. 21/02 10:23

  Ημέρες καριέρας τουρισμού 2024 από το Πανεπιστήμιο Πάτρας

 50. 21/02 10:19

  ΠΑΣΟΚ: Στη Βουλή τα αιτήματα των Σωματείων Ξενοδοχοϋπαλλήλων της Κρήτης

 51. 21/02 10:00

  The Twist μια νέα σχεδιαστική αρχιτεκτονική πρόταση της Potiropoulos+Partners

 52. 21/02 07:10

  Αποφάσεις για 2 ξενοδοχεία σε Σάμο και Λέσβο

 53. 21/02 07:07

  Η ελληνική παρουσία στην τουριστική έκθεση F.re.e του Μονάχου

 54. 21/02 07:05

  Οι αμερικανικές εταιρείες ενισχύουν την παρουσία τους στην Αλβανία

 55. 21/02 07:04

  Δήμος Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης: Συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 56. 21/02 07:02

  Το εμπορικό έλλειμμα της Ισπανίας μειώθηκε κατά 40% το 2023

 57. 20/02 18:14

  Η Χαλκιδική πρώτη επιλογή των Ρουμάνων για τις διακοπές τους

 58. 20/02 18:08

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Τουρισμού

 59. 20/02 16:20

  Εγκαίνια νέων γραφείων και Γενική Συνέλευση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος

 60. 20/02 16:16

  Στα δικαστήρια για greenwashing η TUI Cruises

 61. 20/02 15:41

  Σε ισχύ ο κανονισμός για τις επιγραμμικές πλατφόρμες στην ΕΕ

 62. 20/02 14:42

  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κρουαζιέρας στη Γένοβα

 63. 20/02 13:11

  Ελληνικός τουρισμός 2023: 2,8 δισ. ευρώ περισσότερες εισπράξεις από το 2022

 64. 20/02 12:48

  Τουρισμός: Anex Group και Coral Travel οι ανερχόμενες «δυνάμεις» στα πακέτα από τις γερμανόφωνες αγορές

 65. 20/02 12:04

  Τουρισμός | ACI World: Η παγκόσμια επιβατική κίνηση θα διπλασιαστεί σε 20 χρόνια (!)

 66. 20/02 11:45

  Kuoni: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της ζήτησης για πολυτελή ταξίδια το 2024

 67. 20/02 11:29

  FedHATTA: Συνάντηση με την Πρέσβη της Λιθουανίας για την ενίσχυση των τουριστικών ροών

 68. 20/02 11:19

  TUI Airways: Διευρύνονται οι συνδέσεις με Κω και Ρόδο

 69. 20/02 10:38

  Γερμανικός τουρισμός | Υψηλή ζήτηση για τις σκανδιναβικές χώρες λόγω κλιματικής αλλαγής

 70. 20/02 10:31

  Lufthansa: Νέα απεργία μέχρι το πρωί της Τετάρτης

 71. 20/02 10:16

  Συνάντηση της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Αν. Κρήτης «ΚΝΩΣΣΟΣ» με τον Δήμαρχο Σητείας

 72. 20/02 09:05

  Η Wyndham ανοίγει στο Μόναχο το μεγαλύτερο Ramada Encore σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική

 73. 20/02 07:30

  Impossible Mission και Ικανότητα Φέρουσα (II)

 74. 20/02 07:25

  Γερμανία: Πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας από 45 επιχειρήσεις

 75. 20/02 07:20

  Πτήσεις της Ryanair από τα Τίρανα στην Reggio Calabria της Ιταλίας

 76. 20/02 07:15

  Γερμανία | 35.000 απολύσεις και περικοπές θέσεων εργασίας από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους

 77. 20/02 07:10

  Ταξίδι εξοικείωσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για 2 Σουηδούς δημοσιογράφους

 78. 20/02 07:05

  Νέα χρήση για το Αρχοντικό Νικολάου Δημητρακόπουλου της Καρύταινας

 79. 19/02 18:39

  This is Athens – CVB | Δυναμική παρουσία της Αθήνας στην έκθεση “Outbound Travel Market” στη Βομβάη

 80. 19/02 17:54

  Παγκόσμια προβολή της Αθήνας μέσω του τελικού του UEFA Europa Conference League στο γήπεδο της ΑΕΚ

 81. 19/02 17:33

  Δειλές ενδείξεις επιμήκυνσης στα Ελληνικά ξενοδοχεία το 2023 – Ποιες προκλήσεις την αναχαιτίζουν

 82. 19/02 15:46

  Παρίσι: Κλειστός ο Πύργος του Άιφελ λόγω απεργίας

 83. 19/02 15:32

  Κυπριακός τουρισμός | ΣΤΕΚ: Προβληματισμός για το 2024- λιγότερες αεροπορικές θέσεις, ανησυχία για τον πόλεμο στη Γάζα

 84. 19/02 14:31

  Κοινή ανακοίνωση 8 περιβαλλοντικών οργανώσεων | Το Υπουργείο Οικονομικών καταργεί τη ζώνη παράκτιας προστασίας

 85. 19/02 13:00

  ΞΕΕ- ΙΤΕΠ | Οι επιδόσεις των ελληνικών ξενοδοχείων το 2023- στα 10,5 δισ. ευρώ ο τζίρος

 86. 19/02 12:31

  Ομοσπονδία Καταλυμάτων Αν. Κρήτης «ΚΝΩΣΣΟΣ» | Συνάντηση με το Δλήμαρχο Αγίου Νικολάου

 87. 19/02 12:27

  H Ε.Ξ. Μαγνησίας και Δήμοι της περιοχής στην έκθεση TTR ROMEXPO στο Βουκουρέστι

 88. 19/02 12:25

  20th EAST MED MULTIHULL & YACHT CHARTER SHOW - EMMYS

 89. 19/02 11:35

  Τουρισμός | Η TripAdvisor εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης- το παρασκήνιο

 90. 19/02 11:18

  Η Ελλάδα κορυφαίος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως στα βραβεία GTA Σουηδίας

 91. 19/02 10:38

  Η Solmar Villas προσθέτει 18 βίλες στη Χαλκιδική και Ολυμπιακή Ριβιέρα | 530 βίλες συνολικά στην Ελλάδα

 92. 19/02 10:22

  DW | Η Ισπανία υποφέρει από τον υπερτουρισμό

 93. 19/02 07:59

  Δήμος Νέας Προποντίδας: Συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 94. 19/02 07:57

  Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού από το ΞΕΕ για προγράμματα κατάρτισης του υπ. Τουρισμού

 95. 19/02 07:16

  Νέες πισίνες σε ξενοδοχείο στην Κω - Εργασίες επισκευής σε ξενοδοχείο στη Μύκονο

 96. 19/02 07:07

  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποστηρίζει 3 πολιτιστικούς θεσμούς

 97. 19/02 07:03

  Ανοίγει την 1η Απριλίου το Ηφαιστειακό Πάρκο Νέας Καμένης

 98. 18/02 11:05

  Επίδειξη μόδας στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα | Οργισμένη δήλωση της Λίνας Μενδώνη

 99. 18/02 07:53

  Σημαντική συνεργασία ΞΕΕ και PricewaterhouseCoopers για το Ελληνικό Πρωϊνό

 100. 18/02 07:46

  Τουριστική προβολή των νησιών του Νοτίου Αιγαίου στο Βερολίνο