Επενδυτικό σχέδιο 10 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του Χ.Κ. Βίγλας – Πισοδερίου

Επενδυτικό σχέδιο 10 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του Χ.Κ. Βίγλας – Πισοδερίου

Η Περιφέρεια Ενότητα Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου ύψους 10 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου.

Η πρόταση έγινε στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απηύθυνε το υπουργείο Τουρισμού για συμμετοχή στο πρόγραμμα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων Χιονοδρομικών Κέντρων το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σκοπός του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, είναι η αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες του Χιονοδρομικού  και η βελτίωση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου που προκύπτει κατά την λειτουργία του. Έτσι, μέσω του εν λόγω επενδυτικού προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση συρόμενων Lift, ταινιόδρομων με σκέπαστρο, πλαστικής πίστας προσομοίωσης χιονιού, εκχιονιστικού μηχανήματος, χιονοστρωτήρων και snowmobile, ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης εισιτηρίων, καθώς και φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 20Kw.

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αθλητικών και πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών με στόχο την άριστη λειτουργία του Χιονοδρομικού και την βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όπως αναφέρεται σχετικά τα τελευταία χρόνια, η χιονοδρομία στην Ελλάδα εμφανίζει σημαντικά προβλήματα και εγγενείς αδυναμίες. Η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως ένας δημοφιλής προορισμός για σκι και η ζήτηση χιονοδρομικών υπηρεσιών από Έλληνες και αλλοδαπούς εμφανίζεται σημαντικά μειωμένη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα κυριότερα προβλήματα των Χιονοδρομικών Κέντρρων της χώρας και του Χιονοδρομικού Κέντρου Πισοδερίου ειδικότερα, είναι τα εξής:

- Παλαιότητα αναβατήρων και απουσία κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού.

- Μικρή χιονοδρομική περίοδος λειτουργίας

- Έλλειψη επενδύσεων και εμφάνιση αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων

- Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και ελλιπής εκπαίδευση εργαζομένων

- Αδυναμίες σχετικά με την εξυπηρέτηση των χιονοδρόμων (κυρίως τα Σαββατοκύριακα οι επισκέπτες είναι διπλάσιοι από τη δυναμικότητα των χιονοδρομικών κέντρων)

- Περιορισμένη προβολή του αθλήματος της χιονοδρομίας και των ίδιων των χιονοδρομικών κέντρων

- Δυσκολίες στην πρόσβαση των χιονοδρομικών κέντρων

- Ισχυρός ανταγωνισμός από τα γειτονικά κέντρα χειμερινού τουρισμού (π.χ. Βουλγαρία Σερβία κ.α.).

Επιπλέον, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τον ελληνικό χειμερινό τουρισμό λόγω αύξησης της μέσης θερμοκρασίας, γεγονός που καθιστά ακόμη επιτακτικότερη την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων για τη βιωσιμότητα του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Πισοδερίου.

Όπως σημειώνεται στην πρόταση για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας χρηματοδότησης της προτεινόμενης επένδυσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη συνοπτικά οι εξής παράγοντες και στοιχεία:

- Η ανάγκη για συνέχιση της λειτουργίας του Χιονοδρομικού, υπό συνθήκες απόλυτης ασφάλειας προς τους χιονοδρόμους και επισκέπτες του και προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε έμμεσο πλήγμα γενικότερα στην περιοχή από τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν, την μείωση της κίνησης στις εμπορικές και προμηθευτικές επιχειρήσεις της περιοχής που συνδέονται έμμεσα με τη λειτουργία του Χιονοδρομικού.

- Οι γενικότερες κλιματικές συνθήκες, κυρίως με τη μείωση της χειμερινής περιόδου με χιονοκάλυψη και τα ρίσκα που αυτή συνεπάγεται σε σχέση με τα αναμενόμενα οφέλη από τη λειτουργία του Χιονοδρομικού οπότε καθίσταται επιτακτική η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων όπως η αντικατάσταση του παρωχημένου τεχνολογικά αναβατήρα που φτάνει σε ύψη, που εμφανίζουν επαρκή επίπεδα χιονοκάλυψης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εντός της χειμερινής τουριστικής περιόδου.

- Η ανάγκη για αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων αξιοποίησης της περιοχής του Χιονοδρομικού, για την αύξηση της επισκεψιμότητας. Στόχος είναι η συνεισφορά γενικότερα στην ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής ως ενός ελκυστικού προορισμού, με σεβασμό στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και εξασφάλιση υψηλών προδιαγραφών παρεχόμενων υπηρεσιών, με τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στην ευρύτερη ορεινή περιοχή και με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια.

Η υλοποίηση των έργων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του εξοπλισμού και των υποδομών του υφιστάμενου Χιονοδρομικού, είναι απολύτως συμβατές με τις ισχύουσες χωροταξικές, περιβαλλοντικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις της περιοχής μελέτης. Αυτό άλλωστε ισχύει, αφενός λόγω του ότι το Χιονοδρομικό προϋφίσταται όλων των σχετικών ρυθμίσεων, αφετέρου η παρουσία και χρήση του Χιονοδρομικού ουσιαστικά έχει ενσωματωθεί πλήρως στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής χωρίς να δημιουργεί οχλήσεις ή άλλες αρνητικές επιπτώσεις.

Με τα προτεινόμενα έργα, τα οποία δεν περιλαμβάνουν χωρικές επεκτάσεις, κατάληψη/αποψίλωση δασικών εκτάσεων, αλλά μόνο αναβαθμίσεις και αντικαταστάσεις υποδομών και εξοπλισμού, δεν θα προκληθούν οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο και το προστατευόμενο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Είναι λοιπόν αναγκαίο, κατά την πρόταση, να διασφαλιστεί το συντομότερο δυνατό η χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Χιονοδρομικού Κέντρου Πισοδερίου, με στόχο να καταστεί δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας του και να μη δεχτεί η ευρύτερη περιοχή ένα νέο καίριο και μη ανατρέψιμο πλήγμα στη συνεχιζόμενη φθίνουσα οικονομική του δραστηριότητα και στα ήδη υψηλότερα σε επίπεδο χώρας ποσοστά ανεργίας.

 

 

Για να λαμβάνετε συγκεντρωμένα τις επενδύσεις στο email σας γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter των επενδύσεων.
Εγγραφή στο Newsletter

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 28/05 18:42

  Στρατηγικός σχεδιασμός με ορίζοντα 10ετίας - αυτό χρειάζεται ο ελληνικός τουρισμός

 2. 28/05 18:34

  Μονόδρομος ένα βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τουριστικό προϊόν

 3. 28/05 16:18

  Αμερικανικός τουρισμός: Δεύτερη υψηλότερη ταξιδιωτική δαπάνη στον κόσμο για το καλοκαίρι του 2024

 4. 28/05 16:02

  Συνεχίζεται με ελεύθερη είσοδο έως 2 Ιουνίου το 12ο Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών «Τα 12 Κουπέ»

 5. 28/05 15:44

  Άνοιξαν οι εγγραφές για το Navarino Challenge 2024

 6. 28/05 15:08

  Κοινωνικός/ ιαματικός τουρισμός ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Επιχειρηματιών

 7. 28/05 14:34

  Eurowings: Νέα χειμερινή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη

 8. 28/05 14:22

  Διακοπή λειτουργίας του Αρχαιολογικού χώρου Δελφών την Τετάρτη μετά τις 17.00

 9. 28/05 14:13

  Η Τεχνολογία συναντά την παράδοση: Drones αναδιαμορφώνουν την ορεινή κτηνοτροφία

 10. 28/05 13:47

  25 χρόνια AEGEAN | 25 χρόνια ανάπτυξης, δημιουργίας και ποιοτικής εξυπηρέτησης

 11. 28/05 13:39

  Telegraph: Οι 6 προορισμοί που υπόσχονται το ιδανικό Ελληνικό καλοκαίρι

 12. 28/05 13:32

  Celestyal: Καλοκαιρινή καμπάνια αναβάθμισης καμπίνας

 13. 28/05 12:57

  HotStats: Αυτές είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που θα συναντήσουν τα ξενοδοχεία το 2024

 14. 28/05 12:07

  Απευθείας πτήσεις Παρίσι-Καλαμάτα ξεκινά η Air France - εκδήλωση στο Παρίσι

 15. 28/05 11:42

  Eυρωπαϊκός τουρισμός- ForwardKeys | Ολική ανάκαμψη το 2024- αυξημένη ζήτηση για Λονδίνο, Παρίσι, οριακά μειωμένη για Αθήνα

 16. 28/05 11:04

  Ημερίδα ΠΟΤΑΠ | «Η ηλεκτροκίνηση αναγκαία στην τουριστική ανάπτυξη»

 17. 28/05 11:00

  Το διεθνές βραβείο Big SEE Architecture Award 2024 - Winner απονεμήθηκε στις Villas in Olive Grove, Navarino Residences, Costa Navarino της Potiropoulos+Partners

 18. 28/05 10:54

  Τα Aria Hotels σχεδιάζουν eVTOL Vertiports για ηλεκτρικά αεροσκάφη κάθετης απογείωσης και προσγείωσης

 19. 28/05 10:48

  Το νέο Δ.Σ. του Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου

 20. 28/05 10:31

  MSC Cruises | Ποικιλία δραστηριοτήτων για παιδιά και οικογένειες στα πλοία της το καλοκαίρι

 21. 28/05 10:02

  Ξενοδοχεία | To One&Only Aesthesis εγκαινίασε 14 πολυτελείς κατοικίες

 22. 28/05 07:58

  ΕΟΤ: 50.000 ευρώ για την υποστήριξη δύο συνεδρίων σε Πάτρα και Χαλκιδική

 23. 28/05 07:55

  Δήμος Πατρέων: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 24. 28/05 07:53

  Δήμος Χαλανδρίου: Διαγωνισμός για μεταφορά και διαμονή μελών ΚΑΠΗ σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στην Ερέτρια

 25. 28/05 07:41

  Δήμος Γορτυνίας: Διαγωνισμός για τη μίσθωση κτηρίου ως ξενοδοχείο ή εστιατόριο - Κατώτατο όριο προσφοράς τα 50 ευρώ!

 26. 27/05 19:31

  Συνάντηση Όλ. Κεφαλογιάννη με την Πριγκίπισσα της Ιαπωνίας - "Στενότερη πολιτιστική και τουριστική προσέγγιση των δύο λαών"

 27. 27/05 19:03

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην έκθεση φωτογραφιών του Robert McCabe

 28. 27/05 16:58

  Ξεκίνησαν από τη Χαλκιδική οι πρώτοι έλεγχοι με drones για παραχωρήσεις σε αιγιαλό και παραλίες

 29. 27/05 16:30

  Mabrian - Phocuswright: Ο υπερ-τουρισμός διώχνει το 61% των ταξιδιωτών

 30. 27/05 16:04

  Εξαιρετικά Επιτυχής η Πρώτη Εκδήλωση της HSMAI Europe στην Ελλάδα

 31. 27/05 14:31

  Εκδήλωση για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στα ξενοδοχεία

 32. 27/05 14:25

  Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Διαμονής: Ρεκόρ αισιοδοξίας στα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά ξενοδοχεία παρά τις προκλήσεις

 33. 27/05 13:59

  Άνοιξαν οι αιτήσεις για τον 7ο Κύκλο Επιτάχυνσης του CapsuleT

 34. 27/05 13:43

  ΕΟΤ | Έκθεση Φωτογραφίας του Robert Mc Cabe στο Μουσείο Ακρόπολης

 35. 27/05 12:57

  Στο Φεστιβάλ Καννών το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 36. 27/05 12:50

  ΠΟΤΑΠ | Ταξίδι γνωριμίας Γερμανών Δημοσιογράφων στην Πιερία

 37. 27/05 12:29

  Ανωμερίτες Χανίων | Η κρητική ποίηση και το λαούτο φανερώνουν την ψυχή των Χανίων

 38. 27/05 11:59

  ΥΠΑ | Βελτίωση της λειτουργικότητας του αεροδρομίου Σητείας

 39. 27/05 11:15

  Αερομεταφορές: +12,2% η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια το α' τετράμηνο του 2024

 40. 27/05 11:06

  Η πρώτη εκδήλωση της HSMAI Europe στην Αθήνα

 41. 27/05 10:53

  Υπερ-τουρισμός | Ποιες περιοχές στην Ιταλία βρίσκονται στο "κόκκινο"- οι άμεσες επιπτώσεις

 42. 27/05 10:51

  Η Κίνα στρατηγικός τουριστικός στόχος για την Αθήνα

 43. 27/05 10:35

  Επίσκεψη στο κρουαζιερόπλοιο Voyager of the Seas της Royal Caribbean International στον Πειραιά

 44. 27/05 10:15

  Τουρισμός: Συνεργασία ΕΟΤ με τη πλατφόρμα Wego για ταξιδιώτες από τη Μ. Ανατολή και τη Β. Αφρική

 45. 27/05 07:51

  Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 46. 27/05 07:50

  Προβολή της Αθηναϊκής κουζίνας στην Ολλανδία

 47. 27/05 07:49

  Πανελλήνια Συνάντηση Vespa στην Καλαμάτα

 48. 27/05 07:08

  Φιλοξενία αρχαιολόγων του πανεπιστημίου Carleton Αμερικής στη Σαντορίνη

 49. 27/05 07:07

  ΕΟΤ: Ταξίδια εξοικείωσης για τουριστική προβολή σε Σύρο, Σίφνο και Κίμωλο

 50. 27/05 07:04

  Εκδηλώσεις τιμής για τους σφουγγαράδες σε Ρόδο και Κάλυμνο

 51. 26/05 23:38

  Δεύτερη ζωή για θρυλικό Boeing, που αγόρασε ο Ωνάσης, στην πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας

 52. 26/05 20:44

  Α. Ανδρεάδης: Άνοιξε η νέα deluxe πτέρυγα του Ikos Andalusia στην Marbella

 53. 26/05 13:02

  Εγκαίνια για το Μουσείο Κρητικής Λαογραφίας της Οικογένειας Κοκοτού

 54. 26/05 12:50

  Σαντορίνη | Περιορισμοί κυκλοφορίας λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων τη θερινή περίοδο

 55. 26/05 12:37

  Άμεσα ξεκινά το γραφείο του ΕΟΤ στη Μελβούρνη – Ικανοποίηση εκφράζει η Ελληνική Κοινότητα

 56. 26/05 12:00

  Μαγιόρκα: Απαγόρευση αλκοόλ με «παραθυράκια»

 57. 26/05 11:33

  Δήμος Βάρης - Βούλας- Βουλιαγμένης: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 58. 26/05 07:29

  ΕΟΤ: 30.000 ευρώ για την υποστήριξη εκδηλώσεων σε Αθήνα και Χανιά

 59. 25/05 23:10

  To Ζαγόρι στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO - Παρών στην εκδήλωση ο κ.Μητσοτάκης

 60. 25/05 22:59

  Ελληνική Εταιρία Ψηφιακής Ιατρικής | Tιμητική διάκριση στην Όλγα Κεφαλογιάννη

 61. 25/05 22:56

  Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων: Ζητείται Ειδικός Συνεργάτης με εμπειρία σε θέματα τουρισμού

 62. 25/05 11:15

  Προβολή της Κρήτης στην Ολλανδία | φιλοξενία δημοσιογράφων και εκπροσώπων του Corendon

 63. 25/05 10:47

  Domes Resorts | Ταξίδια γνωριμίας με τα ξενοδοχεία της από 260 Βρετανούς ταξιδιωτικούς πράκτορες

 64. 25/05 10:21

  Δήμος Θερμαϊκού: Πρόταση για 3 παραλίες στο πρόγραμμα προσβασιμότητας του υπ. Τουρισμού

 65. 25/05 10:16

  Ορεινοί Αγώνες Ζυγάκτη Ποταμού Zygaktis Trail στη Δράμα

 66. 24/05 21:25

  Ποιοτικός τουρισμός στην Αρκαδία - ποιο μοντέλο ταιριάζει στην περιοχή

 67. 24/05 18:53

  Ο τελικός του UEFA Europa Conference League ξεκινάει από το Θησείο και την Πλατεία Κοτζιά- Φεστιβάλ φιλάθλων

 68. 24/05 15:51

  RND: «Το εφετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα μπορεί να είναι ακόμη πιο ακραίο από το 2023»

 69. 24/05 15:21

  Ηρώ Χατζηγεωργίου | Ο τρόπος αξιοποίησης των ακινήτων της ΕΤΑΔ θα μεταμορφώσει ολόκληρες περιοχές

 70. 24/05 14:10

  United Airlines | Νέα καθημερινή απευθείας πτήση από την Αθήνα προς το Σικάγο O’Hare

 71. 24/05 13:37

  Γαλάζια Σημαία 2024: 2η η Ελλάδα παγκοσμίως με 652 βραβευμένα σημεία

 72. 24/05 13:10

  Κυριαρχία της Jet2 στις αεροπορικές θέσεις με προστασία ATOL στο Ην. Βασίλειο

 73. 24/05 11:56

  Τουρισμός: Ιστορικό ρεκόρ στις δαπάνες των Αμερικανών για καλοκαιρινές διακοπές το 2024

 74. 24/05 11:24

  McAfee: Πάνω από 25% των Αμερικανών έχουν πέσει θύμα απάτης στα ταξίδια

 75. 24/05 10:49

  FΑΜ Trips: Προβολή της Χαλκιδικής σε Ιταλούς και Αρμένιους επαγγελματίες του τουρισμού

 76. 24/05 10:28

  Ο ΕΟΤ στην ΙΜΕΧ 2024: Αυξημένο ενδιαφέρον για συνέδρια στην Ελλάδα

 77. 24/05 10:13

  AEGEAN | Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 17% το α΄τρίμηνο, 11% περισσότεροι επιβάτες

 78. 24/05 10:01

  Ένωση Ξενοδόχων Αθήνας | Ο Απρίλιος βελτίωσε τις επιδόσεις των ξενοδοχείων το α΄4μηνο

 79. 24/05 07:46

  Θετική γνωμοδότηση για λιμενικά έργα μπροστά από το Divani Apollon Palace & Thalasso

 80. 24/05 07:44

  Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 81. 24/05 07:42

  Ισπανία: Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,3% τον Απρίλιο

 82. 24/05 07:40

  Διεθνής Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος Rock Solid 2024 στο Καστελλόριζο

 83. 24/05 07:39

  Ημερίδα «Λάρισα. Πόλη στο μέλλον»

 84. 23/05 17:24

  Νέες Τεχνολογίες στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό | Ενημέρωση των μελών της Ε.Ξ. Θεσσαλονίκης

 85. 23/05 17:15

  Επίσκεψη Κεφαλογιάννη σε προσβάσιμη για ΑΜΕΑ παραλία της Γλυφάδας

 86. 23/05 16:44

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων αναβαθμίζει την ψηφιακή της παρουσία

 87. 23/05 16:33

  Airbnb | Τι ζητούν Έλληνες και ξένοι το καλοκαίρι - Μαρούσι (!), Χαλάνδρι (!), παραθαλάσσιοι και βιωματικοί προορισμοί...

 88. 23/05 14:58

  Focus Bari | 1 στους 3 Έλληνες παίζουν τυχερά παιχνίδια τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα

 89. 23/05 14:26

  Σε τιμές... Μονακό οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι

 90. 23/05 11:55

  Γερμανικός τουρισμός: Σε υψηλά πενταετίας η διάθεση για διακοπές αυτό το καλοκαίρι

 91. 23/05 11:51

  Διεθνείς εκδηλώσεις του Μαΐου υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

 92. 23/05 11:35

  Κρήτη | Υψηλές προσδοκίες για τις τουριστικές ροές από τις Αραβικές Χώρες

 93. 23/05 11:17

  Jet2.com και Jet2holidays | Άνοιξε το χειμερινό πρόγραμμα 2025-2026 σε ηλιόλουστους προορισμούς

 94. 23/05 11:08

  Γιατί ο καφές ακριβαίνει συνεχώς

 95. 23/05 10:51

  HOTREC: Η πρόταση της Κομισιόν πλήττει την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών πακέτων διακοπών

 96. 23/05 10:02

  Booking.com: Αυτές είναι οι τάσεις στις παγκόσμιες ταξιδιωτικές αναζητήσεις – Συμβουλές στις επιχειρήσεις

 97. 23/05 09:12

  TRYP by Wyndham | Νέα εμφάνιση και αισθητική στα ξενοδοχεία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική

 98. 23/05 07:59

  Heraklion Swimming Challenge 2024 στο Ηράκλειο Κρήτης

 99. 23/05 07:55

  Ορεινός Αγώνας Karya Olympus Trail 2024

 100. 23/05 07:50

  Οι τιμές σε παραλίες του Μαλεβιζίου για το 2024