Π. Αντωνίου | Μη αναλογική και επαχθής η οριζόντια επιβολή του τέλους ανθεκτικότητας στα ξενοδοχεία- οι προτάσεις

Π. Αντωνίου | Μη αναλογική και επαχθής η οριζόντια επιβολή του τέλους ανθεκτικότητας στα ξενοδοχεία- οι προτάσεις

Τις προτάσεις του για το φορολογικό νομοσχέδιο, που βρίσκεται υπό διαβούλευση, κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου Περικλής Αντωνίου. Ο κ. Αντωνίου εστιάζει βεβαίως στο «τέλος ανθεκτικότητας στη κλιματική κρίση», από 01.01.24, ανεξάρτητα τζίρου, αποκλειστικά και μόνο στα καταλύματα, υπογραμμίζοντας ότι είναι "άδικη, επιλεκτική, οριζόντια, μη αναλογική και επαχθής η επιβολή «τέλους ανθεκτικότητας στη κλιματική κρίση», από 01.01.24, ανεξάρτητα τζίρου, αποκλειστικά και μόνο στα καταλύματα".

Αναλυτικά η επιστολή του κ.Αντνωίου προς τους συναρμόδιους υπουργούς, που κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό:

Αξιότιμοι κκ Υπουργοί,

Με αφορμή τη διαβούλευση για το φορολογικό νομοσχέδιο, για το υπ´οψη θέμα, θέτω υπ´όψη Σας τα παρακάτω:
   

1. Η προτεινόμενη να ισχύσει από 01.01.24, επιβολή «τέλους ανθεκτικότητας στη κλιματική αλλαγή», ανεξάρτητα τζίρου, αποκλειστικά και μόνο σε βάρος των καταλυμάτων, καθιστάμενη ιδιαίτερα επαχθής για τη ΜΙΚΡΗ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑ, αφήνοντας αναίτια όλους τους άλλους Τομείς και Κλάδους της Οικονομίας «στο απυρόβλητο», λές και κανείς τους δεν έχει σχέση με τη κλιματική αλλαγή!, πλήττει την Ανταγωνιστικότητα και συνακόλουθα τη Βιωσιμότητα της!
 

2. Οριζόντια επιβάρυνση και όχι αναλογική, εξαρτώμενη αποκλειστικά και μόνο από τη κατηγορία/αστέρια του, κόντρα στην Αρχή της Αναλογικότητας.

3. Επαχθής, αφού η ποσοστιαία επιβάρυνση, (αλλά και σε απόλυτα μεγέθη) του εν λόγω τέλους, στη διακυκτέρευση, π.χ. 4στερου μικρού καταλύματος, προβληματικού Προορισμού, εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου, ύψους π.χ. €50 και ενός άλλου δημοφιλούς Προορισμού, ύψους €500, είναι δεκαπλάσια, 14% και 0.14% αντίστοιχα, και το χειρότερο στα ακαθάριστα έσοδα του...!. 
Για μεγαλύττερα «ανοίγματα» στο ύψος των τιμών της διανυκτέρευσης, οι διαφορές καθίστανται ακόμα μεγαλύτερες, πλήττοντας άμεσα, οχι μόνο την Ανταγωνιστικότητα, αλλά ακόμα και τη Βιωσιμότητα της ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΣ, ιδιαίτερα των μειονεκτικών ΠροορισμώνΠεριφερειών, όπως π.χ. είναι η Λέσβος/Περιφ.Βορ.Αιγαίου, επαπειλώντας τα με «λουκέτο», να αλλάξουν χέρια ή και αφελληνισμό τους.

4. Σε ότι αφορά το υπ´όψη τέλος και συσχετίζοντας τη φέρουσα ικανότητα του κάθε Προορισμού, ιδιαίτερα στην υψηλή, αν όχι και στη μέση, τουριστική περίοδο, με την αναγνωρισιμότητα/επισκεψιμότητα του (δηλαδή το πόσο δημοφιλής είναι και πόσους ξένους επισκέπτες δέχεται στη τουριστική περίοδο), μας οδηγεί στα εξής:

 • Στην επιβολή του τέλους μόνο στους ξένους επισκέπτες και όχι και στους Έλληνες. Και τούτο, διότι μεταξύ άλλων, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των Ελλήνων επισκεπτών είναι περιορισμένο, αφού οι μετακινήσεις τους γίνονται εντός της Χώρας, δεν είναι μαζικές σε ένα συγκεκριμένο Ελληνικό Προορισμό, διαχεόμενες σε όλους τους Προορισμούς της Χώρας, γνωρίζοντας και εκτιμώντας (οι Έλληνες) τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τους πλούσιους Φυσικούς και Πολιτιστικούς πόρους και αξίες της Πατρίδας μας, που όλες οι περιοχές της Ελλάδος διαθέτουν και τους οποίους χρόνια τώρα, (με τις εφαρμοζόμενες, κατά καιρούς, «στρατηγικές» του Ελληνικού Τουρισμού), δεν μπορέσαμε να τους «επικοινωνήσουμε» διεθνώς, συρρικνώνοντας την Ελλάδα μας σε λίγες δεκάδες—εκατοντάδες, αντί χιλιάδες, με πλούσιες εμπειρίες, Προορισμούς.
 • Στη χαμηλή/χειμερινή περίοδο, πολύ χαμηλής επισκεψιμότητας για τα ετήσιας καταλύματα, ιδιαίτερα των εκτός κέντρου ή σχεδίου πόλεως, «προβληματικών» προορισμών, δεν έχει νόημα η επιβολή του, εκτός και αν είναι για καθαρά εισπρακτικούς λόγους, αλλά και πάλι οι όποιες εισπράξεις από το τέλος θα είναι ελάχιστες, τη «ζημιά» του όμως θα τη κάνει, μικρή η Ωφέλεια, μεγάλο το Κόστος!
 • Στη Λέσβο η μέση διάρκεια της χειμερινής περιόδου, για το σύνολο των καταλυμάτων της, είναι περίπου 6μην (Οκτ-Μαρτ) και σε κάποιες τουριστικές της περιοχές μεγαλύτερη.

     

5. Πρέπει η Πολιτεία και όλοι μας να αντιληφθούμε και να λαμβάνεται αυτό σοβαρά υπ´όψη (και μέσα στα πλαίσια της ανάλυσης ΚΟΣΤΟΥΣ:ΩΦΕΛΕΙΑΣ), πριν από κάθε απόφαση θεσμοθέτησης νέων επιβαρύνσεων, υποχρεώσεων κλπ, οτι υπάρχουν «πολλών ταχυτήτων» Προορισμοί/Περιφέρειες και καταλύματα.

5.1. Προορισμοί/Περιφέρειες:

 • Αναγνωρίσιμοι διεθνώς, τουριστικά αναπτυγμένοι και μη ή και μειονεκτικοί (Προσφυγόπληκτοι και συγχρόνως ακριτικοί, νησιωτικοί, χαμηλής, άν όχι αρνητικής, Αναγνωρισιμότητας), με Οικογενειακές/Μικρές Ξενοδ.μονάδες, (δίχως κάν λογιστήριο εντός της επιχείρησης τους), που επιβιώνουν με το «λίπος» της τουριστικής αιχμής και με τον ημερήσιο αριθμό των επισκέπτων τους, στη χειμερινή περίοδο, να υπολείπεται συχνά του αριθμού των εργαζομένων τους.
 • Με ετήσιες τουριστικές εισπράξεις, διψήφιο ποσοστό και άλλες μονοψήφιο χαμηλό ποσοστό (οπως π.χ.~1% η Περιφ.Βορ.Αιγαίου)
 • Με ετήσιες αφίξεις λίγων (μικρού μονοψήφιου αριθμού) δεκάδων χιλιάδων, άλλοι εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομυρίων...

5.2. Καταλύματα:

 • Ως προς το μέγεθος/δυναμικότητα/εύρος δραστηριοτήτων, (πέρα της διαμονής ή και της εστίασης). Μεγάλα, Πολυεθνικών επιχειρήσεων/Ομίλων, Μικρομεσαία, Μικρά, Πολύ Μικρά, Οικογενειακά
 • Ως προς το ύψος της τιμής της διανυκτέρευσης, λίγες δεκάδες ευρώ, ή εκατοντάδες ή και χιλιάδες
 •  Ως προς τη μέση ετήσια πληρότητα, μικρά ποσοστά, μικρότερα του 40-50% στις μη αναπτυγμένες Περιφέρειες, μέχρι και 100% , στις αναπτυγμένες.

6. Ενα τέτοιο «τέλος», θα πρέπει να καταβάλλεται από όλους τους Τομείς και Κλάδους της Οικονομίας ή να εισπράτεται στις Πύλες Εισόδου, να είναι εύλογο για όλους και όχι επαχθές για τους πολλούς (π.χ. για τη ΜΙΚΡΗ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑ, ραχοκοκκαλιά της Ελληνικής Ξενοδοχίας και σε ποσοστό ~89% ), αναλογικό, όχι οριζόντιο, ανταποδοτικό, δίκαιο και με σεβασμό στη ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ Επιχείρησης/Προορισμού/Περιφέρειας, (να εισπράτεται όταν υπάρχουν οι προς τούτο προΰποθέσεις και δυνατότητες), συμβατό με την Αρχή της Αναλογικότητας και να συνοδεύεται, όπως άλλωστε ισχύει για κάθε Ρυθμιστική Απόφαση, πριν την εφαρμογή της, από ανάλυση ΚΟΣΤΟΥΣ:ΩΦΕΛΕΙΑΣ, για τις επιπτώσεις του στην Οικονομία, Ανταγωνιστικότητα, Βιωσιμότητα, Απασχόληση, Επενδύσεις, Ρευστότητα κλπ.


 Αξιότιμοι κκ Υπουργοί,

Προκειμένου να αμβλυνθεί η υπέρμετρη επιβάρυνση/υπερφορολόγηση του ήδη, (διπλάσια των άλλων Κλάδων), υπερφορολογημένου Ξενοδοχειακού Κλάδου, που ενδεχόμενα να πλήξει μη αναστρέψιμα την Ανταγωνιστικότητα, αν όχι και τη Βιωσιμότητα, των Μικρών μονάδων, κυρίως των μειονεκτικών Προορισμών, προτείνονται ενδεικτικά και στα πλαίσια της διαβούλευσης:


Ι1) Το «τέλος ανθεκτικότητας στη κλιματική κρίση» να μην καταβάλλεται από τους Έλληνες. Να μη καταβάλλεται στη διάρκεια της χειμερινής τουριστικής περιόδου. Να συμμετέχουν αναλογικά όλοι οι Τομείς και Κλάδοι της Οικονομίας.

Ι2) Αν δεν είναι (...«πρακτικά») εφικτή η συμμετοχή όλων των Τομέων και Κλάδων και προκειμένου να μην επιβαρύνεται επιλεκτικά και άδικα μόνο ο Ξενοδοχειακός Κλάδος, μπορεί η είσπραξη του να γίνεται στις Πύλες Εισόδου της Χώρας.

ΙΙ) Αν πάλι η Πολιτεία επιμένει στη συμμετοχή μόνο των Ξενιδοχείακών επιχειρήσεων (και όχι π.χ. και των Αεροπορικών, Ακτοπλοΐκών, Εστίασης, κ.α.), προτείνεται (το υπ´όψη τέλος από 01.01.24), για τη ΜΙΚΡΗ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑ/Οικογενειακά/Πολύ Μικρά/Μικρά καταλύματα, (π.χ. ενδεικτικά δυναμικότητας μέχρι 50 δωματίων), μειονεκτικών/μη αναπτυγμένων τουριστικά Προορισμών (π.χ. προσφυγόπληκτων, ακριτικών, νησιωτικών κλπ):
Ι

Ι1) Να είναι αναλογικό (όχι οριζόντιο), σε απόλυτη αντιστοιχία με τη Φέρουσα πλουτοδοτική ικανότητα (π.χ. τζίρο) του καταλύματος και
ΙΙ2) Να μη καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ~6μηνης χειμερινής/χαμηλής (για τη Λέσβο) τουριστικής περιόδου.
 

Η τυχόν μείωση στις εισπράξεις του τέλους, από την εφαρμογή των προαναφερθέντων, θα αντισταθμιστεί, αν δεν υπερκαλυφθεί, από την αύξηση των Τζίρων/Εισοδημάτων, Κατανάλωσης, Απασχόλησης, Εισροών στα Δημόσια και Ασφαλιστικά Ταμεία, Επενδύσεων, Ρευστότητας κλπ.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 07/12 19:01

  Πώς επηρεάζει ο Πληθωρισμός την Αγοραστική Δύναμη & τις Συνήθειες των Καταναλωτών

 2. 07/12 16:52

  H easyJet άνοιξε τις κρατήσεις για το φθινόπωρο του 2024

 3. 07/12 16:28

  Κοινή Διακήρυξη Συνεργασίας Ελλάδας- Τουρκίας για τον τουρισμό

 4. 07/12 15:08

  Amex GBT | Σταθεροποίηση των αεροπορικών ναύλων το 2024

 5. 07/12 14:33

  Ακριβότερος καφές λόγω κλιματικής αλλαγής;

 6. 07/12 14:20

  Το 36% όσων αναζητούν εργασία στην Ελλάδα θεωρεί χρήσιμο το ChatGPT

 7. 07/12 14:12

  Συνέδριο ΑΙΤ'23 | Πώς οι τουριστικές επιχειρήσεις θα προσελκύσουν ικανούς εργαζομένους

 8. 07/12 13:48

  ΕΟΤ Ην.Βασίλείου: Η Ελλάδα προσελκύει τον τουρισμό πολυτελείας

 9. 07/12 13:06

  Τουρισμός | Βίζα στους Τούρκους για διακοπές σε 10 ελληνικά νησιά

 10. 07/12 12:38

  Ένταξη του Ηρακλείου στο διεθνές Δίκτυο Creative Cities της UNESCO- σήμερα η επίσημη τελετή

 11. 07/12 10:18

  IATA | Ιστορικό ρεκόρ 4,7 δισ. επιβατών το 2024 - Μόλις 5,45 δολ. το καθαρό κέρδος ανά επιβάτη (!)

 12. 07/12 10:01

  Πάνω από 60 κορυφαίοι ομιλητές στο Front Runners in Sports Management 5.0 στις 7-9 Δεκεμβρίου

 13. 07/12 09:43

  Τουρισμός | 14 εκατ. Βρετανοί έχουν κάνει ήδη κράτηση για διακοπές το 2024- το 10% στην Ελλάδα

 14. 07/12 08:09

  Η Καστοριά στην εκδήλωση Διπλωματία Πόλεων Εξωτερικού στο Παρίσι

 15. 07/12 07:21

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στη Ζάκυνθο

 16. 07/12 07:16

  Προβολή της Λέσβου στη Σμύρνη

 17. 07/12 07:14

  Παράταση παραχώρησης για καταφύγιο τουριστικών σκαφών στην Λήμνο

 18. 07/12 07:01

  Kempinski Hotels: Νέο ski resort 5 αστέρων στην Poiana Brasov της Ρουμανίας

 19. 06/12 17:56

  Ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης ξεναγών (και) από το Ιόνιο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

 20. 06/12 17:50

  Volotea: Νέα πτήση από Αθήνα προς Ανκόνα - 24 δρομολόγια από Αθήνα το 2024

 21. 06/12 15:11

  Ryanair: Κατακεραυνώνει με νέα έρευνα για το Δεκέμβριο τους "πειρατές ΟΤΑ"

 22. 06/12 14:00

  Sani Resort | Παγκόσμια πρωτιά στον Οικογενειακό & Βιώσιμο τουρισμό - 4 βραβεία στα World Travel Awards'23

 23. 06/12 13:56

  Costa Navarino: Μείωση 80% των λειτουργικών εκπομπών ρύπων από το 2019

 24. 06/12 13:08

  Στο συντελεστή ΦΠΑ 24% τα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα ποτά στην εστίαση

 25. 06/12 13:00

  Νέα ΚΥΑ με τροποποιήσεις στον κανονισμό λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών Υπουργείου Τουρισμού

 26. 06/12 12:40

  Τουρισμός: Οι 4 μεγάλες τάσεις στα ταξίδια το 2024

 27. 06/12 12:36

  Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς | Η απειλή τρομοκρατικής επίθεσης ανησυχεί τους Αμερικανούς τουριστικούς πράκτορες

 28. 06/12 12:11

  Ryanair: Νέα σύνδεση Βουδαπέστη – Σκιάθος το 2024

 29. 06/12 12:01

  SeaDream Yacht Club: 4 νέα Ελληνικά λιμάνια στο πρόγραμμα του 2026

 30. 06/12 11:41

  Η Ελλάδα μπορεί να γίνει παγκόσμιος πρωταγωνιστής στον αλιευτικό τουρισμό

 31. 06/12 11:40

  Ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις από την πλατφόρμα OCG360 στην Xenia 2023

 32. 06/12 11:27

  LOT Polish Airlines: Δύο νέες συνδέσεις με Πρέβεζα και Σαντορίνη

 33. 06/12 11:23

  Cyprus Airways: Νέες συνδέσεις της Αθήνας με Ισπανία

 34. 06/12 10:45

  Τουρισμός | TUI: Έσοδα ρεκόρ το 2023 - Ισχυρή σεζόν προδιαγράφουν οι κρατήσεις για το 2024

 35. 06/12 10:41

  'Το Αθηνοκεντρικό κράτος αποκλείει την Ελληνική περιφέρεια από τους οδηγούς Michelin"

 36. 06/12 09:40

  Δημιουργώντας το σύγχρονο ξενοδοχείο με τις ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις της Globalsat

 37. 06/12 07:38

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στην Κέρκυρα

 38. 06/12 07:34

  Αποφάσεις για 2 ξενοδοχεία στην Κρήτη

 39. 06/12 07:31

  Μυτιλήνη: Μητρώα για ξενοδοχεία και εστίαση ως μέτρο προστασίας για πληγέντες από καταστροφές

 40. 06/12 07:28

  Σέρρες: Διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής για τουριστική προβολή

 41. 06/12 07:27

  Απλησίαστες οι τιμές του ελαιόλαδου και στην Ιταλία

 42. 05/12 17:00

  Ανοίγει το Χ.Κ. Παρνασσού - Επενδύσεις επέκτασης και εκσυγχρονισμού τα επόμενα χρόνια

 43. 05/12 14:38

  Αεροδρόμιο Αθήνας | 8,7% περισσότεροι ξένοι επιβάτες από το 2019 στο 11μηνο του 2023

 44. 05/12 14:03

  Πώς οι χάκερ εξαπατούν τους πελάτες ξενοδοχείων από την εφαρμογή της Booking.com

 45. 05/12 13:53

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση του Ξενία Πλαταμώνα

 46. 05/12 13:12

  Η Panadvert παρουσιάζει τις κορυφαίες ψηφιακές τάσεις που θα καθορίσουν τον κλάδο της φιλοξενίας το 2024

 47. 05/12 12:43

  Booking.com και ΠΟΤ λανσάρουν σειρά εκπαιδευτικών βίντεο για πιο βιώσιμα ξενοδοχεία

 48. 05/12 12:43

  Ουραγός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη η Γερμανία | Eγκρατείς στις δαπάνες τους οι Γερμανοί

 49. 05/12 12:17

  Νέο ξενοδοχείο στην Πάρο από τα Andronis Hotels

 50. 05/12 11:59

  TUI: Λεπτομερής καταγραφή των υποδομών προσβάσιμου τουρισμού σε 200 ξενοδοχεία

 51. 05/12 10:50

  Παγκόσμιος Τουρισμός | Στο 90% των επιπέδων του 2019 η ανάκαμψη το 2023 - οι επιδόσεις στην Ευρώπη

 52. 05/12 07:19

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στην Κέρκυρα

 53. 05/12 07:16

  Είδος πολυτελείας το λάδι και στην Ισπανία

 54. 05/12 07:09

  Ποια είδη πολυτελείας θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια αγορά το 2024

 55. 05/12 07:07

  Η κυριαρχία της Αιγύπτου στις εξαγωγές φρέσκου πορτοκαλιού και ο ανταγωνισμός με Ελλάδα και Τουρκία

 56. 05/12 07:01

  Το Αρχαίο Δέντρο του ‘Εβρου αναδεικνύει τους διαχρονικούς ελαιώνες

 57. 04/12 18:55

  Ειδικά σήματα προσβάσιμων τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων

 58. 04/12 17:07

  Smartwings: Νέο δρομολόγιο Πράγα-Αθήνα το καλοκαίρι του 2024

 59. 04/12 16:53

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση του τουριστικού περιπτέρου Λούρου Ιωαννίνων

 60. 04/12 15:00

  World Travel Awards | H Aθήνα καλύτερος προορισμός πολιτιστικής πόλης στον κόσμο το 2023 - Οκτώ βραβεία για την Ελλάδα

 61. 04/12 13:57

  Airtours: Στροφή σε αποκλειστικά πολυτελείς διακοπές - Προσωπικός σοφέρ και lounge αεροδρομίων

 62. 04/12 13:34

  FedHATTA: Συνάντηση με τον Γ.Γ. του υπουργείου Μεταφορών Ι. Ξιφαρά για ζητήματα των ταξιδιωτικών γραφείων

 63. 04/12 13:15

  LOT Polish Airlines | Ξεκίνησαν οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Βαρσοβίας και Αθήνας

 64. 04/12 13:12

  Γερμανία: Στον "αέρα" τα 66 ταξιδιωτικά γραφεία της Galeria Reisen μετά την πτώχευση της μητρικής Signa

 65. 04/12 12:48

  BCD Travel: Πώς διαμορφώνεται το χρηματιστήριο τιμών στα ταξίδια το 2024 – Γιατί οι ξενοδόχοι δεν δίνουν πλέον έμφαση στις πληρότητες

 66. 04/12 12:31

  Αεροδρόμιο Μονάχου | Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων μετά το χάος που προκάλεσε η χιονοθύελλα

 67. 04/12 12:15

  Ξενοδοχεία | Bραβείο Commercial Star Award 2023 στο Athens Capital Hotel - MGallery Collection

 68. 04/12 11:56

  Που πηγαίνουν τα χρήματα που πετούν οι τουρίστες στη Φοντάνα ντι Τρέβι;

 69. 04/12 11:42

  Ξενοδοχεία | Η Σαουδική Αραβία αγόρασε το 49% της πολυτελούς αλυσίδας Rocco Forte Hotels

 70. 04/12 11:04

  Τουρισμός | Η Jet2holidays αναδεικνύει τα βιώσιμα ξενοδοχεία - Βολές κατά της εξάπλωσης της Airbnb

 71. 04/12 10:35

  Σχεδιάζεται η αποκατάσταση της νότιας πρόσβασης στην Ακρόπολη και της συντήρησης του Ηρώδειου

 72. 04/12 07:36

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στο Ναύπλιο

 73. 04/12 07:31

  Άγιος Νικόλαος - Ελούντα | Ο τουρισμός κινδυνεύει από τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα

 74. 04/12 07:24

  Ισπανία | Πτώση του πληθωρισμού λόγω και της μείωσης των τιμών στα τουριστικά πακέτα

 75. 04/12 07:22

  ΕΟΤ Γερμανίας | Εκδήλωση τουριστικής προβολής στη Φρανκφούρτη

 76. 04/12 07:18

  Εγκατάσταση παγοδρομίου στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας

 77. 03/12 07:21

  Η Αίγυπτος εγκαινιάζει την ηλεκτρονική πύλη χορήγησης «Golden License»

 78. 03/12 07:16

  Σουηδία: 26% ακριβότερα τα τρόφιμα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021

 79. 02/12 07:16

  Η Λευκάδα στους εορτασμούς του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας-Ιαπωνίας 2024

 80. 02/12 06:18

  Κύπρος: Ο τουρισμός αυξάνει τις πωλήσεις εμφιαλωμένων νερών

 81. 01/12 21:23

  "Πράσινο" νησί ο Πόρος με χρηματοδότηση από τα Εμιράτα

 82. 01/12 21:11

  Τα γερμανικά εστιατόρια σε υπαρξιακή κρίση

 83. 01/12 21:00

  Ε.Ξ. Χανίων | Ημέρα Καριέρας στις 11 Δεκεμβρίου

 84. 01/12 15:34

  Το σκάνδαλο των μαϊμού εξαρτημάτων άγγιξε και τη Ryanair

 85. 01/12 14:38

  ECTAA | Η πρόταση της Κομισιόν θα αυξήσει την τιμή των ταξιδιωτικών πακέτων

 86. 01/12 14:22

  Η Γαλλία βάζει τέλος στο κάπνισμα σε όλες τις παραλίες, τα δημόσια πάρκα και τα δάση

 87. 01/12 14:13

  Τουρκία: "Είμαστε υπερδύναμη στον τουρισμό και ανταγωνιζόμαστε τους καλύτερους στον κόσμο"

 88. 01/12 13:49

  VisitEngland: Νέα εργαλειοθήκη για τις επιχειρήσεις στον προσβάσιμο τουρισμό

 89. 01/12 13:09

  Μνημόνιο συνεργασίας των Υπουργείων Πολιτισμού-Κλιματικής Κρίσης για τη θωράκιση των αρχαιολογικών χώρων από πυρκαγιά

 90. 01/12 12:03

  FedHATTA: Συνάντηση με τον υφυπουργό Ανάπτυξης Μ. Σενετάκη για επίλυση ζητημάτων λειτουργίας των τουριστικών γραφείων

 91. 01/12 11:54

  Τι απαντά η Kiwi.com στην έρευνα της Ryanair περί πειρατών-ΟΤΑ

 92. 01/12 11:53

  ΕΟΤ | Στη Θεσσαλονίκη το συνέδριο της Βρετανικής Ένωσης Ανεξάρτητων Tour Operators

 93. 01/12 11:48

  ΙΝΣΕΤΕ: «Tαξίδια χωρίς αποκλεισμούς» στην Ελλάδα μέσα από 5 βασικές προτάσεις

 94. 01/12 11:44

  Eurowings: Δύο νέες συνδέσεις με Ζάκυνθο και Κάρπαθο το καλοκαίρι του 2024

 95. 01/12 11:12

  Mabrian | Κερδίζει έδαφος ο βιωματικός τουρισμός - το top 10 των προορισμών στην Ευρώπη γι αυτήν την τάση

 96. 01/12 10:51

  ΕΤΑΔ | Διαγωνισμός για τη μίσθωση του Ξενία Κοζάνης

 97. 01/12 10:40

  Λιμάνι Ηρακλείου | 27% περισσότεροι επιβάτες κρουαζιέρας στο 10μηνο- επιπλέον κρουαζιερόπλοια λόγω Ισραήλ

 98. 01/12 10:25

  ΕΕ | Απαγόρευση στη Fly Baghdad για πτήσεις στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο

 99. 01/12 07:42

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στη Ρόδο

 100. 01/12 07:39

  Εργασίες ανακαίνισης και άλλων διαμορφώσεων σε ξενοδοχεία στην Κρήτη και στη Ρόδο