Η σημασία της διαχείρισης απορριμμάτων τροφίμων στη φιλοξενία

Η σημασία της διαχείρισης απορριμμάτων τροφίμων στη φιλοξενία

‘Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της βιωσιμότητας, είναι τα απορρίμματα τροφίμων και ο τρόπος διαχείρισής τους, διαδικασία που μπορεί να προκαλεί άγχος στον κλάδο της φιλοξενίας.  

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα του Δρ.  Carlos Martin-Rios καθηγητή στο EHL Hospitality Business School, οποίος ειδικεύεται μεταξύ άλλων στη βιωσιμότητα και τη λέκτορα του EHL κα  Julneth Rogenhoger, αν μπει μια σειρά στα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, σε συνδυασμό με τις προσφερόμενες λύσεις, η σπατάλη και η απώλεια τροφίμων μπορεί να περιοριστεί στο ελάχιστο.

Σε αυτό, βοηθάει κυρίως η χρήση μετρήσεων και τυποποιημένων υπολογισμών που προσδιορίζει τις πραγματικές ποσότητες  τροφίμων που σπαταλούνται, και ως εκ τούτου, στο πραγματικό κόστος τους.

Γιατί είναι πρόβλημα η σπατάλη τροφίμων;

Τα τελευταία χρόνια, η διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων έχει γίνει ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα στον κλάδο της φιλοξενίας. Είτε πρόκειται για μείωση του κόστους είτε για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η σπατάλη τροφίμων είναι σημαντική, όχι μόνο για τους ξενοδόχους και τα στελέχη της διοίκησης, αλλά και για τον μέσο επισκέπτη.

Επιφανειακά, η διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων φαίνεται ότι είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Οι ξενοδόχοι έχουν ήδη αρχίσει να αντιμετωπίζουν το θέμα με προγράμματα και έργα, αλλά κάνουν τη διαφορά αυτές οι προσπάθειες; 

Το φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων μπορεί να προσεγγιστεί με δύο ξεχωριστές στρατηγικές. Πρόληψη της σπατάλης τροφίμων και διαχείριση απορριμμάτων τροφίμων. Για παράδειγμα, σε ένα εστιατόριο, η πρόληψη της σπατάλης τροφίμων θα εξέταζε στρατηγικές όπως η προετοιμασία λιγότερου φαγητού και η διαχείριση των απορριμμάτων φαγητού θα εξέταζε τι να κάνει με τα βρώσιμα τρόφιμα που έχουν απομείνει. Και οι δύο στρατηγικές συνδέονται και έχουν ως στόχο τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν τυπικές μέθοδοι για τον τρόπο ποσοτικοποίησης της απώλειας τροφής. Η χρήση μετρήσεων όπως η Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής (LCA) δίνει πληροφορίες για το πρόβλημα της σπατάλης.. Μια άλλη στρατηγική που έχει συζητηθεί τελευταία είναι η πραγματική λογιστική κόστους (TCA) για τα τρόφιμα.

Η TCA για τα τρόφιμα στοχεύει στον υπολογισμό της ακριβούς τιμής των τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο το κόστος παραγωγής, αλλά και το έμμεσο κόστος (κοινωνικό και περιβαλλοντικό) που σχετίζεται με τα τρόφιμα. Το πλεονέκτημα της γνώσης του πραγματικού κόστους του φαγητού, είναι ότι μπορεί να υπολογιστεί η πραγματική τιμή του.

Κοινωνικό κόστος: Το πραγματικό κόστος ενός φρούτου

Έχει σκεφτεί ποτέ κανείς το πραγματικό κόστος ενός φρούτου; Ο οργανισμός True Price, έχει κάνει αυτόν τον υπολογισμό. Το πραγματικό κόστος μίας μπανάνας, για παράδειγμα, εκτός από το να περιλαμβάνει το πάγιο κόστος, λαμβάνει υπόψη και το κοινωνικό κόστος, π.χ. τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας των αγροτών και το περιβαλλοντικό κόστος όπως η κατανάλωση νερού, οι εκπομπές άνθρακα για τη μεταφορά και η εκμετάλλευση της γης.

Στο σούπερ μάρκετ, ο καταναλωτής πιστεύει με ευκολία ότι τα προϊόντα Fairtrade είναι πιο ακριβά. Η κύρια διαφορά της τιμής, οφείλεται στο ότι τα προϊόντα δεν περικλείοουν όλα τα εξωτερικά κόστη που σχετίζονται με την αλυσίδα εφοδιασμού τους. Ο οργανισμός True Price δείχνει πώς το Fairtrade μπορεί ήδη να μειώσει το κόστος των εξωτερικών παραγόντων, δείχνοντας σημαντική διαφορά μεταξύ των τιμών αναφοράς και του Fairtrade. Αυτή η ιδέα θα μπορούσε να προσαρμοστεί στο πλαίσιο των απορριμμάτων τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαφορετικές εξωτερικές αναθέσεις που συνδέονται με τη σπατάλη τροφίμων.

Πώς πρέπει να υπολογίζεται η σπατάλη τροφίμων

Η γνώση της πραγματικής τιμής των τροφίμων θα μπορούσε να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το κρυφό κόστος της σπατάλης τροφίμων.

Για παράδειγμα, τα τρόφιμα που απορρίπτονται σε αγροκτήματα, εστιατόρια και σούπερ μάρκετ, θα μπορούσαν να υπολογιστούν στην τιμή των προϊόντων, με στόχο τη χρήση των χρημάτων για την υιοθέτηση βιώσιμων επιλογών. Επιπλέον, ένας αυστηρός και τυποποιημένος υπολογισμός των απορριμμάτων, θα μπορούσε να βοηθήσει στη δημιουργία πολιτικών για τη μείωση της ποσότητας των τροφίμων που απορρίπτονται.

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού για αυτό το ζήτημα, ενώ παράλληλα υπάρχει και μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τα τρόφιμα και τη διαθεσιμότητά τους. Οι πολίτες σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται, τι κάνουν οι άνθρωποι, ως κοινωνία, για όλα αυτά τα τρόφιμα που σπαταλούνται;

Στην άλλη πλευρά αυτής της εξίσωσης, είναι οι επαγγελματίες. Τι είδους δεξιότητες έχουν; Διαθέτουν τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα; Τι μπορούν να κάνουν για να μάθουν και να αποκτήσουν καλύτερες δεξιότητες, ώστε όχι μόνο να αντιμετωπίσουν το ζήτημα ως έχει, αλλά και να το αποτρέψουν από το να συμβεί στο μέλλον;

Υπερπληθυσμός, κακή δι-υπηρεσιακή επικοινωνία, ανεπαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό, κακή διαχείριση του αποθέματος, λάθη προγραμματισμού μενού. Αυτά είναι μόνο μερικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ξενοδοχεία και οι ξενοδόχοι σε καθημερινή βάση γύρω από το φαγητό. 

Τι μπορεί να κάνει ο κλάδος της φιλοξενίας για να μετριάσει αυτά τα ζητήματα, και τι μπορούν να κερδίσουν οι επισκέπτες καθώς και η κοινωνία από την αντιμετώπισή τους; Σε σχετικό podcast στο Hotels Magazine, ο Δρ. Carlos Martin-Rios, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο κλάδος της φιλοξενίας δεν θα πρέπει να εκλαμβάνει τη βιωσιμότητα ως έναν τομέα, αλλά να τη «σπάσει» σε μικρότερα κομμάτια, εκ των οποίων το καθένα θα έχει τη δική του διοίκηση και στρατηγική. Με αυτόν τον τρόπο, η βιωσιμότητα θα είναι ευκολότερη στη διαχείριση.

Τέλος, ο Δρ. Martin-Rios επεσήμανε ότι τα βασικά στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν συνδυαστικά σε μία αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων στην φιλοξενία, είναι η χρήση προγραμμάτων, η πρόληψη, οι μετρήσεις και ο εκ των προτέρων προγραμματισμός, σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα και προμηθευτές εντός και εκτός ξενοδοχείων.

 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 24/09 07:28

  Λίβανος: Σημαντική αύξηση της αεροπορικής κίνησης στο οκτάμηνο

 2. 24/09 07:19

  Κέρκυρα | Νέος διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου - φιλέτου στο κέντρο της παλαιάς πόλης

 3. 23/09 22:15

  Καλλιτεχνική δράση Εκεί που Ζω στη Χίο

 4. 23/09 22:09

  Διεθνές Φεστιβάλ Κινούμενων Σχεδίων Animasyros στη Σύρο

 5. 23/09 22:05

  Mουσική εκδήλωση αφιερωμένη στην ελληνική ιστορία και στη σημασία του Φωτός στη Δήλο

 6. 23/09 12:43

  Καταστροφική η αύξηση του Φόρου Διαμονής - Ναι σε ένα τοπικό "Πράσινο Τέλος" επί του τζίρου

 7. 22/09 17:15

  ΞΕΕ | Το Ελληνικό Πρωινό της Αττικής στο Φεστιβάλ Γαίας Αττικής Νέα Θεσμοφόρια

 8. 22/09 17:10

  «Στοίχημα για εμάς το πρώτο πλωτό αιολικό πάρκο να είναι έτοιμο το 2030»

 9. 22/09 17:05

  Τουρισμός: Ενδυνάμωση της συνεργασίας Ελλάδας-Ταϊλάνδης

 10. 22/09 16:00

  Dusit International: Σε αναζήτηση ξενοδοχείων στην Ευρώπη και τον κόσμο για τα 2 νέα brand Dusit Collection & Devarana

 11. 22/09 15:16

  1,3 εκατ. οι επισκέπτες της Ακρόπολης το α’ 5μηνο – Αύξηση 54,5% στα Μουσεία της χώρας

 12. 22/09 14:51

  Προχωρούν οι διαδικασίες για την ίδρυση του Διαχρονικού Μουσείου Τρικάλων στη Θεσσαλία

 13. 22/09 14:20

  KAYAK: Αυτοί είναι οι Ελληνικοί προορισμοί με τα φθηνότερα πεντάστερα ξενοδοχεία για το φθινόπωρο

 14. 22/09 13:34

  HATTA - FedHATTA: Νέα ψηφιακή έκδοση iGreece για την κρουαζιέρα στην Ελλάδα

 15. 22/09 13:23

  Η Marketing Greece και τα Ikos Resorts αναδεικνύουν την πολιτιστική ταυτότητα της Κέρκυρας

 16. 22/09 13:06

  Κυριαρχία της Booking.com στις online ταξιδιωτικές κριτικές, αλλά χάνει έδαφος από τη Google

 17. 22/09 12:47

  Ανανεωμένη η ΙΤΒ 2024: Αλλαγές στην αισθητική των περιπτέρων – Επιμένει στο κόνσεπτ b2b

 18. 22/09 12:47

  ΕΞΑΑΑ | «Οι Πέτρες Μιλούν 2023» στην Ακαδημία Πλάτωνος

 19. 22/09 12:35

  Ομοσπονδία φοροτεχνικών | Προσοχή: Απάτες εις βάρος πελατών λογιστικών γραφείων

 20. 22/09 12:23

  Επενδύσεις | Σε διαβούλευση η ΣΜΠΕ για το ακίνητο Ακτή και Camping Ποσειδίου Καλάνδρας

 21. 22/09 12:20

  Ευρωκοινοβούλιο: Πρόταση για δωρεάν χειραποσκευή σε όλες τις Ευρωπαϊκές πτήσεις

 22. 22/09 12:07

  Τουρισμός | Η EasyJet προσθέτει τη Σκιάθο στο πρόγραμμα διακοπών στην Ελλάδα το 2024

 23. 22/09 11:22

  Ελληνικός τουρισμός 2023 | Ποιες αγορές πρωτοστάτησαν το 7μηνο - εντυπωσιακές οι επιδόσεις των Αμερικανών

 24. 22/09 11:10

  Accor | Η Julie White Chief Commercial Officer για την Ευρώπη και Β.Αφρική

 25. 22/09 11:03

  Μύκονος | Πολύ υψηλά ποσοστά ικανοποίησης για καταλύματα, εστιατόρια και δραστηριότητες

 26. 22/09 10:54

  Το Four Seasons Astir Palace στην 35η θέση των 50 καλύτερων ξενοδοχείων στον κόσμο

 27. 22/09 10:40

  Ρόδος | Την παρέμβαση των τοπικών βουλευτών ζητούν οι φορείς για τον Φόρο Διαμονής

 28. 22/09 10:34

  Αλιευτικός Τουρισμός | Πρότυπο ανάπτυξης η Ιταλία

 29. 22/09 10:30

  Kοινές δράσεις μεταξύ Υπουργείου Τουρισμού, ΕΟΤ και ΕΣΕΕ για την προβολή των τοπικών αγορών

 30. 21/09 17:13

  Η Selected Hideaways συμμετέχει στην IFTM Διεθνής & Γαλλική αγορά

 31. 21/09 17:05

  Συνάντηση Όλ. Κεφαλογιάννη με τον ειδικό σύμβουλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

 32. 21/09 16:13

  Ε.Ξ. Θεσσαλονίκης | Πρόσθετος φόρος διαμονής: νομοθέτηση στο πόδι ή συνειδητή επιλογή;

 33. 21/09 16:10

  ΙΝΣΕΤΕ: 9η Σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τον σύγχρονο επαγγελματία του τουρισμού

 34. 21/09 16:04

  Έλενα Ράπτη | Νέο θεσμικό πλαίσιο για τον ιατρικό τουρισμό

 35. 21/09 15:16

  Η Google αυξάνει της λειτουργίες της τεχνητής νοημοσύνης στα ταξίδια

 36. 21/09 14:27

  Απειλή για τον Ελληνικό τουρισμό το «πράσινο» τέλος στα καταλύματα

 37. 21/09 13:42

  Γερμανικός τουρισμός: Κυριαρχία του all inclusive στις διαδικτυακές κρατήσεις διακοπών

 38. 21/09 13:28

  Τουρκικός τουρισμός | Τα ξενοδοχεία στην Αλικαρνασσό μείωσαν τις τιμές και αύξησαν τις πληρότητες

 39. 21/09 12:37

  Τουρισμός | Παρουσίαση ελληνικών προορισμών στην αγορά της Νότιας Αφρικής

 40. 21/09 12:22

  ΠΟΤ | Παγκόσμιο πρότυπο για τη μέτρηση της βιωσιμότητας του τουρισμού

 41. 21/09 12:08

  ΣΔΟΕ: Παράνομες επιχορηγήσεις ύψους 2,6 εκατ. ευρώ σε 3 ξενοδοχεία στην Κω, τη Ρόδο και τα Τρίκαλα

 42. 21/09 11:23

  EasyJet holidays: Για πρώτη φορά επέκταση της σεζόν μέχρι το Νοέμβριο

 43. 21/09 11:11

  Transavia: Νέα καλοκαιρινή σύνδεση με Θεσσαλονίκη από τις Βρυξέλλες το 2024

 44. 21/09 10:54

  Εκατομμύρια άνθρωποι θα εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέχρι το 2050 εξαιτίας της κλιματικής κρίσης

 45. 21/09 10:50

  ΠΟΤ: Ανάκαμψη στο 80% έως 95% των επιπέδων 2019 στον παγκόσμιο τουρισμό το 2023

 46. 21/09 10:40

  Να μην χαθεί η ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχείων | Μανώλης Γιαννούλης

 47. 21/09 10:26

  Σε απόγνωση οι ξενοδόχοι της Μαγνησίας

 48. 21/09 10:14

  Βραχυχρόνιες μισθώσεις | Εγκρίθηκαν οι νέοι κανόνες στην ΕΕ- Χαιρετίζει η Airbnb

 49. 21/09 09:53

  Κανονικά σήμερα οι πτήσεις - "Δεμένα" τα πλοία στον Πειραιά

 50. 20/09 17:03

  Διαχείριση Βιοαποβλήτων στα ξενοδοχεία του Δήμου Αθηναίων

 51. 20/09 15:26

  Η Μαγιόρκα θα εντοπίζει τις παράνομες μισθώσεις μέσω του οικολογικού φόρου

 52. 20/09 14:24

  Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου | Ζημιογόνα τα περισσότερα ξενοδοχεία - δεν αντέχουν άλλα βάρη!

 53. 20/09 13:41

  Αυτά είναι τα 50 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο για το 2023 – Ένα είναι Ελληνικό!

 54. 20/09 13:06

  IPK / ITB | Κινεζικός τουρισμός: Ανάκαμψη των εξερχόμενων ταξιδιών το 2024

 55. 20/09 12:41

  «Πολιτισμός - Τουρισμός: Ένα βήμα πιο κοντά» | Συζήτηση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και την Marketing Greece

 56. 20/09 12:34

  Cunard: Νέα κρουαζιέρα στα Ελληνικά νησιά το 2025

 57. 20/09 12:29

  Το Ζαγόρι στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

 58. 20/09 12:17

  Contiki: Νέα προγράμματα διακοπών στην Ελλάδα το 2024 για νέους και LGBTQIA+

 59. 20/09 12:02

  Ελληνικός τουρισμός 2023 | Στα 10,3 δισ. ευρώ οι εισπράξεις το 7μηνο, +13,2% έναντι του 2019

 60. 20/09 11:38

  Ηράκλειο: Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ οι «Μέρες Γαστρονομίας 2023

 61. 20/09 11:19

  ΤΑΙΠΕΔ: Ηλεκτρονική δημοπρασία για την πώληση ακινήτων σε Ιεράπετρα και Θεσσαλονίκη

 62. 20/09 10:52

  JG Travel Group | Χειμερινές διακοπές 15, 22 και 29 ημερών σε ελκυστικές τιμές σε Κύπρο και Τουρκία

 63. 20/09 10:49

  Το Skiathos Palace Hotel φιλοξενεί το 6o Παγκόσμιο Συνέδριο Ογκολογίας ACTC2023

 64. 20/09 10:32

  TUI | Προειδοποίηση για αλλαγές στα ταξίδια στην Ευρώπη λόγω έντονων καιρικών φαινομένων

 65. 19/09 19:54

  Η οριζόντια αύξηση του φόρου διαμονής υπονομεύει την Εθνική Στρατηγική για τον τουρισμό

 66. 19/09 19:41

  Κυβέρνηση | Ποια μέτρα οικονομικής και φορολογικής πολιτικής αποφασίστηκαν

 67. 19/09 19:16

  Ελληνικός Τουρισμός | Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα: Τι πληρώνουν ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα και Airbnb

 68. 19/09 19:04

  Συνάντηση Όλγας Κεφαλογιάννη με τον Βρετανό πρέσβη - Δρομολογείται η υπογραφή συμφωνίας

 69. 19/09 15:46

  ΥΠΑ | Ρεκόρ επιβατών στα ελληνικά αεροδρόμια τον Αύγουστο και το 8μηνο

 70. 19/09 14:49

  Hotelising: Απολογισμός της τουριστικής περιόδου 2023

 71. 19/09 13:49

  DERTOUR: Η Ελλάδα στους πιο TOP προορισμούς διακοπών για οικογένειες & πολυτέλεια – Ανεβαίνει η ζήτηση για Φθινόπωρο

 72. 19/09 12:25

  Real Estate | έρευνα RE/MAX: Πού και τι αγοράζουν οι ξένοι στην Ελλάδα - στην πρώτη θέση οι Ισραηλινοί

 73. 19/09 12:08

  Βρετανικός τουρισμός | Υψηλότερες επιδόσεις από το 2019 φέτος - WTTC: Ανάκτηση των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη το 2024

 74. 19/09 12:05

  Νέα τάση late summer bookings: Στροφή των Βρετανών στις διακοπές τον Σεπτέμβριο & Οκτώβριο – Ποιο Ελληνικό νησί κερδίζει

 75. 19/09 12:00

  Διθυραμβικά σχόλια για τη Ρόδο σε ευρωπαϊκά Μέσα Ενημέρωσης

 76. 19/09 11:42

  Τα Αρχαιολογικά Μουσεία Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου στον πολιτισμό της αμπέλου και του κρασιού

 77. 19/09 11:40

  Τουρισμός: Πάνω από το 2019 οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Αμερικανών – Ποιους μήνες ταξίδεψαν περισσότερο

 78. 19/09 11:32

  Παρουσιάζεται το Ψηφιακό Αποθετήριο Τουριστικού και Πολιτισμικού Περιεχομένου Δήμου Ηρακλείου

 79. 19/09 11:22

  Φεστιβάλ Φωτομετρίας στα Ιωάννινα

 80. 19/09 10:20

  TUI: Στο 95% του 2019 κλείνει το φετινό καλοκαίρι - Επέκταση σεζόν για Ελλάδα και Τουρκία

 81. 19/09 09:58

  Πρώτο βήμα για ίσους όρους ανταγωνισμού οι εξαγγελίες για τα Airbnb | Όχι οριζόντια το Πράσινο Τέλος

 82. 18/09 21:24

  10 Urban Roof @ Radisson Blu Park | Η νέα all day φυσική επιλογή του αθηναϊκού lifestyle 

 83. 18/09 19:04

  Το νέο Θέατρο του Λυκαβηττού αποκαλύπτεται μέσα από ένα ατμοσφαιρικό Timelapse 80 δευτερολέπτων

 84. 18/09 18:53

  Ρυθμίσεις για Airbnb και φόρο διαμονής | Το ΞΕΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις σε διάλογο με την κυβέρνηση

 85. 18/09 18:44

  ΑΑΔΕ | Tι προβλέπει η νέα συμφωνία συνεργασίας με τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και Expedia Group/VRBO

 86. 18/09 16:03

  «Democracy & Wellbeing Weekend» στην Costa Navarino, στo πλαίσιo του Athens Democracy Forum      

 87. 18/09 14:19

  FedHATTA: Συνάντηση με Γ. Αποστολόπουλο και Ν.Κελαϊδίτη για την αναβάθμιση του κέντρου της Αθήνας

 88. 18/09 14:09

  Δ.Καραλής | Τουρισμός: Η Πελοπόννησος και η Μεσσηνία πληρώνουν την έλλειψη ενός σύγχρονου αεροδρομίου

 89. 18/09 12:38

  ForwardKeys | Ελληνικός τουρισμός 2023: Καλύτερες επιδόσεις το καλοκαίρι από το 2019 και το 2022

 90. 18/09 12:25

  Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Ενώσεων Μαρινών Ελλάδας και Λιμένων Ελλάδας

 91. 18/09 12:11

  Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Δωδεκανήσου | Ενημερωτική εκδήλωση για την πυροπροστασία στα ξενοδοχεία

 92. 18/09 11:58

  Τουρίστες νοσηλεύονται μετά από κατανάλωση μολυσμένων ψαριών στη Γαλλία - η ασθένεια αλλαντίαση

 93. 18/09 11:48

  Πληγέντες: Παράταση και αναστολή καταβολής φορολογικών οφειλών για πολίτες και επιχειρήσεις

 94. 18/09 11:22

  Έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα στη φιλοξενία: Πιο ακριβά τα Airbnb από τα ξενοδοχεία! Τιμές-φωτιά στη Σαντορίνη

 95. 18/09 11:18

  ΕΕ | Ρεκόρ διανυκτερεύσεων στα τουριστικά καταλύματα το α΄εξάμηνο του 2023

 96. 18/09 10:46

  Μητσοτάκης | Δεν θα "σκοτώσουμε" την αγορά Airbnb - Κανένα πρόβλημα ανταγωνισμού με την αύξηση του φόρου διαμονής

 97. 18/09 10:14

  Ε.Ξ. Μαγνησίας | Άμεσα μέτρα στήριξης των ξενοδοχείων- εκατοντάδες ακυρώσεις πολύ μεγάλων ποσών

 98. 18/09 10:09

  Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων | Συναντήσεις στην Αθήνα με ΞΕΕ και Κεφαλογιάννη

 99. 18/09 10:00

  Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ξενώνα Αγίου Γεωργίου Μακρακώμης

 100. 18/09 07:57

  Αγροτουριστική Έκθεση Βαρθολομιού Ηλείας