Η σημασία της διαχείρισης απορριμμάτων τροφίμων στη φιλοξενία

Η σημασία της διαχείρισης απορριμμάτων τροφίμων στη φιλοξενία

‘Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της βιωσιμότητας, είναι τα απορρίμματα τροφίμων και ο τρόπος διαχείρισής τους, διαδικασία που μπορεί να προκαλεί άγχος στον κλάδο της φιλοξενίας.  

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα του Δρ.  Carlos Martin-Rios καθηγητή στο EHL Hospitality Business School, οποίος ειδικεύεται μεταξύ άλλων στη βιωσιμότητα και τη λέκτορα του EHL κα  Julneth Rogenhoger, αν μπει μια σειρά στα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, σε συνδυασμό με τις προσφερόμενες λύσεις, η σπατάλη και η απώλεια τροφίμων μπορεί να περιοριστεί στο ελάχιστο.

Σε αυτό, βοηθάει κυρίως η χρήση μετρήσεων και τυποποιημένων υπολογισμών που προσδιορίζει τις πραγματικές ποσότητες  τροφίμων που σπαταλούνται, και ως εκ τούτου, στο πραγματικό κόστος τους.

Γιατί είναι πρόβλημα η σπατάλη τροφίμων;

Τα τελευταία χρόνια, η διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων έχει γίνει ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα στον κλάδο της φιλοξενίας. Είτε πρόκειται για μείωση του κόστους είτε για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η σπατάλη τροφίμων είναι σημαντική, όχι μόνο για τους ξενοδόχους και τα στελέχη της διοίκησης, αλλά και για τον μέσο επισκέπτη.

Επιφανειακά, η διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων φαίνεται ότι είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Οι ξενοδόχοι έχουν ήδη αρχίσει να αντιμετωπίζουν το θέμα με προγράμματα και έργα, αλλά κάνουν τη διαφορά αυτές οι προσπάθειες; 

Το φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων μπορεί να προσεγγιστεί με δύο ξεχωριστές στρατηγικές. Πρόληψη της σπατάλης τροφίμων και διαχείριση απορριμμάτων τροφίμων. Για παράδειγμα, σε ένα εστιατόριο, η πρόληψη της σπατάλης τροφίμων θα εξέταζε στρατηγικές όπως η προετοιμασία λιγότερου φαγητού και η διαχείριση των απορριμμάτων φαγητού θα εξέταζε τι να κάνει με τα βρώσιμα τρόφιμα που έχουν απομείνει. Και οι δύο στρατηγικές συνδέονται και έχουν ως στόχο τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν τυπικές μέθοδοι για τον τρόπο ποσοτικοποίησης της απώλειας τροφής. Η χρήση μετρήσεων όπως η Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής (LCA) δίνει πληροφορίες για το πρόβλημα της σπατάλης.. Μια άλλη στρατηγική που έχει συζητηθεί τελευταία είναι η πραγματική λογιστική κόστους (TCA) για τα τρόφιμα.

Η TCA για τα τρόφιμα στοχεύει στον υπολογισμό της ακριβούς τιμής των τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο το κόστος παραγωγής, αλλά και το έμμεσο κόστος (κοινωνικό και περιβαλλοντικό) που σχετίζεται με τα τρόφιμα. Το πλεονέκτημα της γνώσης του πραγματικού κόστους του φαγητού, είναι ότι μπορεί να υπολογιστεί η πραγματική τιμή του.

Κοινωνικό κόστος: Το πραγματικό κόστος ενός φρούτου

Έχει σκεφτεί ποτέ κανείς το πραγματικό κόστος ενός φρούτου; Ο οργανισμός True Price, έχει κάνει αυτόν τον υπολογισμό. Το πραγματικό κόστος μίας μπανάνας, για παράδειγμα, εκτός από το να περιλαμβάνει το πάγιο κόστος, λαμβάνει υπόψη και το κοινωνικό κόστος, π.χ. τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας των αγροτών και το περιβαλλοντικό κόστος όπως η κατανάλωση νερού, οι εκπομπές άνθρακα για τη μεταφορά και η εκμετάλλευση της γης.

Στο σούπερ μάρκετ, ο καταναλωτής πιστεύει με ευκολία ότι τα προϊόντα Fairtrade είναι πιο ακριβά. Η κύρια διαφορά της τιμής, οφείλεται στο ότι τα προϊόντα δεν περικλείοουν όλα τα εξωτερικά κόστη που σχετίζονται με την αλυσίδα εφοδιασμού τους. Ο οργανισμός True Price δείχνει πώς το Fairtrade μπορεί ήδη να μειώσει το κόστος των εξωτερικών παραγόντων, δείχνοντας σημαντική διαφορά μεταξύ των τιμών αναφοράς και του Fairtrade. Αυτή η ιδέα θα μπορούσε να προσαρμοστεί στο πλαίσιο των απορριμμάτων τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαφορετικές εξωτερικές αναθέσεις που συνδέονται με τη σπατάλη τροφίμων.

Πώς πρέπει να υπολογίζεται η σπατάλη τροφίμων

Η γνώση της πραγματικής τιμής των τροφίμων θα μπορούσε να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το κρυφό κόστος της σπατάλης τροφίμων.

Για παράδειγμα, τα τρόφιμα που απορρίπτονται σε αγροκτήματα, εστιατόρια και σούπερ μάρκετ, θα μπορούσαν να υπολογιστούν στην τιμή των προϊόντων, με στόχο τη χρήση των χρημάτων για την υιοθέτηση βιώσιμων επιλογών. Επιπλέον, ένας αυστηρός και τυποποιημένος υπολογισμός των απορριμμάτων, θα μπορούσε να βοηθήσει στη δημιουργία πολιτικών για τη μείωση της ποσότητας των τροφίμων που απορρίπτονται.

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού για αυτό το ζήτημα, ενώ παράλληλα υπάρχει και μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τα τρόφιμα και τη διαθεσιμότητά τους. Οι πολίτες σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται, τι κάνουν οι άνθρωποι, ως κοινωνία, για όλα αυτά τα τρόφιμα που σπαταλούνται;

Στην άλλη πλευρά αυτής της εξίσωσης, είναι οι επαγγελματίες. Τι είδους δεξιότητες έχουν; Διαθέτουν τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα; Τι μπορούν να κάνουν για να μάθουν και να αποκτήσουν καλύτερες δεξιότητες, ώστε όχι μόνο να αντιμετωπίσουν το ζήτημα ως έχει, αλλά και να το αποτρέψουν από το να συμβεί στο μέλλον;

Υπερπληθυσμός, κακή δι-υπηρεσιακή επικοινωνία, ανεπαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό, κακή διαχείριση του αποθέματος, λάθη προγραμματισμού μενού. Αυτά είναι μόνο μερικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ξενοδοχεία και οι ξενοδόχοι σε καθημερινή βάση γύρω από το φαγητό. 

Τι μπορεί να κάνει ο κλάδος της φιλοξενίας για να μετριάσει αυτά τα ζητήματα, και τι μπορούν να κερδίσουν οι επισκέπτες καθώς και η κοινωνία από την αντιμετώπισή τους; Σε σχετικό podcast στο Hotels Magazine, ο Δρ. Carlos Martin-Rios, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο κλάδος της φιλοξενίας δεν θα πρέπει να εκλαμβάνει τη βιωσιμότητα ως έναν τομέα, αλλά να τη «σπάσει» σε μικρότερα κομμάτια, εκ των οποίων το καθένα θα έχει τη δική του διοίκηση και στρατηγική. Με αυτόν τον τρόπο, η βιωσιμότητα θα είναι ευκολότερη στη διαχείριση.

Τέλος, ο Δρ. Martin-Rios επεσήμανε ότι τα βασικά στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν συνδυαστικά σε μία αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων στην φιλοξενία, είναι η χρήση προγραμμάτων, η πρόληψη, οι μετρήσεις και ο εκ των προτέρων προγραμματισμός, σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα και προμηθευτές εντός και εκτός ξενοδοχείων.

 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 19/04 17:25

  Expedia: Δύο νέα προγράμματα αειφόρου τουρισμού για τους προορισμούς

 2. 19/04 16:42

  «MyCoast»: Νέα ψηφιακή εφαρμογή καταγγελιών για τις παραλίες

 3. 19/04 16:09

  ΕΣΠΑ: 6.669 αιτήσεις για ίδρυση νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 4. 19/04 16:04

  Ryanair: Μεγάλη προσφορά για 500.000 θέσεις από 12,99 ευρώ

 5. 19/04 15:51

  Ελληνικός τουρισμός: +24,5% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το α’ δίμηνο του 2024

 6. 19/04 15:28

  Πιο ρυπογόνες από ποτέ οι low cost αεροπορικές εταιρίες

 7. 19/04 14:45

  Η Σκιάθος αλλάζει πρόσωπο στον τουρισμό στοχεύοντας στη βιωσιμότητα μέσω διεθνών συνεργασιών

 8. 19/04 13:03

  ΚΥΑ: Αυτές είναι οι 198 «Απάτητες παραλίες» - Δεν παραχωρούνται, δεν μπαίνουν ξαπλώστρες

 9. 19/04 12:58

  X. Design Week × Marketing Greece: Ένα τριήμερο event από και για τον τουρισμό

 10. 19/04 12:21

  Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων: Πρώτη στην ικανοποίηση επισκεπτών η Ήπειρος

 11. 19/04 11:43

  Στις 27 Απριλίου ανοίγει το νέο πολυτελές ξενοδοχείο Nammos Hotel Mykonos

 12. 19/04 11:34

  Τουριστική συνεργασία Χαλκιδικής- Τοσκάνης: Τριήμερο συμπόσιο με ανταλλαγή απόψεων

 13. 19/04 11:30

  Ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας–Κύπρου για τρίτη χρονιά

 14. 19/04 11:19

  Ν. Χαρδαλιάς: Ολιστικό σχέδιο από την Περιφέρεια Αττικής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

 15. 19/04 10:56

  WTTC - Microsoft | Τουρισμός: Επείγουσα ανάγκη η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις

 16. 19/04 10:21

  Αλιευτικός τουρισμός | Σεμινάρια από την Περιφέρεια Κρήτης

 17. 19/04 07:14

  Santo Collection | 30 εμπειρίες στα ξενοδοχεία, τις βίλες και στον προορισμό της Σαντορίνης

 18. 19/04 07:10

  Ταξίδι εξοικείωσης σε Αθήνα και Κρήτη με ρεπορτάζ για αναγνώστες με κινητικά προβλήματα

 19. 19/04 07:09

  Οι 6 φιναλίστ του Master Chef για γυρίσματα στη Λέσβο

 20. 19/04 07:07

  Ισπανία: Έξυπνο νέο επενδυτικό ταμείο για την απορρόφηση κονδυλίων του Σχεδίου Ανάκαμψης

 21. 19/04 07:04

  Γυρίσματα στην Πάρο για νέα αγγλική τηλεοπτική σειρά

 22. 18/04 16:45

  Συνάντηση Όλ. Κεφαλογιάννη με μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου του Οργανισμού Sustainable Markets Initiative

 23. 18/04 15:55

  Χρ. Σταϊκούρας: Ενθαρρύνουμε τη μετάβαση σε ένα ‘‘πράσινο’’ μοντέλο αεροπορικών μεταφορών

 24. 18/04 15:13

  Oι Έλληνες στρέφονται στο χώρο της Αυτοβελτίωσης και Ψυχικής Υγείας

 25. 18/04 15:09

  Η Costa Navarino συμμετέχει στους εορτασμούς της Ολυμπιακής χρονιάς

 26. 18/04 15:03

  Η ΕΞΑΑΑ προσχωρεί στη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων»

 27. 18/04 14:22

  Το Σχολείο Τουρισμού OnTour ξεκινά ταξίδια σε νέους προορισμούς

 28. 18/04 13:53

  Olimar Reisen | Το Πήλιο νέος προορισμός στην Ελλάδα το 2024

 29. 18/04 13:05

  Συνάντηση Αρναουτάκη με 19 πρέσβεις | Η Κρήτη συνδυάζει την αρχαιολογική και πολιτιστική ιστορία με τις νέες υποδομές

 30. 18/04 12:33

  Το σχέδιο ανάπτυξης της Marriott στην Ευρώπη: 100 νέα ξενοδοχεία μέχρι το 2026

 31. 18/04 12:19

  SKY express: Αύξηση 15% της επιβατικής κίνησης το α' τρίμηνο του 2024

 32. 18/04 12:17

  Fam trip Κινέζων τουριστικών πρακτόρων για τη νέα απευθείας πτήση Σαγκάη-Αθήνα

 33. 18/04 12:03

  Handelsblatt | Η Ελλάδα ως πόλος έλξης για ξένους συνταξιούχους

 34. 18/04 11:57

  E.E. | Δράσεις 3,5 δισ. ευρώ για την προστασία των ωκεανών

 35. 18/04 11:45

  Lufthansa | Ακύρωση των πτήσεων προς Τεχεράνη και Βηρυτό μέχρι τις 30 Απριλίου

 36. 18/04 11:29

  Δήμος Αθηναίων | Συνεργασία με την Κίνα στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού μέσω της ΕΑΤΑ

 37. 18/04 11:22

  Κρουαζιέρα | Οι θέσεις της CLIA για τη Θαλάσσια Συνδεσιμότητα στη Σύνοδο των Υπουργών Μεταφορών της G7

 38. 18/04 11:18

  Travel + Leisure: 3 Ελληνικά ξενοδοχεία στα 100 καλύτερα νέα στον κόσμο για το 2024

 39. 18/04 11:17

  Ρόδος | Αφιέρωμα στους Times του Λονδίνου

 40. 18/04 11:06

  Apollo Hills | Οικιστική ανάπτυξη 200 εκατ. ευρώ στη Βούλα από τις Henderson Park και Hines

 41. 18/04 10:30

  Τουρισμός 2024 | 4 ελληνικά νησιά στο top10 των φτηνότερων προορισμών για τους Βρετανούς το καλοκαίρι

 42. 18/04 10:25

  Το Βρετανικό ΥΠΕΞ προειδοποιεί για διακρίσεις στους ταξιδιώτες LGBTQ+ στην Ελλάδα

 43. 18/04 10:12

  SAS & Aegean: Συνεργασία κοινού κωδικού για συνδέσεις της Αθήνας με Σκανδιναβικές χώρες

 44. 17/04 19:57

  Ελληνικός τουρισμός | 4 ξενοδοχεία προστίθενται αυτό το καλοκαίρι στη συλλογή Curio Collection by Hilton

 45. 17/04 19:16

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην 9η Διεθνή Διάσκεψη "Our Ocean Conference"

 46. 17/04 16:48

  Η Αθήνα δεν αντέχει άλλο τσιμέντο | Ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος

 47. 17/04 16:33

  Συναγερμός από τη Europa Nostra για τις Κυκλάδες: Απειλούνται από τον τουρισμό

 48. 17/04 15:28

  H Nikki Beach Global γίνεται Nikki Beach Hospitality Group

 49. 17/04 14:36

  Η AEGEAN επενδύει σε 4 νέα Airbus A321neo

 50. 17/04 14:22

  Γερμανία: Υποχωρεί ο πληθωρισμός, αλλά...

 51. 17/04 13:35

  Η Αρχαία Ολυμπία άναψε τη φλόγα της Ειρήνης και της Εκεχειρίας

 52. 17/04 13:20

  Γερμανικό ενδιαφέρον για την Κρήτη και τα εκλεκτά προϊόντα της

 53. 17/04 11:52

  Τουρισμός | ForwardKeys: Προς ολική ανάκαμψη τα εξερχόμενα ταξίδια των Κινέζων - Ευρώπη θέλει το 27%

 54. 17/04 11:43

  Συνεργασία ΕΟΤ - Αμερικανικού Κολλεγίου για την ανάδειξη της ιστορίας του ελληνικού τουρισμού

 55. 17/04 11:35

  Η EasyJet ακύρωσε τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου

 56. 17/04 11:19

  airBaltic: Η Κέρκυρα κορυφαίος προορισμός από τη Ρίγα αυτό το καλοκαίρι

 57. 17/04 11:18

  Η Aida ακυρώνει τις φθινοπωρινές κρουαζιέρες μέσω της Ερυθράς Θάλασσας - Η Κέρκυρα κερδίζει δύο κρουαζιέρες

 58. 17/04 10:42

  Anandes Hotel: Νέο πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στη Μύκονο – Ανοίγει τον Ιούνιο

 59. 17/04 10:40

  Χωρίς τουρίστες και αυτό το καλοκαίρι η Νήσος Χρυσή (Γαϊδουρονήσι) στην Κρήτη

 60. 17/04 10:22

  Τουρισμός: Χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες στα 10 ελληνικά νησιά

 61. 17/04 09:49

  Wyndham Hotels | Σημαντική ανάπτυξη το 2023 - Η παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο

 62. 16/04 19:56

  Ομοσπονδία Καταλυμάτων "ΚΥΚΛΟΣ" | Tι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έχουν πιστοποιητικό κατάταξης

 63. 16/04 16:00

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας

 64. 16/04 15:41

  Υπεγράφη η Ολυμπιακή Εκεχειρία στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας

 65. 16/04 13:00

  Το 52% των Βρετανών επιλέγουν ξενοδοχείο βάσει κριτικών

 66. 16/04 12:41

  Μελέτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην Ευρώπη

 67. 16/04 11:42

  Τουρισμός | Ο Όμιλος FTI περνά στην εταιρεία Certares - Έναντι 1 ευρώ η συμφωνία, επενδύσεις 125 εκατ. ευρώ

 68. 16/04 11:39

  Αερομεταφορές: 19 νέες συνδέσεις με Ελλάδα από το Ην. Βασίλειο το καλοκαίρι του 2024

 69. 16/04 11:22

  Οι Βρετανοί τουρίστες μένουν περισσότερο και ξοδεύουν περισσότερα στην Ισπανία

 70. 16/04 10:49

  Οι «Ανθισμένες Κερασιές» της Πιερίας πρόσφεραν μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες

 71. 16/04 10:41

  Ιράν εναντίον Ισραήλ: Οι επιπτώσεις στην οικονομία

 72. 16/04 10:30

  Workshop για την προβολή ελληνικών τουριστικών περιοχών στη Σερβία

 73. 16/04 06:00

  Forbes: Ο Ελληνικός προορισμός-έκπληξη που ανήκει στις 5 απόλυτες επιλογές διακοπών χωρίς μαζικό τουρισμό

 74. 15/04 19:50

  Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για τη φορολογική μεταχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων

 75. 15/04 19:44

  ΠΟΕΕΤ: Συμμετοχή στη γενική απεργία της ΓΣΕΕ την Τετάρτη

 76. 15/04 17:25

  H ΕΤΑΔ θα εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο φορέα Real Estate - 6.000 ακίνητα σε αποτίμηση

 77. 15/04 14:59

  Planet Holidays: Διακοπές στην Ελλάδα όλο το χρόνο – «Στηρίζουμε το όραμα Μητσοτάκη»

 78. 15/04 14:27

  Γυρίσματα για νέα βρετανική τηλεοπτική σειρά στην Πάρο

 79. 15/04 13:34

  Ελληνικής καταγωγής ο νέος Γενικός Διευθυντής του 1 Hotel Toronto

 80. 15/04 13:03

  Στο 80% του 2019 οι εξερχόμενος τουρισμός από την Κίνα το 2024 | Οι νεαρές Κινέζες καθοδηγούν την αγορά

 81. 15/04 12:45

  Ποιες αεροπορικές εταιρίες ακύρωσαν πτήσεις λόγω της έντασης στη Μ. Ανατολή

 82. 15/04 11:37

  «Ο υπερτουρισμός είναι η μεγαλύτερη απειλή για τον βιώσιμο τουρισμό»

 83. 15/04 11:21

  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη μεγαλύτερη έκθεση κρουαζιέρας στον κόσμο

 84. 15/04 11:13

  TUI: Παλαιά πόλη της Ρόδου και Ακρόπολη στα πιο δημοφιλή μνημεία για το 2024

 85. 15/04 10:47

  Βρετανικός τουρισμός: Το 54% των οικογενειών σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές παρά την ακρίβεια

 86. 15/04 09:34

  Ryanair: Νέα σύνδεση Λίβερπουλ – Κέρκυρα

 87. 14/04 13:10

  meteo | Ξεπέρασε τους 31 °C η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα το Σάββατο

 88. 14/04 12:57

  Είναι η Ελλάδα σε βιώσιμο αναπτυξιακό δρόμο; - Ο τουρισμός το συγκριτικό πλεονέκτημα

 89. 14/04 12:46

  Γιάννης Κεφαλογιάννης: Οι νέοι πόλεμοι θα αλλάξουν τον τρόπο που οι χώρες προετοιμάζουν την άμυνά τους

 90. 14/04 12:38

  Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας | Ο Γ. Πατούλης πρόεδρος για τρίτη θητεία

 91. 13/04 21:34

  Υπ. Εξωτερικών | Σύσταση για την αποφυγή ταξιδιών σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά Εδάφη, Λίβανο και Ιράν

 92. 13/04 20:55

  Ποιες αλλαγές φέρνουν για την ελληνική οικονομία οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ

 93. 13/04 14:09

  Δημοσιογραφική αποστολή στην Κρήτη από τη Γερμανία και την Ελβετία

 94. 13/04 13:34

  Πώς θα βελτιωθεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 95. 13/04 12:53

  Φόρουμ Δελφών | To Ιράν θα απαντήσει στρατιωτικά στο Ισραήλ αλλά δεν θα ρισκάρει ανοιχτή σύγκρουση

 96. 13/04 12:39

  Ελληνικός τουρισμός | Πρέπει να υπολογίζονται οι δείκτες βιωσιμότητας στις αποφάσεις μας

 97. 12/04 21:52

  Taizoon Khorakiwala | Η Ελλάδα είναι ελκυστικός επενδυτικός προορισμός για Ινδούς επιχειρηματίες

 98. 12/04 21:43

  Το προσδόκιμο ζωής είναι 2,3 χρόνια μικρότερο στα κατώτερα μορφωτικά στρώματα σε σχέση με τα ανώτερα

 99. 12/04 21:37

  Επιτακτική η ανάγκη της αναβάθμισης των δεξιοτήτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

 100. 12/04 19:40

  Συνάντηση εργασίας Όλγας Κεφαλογιάννη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα