Trivago: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ξενοδόχοι για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Α Decrease font Enlarge font
Trivago: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ξενοδόχοι για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Τεράστιοι όγκοι προσωπικών δεδομένων κοινοποιούνται πλέον online. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τροφοδοτούν την εξατομίκευση της τεχνολογίας και της εξυπηρέτησης πελατών. Ως αποτέλεσμα, οι παράμετροι «απόρρητο πελατών», «διαφάνεια» και «προστασία δεδομένων» έχουν καταστεί κρίσιμα ζητήματα σε όλους τους κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου της φιλοξενίας.

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν τα ξενοδοχεία και άλλοι πάροχοι καταλυμάτων σχετικά με την προστασία απορρήτου και δεδομένων; Τι σημαίνουν για τις επιχειρήσεις τους δύο νέα σχετικά νομοθετήματα, ο ΓΚΠΔ και ο CCPA; Και σε ποια πρακτικά βήματα μπορούν να προβούν τα καταλύματα, για να βελτιώσουν την προστασία των δεδομένων και του απορρήτου τους και ταυτόχρονα να βελτιώσουν και τη φήμη της εμπορικής επωνυμίας τους;

Διαβάστε παρακάτω τις απαντήσεις, όπως καταγράφονται στο businessblog.trivago.com...

Γιατί έχει σημασία για μια ξενοδοχειακή επιχείρηση η προστασία απορρήτου και δεδομένων;

Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται για το απόρρητό τους και την προστασία των δεδομένων τους

Μια πρόσφατη έκθεση της Salesforce καταδεικνύει ότι οι πελάτες έχουν περιορισμένη εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διαχειρίζονται τα δεδομένα τους. Το 59% πιστεύουν ότι τα προσωπικά στοιχεία τους είναι ευάλωτα σε παραβίαση ασφαλείας και το 54% δεν πιστεύουν ότι οι εταιρείες λειτουργούν με γνώμονα τα συμφέροντα των πελατών τους.

Ωστόσο, η ίδια έκθεση κατέδειξε επίσης ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να βελτιώσουν αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης με διάφορους τρόπους, όπως επιτρέποντας στους πελάτες να ελέγχουν τι δεδομένα συλλέγονται, αναφέροντας ξεκάθαρα πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, διατηρώντας ασφαλή τα δεδομένα και λαμβάνοντας τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη για τη χρήση των δεδομένων.

Οι αποκριθέντες στην έρευνα ανέφεραν επίσης ότι θα ήταν περισσότερο πιθανό να παραμείνουν πιστοί πελάτες, να συστήσουν την εταιρεία, να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα και να κοινοποιήσουν τις εμπειρίες τους εάν εμπιστεύονταν μια εταιρεία.

Οι παραβιάσεις δεδομένων μπορούν να έχουν τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στην εμπορική επωνυμία

Ενώ η ασφάλεια και η προστασία των δεδομένων θα μπορούσαν να φαίνονται ζητήματα χαμηλής προτεραιότητας σε σύγκριση με τις καθημερινές απαιτήσεις της λειτουργίας ενός ξενοδοχείου, ο πιθανός αντίκτυπος ενός σκανδάλου παραβίασης δεδομένων ή απορρήτου στην εμπορική επωνυμία μπορεί να είναι τεράστιος.

Απαιτήσεις για συμμόρφωση με την υφιστάμενη και τη μελλοντική νομοθεσία

Πέραν του κινδύνου να πληγεί η φήμη, σε ορισμένες χώρες υπάρχει πλέον και ένα κίνητρο για τη συμμόρφωση με νομοθεσία όπως ο ΓΚΠΔ και ο CCPA όπου τα πρόστιμα μπορεί να είναι υψηλά. Ωστόσο, ακόμη και σε άλλες χώρες, ελέγχοντας τις διαδικασίες διαχείρισης των δεδομένων σας και αναλαμβάνοντας δέσμευση για το απόρρητο των πελατών θα είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε μελλοντική νομοθεσία που ενδέχεται να τεθεί σε ισχύ.

Τι είναι ο ΓΚΠΔ και ο CCPA;

Τι είναι ο ΓΚΠΔ;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Εισαγάγει σημαντικούς ελέγχους και περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων, μπορούν να χρησιμοποιούν, να διαχειρίζονται και να κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου.

Ο ΓΚΠΔ καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις που εδρεύουν ή έχουν παρουσία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ισχύει για επιχειρήσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συλλέγουν ή επεξεργάζονται δεδομένα σχετικά με κατοίκους της ΕΕ. Σε αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται οι online κρατήσεις για ξενοδοχεία εκτός της ΕΕ που πραγματοποιούνται από κατοίκους της ΕΕ.

Τι είναι ο CCPA;

Ο Νόμος της Καλιφόρνια περί Προστασίας των Καταναλωτών (CCPA) είναι ένα νομοθέτημα που ψηφίστηκε από την Πολιτεία της Καλιφόρνια. Το νομοθέτημα ψηφίστηκε στις 28 Ιουνίου 2018, αλλά θα τεθεί σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2020. Ενώ διαφέρει από τον ΓΚΠΔ, ο κανονισμός επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση, τη διαχείριση και την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων.

Ο CCPA ισχύει για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές με κατοίκους της Καλιφόρνια, ακόμη και εάν εδρεύουν εκτός της πολιτείας. Ισχύει μόνο για επιχειρήσεις που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια:

 • Έχουν ετήσια έσοδα άνω των 25 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ
 • Συλλέγουν δεδομένα από περισσότερους από 50.000 κατοίκους της Καλιφόρνια σε ετήσια βάση
 • Περισσότερο από το 50% των εσόδων προέρχεται από την πώληση δεδομένων κατοίκων της Καλιφόρνια

Ως εκ τούτου, σε αντίθεση με τον ΓΚΠΔ, μόνο μεγάλα ξενοδοχεία ή αλυσίδες ξενοδοχείων είναι πιθανό να επηρεαστούν από τον CCPA.

Πρακτικά βήματα στα οποία μπορούν να προβούν οι ξενοδόχοι για να βελτιώσουν την προστασία απορρήτου και δεδομένων

Ελέγξτε τις διαδικασίες διαχείρισης των δεδομένων σας

Το πρώτο βήμα είναι να κατανοήσετε όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το κατάλυμά σας, γιατί συλλέγονται, πώς αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε διαχείριση τα δεδομένα, ποιο μέλος του προσωπικού σας έχει πρόσβαση σε αυτά, καθώς και οποιοσδήποτε εξωτερικός συνεργάτης ή πάροχος υπηρεσιών στον οποίο κοινοποιούνται τα δεδομένα (και ποιες είναι οι δικές του πολιτικές και τα δικά του συστήματα ασφαλείας). Επίσης, να ορίσετε το άτομο που θα έχει την τελική ευθύνη για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων εντός της διαχειριστικής σας δομής.

Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε μια αφετηρία για να διαπιστώσετε ποια πράγματα ίσως χρειαστεί να αλλάξετε, προκειμένου να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ ή τον CCPA, καθώς και πώς θα μπορέσετε γενικά να βελτιώσετε τις διαδικασίες, να ελαχιστοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων και να βελτιώσετε την ασφάλεια.

Προχωρήστε σε αξιολόγηση του εξοπλισμού και της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων

Είναι ασφαλή τα δεδομένα σας; Διαθέτετε τα κατάλληλα συστήματα ασφαλείας για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξωτερικών επιθέσεων, καθώς και την απαγόρευση της πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα από εργαζομένους που δεν θα έπρεπε να μπορούν να τα προσπελάσουν; Ενώ δεν υπάρχει τρόπος για την πλήρη απομάκρυνση των κινδύνων ασφαλείας, υπάρχουν πολλά πρακτικά βήματα για την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων των επισκεπτών.

Διασφαλίστε τη διαφάνεια δεδομένων και τον έλεγχο χρηστών

Διασφαλίστε τη διαφάνεια, ορίζοντας σαφείς πολιτικές απορρήτου, ανακοινώνοντάς τις στους επισκέπτες και βεβαιώνοντας ότι λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από το προσωπικό. Ελαχιστοποιήστε την ποσότητα των μη αναγκαίων δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται και διασφαλίστε ότι ακολουθούνται οι κατάλληλες διαδικασίες, ώστε να είναι σε θέση οι επισκέπτες να συμφωνήσουν με τη συλλογή δεδομένων, να ζητήσουν αντίγραφα των δεδομένων τους και να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους.

Συμμόρφωση και παρακολούθηση

Τέλος, η συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ ή τον CCPA προϋποθέτει εκπαίδευση του προσωπικού και εφαρμογή των απαιτούμενων πολιτικών και διαδικασιών που ορίζονται από τη νομοθεσία. Ορισμένοι από τους περαιτέρω πόρους που αναφέρονται παρακάτω μπορούν να σας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο συμμόρφωσής σας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναπτύξετε μια φιλοσοφία που σέβεται το απόρρητο των επισκεπτών και λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια των δεδομένων σε κάθε βήμα. Επίσης, θα απαιτηθεί συνεχής παρακολούθηση, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι διαδικασίες και ο συνεχώς μεταβαλλόμενος εξοπλισμός υπολογιστικών συστημάτων παραμένουν ενημερωμένα.

Χρήση συμμορφούμενων συνεργατών και εργαλείων

Ένα σημαντικό τμήμα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ είναι η χρήση εργαλείων και συνεργατών που επίσης συμμορφώνονται πλήρως και είναι ως εκ τούτου σε θέση να συνάψουν μια έγκυρη Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων (DPA). Για παράδειγμα, η μηχανή κρατήσεων του Base7booking είναι γρήγορη, απλή, βελτιστοποιημένη για κινητές συσκευές και, το πιο σημαντικό, συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ.

 1. 19/05 13:55

  Ο απολογισμός του έργου της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Αθηναίων το 2018

 2. 19/05 13:52

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία σε Σαντορίνη και Μύκονο

 3. 19/05 13:50

  Μη δασικές 2 εκτάσεις σε ξενοδοχεία στην Κέρκυρα και στα Χανιά

 4. 19/05 13:47

  Καταδυτικό κέντρο στη περιοχή Μονοναύτη του Δήμου Μαλεβιζίου

 5. 18/05 12:47

  Τουριστική προβολή του άξονα Κατακόλου-Αρχαίας Ολυμπίας

 6. 18/05 12:29

  Γιορτή Γεωργο-Κτηνοτροφίας στο Αργυροπούλι Τυρνάβου

 7. 18/05 12:26

  Μελέτη για τουριστικό λιμένα στη Ναύπακτο

 8. 17/05 17:15

  Το LoveGreece.com στηρίζει το έργο νέων Ελλήνων σχεδιαστών κοσμημάτων

 9. 17/05 16:42

  Απάντηση σε θέμα του Tornos News: "Το This is Athens with a Local δεν ανταγωνίζεται τους ξεναγούς"

 10. 17/05 16:36

  Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

 11. 17/05 15:57

  Επίσκεψη Ρουμάνων δημοσιογράφων στα Χανιά

 12. 17/05 15:47

  Το κρουαζιέροπλοιο Celebrity Edge για πρώτη φορά στον Πειραιά

 13. 17/05 14:27

  Η Xenia 2019 θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία

 14. 17/05 14:17

  Στην Αθήνα γιορτάζει ο ιδρυτής του Facebook τα 7 χρόνια γάμου του

 15. 17/05 13:45

  FedHATTA: Συνάντηση των τουριστικών γραφείων στα Χανιά

 16. 17/05 13:21

  Κέρκυρα: Σύμβαση για την αποκατάσταση των τριών κτιρίων στο Μον Ρεπό

 17. 17/05 13:19

  Τουρισμός: Τα πολιτιστικά ταξίδια πρώτη επιλογή για τους Κινέζους

 18. 17/05 13:03

  Η Ισπανία σταθερά πρωταθλήτρια χώρα σε Γαλάζιες Σημαίες

 19. 17/05 12:52

  Take Memories: Νέος οργανωτής πολυτελών ταξιδιών με πρόγραμμα και για Ελλάδα

 20. 17/05 12:34

  Πρωτοβουλία της ΑΒΤΑ για "πράσινες διακοπές"- Τι συμβουλεύει τους τουρίστες

 21. 17/05 12:24

  GetYourGuide: Χρηματοδότηση 484 εκατ. δολαρίων για περισσότερες ταξιδιωτικές εμπειρίες σε όλο τον κόσμο

 22. 17/05 11:57

  Προώθηση ελληνικών προορισμών σε Κίνα, Ολλανδία και Γερμανία

 23. 17/05 11:55

  EasyJet: Αυξημένες απώλειες το α’ 6μηνο αλλά αύξηση των επιβατών

 24. 17/05 11:25

  Υπ. Περιβάλλοντος: Ανάδειξη των υδάτινων διαδρομών της Αθήνας

 25. 17/05 11:07

  Βραβεία Der Touristik Nordic/Apollo σε ξενοδοχεία της Ρόδου, Τήλου και Σύμης (Λίστα)

 26. 17/05 11:02

  Τ.Ο. Πελοποννήσου: Συνάντηση με τους υποψήφιους δημάρχους στην Τρίπολη

 27. 17/05 10:54

  Waterpark 4.000 τ.μ. στο Creta Maris Beach Resort

 28. 17/05 10:52

  ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Έκπτωση 30% στα εισιτήρια για τις εκλογές

 29. 17/05 10:44

  ΣΤΕΕΑΕ: Άδικη απόφαση για την ενοικίαση ΙΧΕ με οδηγό

 30. 17/05 10:37

  Η Ελλάδα στην έκθεση για τον τουρισμό της τρίτης ηλικίας στη Σουηδία

 31. 17/05 10:34

  Επιχορηγήσεις για νέα ξενοδοχεία σε Ζάκυνθο και Κεφαλλονιά

 32. 17/05 10:32

  Ο λιμένας Σκύρου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μαρινών

 33. 17/05 10:29

  Δωρεάν ασφαλής στάθμευση ποδηλάτων στην Τρίπολη

 34. 17/05 10:19

  Επέκταση και εκσυγχρονισμός του Μουσείου Μυκόνου

 35. 17/05 10:18

  Γιορτή Κερασιού στο Μεταξοχώρι Λάρισας

 36. 16/05 17:01

  Κανονικά τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι στις εκλογές

 37. 16/05 16:31

  FedHATTA: Δικαιώνεται το αίτημα να λειτουργήσουν κανονικά τα μουσεία και οι αρχ. χώροι στις εκλογές

 38. 16/05 15:11

  Ενημερωτική συνάντηση με τον υπουργό Τουρισμού για τον κερκυραϊκό τουρισμό

 39. 16/05 14:49

  Νέα τμήματα μετεκπαίδευσης στον τουριστικό τομέα

 40. 16/05 14:00

  TUI: Ποιοί παράγοντες παρατείνουν την αίσθηση των διακοπών

 41. 16/05 13:54

  Smart City: Πόσο έξυπνες πόλεις θέλουμε;

 42. 16/05 13:32

  Discover Greece: Καγιάκ στη λίμνη Κρεμαστών

 43. 16/05 13:25

  Διανυκτέρευση στο λεωφορείο των Spice Girls μέσω Airbnb

 44. 16/05 13:17

  Συνεχίζεται η αδύναμη ζήτηση για τους θερινούς προορισμούς των Γερμανών

 45. 16/05 13:06

  Άνοδο του ΑΕΠ κατά $195 δις μπορεί να φέρει στην Ελλάδα η Τεχνητή Νοημοσύνη

 46. 16/05 12:54

  Η Έκθεση Μετά τη Βαβέλ συμμετέχει στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων (18/5) με ελεύθερη είσοδο

 47. 16/05 12:41

  Τουρισμός: Τι επιζητούν οι Αμερικανοί από τις διακοπές τους το 2019

 48. 16/05 12:19

  Τι πραγματικά θέλουν οι business ταξιδιώτες από ένα ξενοδοχείο

 49. 16/05 11:49

  5 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους

 50. 16/05 11:35

  Thomas Cook: Διεύρυνση των ζημιών το α’ 6μηνο

 51. 16/05 11:10

  H DiscoverGreece παρουσιάζει στο διεθνές κοινό τη Σάμο

 52. 16/05 11:07

  Travel Service Polska: Νέα σύνδεση Βίλνιους - Κέρκυρα

 53. 16/05 11:05

  TUIfly Belgium: Νέα δρομολόγια προς Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι

 54. 16/05 10:23

  Προβολή της Σάμου και της Λέρου στην Αυστρία

 55. 16/05 10:21

  Τουρισμός: +50% τα έσοδα της Αιγύπτου το 2018

 56. 16/05 10:19

  Ψηφιακός Οδηγός Περιήγησης για την παλιά πόλη της Κέρκυρας

 57. 16/05 10:17

  Η Κύθνος στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων

 58. 16/05 10:15

  Προσβάσιμος τουρισμός στη Μαγνησία

 59. 16/05 10:07

  Προώθηση του τσαγιού στην περιοχή της Δράμας

 60. 15/05 18:02

  Φεστιβάλ Επιδαύρου: μια μοναδική θεατρική εμπειρία

 61. 15/05 17:06

  Μείωση των επισκεπτών στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους τον Ιανουάριο

 62. 15/05 16:27

  Κέρκυρα: Σύμβαση για την αποκατάσταση των κτιρίων του Μον Ρεπό

 63. 15/05 16:12

  Φόρουμ για τον τουρισμό και τη γαλάζια ανάπτυξη στην Περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου

 64. 15/05 15:02

  Μας ενδιαφέρει ο τουρισμός στις εκλογές της 26ης Μαΐου; Άγνωστο παραμένει το ωράριο λειτουργίας στα Μουσεία

 65. 15/05 14:53

  Πτήσεις προς Αθήνα από την Saudia

 66. 15/05 14:29

  ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε 4 ώρες

 67. 15/05 14:24

  Thomas Cook: Μεγάλες προοπτικές για νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις στην Ελλάδα

 68. 15/05 14:01

  TUI: -3% οι κρατήσεις για το καλοκαίρι

 69. 15/05 13:34

  Τουρισμός: Στο υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τους Αμερικανούς η Ελλάδα

 70. 15/05 13:26

  Ο ΕΟΤ στην έκθεση Ταξίδι της Κύπρου

 71. 15/05 13:08

  Το πλαστικό κυριαρχεί στα απορρίμματα στον Κορινθιακό Κόλπο

 72. 15/05 12:56

  Γαλάζια Σημαία σε 9 παραλίες του Δήμου Μαλεβιζίου

 73. 15/05 11:36

  Τουρισμός: Το όργιο των παράνομων ξεναγήσεων καλά κρατεί- Ούτε ένα πρόστιμο, καταγγέλλουν οι ξεναγοί

 74. 15/05 11:31

  Travel Service Polska: Νέα δρομολόγια για Ελλάδα το 2019

 75. 15/05 11:09

  Στ.Αρναουτάκης: Να παραμείνει στο Ηράκλειο η έδρα του ΕΝΙSA

 76. 15/05 10:52

  Πόλος έλξης επισκεπτών το The Skiathos Palace Cup

 77. 15/05 10:32

  “Women of Passion, Women of Greece” - αγγλόφωνη παράσταση στην Αμαξοστοιχία - Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ

 78. 15/05 10:24

  SmarTourism στην Κρήτη με πληροφορίες για τον καιρό

 79. 15/05 10:22

  Ανάδειξη του Ολύμπου

 80. 15/05 10:20

  Άδειες για δύο νέες πλωτές εξέδρες σε Αργολίδα και Μυτιλήνη

 81. 15/05 10:18

  Αύξηση κατά 20% των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ισπανία

 82. 15/05 10:16

  Η άνθιση της βιομηχανίας του αθλητικού τουρισμού

 83. 15/05 10:09

  Διεθνείς Σκοπευτικοί Αγώνες Πήλινου Στόχου στα Χανια

 84. 14/05 19:03

  Δύο κορυφαία βραβεία για το Creta Maris

 85. 14/05 19:00

  Δεύτερη παγκοσμίως η Ελλάδα σε Γαλάζιες Σημαίες- Πρωτιά της Χαλκιδικής- όλη η λίστα

 86. 14/05 18:09

  Γιορτή της θαλάσσιας χελώνας στη Γλυφάδα

 87. 14/05 16:33

  FedHATTA: Στόχος η ετήσια αύξηση κατά 30% των Αμερικανών τουριστών στην Ελλάδα

 88. 14/05 14:15

  ΕΟΤ: Εκδήλωση προβολής της Ελλάδας στην Ιταλία

 89. 14/05 13:41

  Ξενοδοχεία: Πώς το νέο τοπίο στα social media επηρεάζει τις πωλήσεις

 90. 14/05 13:31

  Γαμήλιος τουρισμός στη Χίο

 91. 14/05 13:27

  «Ουγγρική ραψωδία» για τη Ρόδο

 92. 14/05 13:23

  Φθηνότερες από τις 15 Μαΐου οι τηλεφωνικές κλήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης

 93. 14/05 13:18

  Μειωμένος ΦΠΑ στον καφέ και στα ροφήματα στο "ράφι"

 94. 14/05 13:11

  Εκδήλωση στο Τελ Αβίβ- Ο ΕΟΤ υποστηρίζει τη ελληνική συμμετοχή στη Eurovision

 95. 14/05 12:53

  airBaltic: Ξεκίνησαν οι πτήσεις από Ρίγα προς Κω

 96. 14/05 12:46

  Περιφέρεια Κρήτης: Παράταση προθεσμίας για επενδυτικά σχέδια

 97. 14/05 12:31

  Τουρισμός: 1 εκατ. περισσότερους τουρίστες περιμένει το 2019 η Τυνησία

 98. 14/05 12:16

  Ανοιχτές πόρτες το σαββατοκύριακο στα οινοποιεία της χώρας

 99. 14/05 11:57

  Γερμανικός τουρισμός: Τέλος για την H & H Touristik

 100. 14/05 11:52

  Το ποδόσφαιρο δημιουργεί έξυπνες πόλεις