Trivago: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ξενοδόχοι για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Α Decrease font Enlarge font
Trivago: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ξενοδόχοι για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Τεράστιοι όγκοι προσωπικών δεδομένων κοινοποιούνται πλέον online. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τροφοδοτούν την εξατομίκευση της τεχνολογίας και της εξυπηρέτησης πελατών. Ως αποτέλεσμα, οι παράμετροι «απόρρητο πελατών», «διαφάνεια» και «προστασία δεδομένων» έχουν καταστεί κρίσιμα ζητήματα σε όλους τους κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου της φιλοξενίας.

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν τα ξενοδοχεία και άλλοι πάροχοι καταλυμάτων σχετικά με την προστασία απορρήτου και δεδομένων; Τι σημαίνουν για τις επιχειρήσεις τους δύο νέα σχετικά νομοθετήματα, ο ΓΚΠΔ και ο CCPA; Και σε ποια πρακτικά βήματα μπορούν να προβούν τα καταλύματα, για να βελτιώσουν την προστασία των δεδομένων και του απορρήτου τους και ταυτόχρονα να βελτιώσουν και τη φήμη της εμπορικής επωνυμίας τους;

Διαβάστε παρακάτω τις απαντήσεις, όπως καταγράφονται στο businessblog.trivago.com...

Γιατί έχει σημασία για μια ξενοδοχειακή επιχείρηση η προστασία απορρήτου και δεδομένων;

Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται για το απόρρητό τους και την προστασία των δεδομένων τους

Μια πρόσφατη έκθεση της Salesforce καταδεικνύει ότι οι πελάτες έχουν περιορισμένη εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διαχειρίζονται τα δεδομένα τους. Το 59% πιστεύουν ότι τα προσωπικά στοιχεία τους είναι ευάλωτα σε παραβίαση ασφαλείας και το 54% δεν πιστεύουν ότι οι εταιρείες λειτουργούν με γνώμονα τα συμφέροντα των πελατών τους.

Ωστόσο, η ίδια έκθεση κατέδειξε επίσης ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να βελτιώσουν αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης με διάφορους τρόπους, όπως επιτρέποντας στους πελάτες να ελέγχουν τι δεδομένα συλλέγονται, αναφέροντας ξεκάθαρα πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, διατηρώντας ασφαλή τα δεδομένα και λαμβάνοντας τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη για τη χρήση των δεδομένων.

Οι αποκριθέντες στην έρευνα ανέφεραν επίσης ότι θα ήταν περισσότερο πιθανό να παραμείνουν πιστοί πελάτες, να συστήσουν την εταιρεία, να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα και να κοινοποιήσουν τις εμπειρίες τους εάν εμπιστεύονταν μια εταιρεία.

Οι παραβιάσεις δεδομένων μπορούν να έχουν τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στην εμπορική επωνυμία

Ενώ η ασφάλεια και η προστασία των δεδομένων θα μπορούσαν να φαίνονται ζητήματα χαμηλής προτεραιότητας σε σύγκριση με τις καθημερινές απαιτήσεις της λειτουργίας ενός ξενοδοχείου, ο πιθανός αντίκτυπος ενός σκανδάλου παραβίασης δεδομένων ή απορρήτου στην εμπορική επωνυμία μπορεί να είναι τεράστιος.

Απαιτήσεις για συμμόρφωση με την υφιστάμενη και τη μελλοντική νομοθεσία

Πέραν του κινδύνου να πληγεί η φήμη, σε ορισμένες χώρες υπάρχει πλέον και ένα κίνητρο για τη συμμόρφωση με νομοθεσία όπως ο ΓΚΠΔ και ο CCPA όπου τα πρόστιμα μπορεί να είναι υψηλά. Ωστόσο, ακόμη και σε άλλες χώρες, ελέγχοντας τις διαδικασίες διαχείρισης των δεδομένων σας και αναλαμβάνοντας δέσμευση για το απόρρητο των πελατών θα είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε μελλοντική νομοθεσία που ενδέχεται να τεθεί σε ισχύ.

Τι είναι ο ΓΚΠΔ και ο CCPA;

Τι είναι ο ΓΚΠΔ;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Εισαγάγει σημαντικούς ελέγχους και περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων, μπορούν να χρησιμοποιούν, να διαχειρίζονται και να κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου.

Ο ΓΚΠΔ καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις που εδρεύουν ή έχουν παρουσία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ισχύει για επιχειρήσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συλλέγουν ή επεξεργάζονται δεδομένα σχετικά με κατοίκους της ΕΕ. Σε αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται οι online κρατήσεις για ξενοδοχεία εκτός της ΕΕ που πραγματοποιούνται από κατοίκους της ΕΕ.

Τι είναι ο CCPA;

Ο Νόμος της Καλιφόρνια περί Προστασίας των Καταναλωτών (CCPA) είναι ένα νομοθέτημα που ψηφίστηκε από την Πολιτεία της Καλιφόρνια. Το νομοθέτημα ψηφίστηκε στις 28 Ιουνίου 2018, αλλά θα τεθεί σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2020. Ενώ διαφέρει από τον ΓΚΠΔ, ο κανονισμός επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση, τη διαχείριση και την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων.

Ο CCPA ισχύει για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές με κατοίκους της Καλιφόρνια, ακόμη και εάν εδρεύουν εκτός της πολιτείας. Ισχύει μόνο για επιχειρήσεις που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια:

 • Έχουν ετήσια έσοδα άνω των 25 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ
 • Συλλέγουν δεδομένα από περισσότερους από 50.000 κατοίκους της Καλιφόρνια σε ετήσια βάση
 • Περισσότερο από το 50% των εσόδων προέρχεται από την πώληση δεδομένων κατοίκων της Καλιφόρνια

Ως εκ τούτου, σε αντίθεση με τον ΓΚΠΔ, μόνο μεγάλα ξενοδοχεία ή αλυσίδες ξενοδοχείων είναι πιθανό να επηρεαστούν από τον CCPA.

Πρακτικά βήματα στα οποία μπορούν να προβούν οι ξενοδόχοι για να βελτιώσουν την προστασία απορρήτου και δεδομένων

Ελέγξτε τις διαδικασίες διαχείρισης των δεδομένων σας

Το πρώτο βήμα είναι να κατανοήσετε όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το κατάλυμά σας, γιατί συλλέγονται, πώς αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε διαχείριση τα δεδομένα, ποιο μέλος του προσωπικού σας έχει πρόσβαση σε αυτά, καθώς και οποιοσδήποτε εξωτερικός συνεργάτης ή πάροχος υπηρεσιών στον οποίο κοινοποιούνται τα δεδομένα (και ποιες είναι οι δικές του πολιτικές και τα δικά του συστήματα ασφαλείας). Επίσης, να ορίσετε το άτομο που θα έχει την τελική ευθύνη για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων εντός της διαχειριστικής σας δομής.

Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε μια αφετηρία για να διαπιστώσετε ποια πράγματα ίσως χρειαστεί να αλλάξετε, προκειμένου να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ ή τον CCPA, καθώς και πώς θα μπορέσετε γενικά να βελτιώσετε τις διαδικασίες, να ελαχιστοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων και να βελτιώσετε την ασφάλεια.

Προχωρήστε σε αξιολόγηση του εξοπλισμού και της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων

Είναι ασφαλή τα δεδομένα σας; Διαθέτετε τα κατάλληλα συστήματα ασφαλείας για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξωτερικών επιθέσεων, καθώς και την απαγόρευση της πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα από εργαζομένους που δεν θα έπρεπε να μπορούν να τα προσπελάσουν; Ενώ δεν υπάρχει τρόπος για την πλήρη απομάκρυνση των κινδύνων ασφαλείας, υπάρχουν πολλά πρακτικά βήματα για την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων των επισκεπτών.

Διασφαλίστε τη διαφάνεια δεδομένων και τον έλεγχο χρηστών

Διασφαλίστε τη διαφάνεια, ορίζοντας σαφείς πολιτικές απορρήτου, ανακοινώνοντάς τις στους επισκέπτες και βεβαιώνοντας ότι λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από το προσωπικό. Ελαχιστοποιήστε την ποσότητα των μη αναγκαίων δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται και διασφαλίστε ότι ακολουθούνται οι κατάλληλες διαδικασίες, ώστε να είναι σε θέση οι επισκέπτες να συμφωνήσουν με τη συλλογή δεδομένων, να ζητήσουν αντίγραφα των δεδομένων τους και να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους.

Συμμόρφωση και παρακολούθηση

Τέλος, η συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ ή τον CCPA προϋποθέτει εκπαίδευση του προσωπικού και εφαρμογή των απαιτούμενων πολιτικών και διαδικασιών που ορίζονται από τη νομοθεσία. Ορισμένοι από τους περαιτέρω πόρους που αναφέρονται παρακάτω μπορούν να σας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο συμμόρφωσής σας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναπτύξετε μια φιλοσοφία που σέβεται το απόρρητο των επισκεπτών και λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια των δεδομένων σε κάθε βήμα. Επίσης, θα απαιτηθεί συνεχής παρακολούθηση, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι διαδικασίες και ο συνεχώς μεταβαλλόμενος εξοπλισμός υπολογιστικών συστημάτων παραμένουν ενημερωμένα.

Χρήση συμμορφούμενων συνεργατών και εργαλείων

Ένα σημαντικό τμήμα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ είναι η χρήση εργαλείων και συνεργατών που επίσης συμμορφώνονται πλήρως και είναι ως εκ τούτου σε θέση να συνάψουν μια έγκυρη Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων (DPA). Για παράδειγμα, η μηχανή κρατήσεων του Base7booking είναι γρήγορη, απλή, βελτιστοποιημένη για κινητές συσκευές και, το πιο σημαντικό, συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ.

 1. 26/03 17:53

  TUIfly: Νέες συνδέσεις με Ρόδο, Ηράκλειο και Κω

 2. 26/03 17:40

  Η τουριστική στρατηγική της Τήνου στους φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

 3. 26/03 16:21

  Καταργείται η αλλαγή της ώρας - Τι περιλαμβάνει η πρόταση του ευρωκοινοβουλίου

 4. 26/03 16:05

  Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ελληνικό τουρισμό στη διεθνή έκθεση ακινήτων MIPIM 2019

 5. 26/03 15:56

  Σε ποια μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους διευρύνεται το ωράριο - Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού

 6. 26/03 13:57

  Ενοικιάσεις αυτοκινήτων: Συμμόρφωση των εταιριών με τους κανόνες της ΕΕ για πιο διαφανείς τιμολογήσεις

 7. 26/03 13:53

  Το ελληνικό κρασί κέρδισε τις εντυπώσεις στη Γερμανία

 8. 26/03 13:46

  Άνοδος στις επιδόσεις των ευρωπαϊκών ξενοδοχείων το 2018

 9. 26/03 13:02

  TripAdvisor: Η Κρήτη τέταρτος καλύτερος προορισμός διακοπών στον κόσμο για το 2019

 10. 26/03 12:47

  Τα σχέδια συνεργασίας των TEZ TOUR και Atlantica Hotels στη Ρόδο για το 2019

 11. 26/03 12:22

  Τέλος στις ξεναγήσεις στα "κόκκινα φανάρια" του Άμστερνταμ λόγω υπερ-τουρισμού

 12. 26/03 11:57

  Τουρισμός: Συρρικνώνονται τα επαγγελματικά ταξίδια στη Βαρκελώνη- Καμπανάκι από τους ξενοδόχους

 13. 26/03 11:50

  Ριζική ανακαίνιση στο ξενοδοχείο Divani Caravel

 14. 26/03 11:23

  British Airways: Επιπλέον πτήσεις για Ελλάδα το καλοκαίρι του 2019

 15. 26/03 11:18

  Στη Ρόδο ανοίγει το μικρότερο ξενοδοχείο Cook's Club

 16. 26/03 10:38

  Α.Ανδρεάδης: Πότε θα ξυπνήσουμε;

 17. 26/03 09:56

  Νέα βουτιά της τουρκικής λίρας

 18. 26/03 09:29

  Η γαστρονομία των νησιών του Β.Αιγαίου στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος

 19. 26/03 09:25

  EATA: Διαγωνισμός για εκτύπωση επικοινωνιακού υλικού για την Αθήνα

 20. 26/03 09:23

  ΕΑΤΑ: Συνεργασία με την PRAKSIS για τη μίσθωση ακινήτων σε πρόσφυγες

 21. 26/03 09:21

  Διατήρηση αρχαίων σε ξενοδοχείο - Αλλαγή χρήσης ορόφου από ξενοδοχείο σε κατάστημα

 22. 26/03 09:17

  Εκτοξεύθηκαν οι τουριστικές αφίξεις των 550.000 Ελλήνων νεο-μεταναστών

 23. 26/03 08:25

  Δ.Μανίκης: Τα σχέδια της Wyndham για νέα ξενοδοχεία στην Ελλάδα - Ο ελληνικός τουρισμός και οι προοπτικές του

 24. 25/03 11:38

  Άδειες για την επέκταση ξενοδοχείων σε Κέρκυρα και Κρήτη

 25. 25/03 11:23

  Σήμα ελληνικής κουζίνας σε 3 εστιατόρια ξενοδοχείων- Δείτε σε ποια

 26. 25/03 11:21

  Άδειες δόμησης για 2 ξενοδοχεία στη Νάξο

 27. 24/03 13:08

  Στην τελική ευθεία το Skiathos Palace Cup

 28. 24/03 12:57

  Στις 29 Μαρτίου το FVW workshop 2019 για την προώθηση της Αθήνας στη Γερμανία

 29. 24/03 12:53

  Αγώνας οχημάτων Mega Four 4X4 στην Πάτρα

 30. 24/03 12:50

  B2Β Workshops και διαφήμιση τα «δυνατά χαρτιά» της τουριστικής προβολής της Δυτικής Ελλάδας

 31. 24/03 12:43

  Ψηφιακή διαδραστική ξενάγηση στο Δήμο Βοΐου

 32. 23/03 13:28

  Καινοτόμος λουτρικός εξοπλισμός στην παραλία της Περαίας

 33. 23/03 13:20

  Αγώνας κλασσικών αυτοκινήτων σε Πύργο και Ήλιδα

 34. 23/03 13:18

  Χάρτης Αθλητισμού-Πολιτισμού στο Βόρειο Αιγαίο

 35. 23/03 13:15

  Τρισδιάστατος τουριστικός οδηγός προβολής της Λευκάδας

 36. 22/03 17:11

  Ελληνικός τουρισμός: Ποιές αγορές απογείωσαν τις εισπράξεις τον Ιανουάριο

 37. 22/03 16:35

  Εγκαινιάζεται ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης

 38. 22/03 15:51

  Μεγάλο ντιλ της Thomas Cook στη Ρωσία – Εξαγόρασε τον μεγαλύτερο t.o. της χώρας Biblio-Globus

 39. 22/03 15:37

  Λουτράκι: Πρόγραμμα εκδηλώσεων και εθίμων του Πάσχα

 40. 22/03 15:34

  Τουρισμός: Εδραιώνεται η Αττική στις προτιμήσεις των Ρώσων

 41. 22/03 15:12

  Λειψοί: Άνοιγμα στην αγορά της Ολλανδίας με τουρισμό δραστηριοτήτων και γιώτινγκ

 42. 22/03 15:10

  Φεστιβάλ ‘Μεσαιωνική Λευκωσία’ για τον πολιτιστικό τουρισμό

 43. 22/03 14:41

  Ευρωπαϊκή πρωτιά επιβατικής κίνησης για 3 ελληνικά αεροδρόμια τον Ιανουάριο- Δείτε ποιά

 44. 22/03 14:15

  Η Μύκονος το πιο περιζήτητο νησί στη Μεσόγειο για αγορές πολυτελών βιλών

 45. 22/03 14:00

  Ο κ.Δ.Βατής νέος πρόεδρος στην Ε.Ξ.Λέσβου

 46. 22/03 13:25

  Πρωταγωνιστής η Ανατολική Μεσόγειος στη γερμανική αγορά το 2019

 47. 22/03 12:56

  To Σχολείο Τουρισμού OnTour ταξιδεύει για δεύτερη φορά στον Όλυμπο

 48. 22/03 12:49

  Τουρισμός τρίτης ηλικίας: Η Ελλάδα στοχεύει σε 2 εκατ. δυνητικούς επισκέπτες από τη Σουηδία

 49. 22/03 12:26

  TripAdvisor: Ένα ελληνικό νησί στους 10 top προορισμούς στον κόσμο για φωτογραφικές ξεναγήσεις

 50. 22/03 12:21

  Η Airbnb συζητά την αγορά μεριδίου σε ξενοδοχειακή αλυσίδα

 51. 22/03 12:08

  "Πράσινο φως" από την ΕΕ για παράταση του Brexit

 52. 22/03 11:37

  Phocuswright: Πώς κάνουν κράτηση δραστηριοτήτων οι Αμερικανοί ταξιδιώτες

 53. 22/03 07:32

  Δήμος Ρεθύμνου: Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για στέγαση φοιτητών το π.Ξενία

 54. 22/03 07:30

  Δράσεις τουριστικής προβολής από τις Περιφέρειες Δ. Ελλάδας, Θεσσαλίας και Αττικής

 55. 22/03 07:25

  Panorama Charity Fun Run στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

 56. 22/03 07:21

  Δήμος Κέρκυρας: Ενοικίαση σκάφους για μεταφορά έως 75 ατόμων τη θερινή περίοδο

 57. 22/03 07:13

  Αναβάθμιση ξενοδοχείων σε ανώτερες κατηγορίες στην Κρήτη

 58. 22/03 07:08

  Γ.Τάσιος: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών ζήτησαν ΠΟΞ και εργαζόμενοι

 59. 21/03 18:33

  Προβολή της Θεσσαλίας στη ρωσική αγορά

 60. 21/03 18:21

  Περισσότεροι Γάλλοι τουρίστες στη Ρόδο το 2019 / Απευθείας πτήσεις Παρίσι – Ρόδος

 61. 21/03 18:16

  Δίκτυο υδατοδρομίων στην Πελοπόννησο επιδιώκει η Περιφέρεια

 62. 21/03 18:07

  ΜΙΤΤ 2019: Η Κρήτη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Ρώσων

 63. 21/03 16:10

  American Airlines: Απευθείας πτήση Αθήνα-Σικάγο

 64. 21/03 15:14

  Βρετανικός τουρισμός: Μόνο ένας στους 7 έκαναν κράτηση διακοπών σε τουριστικό γραφείο

 65. 21/03 14:50

  Έρευνα: Τι έλκει τους τουρίστες στα Χανιά

 66. 21/03 14:08

  Η μικρή παράταση του Brexit θα πλήξει περαιτέρω τα ταξίδια

 67. 21/03 13:05

  Κέρκυρα: Hμερίδα για τη διαχείριση απορριμμάτων στα ξενοδοχεία και τα καταλύματα

 68. 21/03 12:59

  Ελληνίδα η καλύτερη χορεύτρια στην πολιτεία τους Τέξας

 69. 21/03 12:43

  trivago Awards 2019: Αυτά είναι τα 30 καλύτερα ελληνικά ξενοδοχεία

 70. 21/03 12:31

  Διάσημοι Ολυμπιονίκες της γυμναστικής στο Καλλιμάρμαρο για την πρωτοποριακή διοργάνωση WOGG

 71. 21/03 12:21

  Παγκρήτιο Φόρουμ για την προώθηση των κρητικών προϊόντων στα ξενοδοχεία

 72. 21/03 12:04

  Πόσο ακόμα θα "μεγαλώσει" η Airbnb;

 73. 21/03 11:50

  HAPCO: Πανελλήνιο συνέδριο επαγγελματικού και συνεδριακού τουρισμού

 74. 21/03 11:38

  Η Laudamotion προωθείται ως Lauda

 75. 21/03 11:25

  Ελληνικός τουρισμός: Αύξηση αφίξεων και εισπράξεων τον Ιανουάριο

 76. 21/03 10:36

  Ποιες δράσεις επιχορηγεί το Υφυπουργείο Τουρισμού στην Κύπρο

 77. 21/03 10:19

  Η μάχη με τα σκουπίδια στις ελληνικές ακτές

 78. 21/03 09:49

  Άδειες δόμησης για 2 ξενοδοχεία σε Aλόννησο και Κατερίνη

 79. 21/03 09:47

  Δράσεις τουριστικής προβολής σε Σέρρες, Ερμιονίδα και Προσοτσάνη

 80. 21/03 09:40

  O 5ος Μαραθώνιος Ολυμπίας στην Ηλεία

 81. 21/03 09:34

  Eξέταση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ξενοδοχεία στη Ρόδο και Σαντορίνη

 82. 21/03 09:30

  Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Ιεράπετρας για το 2019

 83. 20/03 17:34

  Lauda: Απευθείας πτήσεις Αθήνα-Βιέννη

 84. 20/03 17:22

  Απεβίωσε η Δέσποινα Γύρα, δημιουργός του PAM TOURS

 85. 20/03 16:04

  ΕΕ: Πρόστιμο 1,5 δισ. ευρώ στη Google για καταχρηστικές πρακτικές διαφήμισης και στα ταξίδια

 86. 20/03 15:53

  O προσκυνηματικός τουρισμός της Κ. Μακεδονίας παρουσιάστηκε στη Μόσχα

 87. 20/03 15:51

  Παρατείνεται η προθεσμία σχολίων επί της σύμβασης για το καζίνο στο Ελληνικό

 88. 20/03 15:49

  Επιχειρηματική αποστολή στη Σιγκαπούρη και την Ταϊλάνδη

 89. 20/03 15:43

  Αγώνες Airport Run στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης

 90. 20/03 15:22

  Fraport: Ισχυρή συμβολή της Ελλάδας στα έσοδα του ομίλου το 2018

 91. 20/03 14:52

  Τον Αττικό Αμπελώνα προβάλλει η Περιφέρεια Αττικής

 92. 20/03 14:37

  Εβδομάδα Κυπριακού Προγεύματος και Κυπριακού Brunch

 93. 20/03 14:33

  Υπέρ της ανάπλασης της ΔΕΘ η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης

 94. 20/03 14:29

  Δήμος Ρόδου: +15% οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων το 2019

 95. 20/03 14:27

  Thomas Coοk: Περισσότερες πτήσεις προς Ελλάδα και Τουρκία από τη Λειψία

 96. 20/03 13:51

  Μαραθώνιος με Green Runners στο Παρίσι: Οι δρομείς-πρεσβευτές του στόχου για πιο βιώσιμες πόλεις

 97. 20/03 13:48

  Ι.Ρέτσος: Η μεγάλη πρόκληση για τον ελληνικό τουρισμό είναι η ωριμότητα

 98. 20/03 13:37

  Βρετανικός τουρισμός: "Κόβουν" μέχρι και το φαγητό για διακοπές το 2019, παρά το Brexit

 99. 20/03 12:50

  Ξενοδοχεία: 4 συμβουλές για σωστή διαχείριση σε περιόδους κρίσης από την ταινία Hotel Rwanda

 100. 20/03 12:11

  Δήμος Ρόδου: Στα περυσινά υψηλά επίπεδα οι αφίξεις των Ρώσων το 2019