Επιχειρήσεις: Κυνηγώντας τις οφειλές...

Επιχειρήσεις: Κυνηγώντας τις οφειλές...

Οι επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, ξοδεύουν περισσότερες από 74 ημέρες ετησίως – περισσότερο από το ένα τέταρτο του εργάσιμου έτους – κυνηγώντας καθυστερημένες πληρωμές, σύμφωνα με την ετήσια ευρωπαϊκή έκθεση πληρωμών από τον πάροχο υπηρεσιών διαχείρισης πιστώσεων Intrum.

Η διαδικασία αυτή, κοστίζει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 275 δισ. ευρώ ετησίως και το 29% του εργάσιμου χρόνου της. Για να γίνουν κατανοητά τα μεγέθη, αρκεί να αναφερθεί ότι, το ετήσιο κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία, υπερβαίνει το συνολικό ΑΕΠ της Φινλανδίας.

Αναλυτικά, κατά μέσο όρο, κάθε επιχείρηση ξοδεύει 9.194 ευρώ ετησίως, κυνηγώντας καθυστερήσεις πληρωμών και οι 4 στις 10 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ξοδεύουν 10 και πλέον ώρες την εβδομάδα στην προσπάθειά τους να εισπράξουν.

Η 26η έκδοση της μελέτης της Intrum περιλαμβάνει τις απόψεις περισσότερων από 10.000 εταιρειών σε 29 ευρωπαϊκές χώρες και ρίχνει φως στις πολύπλευρες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις φέτος, σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Υπολογισμός του κόστους μεταξύ χωρών και τομέων

Συγκρίνοντας τις χώρες στην Ευρώπη, οι επιχειρήσεις στη Φινλανδία επηρεάζονται από τις χειρότερες ίσως καθυστερήσεις, με το 51% των επιχειρήσεων να ξοδεύουν τουλάχιστον 10 ώρες κάθε εβδομάδα κυνηγώντας τις καθυστερήσεις πληρωμών.

Η Γαλλία με 49%, είναι η δεύτερη στη σειρά των χωρών όπου οι επιχειρήσεις ξοδεύουν τον περισσότερο χρόνο για να εισπράξουν τις οφειλές, ακολουθούμενη από την Πολωνία με 47%, τη Γερμανία με 47% και την Ελλάδα με 46%.

Εξετάζοντας τις διαφορές μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων, ο κλάδος των Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο στην αναζήτηση καθυστερημένων πληρωμών, με το 45% των εταιρειών σε αυτόν τον τομέα να δηλώνουν ότι ξοδεύουν τουλάχιστον 10 ώρες την εβδομάδα σε αυτή τη διαδικασία. Περισσότεροι από 4 στους 10 οργανισμούς στις Υπηρεσίες Επιχειρήσεων, την Κυβέρνηση και τον Δημόσιο Τομέα και την Εξόρυξη και Ορυκτά ξοδεύουν επίσης πάνω από 10 ώρες την εβδομάδα στις προσπάθειες επίλυσης καθυστερημένων πληρωμών, με το 44% των επιχειρήσεων σε κάθε έναν από τους ανωτέρω κλάδους, να αναφέρει ότι ο αντίκτυπος είναι αρνητικός.

Συγκριτικά, σχεδόν 1 στις 3 επιχειρήσεις Φιλοξενίας και Αναψυχής (29%) ξοδεύουν λιγότερο από δύο ώρες την εβδομάδα στέλνοντας υπενθυμίσεις για καθυστερημένες οφειλές. Σε αυτόν τον κλάδο, βρίσκεται επίσης το χαμηλότερο ποσοστό των ερωτηθέντων που ξοδεύουν 10 ώρες ή περισσότερες σε αυτήν την προσπάθεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προσπάθειες που δαπανούν οι επιχειρήσεις του αντίστοιχου τομέα για την παρακολούθηση των εκκρεμών πληρωμών, θα μπορούσαν να αντικατοπτρίζουν πόσους πόρους πρέπει να δαπανήσουν για αυτή τη δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, η έρευνα επισημαίνει μια σαφή σύνδεση μεταξύ του αριθμού των ωρών που δαπανώνται για την προσπάθεια είσπραξης καθυστερήσεων πληρωμών και του βαθμού στον οποίο οι εταιρείες αντιλαμβάνονται ως πρόβλημα τις εκκρεμείς απαιτήσεις.

Για παράδειγμα, περισσότερες από 8 στις 10 (82%) από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε Τραπεζικές και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, αναφέρουν ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών αποτελούν πρόβλημα για την επιχείρησή τους, ακολουθούμενες από οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα (80%).

Περαιτέρω, περισσότερες από τις μισές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (53%) δηλώνουν ότι δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να επιτύχουν αμοιβαία επωφελείς όρους πληρωμών με πελάτες και προμηθευτές, γεγονός που οδηγεί σε παρατεταμένες διαπραγματεύσεις και σε χαμένες προθεσμίες πληρωμών.

Το ίδιο ποσοστό επιχειρήσεων έχει απογοητευτεί από τους πελάτες που ζητούν να αναβολή την ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων και η προθεσμία πληρωμής αρχίζει να μετράει αντίστροφα.

Σχεδόν τα 2/3 (61%) των επιχειρήσεων αναφέρουν επίσης ότι το να πληρώνονται πιο γρήγορα θα μπορούσε να τις βοηθήσει να δώσουν προτεραιότητα στις επιδόσεις τους στη βιωσιμότητα, συμβάλλοντας σε μια ισχυρότερη, πιο πράσινη οικονομία, αντί να χρειάζεται να επικεντρωθούν στην αποτελεσματικότητα.

Καθώς η βιωσιμότητα γίνεται ισχυρότερο κίνητρο πίσω από τις αγοραστικές αποφάσεις των πελατών, η απομάκρυνση από βιώσιμες πρακτικές για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας θα μπορούσε να έχει αρνητικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις.

Σχεδόν τα 3/5 (58%) των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων λαμβάνουν νομικά μέτρα για να εισπράξουν το χρέος, ενώ το 1/3 (34%) έχει σαφείς διαδικασίες εσωτερικής ανάκτησης χρέους. Μεταξύ εκείνων που ξοδεύουν περισσότερες από 10 ώρες την εβδομάδα κυνηγώντας ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα ποσοστά αυτά πέφτουν στο 53% και στο 28% αντίστοιχα.

Αντίθετα, μεταξύ των επιχειρήσεων που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να κυνηγήσουν καθυστερημένες πληρωμές, η διαμεσολάβηση και οι διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, είναι πιο δημοφιλείς προσεγγίσεις. Αυτά παρέχουν έναν λιγότερο συγκρουσιακό τρόπο αλληλεπίδρασης με πελάτες και προμηθευτές, αλλά τα ευρήματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι απαιτούν μεγαλύτερο χρόνου επίλυσης.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Intrum, κ. Andrés Rubio, οι επιχειρήσεις σε όλη την ήπειρο έχουν αναγκαστεί να λειτουργούν σε μια συνεχή κατάσταση προκλήσεων. Ο υψηλός πληθωρισμός, το αυξανόμενο κόστος και η προκλητική αγορά εργασίας, τόσο σύντομα μετά την πανδημία, ανάγκασαν την ανάπτυξη και την καινοτομία να μπουν στο περιθώριο για πολλές επιχειρήσεις που αγωνίζονται να κοιτάξουν μπροστά.

Περαιτέρω, ο κ. Rubio επεσήμανε ότι οι καθυστερημένες πληρωμές ταλαιπωρούσαν πάντα τις επιχειρήσεις, αλλά αυτό που κάποτε ήταν ταλαιπωρία, έχει γίνει πλέον η κορυφαία προτεραιότητα της ατζέντας διαχείρισης. Πολλές επιχειρήσεις παραδέχονται ότι οι πόροι που δαπανώνται επί του παρόντος για την αναζήτηση καθυστερημένων πληρωμών θα μπορούσαν να ανακατανεμηθούν για την ανάπτυξη, επενδύοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία, στις προσλήψεις, στην επανεκπαίδευση και στη γεωγραφική επέκταση, αλλά βραχυπρόθεσμα αυτό απλά δεν είναι δυνατό. Η μάστιγα των καθυστερήσεων στις πληρωμές, σημαίνει ότι πολλές εταιρείες ουσιαστικά ξοδεύουν χρήματα για να διεκδικήσουν αυτό που δικαιωματικά τους ανήκει.

 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 20/05 19:44

  «Ημέρες Θάλασσας 2024» στον Πειραιά | 100 δωρεάν εκδηλώσεις από τις 24 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου

 2. 20/05 19:33

  Δημοπρασία για την μίσθωση του κάμπινγκ Καψαλίου Κυθήρων

 3. 20/05 19:21

  Στα Χανιά, για πρώτη φορά, η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος

 4. 20/05 19:15

  Ε.Ξ. Ιωαννίνων | Ποια θέματα συζητήθηκαν με τη νέα Γενική Πρόξενο της Αλβανίας στα Ιωάννινα

 5. 20/05 16:03

  Έτσι θα είναι το νέο 91 Athens Riviera στη Βούλα - Το υβριδικό μοντέλο Private Members Club και Glamping

 6. 20/05 15:53

  SKY express: Στρατηγική συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες British Airways και Etihad

 7. 20/05 15:50

  UN Tourism: Νέο πρωτοποριακό εργαλείο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών

 8. 20/05 14:56

  Μαγιόρκα: Αναβρασμός για τον υπερτουρισμό – Τοπικές οργανώσεις απειλούν με κατάληψη του αεροδρομίου

 9. 20/05 14:08

  Οι δημοτικές αρχές πρέπει να αποφασίζουν για την πόλη που θέλουν

 10. 20/05 13:27

  Corendon: 3 εκατ. θέσεις προς Τουρκία, Ελλάδα, Ισπανία, Μαρόκο και Αίγυπτο αυτό το καλοκαίρι

 11. 20/05 12:37

  Μεγάλη ανταπόκριση στο JOBmatch της ΔΥΠΑ για εργασία σε τουρισμό και εστίαση

 12. 20/05 12:08

  H Aegean γιορτάζει τα 25α γενέθλια της - Σε επίπεδα 2019 η συχνότητα κρατήσεων

 13. 20/05 11:51

  ΕΟΤ Σκανδιναβίας: Σε ανοδική πορεία οι κρατήσεις για Ελλάδα

 14. 20/05 11:27

  Βρετανικός τουρισμός/ ΑΒΤΑ: Αύξηση των δαπανών στα ταξίδια στο εξωτερικό

 15. 20/05 11:19

  21 Μαΐου: Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000 - 446 περιοχές Νatura στην Ελλάδα

 16. 20/05 10:21

  260 χωριά από 60 χώρες υπέβαλαν αίτηση για τα Best Tourism Villages 2024

 17. 20/05 09:46

  Ταξίδι εξοικείωσης με Βέλγους και Ολλανδούς τουριστικούς πράκτορες στην Αρκαδία

 18. 20/05 07:16

  Διαδικασίες ένταξης του Ζαγορίου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

 19. 20/05 07:13

  ΕΟΤ: Προβολή των περιπατητικών διαδρομών της Χαλκιδικής στην ολλανδική αγορά

 20. 20/05 07:12

  Δήμος Λήμνου: Παραχώρηση χρήσης ξενώνα για τις ανάγκες στέγασης του ΕΚΑΒ

 21. 20/05 07:11

  Δήμος Καρπάθου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 22. 20/05 07:07

  45ο Ράλλυ Κρήτης

 23. 19/05 13:48

  Γιατί έρχεται σκόνη από τη Σαχάρα στην Ευρώπη;

 24. 19/05 07:02

  Ημερίδα «Ο δρόμος της Ανάπτυξης – Κάνουμε πράξη την Περιφερειακή Συνείδηση» στη Μεγαλόπολη

 25. 19/05 07:01

  Δήμος Ερμιονίδας: Η πρόταση με 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

 26. 18/05 19:18

  «Τρόμος» η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα; | Focus: Κυνήγι θησαυρού ο σταθμός φόρτισης

 27. 18/05 19:01

  Σαντορίνη | Πλήθος ξενοδόχων στην εκδήλωση "Νέες Τεχνολογίες στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό"

 28. 18/05 12:53

  Τουρισμός | Mastercard Economics Institute: Κέρκυρα και Τίρανα (!) στο top 10 των πιο δημοφιλών προορισμών στον κόσμο το 2024

 29. 18/05 12:27

  Σε ισχύ από τη Δευτέρα η νέα οδηγία για το περιβαλλοντικό έγκλημα

 30. 18/05 11:10

  Γενική συνέλευση Ε.Ξ. Ρόδου | Τα κρίσιμα ζητήματα, που δοκιμάζουν την ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχείων

 31. 18/05 11:08

  Τουριστική προβολή της Λέσβου στη Ρουμανία - Προώθηση της Ανατολικής Χαλκιδικής στην Ιταλία

 32. 18/05 11:00

  Δήμος Άργους-Μυκηνών: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 33. 17/05 17:43

  Έκτο Corfu Food & Wine Festival | Η Βιώσιμη Γαστρονομία είναι ο Πολιτισμός μας

 34. 17/05 17:31

  «Γαλάζια Σημαία» | Ανακοινώνονται την Παρασκευή 24 Μαΐου οι βραβεύσεις για το 2024

 35. 17/05 15:52

  Κοινωνικός τουρισμός: Τι αλλάζει στα προγράμματα - Για πρώτη φορά ιαματικός τουρισμός για όλους

 36. 17/05 14:34

  Τουρισμός | ΤUI Γερμανίας: Άνοιξαν οι κρατήσεις για το 2025 - Κρήτη, Ρόδος και Κως ακολουθούν τη Μαγιόρκα στις πτήσεις

 37. 17/05 14:07

  Άφιξη του πρώτου τσάρτερ στο αεροδρόμιο της Σητείας

 38. 17/05 13:37

  Αερομεταφορές: 22 νέες και εποχικές συνδέσεις ξεκινούν από το αεροδρόμιο της Αθήνας το Μάιο

 39. 17/05 12:18

  Amadeus: Οι ξενοδόχοι επενδύουν περισσότερο στην τεχνολογία και την εξατομίκευση υπηρεσιών

 40. 17/05 11:44

  ΕΟΤ Σερβίας: Τα Χανιά στον πρώτο online σερβικό ταξιδιωτικό οδηγό

 41. 17/05 11:02

  Ωράριο σαν... κλειστό στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου | Έντονες διαμαρτυρίες

 42. 17/05 10:26

  Καβάλα | Θεμέλιος λίθος για το πρώτο ιδιωτικό αεροδρόμιο στην Ελλάδα

 43. 17/05 10:16

  Τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους της Πρωτεύουσας

 44. 17/05 07:47

  Οι αεροπορικές συνδέσεις Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων - Ελλάδας

 45. 17/05 07:42

  Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Αίτημα προς το Υπ. Τουρισμού για την παραχώρηση του Τουριστικού Λιμένα Τσούτσουρα

 46. 17/05 07:40

  ΕΟΤ: Ταξίδι εξοικείωσης από την Αυστραλία σε Αθήνα, Αμοργό και Σαντορίνη

 47. 17/05 07:37

  Παρουσίαση ενδυμασιών της συλλογής «Δόρα Στράτου» στον ιστορικό τόπο της Πλάκας

 48. 17/05 07:34

  Αυξημένες οι συμμετοχές από Ελλάδα και εξωτερικό στον 24ο Επετειακό Ευχίδειο άθλο

 49. 16/05 18:29

  Αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών η επίσκεψη Κεφαλογιάννη στην Κεφαλονιά

 50. 16/05 15:37

  ΕΟΤ και SKY express | Συνδιαφήμιση για τουριστική προβολή 12 μηνών στις ευρωπαϊκές αγορές

 51. 16/05 14:49

  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην έκθεση Arabian Travel Market

 52. 16/05 14:33

  Στρατηγική συνεργασία Ομίλου Sani/Ikos με το Πανεπιστήμιο Cornell

 53. 16/05 13:53

  Τουρισμός: Η Ελλάδα τρίτος δημοφιλέστερος προορισμός διακοπών για τους Ευρωπαίους το καλοκαίρι του 2024

 54. 16/05 12:45

  Γερμανικά ταξιδιωτικά γραφεία: Αύξηση 4,5% στις πωλήσεις τον Απρίλιο

 55. 16/05 12:10

  Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2024 | Οι δράσεις στο Μουσείο Ακρόπολης το Σαββατοκύριακο

 56. 16/05 11:39

  Όμιλος Μήτση | Νέος προορισμός η Κέρκυρα, με την αγορά του Messonghi Beach Hotel και τη διαχείριση του Belvedere Hotel

 57. 16/05 11:22

  Υπερ-τουρισμός | Η TUI παίρνει "πολύ, πολύ σοβαρά" τις διαδηλώσεις, αλλά δεν τις βλέπει ως απειλή

 58. 16/05 10:56

  TUI Fly | Ένα αεροπλάνο πρεσβευτής της ιστορίας των 50 χρόνων της

 59. 16/05 10:42

  Ε.Ξ. Σαντορίνης | Συνάντηση με τον υφυπουργό Ναυτιλίας για τις λιμενικές υποδομές

 60. 16/05 10:36

  Δράσεις του Υπουργείου Τουρισμού για τα Άτομα με Αναπηρία στην Ελλάδα

 61. 16/05 10:34

  “Φρένο” στις αθέμιτες πρακτικές της Booking | To ΞΕΕ χαιρετίζει την ιστορική απόφαση της Ε.Ε

 62. 16/05 10:27

  Παγκόσμια προβολή της Ελλάδας μέσω του έργου του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος της Κω

 63. 16/05 09:00

  Με το A’ Design Award Silver 2024 τιμήθηκε η Potiropoulos+Partners για το έργο Serpentine House στο Ελληνικό

 64. 16/05 07:15

  Τουριστική προβολή μέσω της αμερικανικής σειράς The Life of Loi Season 2

 65. 16/05 07:12

  Ταξίδι περιπέτειας στην περιοχή του Βόλου για Βρετανίδα ταξιδιωτική πράκτορα

 66. 16/05 07:09

  Αναβίωση του ιππικού δρώμενου «Η Γκιόστρα της Ζακύνθου»

 67. 16/05 07:07

  Δήμος Τριφυλίας: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 68. 15/05 18:23

  Δημοπρασία πολυτελών ακινήτων από τον Οίκο Sotheby’s στο Λονδίνο - Μετέχει και βίλα στη Μύκονο

 69. 15/05 18:20

  Kατεδάφιση αυθαιρέτου σε παραλία του Λαγονησίου - Αλλαγή χρήσης από ξενοδοχείο σε μονάδα ηλικιωμένων

 70. 15/05 18:01

  Υπουργείο Τουρισμού | Συνεργασία με την easyjet - 2,4 εκατ. επιβάτες στην Ελλάδα το 2024

 71. 15/05 16:58

  Δόμνα Μιχαηλίδου: «Πυξίδα, για το ναυτικό επάγγελμα, ο μαθητικός διαγωνισμός ζωγραφικής του ΝΑΤ»

 72. 15/05 16:19

  EE: Ανάπτυξη 2,2% στην Ελλάδα, «αγκάθι» ο πληθωρισμός

 73. 15/05 15:54

  Τροποποιείται το πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα»

 74. 15/05 15:28

  ΞΕΕ/ 5o Idea Platform: 14 ομάδες ολοκλήρωσαν τον Νεανικό Διαγωνισμό Καινοτομίας

 75. 15/05 14:14

  Allianz: H Αθήνα στους 10 κορυφαίους προορισμούς των Αμερικανών στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2024

 76. 15/05 13:58

  FedHATTA & ΗΑΤΤΑ διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο τουριστών από την Κινεζική αγορά για την Ελλάδα

 77. 15/05 13:28

  Τουρισμός: Μεγάλη στροφή στα Ευρωπαϊκά ταξίδια εκτός υψηλής σεζόν – Επηρεάζεται και η Ελλάδα

 78. 15/05 13:11

  Ε.Ξ. Σαντορίνης | Τι συμβαίνει και τι διεκδικούμε έναντι των Booking και Expedia

 79. 15/05 13:02

  Αθήνα: Μια… «νόστιμη» πόλη -Αφιέρωμα ελβετικού περιοδικού στην ελληνική γαστρονομία

 80. 15/05 12:24

  Αύξηση των εισπράξεων στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους τον Ιανουάριο

 81. 15/05 11:58

  Aegean Airlines: Νέα χειμερινή σύνδεση Θεσσαλονίκη – Άμστερνταμ

 82. 15/05 11:45

  Trivago: Θεραπευτική η αξία των διακοπών για τους Αμερικανούς - Με ποια κριτήρια επιλέγουν κατάλυμα αυτό το καλοκαίρι

 83. 15/05 11:44

  Από την Κεφαλονιά ξεκινά η περιοδεία της Όλγας Κεφαλογιάννη στα Ιόνια Νησιά

 84. 15/05 11:06

  Ξενοδοχεία | 1.705 νέα επενδυτικά σχέδια στην Ευρώπη μέχρι το τέλος Μαρτίου

 85. 15/05 10:06

  Tουρισμός | TUI: Ελλάδα, Τουρκία και Βαλεαρίδες οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για το καλοκαίρι - έσοδα ρεκόρ το β' τρίμηνο

 86. 15/05 06:25

  Δήμος Κάσου: Πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

 87. 15/05 06:25

  Αλβανία | Ο τουρισμός διατηρεί ψηλά την ισοτιμία του λεκ

 88. 15/05 06:25

  Δήμος Πρέβεζας | Πράσινο φως για την τοποθέτηση της προτομής του Μίνου Μάτσα στην οδό Ελ. Βενιζέλου

 89. 15/05 06:25

  Ο Βόλος προβάλλεται τουριστικά στην Κρήτη | Κλειδί η αεροπορική σύνδεση Ηρακλείου - Νέας Αγχιάλου

 90. 15/05 06:25

  DER Τουριστική Ξενοδοχειακή Λήμνος | Η αποχώρηση από το Porto Myrina και η διαδικασία εκκαθάρισης

 91. 14/05 17:30

  Νέοι κανόνες για επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων και ταχύτερη απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων

 92. 14/05 17:20

  ΤΑΙΠΕΔ | Μέχρι τις 28 Ιουνίου η διαβούλευση της ΣΜΠΕ του Λιμένα Ραφήνας

 93. 14/05 16:06

  ΠΟΕΕΤ: Να αποσυρθεί η πλατφόρμα JOBmatch, καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

 94. 14/05 15:58

  Cvent: Η Αθήνα 14ος καλύτερος MICE προορισμός στην Ευρώπη – 2 ξενοδοχεία της στα 50 καλύτερα για το 2024

 95. 14/05 15:42

  Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Οινοτουρισμού | Προβολή των δρόμων του κρασιού

 96. 14/05 14:55

  "Αξέχαστη" για την ταξιδιωτική βιομηχανία των ΗΠΑ η εφετινή Ημέρα Μνήμης- οι δημοφιλείς πόλεις στο εξωτερικό

 97. 14/05 14:26

  Ryanair: Διήμερη προσφορά για πτήσεις το Μάιο και τον Ιούνιο

 98. 14/05 13:47

  Airtours: Αφαιρούνται τα brand Robinson, TUI Blue και Riu Palace – Έμφαση στα ξενοδοχεία 5 και 6 αστέρων

 99. 14/05 12:36

  Tripadvisor: Έτσι θα ταξιδέψουν οι Αμερικανοί το καλοκαίρι του 2024 – Προετοιμασμένοι για υψηλές δαπάνες

 100. 14/05 12:29

  Celestyal | Συνεργασία με το Άμπου Ντάμπι και τον Όμιλο AD Ports