Επιχειρήσεις: Κυνηγώντας τις οφειλές...

Επιχειρήσεις: Κυνηγώντας τις οφειλές...

Οι επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, ξοδεύουν περισσότερες από 74 ημέρες ετησίως – περισσότερο από το ένα τέταρτο του εργάσιμου έτους – κυνηγώντας καθυστερημένες πληρωμές, σύμφωνα με την ετήσια ευρωπαϊκή έκθεση πληρωμών από τον πάροχο υπηρεσιών διαχείρισης πιστώσεων Intrum.

Η διαδικασία αυτή, κοστίζει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 275 δισ. ευρώ ετησίως και το 29% του εργάσιμου χρόνου της. Για να γίνουν κατανοητά τα μεγέθη, αρκεί να αναφερθεί ότι, το ετήσιο κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία, υπερβαίνει το συνολικό ΑΕΠ της Φινλανδίας.

Αναλυτικά, κατά μέσο όρο, κάθε επιχείρηση ξοδεύει 9.194 ευρώ ετησίως, κυνηγώντας καθυστερήσεις πληρωμών και οι 4 στις 10 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ξοδεύουν 10 και πλέον ώρες την εβδομάδα στην προσπάθειά τους να εισπράξουν.

Η 26η έκδοση της μελέτης της Intrum περιλαμβάνει τις απόψεις περισσότερων από 10.000 εταιρειών σε 29 ευρωπαϊκές χώρες και ρίχνει φως στις πολύπλευρες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις φέτος, σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Υπολογισμός του κόστους μεταξύ χωρών και τομέων

Συγκρίνοντας τις χώρες στην Ευρώπη, οι επιχειρήσεις στη Φινλανδία επηρεάζονται από τις χειρότερες ίσως καθυστερήσεις, με το 51% των επιχειρήσεων να ξοδεύουν τουλάχιστον 10 ώρες κάθε εβδομάδα κυνηγώντας τις καθυστερήσεις πληρωμών.

Η Γαλλία με 49%, είναι η δεύτερη στη σειρά των χωρών όπου οι επιχειρήσεις ξοδεύουν τον περισσότερο χρόνο για να εισπράξουν τις οφειλές, ακολουθούμενη από την Πολωνία με 47%, τη Γερμανία με 47% και την Ελλάδα με 46%.

Εξετάζοντας τις διαφορές μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων, ο κλάδος των Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο στην αναζήτηση καθυστερημένων πληρωμών, με το 45% των εταιρειών σε αυτόν τον τομέα να δηλώνουν ότι ξοδεύουν τουλάχιστον 10 ώρες την εβδομάδα σε αυτή τη διαδικασία. Περισσότεροι από 4 στους 10 οργανισμούς στις Υπηρεσίες Επιχειρήσεων, την Κυβέρνηση και τον Δημόσιο Τομέα και την Εξόρυξη και Ορυκτά ξοδεύουν επίσης πάνω από 10 ώρες την εβδομάδα στις προσπάθειες επίλυσης καθυστερημένων πληρωμών, με το 44% των επιχειρήσεων σε κάθε έναν από τους ανωτέρω κλάδους, να αναφέρει ότι ο αντίκτυπος είναι αρνητικός.

Συγκριτικά, σχεδόν 1 στις 3 επιχειρήσεις Φιλοξενίας και Αναψυχής (29%) ξοδεύουν λιγότερο από δύο ώρες την εβδομάδα στέλνοντας υπενθυμίσεις για καθυστερημένες οφειλές. Σε αυτόν τον κλάδο, βρίσκεται επίσης το χαμηλότερο ποσοστό των ερωτηθέντων που ξοδεύουν 10 ώρες ή περισσότερες σε αυτήν την προσπάθεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προσπάθειες που δαπανούν οι επιχειρήσεις του αντίστοιχου τομέα για την παρακολούθηση των εκκρεμών πληρωμών, θα μπορούσαν να αντικατοπτρίζουν πόσους πόρους πρέπει να δαπανήσουν για αυτή τη δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, η έρευνα επισημαίνει μια σαφή σύνδεση μεταξύ του αριθμού των ωρών που δαπανώνται για την προσπάθεια είσπραξης καθυστερήσεων πληρωμών και του βαθμού στον οποίο οι εταιρείες αντιλαμβάνονται ως πρόβλημα τις εκκρεμείς απαιτήσεις.

Για παράδειγμα, περισσότερες από 8 στις 10 (82%) από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε Τραπεζικές και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, αναφέρουν ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών αποτελούν πρόβλημα για την επιχείρησή τους, ακολουθούμενες από οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα (80%).

Περαιτέρω, περισσότερες από τις μισές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (53%) δηλώνουν ότι δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να επιτύχουν αμοιβαία επωφελείς όρους πληρωμών με πελάτες και προμηθευτές, γεγονός που οδηγεί σε παρατεταμένες διαπραγματεύσεις και σε χαμένες προθεσμίες πληρωμών.

Το ίδιο ποσοστό επιχειρήσεων έχει απογοητευτεί από τους πελάτες που ζητούν να αναβολή την ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων και η προθεσμία πληρωμής αρχίζει να μετράει αντίστροφα.

Σχεδόν τα 2/3 (61%) των επιχειρήσεων αναφέρουν επίσης ότι το να πληρώνονται πιο γρήγορα θα μπορούσε να τις βοηθήσει να δώσουν προτεραιότητα στις επιδόσεις τους στη βιωσιμότητα, συμβάλλοντας σε μια ισχυρότερη, πιο πράσινη οικονομία, αντί να χρειάζεται να επικεντρωθούν στην αποτελεσματικότητα.

Καθώς η βιωσιμότητα γίνεται ισχυρότερο κίνητρο πίσω από τις αγοραστικές αποφάσεις των πελατών, η απομάκρυνση από βιώσιμες πρακτικές για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας θα μπορούσε να έχει αρνητικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις.

Σχεδόν τα 3/5 (58%) των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων λαμβάνουν νομικά μέτρα για να εισπράξουν το χρέος, ενώ το 1/3 (34%) έχει σαφείς διαδικασίες εσωτερικής ανάκτησης χρέους. Μεταξύ εκείνων που ξοδεύουν περισσότερες από 10 ώρες την εβδομάδα κυνηγώντας ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα ποσοστά αυτά πέφτουν στο 53% και στο 28% αντίστοιχα.

Αντίθετα, μεταξύ των επιχειρήσεων που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να κυνηγήσουν καθυστερημένες πληρωμές, η διαμεσολάβηση και οι διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, είναι πιο δημοφιλείς προσεγγίσεις. Αυτά παρέχουν έναν λιγότερο συγκρουσιακό τρόπο αλληλεπίδρασης με πελάτες και προμηθευτές, αλλά τα ευρήματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι απαιτούν μεγαλύτερο χρόνου επίλυσης.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Intrum, κ. Andrés Rubio, οι επιχειρήσεις σε όλη την ήπειρο έχουν αναγκαστεί να λειτουργούν σε μια συνεχή κατάσταση προκλήσεων. Ο υψηλός πληθωρισμός, το αυξανόμενο κόστος και η προκλητική αγορά εργασίας, τόσο σύντομα μετά την πανδημία, ανάγκασαν την ανάπτυξη και την καινοτομία να μπουν στο περιθώριο για πολλές επιχειρήσεις που αγωνίζονται να κοιτάξουν μπροστά.

Περαιτέρω, ο κ. Rubio επεσήμανε ότι οι καθυστερημένες πληρωμές ταλαιπωρούσαν πάντα τις επιχειρήσεις, αλλά αυτό που κάποτε ήταν ταλαιπωρία, έχει γίνει πλέον η κορυφαία προτεραιότητα της ατζέντας διαχείρισης. Πολλές επιχειρήσεις παραδέχονται ότι οι πόροι που δαπανώνται επί του παρόντος για την αναζήτηση καθυστερημένων πληρωμών θα μπορούσαν να ανακατανεμηθούν για την ανάπτυξη, επενδύοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία, στις προσλήψεις, στην επανεκπαίδευση και στη γεωγραφική επέκταση, αλλά βραχυπρόθεσμα αυτό απλά δεν είναι δυνατό. Η μάστιγα των καθυστερήσεων στις πληρωμές, σημαίνει ότι πολλές εταιρείες ουσιαστικά ξοδεύουν χρήματα για να διεκδικήσουν αυτό που δικαιωματικά τους ανήκει.

 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 27/09 19:17

  Θεσμοθετείται το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού - Συνάντηση της ηγεσίας του τουρισμού με τον κ.Χαρδαλιά

 2. 27/09 16:54

  Τεχνητή νοημοσύνη: 2 στους 3 ταξιδιώτες θέλουν να τη δοκιμάσουν – Πιο ικανοποιημένοι από τις διακοπές όσοι τη χρησιμοποιούν

 3. 27/09 16:08

  Η Emirates και η SriLankan προχωρούν σε συνεργασία διασύνδεσης

 4. 27/09 16:07

  Πολιτιστικός τουρισμός: "Να ανησυχούμε περισσότερο για την τεχνητή νοημοσύνη παρά για την κλιματική αλλαγή"

 5. 27/09 14:12

  Χιλιάδες Βρετανοί χάνουν τις πτήσεις τους μέχρι την Κυριακή - Ακυρώσεις 160 πτήσεων στο Γκάτουικ λόγω έξαρσης COVID

 6. 27/09 14:04

  Συνάντηση Ράπτη- Πατουλίδου | H στρατηγική τουριστικής προβολής της Θεσσαλονίκης στο επίκεντρο

 7. 27/09 13:33

  Γερμανικός τουρισμός 2024: Το 90% θα ταξιδέψει τουλάχιστον το ίδιο με φέτος – Ισχυροποιείται η τάση για διεθνή ταξίδια

 8. 27/09 13:04

  Independent: Τρία Ελληνικά ξενοδοχεία στα 20 καλύτερα της Ευρώπης για το 2023

 9. 27/09 12:57

  Γρ. Τάσιος | Το μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

 10. 27/09 12:17

  Ε.Ξ. Μαγνησίας | Η βιωσιμότητα καθίσταται το πρόβλημα του παρόντος και του μέλλοντος

 11. 27/09 11:50

  Ομοσπονδία καταλυμάτων «ΚΝΩΣΣΟΣ» | "Πράσινα" κίνητρα εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων

 12. 27/09 11:33

  Ξενοδοχείο στην Πάρο αγόρασε η αραβική Vivium Holding - σχέδια και για άλλα ξενοδοχεία στην Ελλάδα

 13. 27/09 11:24

  Balkan Holidays | Τα κατεχόμενα στην Κύπρο νέος προορισμός στην Αγγλία

 14. 27/09 11:10

  Ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

 15. 27/09 10:54

  Τουρισμός | Τι θέλουν οι Ολλανδοί κατά τις διακοπές τους στην Ελλάδα

 16. 27/09 10:43

  Ανάδειξη της πόλης του Πειραιά ως διεθνούς γαστρονομικού προορισμού | «Piraeus Taste Festival: Sea Food and More»

 17. 27/09 10:38

  Aegean: Νέα σύνδεση Μπρατισλάβα - Αθήνα

 18. 27/09 10:15

  Τουρισμός: Ρεκόρ ζήτησης των Δανών για διακοπές το φθινόπωρο – Κρήτη και Ρόδος στους top προορισμούς

 19. 27/09 09:45

  Κ.Μαρινάκος | Ο ρόλος του τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη

 20. 27/09 09:36

  Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2023 | Η Αθήνα στον παγκόσμιο χάρτη της υψηλής γαστρονομίας

 21. 27/09 07:20

  Διαγωνισμός για την ανέγερση πολυτελούς κάμπινγκ στο Λιτόχωρο

 22. 27/09 07:13

  Άγιοι Θεόδωροι: Διαγωνισμός για τη μίσθωση του αλσυλίου ΛΙΑΝΤΡΟ

 23. 27/09 07:11

  Υπ.Τουρισμού | Σύμβουλος για την «επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού»

 24. 27/09 07:09

  Το τουριστικό θαύμα της Αλβανίας

 25. 27/09 07:07

  Στα ύψη η τιμή του ελαιόλαδου και στην Κροατία

 26. 26/09 16:43

  Η Ρόδος τιμά τους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες της

 27. 26/09 16:02

  Τα Aria Hotels ενισχύουν την παρουσία τους στην Πελοπόννησο με 12ο κατάλυμα στη Μάνη

 28. 26/09 15:55

  ΠΑΣΥΞΕ: Επαναπροσδιορισμός του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου σε κατεύθυνση αειφορίας και ολόχρονου προορισμού

 29. 26/09 15:40

  Δύο νέα στελέχη στην ομάδα της Brown Hotels

 30. 26/09 15:22

  Έρευνα | Μόλις το 4% των επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας είναι τουριστικές - Κλειστό 1 στα 4 ακίνητα!

 31. 26/09 14:42

  Ξενοδοχεία | Τέλος το room service όπως το γνωρίζαμε

 32. 26/09 14:00

  Το ψηφιακό έγκλημα στοχοποιεί τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων

 33. 26/09 13:45

  Εισήγηση Ε. Ράπτη για νομοσχέδιο του υπ. Τουρισμού με τροποποιήσεις του Καταστατικού του ΠΟΤ

 34. 26/09 13:25

  HOTREC: Οι Ευρωπαίοι ξενοδόχοι χαιρετίζουν το "ΣΤΟΠ" της Κομισιόν στη συγχώνευση των Booking Holdings και Etraveli

 35. 26/09 12:41

  Οι Πράσινες Επενδύσεις στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού

 36. 26/09 11:39

  Ε.Ξ. Θεσσαλονίκης | Πού οφείλεται η δραματική διαφορά επιδόσεων των ξενοδοχείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης

 37. 26/09 11:31

  Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης | Οι νέες τάσεις στην εκπαίδευση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

 38. 26/09 11:01

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή | Οι φιναλίστ για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρισμού 2024

 39. 26/09 10:03

  Εργασιακό νομοσχέδιο | Τι ισχύει για το ημερομίσθιο της 6ης ημέρας σε ξενοδοχεία και επισιτιστικές επιχειρήσεις

 40. 26/09 07:57

  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | Κονδύλια σε TUI και άλλες εταιρείες για την τουριστική προώθηση της Ρόδου

 41. 26/09 07:55

  Κέρκυρα: Διαγωνισμός για τη μίσθωση 3όροφου ακινήτου στο ιστορικό κέντρο της πόλης

 42. 26/09 07:53

  Γαλλία | O τουρισμός μεταξύ των κλάδων με τις καλύτερες επιδόσεις το α΄ εξάμηνο

 43. 26/09 07:50

  Ισπανία: Μικρή μείωση της απασχόλησης σε ξενοδοχεία και εστίαση τον Αύγουστο

 44. 26/09 07:44

  Τουρνουά Τένις Ace Open 2023 στο Ηράκλειο Κρήτης

 45. 25/09 18:00

  Φρένο της Κομισιόν στην εξαγορά της Etraveli από τη Booking.com

 46. 25/09 17:37

  Υβριδικό Πανεπιστήμιο Αστερουσίων | Διαχείριση Υδάτων στα Αποθέματα Βιόσφαιρας της Μεσογείου

 47. 25/09 17:33

  Η Θεσσαλονίκη προβάλλεται στο ρουμανικό κοινό

 48. 25/09 15:38

  Ο όμιλος FTI αναζητά επενδυτές

 49. 25/09 13:57

  Delta: Αυξημένες συνδέσεις με Αθήνα το καλοκαίρι του 2024 – Ενισχυμένο πρόγραμμα πτήσεων για Ευρώπη

 50. 25/09 12:42

  ITA Airways | 26 πτήσεις την εβδομάδα από Αθήνα για Ρώμη

 51. 25/09 12:37

  Πρωτιά της Ελλάδος στα βρετανικά News UK Travel Awards 2023

 52. 25/09 12:36

  Έρχεται το πρώτο διαστημικό ξενοδοχείο στην ιστορία της ανθρωπότητας – Θα φιλοξενεί 24 άτομα για 4 ημέρες

 53. 25/09 11:37

  1.200 επισκέπτες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου για τον Κρητικό Αμπελώνα

 54. 25/09 10:29

  Τουρκικός τουρισμός | 33,5 εκατ. ξένοι τουρίστες το 8μηνο, +14% έναντι του 2022

 55. 25/09 10:09

  Η κλιματική αλλαγή ευκαιρία για επέκταση της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα

 56. 25/09 09:54

  Κ. Μαρινάκος | Ο αγροτουρισμός ως αειφόρος εναλλακτική προοπτική ανάπτυξης των προορισμών

 57. 25/09 09:43

  Οι top 10 προορισμοί του εξωτερικού που αναζήτησαν οι Έλληνες για το καλοκαίρι

 58. 25/09 07:32

  Greece Rally 2023 στα Ιωάννινα

 59. 25/09 07:31

  Οι πτήσεις προς την Αλβανία έχουν σημειώσει αύξηση 80% από το 2019 έως το 2023

 60. 25/09 07:28

  Πώς θα επιδράσει η ηπιότερη δυναμική του τουρισμού το 2024 την ισπανική οικονομία

 61. 24/09 12:37

  Προσωρινός ανάδοχος η ΤΕΡΝΑ για τη «Μετατροπή του κτιρίου ”SILO” σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων»

 62. 24/09 12:14

  Έρχεται η νέα κακοκαιρία- Ποιες περιοχές θα επηρεάσει η "ψυχρή λίμνη"

 63. 24/09 07:28

  Λίβανος: Σημαντική αύξηση της αεροπορικής κίνησης στο οκτάμηνο

 64. 24/09 07:19

  Κέρκυρα | Νέος διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου - φιλέτου στο κέντρο της παλαιάς πόλης

 65. 23/09 22:15

  Καλλιτεχνική δράση Εκεί που Ζω στη Χίο

 66. 23/09 22:09

  Διεθνές Φεστιβάλ Κινούμενων Σχεδίων Animasyros στη Σύρο

 67. 23/09 22:05

  Mουσική εκδήλωση αφιερωμένη στην ελληνική ιστορία και στη σημασία του Φωτός στη Δήλο

 68. 23/09 12:43

  Καταστροφική η αύξηση του Φόρου Διαμονής - Ναι σε ένα τοπικό "Πράσινο Τέλος" επί του τζίρου

 69. 22/09 17:15

  ΞΕΕ | Το Ελληνικό Πρωινό της Αττικής στο Φεστιβάλ Γαίας Αττικής Νέα Θεσμοφόρια

 70. 22/09 17:10

  «Στοίχημα για εμάς το πρώτο πλωτό αιολικό πάρκο να είναι έτοιμο το 2030»

 71. 22/09 17:05

  Τουρισμός: Ενδυνάμωση της συνεργασίας Ελλάδας-Ταϊλάνδης

 72. 22/09 16:00

  Dusit International: Σε αναζήτηση ξενοδοχείων στην Ευρώπη και τον κόσμο για τα 2 νέα brand Dusit Collection & Devarana

 73. 22/09 15:16

  1,3 εκατ. οι επισκέπτες της Ακρόπολης το α’ 5μηνο – Αύξηση 54,5% στα Μουσεία της χώρας

 74. 22/09 14:51

  Προχωρούν οι διαδικασίες για την ίδρυση του Διαχρονικού Μουσείου Τρικάλων στη Θεσσαλία

 75. 22/09 14:20

  KAYAK: Αυτοί είναι οι Ελληνικοί προορισμοί με τα φθηνότερα πεντάστερα ξενοδοχεία για το φθινόπωρο

 76. 22/09 13:34

  HATTA - FedHATTA: Νέα ψηφιακή έκδοση iGreece για την κρουαζιέρα στην Ελλάδα

 77. 22/09 13:23

  Η Marketing Greece και τα Ikos Resorts αναδεικνύουν την πολιτιστική ταυτότητα της Κέρκυρας

 78. 22/09 13:06

  Κυριαρχία της Booking.com στις online ταξιδιωτικές κριτικές, αλλά χάνει έδαφος από τη Google

 79. 22/09 12:47

  Ανανεωμένη η ΙΤΒ 2024: Αλλαγές στην αισθητική των περιπτέρων – Επιμένει στο κόνσεπτ b2b

 80. 22/09 12:47

  ΕΞΑΑΑ | «Οι Πέτρες Μιλούν 2023» στην Ακαδημία Πλάτωνος

 81. 22/09 12:35

  Ομοσπονδία φοροτεχνικών | Προσοχή: Απάτες εις βάρος πελατών λογιστικών γραφείων

 82. 22/09 12:23

  Επενδύσεις | Σε διαβούλευση η ΣΜΠΕ για το ακίνητο Ακτή και Camping Ποσειδίου Καλάνδρας

 83. 22/09 12:20

  Ευρωκοινοβούλιο: Πρόταση για δωρεάν χειραποσκευή σε όλες τις Ευρωπαϊκές πτήσεις

 84. 22/09 12:07

  Τουρισμός | Η EasyJet προσθέτει τη Σκιάθο στο πρόγραμμα διακοπών στην Ελλάδα το 2024

 85. 22/09 11:22

  Ελληνικός τουρισμός 2023 | Ποιες αγορές πρωτοστάτησαν το 7μηνο - εντυπωσιακές οι επιδόσεις των Αμερικανών

 86. 22/09 11:10

  Accor | Η Julie White Chief Commercial Officer για την Ευρώπη και Β.Αφρική

 87. 22/09 11:03

  Μύκονος | Πολύ υψηλά ποσοστά ικανοποίησης για καταλύματα, εστιατόρια και δραστηριότητες

 88. 22/09 10:54

  Το Four Seasons Astir Palace στην 35η θέση των 50 καλύτερων ξενοδοχείων στον κόσμο

 89. 22/09 10:40

  Ρόδος | Την παρέμβαση των τοπικών βουλευτών ζητούν οι φορείς για τον Φόρο Διαμονής

 90. 22/09 10:34

  Αλιευτικός Τουρισμός | Πρότυπο ανάπτυξης η Ιταλία

 91. 22/09 10:30

  Kοινές δράσεις μεταξύ Υπουργείου Τουρισμού, ΕΟΤ και ΕΣΕΕ για την προβολή των τοπικών αγορών

 92. 21/09 17:13

  Η Selected Hideaways συμμετέχει στην IFTM Διεθνής & Γαλλική αγορά

 93. 21/09 17:05

  Συνάντηση Όλ. Κεφαλογιάννη με τον ειδικό σύμβουλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

 94. 21/09 16:13

  Ε.Ξ. Θεσσαλονίκης | Πρόσθετος φόρος διαμονής: νομοθέτηση στο πόδι ή συνειδητή επιλογή;

 95. 21/09 16:10

  ΙΝΣΕΤΕ: 9η Σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τον σύγχρονο επαγγελματία του τουρισμού

 96. 21/09 16:04

  Έλενα Ράπτη | Νέο θεσμικό πλαίσιο για τον ιατρικό τουρισμό

 97. 21/09 15:16

  Η Google αυξάνει της λειτουργίες της τεχνητής νοημοσύνης στα ταξίδια

 98. 21/09 14:27

  Απειλή για τον Ελληνικό τουρισμό το «πράσινο» τέλος στα καταλύματα

 99. 21/09 13:42

  Γερμανικός τουρισμός: Κυριαρχία του all inclusive στις διαδικτυακές κρατήσεις διακοπών

 100. 21/09 13:28

  Τουρκικός τουρισμός | Τα ξενοδοχεία στην Αλικαρνασσό μείωσαν τις τιμές και αύξησαν τις πληρότητες