Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Διαγωνισμός για την αγορά του κτηρίου του Κέντρου Καινοτομίας στον Τουρισμό

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Διαγωνισμός για την αγορά του κτηρίου του Κέντρου Καινοτομίας στον Τουρισμό

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, προκήρυξε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την αγορά αυτοτελούς και αυτόνομου ιδιόκτητου ακινήτου για τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στον Τουρισμό και ειδικότερα για την κάλυψη αναγκών του τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, το οποίο για να επιτελέσει το σκοπό του θα πρέπει να είναι κατάλληλης ξενοδοχειακής διαμόρφωσης.

Το προς αγορά ακίνητο θα πρέπει να είναι αυτοτελές και αυτόνομο ικανό να στεγάσει ανάγκες σε γραφειακούς χώρους, ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος σε χώρους κύριας και βοηθητικής χρήσης (υπέργεια και υπόγεια), όπως και τις απαιτήσεις σε αξιοποιήσιμο υπαίθριο χώρο.

Ως τοποθεσία έχει προσδιοριστεί η Δυτική Αττική, πλησίον του συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα και Άλσους Αιγάλεω) και συγκεκριμένα εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Αιγάλεω, Περιστερίου, Αγίας Βαρβάρας, και Χαϊδαρίου,

Η επιφάνεια του κτιρίου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 4.000 τ.μ. και 5.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων. Επιπλέον θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον 50 θέσεις στάθμευσης οι οποίες θα ευρίσκονται είτε εντός του υπογείου του κτιρίου, ή και σε υπαίθριο χώρο του κτηρίου.  Λαμβανομένου υπόψιν ότι το ακίνητο προορίζεται για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης προσομοιωτικού εργασιακού περιβάλλοντος ξενοδοχείου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός, φθάνει κατ’ ανώτατο όριο τα 8,5 εκατ. ευρώ με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών  στο Τμήμα Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου του ΠΑ.Δ.Α., (Π. Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ 12244 Αιγάλεω) έχει οριστεί η Τετάρτη 06/09/2023 και ώρα 14:00.

Το Κέντρο Καινοτομίας στον Τουρισμό θα αποτελέσει εργαλείο προσομοίωσης εργασιακού περιβάλλοντος, με κατάλληλο, προηγμένο εξοπλισμό, το οποίο θα προσφέρει εγγενώς αναβαθμισμένη εκπαίδευση, που σχετίζεται με τον τουρισμό, αλλά θα ενεργεί και ως όχημα προκειμένου το ακαδημαϊκό προσωπικό, οι φοιτητές και οι συνεργάτες του Πανεπιστημίου να διενεργούν εφαρμοσμένες και βασικές έρευνες στον τουριστικό τομέα.

Η καινοτομία στο χώρο του τουρισμού συνδέεται τόσο με την τεχνολογία όσο και με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και με την βιώσιμη διαχείριση πόρων. Ο έξυπνος τουρισμός στηρίζεται σε τεχνολογίες blockchain η ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνα ξενοδοχεία που παρέχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες με την αξιοποίηση του Διαδικτύου των πραγμάτων της τεχνητής νοημοσύνης και του υπολογιστικού νέφους. Επίσης η ανάπτυξη υπηρεσιών φιλοξενίας οι οποίες να στηρίζονται στις αρχές της πράσινης και γαλάζιας οικονομίας δύναται να αποτελέσουν καινοτομία στον τουρισμό σε επίπεδο διαδικασίας όσο και προϊόντος.

Να σημειωθεί ότι η εξομοίωση λειτουργίας ενός ξενοδοχείου αποτελεί μια καινοτόμο εκπαιδευτική πρακτική που εφαρμόζεται από μεγάλα Πανεπιστήμια στο εξωτερικό με χαρακτηριστικότερη περίπτωση αυτή του Πανεπιστημίου Cornell. Προς την κατεύθυνση αυτή η εκπαίδευση φοιτητών σε ένα χώρο όπου είναι δυνατή η προσομοίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της φιλοξενίας – με ταυτόχρονη έρευνα και εφαρμογή μεθόδων και τεχνολογιών αποτελεί μια σημαντική Καινοτομία στην πανεπιστημιακή Τουριστική Εκπαίδευση.

Το Κέντρο θα έχει ως βασική προτεραιότητα την πρακτική άσκηση όλων των φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων Διδακτόρων) με σύγχρονα εργαλεία και στόχο, την έρευνα, την παραγωγή γνώσης και τη διάχυση των ευρημάτων της στην τουριστική βιομηχανία, την κυβέρνηση και λοιπούς ενδιαφερόμενους εθνικούς και διεθνείς φορείς καλύπτοντας αφενός εκπαιδευτικές ανάγκες προσομοίωσης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και εργαστηριακών μαθήματων στα αντικείμενα υποδοχής, διαχείρισης και επισιτιστικών θεμάτων και αφετέρου ερευνητικές ανάγκες σε θέματα ξενοδοχειακού Management, μεγιστοποίησης εσόδων και Food and Beverage Management.

Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τη δημιουργία ενός κτηρίου το οποίο λόγω του σκοπού τον οποίο εξυπηρετεί, δηλαδή η βελτίωση του τουριστικού προγραμματισμού και ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης, θα πρέπει να έχει ξενοδοχειακές προδιαγραφές ή να δύναται να διαμορφώσει τέτοιους χώρους. Ειδικότερα το κτήριο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά γραφεία, δωμάτια και χώρους πολλαπλών χρήσεων διαμορφωμένα ή δυνάμενα να διαμορφωθούν ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες ενός προσομοιωτικού εργασιακού περιβάλλοντος ξενοδοχείου.

Με αυτό τον τρόπο οι σπουδαστές και ακαδημαϊκοί φορείς θα δύνανται να το χρησιμοποιούν για λόγους εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης σε πραγματικές συνθήκες περιβάλλοντος αφού τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα εξυπηρετεί αποσκοπούν στην έρευνα, την παραγωγή γνώσης και τη διάχυση των ευρημάτων της στην τουριστική βιομηχανία, την κυβέρνηση και λοιπούς ενδιαφερόμενους εθνικούς και διεθνείς φορείς.

 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 02/12 07:16

  Η Λευκάδα στους εορτασμούς του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας-Ιαπωνίας 2024

 2. 02/12 06:18

  Κύπρος: Ο τουρισμός αυξάνει τις πωλήσεις εμφιαλωμένων νερών

 3. 01/12 21:23

  Πράσινο" νησί ο Πόρος με χρηματοδότηση από τα Εμιράτα

 4. 01/12 21:11

  Τα γερμανικά εστιατόρια σε υπαρξιακή κρίση

 5. 01/12 21:00

  Ε.Ξ. Χανίων | Ημέρα Καριέρας στις 11 Δεκεμβρίου

 6. 01/12 15:34

  Το σκάνδαλο των μαϊμού εξαρτημάτων άγγιξε και τη Ryanair

 7. 01/12 14:38

  Η ECTAA για την πρόταση της Κομισιόν στα οργανωμένα ταξίδια: Θα αυξήσει τη συνολική τιμή των ταξιδιωτικών πακέτων

 8. 01/12 14:22

  Η Γαλλία βάζει τέλος στο κάπνισμα σε όλες τις παραλίες, τα δημόσια πάρκα και τα δάση

 9. 01/12 14:13

  Τουρκία: "Είμαστε υπερδύναμη στον τουρισμό και ανταγωνιζόμαστε τους καλύτερους στον κόσμο"

 10. 01/12 13:49

  VisitEngland: Νέα εργαλειοθήκη για τις επιχειρήσεις στον προσβάσιμο τουρισμό

 11. 01/12 13:09

  Μνημόνιο συνεργασίας των Υπουργείων Πολιτισμού-Κλιματικής Κρίσης για τη θωράκιση των αρχαιολογικών χώρων από πυρκαγιά

 12. 01/12 12:03

  FedHATTA: Συνάντηση με τον υφυπουργό Ανάπτυξης Μ. Σενετάκη για επίλυση ζητημάτων λειτουργίας των τουριστικών γραφείων

 13. 01/12 11:54

  Τι απαντά η Kiwi.com στην έρευνα της Ryanair περί πειρατών-ΟΤΑ

 14. 01/12 11:53

  ΕΟΤ | Στη Θεσσαλονίκη το συνέδριο της Βρετανικής Ένωσης Ανεξάρτητων Tour Operators

 15. 01/12 11:48

  ΙΝΣΕΤΕ: «Tαξίδια χωρίς αποκλεισμούς» στην Ελλάδα μέσα από 5 βασικές προτάσεις

 16. 01/12 11:44

  Eurowings: Δύο νέες συνδέσεις με Ζάκυνθο και Κάρπαθο το καλοκαίρι του 2024

 17. 01/12 11:12

  Mabrian | Κερδίζει έδαφος ο βιωματικός τουρισμός - το top 10 των προορισμών στην Ευρώπη γι αυτήν την τάση

 18. 01/12 10:51

  ΕΤΑΔ | Διαγωνισμός για τη μίσθωση του Ξενία Κοζάνης

 19. 01/12 10:40

  Λιμάνι Ηρακλείου | 27% περισσότεροι επιβάτες κρουαζιέρας στο 10μηνο- επιπλέον κρουαζιερόπλοια λόγω Ισραήλ

 20. 01/12 10:25

  ΕΕ | Απαγόρευση στη Fly Baghdad για πτήσεις στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο

 21. 01/12 07:42

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στη Ρόδο

 22. 01/12 07:39

  Εργασίες ανακαίνισης και άλλων διαμορφώσεων σε ξενοδοχεία στην Κρήτη και στη Ρόδο

 23. 01/12 07:35

  Καταδυτικό Πάρκο στο Ρέθυμνο

 24. 01/12 07:29

  1ος Πανελλήνιος Αγώνας Αερομοντελισμού κλειστού χώρου στο Ηράκλειο

 25. 01/12 07:28

  Δημοσιονομικό περιθώριο στην Ισπανία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 26. 30/11 17:25

  Περισσότεροι δικαιούχοι στον Β' κύκλο του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους»

 27. 30/11 16:28

  ΑΒΤΑ | Οι 4 εντελώς νέες τάσεις στα ταξίδια του 2024: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της νέας φουρνιάς ταξιδιωτών Generation T

 28. 30/11 15:08

  Airbnb | +47,1% έναντι του 2019 η ζήτηση για την Ελλάδα τον Οκτώβριο

 29. 30/11 14:02

  Ε.Ξ. Μεσσηνίας | Να αποσυρθούν οι διατάξεις για Airbnb και πρόσθετους φόρους στα ξενοδοχεία

 30. 30/11 13:58

  ΞΕΕ | Το Πρόγραμμα Boutique Hotel στην έκθεση XENIA 2023

 31. 30/11 13:49

  Σε εταιρεία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μισθώθηκε η Ακτή Βάρκιζας

 32. 30/11 13:30

  Scoot: Αυξημένη συχνότητα στις συνδέσεις Σιγκαπούρη – Αθήνα – Βερολίνο το 2024

 33. 30/11 13:08

  Τι συνέβη πραγματικά με τον Attika Reisen; Οι λόγοι που οδήγησαν στο αδιέξοδο

 34. 30/11 13:01

  Συνέδριο ΣΕΤΕ | Επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο του τουρισμού προς ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό μέλλον

 35. 30/11 12:37

  Η TUI ανοίγει νέο κανάλι ταξιδιωτικής έμπνευσης στο WhatsApp

 36. 30/11 12:21

  FedHATTA: Ο Βόλος και το Πήλιο επανήλθαν στον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας  

 37. 30/11 12:10

  Ένας στους 2 Βρετανούς συνάντησε βρώμικες παραλίες στις διακοπές το 2023 - Οι δυο χώρες με τη μεγαλύτερη ρύπανση

 38. 30/11 11:49

  Τουρισμός | Global Hotel Alliance: Οι hotspot προορισμοί για το 2024- τι παρακινεί τους ταξιδιώτες να τους επισκεφτούν

 39. 30/11 11:19

  Τουρισμός | Ο Bentour Reisen επεκτείνει το πρόγραμμά του για Ελλάδα το 2024

 40. 30/11 10:26

  Τουρισμός | Ποια μέτρα προωθεί η Κομισιόν για την προστασία και τα δικαιώματα των ταξιδιωτών

 41. 30/11 10:06

  Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής | Δράσεις προβολής στην αμερικανική αγορά

 42. 30/11 07:59

  Αθλητική εκδήλωση 1ος Δρόμος Αμνισσού

 43. 30/11 07:14

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στην Αμαλιάδα

 44. 30/11 07:09

  Κατεδάφιση κτηρίου σε ξενοδοχείο στην Κω - Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών στα ιαματικά νερά στη Μυτιλήνη

 45. 30/11 07:04

  Η Σαουδική Αραβία αγοράζει μερίδιο στο αεροδρόμιο του Χίθροου

 46. 30/11 07:02

  Les Roches: Καθολική μεταμόρφωση της πανεπιστημιούπολης στις Ελβετικές ‘Άλπεις

 47. 29/11 16:24

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση του ΞΕΝΙΑ Καλεντζίου

 48. 29/11 15:23

  Ryanair: «Πειρατές-ΟΤΑ χρεώνουν μέχρι και 344% ακριβότερα τις υπηρεσίες μας!» - Όλα τα ονόματα

 49. 29/11 14:46

  Uber | Νέα υπηρεσία για ενοικίαση αυτοκινήτου στην Ελλάδα και σε άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες

 50. 29/11 14:43

  Το "Work From Greece" στους ελληνικούς προορισμούς

 51. 29/11 14:24

  Solmar: Νέες βίλες προς ενοικίαση στη νότια Πελοπόννησο το 2024

 52. 29/11 14:05

  Το Δουβλίνο Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα του 2024 | Το Γκροσσέτο (Ιταλία) ο Πράσινος Πρωτοπόρος του Έξυπνου Τουρισμού

 53. 29/11 13:47

  Ryanair: 5,8 εκατ. αεροπορικές θέσεις στους Έλληνες ταξιδιώτες το καλοκαίρι του 2024

 54. 29/11 13:46

  Η FREENOW και η Karhoo συνεργάζονται στις υπηρεσίες μετακίνησης για ταξιδιώτες σε όλη την Ευρώπη

 55. 29/11 13:17

  7+1 στρατηγικές για να αποφύγετε τα δίχτυα των χάκερ

 56. 29/11 12:38

  Τουρισμός: Ένας στους 3 Αμερικανούς ταξίδεψε περισσότερο φέτος έναντι του 2019

 57. 29/11 12:07

  FedHATTA: Σύσφιξη των επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδας – Ιράν στον τουρισμό

 58. 29/11 12:05

  ΦΠΑ στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ενέκρινε η Γερουσία στη Γαλλία

 59. 29/11 11:54

  Jet2holidays | "Athens Coast" και Σύμη νέοι προορισμοί το καλοκαίρι

 60. 29/11 10:48

  Ο Όμιλος Anex αυξάνει την παρουσία του στην Ελλάδα το 2024- επιπλέον ξενοδοχεία σε Κρήτη και Κέρκυρα

 61. 29/11 10:35

  Γερμανία: Ο Σολτς προειδοποιεί για δύσκολες μέρες | Bild: «Χρεωκοπημένοι Γερμανοί πουλήστε τα νησιά σας»

 62. 29/11 10:22

  Η ηγεσία του ΠΑΣΥΞΕ στην εκδήλωση του ΞΕΕ στο πλαίσιο της 11ης Γενικής Συνέλευσης

 63. 29/11 10:10

  Ελληνικός τουρισμός 2023 | Κυκλάδες και Πελοπόννησος οι μόνες περιοχές με μείωση αεροπορικών αφίξεων στο 10μηνο

 64. 29/11 07:58

  Σε Σύρο και Αθήνα γυρίσματα ταξιδιωτικής εκπομπής καναλιού της Εσθονίας

 65. 29/11 07:12

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στο Μέτσοβο

 66. 29/11 07:09

  Σε ποια εταιρεία μισθώνεται ο ξενώνας Μάρπησσας στην Πάρο

 67. 29/11 07:07

  Απόρριψη ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο ξενοδοχειακής επένδυσης στην Κρήτη

 68. 29/11 07:06

  Ryanair: Εκπτώσεις 10% στη Cyber Week

 69. 28/11 20:21

  Πληρωμές επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Σύβοτα και Σέριφο

 70. 28/11 19:10

  Attika Reisen | Κήρυξε πτώχευση ο σπεσιαλίστας των διακοπών για Ελλάδα στη Γερμανία

 71. 28/11 16:43

  To Ρέθυμνο τίμησε την τηλεοπτική σειρά "Σασμός"

 72. 28/11 16:25

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση του Ξενία Καστανιάς στην Κορινθία

 73. 28/11 16:21

  EOT Κάτω Χωρών: Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα στο Β2Β roadshow «Around the World»

 74. 28/11 15:51

  Από ζόμπι... ξενοδοχείο: Πώς τα άδεια κτίρια γραφείων μετατρέπονται σε πολυτελή καταλύματα

 75. 28/11 14:40

  Η CLIA παρουσιάζει στην Κυβέρνηση το 5ετές Σχέδιο Δράσης του κλάδου της κρουαζιέρας για την Ελλάδα

 76. 28/11 13:16

  Τουρισμός: Ο Γερμανός t.o. Sitalia γίνεται Spica Travel με πακέτα διακοπών στη Μεσόγειο (και Ελλάδα)

 77. 28/11 12:58

  Το 100% Hotel Show μεταμόρφωσε για 3 ημέρες το MEC Παιανίας, σε σημείο αναφοράς νέων ιδεών και καινοτομίας

 78. 28/11 12:27

  Telegraph: Μία Ελληνική πόλη στις 10 καλύτερες της Ευρώπης για χειμερινές αποδράσεις

 79. 28/11 12:15

  XENIA '23 | Χιλιάδες στελέχη είδαν από κοντά τα hospitality megatrends

 80. 28/11 12:01

  Αντικατάσταση των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Ταξί με επιβατηγά οχήματα από 6 έως εννέα 9 θέσεων

 81. 28/11 11:38

  ΠΟΞ | Οργισμένη αντίδραση για τις ρυθμίσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση και το τέλος ανθεκτικότητας

 82. 28/11 11:31

  LOT Polish Airlines: Νέα καθημερινή σύνδεση με την Αθήνα από τον Απρίλιο του 2024

 83. 28/11 10:58

  AJet | Ξεκινά τον Μάρτιο η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους της Turkish Airlines

 84. 28/11 10:52

  Rhomberg Reisen: Νέα τσάρτερ προς 4 Ελληνικούς προορισμούς το καλοκαίρι του 2024

 85. 28/11 10:22

  Γαλλία | Γιατί ακυρώνονται 16.500 πτήσεις μεταξύ 9 Ιανουαρίου και 14 Φεβρουαρίου 2024

 86. 28/11 07:23

  Πλειστηριασμός ξενοδοχείου στους Δελφούς

 87. 28/11 07:19

  Μη έγκριση αιτήματος ανέγερσης ξενοδοχείου 5 αστέρων στη Νάξο

 88. 28/11 07:16

  Η ιστορία του πρώην METROPOLITAN CAPSIS στη Ρόδο

 89. 28/11 07:09

  Έγκριση μερικής διάσπασης της «AFEA Ανώνυμη Εμπορική Τουριστική και Ξενοδοχειακή Εταιρία», με σύσταση νέας ΑΕ

 90. 27/11 19:59

  ΕΤΑΔ | Διαγωνισμός για τη μίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου Ζαχάρως

 91. 27/11 16:21

  ITA Airways: Νέες συνδέσεις με Ρόδο, Ηράκλειο, Κέρκυρα και Κεφαλονιά το καλοκαίρι του 2024

 92. 27/11 16:05

  "Αδύναμη" η ρύθμιση για τη βραχυχρόνια μίσθωση | "Φέρτε τα ένσημα" να δούμε την προσφορά της στην απασχόληση

 93. 27/11 15:41

  Ecole hôtelière de Lausanne: 7 επιτυχημένες στρατηγικές για προσέλκυση εργαζομένων στα πολυτελή ξενοδοχεία

 94. 27/11 13:16

  Ισπανία: 100.000 κενές θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία – «Χρειαζόμαστε μορφωμένους ανθρώπους από όλο τον κόσμο»

 95. 27/11 13:07

  Συνομοσπονδία Καταλυμάτων "Διαμονή" | Το «Ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος» μας γυρνά πίσω δεκαετίες...

 96. 27/11 12:59

  Συνάντηση Γ. Πατούλη με Ε. Ράπτη για τον τουρισμό υγείας

 97. 27/11 12:47

  Αερομεταφορές: Μείωση των εκπομπών 5% μέχρι το 2030 – Αύριο η πρώτη μακρινή πτήση με βιώσιμα καύσιμα

 98. 27/11 12:45

  XENIA'23 | Networking, deals, trends… για 3η ημέρα

 99. 27/11 12:35

  Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εντυπωσιάζει τους Σέρβους

 100. 27/11 11:49

  Τουρισμός | Νέο ρεκόρ Αμερικανών στην Ευρώπη το 2024- ποιες είναι οι τάσεις, που διαμορφώνει η νέα γενιά