Το 75% των Ελλήνων CEO προβλέπουν παγκόσμια ανάπτυξη- Αισιοδοξία για τις επιχειρήσεις τους

Το 75% των Ελλήνων CEO προβλέπουν παγκόσμια ανάπτυξη- Αισιοδοξία για τις επιχειρήσεις τουςΠηγή φωτό: Pixabay

Την παγκόσμια ανάκαμψη της οικονομίας αναμένουν οι Έλληνες CEO, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 24ης Ετήσιας Έκθεσης CEO της PwC, και σε συνέχεια της ανακοίνωσης των παγκόσμιων ευρημάτων. Συγκεκριμένα, ένα χρόνο μετά την ανακήρυξη της πανδημίας του COVID-19,  το 75% των Ελλήνων CEO, αντίστοιχα με τα παγκόσμια ποσοστά, δηλώνουν την αισιοδοξία τους καταγράφοντας μεγάλη αύξηση συγκριτικά με τις απαισιόδοξες προοπτικές του περασμένου έτους όπου ο αντίστοιχος δείκτης άγγιζε μόλις  το 23%.

Η αισιοδοξία αυτή των Ελλήνων CEO επεκτείνεται και σε ότι αφορά στην απόδοση της εταιρείας τους, καθώς το 39% αναφέρει πως τους επόμενους 12 μήνες οι προοπτικές των οργανισμών τους για αύξηση εσόδων είναι μεγάλη, ενώ αντίστοιχα σε χρονικό ορίζοντα τριετίας το ποσοστό αυτό φτάνει το 55%.

Σύμφωνα με τον Μάριο Ψάλτη, CEO, PwC Ελλάδας: «Ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, υπάρχει αισιοδοξία για την οικονομική ανάκαμψη. Ωστόσο, η πανδημία έχει αποκαλύψει αδυναμίες στα επιχειρηματικά μοντέλα και έφερε στο φως νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις. Παρά την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης των Ελλήνων CEO, υπάρχει ανησυχία για το πόσο εύθραυστη θα είναι η ανάκαμψη της οικονομίας και αβεβαιότητα σχετικά με γεωπολιτικές εξελίξεις.»

Όπως αποτυπώνει η μελέτη, οι Έλληνες CEO εστιάζουν στην εξωστρέφεια μέσα από την υιοθέτηση αναπτυξιακής ατζέντας, με επίκεντρο την παραγωγικότητα, τις τεχνολογικές επενδύσεις (με ποσοστό 54%) και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (με ποσοστό 36%). Μετά το «κύμα» της επιτάχυνσης της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του COVID-19 για τις περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις,τη μεγαλύτερη επενδυτική προτεραιότητα αποτελεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Επιπλέον, η επένδυση στους εργαζομένους αποτυπώνει την ενίσχυση της αντίληψης αναφορικά με τον κρίσιμο ρόλο που έχει το ανθρώπινο  δυναμικό για την την επιτυχή ολοκλήρωση του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Ο Κωνσταντίνος Τάκος, Director, People & Change Consulting Leader, PwC Ελλάδας σχολιάζει: «Οι CEOs στην Ελλάδα επιδιώκουν την ταχεία ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους και τον εντοπισμό οφελών παραγωγικότητας. Ωστόσο, γίνεται ολοένα και πιο έντονη η δυσκολία πρόσβασης σε άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες. Η μέχρι σήμερα προσέγγιση τους βασίζεται κυρίως στο παραδοσιακό κομμάτι των αμοιβών, κινήτρων και παροχών, με μια αυξημένη έμφαση στην κουλτούρα και συμπεριφορές στο χώρο εργασίας. Δυστυχώς η δημιουργία των μελλοντικών ηγετών και η διασφάλιση της ποικιλομορφίας των ατόμων και δεξιοτήτων δεν είναι υψηλά στην ατζέντα τους - σε αντιδιαστολή με τις υπόλοιπες χώρες - μια περιοχή που ξεκάθαρα θα αναδειχθεί στο μέλλον ως βασικός μοχλός για την διασφάλιση της ταχύτητας του μετασχηματισμού των οργανισμών τους.»

Σε επίπεδο απειλών για την προοπτική ανάπτυξης των επιχειρήσεων, όπως ήταν αναμενόμενο και ακολουθώντας την παγκόσμια τάση, η εξέλιξη της πανδημίας και οι υγειονομικές κρίσεις βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των CEO (70%), ακολουθεί το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον (54%) ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η κυβερνοασφάλεια (52%)

Ο Μάριος Ψάλτης, συνεχίζει: «Οι απειλές της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της κλιματικής αλλαγής και γενικά η ατζέντα του ESG δεν έχουν αξιολογηθεί ως άμεσες προτεραιότητες. Ωστόσο αποτελούν ζητήματα που χρήζουν άμεσης προσοχής, καθώς οι εταιρείες θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενη ζήτηση για δράσεις που συνδέονται με αυτά τα θέματα από επενδυτές, παρόχους χρηματοδότησης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».

Στο πλαίσιο του πολύ θετικού κλίματος για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, οι Έλληνες CEO πιστεύουν ότι το σχέδιο ανάκαμψης της χώρας θα εξισορροπήσει αποτελεσματικά τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές ανάγκες συμβάλλοντας σε μια «πράσινη» ανάκαμψη μακροπρόθεσμα. Σε επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης, ο προβληματισμός των Ελλήνων CEO συνεχίζει να μειώνεται, ωστόσο θεωρούν ότι η αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος πρέπει να αποτελεί  την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. 

Ο Κυριάκος Ανδρέου, Advisory Leader, PwC Ελλάδας αναφέρει σχετικά: «Οι θετικές προοπτικές και η αισιοδοξία που αποτυπώνεται στην έρευνα, ενισχύονται από την ικανότητα της Ελλάδας να απορροφήσει κεφάλαια από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ ενθαρρύνοντας επενδύσεις γύρω από δύο βασικούς πυλώνες, την πράσινη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.»

Ο Γιώργος Κολλιδάς, Partner, Technology Leader, PwC Ελλάδας σχολιάζει: «Όπως βλέπουμε από την μελέτη, το 45% των Ελλήνων κατατάσσει τις κυβερνοεπιθέσεις ως την τέταρτη πιο σημαντική απειλή που μπορεί να επηρεάσει την επιχείρηση τους. Βασική αιτία αποτελεί το γεγονός πως αρκετές επιχειρήσεις, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, βρέθηκαν αντιμέτωπες με τις συνέπειες μιας κυβερνοεπίθεσης και χρειάστηκε να επανεξετάσουν και να επαναπροσδιορίσουν την στρατηγική τους σε αυτό τον τομέα. 

Είναι θετικό πως πάνω από τους μισούς Έλληνες CEO (53%) έχουν ήδη συμπεριλάβει στη στρατηγική τους δράσεις στοχευμένες στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας. Προς αυτή τη κατεύθυνση χρειάζεται να λάβουν υπόψη το νέο «ψηφιακό περιβάλλον» που διαμορφώνεται και την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών για απομακρυσμένη εργασία, για την ψηφιοποίηση διαφόρων λειτουργιών - όπως κανάλια επικοινωνίας, υπηρεσίες, συναλλαγές κ.ο.κ τα όποια εγείρουν κινδύνους κυβερνοασφάλειας.»

Όπως ανέδειξε η μελέτη και σε παγκόσμιο επίπεδο, η κλιματική αλλαγή εξακολουθεί να μην βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των Ελλήνων CEO. Ενώ πέρυσι το 40% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα κατέταξε την κλιματική αλλαγή ως ανησυχία, φέτος το ποσοστό αυτό αυξήθηκε μόνο κατά 3%. Ωστόσο, μόνο το 28% από αυτούς έχουν συμπεριλάβει δράσεις γύρω από την κλιματική αλλαγή στις στρατηγικές τους δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων.

Ο Δημήτρης Σακίπης, ESG Leader, PwC Ελλάδας δηλώνει: «Η ανάπτυξη στρατηγικών πάνω στους τομείς της κλιματικής αλλαγής και του ESG αποτελούν πλέον προτεραιότητα και σημαντική πρόκληση για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως. Οι Έλληνες CEO φαίνεται να έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο αυτό που εντυπωσιάζει, με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης είναι πως μόλις το 16% αυτών, αναμένουν να επενδύσουν ένα διψήφιο ποσό στη βιωσιμότητά και στις πρωτοβουλίες ESG, τα επόμενα τρία χρόνια. Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να προσαρμόσουν ή να επανασχεδιάσουν την στρατηγική τους θέτοντας στο επίκεντρο της το ESG.»

Στην έρευνα της PwC συμμετείχαν 5.050 CEO σε 100 χώρες και περιοχές τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021. Είναι περισσότεροι από τους 3051 συμμετέχοντες στην περυσινή έρευνα. Τα παγκόσμια και τοπικά στοιχεία σε αυτήν την έκθεση βασίζονται σε ένα υπόδειγμα 1779 CEO, αναλογικό με το ονομαστικό ΑΕΠ των χωρών, για να διασφαλιστεί ότι οι απόψεις των CEO είναι αντιπροσωπευτικές για όλες τις μεγάλες περιοχές. Περαιτέρω λεπτομέρειες ανά περιοχή, χώρα και κλάδο είναι διαθέσιμα κατ’ απαίτηση. 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 30/07 18:19

  Ο «Μουτζούρης», το θρυλικό τρενάκι του Πηλίου υπόσχεται μοναδικές βόλτες κάθε Σαββατοκύριακο

 2. 30/07 18:12

  Έκθεση «1821, Οπτική μιας Επανάστασης» στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

 3. 30/07 18:08

  Ο οδικός χάρτης για αναστολές συμβάσεων εργασίας και «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» τον Αύγουστο

 4. 30/07 18:02

  ΕΤΑΔ | καύσωνας: Δωρεάν οι παραλίες της Ακτής Βουλιαγμένης, Αστέρα Βουλιαγμένης και Ακτής Α’ Βούλας

 5. 30/07 15:08

  Η TUI πούλησε το χαρτοφυλάκιο των RIU αλλά διατηρεί τη λειτουργία και το μάρκετινγκ

 6. 30/07 14:47

  Αύξηση 95% των ελληνικών ξενοδοχείων με διεθνή brand την τελευταία πενταετία

 7. 30/07 14:15

  Gbr consulting: Αρχή ανάκαμψης ο Ιούνιος για τα ελληνικά ξενοδοχεία – Οι επιδόσεις τους σε σύγκριση με το 2019

 8. 30/07 13:23

  Οι 10 κορυφαίες τάσεις στις υπηρεσίες σπα παγκοσμίως για το 2021

 9. 30/07 12:40

  Τα 3+1 μονοπάτια που οδηγούν σε μια επιτυχημένη καριέρα στο μάρκετινγκ

 10. 30/07 11:28

  Μ. Βρετανία: Ανάσα για τον βρετανικό τουριστικό κλάδο

 11. 30/07 11:27

  AEGEAN: Πρώτη δοκιμαστική πτήση με βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF) στην Ελλάδα

 12. 30/07 10:47

  Ευρωπαϊκός χάρτης COVID: Στο "βαθύ κόκκινο" τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου – Εντείνεται η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της σεζόν

 13. 30/07 10:28

  Επιχορηγήσεις για 2 ξενοδοχεία σε Χανιά και Ρέθυμνο 

 14. 30/07 10:27

  Ομοσπονδία Πάλης: Διαγωνισμός για υπηρεσίες διαμονής και διατροφής στην Κατερίνη

 15. 30/07 10:24

  Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ στη Ρόδο

 16. 30/07 10:22

  Νέες άδειες για τουριστικές κατοικίες σε Ζίτσα και Λευκάδα και για ενοικιαζόμενα διαμερίσματα σε Κόνιτσα

 17. 30/07 10:21

  Πράσινο φως για την ανέγερση νέου ξενοδοχείου επί της οδού Καλλιρόης στην Αθήνα

 18. 29/07 21:28

  Το νέο Δ.Σ. της εταιρείας Λάμψα

 19. 29/07 16:28

  Στον Πειραιά η πρώτη ονοματοδοσία κρουαζιερόπλοιου μετά την εμφάνιση της πανδημίας

 20. 29/07 16:22

  ΠΟΞ: Να υπάρξει ειδικός τηλεφωνικός αριθμός για τη διαχείριση κρουσμάτων κορωνοϊού στα καταλύματα

 21. 29/07 14:55

  Η Autohellas Hertz εμπλουτίζει με eScooters τον ηλεκτροκίνητο στόλο της

 22. 29/07 14:10

  Παράταση notam πτήσεων εξωτερικού | Το PLF μπορεί να υποβληθεί και πριν από την πτήση

 23. 29/07 13:37

  Έρευνα Focus Bari | YouGov σε 18 χώρες: Η Ελλάδα πρώτη σε επιφυλακτικότητα προς τα δίκτυα 5G

 24. 29/07 13:00

  Εσωτερικός τουρισμός: 17,7% λιγότεροι Έλληνες ταξίδεψαν το 2020 έναντι του 2019

 25. 29/07 12:53

  Προσβάσιμο για άτομα με αναπηρία το Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας

 26. 29/07 12:40

  Εξαιρετικές οι επιδόσεις και στις αεροπορικές αφίξεις στην Πάρο

 27. 29/07 12:20

  «WWF Hotel Kitchen: Εδώ το φαγητό έχει αξία» | Ακόμα 11 ξενοδοχεία σε Κρήτη, Ρόδο και Κω κατά της σπατάλης τροφίμων

 28. 29/07 12:03

  Η TUI AG επέκτεινε την πιστωτική γραμμή των 4,7 δισ. ευρώ μέχρι το 2024

 29. 29/07 12:02

  Διεξαγωγή του air-show Athens Flying Week στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2021

 30. 29/07 11:53

  Διεθνείς δρομικές διοργανώσεις του Αυγούστου υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

 31. 29/07 11:45

  Αυτή είναι η νέα ΣΣΕ για τους Διπλωματούχους ξεναγούς Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων

 32. 29/07 11:21

  ΞΕΕ: Πάνω από το 50% των ελληνικών καταλυμάτων που προβάλλονται στο διαδίκτυο ως ξενοδοχεία δεν είναι ξενοδοχεία!

 33. 29/07 11:11

  Η πρώτη μεγάλη μελέτη διαχείρισης προορισμού για την Αθήνα

 34. 29/07 10:48

  Βρετανία: Πότε θα ανοίξουν τα ταξίδια προς τις ΗΠΑ

 35. 29/07 10:35

  Η μετάλλαξη Δ μεταδίδεται και σε ανοιχτό χώρο

 36. 29/07 10:25

  ΣΕΤΚΕ: Διαμονή με έκπτωση έως και 50% στα μέλη της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

 37. 29/07 08:58

  Επιχορηγήσεις για εκσυγχρονισμό ή επέκταση σε δύο 5άστερα ξενοδοχεία στην Κρήτη

 38. 29/07 08:57

  Συνεχίζονται οι αρχαιολογικές έρευνες στα Αστέρια Γλυφάδας

 39. 29/07 08:55

  Δήμος Σαμοθράκης: Έναρξη λειτουργίας Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας

 40. 29/07 08:52

  Περιπατητικές περιηγήσεις στη Ρόδο

 41. 29/07 08:45

  Ιστιοπλοϊκός αγώνας ανοιχτής θαλάσσης Evia Island Regatta 2021

 42. 28/07 17:47

  Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής: Εγκρίθηκε η ανέγερση δύο πεντάστερων ξενοδοχείων στην Κεφαλονιά και στην Εύβοια

 43. 28/07 17:46

  Ρώσοι t.o’s: Χωρίς τσάρτερ η Ελλάδα αλλά με εκπτώσεις έως 40% στα ξενοδοχεία

 44. 28/07 17:39

  Η πρόταση της FedHATTA για την εξυπηρέτηση τουριστών από τουριστικά και διώροφα λεωφορεία στο Σύνταγμα

 45. 28/07 13:56

  Τον Ιούλιο άνοιξαν όλα τα ξενοδοχεία με μέση πληρότητα 60-85% πανελλαδικά

 46. 28/07 13:44

  Η Κομισιόν ενέκρινε την γερμανική κρατική ενίσχυση στην Condor

 47. 28/07 13:10

  Βρετανία: Σχέδιο για απελευθέρωση των ταξιδιών για τους πλήρως εμβολιασμένους από ΕΕ και ΗΠΑ

 48. 28/07 13:10

  Ρωσία: Αυξάνεται η ζήτηση για Ελλάδα, λείπουν οι τσάρτερ πτήσεις

 49. 28/07 12:44

  Τουρισμός: Η τιμή δεν αποτελεί πλέον κριτήριο επιλογής κράτησης για τους ταξιδιώτες - Τι προσέχουν

 50. 28/07 11:48

  Γερμανία: Το 10% των κρουσμάτων είναι εισαγόμενα – Πόσοι επιστρέφουν με τον ιό από την Ελλάδα

 51. 28/07 11:37

  British Airways: Μεγάλες προσφορές για Κέρκυρα, Κρήτη, Κω και Σκιάθο το Σεπτέμβριο

 52. 28/07 10:59

  PANADVERT: Νέα Συνεργασία με Cyprus Airways και Hermes Airports

 53. 28/07 10:54

  Υποχρεωτικό τεστ για όσους επιστρέφουν στη Γερμανία από την 1η Αυγούστου

 54. 28/07 10:21

  Επιστολή: Η ανεκμετάλλευτη τουριστική αγορά των Ελλήνων του εξωτερικού και των φιλελλήνων

 55. 28/07 10:14

   3 νέες άδειες για τουριστικές κατοικίες σε Ρόδο και Ρέθυμνο

 56. 28/07 10:12

  Πράσινο φως για επεκτάσεις ξενοδοχείων σε Σαντορίνη και Κέρκυρα

 57. 28/07 10:10

  Πληρωμές υπολοίπου επιχορηγήσεων για 2 ξενοδοχειακές επενδύσεις

 58. 28/07 10:09

  Ομοσπονδία Πάλης: Διαγωνισμός για υπηρεσίες διαμονής και διατροφής στην Ξάνθη

 59. 28/07 10:07

  Το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου στη Ρόδο

 60. 27/07 21:04

  Διόρθωση Τεχνικού Σφάλματος στον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων δικαιούχων στο «Τουρισμός για Όλους»

 61. 27/07 16:13

  Zeus International: Εξαγορά της μισθώτριας εταιρείας του ξενοδοχείου Hilton Garden Inn στο Μιλάνο

 62. 27/07 16:09

  Έρευνα: Το 75% των Γερμανών θα δαπανούσε τις οικονομίες του σε διακοπές

 63. 27/07 15:16

  Καταγγελία για δεκάδες ενοικιαζόμενα οχήματα που κυκλοφορούν ληγμένα

 64. 27/07 13:16

  Κατακραυγή για την απόφαση των ΗΠΑ να μην ανοίξουν τα υπερατλαντικά ταξίδια

 65. 27/07 12:54

  Κυπριακός τουρισμός: Νέο λογότυπο και brand

 66. 27/07 12:50

  Στο χαρτοφυλάκιο της Meliá Hotels International το Cosmopolitan Hotel στη Ρόδο

 67. 27/07 12:33

  ΗΠΑ: Αναθεώρηση συστάσεων για ταξίδια σε Κύπρο, Ισπανία, Ισραήλ και άλλες χώρες

 68. 27/07 12:26

  Υποχρέωση υποβολής των εργαζόμενων σε εστίαση και τουρισμό σε δύο εβδομαδιαία τεστ

 69. 27/07 12:05

  Γερμανία | Εμβολιασμός: Με το ζόρι ή όχι;

 70. 27/07 11:58

  Press trip ΕΟΤ: Δυναμική προβολή της Χίου στο Ισραήλ

 71. 27/07 11:57

  Λιθουανία: Στο κόκκινο τα ελληνικά νησιά, πλην ενός - Υποχρεωτική καραντίνα για τους ανεμβολίαστους

 72. 27/07 11:43

  Δεν ακυρώνουν τις διακοπές τους στην ΕΕ οι Βέλγοι – Γεμάτες οι πτήσεις για Κρήτη

 73. 27/07 11:19

  Telegraph: Στην πορτοκαλί plus λίστα η Ελλάδα;

 74. 27/07 10:54

  ΥΠΑ: Και με self test θα ταξιδεύουν οι επιβάτες από 12 έως 17 ετών προς τα νησιά

 75. 27/07 10:34

  Tο πιστοποιημένο Κρητικό δεκατιανό «κολατσιό» μπαίνει σε αρτοποιία, καφέ, επιχειρήσεις takeaway

 76. 27/07 09:59

  Προσωρινή προστασία από τους πιστωτές χορηγήθηκε στη Mouzenidis Travel

 77. 27/07 09:37

  Επιχορηγήσεις για 2 ξενοδοχεία σε Νάξο και Σίφνο

 78. 27/07 09:29

  Διεθνής εκδήλωση ποδηλατικού τουρισμού σε εύρος 200 χλμ. στο Πάρκο των Φιλίππων

 79. 27/07 09:28

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Χαλκιδική

 80. 27/07 09:26

  Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στο Καστελόριζο

 81. 27/07 09:24

  Υποχρεωτική αργία τις Κυριακές στη Βόρεια Μακεδονία

 82. 27/07 09:18

  Όμιλος HotelBrain: 14 νέες μισθώσεις ξενοδοχείων μέσα στο 2021

 83. 26/07 17:14

  Επίσκεψη της Υφυπουργού Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη στη Μυτιλήνη

 84. 26/07 16:24

  Tripadvisor: Αυτά είναι τα 10 καλύτερα ρομαντικά εστιατόρια στην Ελλάδα για το 2021

 85. 26/07 15:53

  Tripadvisor: Αυτά είναι τα 10 καλύτερα πολυτελή εστιατόρια στην Ελλάδα για το 2021

 86. 26/07 15:27

  Φόρεσε τα ρούχα της συζύγου του και ταξίδεψε με το αρνητικό της τεστ

 87. 26/07 13:48

  Norwegian Cruise Line: Επιστροφή στις κρουαζιέρες με εκκίνηση από Αθήνα και νέο λιμάνι επιβίβασης το Κατάκολο

 88. 26/07 13:44

  Νιώσε το αυθεντικό στην Κρήτη | «Crete, Sense the Authentic»

 89. 26/07 13:41

  Προβολή της Θεσσαλονίκης στην Τrivago

 90. 26/07 13:09

  Έρευνα: Πόσο ακριβές είναι φέτος οι διακοπές των Βρετανών στην Ελλάδα σε σχέση με τον ανταγωνισμό

 91. 26/07 12:55

  Γερμανία: Περιοχή υψηλής συχνότητας η Ισπανία από τις 27 Ιουλίου- σε καραντίνα οι ανεμβολίαστοι και οι οικογένειες

 92. 26/07 12:37

  Η TUI Bρετανίας επαναφέρει ακυρωμένες διακοπές στην Ελλάδα

 93. 26/07 11:58

  Πορτοκαλί plus: Η νέα κατηγοριοποίηση χωρών για τους Βρετανούς που απειλεί τις διακοπές τους στην Ελλάδα

 94. 26/07 11:40

  Αυξάνονται οι αφίξεις τουριστών – Είμαστε στο 60% του 2019 έως τώρα

 95. 26/07 11:31

  Ανοίγει σήμερα η διαδικασία ενστάσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους»

 96. 26/07 11:23

  Chapter ASTA Ελλάδας και Κύπρου: Αποχαιρετισμός στον Bob Duglin...

 97. 26/07 08:53

  Το Minos Beach art hotel διατηρητέο μνημείο της νεότερης ελληνικής ξενοδοχειακής αρχιτεκτονικής

 98. 26/07 08:51

  Διαγωνισμός 118.000 ευρώ για υπηρεσίες διαμονής και σίτισης μελών ΚΑΠΗ

 99. 26/07 08:48

  Άδειες για τουριστικές κατοικίες και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα σε Ζάκυνθο, Κρήτη και Καβάλα

 100. 26/07 08:39

  Kέντρο πληροφόρησης τουριστών και σημείο έναρξης περιηγήσεων το πρώην αναψυκτήριο στο Σύνταγμα