Πώς το ελληνικό λάδι πωλείται ως προϊόν Made in Italy

Πώς το ελληνικό λάδι πωλείται ως προϊόν Made in Italy

Η Ιταλία αποτελεί τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Ελλάδας στον τομέα του ελαιόλαδου, καθώς το 64,67% της αξίας των συνολικών εισαγωγών/εξαγωγών ελαιόλαδου και το 75,88% του συνολικού όγκου κατευθύνεται στην ιταλική αγορά.

Αυτό αναφέρεται σε έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Μιλάνου για την αγορά Ελαιολάδου της Ιταλίας.  Ωστόσο, το επώνυμο ελληνικό ελαιόλαδο απουσιάζει από τις αλυσίδες supermarket της Ιταλίας καθώς εισάγεται σε μορφή χύδην και χρησιμοποιείται για την παραγωγή μίγματος ελαιόλαδου, το οποίο στη συνέχεια πωλείται στην εγχώρια αγορά και στις αγορές του εξωτερικού ως “μείγμα ελαιόλαδου Ε.Ε.” ή “μείγμα ελαιόλαδου ΕΕ και τρίτων χωρών”. Η εν λόγω διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την εγγραφή του “μείγματος ελαιόλαδου” στη συνείδηση των καταναλωτών διεθνώς ως προϊόν «Μade in Italy».

Κατόπιν τούτων και προκειμένου να εισέλθει στην ιταλική αγορά το επώνυμο ελληνικό τυποποιημένο ελαιόλαδο, είναι απαραίτητες σύμφωνα με το Γραφείο οι ακόλουθες ενέργειες:

-Απαιτείται σταθερή και όχι αποσπασματική προβολή του ελληνικού ελαιόλαδου με συνεχόμενη συμμετοχή σε εξειδικευμένες εμπορικές εκθέσεις τροφίμων και ποτών. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντική η εθνική συμμετοχή στις διεθνείς εμπορικές εκθέσεις τροφίμων και ποτών στην Ιταλία CIBUS και TUTTOFOOD.

-Διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης με δημοσιογράφους εξειδικευμένων εντύπων και εμπορικών αγοραστών (buyers) σε ελαιοτριβεία και εταιρείες παραγωγής και εμφιάλωσης ελαιόλαδου στην Ελλάδα, οι οποίες θα συνοδεύονται από παράλληλες εκδηλώσεις γευσιγνωσίας λαδιού

-Διοργάνωση στην ιταλική αγορά γαστρονομικών εκδηλώσεων με υψηλής ποιότητας ελληνικά προϊόντα και οι οποίες θα απευθύνονται σε δημοσιογράφους εξειδικευμένων εντύπων, bloggers και influencers

-Σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen σχετικά με τις πωλήσεις ελαιόλαδου από το δίκτυο των supermarket, το 2021, το μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων (26%) παρθένου και εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου αφορούσε σε ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας (private label). Η προώθηση ελληνικού ελαιόλαδου ιδιωτικής ετικέτας στις αλυσίδες τροφίμων στην Ιταλία παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες, που οφείλονται στο υψηλό κόστος της μεταφοράς, της εμφιάλωσης και της πρώτης ύλης και έχουν σαν αποτέλεσμα το ελληνικό προϊόν να καθίσταται μη ανταγωνιστικό σε σχέση με το ελαιόλαδο που εμφιαλώνεται στη χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εισαγωγείς/ εξαγωγείς θα πρέπει να ενώσουν τις προσπάθειές τους ώστε να διαπραγματευτούν τη θέση τους στα supermarket με επώνυμα προίόντα ελαιόλαδου «Μade in Greece»

-Συμμετοχή των Ελλήνων παραγωγών και εξαγωγέων προϊόντων εκλεκτών ειδών (delicatessen) σε διοργανώσεις διαγωνισμών γευσιγνωσίας λαδιού στην Ιταλία

-Προσπάθειες μεγαλύτερης συμμετοχής Ιταλών αγοραστών στα προγράμματα προσκεκλημένων αγοραστών των εμπορικών εκθέσεων τροφίμων και ποτών, οι οποίες διοργανώνονται στην Ελλάδα

-Αξιοποίηση της γεωγραφικής εγγύτητας και του τουριστικού ρεύματος στη χώρα μας (1.300.000 επισκέπτες/2019). Απαιτείται συλλογική προσπάθεια για την προβολή του αγροτουρισμού από τουριστικούς και άλλους φορείς (περιφέρειες, κλαδικές ενώσεις κ.α).

-Οι εξαγωγείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους, την προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμης συσκευασίας. Το Μιλάνο και η Περιφέρεια της Λομβαρδίας, αποτελούν πόλους πρωτοπορίας στην προστασία του περιβάλλοντος και οι εταιρείες που θα επενδύσουν στην έρευνα και ανάπτυξη περιβαλλοντικά βιώσιμων συσκευασιών, θα αποκτήσουν πλεονέκτημα στον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων καταναλωτών.

Η Ιταλία σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Unaprol (Italian Olive Oil Consortium) και με βάση τις επίσημες εκτιμήσεις που δημοσίευσε το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιόλαδου (IOC), την περίοδο 2021/2022, επιβεβαίωσε τον πρωταγωνιστικό της ρόλο, ως δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός ελαιόλαδου παγκοσμίως (εκτιμήσεις για 315.000 τόνοι), με την Ισπανία αδιαμφισβήτητα να κατέχει την πρώτη θέση (1,3 εκατ. τόνους παραγωγής).

Η Ελλάδα, την υπό εξέταση περίοδο, με εκτιμώμενη παραγωγή στους 225.000 τόνους (-18,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο), κατατάσσεται στην 5η θέση παγκοσμίως (2η θέση το 2020), καθώς την 3η και 4η θέση καταλαμβάνουν αντίστοιχα η Τυνησία με παραγωγή που αναμένεται στους 240.000 τόνους (αύξηση +71,4%) και η Τουρκία με παραγωγή που αναμένεται στους 228.000 τόνους (αύξηση + 8,3%). Την 6η θέση καταλαμβάνει το Μαρόκο με παραγωγή στους 200.000 τόνους (+ 25%), την 7η η Πορτογαλία με παραγωγή 206.235 τόνους ( + 20%) και την 8η η Αλγερία με παραγωγή 98.000 τόνους (+ 39%).

Η ευρωπαϊκή παραγωγή ελαιόλαδου,  υπερέχει καθώς από το 2016 έως σήμερα, ο μεγαλύτερος όγκος της παγκόσμιας παραγωγής ελαιόλαδου συγκεντρώνεται στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία.  Επιπλέον, ο όγκος παραγωγής ελαιόλαδου της Ισπανίας είναι πολύ μεγαλύτερος από το άθροισμα του όγκου παραγωγής της Ιταλίας και της Ελλάδας, καθιστώντας την Ισπανία τον σημαντικότερο παραγωγό και εξαγωγέα της Ευρώπης. Επισημαίνεται επίσης ότι την περίοδο 2016/2021, μεταξύ των χωρών-παραγωγών ελαιόλαδου της ΕΕ, η Ιταλία και η Ελλάδα κατείχαν εναλλάξ τη δεύτερη και τρίτη θέση, συχνά δε κατέγραψαν παρόμοιο όγκο παραγωγής.

Τα τελευταία έτη, η ιταλική παραγωγή ελαιόλαδου διέγραψε πτωτική τάση, με την κατανάλωση να υπερβαίνει την παραγωγή, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των εισαγωγών προκειμένου να ικανοποιηθεί η εγχώρια και διεθνής ζήτηση αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα, οι εισαγωγές ελαιόλαδου είναι σημαντικά υψηλότερες από τις εξαγωγές και ο κλάδος παρουσιάζει σταθερά αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο σε αξία (εξαίρεση το 2020).

Σύμφωνα με το ινστιτούτο Ismea ( Ινστιτούτο Αγροτικής Παραγωγής και Τροφίμων), την περίοδο 2019-21, η εθνική παραγωγή ανήλθε κατά μέσο όρο στους 288.000 τόνους (1/3 του συνόλου του ελαιόλαδου που παράγεται, εμπορεύεται και διακινείται από ιταλικές εταιρείες), ενώ εκτιμάται ότι η συνολική αξία της ιταλικής βιομηχανίας ελαιόλαδου ανέρχεται στα 3 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύει περίπου το 3% του συνόλου του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας.  Τα οφέλη της χρήσης του ελαιόλαδου σε συνδυασμό με την εθνική στρατηγική προώθησής του, οδήγησαν στην αύξηση της εξωτερικής ζήτησης, με αποτέλεσμα την περίοδο 2012-2021 οι εξαγωγές να αναπτυχθούν περαιτέρω κατά 50% και το 2021 να ανέλθουν σε αξία στα 1,47 δισ. ευρώ. Παράλληλα, την ίδια περίοδο, η αξία των εισαγωγών ελαιόλαδου παρουσίασε σημαντικές αυξομειώσεις και το 2021 ανήλθε σε 1,593 δισ. ευρώ.

Η περίπτωση του ιταλικού ελαιόλαδου εντάσσεται πλήρως στην ετικέτα «Made in Italy», η οποία ορίζει ένα σύνολο προϊόντων που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και κατέχουν τις πρώτες θέσεις του διεθνούς ανταγωνισμού. H αναγνωρισμένη διεθνώς υψηλή ποιότητα του ιταλικού έξτρα παρθένου ελαιόλαδου και τα μείγματα ελαιόλαδου, αντιπροσωπεύουν τα βασικά στοιχεία της επιτυχίας του κλάδου στις παγκόσμιες αγορές. Σημειώνεται ότι, περίπου το 30% της εθνικής παραγωγής αποτελείται από 100% ιταλικό ελαιόλαδο.

Στην Ιταλία, παρά τo κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης λόγω της πανδημίας, ο τομέας του ιταλικού ελαιόλαδου κατάφερε να συγκρατήσει τις απώλειές του, και να αυξηθεί η μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση κατά 9%, ανερχόμενη στα 11,5 lt. Στις θετικές επιδόσεις του κλάδου συνέβαλε η αύξηση της κατανάλωσης τροφίμων που περιέχουν ελαιόλαδο όπως σάλτσες, κράκερ και άλλα αρτοσκευάσματα.

Οι καταναλωτικές συνήθειες

Σε μια τόσο περίπλοκη αγορά καταγράφεται μεγάλη διαφοροποίηση τιμών, η οποία τμηματοποιεί περαιτέρω τους καταναλωτές. Ο ρόλος της τιμής στην αγορά του ελαιόλαδου είναι καθοριστικός, καθώς εκτός από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος υφίσταται μεγάλος ανταγωνισμός από την κυκλοφορία υποκατάστατων φθηνών φυτικών ελαίων.

Έχει παρατηρηθεί ότι οι καταναλωτές οι οποίοι αγοράζουν έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, διαθέτουν μεγάλη αγοραστική δύναμη και αναζητούν ένα ποιοτικό προϊόν στο οποίο θα αποτυπώνεται η βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής.

Μέχρι τώρα η ποιοτική διαφοροποίηση των ελαιόλαδων καθορίζονταν κυρίως από τη χημική σύνθεσή τους (οξύτητα ή πολυφαινόλες), η οποία σχετιζόταν με τη μέθοδο καλλιέργειας, τις τεχνικές συλλογής των καρπών και της τεχνολογίας που υιοθετήθηκε για την εξαγωγή ελαιόλαδου από τους καρπούς.

Σήμερα, σε αυτήν τη μεταβαλλόμενη αγορά αναδεικνύεται η σημασία επιπλέον ποιοτικών παραμέτρων όπως: οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγικής διαδικασίας, οι πιστοποιήσεις (συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών), το είδος της γεύσης (έντονο ή ήπιο φρουτώδες), το χρώμα (πράσινο ή κίτρινο), η καθαρότητα και τέλος το σχήμα, το μέγεθος, το υλικό και το χρώμα της φιάλης συσκευασίας, το σχέδιο της ετικέτας και οι πληροφορίες που αναγράφονται.

Από πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε το ISMEA και η Ernst & Young, σχετικά με τις διεθνείς καταναλωτικές συνήθειες, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

-Η αυξητική τάση της κατανάλωσης ελαιόλαδου εκδηλώνεται παγκοσμίως π.χ. στις ΗΠΑ, η κατανάλωση αυξήθηκε από 88.000 τόνους τη δεκαετία του 1990 σε 375.000 τόνους (εκτιμήσεις) την περίοδο 2022/2023.

-Μετά την πανδημία πολλοί καταναλωτές οδηγήθηκαν σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, επιλέγοντας προϊόντα υψηλότερης διατροφικής αξίας, που είχε σαν αποτέλεσμα την επανεκτίμηση διεθνώς της αξίας του “έξτρα παρθένου ελαιόλαδου”.

-1 στους 5 καταναλωτές ενστερνίζεται πλέον το "Πρώτα απ' όλα η υγεία"

-1 στα 2 άτομα αποδίδει μεγαλύτερη προσοχή στον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο των αγορών του.

 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 29/09 18:06

  Ξεκινά το δεύτερο Φεστιβάλ Τρύγου Νάουσας

 2. 29/09 16:12

  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Εθνική αρμόδια αρχή μπορεί να υποχρεώσει τους αερομεταφορείς να αποζημιώσουν τους επιβάτες

 3. 29/09 15:31

  Τουρισμός: Ισχυρότερη από τον πληθωρισμό η διάθεση για ταξίδια το 2023 – Οι 5 κορυφαίες τάσεις

 4. 29/09 15:29

  Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ το 3ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Πηλίου

 5. 29/09 14:54

  Κ.Μητσοτάκης | Η επένδυση της Google μπορεί να εισφέρει 2 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ και 20.000 νέες θέσεις εργασίας

 6. 29/09 14:22

  HOTREC: Τα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία απειλούνται με λουκέτα λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους

 7. 29/09 13:20

  Cycladic: Νέα αεροπορική εταιρία ιδρύεται στην Ελλάδα, για πτήσεις στα νησιά του Αιγαίου

 8. 29/09 12:43

  Ε.Ξ. Ρόδου | Βραβεία σε εργαζόμενους στα ξενοδοχεία επί σχεδόν μισό αιώνα

 9. 29/09 11:49

  Διάκριση του Γραφείου ΕΟΤ στην Κίνα

 10. 29/09 10:34

  Η εντυπωσιακή διεθνής καριέρα στα ξενοδοχεία της Κατερίνας Γιαννούκα - Αναλαμβάνει τώρα CEO της Jumeirah Group

 11. 29/09 10:02

  Τουρισμός | Έρευνα: Οι Γερμανοί δεν θέλουν "τσιγκουνιές" στις διακοπές τους - το 59% δεν θα περιορίσει τις δαπάνες

 12. 29/09 09:27

  CEO Jet2: Τα σχέδια επέκτασης στην Κρήτη από το 2023

 13. 29/09 08:23

  Αποφάσεις για 2 ξενοδοχεία σε Κέρκυρα και Κω

 14. 29/09 08:21

  Τρεις άδειες για νέες τουριστικές κατοικίες σε Κάρπαθο, Κρήτη και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα σε Θάσο

 15. 29/09 08:19

  Η Περιφέρεια Κρήτης για τον βιώσιμο τουρισμό

 16. 29/09 08:14

  Η νέα επιτροπή τουριστικής προβολής Θήβας

 17. 29/09 02:07

  «Φλόριντα της Ευρώπης»  με την Τουρκία απέναντι;

 18. 28/09 20:25

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία σε Σκόπελο και Κρήτη

 19. 28/09 15:28

  Ξενοδοχεία: 4 αποτελεσματικοί τρόποι για να αυξήσετε τις απευθείας κρατήσεις

 20. 28/09 15:19

  Ά. Γκερέκου: Αναγεννητικός, ηθικός και «έξυπνος» τουρισμός

 21. 28/09 15:10

  Λάμψη Αστέρων στα 10 χρόνια του Navarino Challenge 2022 και με Πετρούνια, Τεντόγλου, Ντούσκο, Μιλλούση, Βλάχο, Διαμαντίδη, Πρίντεζη, Βολικάκη, Πρεβολαράκη, Γκολομέεβ

 22. 28/09 15:04

  Η Goldair επενδύει στην πράσινη ανάπτυξη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

 23. 28/09 14:33

  FedHATTA: Παρέμβαση Λ. Τσιλίδη στη Βουλή για τη διάκριση του έργου των τουριστικών λεωφορείων από τα ΚΤΕΛ

 24. 28/09 14:23

  Επιμελητήριο Ηρακλείου | Καταδυτικά πάρκα στους Δήμους Μαλεβιζίου και Χερσονήσου

 25. 28/09 14:14

  Β.Κικίλιας | Ο τουρισμός ενισχύει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

 26. 28/09 14:05

  Τουρισμός: Τιμές-φωτιά στις πτήσεις των Βρετανών για διακοπές το φθινόπωρο – Ποιοι προορισμοί είναι οι ακριβότεροι

 27. 28/09 13:31

  Ο καθηγητής Δημήτριος Μπούχαλης στο συνέδριο των Major Cities of Europe στη Λάρισα

 28. 28/09 12:32

  Τουρισμός το χειμώνα "εκτάκτως" για μια χρονιά δεν γίνεται...

 29. 28/09 12:20

  Press trip ΕΟΤ: Διάσημος Ισπανός σεφ διαφημίζει την Θεσσαλία στη χώρα του

 30. 28/09 11:30

  Meliá & NH: Θα συνεχιστεί η πώληση ξενοδοχείων για να καλυφθεί το χρέος

 31. 28/09 10:39

  Delta Air Lines | Διευρύνει το πρόγραμμα πτήσεων με τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο το 2023

 32. 28/09 10:10

  Φάρμα Ρόδου: Το πρώτο παράδειγμα χρήσης NFTs στην τουριστική αγορά

 33. 28/09 09:49

  Πράσινο φως για 2 νέα ξενοδοχεία σε Δήμο Αβδήρων και Σαντορίνη

 34. 28/09 09:47

  Άδειες για 2 ξενοδοχεία σε Ίο και Βόλο

 35. 28/09 09:45

  Το WTTC οικοδεσπότης του ιστορικού διαλόγου μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των υπουργών της G20

 36. 28/09 09:40

  Ένα γαστρονομικό «διαμαντάκι» στραφταλίζει στον Λιμνιώνα της Κω

 37. 28/09 09:38

  Αδελφοποίηση της Θεσσαλονίκης με το Φορτ Λόντερντειλ των ΗΠΑ

 38. 27/09 17:34

  Κ.Μαρινάκος | Ο τουρισμός κεντρικό πεδίο ανάπτυξης των πράσινων, μπλε και ψηφιακών οικονομιών

 39. 27/09 17:25

  Δύο και τρεις δουλειές οι Βρετανοί για να τα βγάλουν πέρα

 40. 27/09 17:00

  Web3 | Πώς η εξέλιξη του διαδικτύου θα μπορούσε να φέρει τα πάνω-κάτω στον τουριστικό κλάδο

 41. 27/09 16:52

  Τα ιαματικά λουτρά Υπάτης θα λειτουργούν καθημερινά και τον Οκτώβριο

 42. 27/09 16:45

  Κ.Νοτοπούλου | Ο ελληνικός τουρισμός χρειάζεται επιτέλους εθνική στρατηγική

 43. 27/09 15:37

  Μήνυμα της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού: Η πρόκληση του «Rethink Tourism»

 44. 27/09 15:06

  Tripadvisor: 6 ελληνικά εστιατόρια στα καλύτερα στον κόσμο για το 2022

 45. 27/09 14:50

  Αεροσυνοδός αποκαλύπτει: Τρία πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να αγγίζουμε στις πτήσεις

 46. 27/09 14:25

  Μήνυμα FedHATTA/ HATTA για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού: Νέοι στόχοι και νέα δυναμική για τον τουρισμό στην εποχή των προκλήσεων

 47. 27/09 13:26

  Ταξίδι εξοικείωσης για τις κορυφαίες εταιρίες κρουαζιέρας στο Ηράκλειο

 48. 27/09 13:17

  Απίστευτη ταλαιπωρία για Βρετανούς συνταξιούχους που ταξίδευαν στην Κρήτη με την TUI

 49. 27/09 11:50

  Δηλώσεις Γκερέκου και Φραγκάκη για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

 50. 27/09 11:20

  Οι στόχοι για ένα βιώσιμο μοντέλο στρατηγικής ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού 

 51. 27/09 10:55

  Tουρισμός | Jet2.com - Jet2holidays | 1,3 εκατ. θέσεις το 2023 στην Ελλάδα - Steve Heapy: Ήρθαμε στην Ελλάδα για να μείνουμε

 52. 27/09 10:48

  Ομοσπονδία Καταλυμάτων Κνωσσός | Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού: Ισονομία για συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού

 53. 27/09 10:27

  Η Ε.Ξ. Ρόδου τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού με μια μεγάλη επετειακή – ιστορική έκδοση

 54. 27/09 10:21

  ΣΕΤΚΕ | Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού: Να επανεξετάσουμε το τουριστικό μοντέλο

 55. 27/09 09:28

  O BVLGARI αναζητά απόφοιτους σχολών Αργυροχρυσοχοΐας από τον Βόλο - δείτε τις αμοιβές

 56. 27/09 09:26

  Εγκρίσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Αθήνα και Σαντορίνη

 57. 27/09 09:23

  Πράσινο φως για 5άστερο ξενοδοχείο στον Πύργο και για 4άστερο στη Ρόδο

 58. 27/09 09:19

  Στις 17 Οκτωβρίου η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 των ανώτερων σχολών του υπ.Τουρισμού

 59. 27/09 09:16

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κάρπαθο και Ζάκυνθο

 60. 26/09 17:37

  Το Amanzoe γιορτάζει την πρώτη του δεκαετία, με τουρισμό υψηλών προδιαγραφών

 61. 26/09 16:48

  Bραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» στον κορυφαίο πιανίστα και μαέστρο Daniel Barenboim 

 62. 26/09 15:59

  DER SPIEGEL | Έργα και ημέρες των παπαράτσι στη Μύκονο

 63. 26/09 15:15

  Επιπλέον μέτρα ανακούφισης των τουριστικών γραφείων που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία - Ουκρανία

 64. 26/09 15:02

  H Διευθύνουσα Σύμβουλος του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Καλλιόπη Ροδοπούλου, 2η στον κόσμο για τη συμβολή της στην εκπαίδευση

 65. 26/09 14:54

  Ξενοδοχεία: Ο Ισπανικός προορισμός που αύξησε τις τιμές, αλλά είχε την υψηλότερη πληρότητα στη χώρα

 66. 26/09 14:22

  ΕΟΤ: Δυναμική προώθηση της Ηλείας στην Γερμανία και της Κρήτης στην Πολωνία

 67. 26/09 14:17

  Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού | Ε.Ξ. Μεσσηνίας: Ο τουρισμός θέλει ριζικές λύσεις, όχι "τσιρότο" στην πληγή

 68. 26/09 13:54

  Δεν υπάρχει άλλος δημοσιονομικός χώρος για ενίσχυση των επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος

 69. 26/09 13:48

  Έρχεται νομοθεσία που ακριβαίνει τα αεροπορικά εισιτήρια - «Το κόστος δε μπορεί να είναι κάτω από τα επίπεδα των φόρων»

 70. 26/09 13:41

  Με «Ελληνικό Πρωινό» οι Ξενοδόχοι και το Αεροδρόμιο της Αθήνας γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

 71. 26/09 13:17

  ΠΟΤ: Η οικονομική αβεβαιότητα "γονατίζει" τους ταξιδιώτες - Απομακρύνεται από το εγγύς μέλλον η επιστροφή σε επίπεδα 2019

 72. 26/09 12:43

  Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού: Διήμερες εκδηλώσεις από τον δήμο Αγ. Βασιλείου με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

 73. 26/09 12:07

  Skytrax Awards | «Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία στην Eυρώπη» η AEGEAN

 74. 26/09 11:57

  Ξενοδοχεία | Radisson Hotel Group: Έφτασε στα 5 ξενοδοχεία στην Ελλάδα - έρχονται ακόμη δύο

 75. 26/09 11:41

  Τουρισμός | Η Jet2 ξεκινά πτήσεις προς Ρόδο και Χαλκιδική από το Ηνωμένο Βασίλειο πριν από το Πάσχα

 76. 26/09 11:26

  Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης υποδέχεται την ισραηλινή αεροπορική εταιρία Sun d’or

 77. 26/09 11:15

  Ά. Γκερέκου | Ο Πειραιάς μπορεί να εξελιχθεί σε διεθνή προορισμό για city break, πολιτιστικό και γαστρονομικό τουρισμό

 78. 26/09 09:56

  Οι 8 νικητές, από τον γεωργό έως τον εστιάτορα, των πρώτων ευρωπαϊκών βραβείων βιολογικής παραγωγής

 79. 26/09 08:58

  Περιβαλλοντική έγκριση στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»

 80. 26/09 08:47

  Η νέα Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Διδυμοτείχου

 81. 26/09 08:40

  Άδειες για 3 νέες τουριστικές επενδύσεις σε Σίφνο, Εύβοια και Ζάκυνθο

 82. 26/09 08:35

  Άδειες για 2 νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Ανατολική Μάνη και Σαντορίνη

 83. 26/09 08:15

  Αλλαγή χρήσης διατηρητέου κτιρίου σε ξενοδοχείο στην Αθήνα- Νέο ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο

 84. 25/09 08:08

  Πράσινο φως για αλλαγή χρήσης κτιρίων σε ξενοδοχεία στη Ρόδο και στο Γύθειο

 85. 25/09 08:07

  Άδειες για ανέγερση 2 ξενοδοχείων σε Ανατολική Μάνη και Σύβοτα

 86. 24/09 12:52

  Jet2holidays και Jet2.com | Κλείνουν θέσεις σε μισό εκατομμύριο Βρετανούς τουρίστες το 2023 στην Κρήτη

 87. 24/09 12:43

  Έγκριση για αλλαγή χρήσης κατοικίας σε ξενοδοχειακή μονάδα στην παλιά πόλη του Ναυπλίου

 88. 24/09 12:41

  Άδειες για νέες τουριστικές κατοικίες σε Ρέθυμνο, Άνδρο και Δήμο Αβδήρων

 89. 24/09 12:40

  Β.Κικίλιας | «Κάθε επιπλέον ευρώ που έρχεται από τον τουρισμό είναι πρόσθετη στήριξη στους Έλληνες»

 90. 24/09 12:35

  Η Ε.Ξ. Καλαμάτας χαιρετίζει την αδελφοποίηση της Καλαμάτας με την αμερικανική πόλη Λόουελ

 91. 23/09 17:00

  Επιμελητήριο Ιωαννίνων | Κίνητρα για την προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους στα Ιωάννινα

 92. 23/09 16:19

  Κρήτη | Πληρότητες άνω του 80% στα ξενοδοχεία μέχρι τις 20 Οκτωβρίου

 93. 23/09 16:09

  Ο Vtours «επεκτείνει το καλοκαίρι» με φθινοπωρινές διακοπές στην Κρήτη

 94. 23/09 15:35

  Ενισχύσεις για 5 νέα ξενοδοχεία σε Σίφνο, Σαντορίνη, Κεφαλονιά και Καλαμάτα

 95. 23/09 15:20

  Κικίλιας από Στοκχόλμη: Νέες επενδύσεις και θεματικός τουρισμός για την επέκταση της τουριστικής περιόδου

 96. 23/09 15:16

  Χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου στην Κυλλήνη

 97. 23/09 15:12

  ΟΤΘ: Δυο Ιταλίδες στη Θεσσαλονίκη για press trip προβολής σε Ιταλικά ΜΜΕ

 98. 23/09 15:11

  ΓΕΠΟΕΤ | Ζητείται η παρέμβαση των βουλευτών στο σ/ν για την απελευθέρωση των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών

 99. 23/09 15:06

  ITA Airways: Νέες διηπειρωτικές πτήσεις από Ρώμη για Τόκιο, Μαλέ & Νέο Δελχί

 100. 23/09 15:05

  Μ.Κόνσολας | Στήριξη και ενίσχυση της ζωής και της οικονομικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές»