Κορωνοϊός: Oι επιπτώσεις στον τουρισμό και σε άλλους κλάδους της γερμανικής οικονομίας

Α Decrease font Enlarge font
Κορωνοϊός: Oι επιπτώσεις στον τουρισμό και σε άλλους κλάδους της γερμανικής οικονομίας

Σοβαρές είναι οι επιπτώσεις στον τουρισμό αλλά και σε άλλους κλάδους της γερμανικής οικονομίας λόγω της εξάπλωσης του Κορωνοϊού.

Αναλυτικά, παρατίθενται κάποια παραδείγματα κλάδων της γερμανικής οικονομίας με σημαντικές επιπτώσεις:  

Τουρισμός

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Ένωση της Γερμανικής Τουριστικής Οικονομίας (Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft) ο κλάδος έχει ήδη πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε σχετικές έρευνες σημειώνεται, ότι πάνω από το 76% των επιχειρήσεων HORECA αναφέρουν μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών τους, ενώ το 90% αντιμετωπίζει σημαντικές απώλειες σε νέες συνεργασίες / κρατήσεις. Μειώσεις στο μεταφορικό τους έργο, της τάξης του 20-35%, έχει ο κλάδος των τουριστικών λεωφορείων, ενώ μέλη του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (Deutscher Reiseverband) παρατηρούν πτώση του κύκλου εργασιών τους, η οποία ανέρχεται έως και 75%.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το επόμενο διάστημα θα δοκιμαστούν και οι αντοχές των 5 μεγαλύτερων τουριστικών πρακτορείων στη Γερμανία, με σημαντική δραστηριότητα και στην ελληνική τουριστική αγορά. To έτος 2018, οι πέντε  μεγαλύτεροι (μερίδιο αγοράς) Γερμανοί τουριστικοί πράκτορες είναι οι: TUI (17,8%), DER Touristik (8,3%), FTI Gruppe (7%), Aida Cruises (4,5%) και Alltours (3,5%).

Κατασκευαστικός κλάδος

Σύμφωνα με την Κεντρική Ένωση Γερμανικών Επιχειρήσεων Κατασκευαστικού Κλάδου (Zentralverband Deutsches Baugewerbe), είναι ακόμα δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια ο βαθμός στον οποίο η πανδημία θα επηρεάσει αρνητικά τον κατασκευαστικό κλάδο στη Γερμανία. Παρά τις θετικές προβλέψεις για το 2020 λόγω της αύξησης των οικοδομικών αδειών το έτος 2019 κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο (ένας πρώτος δείκτης για την κατασκευαστική βιομηχανία), η τρέχουσα πανδημία έχει παγώσει τα νέα κατασκευαστικά έργα που αφορούν σε κατοικίες, εμπορικές χρήσεις και δημόσια έργα.

Σε πρώτη γραμμή οι κίνδυνοι αφορούν στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού κυρίως λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Περίπου 10.000 εργαζόμενοι, απαραίτητοι για την ομαλή εκτέλεση προγραμματισμένων έργων στον κατασκευαστικό κλάδο για το τρέχον έτος δεν μπορούν να εισέλθουν στη Γερμανία. Παράλληλα, λόγω μιας ενδεχόμενης παρατεταμένης απουσίας των δημοσίων υπαλλήλων στα γερμανικά Γραφεία Δόμησης, θα ανασταλεί πληθώρα διαγωνισμών ανάληψης δημοσίων έργων. Επίσης ο κλάδος είναι αντιμέτωπος με τη διακοπή της ομαλής τροφοδοσίας πρώτων υλών, Η/Μ εξοπλισμού κ.λπ., λόγω του μερικού κλεισίματος πολλών παραγωγικών μονάδων.

Επιπρόσθετα, η αναμενόμενη μείωση του γερμανικού ΑΕΠ / εισοδήματος και η απειλή της ανεργίας θα μειώσει τις καταναλωτικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για εργασίες ανακαινίσεων / ανακατασκευών. Άλλωστε, σύμφωνα με στοιχεία της γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, υφίσταται σε πολύ μεγάλο βαθμό συσχέτιση (σχεδόν ταυτόσημη πορεία τα τελευταία χρόνια) μεταξύ των επενδύσεων στον κατασκευαστικό κλάδο / όγκου των κατασκευών και του ΑΕΠ.

Τέλος, η κρίση στον κατασκευαστικό κλάδο θα συμπαρασύρει και τα γραφεία των μηχανικών, οι οποίοι ασχολούνται με την εκπόνηση των σχετικών μελετών.

Κλάδος ακινήτων

Η εγχώρια αγορά ακινήτων έχει ήδη μπει σε τροχιά επιβράδυνσης, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας  στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Σύμφωνα με έρευνα (διάστημα: 19- 23.3.2020) της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ανεξάρτητων Εταιρειών Ακινήτων και Κατοικιών BFW (Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen), τα 1.600 μέλη της οποίας "ελέγχουν" περί το 50% της εγχώριας αγοράς κατοικίας και 30% των εμπορικών ακινήτων, 85% των μελών διαπιστώνουν ήδη επιβράδυνση στα οικονομικά τους μεγέθη ενώ 53% αυτών καταγράφει ήδη υποχώρηση της ζήτησης ακινήτων, ειδικά για αγορά ίδιας κατοικίας. Μάλιστα, 12% των μελών της BFW αντιμετωπίζουν ήδη πρόβλημα επιβίωσης, καθώς περί του 33% των ενοικιαστών τους έχει υποβάλει αίτημα αναβολής (αδυναμίας) καταβολής ενοικίου.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Όμιλος Scout24, ιδιοκτήτης της εταιρείας ImmoScout24, της μεγαλύτερης μηχανής εύρεσης και διαμεσολάβησης ακινήτων στη Γερμανία (>20 εκατ. επισκέπτες ετησίως) και παρουσία σε 18 ακόμη χώρες, ανακοίνωσε στις 25.3 ότι, βάσει νεότερων εξελίξεων λόγω της πανδημίας, αναθεωρεί επί τα χείρω την πρόβλεψη ανάπτυξης 6%-8% της εγχώριας αγοράς ακινήτων για το τρέχον έτος. Ωστόσο, η ηγεσία του Ομίλου ευελπιστεί σε άμεση και ταχεία ανάκαμψη του κλάδου, λόγω της προϋπάρχουσας θετικής δυναμικής και των ευκαιριών που θα δημιουργηθούν λόγω της κρίσης.

Σημειώνεται ότι με πρόσφατο νομοσχέδιό της, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θεσπίζει την προστασία όσων ενοικιαστών αδυνατούν να ανταποκριθούν στις μηνιαίες υποχρεώσεις τους, λόγω της πανδημίας, επιτρέποντας την αναβολή καταβολής ενοικίου από 1 Απριλίου έως και 30 Ιουνίου, με δυνατότητα παράτασης του μέτρου έως 30 Σεπτεμβρίου, αν κριθεί απαραίτητο λόγω των συνθηκών. Η υποχρέωση εκ των υστέρων καταβολής των υπερήμερων ενοικίων, εκ μέρους του ενοικιαστή, μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης, παραμένει εν ισχύ. Οι ενώσεις ιδιοκτητών ακινήτων υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι το μέτρο πλήττει βαριά τους μικροϊδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο οδηγούνται σε οικονομική καταστροφή.

Ο κλάδος τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Όπως όλοι οι υπόλοιποι τομείς της οικονομίας, έτσι και ο κλάδος τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (IT/ICT) έχει πληγεί από την πανδημία. Δεδομένου, μάλιστα του διεθνοποιημένου χαρακτήρα και της υψηλής δικτύωσης του τομέα αυτού, οι επιπτώσεις της κρίσης είναι εγγενώς παγκόσμιες.

Σε έρευνα που διεξήγαγε, μεταξύ των μελών της ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου, η γερμανική Ομοσπονδιακή Ένωση Εταιρειών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Νέων Μέσων Bitkom (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medie) 25% των ερωτηθέντων εταιριών-μελών της ανέμενε σημαντική υποχώρηση παραγγελιών/εσόδων, ενώ περί το 50% προέβλεψε επιβράδυνση της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα το τρέχον έτος.

Η διατάραξη της παραγωγής ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Κίνα, ειδικώς στις βαριά πληγείσες από την πανδημία επαρχίες Hubei, Henan, Hunan κ.ά. στην ΚΑ Κίνα, όπου έχουν την έδρα τους μεγάλες μονάδες παραγωγής/συναρμολόγησης αισθητήρων, οθονών αφής, δίσκοι αποθήκευσης κλπ., δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια αγορά κινητών, ταμπλετών και Η/Υ. Διατηρώντας στενές διασυνδέσεις με πελάτες στην Ασία και μέσες μηνιαίες εισαγωγές ηλεκτρονικού εξοπλισμού της τάξεως των 2 δισ. ευρώ από την Κίνα, οι γερμανικές επιχειρήσεις πλήττονται αναπόδραστα από το lock down και την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Άπω Ανατολή. Ταυτόχρονα, η ακύρωση σημαντικών Διεθνών Εκθέσεων και συνεδρίων του κλάδου, αλλά και η αναστολή όλων των διεθνών ταξιδιών, επιτείνουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στον κλάδο IT/ICT. Σοβαρός αντίκτυπος αναμένεται επίσης και στην επέκταση του δικτύου ταχύτατης σύνδεσης κινητών συσκευών και μεταφοράς δεδομένων 5G παγκοσμίως, λόγω των καθυστερήσεων που καταγράφονται στην Κίνα, ηγέτιδα των εξελίξεων στη νέα τεχνολογία.

Ωστόσο, η τρέχουσα πανδημία έχει και τους "κερδισμένους" της: οι εταιρείες ηλεκτρονικών και διαδικτυακών παιχνιδιών, κινητών εφαρμογών διασκέδασης, αλλά και ηλεκτρονικές πλατφόρμες αγορών (πχ. online super market, παραγγελία φαγητού κλπ.), για παράδειγμα, καταγράφουν σημαντικά κέρδη, λόγω των γενικευμένων περιορισμών στην κυκλοφορία.

Τρόφιμα – Ποτά / Γαστρονομία

Σύμφωνα με την κα. Julia Klöckner, Ομοσπονδιακή Υπουργός Τροφίμων και Αγροτικών Προϊόντων, η γερμανική αγορά δεν αντιμετωπίζει προβλήματα όσον αφορά την επάρκεια σε συσκευασμένα τρόφιμα και αγροδιατροφικά προϊόντα, ωστόσο λόγω των μέτρων για την επιβράδυνση της εξάπλωσης της πανδημίας, έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στην ομαλή τροφοδοσία / logistics των καταστημάτων. Οι γερμανοί καταναλωτές προέβησαν σε μαζικές αγορές, οδηγώντας σε μεγάλες αυξήσεις του κύκλο εργασιών των υπεραγορών τροφίμων. Ειδικότερα στην περιοχή του Βερολίνου/ Βρανδεμβούργου η ζήτηση αυξήθηκε κατά 30-40% σε κονσερβοποιημένα τρόφιμα, ρύζι και ζυμαρικά, υψηλής παστερίωσης γαλακτοκομικά προϊόντα, βρώσιμα έλαια, αλεύρια και ζάχαρη.

Αναφορικά με τον κλάδο της εστίασης / γαστρονομίας, η κατάσταση είναι πραγματικά εξαιρετικά δραματική. Το υποχρεωτικό και παρατεταμένο κλείσιμο των καταστημάτων θα είναι για πολλούς επιχειρηματίες του κλάδου, ιδίως για αυτούς που ήδη αντιμετωπίζουν μικρής έκτασης οικονομικά προβλήματα, η αιτία διακοπής των εργασιών τους. Όπως αναφέρουν, οι παρεχόμενες υπηρεσίες των επιχειρήσεων τους δεν μπορούν να αντισταθμιστούν αργότερα (ένα γεύμα που ακυρώνεται τώρα δεν θα επαναληφθεί δύο φορές στο μέλλον). Εφόσον, όπως τώρα, δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις σταθερές δαπάνες των επιχειρήσεων τους, και χωρίς σημαντική βοήθεια από το Κράτος, το κλείσιμο των καταστημάτων τους είναι μέχρι το καλοκαίρι μονόδρομος.

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 14/07 19:31

  Θετική γνωμοδότηση για την πολυτελή επένδυση «Vip Exclusive Club» στον Σκορπιό

 2. 14/07 17:09

  Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου: H Monika στο Ηρώδειο στις 20 και 21 Ιουλίου

 3. 14/07 14:55

  Έρευνα: Οι τουρίστες δαπανούν περισσότερα σε προορισμούς με συνωστισμό ταξιδιωτών – Τι ισχύει στην εποχή COVID

 4. 14/07 14:42

  Γεμάτες οι πτήσεις της TUI Βρετανίας προς τις Βαλεαρίδες

 5. 14/07 14:20

  Τουρκία: Στα ξενοδοχεία θα μπορούν να περνούν τη καραντίνα οι ταξιδιώτες με κορωνοϊό

 6. 14/07 13:34

  Απομακρύνονται οι μόνιμες ομπρέλες στις παραλίες του δήμου Κασσάνδρας

 7. 14/07 13:27

  Διακόφτι: Το ονειρικό λιμάνι των Κυθήρων

 8. 14/07 13:26

  Το… κρητικό χωριό που δε βρίσκεται στην Κρήτη!

 9. 14/07 13:23

  Απόφαση: Στοπ στις πανηγύρεις και δημόσιες εκδηλώσεις μέχρι τέλος Ιουλίου

 10. 14/07 13:21

  Τουρισμός: 600.000 τουρίστες στην Κροατία το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου | στο 50% σε σχέση με πέρυσι

 11. 14/07 13:09

  Fam trip ΕΟΤ: Ρουμάνοι T.Os και δημοσιογράφοι στην Κρήτη και την Σαντορίνη

 12. 14/07 12:47

  Υπό διαχείριση ο ιστορικός Βρετανός τουρ οπερέιτορ Fleetway Travel

 13. 14/07 12:21

  GBR Consulting: Στα 350 εκατ. ευρώ η απώλεια εσόδων στα ξενοδοχεία της Αθήνας και Θεσσαλονίκης στο α' εξάμηνο

 14. 14/07 12:21

  Τουρισμός 2020 και δυσαρεστημένοι ταξιδιώτες: Πότε δικαιούνται επιστροφή χρημάτων - Τι ισχύει στη Μαγιόρκα

 15. 14/07 12:08

  Wizz Air Abu Dhabi: Πτήσεις προς Αθήνα από τις 2 Οκτωβρίου

 16. 14/07 10:55

  Handelsblatt: Πόλος έλξης για ξένους συνταξιούχους η Ελλάδα

 17. 14/07 10:47

  Ανοίγουν στις 22 Ιουλίου οι πτήσεις από Σουηδία- Εξετάζεται το άνοιγμα από ΗΠΑ στο τέλος Ιουλίου

 18. 14/07 10:39

  Εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα την Πολιτιστική Διπλωματία

 19. 14/07 10:34

  Τουριστικό «αντί-Covid» βίντεο από τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

 20. 14/07 10:30

  Χάρης Θεοχάρης: Επιδίωξή μας είναι ένα μοντέλο τουρισμού 12 μηνών για την Ελλάδα

 21. 14/07 10:23

  Ανοίγει στις 15 Ιουλίου το εμβληματικό ξενοδοχείο της Αθήνας Μεγάλη Βρεταννία

 22. 13/07 16:47

  424.000 αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους

 23. 13/07 16:41

  Γρ.Τάσιος: Δεν αντέχουμε άλλα πισωγυρίσματα, έχουν "καταρρακωθεί" τα έσοδα στη διαμονή

 24. 13/07 16:29

  140 Γερμανοί πράκτορες στην Κρήτη προσκεκλημένοι του Alltours και της Condor

 25. 13/07 15:35

  Γερμανία: Αυξάνονται οι κρατήσεις rent a car στους δημοφιλείς προορισμούς – Φθηνότερη από πέρυσι η Ελλάδα

 26. 13/07 14:54

  ΗATTA: Τα voucher των οργανωμένων ταξιδιών παραμένει η καλύτερη επιλογή για τους καταναλωτές

 27. 13/07 14:00

  Έτσι θα γίνεται η είσοδος ταξιδιωτών από τον Προμαχώνα – Τετραπλάσια τα θετικά τεστ από άλλες πύλες εισόδου

 28. 13/07 13:46

  Ο HAPCO στην Παγκόσμια Task Force για την επόμενη ημέρα στα συνέδρια

 29. 13/07 13:45

  Σοκ: Η TUI ακυρώνει όλα τα θερινά τσάρτερ από τη Σκωτία – Στους προορισμούς ήταν και η Ρόδος

 30. 13/07 12:30

  ΕΚΠΑ: Πώς, πότε και σε ποιες περιστάσεις εξαπλώνεται ο κορωνοϊός

 31. 13/07 12:27

  Αερομεταφορείς: "Χάος" στην ΕΕ με το άνοιγμα προς τρίτες χώρες – Αβεβαιότητα και φόβοι για τον τουρισμό

 32. 13/07 12:18

  Υπουργείο Εργασίας: Θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία

 33. 13/07 12:04

  Alitalia: Δύο καθημερινές πτήσεις Αθήνα- Ρώμη | Πτήσεις και προς 6 ελληνικά νησιά

 34. 13/07 11:29

  Σίφνος: "Συνταγή επανεκκίνησης" (video)

 35. 13/07 11:15

  ΞΕΕ: Ξεκινά ο 3ος κύκλος του Προγράμματος Επιτάχυνσης του CapsuleT

 36. 13/07 10:51

  TUI: Νέες πτήσεις από Βρετανία προς ελληνικά νησιά- Επιπλέον κάλυψη για κρούσματα Covid-19

 37. 13/07 10:42

  Οι μεγάλες παραλίες με ρηχά νερά στην Αττική

 38. 13/07 10:40

  Η άγνωστη παραλία στην Αττική για απολαυστικό και ήρεμο μπάνιο

 39. 13/07 10:37

  Ψηφιακή καμπάνια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε 12 χώρες

 40. 13/07 10:30

  Το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο γίνεται μόδα

 41. 13/07 10:21

  Κ.Μητσοτάκης: Το Αχίλλειο Μουσείο θα αποκτήσει ξανά την αίγλη του παρελθόντος

 42. 12/07 12:16

  Η πανδημία γονατίζει τον ιταλικό τουρισμό

 43. 12/07 12:07

  Ο κ.Μητσοτάκης στην έναρξη των εργασιών του Kassiopi Project

 44. 11/07 14:25

  Σύντομα θα μπορούμε να υποδεχτούμε και κρουαζιερόπλοια- ευπρόσδεκτοι οι Βρετανοί

 45. 11/07 13:54

  ΠΑΣΥΔΑ: Απάντηση στις Ομοσπονδίες Καταλυμάτων για αναστολή της βραχυχρόνιας μίσθωσης, με αποκαλύψεις για παρανομίες

 46. 11/07 13:51

  Eπίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Βόρεια Τζουμέρκα- προώθηση του ορεινού τουρισμού

 47. 11/07 13:21

  Επιστολή: Δεν προλαβαίνουν τα μοριακά τεστ οι Ούγγροι τουρίστες για τις 14 Ιουλίου- ακυρώσεις και απώλειες σε ξενοδοχεία

 48. 11/07 13:13

  Απώλεια του Προέδρου του Neptune Hotels, Wolfgang Paulus

 49. 10/07 15:13

  Ισπανία: Προς lockdown ολόκληρη τουριστική περιοχή λόγω εισαγόμενων κρουσμάτων από τη Βρετανία

 50. 10/07 15:13

  Άνοιξε το Hyatt Regency Thessaloniki, με εξειδικευμένο υγειονομικό πρωτόκολλο

 51. 10/07 15:02

  Μόνο με αρνητικό μοριακό τεστ η είσοδος τουριστών από τον Προμαχώνα από τις 14 Ιουλίου

 52. 10/07 14:38

  Αναστολή των βραχυχρόνιων μισθώσεων ζητούν 7 Ομοσπονδίες Τουριστικών Καταλυμάτων

 53. 10/07 14:10

  ETC: 54% λιγότερα ταξίδια στην Ευρώπη φέτος

 54. 10/07 14:01

  Διαδικτυακή παρουσίαση της Θεσσαλονίκης στην Ιταλία

 55. 10/07 13:55

  Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών: Οι θεσμικές παρεμβάσεις ανοίγουν το δρόμο για την επόμενη μέρα

 56. 10/07 13:50

  ΕΟΤ: Θετικά μηνύματα από την Ολλανδία

 57. 10/07 13:42

  Πτώση 75% στην επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια το α' εξάμηνο- Μείωση 93% τον Ιούνιο

 58. 10/07 13:02

  Απαλλαγή τελών για εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους

 59. 10/07 12:48

  Κ.Μακεδονία: Δωρεάν εκπαίδευση στα υγειονομικά πρωτόκολλα για 3.303 τουριστικές επιχειρήσεις

 60. 10/07 12:18

  Μείωση ενοικίου 40% για Ιούλιο και Αύγουστο στις επιχειρήσεις τουρισμού, εστίασης και μεταφορών

 61. 10/07 12:04

  Ιταλικά εγκώμια για την Ελαφόνησο

 62. 10/07 11:49

  To 50% των Aldiana Club απέκτησε η DER Touristik

 63. 10/07 11:44

  Υπουργείο Τουρισμού: Ταξιδιωτικά voucher έως 300 ευρώ ανά εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα

 64. 10/07 11:42

  Το ελληνικό νησί που λέγεται ότι δημιουργήθηκε από το βέλος του Απόλλωνα

 65. 10/07 11:39

  Πέντε καλοκαιρινοί προορισμοί που πας μόνο με αυτοκίνητο

 66. 10/07 11:16

  Τουρκικός τουρισμός: 27.000 τουρίστες στην Αττάλεια την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου

 67. 10/07 11:05

  Frankfurter Rundschau: H νότια Ευρώπη απέχει σημαντικά από ένα δεύτερο κύμα κορωνοϊού

 68. 10/07 10:56

  Χωρίς καραντίνα τελικά οι Βέλγοι τουρίστες στην Ελλάδα

 69. 09/07 21:26

  Tornos News Live: Ζάκυνθος και Ρέθυμνο αισιοδοξούν για έναν καλό Αύγουστο και Σεπτέμβριο, με ανοιχτά πάνω από το 50% των ξενοδοχείων

 70. 09/07 21:16

  Στ.Πολυκράτης: Πώς 3 αποφάσεις απέκλεισαν τα μικρά καταλύματα από την επιστρεπτέα προκαταβολή

 71. 09/07 20:45

  ΕΟΔΥ: Σύστημα διαχείρισης κρουσμάτων με τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης

 72. 09/07 18:15

  Δείτε τώρα LIVE τη συζήτηση για το άνοιγμα του τουρισμού στα νησιά

 73. 09/07 17:02

  Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου: Ειδικά μέτρα για την ασφάλεια των θεατών λόγω της πανδημίας (video)

 74. 09/07 16:55

  G Adventures: Ταξίδια και στην Ελλάδα από Σεπτέμβριο

 75. 09/07 16:52

  Μελέτη της GWI για το ΙΝΣΕΤΕ: Πώς επηρεάζει η πανδημία τη διάθεση και τη δυνατότητα για διακοπές;

 76. 09/07 16:10

  Ξεκινούν τον Ιούλιο, με σύντομα ταξίδια, κρουαζιέρες των Aida, TUI Cruises και Hapag-Lloyd Cruises

 77. 09/07 14:53

  Συνεργασία ΕΟΤ - Travel Channel για τη διαφημιστική καμπάνια 2020 του ελληνικού τουρισμού

 78. 09/07 14:51

  Expedia | Αμερικανικός τουρισμός: Η ασφάλεια και η αποφυγή συνωστισμού πιο σημαντικά από το κόστος των διακοπών

 79. 09/07 14:33

  Υπ.Τουρισμού: Τρία προγράμματα συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης ανέργων

 80. 09/07 14:26

  Μόνο 100 θετικά τεστ σε δείγμα 31.169 σε όλες τις πύλες εισόδου από 1-6 Ιουλίου

 81. 09/07 13:46

  Η Austrian Airlines αυξάνει τα δρομολόγιά της κατά 40% μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου

 82. 09/07 13:14

  ΠΟΕΕΤ: Λύσεις σε προβλήματα των εργαζομένων στον τουρισμό

 83. 09/07 13:03

  Studiosus: Από τα μέσα Αυγούστου τα ταξίδια στην Ελλάδα

 84. 09/07 12:44

  Άνοιξε το Domotel Agios Nikolaos με αυξημένα μέτρα προστασίας

 85. 09/07 10:43

  Βέλγιο: Στην "πορτοκαλί" λίστα η Ελλάδα- Δηλώσεις για άμεση ανανέωση της λίστας

 86. 09/07 10:36

  Η άγνωστη Παραλία 50 λεπτά από την Αθήνα

 87. 09/07 10:34

  Διακοπές στο ελληνικό νησί με τις 100 παραλίες

 88. 09/07 10:25

  Καταλυτικός ο ρόλος των περιφερειών για την οικοδόμηση της επόμενης ημέρας

 89. 09/07 10:21

  Σύμβαση παραχώρησης λειτουργίας υδατοδρομίου στο Λιμένα Πατρών

 90. 08/07 19:12

  Γ.Ρέτσος: Όσα περισσότερα έσοδα προκύψουν, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ύφεση

 91. 08/07 19:06

  T+L: Ελληνικά ξενοδοχεία και νησιά στην κορυφή των παγκόσμιων βραβείων World’s Best 2020 - Δείτε τα

 92. 08/07 19:03

  Στ.Αρναουτάκης: Να δοθεί η απαιτούμενη ευελιξία στις Περιφέρειες για να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και δράσεις

 93. 08/07 18:58

  Το επιχειρησιακό πλάνο και οι έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας αποδίδουν

 94. 08/07 17:55

  Γ. Χατζημάρκος: Η φετινή σαιζόν θα κριθεί από την εμπειρία που θα αποκομίσει ο επισκέπτης μας από τις διακοπές του

 95. 08/07 17:43

  Π.Αντωνίου: Εξαιρετικό το νομοσχέδιο για τουριστική ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες

 96. 08/07 15:57

  ΣΕΤΚΕ: Τα καταλύματα κλείνουν ως υγιείς επιχειρήσεις και ανοίγουν ως "κόκκινες"

 97. 08/07 15:37

  M. Κόνσολας: Είναι ώρα για μια Ευρωπαϊκή Νησιωτική Πολιτική

 98. 08/07 13:20

  ΙΑΤΑ: Τι προβληματίζει τους ταξιδιώτες στις πτήσεις

 99. 08/07 13:11

  Σήμα κινδύνου από τον τουρισμό κρουαζιέρας

 100. 08/07 13:09

  Επιστρεπτέα προκαταβολή: Λύση ζητούν οι επιχειρήσεις λόγω παραπλάνησης του συστήματος