Κορωνοϊός: Oι επιπτώσεις στον τουρισμό και σε άλλους κλάδους της γερμανικής οικονομίας

Α Decrease font Enlarge font
Κορωνοϊός: Oι επιπτώσεις στον τουρισμό και σε άλλους κλάδους της γερμανικής οικονομίας

Σοβαρές είναι οι επιπτώσεις στον τουρισμό αλλά και σε άλλους κλάδους της γερμανικής οικονομίας λόγω της εξάπλωσης του Κορωνοϊού.

Αναλυτικά, παρατίθενται κάποια παραδείγματα κλάδων της γερμανικής οικονομίας με σημαντικές επιπτώσεις:  

Τουρισμός

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Ένωση της Γερμανικής Τουριστικής Οικονομίας (Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft) ο κλάδος έχει ήδη πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε σχετικές έρευνες σημειώνεται, ότι πάνω από το 76% των επιχειρήσεων HORECA αναφέρουν μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών τους, ενώ το 90% αντιμετωπίζει σημαντικές απώλειες σε νέες συνεργασίες / κρατήσεις. Μειώσεις στο μεταφορικό τους έργο, της τάξης του 20-35%, έχει ο κλάδος των τουριστικών λεωφορείων, ενώ μέλη του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (Deutscher Reiseverband) παρατηρούν πτώση του κύκλου εργασιών τους, η οποία ανέρχεται έως και 75%.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το επόμενο διάστημα θα δοκιμαστούν και οι αντοχές των 5 μεγαλύτερων τουριστικών πρακτορείων στη Γερμανία, με σημαντική δραστηριότητα και στην ελληνική τουριστική αγορά. To έτος 2018, οι πέντε  μεγαλύτεροι (μερίδιο αγοράς) Γερμανοί τουριστικοί πράκτορες είναι οι: TUI (17,8%), DER Touristik (8,3%), FTI Gruppe (7%), Aida Cruises (4,5%) και Alltours (3,5%).

Κατασκευαστικός κλάδος

Σύμφωνα με την Κεντρική Ένωση Γερμανικών Επιχειρήσεων Κατασκευαστικού Κλάδου (Zentralverband Deutsches Baugewerbe), είναι ακόμα δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια ο βαθμός στον οποίο η πανδημία θα επηρεάσει αρνητικά τον κατασκευαστικό κλάδο στη Γερμανία. Παρά τις θετικές προβλέψεις για το 2020 λόγω της αύξησης των οικοδομικών αδειών το έτος 2019 κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο (ένας πρώτος δείκτης για την κατασκευαστική βιομηχανία), η τρέχουσα πανδημία έχει παγώσει τα νέα κατασκευαστικά έργα που αφορούν σε κατοικίες, εμπορικές χρήσεις και δημόσια έργα.

Σε πρώτη γραμμή οι κίνδυνοι αφορούν στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού κυρίως λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Περίπου 10.000 εργαζόμενοι, απαραίτητοι για την ομαλή εκτέλεση προγραμματισμένων έργων στον κατασκευαστικό κλάδο για το τρέχον έτος δεν μπορούν να εισέλθουν στη Γερμανία. Παράλληλα, λόγω μιας ενδεχόμενης παρατεταμένης απουσίας των δημοσίων υπαλλήλων στα γερμανικά Γραφεία Δόμησης, θα ανασταλεί πληθώρα διαγωνισμών ανάληψης δημοσίων έργων. Επίσης ο κλάδος είναι αντιμέτωπος με τη διακοπή της ομαλής τροφοδοσίας πρώτων υλών, Η/Μ εξοπλισμού κ.λπ., λόγω του μερικού κλεισίματος πολλών παραγωγικών μονάδων.

Επιπρόσθετα, η αναμενόμενη μείωση του γερμανικού ΑΕΠ / εισοδήματος και η απειλή της ανεργίας θα μειώσει τις καταναλωτικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για εργασίες ανακαινίσεων / ανακατασκευών. Άλλωστε, σύμφωνα με στοιχεία της γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, υφίσταται σε πολύ μεγάλο βαθμό συσχέτιση (σχεδόν ταυτόσημη πορεία τα τελευταία χρόνια) μεταξύ των επενδύσεων στον κατασκευαστικό κλάδο / όγκου των κατασκευών και του ΑΕΠ.

Τέλος, η κρίση στον κατασκευαστικό κλάδο θα συμπαρασύρει και τα γραφεία των μηχανικών, οι οποίοι ασχολούνται με την εκπόνηση των σχετικών μελετών.

Κλάδος ακινήτων

Η εγχώρια αγορά ακινήτων έχει ήδη μπει σε τροχιά επιβράδυνσης, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας  στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Σύμφωνα με έρευνα (διάστημα: 19- 23.3.2020) της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ανεξάρτητων Εταιρειών Ακινήτων και Κατοικιών BFW (Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen), τα 1.600 μέλη της οποίας "ελέγχουν" περί το 50% της εγχώριας αγοράς κατοικίας και 30% των εμπορικών ακινήτων, 85% των μελών διαπιστώνουν ήδη επιβράδυνση στα οικονομικά τους μεγέθη ενώ 53% αυτών καταγράφει ήδη υποχώρηση της ζήτησης ακινήτων, ειδικά για αγορά ίδιας κατοικίας. Μάλιστα, 12% των μελών της BFW αντιμετωπίζουν ήδη πρόβλημα επιβίωσης, καθώς περί του 33% των ενοικιαστών τους έχει υποβάλει αίτημα αναβολής (αδυναμίας) καταβολής ενοικίου.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Όμιλος Scout24, ιδιοκτήτης της εταιρείας ImmoScout24, της μεγαλύτερης μηχανής εύρεσης και διαμεσολάβησης ακινήτων στη Γερμανία (>20 εκατ. επισκέπτες ετησίως) και παρουσία σε 18 ακόμη χώρες, ανακοίνωσε στις 25.3 ότι, βάσει νεότερων εξελίξεων λόγω της πανδημίας, αναθεωρεί επί τα χείρω την πρόβλεψη ανάπτυξης 6%-8% της εγχώριας αγοράς ακινήτων για το τρέχον έτος. Ωστόσο, η ηγεσία του Ομίλου ευελπιστεί σε άμεση και ταχεία ανάκαμψη του κλάδου, λόγω της προϋπάρχουσας θετικής δυναμικής και των ευκαιριών που θα δημιουργηθούν λόγω της κρίσης.

Σημειώνεται ότι με πρόσφατο νομοσχέδιό της, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θεσπίζει την προστασία όσων ενοικιαστών αδυνατούν να ανταποκριθούν στις μηνιαίες υποχρεώσεις τους, λόγω της πανδημίας, επιτρέποντας την αναβολή καταβολής ενοικίου από 1 Απριλίου έως και 30 Ιουνίου, με δυνατότητα παράτασης του μέτρου έως 30 Σεπτεμβρίου, αν κριθεί απαραίτητο λόγω των συνθηκών. Η υποχρέωση εκ των υστέρων καταβολής των υπερήμερων ενοικίων, εκ μέρους του ενοικιαστή, μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης, παραμένει εν ισχύ. Οι ενώσεις ιδιοκτητών ακινήτων υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι το μέτρο πλήττει βαριά τους μικροϊδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο οδηγούνται σε οικονομική καταστροφή.

Ο κλάδος τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Όπως όλοι οι υπόλοιποι τομείς της οικονομίας, έτσι και ο κλάδος τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (IT/ICT) έχει πληγεί από την πανδημία. Δεδομένου, μάλιστα του διεθνοποιημένου χαρακτήρα και της υψηλής δικτύωσης του τομέα αυτού, οι επιπτώσεις της κρίσης είναι εγγενώς παγκόσμιες.

Σε έρευνα που διεξήγαγε, μεταξύ των μελών της ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου, η γερμανική Ομοσπονδιακή Ένωση Εταιρειών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Νέων Μέσων Bitkom (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medie) 25% των ερωτηθέντων εταιριών-μελών της ανέμενε σημαντική υποχώρηση παραγγελιών/εσόδων, ενώ περί το 50% προέβλεψε επιβράδυνση της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα το τρέχον έτος.

Η διατάραξη της παραγωγής ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Κίνα, ειδικώς στις βαριά πληγείσες από την πανδημία επαρχίες Hubei, Henan, Hunan κ.ά. στην ΚΑ Κίνα, όπου έχουν την έδρα τους μεγάλες μονάδες παραγωγής/συναρμολόγησης αισθητήρων, οθονών αφής, δίσκοι αποθήκευσης κλπ., δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια αγορά κινητών, ταμπλετών και Η/Υ. Διατηρώντας στενές διασυνδέσεις με πελάτες στην Ασία και μέσες μηνιαίες εισαγωγές ηλεκτρονικού εξοπλισμού της τάξεως των 2 δισ. ευρώ από την Κίνα, οι γερμανικές επιχειρήσεις πλήττονται αναπόδραστα από το lock down και την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Άπω Ανατολή. Ταυτόχρονα, η ακύρωση σημαντικών Διεθνών Εκθέσεων και συνεδρίων του κλάδου, αλλά και η αναστολή όλων των διεθνών ταξιδιών, επιτείνουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στον κλάδο IT/ICT. Σοβαρός αντίκτυπος αναμένεται επίσης και στην επέκταση του δικτύου ταχύτατης σύνδεσης κινητών συσκευών και μεταφοράς δεδομένων 5G παγκοσμίως, λόγω των καθυστερήσεων που καταγράφονται στην Κίνα, ηγέτιδα των εξελίξεων στη νέα τεχνολογία.

Ωστόσο, η τρέχουσα πανδημία έχει και τους "κερδισμένους" της: οι εταιρείες ηλεκτρονικών και διαδικτυακών παιχνιδιών, κινητών εφαρμογών διασκέδασης, αλλά και ηλεκτρονικές πλατφόρμες αγορών (πχ. online super market, παραγγελία φαγητού κλπ.), για παράδειγμα, καταγράφουν σημαντικά κέρδη, λόγω των γενικευμένων περιορισμών στην κυκλοφορία.

Τρόφιμα – Ποτά / Γαστρονομία

Σύμφωνα με την κα. Julia Klöckner, Ομοσπονδιακή Υπουργός Τροφίμων και Αγροτικών Προϊόντων, η γερμανική αγορά δεν αντιμετωπίζει προβλήματα όσον αφορά την επάρκεια σε συσκευασμένα τρόφιμα και αγροδιατροφικά προϊόντα, ωστόσο λόγω των μέτρων για την επιβράδυνση της εξάπλωσης της πανδημίας, έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στην ομαλή τροφοδοσία / logistics των καταστημάτων. Οι γερμανοί καταναλωτές προέβησαν σε μαζικές αγορές, οδηγώντας σε μεγάλες αυξήσεις του κύκλο εργασιών των υπεραγορών τροφίμων. Ειδικότερα στην περιοχή του Βερολίνου/ Βρανδεμβούργου η ζήτηση αυξήθηκε κατά 30-40% σε κονσερβοποιημένα τρόφιμα, ρύζι και ζυμαρικά, υψηλής παστερίωσης γαλακτοκομικά προϊόντα, βρώσιμα έλαια, αλεύρια και ζάχαρη.

Αναφορικά με τον κλάδο της εστίασης / γαστρονομίας, η κατάσταση είναι πραγματικά εξαιρετικά δραματική. Το υποχρεωτικό και παρατεταμένο κλείσιμο των καταστημάτων θα είναι για πολλούς επιχειρηματίες του κλάδου, ιδίως για αυτούς που ήδη αντιμετωπίζουν μικρής έκτασης οικονομικά προβλήματα, η αιτία διακοπής των εργασιών τους. Όπως αναφέρουν, οι παρεχόμενες υπηρεσίες των επιχειρήσεων τους δεν μπορούν να αντισταθμιστούν αργότερα (ένα γεύμα που ακυρώνεται τώρα δεν θα επαναληφθεί δύο φορές στο μέλλον). Εφόσον, όπως τώρα, δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις σταθερές δαπάνες των επιχειρήσεων τους, και χωρίς σημαντική βοήθεια από το Κράτος, το κλείσιμο των καταστημάτων τους είναι μέχρι το καλοκαίρι μονόδρομος.

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 03/06 17:07

  Tornos News Live: Την Πέμπτη 4 Ιουνίου ζωντανά 6:00 μ.μ. συζήτηση με τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη για το παρόν και το μέλλον του αθηναϊκού τουρισμού

 2. 03/06 16:41

  H Aegean διαμορφώνει εκ νέου το θερινό πρόγραμμα πτήσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό

 3. 03/06 16:11

  Γερμανία: Άρση της ταξιδιωτικής προειδοποίησης για 31 χώρες- εκτός παραμένει η Τουρκία

 4. 03/06 16:02

  Προσωρινή απαγόρευση πτήσεων από και προς Κατάρ

 5. 03/06 15:54

  Π.Αντωνίου: Χρηματοδοτικά μέσα για τα ξενοδοχεία του Β.Αιγαίου, συμβατά με τις ιδιαιτερότητες της περιφέρειας

 6. 03/06 15:01

  Κύπρος: Επανεκκίνηση της διεθνούς αεροπορικής κίνησης από 9 Ιουνίου - Ποιά είναι τα πρωτόκολλα

 7. 03/06 14:46

  Χάρης Θεοχάρης: Δεν κάνουμε πίσω στο άνοιγμα, αλλά δεν κάνουμε πίσω και στην ασφάλεια

 8. 03/06 14:33

  Πως η εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων μπορεί να γίνει μια ευχάριστη έκπληξη για τον πελάτη σας

 9. 03/06 14:31

  Ανανεώνεται η ψηφιακή τουριστική πύλη της Σερίφου

 10. 03/06 14:23

  Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.: Διευκρίνιση Θεοχάρη για τις πισίνες στα καταλύματα

 11. 03/06 14:16

  Tήνος: Προσπάθειες για επέκταση της σεζόν

 12. 03/06 14:13

  Ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες επανεκκινούν τις επόμενες ημέρες

 13. 03/06 14:09

  "Για μια θέση στον ήλιο" - Εντείνεται φέτος λόγω κορωνοϊού ο "πόλεμος της πετσέτας"

 14. 03/06 12:51

  Πώς θα επανέλθει το All inclusive στα ξενοδοχεία μετά την πανδημία

 15. 03/06 12:44

  Το μέλλον των πόλεων μετά τον κορωνοϊό

 16. 03/06 12:40

  Βενετία: το τέλος του μαζικού τουρισμού;

 17. 03/06 12:26

  Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2020

 18. 03/06 12:17

  Στοπ σε μεγάλη επένδυση γαλλο-βελγικού fund για ανέγερση 10όροφου ξενοδοχείου στην οδό Πατησίων

 19. 03/06 12:03

  Γιώργος Βερνίκος: «Βρισκόμαστε μπροστά σε νέες προκλήσεις»

 20. 03/06 11:56

  Κορωνοϊός: Οδηγίες του ΕΟΔΥ για τους γιατρούς στα τουριστικά καταλύματα

 21. 03/06 11:21

  Ο υπουργός Τουρισμού στο SkyNews | Οι πτήσεις θα ανοίγουν με βάση τη λίστα των αεροδρομίων της EASA

 22. 03/06 11:08

  Δυναμικό restart της Forum AE

 23. 03/06 10:19

  Τουρισμός: Ανοίγουν τα σύνορα για τα ταξίδια των Γερμανών- στις 15 Ιουνίου για Αθήνα και Θεσσαλονίκη

 24. 03/06 10:12

  12 κρούσματα κορωνοϊού στην πτήση από Ντόχα- Αναστέλλονται οι πτήσεις από Κατάρ

 25. 03/06 10:08

  Ξεκινά το online Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

 26. 03/06 10:01

  Αρχίζει την Τετάρτη 3 Ιουνίου η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

 27. 03/06 09:59

  Οι δύο γαλαζοπράσινες παραλίες στο Αγκίστρι που πρέπει να κολυμπήσεις

 28. 03/06 09:58

  Skyscanner: Η Κρήτη ανάμεσα στους καλύτερους προορισμούς παγκοσμίως για διακοπές τον Οκτώβριο

 29. 03/06 09:57

  Ιαπωνία: Ημερήσια επιδότηση για εσωτερικό τουρισμό

 30. 03/06 09:56

  Δήμος Δελφών: Μείωση των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έως 30 Νοεμβρίου

 31. 03/06 09:54

  Οι δραστηριότητες και ο νέος τιμοκατάλογος του Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου

 32. 03/06 09:51

  Κατά των αιολικών πάρκων στην Τήνο ο Δήμος Αμοργού

 33. 03/06 09:41

  Το ελληνικό νησί με τις 72 παραλίες χωρίς ξαπλώστρες

 34. 03/06 09:36

  Σίφνος: Η "συνταγή" επανεκκίνησης

 35. 03/06 09:32

  Τουρισμός: Ποιοι φορείς παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης στα υγειονομικά πρωτόκολλα

 36. 03/06 09:25

  HO.RE.CA. Restart: Συσκευή αποστείρωσης για την υγειονομική ασφάλεια ξενοδοχείων, εστιατορίων, νοσοκομείων και άλλων εγκαταστάσεων

 37. 02/06 17:10

  Η Ιταλία ανοίγει τα σύνορα αύριο 3 Ιουνίου για τους Ευρωπαίους- και για τους Βρετανούς!

 38. 02/06 16:47

  Tornos News Live: Την Τετάρτη 3 Ιουνίου ζωντανά 4:00 μ.μ. συζήτηση για τη θέση της ελληνικής μπύρας στην επανεκκίνηση της εστίασης και του τουρισμού

 39. 02/06 16:38

  Γερμανία: Προς άρση της ταξιδιωτικής προειδοποίησης αύριο 3 Ιουνίου

 40. 02/06 15:06

  ΕΤΟΑ/ Τουρισμός: Κύμα ζήτησης για ταξίδια στην Ευρώπη

 41. 02/06 14:38

  Κοινωνικός & Ιαματικός Τουρισμός 2020: Πρόσκληση συμμετοχής των καταλυμάτων

 42. 02/06 14:32

  Αυτοί είναι οι κανόνες στις οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες - Τι λέει η νέα ΚΥΑ

 43. 02/06 14:28

  Απαγόρευση κυκλοφορίας ατομικών σκαφών - θαλάσσιων μοτοποδηλάτων

 44. 02/06 14:17

  Επαναλειτουργεί στις 9 Ιουνίου το Holiday Inn Athens - κλειστά τον Ιούλιο τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της οικογένειας Μουσαμά

 45. 02/06 13:53

  Έρευνα: 2 στους 3 πολίτες μεγάλων αγορών για την Ελλάδα δηλώνουν πρόθυμοι για διεθνή ταξίδια

 46. 02/06 13:46

  Ανοιχτό το ξενοδοχείο Wellness Santa Resort

 47. 02/06 13:35

  Ανακατανομή αξιωμάτων στο Δ.Σ.της Ομοσπονδίας Καταλυμάτων "Ο Αριστοτέλης"

 48. 02/06 12:57

  ΣΕΤΚΕ: Σε νέες περιπέτειες τα μικρά τουριστικά καταλύματα με το νέο νόμο του υπουργείου Τουρισμού

 49. 02/06 12:49

  Επαναλειτουργεί το ξενοδοχείο Volcano View

 50. 02/06 12:31

  COSMOTE Fiber: Τις 180.000 έφτασαν οι γραμμές Fiber To The Home σε όλη την Ελλάδα

 51. 02/06 12:19

  Ellinair: Ξεκινούν 2 συνδέσεις από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα και Ηράκλειο

 52. 02/06 12:18

  Volotea και Wizz Air: Νέα δρομολόγια για Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα και Ζάκυνθο

 53. 02/06 11:56

  Παρέμβαση FedHATTA για διατάξεις του νέου Νόμου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας

 54. 02/06 11:51

  Kορωνοϊός: Kατάρρευση του τουρκικού τουρισμού - Μειώθηκαν 99,3% οι αφίξεις τον Απρίλιο, 51,2% το 4μηνο (πίνακας)

 55. 02/06 11:42

  "Πράσινο φως" για κατεδαφίσεις κτιρίων στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά

 56. 02/06 10:56

  Blue Air: Επανέναρξη των πτήσεων από Αθήνα και Θεσσαλονίκη για Λάρνακα

 57. 02/06 10:24

  Skyscanner: Η Ελλάδα ανάμεσα στους 13 ονειρεμένους προορισμούς του κόσμου

 58. 02/06 10:21

  Iberia: Πτήσεις σε 180 προορισμούς από την 1η Ιουλίου

 59. 02/06 10:20

  Αίγυπτος: Αναβολή οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος για τα ξενοδοχεία έως τον Οκτώβριο

 60. 02/06 10:14

  Σιγκαπούρη: Kωδικός "ασφαλές έθνος"

 61. 02/06 10:04

  Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων ΚΥΚΛΟΣ: Διαμαρτυρία γιατί τα ενοικιαζόμενα δωμάτια παραμένουν κλειστά

 62. 02/06 09:48

  Η μαγευτική παραλία και το νησάκι που πας κολυμπώντας στην Αττική

 63. 02/06 09:46

  Πέντε ελληνικές εξωτικές παραλίες που δε χρειάζεσαι πλοίο για να πας

 64. 01/06 18:40

  Τοrnos News Webinars: Tην Τρίτη ζωντανά 4:00 μ.μ. συζήτηση για την προσαρμογή των digital marketing ενεργειών των ξενοδοχείων στα νέα δεδομένα

 65. 01/06 18:37

  Το Εποπτικό Συμβούλιο της Lufthansa εγκρίνει το πακέτο διάσωσης

 66. 01/06 17:10

  ΞΕΕ: Πλατφόρμα εξειδίκευσης για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των ξενοδοχείων

 67. 01/06 17:02

  ΥΠΑ: Παρατείνεται και τον Ιούνιο η προληπτική καραντίνα των ταξιδιωτών από χώρες με υψηλό κίνδυνο

 68. 01/06 15:39

  Ο Ναδάλ καλεί τους διεθνείς ταξιδιώτες να επισκεφθούν τη Μαγιόρκα (video)

 69. 01/06 15:16

  Ρώμη: Να δεχθεί η Ελλάδα φέτος Ιταλούς τουρίστες

 70. 01/06 14:58

  Κρήτη: Πρόγραμμα πιστοποίησης και κατάρτισης των εργαζομένων στον τουρισμό

 71. 01/06 13:35

  Accor: Παγκόσμια καμπάνια για να ενισχύσει την επιθυμία για ταξίδια

 72. 01/06 13:32

  Η Πάρος προβάλλεται στην Αυστριακή αγορά

 73. 01/06 13:18

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών: Οι ξεναγοί πρέπει να στηριχθούν για να επιβιώσουν

 74. 01/06 13:03

  Η Selected Hideaways ανοίγει τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία της

 75. 01/06 12:48

  Λουτράκι: Ψηφιακό Παρατηρητήριο Τουρισμού για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας

 76. 01/06 12:47

  Ισπανικός τουρισμός: Ανοίγει στις 16 Ιουνίου πιλοτικά με τις Βαλεαρίδες Νήσους και τα Κανάρια

 77. 01/06 12:30

  Lufthansa: "Πράσινο φως" από την ΕΕ για το πακέτο διάσωσης – Απαίτηση για παραχώρηση σλοτ

 78. 01/06 11:55

  Έρευνα TUI: Η Ελλάδα δεύτερος πιο δημοφιλής προορισμός των Βρετανών μετά το lockdown

 79. 01/06 11:43

  Δράσεις για την τουριστική προώθηση της Πρέβεζας

 80. 01/06 11:15

  Ποια είναι η παραδεισένια παραλία Σκαλάκια στην Αττική

 81. 01/06 11:12

  Πέντε ελληνικά νησιά για οικονομικές διακοπές φέτος το καλοκαίρι

 82. 01/06 10:41

  Covid-19: Τι σχέση έχει το social distancing με τη business class και την περιφερειακή ανάπτυξη;

 83. 01/06 10:33

  Πότε ανοίγουν τα ξενοδοχεία του ομίλου Electra Hotels & Resorts

 84. 01/06 10:26

  Άλλη μια απόφαση για τη μεγάλη τουριστική επένδυση στην Κασσιώπη της Κέρκυρας

 85. 01/06 10:24

  Περιφέρεια Ν.Αιγαίου: Συζήτηση για μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 4 ξενοδοχείων σε Κω και ένα στη Νάξο

 86. 01/06 10:22

  Το πλήγμα της πανδημίας στη γερμανική αγορά εργασίας και οι εκτιμήσεις για ανάκαμψη από το 2021

 87. 01/06 10:20

  Διευκρινίσεις για την είσοδο Ελλήνων επιχειρηματιών στη Βόρεια Μακεδονία

 88. 01/06 10:13

  Σχέδιο διάσωσης της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας - οικολογικό επίδομα για αγορά "καθαρών" οχημάτων

 89. 31/05 14:22

  DER Touristik: Δωρεάν διαμονή στα παιδιά της οικογένειας στα ξενοδοχεία Iberostar

 90. 31/05 13:08

  Αυτή είναι η ΚΥΑ για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών επιχειρήσεων (ΦΕΚ)

 91. 31/05 12:43

  Πώς είναι σήμερα το σπίτι του «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα»

 92. 31/05 12:39

  Η άγνωστη και εξωτική παραλία στην Εύβοια με τη λιμνούλα

 93. 31/05 12:30

  1 στους 3 Γερμανούς σχεδιάζει διακοπές στη χώρα του

 94. 31/05 12:26

  Δανία: Δέχεται τουρίστες με κράτηση 6 διανυκτερεύσεων από συγκεκριμένες χώρες, αλλά όχι στην πρωτεύουσα

 95. 31/05 12:13

  Ρουμανία: Ανοίγουν τα περισσότερα εποχικά ξενοδοχεία της Μαύρης Θάλασσας

 96. 31/05 11:53

  Υπουργείο Εξωτερικών: Διευκρινίσεις για τα τεστ στις αεροπορικές αφίξεις

 97. 30/05 13:11

  Εγκύκλιος: Λήψη μέτρων πρόληψης της νόσου των λεγεωνάριων και στα ξενοδοχεία

 98. 30/05 13:06

  Ελεγκτικό Συνέδριο: Παράνομη η απόκτηση μετοχών της Air France-KLM το 2019 από το ολλανδικό κράτος

 99. 30/05 13:00

  Κορωνοϊός: Δίοδο για τους Βρετανούς τουρίστες αναζητεί η Πορτογαλία

 100. 30/05 12:45

  Λιμένι: Το πανέμορφο πέτρινο χωριό με τα κρυστάλλινα νερά