Κορωνοϊός: Oι επιπτώσεις στον τουρισμό και σε άλλους κλάδους της γερμανικής οικονομίας

Α Decrease font Enlarge font
Κορωνοϊός: Oι επιπτώσεις στον τουρισμό και σε άλλους κλάδους της γερμανικής οικονομίας

Σοβαρές είναι οι επιπτώσεις στον τουρισμό αλλά και σε άλλους κλάδους της γερμανικής οικονομίας λόγω της εξάπλωσης του Κορωνοϊού.

Αναλυτικά, παρατίθενται κάποια παραδείγματα κλάδων της γερμανικής οικονομίας με σημαντικές επιπτώσεις:  

Τουρισμός

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Ένωση της Γερμανικής Τουριστικής Οικονομίας (Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft) ο κλάδος έχει ήδη πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε σχετικές έρευνες σημειώνεται, ότι πάνω από το 76% των επιχειρήσεων HORECA αναφέρουν μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών τους, ενώ το 90% αντιμετωπίζει σημαντικές απώλειες σε νέες συνεργασίες / κρατήσεις. Μειώσεις στο μεταφορικό τους έργο, της τάξης του 20-35%, έχει ο κλάδος των τουριστικών λεωφορείων, ενώ μέλη του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (Deutscher Reiseverband) παρατηρούν πτώση του κύκλου εργασιών τους, η οποία ανέρχεται έως και 75%.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το επόμενο διάστημα θα δοκιμαστούν και οι αντοχές των 5 μεγαλύτερων τουριστικών πρακτορείων στη Γερμανία, με σημαντική δραστηριότητα και στην ελληνική τουριστική αγορά. To έτος 2018, οι πέντε  μεγαλύτεροι (μερίδιο αγοράς) Γερμανοί τουριστικοί πράκτορες είναι οι: TUI (17,8%), DER Touristik (8,3%), FTI Gruppe (7%), Aida Cruises (4,5%) και Alltours (3,5%).

Κατασκευαστικός κλάδος

Σύμφωνα με την Κεντρική Ένωση Γερμανικών Επιχειρήσεων Κατασκευαστικού Κλάδου (Zentralverband Deutsches Baugewerbe), είναι ακόμα δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια ο βαθμός στον οποίο η πανδημία θα επηρεάσει αρνητικά τον κατασκευαστικό κλάδο στη Γερμανία. Παρά τις θετικές προβλέψεις για το 2020 λόγω της αύξησης των οικοδομικών αδειών το έτος 2019 κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο (ένας πρώτος δείκτης για την κατασκευαστική βιομηχανία), η τρέχουσα πανδημία έχει παγώσει τα νέα κατασκευαστικά έργα που αφορούν σε κατοικίες, εμπορικές χρήσεις και δημόσια έργα.

Σε πρώτη γραμμή οι κίνδυνοι αφορούν στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού κυρίως λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Περίπου 10.000 εργαζόμενοι, απαραίτητοι για την ομαλή εκτέλεση προγραμματισμένων έργων στον κατασκευαστικό κλάδο για το τρέχον έτος δεν μπορούν να εισέλθουν στη Γερμανία. Παράλληλα, λόγω μιας ενδεχόμενης παρατεταμένης απουσίας των δημοσίων υπαλλήλων στα γερμανικά Γραφεία Δόμησης, θα ανασταλεί πληθώρα διαγωνισμών ανάληψης δημοσίων έργων. Επίσης ο κλάδος είναι αντιμέτωπος με τη διακοπή της ομαλής τροφοδοσίας πρώτων υλών, Η/Μ εξοπλισμού κ.λπ., λόγω του μερικού κλεισίματος πολλών παραγωγικών μονάδων.

Επιπρόσθετα, η αναμενόμενη μείωση του γερμανικού ΑΕΠ / εισοδήματος και η απειλή της ανεργίας θα μειώσει τις καταναλωτικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για εργασίες ανακαινίσεων / ανακατασκευών. Άλλωστε, σύμφωνα με στοιχεία της γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, υφίσταται σε πολύ μεγάλο βαθμό συσχέτιση (σχεδόν ταυτόσημη πορεία τα τελευταία χρόνια) μεταξύ των επενδύσεων στον κατασκευαστικό κλάδο / όγκου των κατασκευών και του ΑΕΠ.

Τέλος, η κρίση στον κατασκευαστικό κλάδο θα συμπαρασύρει και τα γραφεία των μηχανικών, οι οποίοι ασχολούνται με την εκπόνηση των σχετικών μελετών.

Κλάδος ακινήτων

Η εγχώρια αγορά ακινήτων έχει ήδη μπει σε τροχιά επιβράδυνσης, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας  στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Σύμφωνα με έρευνα (διάστημα: 19- 23.3.2020) της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ανεξάρτητων Εταιρειών Ακινήτων και Κατοικιών BFW (Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen), τα 1.600 μέλη της οποίας "ελέγχουν" περί το 50% της εγχώριας αγοράς κατοικίας και 30% των εμπορικών ακινήτων, 85% των μελών διαπιστώνουν ήδη επιβράδυνση στα οικονομικά τους μεγέθη ενώ 53% αυτών καταγράφει ήδη υποχώρηση της ζήτησης ακινήτων, ειδικά για αγορά ίδιας κατοικίας. Μάλιστα, 12% των μελών της BFW αντιμετωπίζουν ήδη πρόβλημα επιβίωσης, καθώς περί του 33% των ενοικιαστών τους έχει υποβάλει αίτημα αναβολής (αδυναμίας) καταβολής ενοικίου.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Όμιλος Scout24, ιδιοκτήτης της εταιρείας ImmoScout24, της μεγαλύτερης μηχανής εύρεσης και διαμεσολάβησης ακινήτων στη Γερμανία (>20 εκατ. επισκέπτες ετησίως) και παρουσία σε 18 ακόμη χώρες, ανακοίνωσε στις 25.3 ότι, βάσει νεότερων εξελίξεων λόγω της πανδημίας, αναθεωρεί επί τα χείρω την πρόβλεψη ανάπτυξης 6%-8% της εγχώριας αγοράς ακινήτων για το τρέχον έτος. Ωστόσο, η ηγεσία του Ομίλου ευελπιστεί σε άμεση και ταχεία ανάκαμψη του κλάδου, λόγω της προϋπάρχουσας θετικής δυναμικής και των ευκαιριών που θα δημιουργηθούν λόγω της κρίσης.

Σημειώνεται ότι με πρόσφατο νομοσχέδιό της, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θεσπίζει την προστασία όσων ενοικιαστών αδυνατούν να ανταποκριθούν στις μηνιαίες υποχρεώσεις τους, λόγω της πανδημίας, επιτρέποντας την αναβολή καταβολής ενοικίου από 1 Απριλίου έως και 30 Ιουνίου, με δυνατότητα παράτασης του μέτρου έως 30 Σεπτεμβρίου, αν κριθεί απαραίτητο λόγω των συνθηκών. Η υποχρέωση εκ των υστέρων καταβολής των υπερήμερων ενοικίων, εκ μέρους του ενοικιαστή, μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης, παραμένει εν ισχύ. Οι ενώσεις ιδιοκτητών ακινήτων υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι το μέτρο πλήττει βαριά τους μικροϊδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο οδηγούνται σε οικονομική καταστροφή.

Ο κλάδος τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Όπως όλοι οι υπόλοιποι τομείς της οικονομίας, έτσι και ο κλάδος τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (IT/ICT) έχει πληγεί από την πανδημία. Δεδομένου, μάλιστα του διεθνοποιημένου χαρακτήρα και της υψηλής δικτύωσης του τομέα αυτού, οι επιπτώσεις της κρίσης είναι εγγενώς παγκόσμιες.

Σε έρευνα που διεξήγαγε, μεταξύ των μελών της ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου, η γερμανική Ομοσπονδιακή Ένωση Εταιρειών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Νέων Μέσων Bitkom (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medie) 25% των ερωτηθέντων εταιριών-μελών της ανέμενε σημαντική υποχώρηση παραγγελιών/εσόδων, ενώ περί το 50% προέβλεψε επιβράδυνση της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα το τρέχον έτος.

Η διατάραξη της παραγωγής ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Κίνα, ειδικώς στις βαριά πληγείσες από την πανδημία επαρχίες Hubei, Henan, Hunan κ.ά. στην ΚΑ Κίνα, όπου έχουν την έδρα τους μεγάλες μονάδες παραγωγής/συναρμολόγησης αισθητήρων, οθονών αφής, δίσκοι αποθήκευσης κλπ., δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια αγορά κινητών, ταμπλετών και Η/Υ. Διατηρώντας στενές διασυνδέσεις με πελάτες στην Ασία και μέσες μηνιαίες εισαγωγές ηλεκτρονικού εξοπλισμού της τάξεως των 2 δισ. ευρώ από την Κίνα, οι γερμανικές επιχειρήσεις πλήττονται αναπόδραστα από το lock down και την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Άπω Ανατολή. Ταυτόχρονα, η ακύρωση σημαντικών Διεθνών Εκθέσεων και συνεδρίων του κλάδου, αλλά και η αναστολή όλων των διεθνών ταξιδιών, επιτείνουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στον κλάδο IT/ICT. Σοβαρός αντίκτυπος αναμένεται επίσης και στην επέκταση του δικτύου ταχύτατης σύνδεσης κινητών συσκευών και μεταφοράς δεδομένων 5G παγκοσμίως, λόγω των καθυστερήσεων που καταγράφονται στην Κίνα, ηγέτιδα των εξελίξεων στη νέα τεχνολογία.

Ωστόσο, η τρέχουσα πανδημία έχει και τους "κερδισμένους" της: οι εταιρείες ηλεκτρονικών και διαδικτυακών παιχνιδιών, κινητών εφαρμογών διασκέδασης, αλλά και ηλεκτρονικές πλατφόρμες αγορών (πχ. online super market, παραγγελία φαγητού κλπ.), για παράδειγμα, καταγράφουν σημαντικά κέρδη, λόγω των γενικευμένων περιορισμών στην κυκλοφορία.

Τρόφιμα – Ποτά / Γαστρονομία

Σύμφωνα με την κα. Julia Klöckner, Ομοσπονδιακή Υπουργός Τροφίμων και Αγροτικών Προϊόντων, η γερμανική αγορά δεν αντιμετωπίζει προβλήματα όσον αφορά την επάρκεια σε συσκευασμένα τρόφιμα και αγροδιατροφικά προϊόντα, ωστόσο λόγω των μέτρων για την επιβράδυνση της εξάπλωσης της πανδημίας, έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στην ομαλή τροφοδοσία / logistics των καταστημάτων. Οι γερμανοί καταναλωτές προέβησαν σε μαζικές αγορές, οδηγώντας σε μεγάλες αυξήσεις του κύκλο εργασιών των υπεραγορών τροφίμων. Ειδικότερα στην περιοχή του Βερολίνου/ Βρανδεμβούργου η ζήτηση αυξήθηκε κατά 30-40% σε κονσερβοποιημένα τρόφιμα, ρύζι και ζυμαρικά, υψηλής παστερίωσης γαλακτοκομικά προϊόντα, βρώσιμα έλαια, αλεύρια και ζάχαρη.

Αναφορικά με τον κλάδο της εστίασης / γαστρονομίας, η κατάσταση είναι πραγματικά εξαιρετικά δραματική. Το υποχρεωτικό και παρατεταμένο κλείσιμο των καταστημάτων θα είναι για πολλούς επιχειρηματίες του κλάδου, ιδίως για αυτούς που ήδη αντιμετωπίζουν μικρής έκτασης οικονομικά προβλήματα, η αιτία διακοπής των εργασιών τους. Όπως αναφέρουν, οι παρεχόμενες υπηρεσίες των επιχειρήσεων τους δεν μπορούν να αντισταθμιστούν αργότερα (ένα γεύμα που ακυρώνεται τώρα δεν θα επαναληφθεί δύο φορές στο μέλλον). Εφόσον, όπως τώρα, δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις σταθερές δαπάνες των επιχειρήσεων τους, και χωρίς σημαντική βοήθεια από το Κράτος, το κλείσιμο των καταστημάτων τους είναι μέχρι το καλοκαίρι μονόδρομος.

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 25/01 15:08

  Ryanair: Απέσυρε διαφημιστική καμπάνια λόγω καταγγελιών για παραπλάνηση

 2. 25/01 14:02

  Nέα δεδομένα στην ταξιδιωτική βιομηχανία φέρνουν οι μεταλλάξεις του κορωνοϊού - Κλείνει το αεροδρόμιο του Ισραήλ

 3. 25/01 13:15

  Γερμανία: Απαισιόδοξοι οι καταναλωτές για την άρση των περιοριστικών μέτρων στα ταξίδια μέχρι το Πάσχα

 4. 25/01 13:13

  Επιτάχυνση της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ψηφιακής μετάβασης το 2021

 5. 25/01 13:03

  Αποκάλυψη ναόσχημου μνημείου στην Παιανία

 6. 25/01 12:56

  Οι Γερμανικές αεροπορικές εταιρίες δεν θα δέχονται επιβάτες με υφασμάτινες μάσκες στις πτήσεις

 7. 25/01 12:40

  Από 28 Ιανουαρίου η δήλωση των ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας για την αποζημίωση αδείας των εργαζομένων

 8. 25/01 12:15

  Βρετανία: Πιέσεις για ξενοδοχεία καραντίνας – Γιατί «κινδυνεύουν» οι καλοκαιρινές διακοπές των Βρετανών

 9. 25/01 11:49

  Το ελληνικό χωριό που νομίζεις ότι ακουμπά στον ουρανό

 10. 25/01 11:48

  Ο Αιγυπτιακός Φάρος στην Ελλάδα που είναι από τους παλαιότερους στον κόσμο

 11. 25/01 11:45

  Tripadvisor: Οι 5 μεγαλύτερες ταξιδιωτικές τάσεις που θα επικρατήσουν το 2021 - Πώς θα συμπεριφερθούν οι ταξιδιώτες

 12. 25/01 11:20

  Πώς το Μονακό προετοιμάζεται για να «αναστήσει» τον κλάδο MICE

 13. 25/01 10:46

  American Airlines: Καθημερινές πτήσεις προς Αθήνα από Ν.Υόρκη το καλοκαίρι

 14. 25/01 10:28

  Τ.Ο. Πελοποννήσου: Έντονη διαμαρτυρία για τη δημιουργία Αιολικού Πάρκου στο Μαίναλο

 15. 25/01 10:21

  Εποχή ηλεκτροκίνησης στην Αθήνα - Σε ποιες οδούς χωροθετούνται 25 θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

 16. 25/01 10:20

  Τυνησία: Ομοιόμορφοι κανόνες για όλους τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από την προέλευσή τους

 17. 25/01 10:18

  Οι προοπτικές ανάκαμψης της αμερικανικής οικονομίας

 18. 25/01 10:12

  Ξεκλειδώνοντας τον κόσμο: Η Σρι Λάνκα ανοίγει τα σύνορα

 19. 25/01 10:10

  Ο ψηφιακός ξεναγός της Βόρειας Μακεδονίας

 20. 25/01 10:06

  ΥΠΑ: Συνεχίζονται οι περιορισμοί στις αεροπορικές μετακινήσεις εσωτερικού

 21. 24/01 09:19

  Τι είναι το συνθετικό κρέας και ποιες χώρες ερίζουν για να μπει στη ζωή μας

 22. 24/01 09:17

  Η πανδημία αλλάζει τις διατροφικές συνήθειες -Τα 10 πιο δημοφιλή superfoods, που θα κυριαρχήσουν το 2021

 23. 24/01 08:14

  Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου στο Πήλιο

 24. 23/01 13:08

  Τo Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε διεθνή διαδικτυακή συνάντηση

 25. 23/01 13:05

  Tο εντυπωσιακό Ρολόι της Δράμας που όταν το βλέπεις από ψηλά σε αφήνει άφωνο

 26. 23/01 13:00

  Πού βρίσκεται ο μαγευτικός «δρόμος της αγάπης» στην Ελλάδα

 27. 23/01 12:53

  Δανία: Διακοπή πτήσεων από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

 28. 23/01 12:51

  Η Γαλλία απαιτεί αρνητικό τεστ κορωνοϊού από ταξιδιώτες της ΕΕ

 29. 22/01 23:25

  Ο Επίτιμος Πρόεδρος της MSC Cruises αναλαμβάνει Πρόεδρος της CLIA

 30. 22/01 14:03

  Ισπανία: Πιέσεις για ταχύτερους εμβολιασμούς – Προειδοποίηση των t.o’s οτι θα στείλουν τους τουρίστες στην Ελλάδα

 31. 22/01 12:28

  ΥΠΑ: Χωρίς όριο ταξιδιωτών οι αφίξεις από το Ισραήλ - Παράταση της 7ήμερης καραντίνας στις διεθνείς αφίξεις

 32. 22/01 11:57

  Έρχεται κύμα πτωχεύσεων στην τουριστική αγορά της Γερμανίας

 33. 22/01 10:44

  Σύνοδος Κορυφής: Αποφυγή των μη απαραίτητων ταξιδιών, ερωτηματικά για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

 34. 21/01 14:50

  Οι πρώτες χώρες που ακυρώνουν την καραντίνα για τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες

 35. 21/01 13:37

  Λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας για τα ταξίδια το πιστοποιητικό εμβολιασμού

 36. 21/01 12:07

  Έχει επηρεάσει η πανδημία την επιθυμία των Αμερικανών και Βρετανών για ταξίδια;

 37. 21/01 10:10

  Πρόεδρος ΠΟΞ για τουρισμό | Το μόνο που έχουμε σήμερα είναι… η εικόνα του Χριστού και της Παναγίας

 38. 19/01 11:33

  Έρευνα | Η ασφάλεια πιο σημαντικό κριτήριο από την τιμή στις διακοπές

 39. 19/01 01:54

  Ζητείται εμβόλιο κατά της αυτοκαταστροφής

 40. 18/01 13:10

  Κανένα εμπόδιο στα ταξίδια για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί

 41. 18/01 12:41

  Έρευνα ΙΤΕΠ: Επειγόντως ενίσχυση της ρευστότητας των ξενοδοχείων - 78% κάτω ο τζίρος το 2020

 42. 18/01 12:28

  Το κράτος θα πληρώνει όσο χρειαστεί

 43. 18/01 10:49

  Αισιόδοξα νέα από την πορεία των εμβολιασμών στο Ισραήλ

 44. 15/01 23:02

  Tornos News Webcast | Νέα σελίδα στον ελληνικό τουρισμό με τη θεσμοθέτηση των DMMO

 45. 15/01 12:16

  Απαραίτητες οι διακοπές το 2021 για έναν στους δύο Γερμανούς - Με ποια κριτήρια θα κάνουν κρατήσεις

 46. 15/01 10:05

  Ένα υπέροχο και δύσκολο ταξίδι- Ανοιχτή επιστολή του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. στα Μέλη και στους Φορείς

 47. 14/01 16:10

  WTTC: Κανόνες για την καλή ψυχική υγεία των εργαζομένων στην πορεία προς την τουριστική ανάκαμψη

 48. 14/01 10:34

  Δεν θα είναι προϋπόθεση το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τα ταξίδια στη χώρα μας

 49. 13/01 15:36

  HolidayCheck Special Award 2021 | Τα 10 δημοφιλέστερα ελληνικά ξενοδοχεία στη γερμανόφωνη τουριστική αγορά

 50. 13/01 12:29

  Εμβληματικής σημασίας η τουριστική επένδυση στον Σκορπιό

 51. 13/01 12:17

  Ένα υγειονομικό "διαβατήριο" λύνει τα χέρια όλων

 52. 12/01 22:34

  Υπ. Τουρισμού: Τι ισχύει για τα ξενοδοχεία, εστιατόρια, τουριστικά λεωφορεία, σκάφη αναψυχής & πτήσεις τον Ιανουάριο

 53. 12/01 20:43

  Είμαι αισιόδοξος για τον τουρισμό φέτος

 54. 12/01 12:39

  Έρευνα Hotels.com | Αυθορμητισμός και πολυτέλεια οι κορυφαίες τάσεις στα ταξίδια το 2021

 55. 12/01 11:10

  Το 60% των Γερμανών επιθυμεί ταξίδια στο εξωτερικό το 2021 – Τι επηρεάζει την επιλογή διακοπών

 56. 11/01 16:50

  Καλούμε το Ην. Βασίλειο να άρει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς στα τέλη Φεβρουαρίου

 57. 11/01 16:12

  WTTC | Τα εμβόλια ως προϋπόθεση για ταξίδια, δημιουργούν διακρίσεις

 58. 11/01 15:37

  Αεροδρόμιο Αθηνών: -71,6% η διεθνής επιβατική κίνηση το 2020

 59. 11/01 13:20

  Τουρισμός: 1 στους 3 Βρετανούς σχεδιάζει φέτος διακοπές στο εξωτερικό

 60. 11/01 12:01

  Η TUI διευρύνει το τμήμα εκδρομών και δραστηριοτήτων – Αναμένει ρεκόρ το 2023

 61. 11/01 08:30

  Ανερχόμενη τάση για την επόμενη μέρα τα πακέτα ευεξίας στις διακοπές

 62. 08/01 15:38

  Η FedHATTA συνεχίζει να διεκδικεί για τα τουριστικά γραφεία - Τέσσερα αιτήματα

 63. 08/01 13:41

  Έρευνα: Πιο ευτυχισμένοι όσοι ταξιδεύουν συχνά

 64. 08/01 12:26

  ΥΠΑ: 7ήμερη καραντίνα στους επιβάτες εξωτερικού μέχρι τις 21 Ιανουαρίου- επέκταση οδηγιών

 65. 08/01 12:24

  Τουρισμός | Ποιες είναι οι επιθυμίες των ταξιδιωτών για το 2021 - Πώς διαμορφώνονται οι νέες τάσεις

 66. 07/01 13:36

  Απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών ο δημιουργός του all inclusive

 67. 07/01 13:06

  Πρόγραμμα επιδότησης για τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 68. 07/01 12:03

  Μειωμένες επιλογές & ακριβότερα ταξίδια το 2021 - Ελλάδα & Τουρκία μονοπωλούν τις κρατήσεις

 69. 06/01 14:43

  Ποιο μέρος της γης δεν άγγιξε ποτέ ο κορωνοϊός

 70. 05/01 14:38

  Ο έντονος ανταγωνισμός φέτος θα οδηγήσει σε προσφορές

 71. 05/01 13:12

  TUI: Κανονική η σεζόν αυτό το καλοκαίρι, όμως το 2021 θα είναι μια μεταβατική χρονιά

 72. 05/01 09:32

  Σηματοδότηση: Η καθαριότητα των ξενοδοχείων γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας

 73. 05/01 09:00

  TUI | «Συγνώμη» F. Joussen από τα τουριστικά γραφεία και τους ταξιδιώτες

 74. 04/01 15:21

  ΙΑΤΑ: Τι αλλάζει στις πτήσεις μεταξύ Ην. Βασιλείου – ΕΕ μετά το Brexit

 75. 04/01 11:49

  Οι μισοί Βρετανοί θεωρούν τις διακοπές του 2021 τις σημαντικότερες στη ζωή τους – Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα

 76. 04/01 09:10

  ΕΛΣΤΑΤ: Αξιοποίηση Μέσων Κοινωνικών Δικτύωσης, όπως Facebook, Twitter, Instagram για στατιστικές έρευνες

 77. 02/01 09:06

  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 500.000 ευρώ για τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση

 78. 31/12 10:21

  Το Ηνωμένο Βασίλειο θα βγει από την κρίση την άνοιξη, λέει ο υπουργός Υγείας

 79. 31/12 09:30

  ΕΛΣΤΑΤ-2021: Κατάρτιση Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού και στατιστικών βραχυχρόνιας διαμονής

 80. 30/12 15:31

  Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου από 1η Ιανουαρίου 2021- Και για τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.

 81. 30/12 14:53

  200 εκ. ευρώ σε 6.683 επιχειρήσεις διασφαλίζουν 24.500 θέσεις εργασίας στην Κ.Μακεδονία

 82. 30/12 14:13

  Ψηφιακό Οδυσσειακό Κέντρο στην Ιθάκη- Η Οδύσσεια μέσα από τρισδιάστατες απεικονίσεις

 83. 30/12 10:43

  jet2: Η έντονη ζήτηση για Ελλάδα οδήγησε σε 135 νέες πτήσεις προς 7 νησιά το καλοκαίρι

 84. 30/12 09:05

  Έρχεται η Τουριστική Εβδομάδα στα σχολεία

 85. 30/12 08:30

  Οι πρωτοπόρες αποφάσεις της Grecotel και τα μυστικά για ένα καλύτερο μέλλον του τουρισμού μετά την πανδημία

 86. 29/12 14:22

  7 τεχνολογικές τάσεις που θα επικρατήσουν στην παγκόσμια εστίαση το 2021

 87. 29/12 12:56

  Alpha Bank | Τουρισμός: Εφικτός ο στόχος για 50-60% των αφίξεων και εσόδων του 2019 το 2021

 88. 29/12 11:39

  Κρήτη: Η κυκλική οικονομία στον τουρισμό στο πλαίσιο του προγράμματος INCIRCLE

 89. 28/12 12:24

  Αγωνία επιβίωσης για τα τουριστικά γραφεία - Ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης για υγιή επανεκκίνηση

 90. 28/12 11:42

  Ανοιχτό το ενδεχόμενο να χαριστεί το 50% της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

 91. 27/12 09:05

  Δήμος Ωραιοκάστρου: Tουριστική διαδρομή με βάση την ιστορική περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου

 92. 25/12 15:32

  Γιατί γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου

 93. 25/12 14:37

  Η Χριστουγεννιάτικη Αθήνα «ταξιδεύει» στον κόσμο

 94. 23/12 12:36

  Αμερικανικός τουρισμός: 2 στους 3 προγραμματίζουν ταξίδι μετά το α' εξάμηνο το 2021

 95. 23/12 10:32

  Ποιες βασικές τάσεις θα επικρατήσουν στα ξενοδοχεία το 2021

 96. 22/12 17:01

  Η ΕΕ ενέκρινε τις αλλαγές στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή- στήριξη έως 800.000 ευρώ ανά εταιρεία

 97. 22/12 13:14

  Υπ. Τουρισμού: Ψήφιση μέτρων ενίσχυσης και στήριξης του τουριστικού κλάδου - «Τουρισμός Για Όλους» και το 2021

 98. 21/12 15:12

  Αυτή είναι η νέα Alitalia – Ξεκινά τις πτήσεις από τον Απρίλιο του 2021

 99. 21/12 13:23

  Α.Γεωργιάδης: Δάνεια έως 50.000 ευρώ στις μικρές επιχειρήσεις

 100. 21/12 12:40

  Delta Air Lines: Αισιοδοξία για ανάκαμψη των πτήσεων το 2021