Κορωνοϊός: Εφιαλτικά σενάρια για τη γερμανική οικονομία - Ζημιά 729 δισ. αν η κρίση διαρκέσει 3 μήνες

Α Decrease font Enlarge font
Κορωνοϊός: Εφιαλτικά σενάρια για τη γερμανική οικονομία - Ζημιά 729 δισ. αν η κρίση διαρκέσει 3 μήνες

Το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Μονάχου IfO προέβη σε νεότερες και ειδικότερες εκτιμήσεις για το δημοσιονομικό κόστος του “shutdown” της γερμανικής οικονομίας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, το οποίο έχει δραματικές επιπτώσεις στο σύνολο των εγχώριων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του IfO, στο ευνοϊκότερο όλων σενάριο διάρκειας της κρίσης 1 μήνα και διάρκεια ανάκαμψης επίσης 1 μήνα, με σχετικά χαμηλή απώλεια παραγωγικότητας και υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 5,1%, το κόστος για τη γερμανική οικονομία θα ανέλθει από 180 δισ. ευρώ  (ετησιοποιημένο) έως το αστρονομικό ποσό των 729 δισ.ευρώ σε περίπτωση διάρκειας της κρίσης 3 μήνες και ανάταξης της οικονομίας 4 μήνες, με βαθιά απώλεια παραγωγικής ικανότητας.

Στην περίπτωση αυτή, την δυσμενέστερη όλων, η υποχώρηση του ΑΕΠ από το IfO υπολογίζεται σε 20,6%. Κάθε επιπλέον εβδομάδα του “shutdown” εκτιμάται ότι κοστίζει στη γερμανική οικονομία μεταξύ 25 δισ ευρώ και 57 δισ. ευρώ, δηλαδή 0,7% έως 1,6% υποχώρηση του ΑΕΠ, ανάλογα με το «βάθος» των απωλειών στην εγχώρια παραγωγή. Αντίστοιχα, το Ινστιτούτο διαβλέπει απώλεια έως και 1,8 εκατ. θέσεων εργασίας υποχρεωτικής ασφάλισης (αντιστοιχούν σε 1,35 εκατ. θέσεις πλήρους απασχόλησης), ενώ η επιβάρυνση στους δημόσιους προϋπολογισμούς εκτιμάται σε τουλάχιστον 200 δισ. ευρώ, μη συνυπολογιζομένων των διαφόρων έκτακτων προγραμμάτων στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας και παροχών που ήδη λαμβάνονται.

Α. Δεδομένης της παντελούς απουσίας παρόμοιου οικονομικού γεγονότος στη σύγχρονη ιστορία και προκειμένου να διαχειριστεί την εγγενή πολυπλοκότητα και απροσδιοριστία του δυναμικού φαινομένου της εν εξελίξει πανδημίας, το IfO επικέντρωσε τους υπολογισμούς του αποκλειστικά στην πλευρά της δημιουργίας του ΑΕΠ (παραγωγή), δηλαδή της συνολικής προστιθέμενης αξίας όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στη χώρα, σε ορισμένο χρονικό διάστημα, δομώντας τις παραδοχές του γύρω από:

-3 διαφορετικά σενάρια που αφορούν την υποχώρηση της εγχώριας παραγωγής, δηλαδή χαμηλή, υψηλή και βάσει απαντήσεων σε ερωτηματολόγιο IfO,

-3 σενάρια διάρκειας της κρίσης, ήτοι 1, 2 ή 3 μήνες και

-4 σενάρια διάρκειας της φάσης ανάκαμψης της οικονομίας, ήτοι 1, 2, 3 ή 4 μήνες, δημιουργώντας στην ουσία 18 διαφορετικούς «συνδυασμούς» απομείωσης της παραγωγής, διάρκειας της πρωτογενούς κρίσης και εξέλιξης της διαδικασίας επανόδου της οικονομίας στα προ-κρίσης επίπεδα παραγωγής.

Η συνοπτική εικόνα των συνδυασμών αυτών έχει ως εξής:

Αναλυτικότερα:

1. Διάρκεια της κρίσης: ένας μήνας

Στην περίπτωση διάρκειας της κρίσης ένα μήνα και μόλις 1 μήνα διάρκεια ανάταξης της οικονομίας στα προ-κρίσης επίπεδα (σενάριο 1), η απώλεια για τη γερμανική οικονομία υπολογίζεται σε 180 δισ. ευρώ ή 5,1 ποσοστιαίες μονάδες για το ΑΕΠ, με σχετικά μικρή υποχώρηση του μηνιαίου “output” (συνολικού παραγόμενου προϊόντος) της οικονομίας. Η εκτίμηση εκτινάσσεται στα 265 δισ. ευρώ ή 7,5% του ΑΕΠ, εάν η ανάκαμψη της οικονομίας διαρκέσει 2 μήνες και η απώλεια παραγωγής ανέλθει στο μισό περίπου της παραγωγικής δυνατότητας της χώρας (48,7%), στο πιο δυσοίωνο σενάριο (σενάριο 5) αυτής της «σειράς» προβλέψεων του IfO. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι πιθανότητες που συγκεντρώνει το σενάριο 1 θεωρούνται ήδη μηδαμινές.

2. Διάρκεια της κρίσης: δύο μήνες

Η παράταση κατά ένα μήνα της οικονομικής ύφεσης, λόγω της πανδημίας, προσθέτει σχεδόν 120 δισ. ευρώ  απωλειών σε παραγόμενη αξία για τη γερμανική οικονομία, σε σχέση με το σενάριο 1 με τον απαιτούμενο χρόνο ανάκαμψης να παραμείνει στον 1 μήνα. Η υποχώρηση του ΑΕΠ βαθαίνει, φτάνοντας στις 8,4 ποσοστιαίες μονάδες, ακόμη και στο «βασικό» σενάριο μηνιαίας υποχώρησης της παραγωγής στο 40,4%. Αντιθέτως, η επιμήκυνση του χρόνου ανάταξης της οικονομίας κατά 2 μήνες, σε συνθήκες μέγιστης εκτιμώμενης υποχώρηση του “output” (48,7%) (σενάριο 11), εκτοξεύει την απώλεια παραγόμενης αξίας σε σχεδόν 500 δισ. ευρώ και την ύφεση σε 14,0%.

3. Διάρκεια της κρίσης: τρεις μήνες

Εφιαλτικές καθίστανται οι εκτιμήσεις, κατά τις οποίες η κρίση παρατείνεται έως και 3 μήνες, με αντίστοιχη παράταση της περιόδου ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας στα προ-κρίσης επίπεδα: η εκτιμώμενη οικονομική ζημία υπερακοντίζεται στα 619 δισ. ευρώ, με περιορισμό της μηνιαίας παραγωγικής ικανότητας κατά 40,4%, ενώ φτάνει το ιλιγγιώδες ύψος των 729 δισ. ευρώ σε περίπτωση ακόμη βαθύτερης πτώσης του μηνιαίου “output” κατά 48,7%.

Τέλος, το IfO υπολόγισε το εκτιμώμενο κόστος παράτασης του “shutdown”ανά εβδομάδα, επιπλέον του «βασικού» σεναρίου 1 μήνα: με μερική υποχώρηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας (40,4%), το εβδομαδιαίο κόστος για την οικονομία ανέρχεται σε 25 δισ. ευρώ ή απώλεια 0,7 ποσοστιαίων μονάδων αναπτυξιακής δυναμικής του ΑΕΠ, ενώ σε μία βαθύτερη μείωση της παραγωγής το κόστος εκτοξεύεται στα €57 δις/εβδομάδα ή 1,6% του ΑΕΠ.

Εξίσου υψηλό βαθμό αβεβαιότητας παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις γύρω από τις συνέπειες του “shutdown” λόγω της πανδημίας Covid-19 στα δημόσια οικονομικά, σύμφωνα με τη μελέτη του Ινστιτούτου IfOΜονάχου.

Η υποχώρηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και η συρρίκνωση των επενδύσεων, η μείωση του κύκλου εργασιών και η πτώση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, αλλά και η συμπίεση του εργατικού δυναμικού λόγω απωλειών στην παραγωγή, θα έχουν άμεσο και ισχυρό αντίκτυπο στα κρατικά έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους, ενώ τα κρατικώς χρηματοδοτούμενα προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων και στήριξης της αγοράς εργασίας, όσο και των ανέργων, τα οποία ήδη έχουν ανακοινωθεί από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, θα επιτείνουν την πίεση στα δημόσια οικονομικά.

Το IfO εκτιμά το κόστος για τα δημόσια ταμεία μεταξύ 50 δισ. ευρώ, στα ευνοϊκότερα σενάρια διάρκειας και αντιμετώπισης της κρίσης, ενώ ο λογαριασμός μπορεί να εκτιναχθεί έως τα 200 δισ. ευρώ, στα δυσοίωνα σενάρια 16 και 17. Σε κάθε περίπτωση, το IfO εκτιμά ότι η περίοδος των υψηλών πλεονασμάτων για τα κρατικά ταμεία έχει παρέλθει, χωρίς να είναι χρονικά ορατή, ούτε βέβαιη, η επιστροφή σε μια τέτοια «πλεονασματική» κανονικότητα όπως αυτή που βίωνε η Γερμανία ειδικώς την τελευταία 5ετία.

Τέλος, το IfO υπολόγισε τον αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19 και της συνακόλουθης οικονομικής κρίσης στην απασχόληση: σε ένα “shutdown” διάρκειας 1 μήνα, οι απώλειες στην απασχόληση υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε 160 χιλ. και 340 χιλ. θέσεις εργασίας πλήρους ασφάλισης και 180 χιλ. έως 390 χιλ. mini-jobs2, ανάλογα με το «βάθος» του πλήγματος στην παραγωγική ικανότητα της χώρας. Αντίστοιχα, μια κρίση διάρκειας 2 μηνών θα κόστιζε μεταξύ 470 χιλ.- 920 χιλ. θέσεις εργασίας πλήρους ασφάλισης και 300 χιλ. 610 χιλ. θέσεις μερικής απασχόλησης, ενώ η παράταση της κρίσης κατά έναν ακόμη μήνα θα ανέβαζε το «λογαριασμό» σε 780 χιλ. έως 1,8 εκατ. θέσεις εργασίας πλήρους ασφάλισης, καθώς και 420 χιλ. έως 780 χιλ. mini-jobs.

Πρόκειται, ασφαλώς, για ένα βαρύτατο πλήγμα στο γερμανικό «εργασιακό θαύμα», καθώς η εγχώρια αγορά εργασίας οποία καταγράφει ανοδικές τάσεις αδιάλειπτα επί 14ετίας. Είναι προφανές ότι η εργασιακή κρίση θα «βαθαίνει», όσο περισσότερο διαρκεί η οικονομική επιβράδυνση λόγω της πανδημίας, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του IfO θα υπερκεράσει σημαντικά την αντίστοιχη κατάρρευση της εγχώριας αγοράς εργασίας κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης πριν από περίπου 10 χρόνια, σε αριθμό τόσο πλήρων θέσεων εργασίας, ως και σε θέσεις μερικής απασχόλησης.

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 05/06 12:45

  ΕΕ: Τηλεδιάσκεψη για την άρση των ελέγχων στα σύνορα

 2. 05/06 12:29

  Γερμανία: Πότε ξεκινούν τα προγράμματα των μεγάλων τουρ οπερέιτορ για την Ελλάδα

 3. 05/06 12:14

  Γερμανία: «Παγωμένη» η αγορά ταξιδιωτικών γραφείων και το Μάιο

 4. 05/06 12:06

  Ενδιαφέρον του ομίλου Ιβάν Σαββίδη για την αγορά του Συγκροτήματος Καψή Α.Ε.

 5. 05/06 11:20

  Ανοίγει στις 17 Ιουνίου το Poseidonion Grand Hotel

 6. 05/06 11:14

  Λουτράκι: Πρώτος στόχος οι τουρίστες από την Αθήνα

 7. 05/06 11:08

  Στήριξη των αιτημάτων των Ξεναγών από το Τμήμα Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ

 8. 05/06 10:56

  Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης: Συνάντηση με την Ντόρα Μπακογιάννη για τα αιτήματα του κλάδου

 9. 05/06 10:54

  Καναδάς: 30 εκατ. δολ. για την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού

 10. 05/06 10:51

  Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της Σιγκαπούρης από την πανδημία του κορωνοϊού

 11. 05/06 10:45

  Οι εκδηλώσεις την εποχή του κορωνοϊού: Πρωτοποριακές διοργανώσεις Drive cinema και Disco car

 12. 05/06 10:44

  Θήβα: Mετατροπή κτιρίου παλαιού νοσοκομείου σε κέντρο τουριστικής προβολής

 13. 05/06 10:41

  Tα υπέρ και τα κατά της τηλεργασίας και απομακρυσμένης εργασίας - Το ισπανικό μοντέλο

 14. 05/06 10:39

  Η Emirates προσφέρει πτήσεις για επιβάτες σε 29 πόλεις

 15. 05/06 10:34

  Ε.Ξ. Μεσσηνίας: Ο τουρισμός να μείνει εκτός της πολιτικής αντιπαράθεσης

 16. 05/06 10:01

  Πέντε λόγοι που θα σε κάνουν να αγαπήσεις τον Πόρο

 17. 05/06 09:59

  Η όμορφη ελληνική παραλία που έχει μόνιμα ζεστά νερά

 18. 05/06 00:03

  Η νέα καμπάνια του ελληνικού τουρισμού με τίτλο "The Greek Summer State Of Mind" (video)

 19. 04/06 20:02

  Όμιλος Lufthansa: Πολλές νέες πτήσεις προς ελληνικούς προορισμούς από τις αρχές Ιουλίου

 20. 04/06 17:47

  Ανοίγουν σταδιακά από την 1η Ιουλίου τα ξενοδοχεία Sani/Ikos με κορυφαία πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας

 21. 04/06 16:24

  Η Ισπανία ανοίγει τα χερσαία σύνορα με τη Γαλλία και την Πορτογαλία

 22. 04/06 16:08

  FTI: Πλήρες πρόγραμμα στα ελληνικά νησιά από την 1η Ιουλίου

 23. 04/06 16:03

  Air France: Πτήσεις για Θεσσαλονίκη, Μύκονο και Σαντορίνη

 24. 04/06 15:39

  Γερμανία: Ο τουρισμός στο πακέτο-γέφυρα για τις ΜμΕ – Ποιες ενισχύσεις προβλέπονται

 25. 04/06 15:33

  Η νέα πολιτική προσέγγισης των αγορών από τον Δήμο Πάργας

 26. 04/06 14:56

  Ξανά Ανοιχτα! Νέο βίντεο τουριστικής προβολής του δήμου Βόλου

 27. 04/06 14:55

  ΙΑΤΑ: Φθηνότερες οι πτήσεις στην Ευρώπη τους επόμενους μήνες

 28. 04/06 14:41

  Παρουσιάζεται το βράδυ η καμπάνια του υπουργείου Τουρισμού

 29. 04/06 14:33

  Κορωνοϊός: Το Ηνωμένο Βασίλειο αυτo-ακυρώνει τον τουρισμό

 30. 04/06 14:16

  Κίμωλος: Ένα μικρό νησί που μοιάζει σαν ζωγραφιά

 31. 04/06 14:12

  Η Ελλάδα έχει τη δική της Χαβάη και είναι πανέμορφη

 32. 04/06 13:34

  Το 57% των Γερμανών έτοιμοι να κάνουν κράτηση διακοπών μόλις χαλαρώσουν τα μέτρα

 33. 04/06 13:06

  Η Ισπανία εκτός της λίστας χωρών στις οποίες μπορούν να ταξιδέψουν οι Γερμανοί τον Ιούνιο

 34. 04/06 13:04

  Τράπεζα Πειραιώς: Δάνεια κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις άνω του 1 δισ.ευρώ

 35. 04/06 12:47

  Πρόγραμμα FLATOD-19 - Ευέλικτοι Τουριστικοί Προορισμοί

 36. 04/06 12:38

  Τουρκία: Συμφωνία της κυβέρνησης με εταιρίες για τον έλεγχο της υγιεινής σε ξενοδοχεία & εστιατόρια

 37. 04/06 12:24

  Επιστολή: Σε απόγνωση τα μικρά τουριστικά γραφεία, που έφερναν υψηλού επιπέδου τουρισμό

 38. 04/06 12:15

  Ομοσπονδία Καταλυμάτων "Κύκλος": Πότε ανοίγουν τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα; Διαφορετικές ημερομηνίες σε δυο ΦΕΚ

 39. 04/06 11:57

  EASA: Λίστα αεροδρομίων με αυξημένο κίνδυνο διασποράς κορωνοϊού

 40. 04/06 11:46

  DER Touristik: Ταξίδια ακόμη και τον Ιούνιο σε Ελλάδα, Κύπρο, Πορτογαλία και Αυστρία

 41. 04/06 11:37

  Ιταλία: Ελπίδες για επανεκκίνηση του τουρισμού

 42. 04/06 11:32

  Γερμανικός Τύπος: Η Ελλάδα είναι έτοιμη για να υποδεχθεί τουρίστες

 43. 04/06 11:17

  Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση MATKA 2021 της Φινλανδίας

 44. 04/06 11:01

  Ανοίγουν την 1η Ιουλίου τα Sani Resort και Ikos Olivia με μοναδικά πρωτόκολλα ασφαλείας- Μοριακά τεστ στο Sani!

 45. 04/06 10:46

  Η Grecotel ανοίγει 10 ακόμη ξενοδοχεία

 46. 04/06 10:39

  Qatar Airways: Διευκρινίσεις για την πτήση με τα 12 κρούσματα κορωνοϊού

 47. 04/06 10:34

  Βουλγαρία: Ανοιχτά σύνορα με 29 χώρες χωρίς καραντίνα

 48. 04/06 10:29

  Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Διαγωνισμός για ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών

 49. 04/06 10:27

  Μάταλα: Πράσινο φως για την αναβάθμιση των υποδομών στο δημοτικό κάμπινγκ

 50. 04/06 10:22

  Δήμος Καλαμαριάς: Aρνητικός στη δημιουργία ξενοδοχείου και κατοικιών στη μαρίνα Αρετσούς

 51. 04/06 10:20

  16 περιπατητικές διαδρομές στον Δήμο Αριστοτέλη

 52. 04/06 10:15

  Νέα κλιματιστικά μηχανήματα στο αεροδρόμιο Καρπάθου

 53. 03/06 17:07

  Tornos News Live: Την Πέμπτη 4 Ιουνίου ζωντανά 6:00 μ.μ. συζήτηση με τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη για το παρόν και το μέλλον του αθηναϊκού τουρισμού

 54. 03/06 16:41

  H Aegean διαμορφώνει εκ νέου το θερινό πρόγραμμα πτήσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό

 55. 03/06 16:11

  Γερμανία: Άρση της ταξιδιωτικής προειδοποίησης για 31 χώρες- εκτός παραμένει η Τουρκία

 56. 03/06 16:02

  Προσωρινή απαγόρευση πτήσεων από και προς Κατάρ

 57. 03/06 15:54

  Π.Αντωνίου: Χρηματοδοτικά μέσα για τα ξενοδοχεία του Β.Αιγαίου, συμβατά με τις ιδιαιτερότητες της περιφέρειας

 58. 03/06 15:01

  Κύπρος: Επανεκκίνηση της διεθνούς αεροπορικής κίνησης από 9 Ιουνίου - Ποιά είναι τα πρωτόκολλα

 59. 03/06 14:46

  Χάρης Θεοχάρης: Δεν κάνουμε πίσω στο άνοιγμα, αλλά δεν κάνουμε πίσω και στην ασφάλεια

 60. 03/06 14:33

  Πως η εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων μπορεί να γίνει μια ευχάριστη έκπληξη για τον πελάτη σας

 61. 03/06 14:31

  Ανανεώνεται η ψηφιακή τουριστική πύλη της Σερίφου

 62. 03/06 14:23

  Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.: Διευκρίνιση Θεοχάρη για τις πισίνες στα καταλύματα

 63. 03/06 14:16

  Tήνος: Προσπάθειες για επέκταση της σεζόν

 64. 03/06 14:13

  Ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες επανεκκινούν τις επόμενες ημέρες

 65. 03/06 14:09

  "Για μια θέση στον ήλιο" - Εντείνεται φέτος λόγω κορωνοϊού ο "πόλεμος της πετσέτας"

 66. 03/06 12:51

  Πώς θα επανέλθει το All inclusive στα ξενοδοχεία μετά την πανδημία

 67. 03/06 12:44

  Το μέλλον των πόλεων μετά τον κορωνοϊό

 68. 03/06 12:40

  Βενετία: το τέλος του μαζικού τουρισμού;

 69. 03/06 12:26

  Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2020

 70. 03/06 12:17

  Στοπ σε μεγάλη επένδυση γαλλο-βελγικού fund για ανέγερση 10όροφου ξενοδοχείου στην οδό Πατησίων

 71. 03/06 12:03

  Γιώργος Βερνίκος: «Βρισκόμαστε μπροστά σε νέες προκλήσεις»

 72. 03/06 11:56

  Κορωνοϊός: Οδηγίες του ΕΟΔΥ για τους γιατρούς στα τουριστικά καταλύματα

 73. 03/06 11:21

  Ο υπουργός Τουρισμού στο SkyNews | Οι πτήσεις θα ανοίγουν με βάση τη λίστα των αεροδρομίων της EASA

 74. 03/06 11:08

  Δυναμικό restart της Forum AE

 75. 03/06 10:19

  Τουρισμός: Ανοίγουν τα σύνορα για τα ταξίδια των Γερμανών- στις 15 Ιουνίου για Αθήνα και Θεσσαλονίκη

 76. 03/06 10:12

  12 κρούσματα κορωνοϊού στην πτήση από Ντόχα- Αναστέλλονται οι πτήσεις από Κατάρ

 77. 03/06 10:08

  Ξεκινά το online Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

 78. 03/06 10:01

  Αρχίζει την Τετάρτη 3 Ιουνίου η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

 79. 03/06 09:59

  Οι δύο γαλαζοπράσινες παραλίες στο Αγκίστρι που πρέπει να κολυμπήσεις

 80. 03/06 09:58

  Skyscanner: Η Κρήτη ανάμεσα στους καλύτερους προορισμούς παγκοσμίως για διακοπές τον Οκτώβριο

 81. 03/06 09:57

  Ιαπωνία: Ημερήσια επιδότηση για εσωτερικό τουρισμό

 82. 03/06 09:56

  Δήμος Δελφών: Μείωση των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έως 30 Νοεμβρίου

 83. 03/06 09:54

  Οι δραστηριότητες και ο νέος τιμοκατάλογος του Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου

 84. 03/06 09:51

  Κατά των αιολικών πάρκων στην Τήνο ο Δήμος Αμοργού

 85. 03/06 09:41

  Το ελληνικό νησί με τις 72 παραλίες χωρίς ξαπλώστρες

 86. 03/06 09:36

  Σίφνος: Η "συνταγή" επανεκκίνησης

 87. 03/06 09:32

  Τουρισμός: Ποιοι φορείς παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης στα υγειονομικά πρωτόκολλα

 88. 03/06 09:25

  HO.RE.CA. Restart: Συσκευή αποστείρωσης για την υγειονομική ασφάλεια ξενοδοχείων, εστιατορίων, νοσοκομείων και άλλων εγκαταστάσεων

 89. 02/06 17:10

  Η Ιταλία ανοίγει τα σύνορα αύριο 3 Ιουνίου για τους Ευρωπαίους- και για τους Βρετανούς!

 90. 02/06 16:47

  Tornos News Live: Την Τετάρτη 3 Ιουνίου ζωντανά 4:00 μ.μ. συζήτηση για τη θέση της ελληνικής μπύρας στην επανεκκίνηση της εστίασης και του τουρισμού

 91. 02/06 16:38

  Γερμανία: Προς άρση της ταξιδιωτικής προειδοποίησης αύριο 3 Ιουνίου

 92. 02/06 15:06

  ΕΤΟΑ/ Τουρισμός: Κύμα ζήτησης για ταξίδια στην Ευρώπη

 93. 02/06 14:38

  Κοινωνικός & Ιαματικός Τουρισμός 2020: Πρόσκληση συμμετοχής των καταλυμάτων

 94. 02/06 14:32

  Αυτοί είναι οι κανόνες στις οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες - Τι λέει η νέα ΚΥΑ

 95. 02/06 14:28

  Απαγόρευση κυκλοφορίας ατομικών σκαφών - θαλάσσιων μοτοποδηλάτων

 96. 02/06 14:17

  Επαναλειτουργεί στις 9 Ιουνίου το Holiday Inn Athens - κλειστά τον Ιούνιο τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της οικογένειας Μουσαμά

 97. 02/06 13:53

  Έρευνα: 2 στους 3 πολίτες μεγάλων αγορών για την Ελλάδα δηλώνουν πρόθυμοι για διεθνή ταξίδια

 98. 02/06 13:46

  Ανοιχτό το ξενοδοχείο Wellness Santa Resort

 99. 02/06 13:35

  Ανακατανομή αξιωμάτων στο Δ.Σ.της Ομοσπονδίας Καταλυμάτων "Ο Αριστοτέλης"

 100. 02/06 12:57

  ΣΕΤΚΕ: Σε νέες περιπέτειες τα μικρά τουριστικά καταλύματα με το νέο νόμο του υπουργείου Τουρισμού