Κορωνοϊός: Όλο το πακέτο μέτρων της Γερμανίας για τη στήριξη της οικονομίας

Κορωνοϊός: Όλο το πακέτο μέτρων της Γερμανίας για τη στήριξη της οικονομίας

Ο παγκόσμιος αντίκτυπος της πανδημίας του κορωνοϊού πλήττει, συθέμελα και τη γερμανική οικονομία.

Ο περιορισμός των μετακινήσεων και η σχεδόν πλήρης παύση κάθε κοινωνικής δραστηριότητας και, συναφώς, της κατανάλωσης των νοικοκυριών, οδηγεί σε σημαντική μείωση της ιδιωτικής ζήτησης, πλήττοντας ειδικώς το λιανεμπόριο, τους κλάδους φιλοξενίας και εστίασης, καθώς και τον ταξιδιωτικό κλάδο. Επιπρόσθετα, ο περιορισμός της παγκόσμιας ζήτησης αγαθών και η επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου (καθώς οι εθνικές οικονομίες επιστρατεύουν όλες τις δυνάμεις τους στον αγώνα κατά της πανδημίας) πλήττουν ειδικώς την, παραδοσιακά εξωστρεφή και εξαρτημένη από τις εξαγωγές προϊόντων, γερμανική οικονομία, περιορίζοντας τη ζήτηση για κεφαλαιουχικά αγαθά και επενδύσεις και ωθώντας τις εγχώριες βιομηχανίες σε μείωση ή παύση παραγωγής.

Ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας αναμένεται, δε, να ενταθεί περαιτέρω, καθώς ήδη και τα 16 Ομοσπονδιακά Κρατίδια (αρχής γενομένης από τη Βαυαρία, με τα πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα) έχουν εφαρμόσει περιορισμούς στις μετακινήσεις και το δημόσιο βίο για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Πρόγραμμα παρεμβάσεων σε 3 άξονες

Προκειμένου να μετριάσει τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας, από το εσωτερικό και το εξωτερικό «μέτωπο», η Γερμανική Κυβέρνηση, μέσω των αρμοδίων Ομοσπονδιακών Υπουργείων Οικονομίας&Ενέργειας (BMWi), Οικονομικών (BMF) και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (BMAS) εκπόνησε ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων 3 αξόνων στην εγχώρια οικονομία, με σκοπό να ενισχύσει τις πληττόμενες επιχειρήσεις και να στηρίξει τη διατήρηση θέσεων εργασίας:

1. Άμβλυνση των κρατικών περιορισμών στην εφαρμογή μερικής ή ευέλικτης απασχόλησης από τις επιχειρήσεις για το προσωπικό τους και ελάφρυνση ή διευκόλυνση των επιχειρήσεων όσον αφορά την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση και προκειμένου να διασφαλιστούν θέσεις εργασίας, το Κράτος αναλαμβάνει το ενσκήπτον, υπερβάλλον κόστος των εργοδοτικών/κοινωνικών εισφορών των εργαζομένων μερικής ή περιοδικής απασχόλησης. Στο εν λόγω μέτρο εντάσσονται πλέον οι επιχειρήσεις, όπου ήδη το 10% των εργαζομένων βρίσκεται σε καθεστώς μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, έναντι παλαιότερου ορίου ύψους 33%. Μάλιστα, το μέτρο διευρύνεται για να συμπεριλάβει και τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε αυτές μέσω συμβολαίων μίσθωσης από εταιρείες προσωρινής απασχόλησης προσωπικού.

2. Μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία Covid- 19, τόσο στη μεταποίηση, όσο και στην παροχή υπηρεσιών, μέσω κρατικά χρηματοδοτούμενων πιστωτικών «εργαλείων».

Ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης λόγω της πανδημίας, θα έχουν πρόσβαση σε δανειοδοτικά προγράμματα ταχείας έγκρισης μέσω των εμπορικών τους τραπεζών, για τα οποία θα εγγυάται η κρατική Τράπεζα Επενδύσεων KfW. Παράλληλα, υπάρχοντα προγράμματα στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων παρατείνονται και ενισχύονται, ενώ η KfW επεξεργάζεται ειδικότερα προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης ανά κλάδο οικονομικής δραστηριοποίησης, ενώ δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο «ενέσεων» ρευστότητας και στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Μάλιστα, το υπάρχον πλαφόν ετήσιου κύκλου εργασιών ύψους 500 εκατ. ευρώ για την ένταξη στα χρηματοδοτικά προγράμματα της Τράπεζας αυξάνεται στα 2 δισ. ευρώ, διευρύνοντας τη «δεξαμενή» των δυνητικών δικαιούχων επιχειρήσεων.

Στην τρέχουσα συγκυρία, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση καθιστά την KfW επίκεντρο των προσπαθειών της για τη στήριξη της εγχώριας οικονομίας, αποδεσμεύοντας επιπρόσθετους πόρους ύψους 93 δισ. ευρώ για τις επενδυτικές δραστηριότητες της Τράπεζας, επιπλέον των σχετικών εγγυήσεων 460 δισ. ευρώ που προβλέπονται στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.

3. Φορολογικά μέτρα ελάφρυνσης για τις επιχειρήσεις.

Οι φορολογικές Αρχές εξουσιοδοτούνται να παρέχουν διευκολύνσεις όπως αναβολή πληρωμών και προσαρμογή των προκαταβολών φόρων, ενώ ειδικά για τις άμεσα πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις, προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής των προστίμων και των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης έναντι οφειλετών, έως το τέλος του 2020.

Τέλος, με πρόσθετα έκτακτα κονδύλια ύψους 145 δισ. ευρώ ενισχύεται το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας&Έρευνας (BMBF), για τη χρηματοδοτική ενίσχυση των εργαστηρίων που εργάζονται για την ανάπτυξης εμβολίου για τον κορωνοϊό, ενώ επιπλέον 1 δισ. ευρώ διατίθεται εκτάκτως στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας (BMG) για την αγορά ειδικού υγειονομικού υλικού, αλλά και την ενίσχυση του κρατικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας RobertKochInstitut.

Υπενθυμίζεται ότι σε έκτακτη συνεδρίασή του, στις 23 Μαρτίου το Ομοσπονδιακό Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία ενός ειδικού «Ταμείου Σταθεροποίησης της Οικονομίας» (WSF/Wirtschaftsstabilisierungsfonds), συνολικού προϋπολογισμού 600 δισ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη της ρευστότητας και του αξιόχρεου και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων, εν μέσω της τρέχουσας πανδημίας, τα οποία αφορούν:

α. 400 δισ. ευρώ κρατικές εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων απευθείας από τις κεφαλαιαγορές

.β. 100 δισ. ευρώ προγράμματα ανακεφαλαιοποίησης των επιχειρήσεων και.

γ. 100 δισ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση των ειδικών δανειακών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων της κρατικής KfW, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19.

Η Γερμανική Κυβέρνηση έχει δηλώσει την πρόθεσή της να παρέμβει αποφασιστικά για τη διάσωση σημαντικών γερμανικών επιχειρήσεων, ειδικώς σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, οι οποίες περιέρχονται σε δυσμενή οικονομική κατάσταση λόγω της τρέχουσας πανδημίας, εν ανάγκη και μέσω συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο (μερική εθνικοποίηση, ως ultimaratio). Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, ο ρόλος του Ταμείου Σταθεροποίησης είναι η στήριξη επιχειρήσεων με περισσότερους από 2.000 εργαζομένους και ετήσιο κύκλο εργασιών >320 εκατ. ευρώ, οι οποίες έχουν κλονισθεί οικονομικά, είτε μέσω ανάληψης των δανειακών τους υποχρεώσεων, είτε μέσω συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Διακηρυγμένος στόχος της γερμανικής Κυβέρνησης, να αποτραπεί η εξαγορά τους από ξένους επενδυτές λόγω κατακρήμνισης της κεφαλαιακής τους αξίας, συδαυλίζοντας βέβαια ταυτόχρονα την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι ο WSF θα λειτουργεί συμπληρωματικά στα προγράμματα της KfW, ενώ προβλέπεται ρητά η δυνατότητα άντλησης περαιτέρω πιστώσεων για το Ταμείο από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, μέσω έκδοσης νέου χρέους, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Στήριξη ικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών

Παράλληλα, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ακόμη πρακτικότερα μέτρα, μέσω ενός προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 50 δισ. ευρώ για την άμεση οικονομική στήριξη των μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, από όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης λόγω της τρέχουσας πανδημίας, ως εξής:

-Εφάπαξ χρηματοδοτική ενίσχυση 9.000 ευρώ/μήνα x3 μήνες (με δυνατότητα παράτασης για άλλους 2, υπό προϋποθέσεις), για επιχειρήσεις έως 5 εργαζομένους

-Εφάπαξ χρηματοδοτική ενίσχυση 15.000 ευρώ/μήνα x3 μήνες (με δυνατότητα παράτασης για άλλους 2, υπό προϋποθέσεις), για επιχειρήσεις έως 10 εργαζομένους

Η «ένεση» ρευστότητας προς τις μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες δίνεται με την ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατία (υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης) και στοχεύει στην άμεση και χωρίς καθυστερήσεις στήριξη της βιωσιμότητάς τους και τη διασφάλιση θέσεων εργασίας.

Επιπρόσθετα, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση εκκίνησε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για ένα συμπληρωματικό Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό για το 2020, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τις απαραίτητες, επιπρόσθετες και υπερβάλλουσες δαπάνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τόσο για την ενίσχυση του συστήματος υγείας, όσο και για τη στήριξη της οικονομίας, των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας, σε ένα περιβάλλον μειωμένων κρατικών εσόδων και υποχώρησης του εγχώριου ΑΕΠ.Η Κυβέρνηση σχεδιάζει τις πολιτικές και παρεμβάσεις της βάσει «σεναρίου εργασίας» εκτιμώμενης ύφεσης 5% του γερμανικού ΑΕΠ το τρέχον έτος.

Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός προβλέπει επιπρόσθετες δαπάνες ύψους 122,5 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το ύψος των προβλεπόμενων δαπανών για το 2020 από 362 δισ. ευρώ σε συνολικά 484,5 δισ. ευρώ.

Για τη χρηματοδότηση των επιπρόσθετων δαπανών, η Κυβέρνηση υποχρεούται σε δανεισμό ύψους 156 δισ. ευρώ, για πρώτη φορά μετά το 2013, ξεπερνώντας μάλιστα το συνταγματικά κατοχυρωμένο όριο κρατικού δανεισμού (μηχανισμός συγκράτησης των κρατικών δαπανών, γνωστό και ως «φρένο χρέους»).

Οι επιπρόσθετες δαπάνες αναλύονται ως εξής:

- Επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ για την προμήθεια προστατευτικού υγειονομικού εξοπλισμού, την ενίσχυση της έρευνας για την ανάπτυξη εμβολίου και αντιικών φαρμάκων κατά του νέου κορονοϊού και άλλα βραχυπρόθεσμα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19 (δράσεις ενημέρωσης του πληθυσμού, κινητοποίηση των Αρχών κλπ.).

-Επιπλέον 55 δισ. ευρώ για την καλύτερη προετοιμασία της χώρας έναντι των μεσοπρόθεσμων συνεπειών της τρέχουσας πανδημίας

-50 δισ. ευρώ για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών με άμεσες χρηματοδοτικές «ενέσεις»

-Επιπλέον 7,7 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των ταμείων ανεργίας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών

-Επιπλέον 5,9 δισ. ευρώ για διασφαλίσεις και εγγυήσεις, έναντι μακροοικονομικών κινδύνων συνεπεία της πανδημίας

-Συνολικό «πακέτο» επιπρόσθετων κρατικών εγγυήσεων ύψους 357 δις, για τη στήριξη της κρατικής Τράπεζας Επενδύσεων KfW και τη διασφάλιση της διεθνούς πιστοληπτικής της ικανότητας (ανεβάζοντας το συνολικό πλαίσιο κρατικών εγγυήσεων έναντι KfW σε 822 δισ. ευρώ).

 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 02/07 22:06

  Το φλερτ μεταξύ νεαρών γυναικών έκανε άνω κάτω το αεροδρόμιο Ηρακλείου!

 2. 02/07 21:27

  Πολυήμερες απεργίες από τα πληρώματα της Ryanair και Easyjet μέσα στον Ιούλιο

 3. 02/07 20:51

  Αυξήσεις για μια 5ετία στα αεροπορικά εισιτήρια βλέπει ο CEO της Ryanair

 4. 02/07 12:42

  Βασίλης Κικίλιας: Νούμερο 1 προορισμός η Ελλάδα για τους Ιταλούς ταξιδιώτες

 5. 02/07 12:31

  Merkur.de | Μένει να δούμε αν ο κορωνοϊός μας χαλάσει τις καλοκαιρινές διακοπές

 6. 02/07 08:50

  Παγκόσμιο συνέδριο «Ο ‘Ομηρος στον Κόσμο» στη Χίο

 7. 02/07 08:08

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Λευκάδα

 8. 02/07 08:04

  Faethon Sky Race στον Κοκκινοπλό Ελασσόνας

 9. 01/07 16:40

  Άνοιξαν πλήρως και πάλι για τους επισκέπτες τα Σπήλαια Διρού

 10. 01/07 15:39

  Ποιος κορωνοϊός; Ο πληθωρισμός φοβίζει τους Γερμανούς τουρίστες το 2022 – Πώς θέλουν τις διακοπές τους

 11. 01/07 15:08

  DERTOUR: Δεν χορταίνουν από ήλιο και θάλασσα οι Γερμανοί - Κλείνουν και χειμερινές διακοπές σε ηλιόλουστους προορισμούς

 12. 01/07 14:21

  Βασίλης Κικίλιας: «Στα επίπεδα 2019 το αεροδρόμιο της Αθήνας χωρίς τις αγορές της Κίνας, της Ρωσίας και της Ουκρανίας» 

 13. 01/07 13:35

  Πολιτιστικά δρώμενα στους Κήπους του Ανακτόρου Αχίλλειου για το καλοκαίρι του 2022

 14. 01/07 12:57

  Γερμανικός τουρισμός: +14% από το 2019 οι κρατήσεις οργανωμένων διακοπών στην Ελλάδα το καλοκαίρι

 15. 01/07 12:30

  Πολυτελής τουρισμός: Η Ευρώπη και η Ελλάδα το “hotspot” των Αμερικανών για το 2022

 16. 01/07 11:48

  Αμερικανικός τουρισμός: Απογειώνεται η ζήτηση για Ελλάδα την αργία της 4ης Ιουλίου - Πρώτη στην αύξηση αεροπορικών εισιτηρίων

 17. 01/07 11:22

  Εγκαινιάστηκε στον Άγιο Νικόλαο το δεύτερο ΜGallery Resort στην Ελλάδα

 18. 01/07 10:49

  Δήμος Θεσσαλονίκης: Κατασκηνωτικό πρόγραμμα για άτομα με αναπηρίες

 19. 01/07 10:15

  ForwardKeys | 6 ελληνικοί προορισμοί στο top10 της Ευρώπης με τις περισσότερες αφίξεις αυτό το καλοκαίρι έναντι του 2019

 20. 01/07 09:37

  Νέοι κανόνες περιαγωγής για ταξιδιώτες στην ΕΕ: Χρέωση εσωτερικού για άλλα 10 χρόνια

 21. 01/07 09:14

  Τουρισμός 2022 | + 13% έναντι του 2019 οι αφίξεις σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα τον Ιούνιο- αύξηση και τον Απρίλιο και Μάιο

 22. 01/07 09:04

  Λεωνίδας Καβάκος | Κοντσέρτα για βιολί του Μπαχ

 23. 01/07 08:51

  Άδειες για νέες τουριστικές κατοικίες σε Δελφούς, Λευκάδα και Σκύρο

 24. 30/06 17:44

  ΣΕΤΚΕ | Άλυτο το πρόβλημα της κατοχύρωσης του διακριτικού τίτλου στα μη κύρια καταλύματα

 25. 30/06 17:39

  Πράσινοι σταθμοί φόρτισης EV Loader στα ξενοδοχεία Skiathos Palace και Alkyon

 26. 30/06 17:34

  Λάμψα | Έκτακτη επιβράβευση ύψους 1 εκατ. ευρώ στους εργαζόμενους των ξενοδοχείων της

 27. 30/06 15:17

  B.Κικίλιας: Πολύ έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη Ναύπακτο

 28. 30/06 15:12

  «Crete, Sense the authentic culture» | Το νέο σποτ για τον πολιτισμό της Κρήτης στο History Channel και το National Geographic

 29. 30/06 14:57

  Διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις του Ιουλίου υπό την αιγίδα του ΕΟT

 30. 30/06 14:51

  Ξενοδοχεία | Partnership Circle Award για το 2021 στην Domes Resorts από τη Marriott International

 31. 30/06 14:46

  Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των φετινών Επιδαυρίων!

 32. 30/06 13:05

  Ελληνικές διακρίσεις στα βραβεία Europa Nostra για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά

 33. 30/06 12:52

  ΕΤΑΔ | Διαγωνισμός για τη μίσθωση παραθαλάσσιου ακινήτου (έκταση και κατάστημα) στις Αλυκές Αναβύσσου

 34. 30/06 12:29

  Tα τουριστικά έσοδα μπορεί να φτάσουν φέτος τα 20 δισ.ευρώ- Οι λύσεις στα προβλήματα των ξενοδοχείων

 35. 30/06 11:57

  H Xenia 2022 ετοιμάζει την πιο εντυπωσιακή της διοργάνωση

 36. 30/06 11:53

  Νοσταλγία! Οι διακοπές περνούν σε εποχή... πουριτανισμού;

 37. 30/06 11:14

  Ευρωπαϊκό αεροδρόμιο καλεί τους επιβάτες να φτάνουν 4 ώρες πριν την πτήση

 38. 30/06 11:00

  Τουρισμός | Πόσο η ακρίβεια θα επηρεάσει τις πτήσεις στην Ευρώπη; - προβληματισμός στο συνέδριο του ACI Europe

 39. 30/06 10:46

  Τουρκικός τουρισμός | Ρεκόρ πτήσεων στο αεροδρόμιο της Αττάλειας - πάνω από 4 εκατ. τουρίστες το α' εξάμηνο

 40. 30/06 10:22

  Στο έλεος του χάους στα γερμανικά αεροδρόμια | Αναμένονται εργαζόμενοι από την Τουρκία και άλλες χώρες

 41. 30/06 10:06

  Η Κομισιόν προτείνει την απαγόρευση των θερμαινόμενων προϊόντων αρωματισμένου καπνού

 42. 30/06 10:05

  Holiday Extras | Η μεγάλη πλειονότητα των ταξιδιών από το Ην. Βασίλειο διεξάγονται κανονικά παρά το «χάος»

 43. 30/06 09:40

  Τουρισμός | Χωρίς ουρές πλέον η είσοδος των Βρετανών στα ισπανικά αεροδρόμια

 44. 30/06 08:59

  Οικισμός παραθεριστικής κατοικίας, με δυναμικότητα 330 ατόμων, στον Δήμο Μεσσήνης

 45. 30/06 08:30

  Άδειες για 2 πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Μύκονο

 46. 29/06 16:37

  Γερμανικός Τύπος | «Απλησίαστες οι διακοπές στην Ελλάδα»- Πόσο ακρίβυναν τα ξενοδοχεία

 47. 29/06 16:27

  Ελληνο-Κινεζική εκδήλωση για τον πολιτιστικό τουρισμό σε δημοφιλείς αρχαίες πόλεις - Το παράδειγμα της Πλάκας

 48. 29/06 14:23

  Όμιλος Sani/Ikos | Tα Sani Dunes και Ikos Aria παράδειγμα στην έκθεση της Deloitte για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος

 49. 29/06 13:53

  Ά. Γκερέκου για Δήμο Φυλής: Μπορεί να αναδειχθεί σε εναλλακτικό προορισμό της Αττικής

 50. 29/06 13:26

  Η Lufthansa δεν είναι πλέον πεντάστερη

 51. 29/06 13:17

  Οι «Αντιγονισμοί» συνεχίζονται στην Πειραιώς 260

 52. 29/06 12:55

  Γ,Τάσιος | Υπερηφάνεια για την Αρναία, που επελέγη στον διαγωνισμό “Best Tourism Villages”

 53. 29/06 12:52

  Γιούλα Μπούνταλη Άνοιξη | Τέσσερις μαθήτριες στο κυνήγι της δικής τους Άνοιξης

 54. 29/06 12:45

  Β. Κικίλιας: Εντυπωσιακές οι αφίξεις και οι δαπάνες, αν και δεν έχουμε τις αγορές της Κίνας, της Ρωσίας και της Ουκρανίας

 55. 29/06 12:32

  Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ραπτοτάσιου

 56. 29/06 12:18

  Στήριξη του τουρισμού της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου | Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

 57. 29/06 12:02

  Η Σαρδηνία επιβάλλει ποινές στους τουρίστες που κλέβουν άμμο από τις παραλίες

 58. 29/06 11:46

  Η Airbnb απαγορεύει μόνιμα όλα τα πάρτι σε όλα τα σπίτια της

 59. 29/06 11:42

  700 ακυρώσεις πτήσεων και από την Swiss στο θερινό πρόγραμμα

 60. 29/06 11:11

  The Port Square Hotel | Το νέο ξενοδοχείο, που άνοιξε δίπλα στο λιμάνι του Πειραιά

 61. 29/06 10:52

  Κατεπείγουσα ερώτηση Βόζεμπεργκ για την προκλητική τουριστική εκστρατεία της Τουρκίας

 62. 29/06 10:39

  ΕΟΤ | Ταξίδι γνωριμίας Γερμανών πρακτόρων με τη Θεσσαλονίκη και την Πιερία

 63. 29/06 09:58

  Παράταση για τη συμμετοχή Καταλυμάτων και Ακτοπλοϊκών Εταιριών στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

 64. 29/06 09:08

  Πληρωμές μέρους επιχορηγήσεων για 3 νέα ξενοδοχεία

 65. 29/06 08:56

  Φεστιβάλ τσακώνικης μελιτζάνας Μελιτζάzz στο Λεωνίδιο

 66. 28/06 20:42

  Στρατηγική συνεργασία Emirates και SKY express

 67. 28/06 16:16

  Ά Γκερέκου: Η Μάνη μοναδικός προορισμός στο είδος του

 68. 28/06 15:22

  TUI Bελγίου: "Μεγάλη επιστροφή στην κανονικότητα" - Η Ελλάδα στους 3 κορυφαίους προορισμούς, εκτόξευση για Κρήτη και Ρόδο

 69. 28/06 13:22

  Metaxa Hospitality Group: Βιώσιμη φιλοξενία στην πράξη μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες

 70. 28/06 12:56

  TUI: Σε αναζήτηση επιπλέον χωρητικότητας στην Ελλάδα – "Γεμίζουν Κως και Ρόδος, τα last minute ακριβαίνουν"

 71. 28/06 12:41

  Η Ελληνική Κυβέρνηση κινείται νομικά ενάντια στη χρήση του όρου Turkaegean

 72. 28/06 12:40

  Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Lionel Bringuier – Mischa Maisky Έργα Ευαγγελάτου, Ντβόρζακ, Ραχμάνινοφ

 73. 28/06 12:26

  Airbnb: Οι 5 νέες τάσεις που αλλάζουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2022

 74. 28/06 12:09

  Ένα σπουδαίο θεατρικό γεγονός θα ανοίξει τα φετινά Επιδαύρια!

 75. 28/06 11:51

  Προβολή της Τήνου στην κρατική τηλεόραση της Ρουμανίας

 76. 28/06 11:44

  Διεθνής διαγωνισμός για το ακίνητο στη Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων - Περιλαμβάνει το ξενοδοχείο ΓΑΛΗΝΗ

 77. 28/06 11:42

  EF Go Ahead Tours: Εκπτωτικά προγράμματα για Ελλάδα μέχρι το 2024

 78. 28/06 11:37

  Γερμανία | Γυμνισμός μεταξύ αποδοχής και ...ντροπής

 79. 28/06 11:22

  Αγροτουρισμός | Ζαχαράκη: Η Ελλάδα, στον διεθνή διαγωνισμό “Best Tourism Village”, με τρεις υποψηφιότητες»

 80. 28/06 11:17

  Εκδήλωση ΕΟΤ στο Λονδίνο: Οι «Γεύσεις της Ελλάδας» στο βρετανικό κοινοβούλιο

 81. 28/06 10:24

  Τουρισμός | Έρευνα: Η τεχνολογία ανέπαφων υπηρεσιών στα ξενοδοχεία θα μειώσει δραστικά το προσωπικό

 82. 28/06 10:13

  Μια μουσική περιπλάνηση στις μουσικές του τόπου μας

 83. 28/06 10:01

  Φεύγει από τη Ρωσία και η αλυσίδα Intercontinental

 84. 28/06 09:52

  Μια γκροτέσκα δίκη εξετάζει όλες τις μορφές του κακού

 85. 28/06 09:27

  Μια διήμερη «μάχη» με πολύ χορό και ελεύθερη είσοδο

 86. 28/06 08:22

  Επενδύσεις | Επιχορηγήσεις για εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου στο Πήλιο και για ίδρυση νέου στο Ηράκλειο

 87. 28/06 08:15

  Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα

 88. 27/06 18:29

  Β. Κικίλιας: Μέσα στο καλοκαίρι νέες αμερικανικές επενδύσεις στον ελληνικό τουρισμό

 89. 27/06 16:26

  Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έγκριση συγκέντρωσης Fairfax/ Grivalia

 90. 27/06 16:14

  Ethiopian Airlines | Addis Ababa - Αθήνα με 3 πτήσεις την εβδομάδα

 91. 27/06 16:00

  Ξενοδοχεία Αθήνας- α' 5μηνο | Παρέμεινε η υστέρηση των επιδόσεων έναντι του 2019

 92. 27/06 15:31

  FedHATTA: Επαναληπτική συνάντηση φορέων με την Aegean Air

 93. 27/06 14:47

  ΗΠΑ: Εταιρίες-κολοσσοί θα καλύπτουν το κόστος ταξιδιών των εργαζομένων τους για αμβλώσεις

 94. 27/06 14:20

  H Celebrity Cruises γιορτάζει την επιστροφή όλου του στόλου της στις κρουαζιέρες ανά τον κόσμο

 95. 27/06 13:29

  Φέτος πάμε (και ξαναπάμε) Επίδαυρο! | Επέκταση των εκπτωτικών εισιτηρίων και προσφορών μέχρι 30 Ιουνίου!

 96. 27/06 13:28

  Το hyper-connectivity μεταμορφώνει τον ταξιδιωτικό κλάδο

 97. 27/06 13:14

  Ξενοδοχεία: Παρκόμετρο... στις ξαπλώστρες για να σταματήσουν τον πόλεμο της πετσέτας!

 98. 27/06 12:16

  Οι ταξιδιώτες Gen Z αναζητούν στις διακοπές τους καλό περιεχόμενο για τα social media

 99. 27/06 11:33

  Απεργιακή «ομίχλη» στις πτήσεις: Τουλάχιστον 1,8 εκατ. Βρετανοί θα ταλαιπωρηθούν τον Ιούλιο

 100. 27/06 10:50

  Η Ελλάδα πρώτη σε ζήτηση αεροπορικών πακέτων ταξιδιών στην Ουγγαρία