Κορωνοϊός: Όλο το πακέτο μέτρων της Γερμανίας για τη στήριξη της οικονομίας

Κορωνοϊός: Όλο το πακέτο μέτρων της Γερμανίας για τη στήριξη της οικονομίας

Ο παγκόσμιος αντίκτυπος της πανδημίας του κορωνοϊού πλήττει, συθέμελα και τη γερμανική οικονομία.

Ο περιορισμός των μετακινήσεων και η σχεδόν πλήρης παύση κάθε κοινωνικής δραστηριότητας και, συναφώς, της κατανάλωσης των νοικοκυριών, οδηγεί σε σημαντική μείωση της ιδιωτικής ζήτησης, πλήττοντας ειδικώς το λιανεμπόριο, τους κλάδους φιλοξενίας και εστίασης, καθώς και τον ταξιδιωτικό κλάδο. Επιπρόσθετα, ο περιορισμός της παγκόσμιας ζήτησης αγαθών και η επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου (καθώς οι εθνικές οικονομίες επιστρατεύουν όλες τις δυνάμεις τους στον αγώνα κατά της πανδημίας) πλήττουν ειδικώς την, παραδοσιακά εξωστρεφή και εξαρτημένη από τις εξαγωγές προϊόντων, γερμανική οικονομία, περιορίζοντας τη ζήτηση για κεφαλαιουχικά αγαθά και επενδύσεις και ωθώντας τις εγχώριες βιομηχανίες σε μείωση ή παύση παραγωγής.

Ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας αναμένεται, δε, να ενταθεί περαιτέρω, καθώς ήδη και τα 16 Ομοσπονδιακά Κρατίδια (αρχής γενομένης από τη Βαυαρία, με τα πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα) έχουν εφαρμόσει περιορισμούς στις μετακινήσεις και το δημόσιο βίο για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Πρόγραμμα παρεμβάσεων σε 3 άξονες

Προκειμένου να μετριάσει τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας, από το εσωτερικό και το εξωτερικό «μέτωπο», η Γερμανική Κυβέρνηση, μέσω των αρμοδίων Ομοσπονδιακών Υπουργείων Οικονομίας&Ενέργειας (BMWi), Οικονομικών (BMF) και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (BMAS) εκπόνησε ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων 3 αξόνων στην εγχώρια οικονομία, με σκοπό να ενισχύσει τις πληττόμενες επιχειρήσεις και να στηρίξει τη διατήρηση θέσεων εργασίας:

1. Άμβλυνση των κρατικών περιορισμών στην εφαρμογή μερικής ή ευέλικτης απασχόλησης από τις επιχειρήσεις για το προσωπικό τους και ελάφρυνση ή διευκόλυνση των επιχειρήσεων όσον αφορά την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση και προκειμένου να διασφαλιστούν θέσεις εργασίας, το Κράτος αναλαμβάνει το ενσκήπτον, υπερβάλλον κόστος των εργοδοτικών/κοινωνικών εισφορών των εργαζομένων μερικής ή περιοδικής απασχόλησης. Στο εν λόγω μέτρο εντάσσονται πλέον οι επιχειρήσεις, όπου ήδη το 10% των εργαζομένων βρίσκεται σε καθεστώς μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, έναντι παλαιότερου ορίου ύψους 33%. Μάλιστα, το μέτρο διευρύνεται για να συμπεριλάβει και τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε αυτές μέσω συμβολαίων μίσθωσης από εταιρείες προσωρινής απασχόλησης προσωπικού.

2. Μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία Covid- 19, τόσο στη μεταποίηση, όσο και στην παροχή υπηρεσιών, μέσω κρατικά χρηματοδοτούμενων πιστωτικών «εργαλείων».

Ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης λόγω της πανδημίας, θα έχουν πρόσβαση σε δανειοδοτικά προγράμματα ταχείας έγκρισης μέσω των εμπορικών τους τραπεζών, για τα οποία θα εγγυάται η κρατική Τράπεζα Επενδύσεων KfW. Παράλληλα, υπάρχοντα προγράμματα στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων παρατείνονται και ενισχύονται, ενώ η KfW επεξεργάζεται ειδικότερα προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης ανά κλάδο οικονομικής δραστηριοποίησης, ενώ δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο «ενέσεων» ρευστότητας και στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Μάλιστα, το υπάρχον πλαφόν ετήσιου κύκλου εργασιών ύψους 500 εκατ. ευρώ για την ένταξη στα χρηματοδοτικά προγράμματα της Τράπεζας αυξάνεται στα 2 δισ. ευρώ, διευρύνοντας τη «δεξαμενή» των δυνητικών δικαιούχων επιχειρήσεων.

Στην τρέχουσα συγκυρία, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση καθιστά την KfW επίκεντρο των προσπαθειών της για τη στήριξη της εγχώριας οικονομίας, αποδεσμεύοντας επιπρόσθετους πόρους ύψους 93 δισ. ευρώ για τις επενδυτικές δραστηριότητες της Τράπεζας, επιπλέον των σχετικών εγγυήσεων 460 δισ. ευρώ που προβλέπονται στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.

3. Φορολογικά μέτρα ελάφρυνσης για τις επιχειρήσεις.

Οι φορολογικές Αρχές εξουσιοδοτούνται να παρέχουν διευκολύνσεις όπως αναβολή πληρωμών και προσαρμογή των προκαταβολών φόρων, ενώ ειδικά για τις άμεσα πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις, προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής των προστίμων και των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης έναντι οφειλετών, έως το τέλος του 2020.

Τέλος, με πρόσθετα έκτακτα κονδύλια ύψους 145 δισ. ευρώ ενισχύεται το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας&Έρευνας (BMBF), για τη χρηματοδοτική ενίσχυση των εργαστηρίων που εργάζονται για την ανάπτυξης εμβολίου για τον κορωνοϊό, ενώ επιπλέον 1 δισ. ευρώ διατίθεται εκτάκτως στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας (BMG) για την αγορά ειδικού υγειονομικού υλικού, αλλά και την ενίσχυση του κρατικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας RobertKochInstitut.

Υπενθυμίζεται ότι σε έκτακτη συνεδρίασή του, στις 23 Μαρτίου το Ομοσπονδιακό Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία ενός ειδικού «Ταμείου Σταθεροποίησης της Οικονομίας» (WSF/Wirtschaftsstabilisierungsfonds), συνολικού προϋπολογισμού 600 δισ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη της ρευστότητας και του αξιόχρεου και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων, εν μέσω της τρέχουσας πανδημίας, τα οποία αφορούν:

α. 400 δισ. ευρώ κρατικές εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων απευθείας από τις κεφαλαιαγορές

.β. 100 δισ. ευρώ προγράμματα ανακεφαλαιοποίησης των επιχειρήσεων και.

γ. 100 δισ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση των ειδικών δανειακών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων της κρατικής KfW, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19.

Η Γερμανική Κυβέρνηση έχει δηλώσει την πρόθεσή της να παρέμβει αποφασιστικά για τη διάσωση σημαντικών γερμανικών επιχειρήσεων, ειδικώς σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, οι οποίες περιέρχονται σε δυσμενή οικονομική κατάσταση λόγω της τρέχουσας πανδημίας, εν ανάγκη και μέσω συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο (μερική εθνικοποίηση, ως ultimaratio). Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, ο ρόλος του Ταμείου Σταθεροποίησης είναι η στήριξη επιχειρήσεων με περισσότερους από 2.000 εργαζομένους και ετήσιο κύκλο εργασιών >320 εκατ. ευρώ, οι οποίες έχουν κλονισθεί οικονομικά, είτε μέσω ανάληψης των δανειακών τους υποχρεώσεων, είτε μέσω συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Διακηρυγμένος στόχος της γερμανικής Κυβέρνησης, να αποτραπεί η εξαγορά τους από ξένους επενδυτές λόγω κατακρήμνισης της κεφαλαιακής τους αξίας, συδαυλίζοντας βέβαια ταυτόχρονα την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι ο WSF θα λειτουργεί συμπληρωματικά στα προγράμματα της KfW, ενώ προβλέπεται ρητά η δυνατότητα άντλησης περαιτέρω πιστώσεων για το Ταμείο από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, μέσω έκδοσης νέου χρέους, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Στήριξη ικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών

Παράλληλα, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ακόμη πρακτικότερα μέτρα, μέσω ενός προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 50 δισ. ευρώ για την άμεση οικονομική στήριξη των μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, από όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης λόγω της τρέχουσας πανδημίας, ως εξής:

-Εφάπαξ χρηματοδοτική ενίσχυση 9.000 ευρώ/μήνα x3 μήνες (με δυνατότητα παράτασης για άλλους 2, υπό προϋποθέσεις), για επιχειρήσεις έως 5 εργαζομένους

-Εφάπαξ χρηματοδοτική ενίσχυση 15.000 ευρώ/μήνα x3 μήνες (με δυνατότητα παράτασης για άλλους 2, υπό προϋποθέσεις), για επιχειρήσεις έως 10 εργαζομένους

Η «ένεση» ρευστότητας προς τις μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες δίνεται με την ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατία (υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης) και στοχεύει στην άμεση και χωρίς καθυστερήσεις στήριξη της βιωσιμότητάς τους και τη διασφάλιση θέσεων εργασίας.

Επιπρόσθετα, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση εκκίνησε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για ένα συμπληρωματικό Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό για το 2020, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τις απαραίτητες, επιπρόσθετες και υπερβάλλουσες δαπάνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τόσο για την ενίσχυση του συστήματος υγείας, όσο και για τη στήριξη της οικονομίας, των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας, σε ένα περιβάλλον μειωμένων κρατικών εσόδων και υποχώρησης του εγχώριου ΑΕΠ.Η Κυβέρνηση σχεδιάζει τις πολιτικές και παρεμβάσεις της βάσει «σεναρίου εργασίας» εκτιμώμενης ύφεσης 5% του γερμανικού ΑΕΠ το τρέχον έτος.

Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός προβλέπει επιπρόσθετες δαπάνες ύψους 122,5 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το ύψος των προβλεπόμενων δαπανών για το 2020 από 362 δισ. ευρώ σε συνολικά 484,5 δισ. ευρώ.

Για τη χρηματοδότηση των επιπρόσθετων δαπανών, η Κυβέρνηση υποχρεούται σε δανεισμό ύψους 156 δισ. ευρώ, για πρώτη φορά μετά το 2013, ξεπερνώντας μάλιστα το συνταγματικά κατοχυρωμένο όριο κρατικού δανεισμού (μηχανισμός συγκράτησης των κρατικών δαπανών, γνωστό και ως «φρένο χρέους»).

Οι επιπρόσθετες δαπάνες αναλύονται ως εξής:

- Επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ για την προμήθεια προστατευτικού υγειονομικού εξοπλισμού, την ενίσχυση της έρευνας για την ανάπτυξη εμβολίου και αντιικών φαρμάκων κατά του νέου κορονοϊού και άλλα βραχυπρόθεσμα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19 (δράσεις ενημέρωσης του πληθυσμού, κινητοποίηση των Αρχών κλπ.).

-Επιπλέον 55 δισ. ευρώ για την καλύτερη προετοιμασία της χώρας έναντι των μεσοπρόθεσμων συνεπειών της τρέχουσας πανδημίας

-50 δισ. ευρώ για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών με άμεσες χρηματοδοτικές «ενέσεις»

-Επιπλέον 7,7 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των ταμείων ανεργίας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών

-Επιπλέον 5,9 δισ. ευρώ για διασφαλίσεις και εγγυήσεις, έναντι μακροοικονομικών κινδύνων συνεπεία της πανδημίας

-Συνολικό «πακέτο» επιπρόσθετων κρατικών εγγυήσεων ύψους 357 δις, για τη στήριξη της κρατικής Τράπεζας Επενδύσεων KfW και τη διασφάλιση της διεθνούς πιστοληπτικής της ικανότητας (ανεβάζοντας το συνολικό πλαίσιο κρατικών εγγυήσεων έναντι KfW σε 822 δισ. ευρώ).

 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 24/09 14:23

  Πρόσκληση για την αξιοποίηση παραθαλάσσιου ακινήτου της ΕΤΑΔ στον Ίμερο Ροδόπης

 2. 24/09 14:13

  Γερμανοί δημοσιογράφοι στα Χανιά για τη νέα σύνδεση της Corendon Airlines, Νυρεμβέργη - Χανιά

 3. 24/09 13:52

  Στην Αθήνα το ετήσιο Συνέδριο του περιοδικού Monocle «Quality of Life»

 4. 24/09 13:48

  Η ενεργειακή μετάβαση του ξενοδοχειακού τομέα

 5. 24/09 13:40

  Κύπρος: Νέες αλλαγές στο πρωτόκολλο για τα ταξίδια

 6. 24/09 13:24

  Συνεργασία ΟΑΕΔ-ΙΝΣΕΤΕ-Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου για 7 Πειραματικά ΕΠΑΣ Μαθητείας στον τουρισμό

 7. 24/09 13:17

  Συμβούλιο της ΕΕ: Σύσταση για άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών στη Χιλή, το Κουβέιτ και τη Ρουάντα - Γράφημα

 8. 24/09 13:12

  Κλειστή η Ακρόπολη αυτό το Σάββατο μετά τις 17.30

 9. 24/09 12:59

  TUI: Λανσάρονται οι workations σε 30 ξενοδοχεία σε Ελλάδα, Ισπανία, Μαρόκο και Τζαμάικα

 10. 24/09 12:50

  Το πρώτο animated video του ΕΟΤ που απευθύνεται σε παιδιά για να γνωρίσουν την Ελλάδα

 11. 24/09 12:14

  Ισπανία: "Γιατί έχει νόημα να επιστρέψουμε"

 12. 24/09 12:12

  Στο τοπικό Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο η μαρίνα Ναυπλίου – Επένδυση άνω των 23 εκατ. ευρώ

 13. 24/09 12:11

  Άδειες για νέα ξενοδοχεία σε Αχαΐα και Πάργα

 14. 24/09 12:10

  3 νέες άδειες για νέες τουριστικές κατοικίες σε Κρήτη και Θέρμη

 15. 24/09 12:09

  Επιχορηγήσεις για 2 ξενοδοχεία στην Κέρκυρα

 16. 24/09 11:18

  Παράταση notam πτήσεων εξωτερικού έως την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021

 17. 24/09 10:59

  Heartland of Legends – Μια διαδρομή αυθεντικών εμπειριών στην ενδοχώρα της Κύπρου

 18. 24/09 10:48

  Επιτυχημένη τουριστική χρονιά για την Ελαφόνησο- Αυξημένες αναζητήσεις από Αμερική και Κύπρο

 19. 23/09 16:43

  T+L: Τέσσερα ελληνικά ξενοδοχεία στα 100 καλύτερα στον κόσμο για το 2021

 20. 23/09 16:25

  ETC: Η Ελλάδα στις πρώτες επιλογές των Ευρωπαίων για ταξίδι μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου

 21. 23/09 16:01

  Gay Travel Index 2021: Πόσο φιλική είναι η Ελλάδα για ταξίδια της κοινότητας LGBTQ *

 22. 23/09 14:36

  Συνάντηση Κικίλια - Βασιλικού για τις προτεραιότητες του ξενοδοχειακού κλάδου

 23. 23/09 14:33

  Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή γευσιγνωσία του Wines of Crete

 24. 23/09 14:29

  Τουρ οπερέιτορ: «Αποκλείονται» σταδιακά από τα ταξίδια οι ανεμβολίαστοι – Πολιτική 2 κριτηρίων για κράτηση

 25. 23/09 14:18

  Trivago | Γιατί πρέπει οι ξενοδόχοι να προσαρμόσουν και όχι να μειώσουν τις δαπάνες μάρκετινγκ σε περιόδους κρίσης

 26. 23/09 13:48

  Όμιλος jet2: Από σήμερα πτήσεις και πακέτα διακοπών στην Αττάλεια και Νταλαμάν

 27. 23/09 13:03

  Τουρκία: Η TÜRSAB αναμένει 200.000 αφίξεις Βρετανών για το υπόλοιπο του 2021

 28. 23/09 12:30

  Αρνητική γνώμη για εγκατάσταση πλωτών οικιών στο Δέλτα του Καλαμά

 29. 23/09 12:24

  Πώς παραπλανώνται οι Γερμανοί τρώγοντας ελληνικού τύπου γιαούρτι που δεν είναι ελληνικό 

 30. 23/09 12:22

  Άδειες για θεματικό ξενοδοχείο στο Ρέθυμνο και για ξενώνα στη Βόρεια Κυνουρία

 31. 23/09 12:19

  Άδειες για νέες τουριστικές κατοικίες σε Μύκονο, Γαύδο και Τυμπάκι

 32. 23/09 12:17

  Επιχορηγήσεις για 2 ξενοδοχεία στη Λέσβο

 33. 23/09 12:16

  Οι Δήμοι Αλοννήσου, Δ. Σάμου και Σουφλίου οι ελληνικές υποψηφιότητες στην πρωτοβουλία Best Tourism Villages του ΠΟΤ

 34. 23/09 11:02

  Αφιέρωμα-οδοιπορικό γερμανικής εφημερίδας στην Τήνο

 35. 23/09 10:41

  O Άκης Κελεπέσης νέος αντιπρόεδρος στην ASTA Greece & Cyprus

 36. 22/09 19:35

  Συνάντηση Κικίλια με τον Υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας

 37. 22/09 19:24

  Μικρή και ευέλικτη task force για τον τουρισμό - Καμπάνια επικοινωνίας για τον χειμερινό τουρισμό

 38. 22/09 15:33

  H Aθήνα μπορεί να γίνει νέα Βαρκελώνη

 39. 22/09 14:01

  Τουρισμός: Οι μεγάλοι Βρετανοί τουρ οπερέιτορ προετοιμάζονται για "εκρηκτικό" καλοκαίρι το 2022

 40. 22/09 13:59

  DW: Εμβόλιο στα αγόρια παρά το υψηλό ρίσκο;

 41. 22/09 13:44

  DRV: Ισχυρή ζήτηση των Γερμανών για πακέτα διακοπών στην Ελλάδα το φθινόπωρο

 42. 22/09 13:22

  Νέο πανεπιστημιακό σύγγραμμα από τον Αρκά Πανεπιστημιακό και Πρόεδρο του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου 

 43. 22/09 13:04

  ΞΕΕ: Χορήγηση σήματος boutique στο ξενοδοχείο Kιβωτός Σαντορίνη

 44. 22/09 13:01

  Η ΕΑΤΑ συνεκθέτης του ΕΟΤ στην διεθνή τουριστική έκθεση IBMT World 2021

 45. 22/09 12:50

  2 εκατ. Ρώσοι τουρίστες έδωσαν ζωή αυτό το καλοκαίρι στην Αττάλεια

 46. 22/09 12:16

  Πώς έχασε τη δυναμική του το ελληνικό ελαιόλαδο στη βρετανική αγορά

 47. 22/09 12:14

  Ο Δήμος Βόλου γίνεται φιλικός προορισμός για την ανάπτυξη ποδηλατικού τουρισμού

 48. 22/09 12:13

  Εγκρίσεις για νέα ξενοδοχεία σε Κω και Νάξο

 49. 22/09 12:12

  Άδειες για τουριστικές κατοικίες σε Τολό, Λευκάδα και για τουριστική μονάδα στο Φανάρι Κομοτηνής

 50. 22/09 12:09

  Υπουργείο Τουρισμού: Διαγωνισμός 290.000 ευρώ για την προμήθεια εκπαιδευτικών βιβλίων

 51. 22/09 12:07

  Εικονική περιήγηση στο Αχίλλειο Μουσείο και στα Σπήλαια Διρού

 52. 22/09 10:53

  Πώς εξελίχθηκε η τουριστική ζήτηση για την Αθήνα μέσω διαδικτύου τον Αύγουστο- Οι top εθνικότητες

 53. 22/09 09:05

  Mediterranean College-Τελετή Εγκαινίων Glyfada Campus

 54. 21/09 16:38

  ΚΙΝΑΛ: Ερώτηση στη Βουλή για να ενταχθούν στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ οι μη εποχικά εργαζόμενοι στα τουριστικά λεωφορεία

 55. 21/09 16:35

  ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για 1.000 νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω σε Αττική και Ν. Αιγαίο

 56. 21/09 16:24

  Σύγχυση για το αν θα μπορούν να ταξιδεύουν στις ΗΠΑ τα ανεμβολίαστα παιδιά

 57. 21/09 13:58

  Θετικός ο απολογισμός των αφίξεων στην Πάρο

 58. 21/09 13:03

  Οι πωλήσεις EVs στην Ευρώπη θα ξεπεράσουν αυτές των συμβατικών έως το 2028

 59. 21/09 13:03

  Βασίλης Κικίλιας: Η αύξηση του τουρισμού ώθησε στην αναθεώρηση των προβλέψεων για την ελληνική οικονομία

 60. 21/09 12:48

  Η Θεσσαλονίκη προβάλλεται στο περιοδικό της UNESCO 

 61. 21/09 12:46

  Fam trip ΕΟΤ: Προβολή της Κρήτης σε Γερμανούς επαγγελματίες του τουρισμού

 62. 21/09 12:45

  Έως 700% επάνω οι αναζητήσεις για διακοπές στις ΗΠΑ μετά την άρση των περιορισμών

 63. 21/09 12:37

  ΗΠΑ: Τέλος στην απαγόρευση των ταξιδιών από την Ευρώπη για τους πλήρως εμβολιασμένους

 64. 21/09 12:08

  Άδειες για τουριστικές κατοικίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Κρήτη, Λευκάδα και Αμφιλοχία

 65. 21/09 12:06

  Nέες δωρεές σε υγειονομικές δομές από κορυφαίες ξενοδοχειακές αλυσίδες

 66. 21/09 12:00

  Επανάχρηση Μεγάρου Κοθρή ως δημοτική Πινακοθήκη

 67. 21/09 11:59

  Επιχορηγήσεις για 2 ξενοδοχεία στο Ηράκλειο Κρήτης

 68. 21/09 11:58

  Άδειες για επεκτάσεις ξενοδοχείων σε Χανιά και Ανατολική Μάνη

 69. 21/09 10:39

  Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου οι τουρίστες στην Κρήτη | Ν.Χαλκιαδάκης: 2,5 δισ. οι εισπράξεις φέτος στη Μεγαλόνησο

 70. 21/09 10:23

  Συνάντηση Κικίλια - Μπένου για το σχέδιο ανασυγκρότησης της Β.Εύβοιας

 71. 20/09 16:02

  Επίσκεψη της Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βίκυς Λοΐζου στη Ρόδο και στη Σύμη

 72. 20/09 15:54

  SiteMinder: Οι μισοί Βρετανοί θέλουν να ταξιδέψουν το ίδιο ή περισσότερο το 2022 σε σχέση με την περίοδο προ πανδημίας

 73. 20/09 15:48

  Η νέα καμπάνια της Louis Vuitton προβάλλει τη Μήλο σε όλο τον κόσμο

 74. 20/09 15:40

  Στη Ρόδο και Σύμη η Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής Βίκυ Λοΐζου

 75. 20/09 15:34

  ΚΙΝΑΛ: Να αρθεί άμεσα ο αποκλεισμός των εργαζομένων στον επισιτισμό – τουρισμό από το εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ

 76. 20/09 15:20

  Η Ε.Ξ. Μεσσηνίας στηρίζει τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις

 77. 20/09 14:28

  Υφυπουργός Εσωτερικών: Η Μακεδονία - Θράκη θα μπορούσαν να είναι 12μηνος τουριστικός προορισμός

 78. 20/09 14:10

  Το 88% των επιχειρήσεων επενδύει σε τεχνολογίες virtual reality

 79. 20/09 13:40

  Telegraph: Αυτά είναι τα καλύτερα απομακρυσμένα ξενοδοχεία της Ευρώπης για το φθινόπωρο - Το ένα Ελληνικό

 80. 20/09 13:13

  Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, κερδίζουν το στοίχημα του τουρισμού και τον Σεπτέμβριο

 81. 20/09 13:05

  ΔΕΘ - Δημήτρης Φραγκάκης: Φέτος πετύχαμε τους στόχους μας αλλά οι προκλήσεις είναι μπροστά

 82. 20/09 12:43

  Ημέρες Κρητικής γαστρονομίας στο Ηράκλειο

 83. 20/09 12:07

  Βρετανία: Απότομη αύξηση των κρατήσεων μετά τις αλλαγές στους ταξιδιωτικούς κανονισμούς

 84. 20/09 12:05

  Τουρισμός | Στο 61,4% των ταξιδιωτικών εισπράξεων του 2019 ο εφετινός Ιούλιος

 85. 20/09 11:51

  Έρευνα | Το 54% των Βρετανών δεν πρόκειται να ταξιδέψει στο εξωτερικό παρά τη χαλάρωση των μέτρων

 86. 20/09 11:30

  To πιο δημοφιλές Club ιδιοκτητών αυτοκινήτων Ferrari της Ιταλίας στον Πειραιά

 87. 20/09 11:15

  Σε ανοδική πορεία η ολλανδική οικονομία

 88. 20/09 11:13

  O Δήμος Άργους – Μυκηνών στο Δίκτυο Πόλεων "Βιώσιμη Πόλη"

 89. 20/09 11:06

  Σχεδιασμός δικτύου θεματικών διαδρομών στον Δήμο Βέροιας

 90. 20/09 11:05

  Μετατροπές κτιρίων σε ξενοδοχεία στο Ηράκλειο και στη Φλώρινα

 91. 20/09 11:04

  Πληρωμές μέρους των επιχορηγήσεων για 2 ξενοδοχειακές επενδύσεις

 92. 20/09 11:01

  Γερμανία: Εκτός των περιοχών υψηλού κινδύνου Κύπρος και Πορτογαλία

 93. 20/09 10:40

  Ηνωμένο Βασίλειο | Μένει μόνο η κόκκινη λίστα των χωρών υψηλού κινδύνου - εκτός η Τουρκία και η Αίγυπτος

 94. 20/09 10:07

  DW | Γιατί οι Γερμανοί κουράστηκαν από τους εμβολιασμούς;

 95. 20/09 09:53

  Συνάντηση Βασίλη Κικίλια με τον Πρέσβη της Ισπανίας

 96. 19/09 11:40

  Aνερχόμενη δύναμη η Ρουμανία στις εξαγωγές κρασιού

 97. 19/09 11:15

  Επιχορηγήσεις για 2 ξενοδοχεία σε Ρέθυμνο Κρήτης και Μύρινα Λήμνου

 98. 19/09 09:45

  Ο 8ος Αχίλλειος Άθλος στα Φάρσαλα

 99. 18/09 12:38

  Επιστρέφουν στη Ρόδο οι ιππότες της

 100. 18/09 12:36

  Αποφάσεις για νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Χαλκιδική και Σύβοτα