Ινδία: Τα μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της κρίσης

Α Decrease font Enlarge font
Ινδία: Τα μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της κρίσης

Πληθαίνουν οι χώρες που λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών λόγω  της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η εξέταση των μέτρων που λαμβάνονται ανά τον κόσμο αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την ενσωμάτων καλών πρακτικών. To Tornos News έχοντας δημοσιεύσει τις προηγούμενες μέρες μέτρα που έχουν ανακοινώσει και άλλες χώρες, παρουσιάζει σήμερα το πρώτο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε η Ινδία. Τα μέτρα αφορούν θέματα κανονιστικής συμπεριφοράς και συμμόρφωσης που σχετίζονται με τομείς, όπως ο φόρος εισοδήματος, ο αντίστοιχος Φ.Π.Α. (GST), οι  τελωνειακοί δασμοί, οι φόροι κατανάλωσης, οι εταιρικές υποθέσεις, ο πτωχευτικός κώδικας (IBC), ο τραπεζικός τομέας και το εμπόριο.

Αναλυτικά:

Φόρος εισοδήματος

1. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το οικ. έτος 2018-2019 ετών από τις 31 Μαρτίου, 2020 στις 30 Ιουνίου 2020.

2. Η υποχρεωτική εγγραφή των επιχειρήσεων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους  του Υπουργείου Οικονομικών θα παραταθεί από τις 31 Μαρτίου 2020 στις 30 Ιουνίου 2020.

3. Ακύρωση  της προσαύξησης κατά 10% εξαιτίας της μη εμπρόθεσμης καταβολής  βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, αν η πληρωμή γίνει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

4. Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2020 της προθεσμίας για την έκδοση ειδοποιήσεων, γνωστοποιήσεων, κοινοποιήσεων, εντολών έγκρισης, εντολών κύρωσης, κατάθεσης προσφυγών κλπ, για προθεσμίες που έληγαν μεταξύ 20 Μαρτίου 2020 και 29 Ιουνίου 2020.

5. Για καθυστερημένες πληρωμές προκαταβολών φόρων, τακτικού φόρου, εισφορών εξισορρόπησης κλπ που  θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 20 Μαρτίου 2020 και 30 Ιουνίου 2020, το επιτόκιο υπερημερίας μειώνεται στο 9% αντί για το 12% / 18% ετησίως (δηλαδή 0,75% μηνιαίως αντί 1 / 1,5% μηνιαίως).

Άμεσοι και έμμεσοι φόροι

1. Φυσικά πρόσωπα που έχουν συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από 5 εκατ. ρουπίες μπορούν να υποβάλουν περιοδικές φορολογικές δηλώσεις για τους μήνες  Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020 μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου του 2020. Στην περίπτωση αυτή δεν χρεώνονται τόκοι υπερημερίας, ή άλλες διοικητικές ποινές.

2. Φυσικά πρόσωπα που έχουν συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 5 εκατ. ρουπιών θα μπορούν να υποβάλουν περιοδικές φορολογικές δηλώσεις για τους μήνες  Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2020 και μετά τα τέλη  του Ιουνίου  του 2020, αλλά θα επιβαρυνθούν με μειωμένο επιτόκιο υπερημερίας της τάξης του 9% ετησίως ( το τρέχον επιτόκιο υπερημερίας είναι 18% ετησίως). Δεν χρεώνεται καθυστερημένη χρέωση και ποινές, εάν υποβάλουν τις περιοδικές φορολογικές δηλώσεις  τους πριν από τις 30 Ιουνίου 2020.

3. Η ημερομηνία υποβολής των ετήσιων αποδόσεων των φόρων επί των πωλήσεων GST (ο αντίστοιχος Φ.Π.Α. ) για το οικ. έτος 2018-19, που λήγει στις 31 Μαρτίου 2020, παρατείνεται μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου 2020.

4.  Παράταση της προθεσμίας για την έκδοση ειδοποιήσεων, γνωστοποιήσεων, κοινοποιήσεων, εντολών έγκρισης, εντολών κύρωσης, κατάθεσης προσφυγών, δηλώσεων, αιτήσεων, εκθέσεων και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου σχετικά με τον φόρο επί των πωλήσεων GST (ο αντίστοιχος Φ.Π.Α.) μεταξύ 20 Μαρτίου 2020 έως τις 29 Ιουνίου 2020, έως τις 30 Ιουνίου 2020.

5. Η ημερομηνία πληρωμής στο πλαίσιο του προγράμματος Sabka Vishwas παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Δεν καταβάλλονται τόκοι για την περίοδο αυτή αν τα ποσά καταβληθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Δασμοί

1. Για την διευκόλυνση της τροφοδοσίας  των καταναλωτών και των επιχειρήσεων τα τελωνεία θα παραμείνουν ανοιχτά επί 24ωρου βάσεως, επτά ημέρες την εβδομάδα έως τις 30 Ιουνίου 2020 2. Παράταση της προθεσμίας για την έκδοση ειδοποιήσεων, γνωστοποιήσεων, κοινοποιήσεων, εντολών έγκρισης, εντολών κύρωσης, κατάθεσης προσφυγών, δηλώσεων, αιτήσεων, εκθέσεων και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου για τυχόν συμμόρφωση σύμφωνα με τον τελωνειακό καθεστώς και άλλους συναφείς νόμους μεταξύ 20 Μαρτίου 2020 έως τις 29 Ιουνίου 2020, έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

1. Κάτοχοι χρεωστικών καρτών  μπορούν να αποσύρουν μετρητά δωρεάν από ATM όλων των τραπεζών για 3 μήνες.

2. Απαλλαγή από τα τέλη για ελάχιστο υποχρεωτικό υπόλοιπο λογαριασμού για 3 μήνες.

3.Μειωμένα τραπεζικά τέλη για 3 μήνες, για όλες τις  ψηφιακές εμπορικές συναλλαγές  και για όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως ποσού.

Εταιρικές υποθέσεις

1.Οι Ε.Π.Ε. δεν επιβαρύνονται με επιβολή προστίμου για καθυστερημένη κατάθεση κατά τη διάρκεια  της περιόδου αναστολής που αρχίζει από την 1η Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, οποιουδήποτε έγγραφου, επιστροφής, δήλωσης κλπ., που απαιτείται να κατατεθεί στο Μητρώο MCA-21, ανεξαρτήτως της οφειλής. Το μέτρο αυτό αναμένεται να μειώσει την οικονομική επιβάρυνση των Ε.Π.Ε. γενικότερα, αλλά θα επιτρέψει επίσης σε μακροχρόνια μη συμμορφούμενες εταιρείες  να προβούν σε «νέα αρχή».

2. Η υποχρεωτική απαίτηση διεξαγωγής συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας που προβλέπεται από τον Νόμο περί Εταιρειών και είναι 120 ημέρες, θα παραταθεί κατά 60 ημέρες έως και  τα επόμενα δύο τρίμηνα, δηλαδή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

3. Το Διάταγμα εφαρμογής των Εκθέσεων Ελέγχου που επρόκειτο να τεθεί  σε ισχύ για  τις Ανώνυμες Εταιρείες το 2019-2020  θα τεθεί σε ισχύ από το οικονομικό έτος 2020-2021. Αυτό θα μειώσει σημαντικά την επιβάρυνση των εταιρειών και των ελεγκτών τους για το έτος 2019-20.

4. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα του Νόμου περί Εταιρειών, οι Ανεξάρτητοι Διευθυντές (Independent Directors) υποχρεούνται να διοργανώνουν τουλάχιστον μία συνεδρίαση κατ' έτος  χωρίς τη συμμετοχή  των μη ανεξάρτητων διευθυντών και  των μελών της διοίκησης. Για το έτος 2019-20, εάν οι Ανεξάρτητοι Διευθυντές (Independent Directors) της εταιρείας δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν ούτε μία συνάντηση, αυτό δεν θα θεωρηθεί παραβίαση του εταιρικού νόμου.

5. Η υποχρέωση δημιουργίας αποθεματικού ύψους 20% του συνόλου των κεφαλαίων της εταιρείας  η οποία έληγε για το οικονομικό έτος 2020-21 στις 30 Απριλίου 2020 επιτρέπεται να παραταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

6. Οι νεοσυσταθείσες εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση για την έναρξη της επιχείρησης εντός 6 μηνών από την ίδρυσή τους. Δίνεται παράταση υποβολής σχετικής δήλωσης έξι επιπλέον μηνών.

7. Η μη συμμόρφωση της ελάχιστης διαμονής στην Ινδία για περίοδο τουλάχιστον 182 ημερών ανά έτος  από τουλάχιστον έναν διευθυντή κάθε εταιρείας, σύμφωνα με το Άρθρο 149 του Νόμου περί Εταιρειών, δεν θεωρείται παραβίαση.

8.Λόγω της αναδυόμενης οικονομικής δυσπραγίας που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες εταιρείες, αποφασίστηκε να αυξηθεί το κατώτατο όριο αδυναμίας πληρωμών σε 1 εκατ. ρουπίες πριν την επιβολή παύσης συναλλαγών, έναντι του υπάρχοντος  ορίου των 100.000 ρουπιών. Αυτό θα εμποδίσει γενικά την υπαγωγή σημαντικού αριθμού Μ.Μ.Ε. σε καθεστώς αναγκαστικής πτώχευσης. Εάν η σημερινή κατάσταση συνεχιστεί πέρα από τις 30 Απριλίου 2020, ενδέχεται να εξεταστεί η  αναστολή των άρθρων 7, 9 και 10 του Πτωχευτικού Κώδικα για περίοδο 6 μηνών, ώστε να μην αναγκαστούν οι εταιρείες να εισέλθουν σε καθεστώς αφερεγγυότητας λόγω ανωτέρας βίας.

 

 

 

 

 

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 02/06 17:10

  Η Ιταλία ανοίγει τα σύνορα αύριο 3 Ιουνίου για τους Ευρωπαίους- και για τους Βρετανούς!

 2. 02/06 16:47

  Tornos News Live: Την Τετάρτη 3 Ιουνίου ζωντανά 4:00 μ.μ. συζήτηση για τη θέση της ελληνικής μπύρας στην επανεκκίνηση της εστίασης και του τουρισμού

 3. 02/06 16:38

  Γερμανία: Προς άρση της ταξιδιωτικής προειδοποίησης αύριο 3 Ιουνίου

 4. 02/06 15:06

  ΕΤΟΑ/ Τουρισμός: Κύμα ζήτησης για ταξίδια στην Ευρώπη

 5. 02/06 14:38

  Κοινωνικός & Ιαματικός Τουρισμός 2020: Πρόσκληση συμμετοχής των καταλυμάτων

 6. 02/06 14:32

  Αυτοί είναι οι κανόνες στις οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες - Τι λέει η νέα ΚΥΑ

 7. 02/06 14:28

  Απαγόρευση κυκλοφορίας ατομικών σκαφών - θαλάσσιων μοτοποδηλάτων

 8. 02/06 14:17

  Επαναλειτουργεί στις 9 Ιουνίου το Holiday Inn Athens - κλειστά τον Ιούλιο τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της οικογένειας Μουσαμά

 9. 02/06 13:53

  Έρευνα: 2 στους 3 πολίτες μεγάλων αγορών για την Ελλάδα δηλώνουν πρόθυμοι για διεθνή ταξίδια

 10. 02/06 13:46

  Ανοιχτό το ξενοδοχείο Wellness Santa Resort

 11. 02/06 13:35

  Ανακατανομή αξιωμάτων στο Δ.Σ.της Ομοσπονδίας Καταλυμάτων "Ο Αριστοτέλης"

 12. 02/06 12:57

  ΣΕΤΚΕ: Σε νέες περιπέτειες τα μικρά τουριστικά καταλύματα με το νέο νόμο του υπουργείου Τουρισμού

 13. 02/06 12:49

  Επαναλειτουργεί το ξενοδοχείο Volcano View

 14. 02/06 12:31

  COSMOTE Fiber: Τις 180.000 έφτασαν οι γραμμές Fiber To The Home σε όλη την Ελλάδα

 15. 02/06 12:19

  Ellinair: Ξεκινούν 2 συνδέσεις από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα και Ηράκλειο

 16. 02/06 12:18

  Volotea και Wizz Air: Νέα δρομολόγια για Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα και Ζάκυνθο

 17. 02/06 11:56

  Παρέμβαση FedHATTA για διατάξεις του νέου Νόμου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας

 18. 02/06 11:51

  Kορωνοϊός: Kατάρρευση του τουρκικού τουρισμού - Μειώθηκαν 99,3% οι αφίξεις τον Απρίλιο, 51,2% το 4μηνο (πίνακας)

 19. 02/06 11:42

  "Πράσινο φως" για κατεδαφίσεις κτιρίων στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά

 20. 02/06 10:56

  Blue Air: Επανέναρξη των πτήσεων από Αθήνα και Θεσσαλονίκη για Λάρνακα

 21. 02/06 10:24

  Skyscanner: Η Ελλάδα ανάμεσα στους 13 ονειρεμένους προορισμούς του κόσμου

 22. 02/06 10:21

  Iberia: Πτήσεις σε 180 προορισμούς από την 1η Ιουλίου

 23. 02/06 10:20

  Αίγυπτος: Αναβολή οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος για τα ξενοδοχεία έως τον Οκτώβριο

 24. 02/06 10:14

  Σιγκαπούρη: Kωδικός "ασφαλές έθνος"

 25. 02/06 10:04

  Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων ΚΥΚΛΟΣ: Διαμαρτυρία γιατί τα ενοικιαζόμενα δωμάτια παραμένουν κλειστά

 26. 02/06 09:48

  Η μαγευτική παραλία και το νησάκι που πας κολυμπώντας στην Αττική

 27. 02/06 09:46

  Πέντε ελληνικές εξωτικές παραλίες που δε χρειάζεσαι πλοίο για να πας

 28. 01/06 18:40

  Τοrnos News Webinars: Tην Τρίτη ζωντανά 4:00 μ.μ. συζήτηση για την προσαρμογή των digital marketing ενεργειών των ξενοδοχείων στα νέα δεδομένα

 29. 01/06 18:37

  Το Εποπτικό Συμβούλιο της Lufthansa εγκρίνει το πακέτο διάσωσης

 30. 01/06 17:10

  ΞΕΕ: Πλατφόρμα εξειδίκευσης για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των ξενοδοχείων

 31. 01/06 17:02

  ΥΠΑ: Παρατείνεται και τον Ιούνιο η προληπτική καραντίνα των ταξιδιωτών από χώρες με υψηλό κίνδυνο

 32. 01/06 15:39

  Ο Ναδάλ καλεί τους διεθνείς ταξιδιώτες να επισκεφθούν τη Μαγιόρκα (video)

 33. 01/06 15:16

  Ρώμη: Να δεχθεί η Ελλάδα φέτος Ιταλούς τουρίστες

 34. 01/06 14:58

  Κρήτη: Πρόγραμμα πιστοποίησης και κατάρτισης των εργαζομένων στον τουρισμό

 35. 01/06 13:35

  Accor: Παγκόσμια καμπάνια για να ενισχύσει την επιθυμία για ταξίδια

 36. 01/06 13:32

  Η Πάρος προβάλλεται στην Αυστριακή αγορά

 37. 01/06 13:18

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών: Οι ξεναγοί πρέπει να στηριχθούν για να επιβιώσουν

 38. 01/06 13:03

  Η Selected Hideaways ανοίγει τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία της

 39. 01/06 12:48

  Λουτράκι: Ψηφιακό Παρατηρητήριο Τουρισμού για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας

 40. 01/06 12:47

  Ισπανικός τουρισμός: Ανοίγει στις 16 Ιουνίου πιλοτικά με τις Βαλεαρίδες Νήσους και τα Κανάρια

 41. 01/06 12:30

  Lufthansa: "Πράσινο φως" από την ΕΕ για το πακέτο διάσωσης – Απαίτηση για παραχώρηση σλοτ

 42. 01/06 11:55

  Έρευνα TUI: Η Ελλάδα δεύτερος πιο δημοφιλής προορισμός των Βρετανών μετά το lockdown

 43. 01/06 11:43

  Δράσεις για την τουριστική προώθηση της Πρέβεζας

 44. 01/06 11:15

  Ποια είναι η παραδεισένια παραλία Σκαλάκια στην Αττική

 45. 01/06 11:12

  Πέντε ελληνικά νησιά για οικονομικές διακοπές φέτος το καλοκαίρι

 46. 01/06 10:41

  Covid-19: Τι σχέση έχει το social distancing με τη business class και την περιφερειακή ανάπτυξη;

 47. 01/06 10:33

  Πότε ανοίγουν τα ξενοδοχεία του ομίλου Electra Hotels & Resorts

 48. 01/06 10:26

  Άλλη μια απόφαση για τη μεγάλη τουριστική επένδυση στην Κασσιώπη της Κέρκυρας

 49. 01/06 10:24

  Περιφέρεια Ν.Αιγαίου: Συζήτηση για μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 4 ξενοδοχείων σε Κω και ένα στη Νάξο

 50. 01/06 10:22

  Το πλήγμα της πανδημίας στη γερμανική αγορά εργασίας και οι εκτιμήσεις για ανάκαμψη από το 2021

 51. 01/06 10:20

  Διευκρινίσεις για την είσοδο Ελλήνων επιχειρηματιών στη Βόρεια Μακεδονία

 52. 01/06 10:13

  Σχέδιο διάσωσης της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας - οικολογικό επίδομα για αγορά "καθαρών" οχημάτων

 53. 31/05 14:22

  DER Touristik: Δωρεάν διαμονή στα παιδιά της οικογένειας στα ξενοδοχεία Iberostar

 54. 31/05 13:08

  Αυτή είναι η ΚΥΑ για τα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών επιχειρήσεων (ΦΕΚ)

 55. 31/05 12:43

  Πώς είναι σήμερα το σπίτι του «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα»

 56. 31/05 12:39

  Η άγνωστη και εξωτική παραλία στην Εύβοια με τη λιμνούλα

 57. 31/05 12:30

  1 στους 3 Γερμανούς σχεδιάζει διακοπές στη χώρα του

 58. 31/05 12:26

  Δανία: Δέχεται τουρίστες με κράτηση 6 διανυκτερεύσεων από συγκεκριμένες χώρες, αλλά όχι στην πρωτεύουσα

 59. 31/05 12:13

  Ρουμανία: Ανοίγουν τα περισσότερα εποχικά ξενοδοχεία της Μαύρης Θάλασσας

 60. 31/05 11:53

  Υπουργείο Εξωτερικών: Διευκρινίσεις για τα τεστ στις αεροπορικές αφίξεις

 61. 30/05 13:11

  Εγκύκλιος: Λήψη μέτρων πρόληψης της νόσου των λεγεωνάριων και στα ξενοδοχεία

 62. 30/05 13:06

  Ελεγκτικό Συνέδριο: Παράνομη η απόκτηση μετοχών της Air France-KLM το 2019 από το ολλανδικό κράτος

 63. 30/05 13:00

  Κορωνοϊός: Δίοδο για τους Βρετανούς τουρίστες αναζητεί η Πορτογαλία

 64. 30/05 12:45

  Λιμένι: Το πανέμορφο πέτρινο χωριό με τα κρυστάλλινα νερά

 65. 30/05 12:43

  Ναυάγιο: Η διάσημη παραλία και η ιστορία του ονόματός της

 66. 30/05 12:34

  Το ΤΕΠΙΧ ΙΙ δεν καλύπτει τα ξενοδοχεία για κεφάλαια κίνησης

 67. 30/05 12:24

  Ποιες τουριστικές επιχειρήσεις επανεκκινούν την Δευτέρα 1η Ιουνίου

 68. 30/05 12:14

  Θεοχάρης- Κόνσολας: Ξανα-ανοίγει όλη η χώρα με τις ίδιες προϋποθέσεις

 69. 30/05 12:11

  Αναθεώρηση αεροπορικών οδηγιών για πτήσεις εξωτερικού προς τη χώρα μας

 70. 30/05 12:10

  Δευτέρα ανοίγουμε και δεν έχουμε πάρει ακόμη «αριθμό πρωτοκόλλου λειτουργίας»

 71. 29/05 17:37

  airBaltic: Πώς διαμορφώνεται μέχρι στιγμής το πτητικό πρόγραμμα για Ελλάδα

 72. 29/05 17:30

  Έρευνα | Οι καλύτερες και οι χειρότερες αεροπορικές εταιρίες στις επιστροφές χρημάτων

 73. 29/05 16:51

  Ισπανία: Εντοπίστηκαν τα πρώτα «εισαγόμενα» κρούσματα κορωνοϊού μετά το lockdown

 74. 29/05 16:46

  Ο Χάρης Θεοχάρης στο CNN: Έχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα για να διασφαλίσουμε τα ταξίδια χωρίς ρίσκο

 75. 29/05 16:36

  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Στοχευμένες καμπάνιες σε ξένες τουριστικές αγορές

 76. 29/05 16:25

  National Geographic Traveler-Italia: Ύμνοι για Σύρο, Τήνο, Μήλο και Σέριφο

 77. 29/05 16:08

  Πορτογαλία: Τουριστική πόλη εξετάζει τους κατοίκους για κορωνοϊό, για να φέρει πίσω τους επισκέπτες

 78. 29/05 15:29

  Ryanair: Το πρόγραμμα πτήσεων Πολωνία – Ελλάδα από τον Ιούλιο

 79. 29/05 15:01

  Τέλος οι βεβαιώσεις διέλευσης σε ταξιδιώτες από το Ην. Βασίλειο προς την Ελλάδα μέσω transit

 80. 29/05 14:54

  City Contact Webinar: Tη Δευτέρα 1 Ιουνίου ζωντανά 4:00 μ.μ. συζήτηση με θέμα: "Η διανομή των ενημερωτικών εντύπων στο άνοιγμα των ξενοδοχείων"

 81. 29/05 14:23

  WTTC: Πρωτόκολλα για τις αερομεταφορές, t.o’s και τις εκδηλώσεις για ασφαλή ταξίδια

 82. 29/05 13:06

  Τ. γραφεία Γερμανίας: Η Ελλάδα συνεχίζει να ενδιαφέρει παρά τη δραματική κατάσταση στις πωλήσεις

 83. 29/05 13:04

  Τουρισμός: Αυτές είναι οι 29 χώρες με τις οποίες ανοίγουν τα σύνορα στις 15 Ιουνίου προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη

 84. 29/05 12:49

  Wizz Air: Πτήσεις από Λονδίνο προς Κέρκυρα, Ηράκλειο, Ρόδο και Ζάκυνθο τον Ιούλιο, εάν αρθούν οι περιορισμοί

 85. 29/05 12:06

  Τροπολογία: Ποια μέτρα προβλέπονται για τους εργαζόμενους στον τουρισμό

 86. 29/05 11:39

  Μelia Hotels: Δείτε πώς εφαρμόζονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα ξενοδοχεία της

 87. 29/05 11:08

  Γερμανικός Τύπος: Ελπιδοφόρα μηνύματα για τον τουρισμό από την Ελλάδα

 88. 29/05 10:50

  Μια αισιόδοξη ματιά για τη σεζόν που ξεκινά

 89. 29/05 10:46

  Ο Έλληνας στο επίκεντρο του προγράμματος τουριστικής προβολής των Κυθήρων

 90. 29/05 10:43

  Πορτογαλία: Περιοριστικά μέτρα κατά την άφιξη – αναχώρηση τουριστών και διαγνωστικά τεστ

 91. 29/05 10:40

  Κορωνοϊός: Πώς θα μείνουμε ασφαλείς στην καθημερινότητά μας

 92. 29/05 10:40

  Άδειες για νέες τουριστικές κατοικίες σε Ζάκυνθο, Αστυπάλαια, Κάρπαθο και Χανιά

 93. 29/05 10:39

  Άδειες για νέα ξενοδοχεία σε Καλαμπάκα, Πύργο και Ναύπακτο

 94. 29/05 10:36

  Αυξάνονται οι ηλεκτρονικές παραγγελίες στο Ηνωμένο Βασίλειο

 95. 29/05 09:47

  Το μέρος στην Αττική που μπορεί να δεις ακόμη και φλαμίνγκο

 96. 29/05 09:44

  Η περιοχή στην Αττική που λέγεται ότι κατοικούσε η Νέμεσις

 97. 29/05 09:25

  Η πρόεδρος και ο γ.γ. της ΕΞΑ-ΑΑ στο Tornos News Live: Θέλουμε να ανοίξουμε τα ξενοδοχεία, αλλά όλοι περιμένουμε διεκρινίσεις για τα υγειονομικά και τα εργασιακά

 98. 29/05 00:07

  Η Lufthansa διπλασιάζει από τα μέσα Ιουνίου τις πτήσεις για Αθήνα από Φρανκφούρτη και Μόναχο

 99. 28/05 17:56

  O κ.Θεοχάρης παρέδωσε στον ΠΟΤ την «Λευκή Βίβλο για την Αντιμετώπιση των Συνεπειών του Κορωνοϊού»

 100. 28/05 17:51

  Aegean: "Προχωράμε βασιζόμενοι κυρίως στις δικές μας δυνάμεις, στους δικούς μας ανθρώπους"