Κυπριακός Τουρισμός (Β' Μέρος): Τι δέον γενέσθαι για το τουριστικό μας μέλλον- 10 + 1 επισημάνσεις. Του Α.Λοΐζου (*)

Α Decrease font Enlarge font
Κυπριακός Τουρισμός (Β' Μέρος): Τι δέον γενέσθαι για το τουριστικό μας μέλλον- 10 + 1 επισημάνσεις. Του Α.Λοΐζου (*)Ο πρόεδρος του ΚΟΤ κ.Άγγελος Λοΐζου

(*) Γράφει ο κ.Άγγελος Λοΐζου, πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού

 

Σε συνέχεια του πρώτου μέρους του παρόντος άρθρου, στο οποίο είχαν αποτυπωθεί “10+1 τουριστικά απορρέοντα της χρονιάς που μας πέρασε”, επανερχόμαστε, με την ίδια προσέγγιση, στην αποτύπωση 10 + 1 επισημάνσεων, υπό το πρίσμα πλέον της ‘προοπτικής’, για το τι δέον γενέσθαι για την τουριστική βιομηχανία της Κύπρου:

1. Δεν αρκεί και μόνο να διακηρύττουμε ή να επαναλαμβάνουμε ότι ο τουρισμός είναι η κινητήρια δύναμη και η βαριά βιομηχανία της οικονομίας μας. Για να εδραιωθούμε και να εξελιχτούμε ως προορισμός, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά στα πεδία της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης, ο τομέας πρέπει να αναδειχθεί, εμπράκτως, σε κορυφαία προτεραιότητα.

2. Ενόψει και των στρατηγικών σχεδιασμών του τουρισμού, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί ισορροπημένη και προσεκτική ανάπτυξη του προορισμού, πάντα υπό το φως της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, της κοινωνικής ευημερίας και της οικονομικής βιωσιμότητας, στη βάση της φέρουσας ικανότητας του τόπου μας. Παράλληλη επιδίωξη θα πρέπει να είναι το συλλογικό καλό και η ισόρροπη και δίκαιη κατανομή των οικονομικοκοινωνικών οφελών του τομέα. Είναι αδήριτη ανάγκη, το στρατηγικό όραμα του προορισμού να το αποδεχτεί και να το  εναγκαλιστεί η κοινωνία. Εξού και επιβάλλεται, η όποια ανάπτυξη να είναι βιώσιμη και … ‘νούσιμη’.  

3. Το ευκταίο θα ήταν η όποια μελλοντική τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας, να επιτυγχάνετο με, κατά το δυνατό, ‘οργανικό’ τρόπο, στο πλαίσιο των δυνάμεων και αναγκών της αγοράς. Στις περιπτώσεις που θα επιδιωχθεί, ωστόσο, η εντονότερη ώθηση και επιτάχυνση της ανάπτυξης, θα ήταν καλό να λαμβάνεται υπόψη και ο δυνητικός αντίκτυπος στην επιχειρηματική κατάσταση και στις χρηματοοικονομικές ‘αντοχές’ των υφιστάμενων επιχειρήσεων.  

4. Δεν πρέπει να επιτραπεί η επανάληψη φαινομένων υπέρμετρης και αλόγιστης καταπόνησης του φυσικού περιβάλλοντος και, κατά το δοκούν, παρεμβάσεων ή ‘ισοπεδώσεων’ στις παραλίες μας. Με την αλλοίωση και αλλοτρίωση του φυσικού μας πλούτου, καταστρέφουμε και εκμηδενίζουμε σταδιακά το τι κάνει την χώρα μας όμορφη και μοναδική, δημιουργώντας, στην ουσία, ένα ‘τεχνητό’, μη αυθεντικό προορισμό, με προδιαγραμμένη φθίνουσα πορεία. 

5. Ενόψει της, παρατηρούμενης τα τελευταία χρόνια, μεγεθυμένης τουριστικής ζήτησης, επιβάλλεται προσοχή, σύνεση και μέτρο στα θέματα της τιμολόγησης, της ποιότητας και των επιπέδων εξυπηρέτησης των τουριστικών επιχειρήσεων. Είναι, εξάλλου, υπό  ‘ευημερούσες’ συνθήκες, που κρίνεται η αξιοπιστία, η ωριμότητα και η σύνεσή μας σαν προορισμός και γι’ αυτό απαιτείται η υιοθέτηση μεσο-μακροπρόθεσμων προσεγγίσεων σε βάθος χρόνου και όχι εφήμερη κερδοσκοπική αντιμετώπιση, όπως δυστυχώς παρατηρήθηκε σε περιπτώσεις του παρελθόντος.

6. Η ανάγκη διατήρησης της ανακτηθείσας αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας της τουριστικής Κύπρου είναι δεδομένη. Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες του τουρισμού και το αδυσώπητα ανταγωνιστικό τουριστικό περιβάλλον, επιβάλλουν τη συνέχιση της  δραστηριοποίησης και εγρήγορσης με ένα σύγχρονο, ευέλικτο και ταχύ επιχειρησιακό τρόπο, από πλευράς  αρμοδίων του τουρισμού. Οι επιχειρησιακές σχέσεις με τους σημαντικούς στρατηγικούς εταίρους που διασυνδέουν, αμοιβαία επωφελώς και όλο και αυξανόμενα, τα επιχειρησιακά συμφέροντά τους με τον προορισμό, επιβάλλεται, όχι απλά να διατηρηθούν, αλλά να ενισχυθούν. 

Θα πρέπει επίσης να επαναξιολογηθούν οι τρόποι και ο χρόνος έγκρισης, διάθεσης και ευέλικτης επαναδιάθεσης του εκάστοτε εγκρινόμενου προϋπολογισμού για τον τουρισμό, κατά τρόπο που θα επιτρέπει την ευελιξία για βέλτιστη ανταπόκριση στη διεθνή ανταγωνιστική σκακιέρα, με τα συχνά μεταβαλλόμενα δεδομένα, που απαιτούν γρήγορες και άμεσες ενέργειες για αξιοποίηση εξελίξεων.   

7. Με την αυξανόμενη διείσδυση της συνεργατικής οικονομίας και των διαδικτυακών ‘πλατφόρμων διαμοιρασμού’ και μισθώσεων κατοικιών, διαμορφώνονται πλέον  νέα δεδομένα που πρέπει να τύχουν ορθολογιστικής ρύθμισης (π.χ. μέσω στοχευμένης φορολόγησης) από το Κράτος, αφού, λόγω του βαθμού υποκατάστασης, έχουν δημιουργηθεί συνθήκες παράλληλης αγοράς και αθέμιτου ανταγωνισμού προς τις νόμιμες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.  

8. Από πλευράς μας αναμένεται να ενισχυθούν οι, αποδεδειγμένα επιτυχείς, στοχευμένες προσπάθειες για διεύρυνση των τουριστικών αφίξεων της χειμερινής τουριστικής περιόδου και των μηνών εκτός κύριας αιχμής, με ενέργειες προβολής/προώθησης, ανάπτυξης και προώθησης ειδικών μορφών τουρισμού, στήριξης εκδηλώσεων κοκ. Επιβάλλεται όπως γίνουν πολύ περισσότερα, τόσο από πλευράς Τοπικών Αρχών, όσον αφορά στην αναίρεση της ερημωμένης, και ενίοτε καταθλιπτικής, εικόνας στις τουριστικές περιοχές το χειμώνα, όσο και από πλευράς  επιχειρήσεων διαμονής και επισιτισμού, με την παραμονή τους σε λειτουργία που θα ανταποκρίνεται στην κατάταξή τους, καθώς και την προσφορά αξιόλογων ευκαιριών ψυχαγωγίας και δημιουργικής ενασχόλησης. 

9. Χρειάζεται να προσδιοριστεί, με προσεχτικά μελετημένο τρόπο, το ‘branding’ και η τουριστική μας ταυτότητα ως προορισμού, σε ένα σφαιρικό και ολιστικό πλαίσιο, που πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συνάρτηση και συμπόρευση με την ταυτότητα, που επιδιώκουμε να αναδείξουμε, ευρύτερα ως χώρα. Ορθολογιστική μελέτη και εφαρμογή απαιτείται και για το φάσμα των αναγκαίων μεταρρυθμιστικών αλλαγών, που θα επιτρέψουν στη χώρα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις.

10. Κρίσιμο ζήτημα του προορισμού, στο οποίο πρέπει να εγκύψει επισταμένα το αρμόδιο Υπουργείο, ενόψει της αυξανόμενης τουριστικής ζήτησης και προσελκυστικότητάς μας ως προορισμός, είναι και οι, νευραλγικής σημασίας, χερσαίες συγκοινωνίες που αφορούν στην εξυπηρέτηση των τουριστών (από την επάρκεια και συχνότητα δρομολογίων, μέχρι τις χρεώσεις και τον επαγγελματισμό των οδηγών ταξί). 

11. Η μοναδικότητα, η ωραιότητα και η αυθεντικότητα του τόπου, καθώς και η γνήσια κυπριακή ψυχή, μετουσιώνονται, όσο πουθενά αλλού, στην κυπριακή ύπαιθρο. Η ύπαιθρός μας είναι ένα διαμάντι, το οποίο θα πρέπει να αναδείξουμε, να ενισχύσουμε και να αξιοποιήσουμε, αλλά παράλληλα να διαφυλάξουμε, μέσω αειφόρων προσεγγίσεων. Θεωρούμε ότι δεν αρκούν μεμονωμένες ή αποσπασματικές δράσεις, απλά τουριστικής ή άλλης στόχευσης, αλλά απαιτείται μια νέα ολιστική και σφαιρική αντιμετώπιση της υπαίθρου, με μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό, ενίσχυση του κοινωνικού της ιστού και στήριξη όλων των εκφάνσεων της ζωής της, ώστε να είναι διαχρονικά βιώσιμη η όποιας μορφής ανάπτυξη. 

 

 

 1. 14/12 14:23

  ΣΕΤΚΕ: Απατεώνες υπόσχονται επιδοτήσεις στα τουριστικά καταλύματα

 2. 14/12 12:47

  Μ.Κόνσολας: Το στρατηγικό σχέδιο της Ν.Δ. για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας

 3. 14/12 12:19

  Γεμάτος ελαστικά αυτοκινήτων ο βυθός στο λιμάνι Πάχης στα Μέγαρα

 4. 14/12 12:14

  Βραβείο Umwelt Champion 2019 της TUI στο Apollonia Beach Resort & Spa

 5. 14/12 11:55

  Online bookings για τα ξενοδοχεία: Ένα μεγάλο ζητούμενο του Ελληνικού τουρισμού

 6. 14/12 11:46

  Ρεκόρ αεροπορικών αφίξεων στη Μήλο

 7. 14/12 11:39

  Τουρκικός τουρισμός | Έσπασαν το ρεκόρ των 35 εκατ. οι αφίξεις στο 10μηνο

 8. 14/12 11:10

  Εγκαίνια του 14ου καταστήματος για τον Όμιλο Πορτοκαλίδη Istikbal

 9. 14/12 10:35

  Αμερικανικός τουρισμός: Οι καυτοί προορισμοί και οι τάσεις για το 2019

 10. 14/12 09:58

  Προβολή της Αλοννήσου στη Φινλανδία

 11. 14/12 09:54

  To πρόγραμμα τουριστικής προβολής των Χανίων για το 2019

 12. 14/12 09:48

  Δωρεές από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

 13. 14/12 09:44

  Skyscanner: Εκτός η Ελλάδα, μέσα η Κύπρος στους top ηλιόλουστους προορισμούς το Χειμώνα

 14. 14/12 09:31

  Η υπερφορολόγηση ναρκοθετεί και τη διασύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα

 15. 13/12 21:47

  Το αεροδρόμιο της Αθήνας #Hubofstories

 16. 13/12 16:24

  Ελληνικός τουρισμός: Ποια είναι τα 4 βασικά ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται ο ΣΕΤΕ

 17. 13/12 14:54

  ΣΕΤΕ: Συνέργειες και συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2019

 18. 13/12 14:30

  Μ. Κόνσολας: «Νέο χωροταξικό για να έρθουν επενδύσεις στον τουρισμό»

 19. 13/12 14:24

  Ιστορικό ρεκόρ στα αεροδρόμια της χώρας στο 11μηνο- 5,6 περισσότεροι επιβάτες

 20. 13/12 12:53

  Πώς η τεχνολογία φωνητικών εντολών θα αλλάξει τον τουρισμό το 2019

 21. 13/12 12:00

  Ενιαίο αμοιβολόγιο για τα πνευματικά δικαιώματα ζητεί το ΞΕΕ με εξώδικο

 22. 13/12 11:53

  Εξαιρετική χρονιά το 2018 για την TUI- Ανάπτυξη του τουρισμού εμπειριών

 23. 13/12 11:00

  Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 5η Athens International Tourism Expo

 24. 13/12 10:53

  CNT: Ένα ελληνικό ξενοδοχείο στη χρυσή λίστα καταλυμάτων του 2019

 25. 13/12 10:46

  Όμιλος Ν. Δασκαλαντωνάκη -Grecotel: 7.000 εργαζόμενοι το 2019

 26. 13/12 10:41

  Στις 31 Ιανουαρίου οι προσφορές για το π.ξενοδοχείο Ambassadeur

 27. 13/12 10:28

  Η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες προβάλλονται στην Daily Telegraph

 28. 13/12 10:06

  Η Ρώμη περιορίζει τα πούλμαν στο ιστορικό κέντρο- οι πράκτορες αντιδρούν

 29. 13/12 09:55

  Έρευνες για αρχαία στην Πλάτη Οροπεδίου Λασιθίου

 30. 13/12 09:50

  Νέα ξενοδοχεία στο Ναύπλιο

 31. 13/12 09:49

  To πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Άρτας το 2019

 32. 13/12 09:46

  Τουριστικό video για την Αλεξανδρούπολη- εκσυγχρονισμός της ιστοσελίδας της Σάμου

 33. 13/12 09:44

  Μελέτη αναβάθμισης του λιμένα Πλάκας Λήμνου

 34. 13/12 09:39

  Δήμος Κασσάνδρας: Καταγραφή αυθαίρετων τουριστικών καταλυμάτων

 35. 12/12 20:11

  Η Goldair Ηandling εξυπηρέτησε 128.000 πτήσεις το 2018

 36. 12/12 16:50

  Τα 8 νέα καταστήματα στη Στοά Εμπόρων

 37. 12/12 16:45

  Δείτε πώς η Aegean στηρίζει την επέκταση της τουριστικής περιόδου

 38. 12/12 15:13

  Μ. Κόνσολας: Η ΝΔ είναι δεσμευμένη σε μια πολιτική μείωσης των φόρων στον τουρισμό

 39. 12/12 14:20

  ΕΕ: Ναι στην παράταση της σύμβασης του αεροδρομίου Αθηνών

 40. 12/12 14:13

  Ο ΕΟΤ στις εκδηλώσεις για τα 40 χρόνια του t.o. Berge & Meer

 41. 12/12 14:05

  Περιφέρεια Ν.Αιγαίου: Συνεργασία με τους εστιάτορες για την "Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης" το 2019

 42. 12/12 13:42

  DER Touristik: Αναδιάρθρωση στην Κ. Ευρώπη - Οι σκέψεις για τα ξενοδοχεία

 43. 12/12 12:39

  Συγκρατημένη ανησυχία στον Thomas Cook- "Η στρατηγική μας είναι σωστή παρά τις απώλειες"

 44. 12/12 12:14

  FedHATTA: Πρότυπο πιστοποίησης στα θαλάσσια σπορ

 45. 12/12 12:14

  Καμπανάκι για τον ελληνικό τουρισμό το 2019 από τη Γερμανία: Πτώση κρατήσεων για Ελλάδα- στα ύψη Τουρκία και Αίγυπτος

 46. 12/12 11:53

  Τουρισμός | 7 ψηφιακές τάσεις στα ταξίδια το 2019 (video)

 47. 12/12 11:53

  Ο τουρισμός περιπέτειας ελκύει το 50% των ταξιδιωτών

 48. 12/12 11:42

  Περιφέρεια Ηπείρου: Πρόσκληση για συμμετοχή στην Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού του Μονάχου

 49. 12/12 11:38

  Η Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καμπανάκι της Wall Street

 50. 12/12 09:41

  Ο τουρισμός της Μακεδονίας-Θράκης στις δράσεις του υπ.Εσωτερικών

 51. 12/12 09:39

  "Πάμε Λαμία", το σλόγκαν της τουριστικής προβολής για το 2019

 52. 12/12 09:37

  Ξενώνας νέων και επέκταση κάμπινγκ στην Εύβοια

 53. 12/12 09:33

  Λεύκωμα από την Περιφέρεια Κρήτης- τουριστικοί οδηγοί από τους Δήμους Σικυωνίων και Χίου

 54. 12/12 09:17

  Δήμος Φαιστού: Διαγωνισμός για τη δημιουργία τουριστικών διαδρομών

 55. 11/12 19:23

  Καταργείται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο κρασί

 56. 11/12 17:07

  H AirDNA έρχεται στην Αθήνα και αποκαλύπτει τον χάρτη της Airbnb στην Ελλάδα

 57. 11/12 16:25

  Γ. Βερνίκος: Aνάγκη Απεξάρτησης από τα Ορυκτά Καύσιμα

 58. 11/12 14:41

  Sun Express: Ρεκόρ θέσεων για Τουρκία το 2019

 59. 11/12 13:20

  Ε. Κουντουρά: Επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό τουρισμό

 60. 11/12 12:54

  +7,7% οι επισκέπτες στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους τον Αύγουστο

 61. 11/12 12:30

  FedHATTA: Επιτέλους έγκαιρη ενημέρωση από το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

 62. 11/12 12:23

  Ανοίγει στις 29 Μαρτίου το ξενοδοχείο Four Seasons Astir Palace

 63. 11/12 12:03

  Έρευνα: Πόσα είναι τα επώνυμα ξενοδοχεία στην Ελλάδα- οι επιδόσεις των 5άστερων

 64. 11/12 11:57

  Booking.com | Ποιο ελληνικό πρότζεκτ στον αειφόρο τουρισμό απέσπασε χρηματοδότηση

 65. 11/12 11:47

  Θα γίνει η Ryanair κανονική αεροπορική εταιρεία;

 66. 11/12 11:18

  Η Mindhaus αναλαμβάνει το μάρκετινγκ του Amada Colossos Resort

 67. 11/12 11:13

  Στρατηγική συνεργασία της Autohellas Hertz με την Alphabet

 68. 11/12 11:04

  U.S. News: 2 ελληνικά νησιά στους κορυφαίους ρομαντικούς προορισμούς στον κόσμο

 69. 11/12 10:54

  Air Canada: Αύξηση των συνδέσεων με Αθήνα από Μόντρεαλ και Τορόντο το 2019

 70. 11/12 09:42

  Η τουριστική υπεραξία από το καρναβάλι της Πάτρας

 71. 11/12 09:41

  Ο Δήμος Ρόδου απέρριψε την ενιαία μίσθωση της Νέας Αγοράς

 72. 11/12 09:39

  Δράσεις για τον τουρισμό σε δήμους

 73. 11/12 09:32

  Εκτίμηση της μισθωτικής αξίας 2 ξενοδοχείων από την Atticabank Properties

 74. 11/12 09:28

  Τουριστική συνεργασία Ελλάδας- Λιβάνου

 75. 11/12 09:25

  Περιφέρεια Κρήτης: Προώθηση των αγροτικών προϊόντων και της κρητικής κουζινας

 76. 11/12 09:20

  «Επιβατηγός εταιρεία της χρονιάς» η SEAJETS

 77. 11/12 09:07

  Τι αλλαγές επέρχονται στα ενοικιαζόμενα δωμάτια με το νέο νόμο

 78. 10/12 22:55

  ΟΚΕ: Πρότυπη συζήτηση για τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή και την κοινωνία

 79. 10/12 16:10

  560.000 ευρώ για υδατοδρόμια σε Λευκάδα, Μεγανήσι, Κεφαλονιά και Ιθάκη

 80. 10/12 15:52

  Δείτε πώς φτιάχνεται ένα αεροπλάνο σε 54 δευτερόλεπτα

 81. 10/12 14:42

  Ο τουρισμός παρατήρησης πουλιών στην Κρήτη

 82. 10/12 14:37

  Google Reviews: Νέα λειτουργία για άμεση απόκριση των ξενοδοχείων στα σχόλια

 83. 10/12 13:32

  Τα προβλήματα του Β. Αιγαίου στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

 84. 10/12 13:15

  Ξανά ο διαγωνισμός για το Ξενία Ιαματικής Πηγής Κύθνου

 85. 10/12 12:50

  HAPCO: Θετικά μηνύματα για την προσέλκυση παγκοσμίων συνεδρίων στην Ελλάδα

 86. 10/12 12:47

  Το καζάνισμα της Σούμας, το παραδοσιακό ποτό της Χίου

 87. 10/12 12:41

  Η Κάρπαθος στην έκθεση Grecka Panorama 2018

 88. 10/12 12:15

  Μέλος των Fine Hotel & Resorts της American Express το ξενοδοχείο Caramel

 89. 10/12 12:12

  O συνεδριακός τουρισμός της Θεσσαλονίκης στην “IBTM World 2018"

 90. 10/12 11:54

  ASTA: Πώς ταξιδεύουν οι Αμερικανοί τουρίστες

 91. 10/12 11:27

  Δείτε το νέο νόμο για τον θεματικό τουρισμό

 92. 10/12 10:02

  Κίτρινα Γιλέκα: Κύμα ακυρώσεων στα ξενοδοχεία στο Παρίσι

 93. 10/12 09:35

  Πώς θα προβληθεί ο τουρισμός της Θεσσαλίας το 2019

 94. 10/12 09:33

  Επιχορηγήσεις για ξενοδοχεία σε Ικαρία και Χαλκιδική

 95. 10/12 09:30

  Στη Χίο η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

 96. 10/12 09:29

  Η ελληνική γαστρονομία προβάλλεται στην Σουηδία

 97. 10/12 09:26

  Spots Viral Video για τη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες

 98. 10/12 09:20

  Ευρωπαϊκός Κανονισμός φέρνει τα πάνω - κάτω στις κρατήσεις στα ξενοδοχεία

 99. 09/12 18:50

  Έ.Κουντουρά: Πώς προωθείται ο τουρισμός υγείας στην Ελλάδα- εγκαίνια της Athens International Tourism Expo

 100. 09/12 16:02

  International Tourism Expo 2018: Ο υπερ- τουρισμός και άλλες 6 τάσεις διαμορφώνουν το μέλλον