Οργιο παράνομων ξεναγήσεων στο κέντρο της Αθήνας - Ιστοσελίδες διαφημίζουν δωρεάν ξενάγηση και επιβάλλουν το... πουρμπουάρ!

Α Decrease font Enlarge font
Οργιο παράνομων ξεναγήσεων στο κέντρο της Αθήνας - Ιστοσελίδες διαφημίζουν δωρεάν ξενάγηση και επιβάλλουν το... πουρμπουάρ!

Στην καρδιά της Αθήνας (και, πιθανότατα, σε όλη την επικράτεια που υπάρχουν αρχαιολογικά και άλλα αξιοθέατα) βασιλεύει η παράνομη ξενάγηση χιλιάδων τουριστών, είτε μέσω διεθνών ιστοσελίδων, που διαφημίζουν δωρεάν ξενάγηση (αλλά με υποχρεωτικό πουρμπουάρ...), είτε από ταξιτζήδες και άλλες ομάδες ατόμων, που αξιοποιούν το αξίωμα “στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις”.

Ετσι, καθημερινά χιλιάδες ανύποπτοι τουρίστες ξεναγούνται από άτομα που δηλώνουν ξεναγοί, χωρίς, βεβαίως, καμιά άδεια και χωρίς να κόβουν κάποια απόδειξη παροχής υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τα δημόσια ταμεία να χάνουν ένα απροσδιορίστου ύψους έσοδο, αλλά, σύμφωνα με τους γνωρίζοντες, ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Το εντυπωσιακό είναι ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο ελέγχου γι αυτήν την δραστηριότητα, άσχεται αν οι νόμοι απαγορεύουν τέτοιου είδους ξεναγήσεις.

Οι όποιες περιπτώσεις εντοπίζονται, συνήθως προκύπτουν από τυχαίους ελέγχους της Αστυνομίας ή μετά από συγκεκριμένη καταγγελία στην Αστυνομία, η οποία θα πρέπει να προλάβει επ'αυτοφώρω την παράνομη ξενάγηση.

Αυτό συνέβη σήμερα, όταν μετά από καταγγελία ξεναγών, στην Πύλη του Αδριανού και στο Ζάππειο συνελλήφθησαν ένας Αμερικανός και μια Κινέζα, που βρέθηκαν χωρίς άδεια και παραστατικά πληρωμής για τις ξεναγήσεις.

Ο Αμερικανός, μάλιστα, έλεγε στο αστυνομικό τμήμα ότι δεν έχει κάνει κανένα έγκλημα καί γιατί η Αστυνομία δεν συλλαμβάνει τούς ταξιτζήδες πού είναι παράνομοι, τα seg ways, τα τρενάκια κλπ. Προφανώς, ο άνθρωπος γνώριζε καλά ότι η παραοικονομία συνεχίζει να οργιάζει στην τουριστική Ελλάδα του 2014, παρά τα μνημόνια και τον υποτιθέμενο εκσυγχρονισμό της κρατικής μηχανής στη συλλογή εσόδων.

Παρεπιμπτόντως, ο Αμερικανός, που προβάλλεται από τη διεθνή ιστοσελίδα δωρεάν ξεναγήσεων στην Αθήνα ως ο “σταρ” των ξεναγήσεων, είναι παντρεμένος μέ Ελληνίδα και δουλεύει part-time και σε ξενοδοχείο (μάλλον για να βρίσκει επιπλέον πελατεία). Η εν λόγω ιστοσελίδα, προφανώς, για να αποφύγει τον έλεγχο, δεν ξεναγεί μέσα στο χώρο της Ακρόπολης, αλλά απέξω, λέγοντας ότι υπάρχουν τόσα άλλα υπέροχα μέρη της Αθήνας για να δουν τα ...θύματα.

Το γεγονός αυτό καταγγέλθηκε και στο υπουργείο Τουρισμού για την επιβολή προστίμων, με διαβεβαιώσεις ότι το υπουργείο θα ασχοληθεί με το θέμα. Η Τουριστική Αστυνομία, πάντως, που θα μπορούσε να επιβάλλει τάξη στο ζήτημα αυτό, είναι αποψιλωμένη από προσωπικό και δεν έχει ουσιαστική δυνατότητα ελέγχων.

Τι λέει ο νόμος

Επισημαίνεται ότι η νομοθεσία περί ξεναγήσεων προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι:

Δικαίωμα ξενάγησης επ΄ αμοιβή  στη χώρα μας έχουν:

 -Δικαίωμα  ξενάγησης με αμοιβή στη χώρα μας έχουν μόνον οι επαγγελματίες ξεναγοί, δηλαδή οι κατέχοντες άδεια του υπουργού Τουρισμού και αντίστοιχο θεωρημένο δελτίο ταυτότητας του υπουργείου Τουρισμού.

v  Κατ΄ εξαίρεση, είναι νόμιμη, βάσει του Π.Δ. 340/1996,  με το οποίο τροποποιήθηκε το Π.Δ. 273/ 1993, η επ΄ αμοιβή ξενάγηση, που πραγματοποιείται από επαγγελματία ξεναγό, υπήκοο Κ-Μ της Ε.Ε. και κράτους Ε.Ζ.Ε.Σ. πλην Ελβετίας, που συνοδεύει ομάδα τουριστών προερχομένη από κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε ταξίδι κλειστών θυρών ( δηλαδή ορισμένης χρονικής διάρκειας και καθορισμένης διαδρομής) και σε χώρους εκτός μουσείων και ιστορικών μνημείων.

Ο ξεναγός υπήκοος Κ-Μ της Ε.Ε., ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση του ανωτέρω αναφερόμενου δικαιώματος πρέπει να είναι εφοδιασμένος  με τα εξής:

1.    Είτε με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία του χορηγήθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους Μέλους καταγωγής ή προελεύσεώς του.

2.    Είτε με βεβαίωση, η οποία του χορηγήθηκε από αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής ή προελεύσεώς του και με την οποία πιστοποιείται ότι αυτός άσκησε το επάγγελμα του ξεναγού με πλήρη απασχόληση επί δύο έτη ή επί ισοδύναμη περίοδο με μειωμένο ωράριο κατά τη διάρκεια  των δέκα τελευταίων ετών και κατέχει έναν ή περισσότερους τίτλους σπουδών, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αποδεικνύουν γνώσεις του ελληνικού πολιτισμού ή μεγάλων χρονικών περιόδων του. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται ρητά: α) οι συγκεκριμένοι τίτλοι σπουδών, που κατέχει ο ξεναγός ( ονομασία τους, ημερομηνία, ίδρυμα που τους χορηγήθηκε κ.τ.λ.) και β) το μάθημα ή ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων , εκ των διδασκομένων για την απόκτηση του τίτλου, από τη  διδαχή των οποίων αποδεικνύονται οι γνώσεις του ελληνικού πολιτισμού.

Οι εν λόγω ξεναγοί Κ-Μ της Ε.Ε. πρέπει να φέρουν επίσημη μετάφραση από τις αρμόδιες αρχές του Κ-Μ καταγωγής ή προελεύσεως τους, των ανωτέρω δικαιολογητικών, την οποία οφείλουν να παρουσιάσουν    οποτεδήποτε τους ζητηθεί από εξουσιοδοτημένο όργανο προς το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Δικαίωμα ξενάγησης χωρίς αμοιβή:

Δικαίωμα ξενάγησης χωρίς αμοιβή βάσει του άρθρου 28 του Ν.3498/ 24- 10 2006 « Ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις» έχουμε στις εξής δύο περιπτώσεις :

-Μόνιμοι αρχαιολόγοι του Υπουργείου Πολιτισμού, κατόπιν άδειας της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς μόνον όταν ξεναγούν επίσημους προσκεκλημένους και αντιπροσωπείες που επισκέπτονται τη χώρα.

-Εκπαιδευτικoί που συνοδεύουν τους φοιτητές ή σπουδαστές ή τους μαθητές του σχολείου τους.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να αποδεικνύεται ότι πρόκειται για φοιτητές Πανεπιστημίων ή σχολείων και να επιδεικνύεται η λίστα των ονομάτων τους στο εξουσιοδοτημένο όργανο για τον σκοπό αυτό.

Οι εν λόγω, κατ΄ εξαίρεση άδειες ξενάγησης σε εκπαιδευτικούς χορηγούνται από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΠΟ προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει το Υπουργείο Πολιτισμού και ελέγχονται από τους φύλακες των αρχαιολογικών χώρων και μνημείωνκαθώς και από κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο προς το σκοπό  αυτό.

Απαγορεύεται

Απαγορεύεται ρητά η ξενάγηση και επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, βάσει του άρθρου 10 του Ν. 710/77 σε:

-Τουριστικούς συνοδούς (tour managers, tour escorts, tour leaders, couriers, reps ) όταν αυτοί παραβαίνοντας τα καθήκοντά τους παρέχουν υπηρεσίες ξεναγού σε άτομα ή σε ομάδα τουριστών που συνοδεύουν ( είτε καθ΄ οδόν, προς και από τα αεροδρόμια, λιμάνια, ξενοδοχεία, κέντρα εστιάσεως και αναψυχής, παραλίες, λουτρά, θέατρα, κ.τ.λ., είτε εντός, είτε εκτός τουριστικού λεωφορείου,  π.χ. αρχαιολογικούς τόπους, μνημεία, μουσεία κ.τ.λ, είτε εν πλω, είτε σε οποιονδήποτε άλλο χώρο ή άλλο μέσο μεταφοράς).

-Οδηγούς Τουριστικών λεωφορείων διότι – πέραν της ευθείας παραβίασης των περί ξεναγήσεων διατάξεων- θέτουν  σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβαινόντων- τουριστών, όταν κατά την οδήγηση «ξεναγούν» από μικροφώνου. Το ίδιο ισχύει  και για οδηγούς και ιδιοκτήτες ταξί, λιμουζινών, ενοικιαζομένων εν γένει οχημάτων, μηχανών, τουριστικών πρακτορείων, εργαζομένων σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, τουριστικών καταστημάτων και γενικά για οποιον διενεργεί ξεναγήσεις χωρίς να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις και προσόντα.

-Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις επιφυλάσσει η ισχύουσα νομοθεσία και για τους ιδιοκτήτες ή δ/ντές ή υπάλληλους τουριστικών γραφείων ή άλλων τουριστικών επιχειρήσεων, όταν αναθέτουν ξεναγήσεις σε άτομα που στερούνται την άδεια του ξεναγού.

 
Δείτε όλη την εγκύκλιο για τις ξεναγήσεις στο επισυναπτόμενο αρχείο.
Επισυναπτόμενα Αρχεία

( 5 )

avatar
A.Π 04/08/2014 11:39:58
Πολή σωστή αντιμετώπιση του θέματος και σωστή κίνηση.
Μια ερωτησούλα σχετική -ασχετη με το θέμα ...
Με τους ξεναγούς που α) πληρώνονται μαύρα από το εξωτερικό κατευθείαν και β) κάνουν παράνομα την δουλειά των γραφείων σκοπεύεται να κάνετε κάτι ???
Επικροτήστε Αποδοκιμάστε
0
avatar
Δήμητρα Γιώβου 25/07/2014 01:56:56
Φίλε, Recep Ahmet, επειδή κάποιοι συνάδελφοί μας, όπως λες, κάνουν παράνομες ξεναγήσεις στην Πόλη, θεωρείς σωστό να κάνουν και οι συνάδελφοι από Τουρκία παράνομη ξενάγηση στη Θεσσαλονίκη; ως πότε η μία παρανομία θα νομιμοποιεί την άλλη; Σε διαβεβαιώ πάντως ότι η πλειοψηφία αυτών που ονομάζεις "ξεναγούς" καμία σχέση δεν έχουν με τους διπλωματούχους ξεναγούς. Εκείνοι είναι αρχηγοί-συνοδοί, που αυτοαποκαλούνται "ξεναγοί" και βέβαια αν συμβαίνει αυτό, που καταγγέλλεις, είναι καταδικαστέο από όλους εμάς, ως κλάδο. Αλλά, αν και δεν συνοδεύω γκρουπ εκτός Ελλάδας, απ'όσο ξέρω, τα ελληνικά γκρουπ παίρνουν ξεναγό στην Πόλη, σε αντίθεση με τα γκρουπ που συνοδεύουν οι κατά κανόνα Τούρκοι συνάδελφοί μας που δεν παίρνουν ποτέ ξεναγό στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, αυτό είναι ένα θέμα που έχει να κάνει πρώτιστα με τον τουριστικό πράκτορα, αλλά αν πιέζατε κι από την πλευρά σας τον εργοδότη σας, να χρησιμοποιεί ξεναγό στην Ελλάδα, θα γινόταν πολύ καλύτερη δουλειά και χωρίς να διατρέχετε κι εσείς οι ίδιοι κίνδυνο λόγω παρανομίας. Το ένα χέρι νίβει τ'άλλο και τα 2 το πρόσωπο, λέει μια παροιμία. Ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, αντί να αλληλοκατηγορούμαστε, ας συνεργαστούμε, τι λες;
Επικροτήστε Αποδοκιμάστε
0
avatar
Recep Ahmet 24/07/2014 14:59:00
Γειά σας,
Οι Ελληνόφωνοι ξεναγοί απο την Κων/πολη, έχουμε τα ίδια παράπονα απο τους Έλληνες συναδέλφους μας. Έρχονται σαν αρχηγοί με τα Ελληνικά γρουπ και κάνουνε παράνομες ξεναγήσεις στην Κων/πολη...
Το χρήμα τυφλώνει τον άνθρωπο...
Ρετζεπ Αχμετ
Μελος Δ.Σ συλλόγου Ελληνόφωνων ξεναγών
Επικροτήστε Αποδοκιμάστε
3
avatar
κρίτων πιπέρας 23/07/2014 00:40:29
Επιτέλους, νά ειπωθούν κάποια πράγματα καί πολύ περισσότερο, ή πολιτεία νά κάνει τό καθήκον της καί νά τηρήσει τούς νόμους
Επικροτήστε Αποδοκιμάστε
6
avatar
Κ.Π. 22/07/2014 21:59:51
Παντού παρανομία γιατί γνωρίζουν οι παρανομούντες την ανικανότητα του Κράτους για συστηματικούς ελέγχους. Παράνομη λειτουργία στην Κρήτη σφραγισμένου ξενοδοχείου, παράνομη λειτουργία στην Κέρκυρα δήθεν τουριστικού γραφείου, παράνομες ξεναγήσεις στην Αθήνα, παράνομες ενοικιάσεις επαύλεων στη Μύκονο, Πάρο, Κερκυρα και Κρήτη, ταξιτζήδες μαϊμού.
Να σταματήσουν οι θριαμβολογίες για αφίξεις και εισπράξεις και να δραστηριοποιηθεί η Πολιτεία για την διαφύλαξη της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος με συστηματικούς ελέγχους και παραδειγματική τιμωρία των παρανομούντων.
Ο τουρισμός είναι ο μόνος κλάδος της οικονομίας που έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και που μπορεί να μας βγάλει σπό την κρίση.
Επικροτήστε Αποδοκιμάστε
11
Συνολικά: 5 | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 10/08 16:56

  Νέα μέτρα: Με αρνητικό τεστ οι επιβάτες από Σουηδία, Τσεχία, Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία και τα χερσαία σύνορα- Ακυρώνεται η ΔΕΘ

 2. 10/08 16:00

  TripAdvisor: Στα 25 καλύτερα "Small Hotel" στην Ελλάδα το Celestia Grand

 3. 10/08 15:36

  EOT: «Greek 4: Για Σένα», η καμπάνια προβολής για Λέσβο, Σάμο, Χίο και Λέρο

 4. 10/08 15:28

  Το ρεκόρ των κρουσμάτων στην Ελλάδα δημιουργεί αβεβαιότητα στους Βρετανούς τουρίστες

 5. 10/08 15:14

  Προληπτικούς ελέγχους για COVID-19 στους υπαλλήλους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων ζητεί η ΠΕΥΦΑ

 6. 10/08 14:25

  Νάξος: Η παραλία παράδεισος μέσα στο κεδροδάσος

 7. 10/08 14:21

  Κύθηρα: Η μαγευτική και φημισμένη παραλία Καλαδί

 8. 10/08 14:15

  Ο ιδανικός τρόπος απολύμανσης και αποστείρωσης χώρων στα ξενοδοχεία με όχημα ή ρομπότ Αποστειρωτή – απολυμαντή Υπεριώδους Ακτινοβολίας UVC

 9. 10/08 13:47

  Πώς η Αττάλεια υποδέχθηκε σήμερα τις πρώτες πτήσεις τσάρτερ Ρώσων

 10. 10/08 12:49

  Τέλος τα ταξίδια των Γερμανών στη Βουλγαρία; Ταξιδιωτική προειδοποίηση του Γερμανικού ΥΠΕΞ

 11. 10/08 12:27

  Το νέο ΔΣ του ΣΙΤΕΣΑΠ

 12. 10/08 12:26

  Μόνο σε δύο χώρες της Ευρώπης επιτρέπονται Αμερικανοί ταξιδιώτες

 13. 10/08 12:12

  TUI Γερμανίας: Άνοιξε το πρόγραμμα για Τουρκία με προσφορές και 500 ξενοδοχεία

 14. 10/08 12:02

  Ο υπουργός Ανάπτυξης σε ΣΕΤΚΕ: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τα μικρά καταλύματα και χρηματοδότηση μέσω του ΤΕΠΙΧ

 15. 10/08 11:43

  Υπ.Τουρισμού: Η μαρίνα «Elounda Hills» θα αναβαθμίσει τον τουρισμό της Κρήτης

 16. 10/08 11:36

  Έρευνα: Μόνο το 45% των Ευρωπαίων ξενοδόχων βλέπει πλήρη ανάκαμψη το 2021

 17. 10/08 11:25

  Η TUI θα συνεχίσει την προσφορά διαδικτυακών κουπονιών και το 2021

 18. 10/08 10:50

  AIDA Cruises: Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα μείνει παγωμένη η σεζόν κρουαζιέρας, με εξαιρέσεις

 19. 10/08 10:37

  Προωθητικό βίντεο για τη Λευκάδα στο πλαίσιο της καμπάνιας του Επιμελητηρίου με τη Μarketing Greece

 20. 10/08 10:33

  Άδειες για δύο πλωτές εξέδρες σε Καρδαμύλη και Αντίπαρο

 21. 10/08 10:31

  Ολλανδία: Tα σενάρια για την πορεία της οικονομίας από ένα δεύτερο κύμα του κορωνοϊού

 22. 10/08 10:28

  Το «σύνδρομο» της ουράς στην εποχή του κορωνοϊού

 23. 10/08 10:27

  Στρατηγική συμφωνία Air Serbia με Turkish Airlines

 24. 10/08 10:26

  Πράσινο φως για μετατροπή ξενοδοχείου σε κατοικίες στο κέντρο της Αθήνας

 25. 09/08 16:04

  Οι νέοι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης

 26. 09/08 15:01

  Κρουαζιέρες στη Μεσόγειο από ιταλικά λιμάνια για Aida, Costa και MSC- Στις 29 Αυγούστου Κέρκυρα, Κατάκολο και Πειραιάς από την MSC

 27. 09/08 14:49

  Νέα στρατηγική του Ην. Βασιλείου κατά της παχυσαρκίας – Πως επηρεάζει τις ελληνικές εξαγωγές

 28. 09/08 14:48

  Δήμος Σιθωνίας: Έγκριση πλάνου τουριστικής προβολής

 29. 09/08 14:45

  Αλλαγή χρήσης πολυώροφου κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας για μετατροπή του σε 4άστερο ξενοδοχείο

 30. 09/08 14:21

  Οι εντυπωσιακοί φάροι της Ελλάδας και η ιστορία τους

 31. 09/08 14:19

  Η άγνωστη παραλία της Αττικής με την αφράτη άμμο

 32. 09/08 14:03

  Απόφαση: Έως 100% η μείωση προκαταβολής φόρου

 33. 09/08 13:56

  Δύσκολο το ταξίδι για όσους επιλέγουν φέτος Ελλάδα - Τα προβλήματα από την διαδικτυακή φόρμα

 34. 08/08 13:14

  Περιφέρεια Κρήτης: Διαγωνισμός για σχεδιασμό οικοτουριστικού πακέτου διακοπών 3-5 ημερών

 35. 08/08 13:12

  Σχέδιο για τη διεθνοποίηση της πορτογαλικής οικονομίας με όχημα και τον τουρισμό

 36. 08/08 13:09

  Δήμος Σικυωνίων: Σύσταση Αναπτυξιακής Εταιρείας για την αξιοποίηση εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής αξίας

 37. 07/08 18:04

  Υποχρεωτικό τεστ στους επισκέπτες από Μάλτα- παράταση της απαγόρευσης όρθιων στα κλαμπ

 38. 07/08 15:42

  Διαβατήρια προς πώληση: Πώς διαμορφώνονται οι ταξιδιωτικές επιλογές των υπερ-πλουσίων εν μέσω πανδημίας

 39. 07/08 15:02

  Ιταλία: Προειδοποίηση στη Ryanair για αναστολή των πτήσεων εάν δεν τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας

 40. 07/08 14:34

  Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ταξιδιωτικές οδηγίες για 210 χώρες λόγω άρσης της γενικής σύστασης

 41. 07/08 13:32

  Στ. Πέτσας: Aνοιχτό το ενδεχόμενο μη πραγματοποίησης της ΔΕΘ

 42. 07/08 13:31

  Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ταξιδιωτική οδηγία για την Ελλάδα λόγω αύξησης των κρουσμάτων

 43. 07/08 13:26

  Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Η μάσκα προστατεύει, η προσωπίδα καθόλου

 44. 07/08 13:19

  Κορωνοϊός: Η Γαλλία είναι η επόμενη χώρα στη λίστα καραντίνας της Βρετανίας

 45. 07/08 13:12

  Τήνος: Πάνω από 50.000 οι αφίξεις τον Ιούλιο

 46. 07/08 12:56

  Νότια Αφρική: Νέα εφαρμογή κατά του κορωνοϊού για τις τουριστικές επιχειρήσεις

 47. 07/08 12:54

  MSC: Πότε ξεκινούν οι κρουαζιέρες στη Μεσόγειο; Ελληνικά λιμάνια στο πρόγραμμα

 48. 07/08 12:54

  Απαντήσεις στα επιχειρήματα για τα μέτρα κατά του κορωνοϊού

 49. 07/08 12:44

  ΣΕΤΚΕ: Η ένταξη των καταλυμάτων τύπου Airbnb στο «Τουρισμός για όλους» «χαριστική βολή» για τα τουριστικά καταλύματα

 50. 07/08 12:41

  Μία από τις πιο εξωτικές παραλίες στις Σποράδες

 51. 07/08 12:38

  Το χωριό που μοιάζει με λαβύρινθο

 52. 07/08 12:16

  Σέριφος: Σε λειτουργία το σύστημα πρόσβασης ΑμεΑ στην παραλία Αυλόμωνα

 53. 07/08 12:13

  TUI: Συμφωνία με την QTA στα συμβόλαια με τα τουριστικά γραφεία

 54. 07/08 11:51

  Ο κ.Μητσοτάκης στη Ρόδο: Δεν θα αφήσουμε τους εργαζόμενους στον τουρισμό απροστάτευτους

 55. 07/08 11:42

  Οι ΗΠΑ αίρουν την προειδοποίηση για διεθνή ταξίδια – Η ΕΕ παραμένει κλειστή για τους Αμερικανούς

 56. 07/08 11:21

  Νο.1 προορισμός των Βρετανών η Ελλάδα το 2020 – Ποιές εξελίξεις οδήγησαν σε αυτό

 57. 07/08 11:08

  Έκτακτα περιοριστικά μέτρα στον Πόρο λόγω COVID-19

 58. 07/08 10:59

  Νέες δράσεις για την ανάπτυξη της Σαμοθράκης

 59. 07/08 10:58

  Άδειες για δύο πλωτές εξέδρες στη Χαλκιδική

 60. 07/08 10:57

  Booking: Επιστροφή 10% σε κρατήσεις ξενοδοχείων και καταλυμάτων

 61. 07/08 10:54

  5 δισ. δολ. οι οικονομικές επιπτώσεις της καταστροφής του λιμανιού της Βηρυτού

 62. 07/08 10:53

  Νέα ξενοδοχεία στην Παπαστράτου στον Πειραιά και στην Πραξιτέλους στην Αθήνα

 63. 06/08 17:47

  Χ.Θεοχάρης: Μόλις 400 κρούσματα σε 1,3 εκατ. τουρίστες που ήρθαν στην Ελλάδα τον Ιούλιο

 64. 06/08 16:58

  Η Lufthansa ανακοινώνει απολύσεις

 65. 06/08 16:55

  Aeroflot: Ακύρωση προσφάτως προγραμματισμένων διεθνών πτήσεων μέχρι τις 31 Αυγούστου

 66. 06/08 16:36

  Γρ. Τάσιος: «Άξιον απορίας το πώς... τρύπωσαν στο "Τουρισμός για Όλους" μη αδειοδοτημένα καταλύματα»

 67. 06/08 16:21

  Τουρισμός: H Πάρος κράτησε «γερά» μέσα στην πανδημία

 68. 06/08 15:00

  Εάν χρειασθεί θα επιβληθούν τοπικά lockdown

 69. 06/08 14:34

  SAS: Οι νέες συνδέσεις με Ελλάδα τον Αύγουστο

 70. 06/08 14:28

  Finnair: 6 νέες συνδέσεις με Ελλάδα τον Αύγουστο

 71. 06/08 14:16

  Κοινή δράση ενημέρωσης για τα μέτρα προστασίας στις παραλίες της Αττικής

 72. 06/08 13:59

  Υπερυπολογιστές, διαστημικά δεδομένα και ΑΙ στη μάχη κατά του COVID-19

 73. 06/08 13:29

  Η ανάκαμψη του τουρισμού θα είναι ένας μακροχρόνιος προβληματισμός

 74. 06/08 13:28

  Σοκ για οικογένεια Βρετανών – Δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα λόγω λάθους στη φόρμα

 75. 06/08 13:13

  Σημαντική μείωση των αφίξεων και διανυκτερεύσεων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

 76. 06/08 12:46

  ΞΕΕ: Πρόλαβε να κάνεις την αίτησή σου για τον 3ο κύκλο του CapsuleT

 77. 06/08 12:45

  37.147 μοριακοί έλεγχοι στα αεροδρόμια του Νοτίου Αιγαίου τον Ιούλιο

 78. 06/08 12:43

  GfK: Το 17% των Γερμανών επιθυμεί ταξίδια στην Ευρώπη το 2020 - Ποιες τάσεις κυριαρχούν

 79. 06/08 12:12

  Τουρκία: Οι τουρίστες εξαιρούνται από την απαγόρευση κυκλοφορίας των ηλικιωμένων

 80. 06/08 12:05

  Ο κ.Θεοχάρης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού: Ο αριθμός των εισαγόμενων κρουσμάτων είναι χαμηλός

 81. 06/08 12:04

  Τα Κανάρια ασφαλίζουν όλους τους τουρίστες για τα έξοδα πιθανής μόλυνσης από κορωνοϊό

 82. 06/08 11:52

  Βρετανικός τουρισμός: Η απαγόρευση στην Ισπανία οδήγησε σε πτώση τιμών κατά 28% στα ταξίδια στην Ελλάδα

 83. 06/08 11:34

  Υποβρύχια πρόταση γάμου στην Αλόννησο

 84. 06/08 11:31

  Κρουαζιέρες: Πιο ασφαλείς από τα σουπερμάρκετ;

 85. 06/08 11:25

  Fraport: Μείωση 75,1% των επιβατών στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια τον Ιούλιο - Πίνακας

 86. 06/08 11:13

  Άδειες για δύο πλωτές εξέδρες σε Μύκονο και Σκιάθο

 87. 06/08 11:10

  Ισραήλ: Διεθνής διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Χάϊφα

 88. 06/08 11:09

  Άδειες για νέα ξενοδοχεία σε Μύκονο και Κεφαλονιά

 89. 06/08 11:08

  Το νέο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Αστυπάλαιας

 90. 06/08 11:07

  Air France: Αύξηση των πτήσεων με την εξυπηρέτηση 170 προορισμών - Οι 5 ελληνικοί

 91. 06/08 09:49

  Ένα από τα πιο εναλλακτικά μέρη του ανατολικού Αιγαίου που θα λατρέψεις

 92. 06/08 09:47

  Παραλίες της Αττικής με δέντρα για να απολαύσεις φυσική σκιά

 93. 05/08 16:44

  Eurowings: Νέες πτήσεις προς Ελλάδα τον Αύγουστο

 94. 05/08 16:38

  Κλείνουν εστιατόρια και παμπ σε πόλη της Σκωτίας

 95. 05/08 16:02

  Η LMEY Investments απέκτησε το Casa Cook στην Κω και άλλα 7 ξενοδοχεία της Westford Capital

 96. 05/08 15:41

  Ηρώδειο: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών - Μπετόβεν 250 χρόνια

 97. 05/08 15:37

  Τα γράμματα της Google φορούν μάσκα και κρατούν κοινωνική απόσταση

 98. 05/08 15:34

  Άνοιξε το νέο 5άστερο Pepper Sea Club Hotel του ομίλου Βανταράκη

 99. 05/08 14:51

  Emirates: Το εμβληματικό αεροσκάφος A380 επιστρέφει στους αιθέρες - Ποιοι είναι οι πρώτοι του προορισμοί

 100. 05/08 14:49

  Ελλάδα: Κύμα ακυρώσεων από Κύπριους μετά την έξοδο από τη λίστα ασφαλών χωρών