Οι θέσεις του ΣΕΤΕ για το νέο χωροταξικό και πολεοδομικό σ/ν: Διετής μεταβατική περίοδος ως γέφυρα για τις επενδύσεις

Α Decrease font Enlarge font
Οι θέσεις του ΣΕΤΕ για το νέο χωροταξικό και πολεοδομικό σ/ν: Διετής μεταβατική περίοδος ως γέφυρα για τις επενδύσεις

Τις θέσεις του για το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» κατέθεσε ο ΣΕΤΕ, ζητώντας  να υπάρξει μια μεταβατική καταληκτική περίοδος δύο ετών, που θα λειτουργήσει ως γέφυρα για τις επενδύσεις μέχρι την θεσμοθέτηση του σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο.

Όπως επισημαίνει, πολλά θα κριθούν από την ταχύτητα με την οποία θα κινηθούν οι υποκείμενες μελέτες χωρικού σχεδιασμού (Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, χαρακτηρισμοί δρόμων κλπ), διότι αν καθυστερήσουν (που συνήθως αυτό γίνεται) τότε το διακύβευμα για την ανάπτυξη είναι μεγάλο, καθόσον αναστέλλονται επί της ουσίας πολλές επενδύσεις ειδικά στην εκτός σχεδίου δόμηση, λόγω και της νομολογίας του ΣτΕ.

Οι προτάσεις και κατευθύνσεις που διατυπώνονται από τον ΣΕΤΕ, έχουν ως στόχο την περαιτέρω βελτίωση του ΣΝ προκειμένου να αποτελέσει το βασικό εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης του χώρου με σκοπό τόσο τη επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης, όσο και προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος χωρίς να δημιουργηθεί επενδυτικό κενό στον ενδιάμεσο του χωρικού σχεδιασμού χρόνο.

Η γενική τοποθέτηση του ΣΕΤΕ:

Με το παρόν ΣΝ επιχειρούνται μία σειρά από ουσιώδεις επεμβάσεις σε πολλά πεδία της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας (χωροταξία, θαλάσσια χωροταξία-δημοτικές οδοί-εκτός σχεδίου δόμηση, Επιχειρηματικά Πάρκα, ΠΟΤΑ, Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα, εισαγωγή νέων μορφών τουριστικών καταλυμάτων, κάθετη συνιδιοκτησία σε εκτός σχεδίου περιοχές, χρήσεις γης, οικοδομική αδειοδότηση, μεταφορά συντελεστή δόμησης, ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτων, ΝΟΚ κ.λπ.). Παράλληλα, το ΣΝ αναγνωρίζει τόσο τον στρατηγικό όσο και τον ρυθμιστικό χαρακτήρα του χωροταξικού σχεδιασμού. Το ΣΝ στοχεύει στην απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας κατάρτισης, αναθεώρησης και τροποποίησης των Χωροταξικών και Πολεοδομικών Σχεδίων κάθε επίπεδου.

Πράγματι, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα έχει δεχτεί δίκαια κριτική ως κατακερματισμένο, αναποτελεσματικό, ασαφές και αναχρονιστικό και αυτό αποδεικνύεται από το μέχρι σήμερα άναρχο και χωρίς σχεδιασμό ευρύτερο περιβάλλον. Το παρόν ΣΝ θέτει τον πολύ φιλόδοξο - αλλά απόλυτα σκόπιμο - στόχο να ανατρέψει την συγκεκριμένη κατάσταση και να δημιουργήσει συνθήκες που θα προάγουν τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη.

Παράλληλα, το ΣΝ διαπνέεται από μία συγκεκριμένη λογική: α) να προωθήσει τον οργανωμένο σχεδιασμό του χώρου έναντι της εκτός σχεδίου μεμονωμένης δόμησης κατοικίας και παραγωγικών εγκαταστάσεων (βιομηχανία, τουρισμός κ.λπ.) και β) να καθιερώσει τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης ως κατεξοχήν εργαλεία για τη ρύθμιση της χρήσης του χώρου.

Πολλά θα κριθούν από την ταχύτητα με την οποία θα κινηθούν οι υποκείμενες μελέτες χωρικού σχεδιασμού (Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, χαρακτηρισμοί δρόμων κλπ), διότι αν καθυστερήσουν (που συνήθως αυτό γίνεται) τότε το διακύβευμα για την ανάπτυξη είναι μεγάλο, καθόσον αναστέλλονται επί της ουσίας πολλές επενδύσεις ειδικά στην εκτός σχεδίου δόμηση, λόγω και της νομολογίας του ΣτΕ.

Οι προτάσεις του ΣΕΤΕ εστιάζονται και σε αυτό το κρίσιμο σημείο, ώστε να υπάρξει μια μεταβατική καταληκτική περίοδος δύο ετών, που θα λειτουργήσει ως γέφυρα για τις επενδύσεις μέχρι την θεσμοθέτηση του σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο.

Το ΣΝ θέτει για πρώτη φορά σαφείς ορισμούς και κανόνες για μία σειρά από έννοιες (πχ. κατεύθυνση, ρύθμιση, εξειδίκευση, συμπλήρωση, τροποποίηση και ανάδραση) που αφορούν στη σχέση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και οι οποίες πάντοτε δημιουργούσαν ασάφειες και σύγχυση.

Επιπλέον θετική πρόβλεψη του ΣΝ είναι η ενσωμάτωση στην Εθνική Χωρική Στρατηγική, της θαλάσσιας χωρικής στρατηγικής (που με το Νόμο του 2018 ήταν αυτοτελής και ανεξάρτητη), καθώς και το Εθνικό Σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα. Εκλογικεύει το θεσμικό πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό διαμορφώνοντας ένα απλούστερο, σαφέστερο και επομένως, σαφώς αποτελεσματικότερο πλαίσιο για τη οργάνωση, διαχείριση και προστασία του θαλάσσιου χώρου.

Παράλληλα, το ΣΝ επεκτείνει τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας έτσι ώστε αυτό να γίνει περισσότερο αντιπροσωπευτικό ενώ θεσμοθετεί αποτελεσματικότερους κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία του. Θεσμοθετεί, για πρώτη φορά, Υπηρεσιακό Όργανο της Δημόσιας Διοίκησης, το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, με στόχο την επίλυση διαφορών και ασαφειών μεταξύ των διαφόρων επίπεδων χωροταξικού σχεδιασμού καθώς και μεταξύ των διαφόρων τομεακών σχεδίων και προγραμμάτων. Η αποτελεσματική λειτουργία του, αναμένεται να λύσει μία σειρά από μεγάλες παθογένειες στον χωρικό σχεδιασμό αλλά και κατά την χωροθέτηση και αδειοδότηση σχεδίων και προγραμμάτων καθώς και έργων και δραστηριοτήτων, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα.

Για πρώτη φορά συνδέει τόσο ξεκάθαρα την περιβαλλοντική επίδοση (πχ. ενεργειακή κατανάλωση, περιβαλλοντική πιστοποίηση) της δόμησης ενός έργου με τα ίδια τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της (πχ. συντελεστή δόμησης), με αυστηρό και – με ομολογουμένως - φιλόδοξο τρόπο, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη - όχι θεωρητικά - αλλά με πρακτικούς όρους, κίνητρα και προϋποθέσεις.

Παράλληλα, καινοτομεί ενισχύοντας την διείσδυση της ψηφιακής τεχνολογίας στο σύνολο των αρμοδιοτήτων της δημόσιας διοίκησης που έχουν σχέση με τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Φιλοδοξεί να εκλογικεύσει και να συστηματικοποιήσει τη διαδικασία εκπόνησης χωρικών μελετών μέσω της ανάπτυξης μητρώου πιστοποιημένων αξιολογητών χωρικών μελετών και την πλήρη ψηφιοποίηση της όλης της διαδικασίας, ενισχύοντας την διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου. Περιγράφει ξεκάθαρα τη διαδικασία μεταφοράς συντελεστή δόμησης, διευκολύνοντας την ενσωμάτωσή του ως βασικό εργαλεία βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης.

Οι παρακάτω προτάσεις και κατευθύνσεις που διατυπώνονται από τον ΣΕΤΕ, έχουν ως στόχο την περαιτέρω βελτίωση του παρόντος ΣΝ προκειμένου να αποτελέσει το βασικό εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης του χώρου με σκοπό τόσο τη επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης, όσο και προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος χωρίς να δημιουργηθεί επενδυτικό κενό στον ενδιάμεσο του χωρικού σχεδιασμού χρόνο.

Δείτε αναλυτικά τις προτάσεις του ΣΕΤΕ

 

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 27/11 10:10

  Ε.Ξ. Μαγνησίας: Επιτακτική ανάγκη να παγώσουν όλες οι οφειλές των ξενοδοχείων

 2. 27/11 10:08

  Αποφάσεις για νέα ξενοδοχεία σε Χανιά και Ανατολική Μάνη

 3. 27/11 09:53

  Καταβολή επιχορηγήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Κρήτη και Ρόδο

 4. 27/11 09:52

  Κορωνοϊός: Η Ελλάδα προστέθηκε στην κόκκινη ταξιδιωτική λίστα της Σλοβακίας

 5. 27/11 09:51

  Πράσινο φως για αλλαγή χρήσης κτιρίων σε ξενοδοχεία στο Γύθειο και στη Θάσο

 6. 27/11 09:49

  Τένις: Το Αυστραλιανό Όπεν ενδέχεται να καθυστερήσει το 2021

 7. 26/11 16:07

  Η Ψηφιακή πύλη της 7ης Athens International Tourism Expo 2020 ανοίγει 27 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου

 8. 26/11 15:00

  Norwegian: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα κρουαζιέρας του 2023 – Ποια ελληνικά λιμάνια προστίθενται

 9. 26/11 14:13

  Στ.Πέτσας: Παρατείνονται μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου τα περιοριστικά μέτρα

 10. 26/11 14:01

  Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης: Ικανοποίηση για την επιδότηση και των λεωφορείων, που κατέθεσαν πινακίδες

 11. 26/11 13:54

  Σε ψηφιακούς στόχους το 20% του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης

 12. 26/11 13:25

  Γρ. Τάσιος: Ευλεπιστούμε για μια νέα ΣΣΕ ξενοδοχοϋπαλλήλων που θα βοηθήσει να ξεπεραστεί η κρίση

 13. 26/11 13:22

  Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Σικυώνας και της Αρχαίας Μεσσήνης

 14. 26/11 13:05

  Τουρισμός 2020: Μερική ανάκαμψη των διανυκτερεύσεων στα καταλύματα της Ευρώπης και της Ελλάδας το καλοκαίρι

 15. 26/11 13:03

  Το αίτημα της ΠΟΞ για τα επενδυτικά σχέδια των ξενοδοχείων

 16. 26/11 12:48

  Accor και Ennismore δημιουργούν το μεγαλύτερο lifestyle brand ξενοδοχείων στον κόσμο

 17. 26/11 12:28

  Η πάλαι ποτέ πόλη… Φαραί που αποτελεί το στολίδι της Πελοποννήσου

 18. 26/11 12:27

  Η εποχή που η Αθήνα είχε βοσκοτόπια και ανεμόμυλους

 19. 26/11 12:12

  FedHATTA: Έκτακτη επιδότηση και για τα τουριστικά λεωφορεία που κατέθεσαν πινακίδες - Εγκύκλιος

 20. 26/11 11:36

  USTOA: Τρίτος προορισμός στις κρατήσεις των Αμερικανών στο εξωτερικό για το 2021 η Ελλάδα

 21. 26/11 08:55

  Πράσινο φως για κάμπινγκ 5 αστέρων στη Βούλα

 22. 26/11 08:40

  Ο όμιλος Credit Suisse προειδοποιεί την Iberia για την εξαγορά της Air Europa

 23. 26/11 08:35

  Λευκός Οίκος: Προς εξέταση η άρση των περιορισμών ταξιδιωτών από την Ευρώπη

 24. 26/11 08:30

  Κορωνοϊός: Το Βέλγιο κινδυνεύει να εξελιχθεί σε «χώρα πτωχευμένων καταστημάτων»

 25. 26/11 08:01

  Four Seasons- Private Jet Experience: Το ταξίδι συνεχίζεται και στην Αθήνα

 26. 25/11 21:49

  Επαναφορά πτήσεων της Aegean και της Olympic Air μετά την αναστολή της απεργίας

 27. 25/11 16:26

  Χ. Θεοχάρης: Εστιάζουμε στην προετοιμασία του "brand Ελλάδα" για την επόμενη χρονιά

 28. 25/11 16:25

  Έρευνα eDreams: Όλες οι τάσεις στα ταξίδια των Ευρωπαίων το 2021

 29. 25/11 15:51

  Θέσεις και απόψεις επί των εξελίξεων στον τουρισμό

 30. 25/11 14:48

  Βρετανία: Χωρίς καραντίνα τα επαγγελματικά ταξίδια και τα γκρουπ τουριστών από το 2021;

 31. 25/11 14:35

  Ίδρυση Αρχαιολογικού Μουσείου στην Ερμιονίδα

 32. 25/11 13:39

  Βρετανία: "Πράσινο φως" στην κρουαζιέρα εάν οι εταιρίες καλύπτουν τον επαναπατρισμό σε περίπτωση κορωνοϊού

 33. 25/11 13:11

  Celebrity Cruises: Το πρόγραμμα κρουαζιέρας για το χειμώνα 2021-2022 σε Καραϊβική, Ευρώπη και Ν. Αμερική

 34. 25/11 13:02

  Βρετανία: Ένας στους τρεις ταξιδιώτες θα πληρώσει για το τεστ ώστε να μειωθεί η καραντίνα

 35. 25/11 12:54

  Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή θα συνεχιστεί και το 2021, μέχρι να βγούμε από την πανδημία

 36. 25/11 12:49

  Easyjet holidays: Βήμα στη σωστή κατεύθυνση η μείωση της καραντίνας στη Βρετανία – Ανάγκη για πιο στοχευμένη προσέγγιση

 37. 25/11 12:36

  Το χωριό που ξεκινά την ιστορία του από το Μεσαίωνα

 38. 25/11 12:34

  Το ελληνικό νησί με τους 76 πύργους και η επικοινωνία με… καπνό

 39. 25/11 12:25

  Πίεση στα ξενοδοχεία φέρνει η υψηλή ζήτηση για ιδιωτικά καταλύματα

 40. 25/11 11:33

  Στη Βουλή σήμερα το Πολεοδομικό - Χωροταξικό Νομοσχέδιο | Οι νέες ρυθμίσεις

 41. 25/11 11:06

  «A-Cross the World: Ανακάλυψε μια άλλη Ελλάδα»: Πρωτοβουλία ανάδειξης του θρησκευτικού τουρισμού

 42. 25/11 11:01

  Η La Repubblica εκθειάζει τους Λειψούς και το νέο μουσικό βίντεο κλιπ του Δήμου

 43. 25/11 10:53

  Επιστολή: Να μειωθεί ο ΦΠΑ στην αγοροπωλησία μικρών σκαφών στα μικρά νησιά

 44. 25/11 10:25

  DER Touristik: Στους top προορισμούς η Ελλάδα το 2021- Υψηλή ζήτηση για διακοπές πολυτελείας και κάμπινγκ

 45. 25/11 08:42

  Ψηλώνει… το Grand Hyatt Athens - Νέα έγκριση για την ξενοδοχειακή επένδυση της RINASCITA στην Σταδίου

 46. 25/11 08:41

  To λιμάνι της Βαρκελώνης εκμεταλλεύεται την τεχνολογία 5G

 47. 25/11 08:39

  Κλείνουν ξενοδοχεία στη Βόρεια Μακεδονία

 48. 25/11 08:38

  Τσεχία: Μόνο με αρνητικό τεστ κορωνοϊού η είσοδος για τους Έλληνες

 49. 25/11 08:34

  Ισλανδία: Χωρίς περιορισμούς η είσοδος για τους τουρίστες που έχουν αναρρώσει από τον κορωνοϊό

 50. 24/11 19:04

  Ακυρώσεις και τροποποιήσεις πτήσεων της Aegean και της Olympic Air στις 25, 26 και 27 Νοεμβρίου

 51. 24/11 18:22

  Στρατηγικό μειοψηφικό ποσοστό στη HotelBrain αποκτά ο όμιλος IOGR (Sky Express, κ.ά.)

 52. 24/11 17:39

  Aegean: Μείωση 62% της επιβατικής κίνησης στις πτήσεις το γ' τρίμηνο του 2020

 53. 24/11 17:13

  Κορωνοϊός- Αγγλία: Μείωση της καραντίνας για τους ταξιδιώτες σε 5 ημέρες

 54. 24/11 16:45

  Χ. Σταϊκούρας: Θα εξεταστεί η μετάθεση για το 2022 των οικονομικών υποχρεώσεων όσων έχουν πληγεί από την πανδημία

 55. 24/11 16:10

  Δικαστήριο της Ε.Ε: Τα ξενοδοχεία μπορούν να προσφεύγουν κατά αθέμιτων πρακτικών της Βooking.com στα δικαστήρια της χώρας τους

 56. 24/11 16:02

  Υπ. Τουρισμού: Εκσυγχρονίζονται οι προδιαγραφές για τα γήπεδα γκολφ στην Ελλάδα

 57. 24/11 15:58

  ΙΑΤΑ: Αύξηση 47,5% της ζήτησης το 2021 στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές έναντι του 2020

 58. 24/11 14:45

  FedHATTA: Αίτημα για παράταση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» μέχρι το τέλος του 2021

 59. 24/11 14:41

  Εβδομαδιαία έρευνα TrevoTrend: Ποια ξενοδοχεία και ποιο μήνα προτιμούν οι Γερμανοί για διακοπές στην Ελλάδα

 60. 24/11 14:36

  Γερμανία: Προς παράταση η γενναιόδωρη στήριξη της εστίασης

 61. 24/11 13:58

  Πτήσεις: Οι περισσότεροι επιβάτες ανησυχούν μήπως κολλήσουν κορωνοϊό από συνταξιδιώτες τους

 62. 24/11 13:29

  Ανάκαμψη και Βιωσιμότητα στο επίκεντρο του 4ου Διεθνούς Φόρουμ Φιλοξενίας του ΞΕΕ

 63. 24/11 13:06

  Έρευνα Griekenland.net: Γιατί οι Ολλανδοί επιλέγουν διακοπές στην Ελλάδα

 64. 24/11 12:36

  Wizz Air: Έκπτωση στα τεστ κορωνοϊού για τους επιβάτες της

 65. 24/11 12:22

  Κραυγή αγωνίας των εργαζομένων στον Τουρισμό και Επισιτισμό στον Πρωθυπουργό: Προστατέψτε μας!

 66. 24/11 12:10

  Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4: Άμεσες πιστώσεις στους δικαιούχους

 67. 24/11 11:59

  Τα αντικείμενα που έχει πάντα πάνω της μια αεροσυνοδός και δεν τα φαντάζεσαι

 68. 24/11 11:57

  Ο εμβληματικός φάρος δίπλα στην Αθήνα

 69. 24/11 11:37

  Ελληνικός τουρισμός 2020: Απώλειες 20,8 εκατ. τουριστών και 12,6 δισ.ευρώ στο 9μηνο

 70. 24/11 10:30

  Qantas: Μόνο με εμβόλιο οι διεθνείς πτήσεις

 71. 24/11 10:28

  Πράσινο φως στην DOLPHIN OF SKOPELOS Ι.Κ.Ε για νέα ξενοδοχειακή επένδυση

 72. 24/11 10:26

  Απώλεια 25.000 εποχικών θέσεων εργασίας στον τουρισμό της ΕΕ για Βρετανούς λόγω Brexit

 73. 24/11 10:23

  Δήμος Αργοστολίου: Αντιδράσεις για την προωθούμενη κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης

 74. 24/11 10:21

  Ηνωμένο Βασίλειο: Δωρεάν ετήσιες θεωρήσεις για τους υγειονομικούς από το εξωτερικό

 75. 23/11 18:00

  Προτάσεις για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

 76. 23/11 16:42

  Σκοτεινές προβλέψεις του Μπιλ Γκέιτς για τα επαγγελματικά ταξίδια - Μείωση άνω του 50% στην μετά COVID εποχή

 77. 23/11 16:23

  ICAP: Τουρισμός και εστίαση έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες από την πανδημία

 78. 23/11 16:08

  FedHATTA: Παρεμβάσεις στο Υπ. Εργασίας για τα επιδόματα των εποχιακών στα τουριστικά γραφεία

 79. 23/11 16:06

  Σε προληπτική καραντίνα Θεοχάρης και Κόνσολας

 80. 23/11 14:47

  Σε ποιαν εταιρεία ανετέθη η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του γηπέδου του Παναθηναϊκού στην Λ. Αλεξάνδρας

 81. 23/11 14:13

  ΗΠΑ: Τα Κέντρα Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ αποτρέπουν τους Αμερικανούς για κρουαζιέρες

 82. 23/11 14:03

  Στ.Πέτσας: Στήριξη της Aegean από κράτος και μετόχους με 180 εκατ. ευρώ

 83. 23/11 12:26

  Βρετανία: Μεγάλη αύξηση των κρατήσεων, μετά το lockdown, για το Δεκέμβριο και το καλοκαίρι

 84. 23/11 11:48

  Το ελληνικό χωριό που μοιάζει με σκηνικό παραμυθιού

 85. 23/11 11:41

  Το άγνωστο σε πολλούς τείχος του Χασεκή στην Αθήνα και η ιστορία του

 86. 23/11 11:30

  ΞΕΕ | 4ο Φόρουμ Φιλοξενίας: Το 2025 η ανάκαμψη σε επίπεδα 2019 – Υψηλότεροι οι ρυθμοί ανάκαμψης για τη Μεσόγειο- Ποια καταλύματα ευνοούνται στη μετά COVID εποχή

 87. 23/11 10:57

  Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Τι συζητήθηκε στην ολομέλεια Νοεμβρίου

 88. 23/11 10:40

  Προβολή της Ελαφονήσου και μέσω κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών

 89. 23/11 10:19

  Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Λέσβου: Να τερματιστεί, με επαναπροσδιορισμό της από μηδενική βάση, η υποχρεωτική μείωση μισθωμάτων ακινήτων

 90. 23/11 10:10

  Ισπανία: O ξενοδοχειακός κλάδος στην εντατική… Λύσεις ανάγκης για επιβίωση

 91. 23/11 10:09

  Tα σχέδια της Αλβανίας για τη δημιουργία νέων αεροδρομίων

 92. 23/11 10:07

  Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων: Προκήρυξη για ειδικό σύμβουλο σε θέματα τουρισμού

 93. 23/11 10:03

  Πώς τα chatbots υποστηρίζουν τα ξενοδοχεία εν μέσω πανδημίας

 94. 23/11 09:47

  Συνέντευξη στο TN - Εντουάρντο Σανταντέρ (ETC) | Οι κυβερνήσεις να στηρίξουν τις τουριστικές επιχειρήσεις, με εύκολα δάνεια και ελαφρύνσεις

 95. 23/11 09:05

  Black Friday: Η τέλεια ευκαιρία για να επενδύσει κανείς σε αξεσουάρ άθλησης, προάγοντας υγεία και ευεξία

 96. 22/11 08:57

  Αίγυπτος: Ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών τουριστικών πυλών με τις πύλες αρχαιοτήτων

 97. 22/11 08:47

  Νέο ταξιδιωτικό μοντέλο για τη Δανία εν μέσω πανδημίας

 98. 22/11 08:01

  Οι ανακατατάξεις στην αγορά εργασίας της Γερμανίας

 99. 21/11 15:21

  Αποφυγή ταξιδιών στους Ευρωπαίους "δείχνουν" οι νέοι χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

 100. 21/11 15:16

  Το Δ.Σ. της Ένωσης Ναυτικών Πρακτόρων Ελληνικών Νήσων