Ρύθμιση: Πώς θα νοικιάζονται τα σπίτια στους τουρίστες

Α Decrease font Enlarge font
Ρύθμιση: Πώς θα νοικιάζονται τα σπίτια στους τουρίστες

Μέσα από την εγγραφή στο "Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων", που θα τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών θα πραγματοποιείται η μίσθωση σπιτιών στους τουρίστες, σύμφωνα με τη ρύθμιση για την βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτου (οικονομία διαμοιρασμού ακινήτων – τουρισμού), που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο, που κατέθεσε χθες στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τους κανόνες, που ορίζει η ρύθμιση:

- Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση (στο Μητρώο) περισσότερων των δυο ακινήτων ανά ΑΦΜ

- Το εισόδημα θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φορολογείται αναλόγως

- Η μίσθωση απαλλάσεται από ΦΠΑ

- Ως βραχυπρόθεσμη μίσθωση θεωρείται αυτή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες για κάθε ακίνητο. Για νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων ορίζεται ότι η μίσθωση δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημέρες.

Τυχόν υπέρβαση των 90 ή 60 ημερών, αντίστοιχα, θα επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει προς εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.

- Τα ακίνητα θα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην των κλινοσκεπασμάτων.

Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπει το άρθρο του πολυνομοσχεδίου για τις τουριστικές μισθώσεις σπιτιών....

Αρθρο 113 

Ρυθμίσεις για την μίσθωση ακινήτων πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού 

1. Για το σκοπό του παρόντος άρθρου ως ακίνητο νοείται α) το διαμέρισμα, β) η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος.

Ως Οικονομία του διαμοιρασμού ορίζεται κάθε μοντέλο όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών συχνά παρέχουν Ιδιώτες. 

Ως ψηφιακές ή επιγραμμικές πλατφόρμες ορίζονται οι ηλεκτρονικές, διμερείς ή πολυμερείς αγορές όπου δύο ή περισσότερες ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με την μεσολάβηση διαχειριστή της πλατφόρμας προκειμένου να διευκολυνθεί μία συναλλαγή μεταξύ τους. 

2. Προβλέπεται δυνατότητα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτου, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού υπό ης ακόλουθες σωρευτικά, προϋποθέσεις: 

a. O εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο, εγγεγραμμένος στο "Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων"- τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων υποχρεωτικά συνοδεύει την ανάρτηση σε ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής. 

β. Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων των δύο (2) ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήματος. 

γ. Το ακίνητο έχει εμβαδό τουλάχιστον εννέα (9) τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό θέρμανση. 

δ. Το ακίνητο έχει λάβει όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες ή έχει διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του v. 3843/2010 (K 62) ή έχει υπαχθεί σης ρυθμίσεις του άρθρου 24 του v. 4014/2011 (Κ 209). 

ε. Η μίσθωση εκάστου ακινήτου δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων η μίσθωση εκάστου ακινήτου δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. 

Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου, των 90 και 60 ημερών αντίστοιχα, επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει προς εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος περί οικονομίας διαμοιρασμού, δεν ξεπερνά ΤΙς δώδεκα χιλιάδες ευρώ (€ 12.000) κατά το οικείο φορολογικό έτος. 

στ. Τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην των κλινοσκεπασμάτων

3. Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων των περιπτώσεωνα και β της παρ. 2, επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) ευρώ. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, βεβαιώνεται στην αρμόδια ΔΟΥ. και εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Από την διαπίστωση της παράβασης, o εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής της περίπτ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου υποχρεούται εντός 15 ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α και β της παρ. 2, εντός του Ιδίου φορολογικού έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής προστίμου, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στο διπλάσιο, και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος. 

 Σε περίπτωση μη πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων της παρ. 2 εφαρμόζεται κατά περίπτωση η κείμενη νομοθεσία. 

4. οι μισθώσεις. που δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, είναι νόμιμες. μόνον εφόσον αφορούν σε τουριστικά καταλύματα οιασδήποτε λειτουργικής μορφής, εφοδιασμένα με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του v. 4276/2014, (K 155), 

5. α. Το εισόδημα που αποκτάται σύμφωνα με την παράγραφο 2 θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν.4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύουν

β. Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής του παρόντος άρθρου υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

6. Η μίσθωση ακινήτου του παρόντος απαλλάσσεται του ΦΠΑ. 

7. Για την εφαρμογή παρόντος άρθρου, διενεργούνται έλεγχοι από μικτά συνεργεία ελέγχου που αποτελούνται από υπαλλήλους των Υπουργείων Οικονομικών και Τουρισμού. 

8. Το Υπουργείο Οικονομικών δύναται να ζητά από κάθε ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, κάθε πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών, Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οικονομικών και Τουρισμού ορίζονται οι όροι συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσίου με την εκάστοτε ηλεκτρονική πλατφόρμα. οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής των παραγράφων 20, 2', 3, 8 και 9 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

ΙΟ. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 01/02/2017. 

 

 1. 23/08 16:19

  Ρόδος: Τιμητικές διακρίσεις σε ξένους φίλους του νησιού

 2. 23/08 16:12

  To 24 Estate Villas Paros στο δίκτυο Homes & Villas by Marriott

 3. 23/08 16:05

  Τι συζήτησε ο FEDHATTA με τον Υπουργό Ναυτιλίας

 4. 23/08 11:55

  Πώς χαρακτηρίζουν οι Βρετανοί καταναλωτές την Ryanair, που ήρθε τελευταία στην αξιολόγηση εξυπηρέτησης

 5. 23/08 10:42

  Airbnb: Βραδιά ορόσημο η 10η Αυγούστου, με 4 εκατ. διανυκτερεύσεις- O Ξένιος Δίας το μυστικό της επιτυχίας!

 6. 23/08 10:11

  Λίνα Μενδώνη: Σήμερα Παρασκευή η Υπουργική Απόφαση για την επένδυση στο Ελληνικό

 7. 22/08 13:09

  Γεύσεις και εικόνες από τη Μύκονο και τη Λευκάδα στην Κίνα

 8. 22/08 13:00

  Η Booking.com επέστρεψε το ποσό στην ιδιοκτήτρια ξενώνα

 9. 22/08 12:39

  Ξενοδοχεία: Ανοιχτό όλο το χρόνο το νέο Cook’s Club στο κέντρο της Ρόδου

 10. 22/08 12:28

  Γερμανικός τουρισμός: Αυξήθηκαν οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής τον Ιούλιο

 11. 22/08 12:11

  Ξενοδοχεία: Ο ανταγωνισμός μόνο με βάση την τιμή δεν αποτελεί καλή στρατηγική

 12. 22/08 11:17

  Brexit: Τέλος στην ελεύθερη μετακίνηση των Ευρωπαίων;

 13. 22/08 10:48

  Τουρισμός: 6 σποτ για την προβολή της ενδοχώρας των Χανίων (video)

 14. 22/08 09:54

  Ο ελληνικός τουρισμός θα διατηρήσει και θα αυξήσει τη δυναμική του

 15. 21/08 20:00

  Υπουργείο Τουρισμού: Μέτρα για την στήριξη της τουριστικής κίνησης στη Σαμοθράκη

 16. 21/08 17:03

  Συνάντηση Γεωργιάδη με την ηγεσία των Brown Hotels

 17. 21/08 14:21

  Ελληνικός τουρισμός: Αυξημένη κατά 16% η μέση δαπάνη ανά ταξίδι το α'εξάμηνο

 18. 21/08 13:55

  «Δρόμοι του κρασιού» το Σάββατο στο Ροδίνι της Ρόδου

 19. 21/08 13:33

  SEAJETS: Τα δρομολόγια προς Σαμοθράκη αύριο Πέμπτη

 20. 21/08 13:07

  Τουρισμός: 17,5 εκατ. Αμερικανοί θα ταξιδέψουν από τις 28 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου

 21. 21/08 11:22

  Νύχτα…Shock Price στις 4 Σεπτεμβρίου στην Τρίπολη

 22. 21/08 11:15

  Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης: Παρουσιάζονται σήμερα τα αρχιτεκτονικά σχέδια

 23. 21/08 11:03

  Δήμος Χερσονήσου: Τοπικό διαβατήριο με προνόμια στους πιστούς επισκέπτες και όσους παντρεύονται εκεί

 24. 21/08 10:47

  Α.Ανδρεάδης: Σημαντική εξέλιξη τα φορολογικά μέτρα για την προσέλκυση πλούσιων ξένων

 25. 21/08 10:20

  Τεχνική Ολυμπιακή: Ιδιοκτησία της "Πόρτο Καρράς" το ελικόπτερο που έπεσε στον Πόρο

 26. 20/08 16:36

  Η Avianca Brasil αποχωρεί από τη Star Alliance

 27. 20/08 16:26

  Επιγραφή με το τοπωνύμιο «Αμάρυνθος» σε ανασκαφικές έρευνες

 28. 20/08 16:19

  Η νέα Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ελληνικoύ Φεστιβάλ

 29. 20/08 16:03

  Θεοχάρης: ΦΠΑ 13% για όλο το τουριστικό πακέτο

 30. 20/08 15:48

  Δήμος Αθηναίων: Τριπλασιάστηκαν οι έλεγχοι για το κάπνισμα

 31. 20/08 13:52

  Γρηγόρης Τάσιος: Μεγάλο στοίχημα η επαναφορά του οδικού τουρισμού- Το 2019 "χτυπά καμπανάκι" για το 2020

 32. 20/08 12:42

  +15,3% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο α' εξάμηνο, παρά τη μείωση των αφίξεων!

 33. 20/08 12:13

  Δυσκολίες στην εξαγορά του Thomas Cook "βλέπει" η Fosun

 34. 20/08 11:50

  HAPCO: Ανακλήθηκε η απόφαση για τα επιστημονικά συνέδρια

 35. 20/08 11:34

  Λιγότεροι Γερμανοί τουρίστες στη Μαγιόρκα το α' εξάμηνο

 36. 20/08 11:04

  Κρήτη: Η απειλή για μηνύσεις... και ο θόρυβος από τα τζιτζίκια

 37. 20/08 10:36

  Ζευγάρι Γάλλων απειλείται με φυλάκιση γιατί πήρε άμμο από τη Σαρδηνία

 38. 20/08 10:11

  Καταγγελία από ιδιοκτήτρια ξενώνα για αυθαίρετες αναλήψεις από την Booking.com

 39. 19/08 16:48

  Μέτρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Σαμοθράκης και την τουριστική προβολή της

 40. 19/08 14:48

  FAZ: Η ουσιαστική και συμβολική σημασία της επένδυσης στο Ελληνικό

 41. 19/08 14:34

  Στον όμιλο Philian Hotels & Resorts το ξενοδοχείο Γαλήνη στη Σκιάθο

 42. 19/08 13:01

  Rodos Palace: 45α γενέθλια με εικαστική αναβίωση του Μεσαιωνικού Δράκου της Ρόδου (φωτό)

 43. 19/08 12:54

  Η Πάρος επιχειρεί να γίνει το πρώτο νησί της Μεσογείου χωρίς πλαστικά

 44. 19/08 12:44

  Γαλλίδα φίλη της Ρόδου βοηθά πρόσφυγες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του νησιού

 45. 19/08 11:48

  ΠΟΞ: Άμεση λύση στην ακτοπλοϊκή σύνδεση και στήριξη της Σαμοθράκης

 46. 19/08 10:57

  Το Brexit περιορίζει τα ταξίδια των Βρετανών στο εξωτερικό

 47. 18/08 11:39

  Κως: Αντιδράσεις των ξενοδόχων για τις πινακίδες που προειδοποιούν για τσουνάμι

 48. 18/08 11:33

  Στα πρόθυρα παγκόσμιας ύφεσης;

 49. 18/08 11:25

  Ένατο open πρωτάθλημα σκακιού στο Καρπενήσι

 50. 18/08 11:20

  Ο αστροτουρισμός και το πλανητάριο της Σητείας

 51. 18/08 11:15

  Οι Ιππότες της Ρόδου «επιστρέφουν» στο νησί

 52. 17/08 18:26

  Το πάρτι-υπερπαραγωγή του μεγιστάνα Idan Ofer στη Μύκονο που κόστισε 5 εκατ. ευρώ

 53. 17/08 12:43

  Κύπρος: Στα σκαριά δέκα νέα ξενοδοχεία με χιλιάδες κλίνες

 54. 17/08 12:38

  Αγιορείτικα ψάρια και προϊόντα στο Skiathos Palace Hotel

 55. 17/08 12:31

  FAZ: Ωδή στην "Greek Salat"

 56. 17/08 12:29

  Άδειες για γεωτρήσεις σε ξενοδοχεία της Ρόδου

 57. 17/08 12:26

  Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας Νικόλαος Τσελεμεντές στη Σίφνο

 58. 16/08 11:48

  Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού και Μουσικής στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης

 59. 16/08 11:35

  Δράσεις τουριστικής προβολής σε Κω και Σίφνο

 60. 16/08 11:29

  Ποδηλατικός αγώνας 3rd Tour of Daphne - The Divine Ride! Από τα Τέμπη στους Δελφούς

 61. 16/08 11:27

  Γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας στη Ρόδο

 62. 16/08 11:22

  Νέα διαδρομή ανοιχτού τουριστικού λεωφορείου σε Κατάκολο και Πύργο

 63. 14/08 20:49

  Γ.Δαμουλάκης: Συμπαράσταση της ΚΕΔΕ στη δήμαρχο Ελαφονήσου

 64. 14/08 13:38

  Προβολή του Βόλου στην Telegraph και το CNN travel

 65. 14/08 12:42

  Πρόταση: Πρόστιμα σε όσους καπνίζουν στην Ακρόπολη

 66. 14/08 11:51

  Α.Ανδρεάδης: Η Σαντορίνη θα καταρρεύσει χωρίς σχεδιασμό 10ετίας

 67. 14/08 10:57

  1,6 εκατ. περισσότεροι επιβάτες στα ελληνικά αεροδρόμια το 7μηνο

 68. 14/08 10:14

  Travelzoo: Οι παππούδες στηρίζουν τον τουρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο

 69. 14/08 10:07

  Δράσεις τουριστικής προβολής σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία

 70. 14/08 10:03

  ΕΟΤ: Εκδήλωση προβολής της Χαλκιδικής στην Ολλανδία

 71. 13/08 16:34

  Κινδυνεύουμε από ένα μεγάλο σεισμό;

 72. 13/08 16:30

  Σύμβαση για τη μελέτη δημιουργίας νέου ΧΥΤΥ Κέρκυρας

 73. 13/08 16:20

  Σημαντική αύξηση επισκεπτών και εισπράξεων στα Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους τον Απρίλιο

 74. 13/08 11:08

  Η Πανσέληνος στις 15 Αυγούστου- Εκδηλώσεις σε 100 μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους

 75. 13/08 11:00

  Επαναλειτουργεί το πωλητήριο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

 76. 13/08 10:36

  Βιομηχανικό Μουσείο Σμύριδας στη Νάξο, υπό την αιγίδα της ΠτΔ

 77. 13/08 10:18

  Η TUI πούλησε δυο εξειδικευμένα τουριστικά πρακτορεία της στη Γερμανία

 78. 13/08 10:06

  Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις πισίνες των ξενοδοχείων

 79. 13/08 09:57

  Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού η Έκθεση της Κρεμαστής Ρόδου

 80. 13/08 09:37

  Παγκόσμια Ημέρα των Φάρων- 1309 φάροι βρίσκονται στην Ελλάδα

 81. 13/08 09:35

  Δράσεις τουριστικής προβολής σε Λέρο, Χαλκιδική, Βόλο και Μαλεβίζι

 82. 12/08 13:22

  Μεγάλες προοπτικές για τον τουρισμό της Λέσβου

 83. 12/08 13:08

  Thomas Cook: Σε αναζήτηση επιπλέον 150 εκατ. λιρών- "Ανοησίες" τα περί εξαγοράς από τον Anex Tour

 84. 12/08 11:59

  Ρωσικός τουρισμός: Οι κερδισμένοι προορισμοί το α' εξάμηνο- στους χαμένους η Ελλάδα

 85. 12/08 11:02

  Γαλλικός τουρισμός: Πώς θα γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης και στα τουριστικά έσοδα

 86. 12/08 10:29

  Η κλοπή στη βίλα του μοντέλου Τζίτζι Χαντίντ στη Μύκονο και τα σχόλια στο Instagram

 87. 12/08 09:56

  ΕΛΙΤΟΥΡ: Όχι στην ενδυνάμωση του ρόλου του ΕΟΠΠΥ στον τουρισμό υγείας

 88. 12/08 09:47

  Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών: Συστάσεις για την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών στις διακοπές

 89. 12/08 09:23

  Λιγότερα ταξίδια των Γάλλων με γνώμονα την προστασία του κλίματος

 90. 12/08 09:17

  Περιφέρεια Κρήτης: Διαγωνισμός 1,3 εκατ. για εκδηλώσεις τουριστικής προβολής

 91. 12/08 09:08

  Υπαίθριο Cluedo το ιστορικό κέντρο της Αθήνας με επίδοξους ντετέκτιβ!

 92. 11/08 10:24

  Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε περιοχές της Χαλκιδικής μέχρι το πρωί της Τετάρτης

 93. 11/08 10:16

  Τουρισμός Υγείας: Μελέτη από την ΚΕΔΕ

 94. 11/08 10:08

  Mίσθωση ξενώνα στα Μετέωρα - Προς εκμίσθωση το Υδροθεραπευτήριο Λουτρακίου

 95. 10/08 14:13

  Η "Γαλάζια Λίμνη" της Χαλκιδικής | Δρένια ή Γαϊδουρονήσια

 96. 10/08 14:01

  Τα άγνωστα τιρκουάζ νησάκια της Χαλκιδικής

 97. 10/08 11:44

  5 χρόνια «Θρόνος του Ήλιου»: Η ιστορία της Ρόδου μέσα από 9 Διαστάσεις

 98. 10/08 11:41

  Ελαφρά μείωση των ξένων τουριστών το 5μηνο στη Βόρεια Μακεδονία

 99. 10/08 11:32

  Λευκή Νύχτα στην Αμαλιάδα

 100. 09/08 17:21

  Μετά τις 15 Σεπτεμβρίου η κατεδάφιση τουριστικών αυθαιρέτων κατασκευών