Ρύθμιση: Πώς θα νοικιάζονται τα σπίτια στους τουρίστες

Α Decrease font Enlarge font
Ρύθμιση: Πώς θα νοικιάζονται τα σπίτια στους τουρίστες

Μέσα από την εγγραφή στο "Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων", που θα τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών θα πραγματοποιείται η μίσθωση σπιτιών στους τουρίστες, σύμφωνα με τη ρύθμιση για την βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτου (οικονομία διαμοιρασμού ακινήτων – τουρισμού), που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο, που κατέθεσε χθες στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τους κανόνες, που ορίζει η ρύθμιση:

- Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση (στο Μητρώο) περισσότερων των δυο ακινήτων ανά ΑΦΜ

- Το εισόδημα θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φορολογείται αναλόγως

- Η μίσθωση απαλλάσεται από ΦΠΑ

- Ως βραχυπρόθεσμη μίσθωση θεωρείται αυτή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες για κάθε ακίνητο. Για νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων ορίζεται ότι η μίσθωση δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημέρες.

Τυχόν υπέρβαση των 90 ή 60 ημερών, αντίστοιχα, θα επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει προς εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.

- Τα ακίνητα θα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην των κλινοσκεπασμάτων.

Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπει το άρθρο του πολυνομοσχεδίου για τις τουριστικές μισθώσεις σπιτιών....

Αρθρο 113 

Ρυθμίσεις για την μίσθωση ακινήτων πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού 

1. Για το σκοπό του παρόντος άρθρου ως ακίνητο νοείται α) το διαμέρισμα, β) η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος.

Ως Οικονομία του διαμοιρασμού ορίζεται κάθε μοντέλο όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών συχνά παρέχουν Ιδιώτες. 

Ως ψηφιακές ή επιγραμμικές πλατφόρμες ορίζονται οι ηλεκτρονικές, διμερείς ή πολυμερείς αγορές όπου δύο ή περισσότερες ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με την μεσολάβηση διαχειριστή της πλατφόρμας προκειμένου να διευκολυνθεί μία συναλλαγή μεταξύ τους. 

2. Προβλέπεται δυνατότητα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτου, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού υπό ης ακόλουθες σωρευτικά, προϋποθέσεις: 

a. O εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο, εγγεγραμμένος στο "Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων"- τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων υποχρεωτικά συνοδεύει την ανάρτηση σε ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής. 

β. Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων των δύο (2) ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήματος. 

γ. Το ακίνητο έχει εμβαδό τουλάχιστον εννέα (9) τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό θέρμανση. 

δ. Το ακίνητο έχει λάβει όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες ή έχει διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του v. 3843/2010 (K 62) ή έχει υπαχθεί σης ρυθμίσεις του άρθρου 24 του v. 4014/2011 (Κ 209). 

ε. Η μίσθωση εκάστου ακινήτου δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων η μίσθωση εκάστου ακινήτου δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. 

Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου, των 90 και 60 ημερών αντίστοιχα, επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει προς εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος περί οικονομίας διαμοιρασμού, δεν ξεπερνά ΤΙς δώδεκα χιλιάδες ευρώ (€ 12.000) κατά το οικείο φορολογικό έτος. 

στ. Τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην των κλινοσκεπασμάτων

3. Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων των περιπτώσεωνα και β της παρ. 2, επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) ευρώ. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, βεβαιώνεται στην αρμόδια ΔΟΥ. και εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Από την διαπίστωση της παράβασης, o εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής της περίπτ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου υποχρεούται εντός 15 ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α και β της παρ. 2, εντός του Ιδίου φορολογικού έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής προστίμου, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στο διπλάσιο, και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος. 

 Σε περίπτωση μη πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων της παρ. 2 εφαρμόζεται κατά περίπτωση η κείμενη νομοθεσία. 

4. οι μισθώσεις. που δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, είναι νόμιμες. μόνον εφόσον αφορούν σε τουριστικά καταλύματα οιασδήποτε λειτουργικής μορφής, εφοδιασμένα με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του v. 4276/2014, (K 155), 

5. α. Το εισόδημα που αποκτάται σύμφωνα με την παράγραφο 2 θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν.4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύουν

β. Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής του παρόντος άρθρου υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

6. Η μίσθωση ακινήτου του παρόντος απαλλάσσεται του ΦΠΑ. 

7. Για την εφαρμογή παρόντος άρθρου, διενεργούνται έλεγχοι από μικτά συνεργεία ελέγχου που αποτελούνται από υπαλλήλους των Υπουργείων Οικονομικών και Τουρισμού. 

8. Το Υπουργείο Οικονομικών δύναται να ζητά από κάθε ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, κάθε πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών, Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οικονομικών και Τουρισμού ορίζονται οι όροι συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσίου με την εκάστοτε ηλεκτρονική πλατφόρμα. οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής των παραγράφων 20, 2', 3, 8 και 9 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

ΙΟ. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 01/02/2017. 

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 09/07 21:16

  Στ.Πολυκράτης: Πώς 3 αποφάσεις απέκλεισαν τα μικρά καταλύματα από την επιστρεπτέα προκαταβολή

 2. 09/07 20:45

  ΕΟΔΥ: Σύστημα διαχείρισης κρουσμάτων με τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης

 3. 09/07 18:15

  Δείτε τώρα LIVE τη συζήτηση για το άνοιγμα του τουρισμού στα νησιά

 4. 09/07 17:02

  Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου: Ειδικά μέτρα για την ασφάλεια των θεατών λόγω της πανδημίας (video)

 5. 09/07 16:55

  G Adventures: Ταξίδια και στην Ελλάδα από Σεπτέμβριο

 6. 09/07 16:52

  Μελέτη της GWI για το ΙΝΣΕΤΕ: Πώς επηρεάζει η πανδημία τη διάθεση και τη δυνατότητα για διακοπές;

 7. 09/07 16:10

  Ξεκινούν τον Ιούλιο, με σύντομα ταξίδια, κρουαζιέρες των Aida, TUI Cruises και Hapag-Lloyd Cruises

 8. 09/07 14:53

  Συνεργασία ΕΟΤ - Travel Channel για τη διαφημιστική καμπάνια 2020 του ελληνικού τουρισμού

 9. 09/07 14:51

  Expedia | Αμερικανικός τουρισμός: Η ασφάλεια και η αποφυγή συνωστισμού πιο σημαντικά από το κόστος των διακοπών

 10. 09/07 14:33

  Υπ.Τουρισμού: Τρία προγράμματα συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης ανέργων

 11. 09/07 14:26

  Μόνο 100 θετικά τεστ σε δείγμα 31.169 σε όλες τις πύλες εισόδου από 1-6 Ιουλίου

 12. 09/07 13:46

  Η Austrian Airlines αυξάνει τα δρομολόγιά της κατά 40% μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου

 13. 09/07 13:14

  ΠΟΕΕΤ: Λύσεις σε προβλήματα των εργαζομένων στον τουρισμό

 14. 09/07 13:03

  Studiosus: Από τα μέσα Αυγούστου τα ταξίδια στην Ελλάδα

 15. 09/07 12:44

  Άνοιξε το Domotel Agios Nikolaos με αυξημένα μέτρα προστασίας

 16. 09/07 10:43

  Βέλγιο: Στην "πορτοκαλί" λίστα η Ελλάδα- Δηλώσεις για άμεση ανανέωση της λίστας

 17. 09/07 10:36

  Η άγνωστη Παραλία 50 λεπτά από την Αθήνα

 18. 09/07 10:34

  Διακοπές στο ελληνικό νησί με τις 100 παραλίες

 19. 09/07 10:25

  Καταλυτικός ο ρόλος των περιφερειών για την οικοδόμηση της επόμενης ημέρας

 20. 09/07 10:21

  Σύμβαση παραχώρησης λειτουργίας υδατοδρομίου στο Λιμένα Πατρών

 21. 08/07 19:12

  Γ.Ρέτσος: Όσα περισσότερα έσοδα προκύψουν, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ύφεση

 22. 08/07 19:06

  T+L: Ελληνικά ξενοδοχεία και νησιά στην κορυφή των παγκόσμιων βραβείων World’s Best 2020 - Δείτε τα

 23. 08/07 19:03

  Στ.Αρναουτάκης: Να δοθεί η απαιτούμενη ευελιξία στις Περιφέρειες για να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και δράσεις

 24. 08/07 18:58

  Το επιχειρησιακό πλάνο και οι έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας αποδίδουν

 25. 08/07 17:55

  Γ. Χατζημάρκος: Η φετινή σαιζόν θα κριθεί από την εμπειρία που θα αποκομίσει ο επισκέπτης μας από τις διακοπές του

 26. 08/07 17:43

  Π.Αντωνίου: Εξαιρετικό το νομοσχέδιο για τουριστική ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες

 27. 08/07 15:57

  ΣΕΤΚΕ: Τα καταλύματα κλείνουν ως υγιείς επιχειρήσεις και ανοίγουν ως "κόκκινες"

 28. 08/07 15:37

  M. Κόνσολας: Είναι ώρα για μια Ευρωπαϊκή Νησιωτική Πολιτική

 29. 08/07 13:20

  ΙΑΤΑ: Τι προβληματίζει τους ταξιδιώτες στις πτήσεις

 30. 08/07 13:11

  Σήμα κινδύνου από τον τουρισμό κρουαζιέρας

 31. 08/07 13:09

  Επιστρεπτέα προκαταβολή: Λύση ζητούν οι επιχειρήσεις λόγω παραπλάνησης του συστήματος

 32. 08/07 12:26

  Όμιλος Sani/Ikos: Συνεχίζεται η συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος

 33. 08/07 12:02

  Πιο ασφαλείς οι κρουαζιέρες από τις διακοπές πόλης; Τι λένε οι ειδικοί

 34. 08/07 11:40

  Tornos News Live: Την Πέμπτη 9 Ιουλίου ζωντανά 6:00 μ.μ. συζήτηση για το άνοιγμα του τουρισμού στα νησιά

 35. 08/07 11:22

  Ryanair: 500 διεθνή δρομολόγια από το Ην. Βασίλειο αυτό το καλοκαίρι

 36. 08/07 11:04

  Τράπεζες: Αναστολή δόσεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

 37. 08/07 10:24

  Το τραίνο της Πελοποννήσου – Τουρισμός 5.0

 38. 08/07 09:46

  Πεντακάθαρα νερά, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο που φτάνει ως τη θάλασσα

 39. 08/07 09:45

  Η παραλία στην Αττική με τα δέντρα που συνήθως δεν έχει κόσμο

 40. 07/07 20:31

  Κρήτη: Συνάντηση Αρναουτάκη- Αγγελοπούλου για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης

 41. 07/07 20:19

  Οι Βρετανοί specialists tour operators προετοιμάζουν την επανεκκίνηση του τουρισμού με την Ελλάδα

 42. 07/07 20:09

  Ευτυχώς... προλάβαμε! H εν ζωή απόδοση τιμής στον Ένιο Μορικόνε από την Κεφαλονιά

 43. 07/07 18:16

  FedHATTA: Οι Βρετανοί σπεσιαλίστες t.o's προετοιμάζουν την επανεκκίνηση του τουρισμού με την Ελλάδα

 44. 07/07 17:52

  Ενιαίο πρόσωπο και φωνή στα διεθνή ΜΜΕ για τη Ρόδο και το Νότιο Αιγαίο

 45. 07/07 16:34

  Lufthansa: Δεύτερο πακέτο μέτρων του προγράμματος αναδιάρθρωσης

 46. 07/07 15:56

  Ξενάγηση στη Θεσσαλονίκη στους φορείς τουρισμού της πόλης

 47. 07/07 15:54

  Α. Γκερέκου: Ανάδειξη του Λαυρίου μέσω του πολιτιστικού-γεωγραφικού πλούτου και της αειφορίας

 48. 07/07 15:43

  Aurinkomatkat: Αυξημένες πτήσεις για Χανιά τον Ιούλιο

 49. 07/07 15:30

  Metaxa Hospitality Group: Πρεμιέρα με επίσκεψη Γερμανών t.o's, πρακτόρων και δημοσιογράφων στο Creta Maris

 50. 07/07 14:12

  Κοινωνικός Τουρισμός ΟΑΕΔ: 70.000 επιπλέον επιταγές - Παράταση συμμετοχής καταλυμάτων & ακτοπλοϊκών εταιριών

 51. 07/07 14:04

  MSC Cruises: Σχέδια για έναρξη κρουαζιέρων στη Μεσόγειο τον Αύγουστο

 52. 07/07 13:45

  Wizz Air: Πτήσεις από Λονδίνο σε 6 ελληνικούς προορισμούς

 53. 07/07 13:42

  Yπ. Τουρισμού: Συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο - νέες δομές εκπαίδευσης στην Αρχαία Ολυμπία και στην Κω

 54. 07/07 13:24

  H εμπειρία στα ξενοδοχεία στην εποχή του κορωνοϊού – Πρωινό σε πακέτο, τέλος το μίνι-μπαρ & γυμναστική στο δωμάτιο

 55. 07/07 13:21

  Ύφεση 8,7% στην ΕΕ το 2020- 9% στην Ελλάδα

 56. 07/07 11:41

  Τουρισμός: Τουλάχιστον 80 ξενοδοχεία στην Αθήνα έχουν ανοίξει- Δείτε ποια

 57. 07/07 11:27

  Ανοιχτά σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, όταν το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα

 58. 07/07 10:38

  Χαλκιδική: Οι καλύτερες παραλίες της Σιθωνίας

 59. 07/07 10:37

  Τα Κουφονήσια και οι εξωτικές παραλίες τους

 60. 07/07 10:33

  Άμεσο άνοιγμα του συνοριακού σταθμού Νυμφαίας ζητούν οι δήμαρχοι της Αν.Μακεδονίας-Θράκης

 61. 07/07 09:44

  Μέχρι τις 11 Ιουλίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους

 62. 06/07 19:46

  ΥΠΑ: Ανοίγουν από τις 15 Ιουλίου οι πτήσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο- 24 ώρες πριν το check in η φόρμα

 63. 06/07 17:02

  Ανοίγουν τα ξενοδοχεία Aldiana στη Μεσόγειο – Άνοιξε το Kreta Club

 64. 06/07 16:45

  FedHATTA: Να επιλυθούν άμεσα οι εκκρεμότητες που χρονίζουν

 65. 06/07 16:41

  Αυτή είναι η νέα καμπάνια για την Ελλάδα | Στηρίζει την κρίσιμη απόφαση για διακοπές και προορισμό

 66. 06/07 16:39

  Γ. Φραγγίδης: Να ανοίξουν όλοι οι συνοριακοί σταθμοί

 67. 06/07 15:40

  Η φημισμένη και εντυπωσιακή Χύτρα της Ελλάδας

 68. 06/07 15:38

  Αμοργός: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά μοναστήρια των Κυκλάδων

 69. 06/07 15:25

  Παξοί: Διαμαρτυρίες για την απαγόρευση επιβίβασης - αποβίβασης στις παραλίες Βρήκα και Βουτούμι

 70. 06/07 15:00

  Οι προτάσεις της ΕΕ για την επανεκκίνηση της κρουαζιέρας – Τα βασικά σημεία

 71. 06/07 14:41

  HAPCO, ACVB, TCB | Η πρώτη έρευνα στην Ελλάδα για τις επιπτώσεις της πανδημίας στον Συνεδριακό Τουρισμό

 72. 06/07 14:20

  Την 1η Σεπτεμβρίου ανοίγει το Athens Capital Hotel - MGallery

 73. 06/07 14:10

  GlobalData: Οι Gen Z και Millennials κλειδί στην τουριστική ανάκαμψη- Πρότυπο μάρκετινγκ η Visit Greece

 74. 06/07 14:03

  Πλήρως ανακατασκευασμένο άνοιξε το EverEden Beach Resort Hotel & Spa

 75. 06/07 13:38

  SOS από τις υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Δεν ξέρουμε εάν και πότε θα λάβουμε χορήγηση ρευστότητας!

 76. 06/07 13:36

  Ο κ.Τάσιος για το κλείσιμο της Σερβίας: Με το άνοιξε - κλείσε, δεν γίνεται επιχειρείν

 77. 06/07 12:54

  O τουρισμός στα Χανιά: Τα 11 αιτήματα του δημάρχου στον κ.Θεοχάρη και τον κ.Φραγκάκη

 78. 06/07 12:36

  Grant Thornton | Μελέτη επίδρασης του Covid-19 στις ελληνικές επιχειρήσεις και την οικονομία

 79. 06/07 12:19

  Ε.Ξ. Μαγνησίας: Τρίτο σεμινάριο επιμόρφωσης για τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα ξενοδοχεία

 80. 06/07 12:08

  -88% η επιβατική κίνηση τον Ιούνιο στο αεροδρόμιο της Αθήνας

 81. 06/07 10:35

  Ο Δήμος Σιθωνίας προβάλλεται στη Ρουμανία

 82. 06/07 10:13

  Ε.Ξ. Μαγνησίας: Συζήτηση για τα μέτρα στήριξης των ξενοδοχείων με τον κ.Τριαντόπουλο

 83. 06/07 10:04

  Αλλαγές χρήσης κτιρίων γραφείων σε ξενοδοχεία στην Αθήνα και στον Πειραιά

 84. 06/07 10:02

  Το νέο υβριδικό μοντέλο για συμμετοχή σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις

 85. 06/07 09:58

  Ο δεκάλογος των ισπανικών επιχειρήσεων για την έξοδο από την κρίση

 86. 06/07 09:57

  Πάτμος: Στις 28 Αυγούστου ξεκινά το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής

 87. 06/07 09:55

  Γαλλία: Νέες αναβολές μεγάλων εκθέσεων που επρόκειτο να διοργανωθούν τον Σεπτέμβριο

 88. 06/07 09:47

  Αναστέλλεται η είσοδος Σέρβων τουριστών στην Ελλάδα μέχρι τις 15 Ιουλίου

 89. 04/07 15:52

  Άνοιξε στις 4 Ιουλίου το ξενοδοχείο Athens Marriott, με αυξημένα μέτρα προστασίας

 90. 04/07 15:43

  Η προσπάθεια 5 Αμερικανών να φθάσουν στη Σαρδηνία με ιδιωτικό αεροπλάνο

 91. 04/07 15:30

  Τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την διεξαγωγή συνεδρίων- εάν χρειασθεί το συνέδριο θα είναι μόνο διαδικτυακό, δεν ματαιώνεται

 92. 04/07 15:22

  Πρόστιμα σε κατευθυνόμενες αγορές σε εκδρομές ή περιηγήσεις τουριστικών γραφείων

 93. 04/07 15:15

  Ο κ.Θεοχάρης στην Κρήτη: Αισιοδοξία για το άνοιγμα και της Βρετανίας και Σουηδίας

 94. 03/07 18:26

  Μπαράζ ακυρώσεων Ρουμάνων τουριστών στη Θάσο, λόγω αδυναμίας οδικής πρόσβασης

 95. 03/07 17:32

  Στην Ελλάδα από τις 10 Ιουλίου τελικά οι Βρετανοί τουρίστες- η τελική λιστα

 96. 03/07 15:52

  Βρετανικός τουρισμός: Η Ελλάδα προσπαθεί να ενταχθεί στη λίστα των χωρών, που ανοίγουν τα σύνορα

 97. 03/07 14:46

  Υπ. Τουρισμού: Παράταση της προθεσμίας αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους»

 98. 03/07 14:41

  Πώς υποδέχεται η βρετανική τουριστική βιομηχανία το άνοιγμα των συνόρων

 99. 03/07 13:56

  Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων σε περιοχές της Πελοποννήσου για κίνδυνο πυρκαγιάς

 100. 03/07 13:45

  Μ.Κόνσολας: Σχέδιο για να μπουν όλες οι Περιφέρειες στο χάρτη της τουριστικής ανάπτυξης