Γ. Βερνίκος: O τουρισμός αναδείχθηκε ως βασικός εκπρόσωπος της «ελευθερίας» μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων

Γ. Βερνίκος: O τουρισμός αναδείχθηκε ως βασικός εκπρόσωπος της «ελευθερίας» μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων

Στα θέματα των μεταρρυθμίσεων και τουρισμού αναφέρθηκε ο κ. Γιώργος Βερνίκος συμμετέχοντας στο ετήσιο Συνέδριο του ΚΥΚΛΟΥ ΙΔΕΩΝ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ VΙ-Εθνική στρατηγική και διεθνής περιδίνηση». 

Ο κ. Βερνίκος συμμετείχε στο πάνελ του Συνεδρίου με θέμα «Ισχύει το στοίχημα των μεταρρυθμίσεων;» μαζί με εκλεκτούς συνομιλητές και με συντονιστές τους δημοσιογράφους Διονύση Νασόπουλο και Μαρία Σαράφογλου.

Τα βασικά σημεία των επισημάνσεων του κ. Βερνίκου σχέση με τον τουρισμό έχουν ως εξής:

-Ο τουρισμός αποτελεί αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας. Επιπρόσθετα και ιδιαίτερα την περίοδο 2021-2022 ο τουρισμός στον άξονα ασφάλεια-ελευθερία, λόγω των περιορισμών της πανδημίας, αναδείχθηκε και ως βασικός εκπρόσωπος της «ελευθερίας» και μόνο έτσι εξηγείται η έντονη τάση για ταξίδια πριν καλά-καλά περάσει ο κίνδυνος της πανδημίας.   

-Είναι απαραίτητη η συνεχής αναβάθμιση για ποιοτική παροχή υπηρεσιών, ουσιαστική βιωματική εμπειρία και η ενσωμάτωση των παγκόσμιων τάσεων του τουρισμού. Η αναζήτηση της ουσιαστικής και με θετικό πρόσημο εμπειρίας συνδυάζεται και με τη δυναμική που καταγράφει η νέα κατηγορία τουριστών, αυτή των digital nomads. 

-Η μετάβαση στην αειφορία, η κυκλική οικονομία, η πράσινη συμφωνία, η ισόρροπη ανάπτυξη προορισμών και περιφερειών, η επιχειρηματική βιωσιμότητα, αντικατοπτρίζουν τον διαρκώς αυξανόμενο προσανατολισμό του τουρισμού -πέρα από το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική παραγωγικότητα και την κατάρτιση- σ’ ένα ολικό βιώσιμο μοντέλο στρατηγικής ανάπτυξης.

-Η ανάπτυξη του τουρισμού, ακόμα και πριν το τέλος της πανδημίας, ανέδειξε ζητήματα που απασχολούν τόσο τον ελληνικό όσο και το διεθνή τουρισμό -αλλά και συνολικά την οικονομία- όπως τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, την ενεργειακή κρίση, την αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων και τον κίνδυνο για οικονομική επιβράδυνση.

-Στο πλαίσιο του ΣΕΤΕ έχουμε εκπονήσει και δημοσιοποιήσει τη μελέτη «Ελληνικός Τουρισμός 2030», με στόχο ν’ απαντήσουμε σ’ όλες τις ανησυχίες και τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα και κυρίως το σύνολο των αναγκαίων υποδομών που επηρεάζουν την τουριστική δραστηριότητα.

-Είναι σημαντική η αξιόπιστη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες θα επιδιώκουν να μπουν στον αναπτυξιακό νόμο.

-Στο χώρο του γιώτινγκ η αγορά ναυλώσεων σκαφών αναψυχής καταγράφει σημαντική αύξηση, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, και υπολογίζεται ότι ο στόλος αυξάνεται 8% ετήσια σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο ρόλος των ηλεκτρονικών κρατήσεων γίνεται όλο και πιο σημαντικός. Το 2022 η Ελλάδα παρέμεινε νούμερο ένα προορισμός για σκάφη άνω των 20 μέτρων με 29% μερίδιο αγοράς σε κρατήσεις.

Σε σχέση με το αν ισχύει το στοίχημα των μεταρρυθμίσεων, ο κ. Γιώργος Βερνίκος, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι σήμερα υπάρχει ευρεία αποδοχή για τις μεταρρυθμίσεις. 

Ανέφερε ενδεικτικά τα παρακάτω κείμενα αναφοράς:

-Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025, που συζητήθηκε ευρέως, αποτελεί μια σημαντική θεσμική τομή, που αναγνωρίζει την αναγκαιότητα οργάνωσης του επενδυτικού προγραμματισμού και την αξία των δημοσίων επενδύσεων και προτείνει τομείς παρέμβασης με άξονα την πράσινη οικονομία, την ψηφιακή οικονομία, την καινοτομία και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.

Τους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη 2030 του ΟΗΕ.

-Την κοινή δήλωση του 2018 για το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο (σε συνεργασία και με τη ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ) και την κοινή δήλωση των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, με την αποδοχή όλων των πολιτικών κομμάτων, με κεντρικούς αναπτυξιακούς στόχους: 1) τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της ποιοτικής απασχόλησης 2) την προσέλκυση καινοτόμων επενδύσεων και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 3) την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού δυναμικού σε όλους τους τομείς της οικονομίας 4) την αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου και την προσαρμογή των δεξιοτήτων στις σύγχρονες απαιτήσεις 5) τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων 6) την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας με ξεκάθαρους κανόνες και σαφείς τρόπους, που θα επιτρέπουν την προστασία των βασικών οικοσυστημάτων και με δώδεκα βασικούς άξονες παρέμβασης, μεταξύ των οποίων τον εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση της νομοθεσίας και της πολυνομίας, τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης, την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, την ενίσχυση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού, τον επανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος, την προώθηση και ενίσχυση της έρευνας και τη σύνδεσή της με την επιχειρηματικότητα, το αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας και τη βελτίωση του ενεργειακού σχεδιασμού. 

Παράλληλα, προχώρησε στις παρακάτω επισημάνσεις:

-Οι μεταρρυθμίσεις σήμερα επηρεάζονται -πέρα από τα μέχρι σήμερα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, των ανισοτήτων, της απειλής της δημοκρατίας, της γήρανσης του πληθυσμού- επιπρόσθετα, από την αναμόχλευση των γεωπολιτικών εντάσεων, την ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και τη διαφαινόμενη διεθνή ύφεση, με πιθανή τη συρρίκνωση των θέσεων απασχόλησης.

-Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις μεταρρυθμίσεις, παρόλο που είναι βασικά συμφωνημένες, είναι η υπάρχουσα συνήθως ιδιοτέλεια για την προάσπιση προσωπικών συμφερόντων, αλλά και ισχυρών ομάδων πίεσης.  Κυρίως όμως είναι ο διχαστικός φανατισμός που εντείνεται από τον πολιτικό ανταγωνισμό και την πόλωση, το φόβο για την αλήθεια και τις επικείμενες εκλογές.  Όλα αυτά ακυρώνουν ή καθυστερούν στην πράξη τις μεταρρυθμίσεις.  Τελικά η δημόσια συζήτηση καταλήγει να είναι «εκτός θέματος», όπως πολύ σωστά επισημαίνει το πλαίσιο του Συνεδρίου.

-Με βάση αυτό το περιβάλλον που έχουμε, γίνεται όλο και πιο φανερό, και με ευρεία αποδοχή, ότι η Ελλάδα δεν έχει μέλλον χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε και μια σειρά από μεταρρυθμίσεις σχεδόν επιβάλλονται.  Μέσα από τα θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα, να πιέζει και να πρωτοστατεί σε όλες τις πολιτικές πρωτοβουλίες που συμβάλουν στην ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, ενισχύουν την εθνική μας ασφάλεια και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σειράς θεσμικών και τρεχόντων προβλημάτων, όπως η ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους. Να έχουμε πλήρη συνείδηση ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα, παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει, αποτελεί ιστορικό παράδειγμα προσπάθειας ειρηνικής συμβίωσης των κρατών με στόχο την ευημερία, τα κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα και προηγμένο επίπεδο πολιτισμού.

-Η επισήμανση των προβλημάτων δεν αναιρεί την ανάγκη για έγκαιρη και παραγωγική αξιοποίηση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, ούτε την ανάγκη για μία νέα αναπτυξιακή τροχιά, που να κινείται από τη γνώση και την καινοτομία και να συμβάλει στην διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.  Επίσης είναι σημαντική η δημιουργία ανεξάρτητου και αξιόπιστου παρατηρητηρίου μεταρρυθμίσεων.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 29/11 10:40

  Κωνσταντινούπολη | Στα ύψη τα ενοίκια λόγω εκτίναξης των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων

 2. 29/11 09:54

  Η Ε.Ξ. Ρόδου παρουσιάζει την επετειακή έκδοση «Χτίζοντας ένα θαύμα»

 3. 29/11 09:34

  Jet2.com | Περισσότερες πτήσεις το καλοκαίρι από το Stansted προς Αθήνα, Κέρκυρα, Κρήτη, Κω, Κεφαλονιά και Ρόδο

 4. 29/11 09:20

  Το Κ2Β – Business empowerment by Kotsovolos πρωταγωνίστησε στη φετινή έκθεση ΧΕΝΙΑ

 5. 29/11 09:07

  Β.Κικίλιας | Συμφωνία για επέκταση των απευθείας πτήσεων από Σαουδική Αραβία προς Ελλάδα

 6. 28/11 16:44

  «Reimagining success» | Στις 15 Δεκεμβρίου 2022 το ετήσιο Συνέδριο ΣΕΤΕ

 7. 28/11 16:28

  O οδικός χάρτης προς το μέλλον του ελληνικού τουρισμού | ψηφιακός μετασχηματισμός, βιωσιμότητα και υποδομές

 8. 28/11 15:46

  Λύση στην Ακτοπλοϊκή Σύνδεση Κάσου - Καρπάθου

 9. 28/11 15:42

  Γευστικές προτιμήσεις των Ελλήνων τα Χριστούγεννα | Τα μελομακάρονα τρεις φορές πιο δημοφιλή από τους κουραμπιέδες!

 10. 28/11 15:25

  Τουρισμός φυλακών: Ιστορικό ενδιαφέρον ή νοσηρή περιέργεια;

 11. 28/11 15:17

  Οι Ισραηλινοί πρώτη εθνικότητα σε κρατήσεις την εορταστική περίοδο στην Αθήνα

 12. 28/11 14:00

  Διαδικτυακές πλατφόρμες: Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αλγοριθμικής Διαφάνειας για έναν ασφαλέστερο διαδικτυακό χώρο

 13. 28/11 13:08

  Eurocontrol: Ευρωπαϊκή πρωτιά για τη SKY express - Aύξηση 162% του πτητικού έργου σε σχέση με το 2019

 14. 28/11 12:55

  Τουρισμός: Τα διεθνή ταξίδια των πλούσιων Αμερικανών δίνουν γερές δόσεις ανάσας στα ταξιδιωτικά πρακτορεία

 15. 28/11 12:30

  WTTC | 6 στους 10 ταξιδιώτες θέλουν να ταξιδεύουν με αειφόρο τρόπο

 16. 28/11 11:01

  Booking.com | Σήμανση τριών επιπέδων για τα τουριστικά καταλύματα με βιώσιμες πρακτικές

 17. 28/11 10:55

  Ο Βασίλης Κικίλιας στην Παγκόσμια Σύνοδο του WTTC στο Ριάντ

 18. 28/11 10:39

  Δήμος Αθηναίων: Λαμπερά Χριστούγεννα και ατμόσφαιρα γιορτής σε όλη την Αθήνα

 19. 28/11 10:29

  Ανοίγει το πρώτο Μουσείο Χριστουγέννων στην Ελλάδα

 20. 28/11 10:25

  Οι χειρότεροι επιβάτες αεροπλάνου σύμφωνα με μια αεροσυνοδό

 21. 28/11 10:18

  Ο μαζικός τουρισμός οφείλει να εμπλουτιστεί με ποιοτικότερους δείκτες

 22. 28/11 09:57

  Frosch Sportreisen | Τουρισμός με αθλητικές δραστηριότητες και στη Θάσο το 2023

 23. 28/11 09:10

  O ταξιδιώτης ενδιαφέρεται περισσότερο για την άυλη εμπειρία που θα αποκομίσει στον προορισμό

 24. 27/11 17:34

  Τα επόμενα βήματα για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

 25. 27/11 17:23

  Κρήτη | Οι Γερμανοί μετατρέπουν τη Μεσσαρά σε… πλατφόρμα Airbnb

 26. 27/11 17:16

  Οι Περιφερειάρχες της χώρας στην ακριτική Ρω και στο Καστελόριζo

 27. 27/11 17:09

  ΣΕΤΚΕ | Η «νέα πρόταση στη διαμονή» με 3 Δράσεις και καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία στα μικρά καταλύματα

 28. 27/11 12:48

  Κύπρος | Κλειδί για το 2023 η προσέλκυση τουρισμού από ευρωπαϊκές χώρες και χώρες της Μέσης Ανατολής

 29. 27/11 11:59

  10η Γενική Συνέλευση του ΞΕΕ | Κοινό αίτημα για λύσεις στα προβλήματα της ξενοδοχίας - Η αποχώρηση από τα κοινά του κ.Ρέτσου

 30. 27/11 10:56

  Απελευθερώστε τις δυνατότητες των ξενοδοχείων για να μεγαλώσουμε την πίτα της ανάπτυξης

 31. 27/11 10:54

  Βασίλης Κικίλιας: Επέκταση της σεζόν από το Καστελόριζο μέχρι την Αθήνα

 32. 27/11 10:43

  Μείωση μισθώματος για το 2023 σε δημοτικό ακίνητο που λειτουργεί ως Ξενώνας στην Κοινότητα Ελατούς

 33. 27/11 10:39

  Επιδείνωση του Δείκτη Επιχειρηματικής Εμπιστοσύνης στο Βέλγιο

 34. 26/11 10:50

  Αστροτουρισμός στην Κρήτη | Αστεροσχολείο στη Σητεία - ψηφιακή εφαρμογή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

 35. 26/11 10:46

  Β.Κικίλιας | Ο βιώσιμος τουρισμός στο επίκεντρο της επόμενης καμπάνιας

 36. 26/11 10:43

  Eπενδύσεις ανακαίνισης και αναβάθμισης κατηγορίας σε ξενοδοχείο του Πειραιά

 37. 26/11 10:41

  Αεροδρόμια Βρετανίας: Τέλος η απαγόρευση υγρών στις χειραποσκευές το 2024

 38. 25/11 16:57

  ECTAA - HATTA - FEDHATTA: Σύσσωμος ο ευρωπαϊκός οργανωμένος τουρισμός στη Θεσσαλονίκη για το συνέδριο της ECTAA

 39. 25/11 16:08

  Εγκαίνια του νέου Παραρτήματος του Πολεμικού Μουσείου στην Αθήνα

 40. 25/11 16:06

  Έρευνα Wyndham: Οι Γερμανοί διψούν για διακοπές, όμως αλλάζουν ταξιδιωτικές συνήθειες λόγω πληθωρισμού

 41. 25/11 15:55

  Η AEGEAN έχει σχεδόν ανακτήσει τα επίπεδα του 2019 | 12,3 ή 12,5 εκατομμύρια επιβάτες φέτος

 42. 25/11 15:31

  TAP Air Portugal: Διήμερη απεργία στις 8 & 9 Δεκεμβρίου – Οι μισές πτήσεις ακυρώνονται

 43. 25/11 15:18

  Προβολή της Θεσσαλονίκης στο Ισραήλ με έμφαση στη γαστρονομία

 44. 25/11 15:14

  Αξέχαστη εμπειρία στους ταξιδιώτες η προσφορά δωρεάν Κυπριακού Προγεύματος στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου

 45. 25/11 15:06

  Σύλλογος Κρήτης | Ο ρόλος του Διευθυντή Ξενοδοχείων: παρελθόν-παρόν-μέλλον

 46. 25/11 13:42

  Studiosus: Οι Κυκλάδες στον νέο κατάλογο smart & small για το 2023

 47. 25/11 13:31

  Προσβάσιμη σε άτομα με οπτική αναπηρία η Ακρόπολη

 48. 25/11 13:15

  Θαλάσσιος τουρισμός: Στις 4-6 Μαΐου το 19ο ΕAST MED YACHT SHOW

 49. 25/11 13:05

  Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ρεκόρ τριετίας τον Οκτώβριο στην Ευρώπη – Εκτινάχθηκαν οι κρατήσεις για Ελλάδα έναντι του 2019

 50. 25/11 12:38

  Τουρισμός: Ποιες αλλαγές στα ταξίδια των Βρετανών φέρνει η ακρίβεια

 51. 25/11 12:21

  Τουρισμός | Virtuoso: Τα ταξίδια εκτός σεζόν γίνονται "μόδα"

 52. 25/11 11:56

  Ευρωπαϊκός τουρισμός πόλης: Επιταχύνεται η ανάκαμψη στις αφίξεις - Γιατί η Κωνσταντινούπολη "ξέφυγε" από τα επίπεδα του 2019

 53. 25/11 10:31

  550 Γάλλοι ταξιδιωτικοί πράκτορες στο συνέδριο της Selectour στην Αθήνα- Ο χαιρετισμός Κικίλια

 54. 25/11 08:41

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία σε Μύκονο και Κάρπαθο

 55. 25/11 08:39

  Νέες τουριστικές κατοικίες σε Κρήτη, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά

 56. 25/11 08:34

  Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA: Η αύξηση των εξαγωγών καυσίμων οδηγεί την οικονομία του Κατάρ στο 4,6%

 57. 25/11 00:05

  Πράσινο φως για 2 νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Πειραιά και Μαρκόπουλο

 58. 24/11 19:19

  ΕΕ: Tεχνολογία 5G στις αεροπορικές πτήσεις και Wi-Fi στους δρόμους

 59. 24/11 19:06

  Black Friday | 2 στα 10 κακόβουλα αρχεία τον Νοέμβριο συνδέονται με παραγγελίες

 60. 24/11 18:42

  Αθηναϊκά ξενοδοχεία | Για πρώτη φορά το 2022 θετικό πρόσημο στις πληρότητες τον Οκτώβριο (έναντι του 2019)

 61. 24/11 15:49

  Τέλος στους τηλεφωνικούς θαλάμους στη Γερμανία

 62. 24/11 15:45

  Βασίλης Κικίλιας: Τα ταξιδιωτικά έσοδα φέτος θα ξεπεράσουν κατά 3 δισ. ευρώ το στόχο του προύπολογισμού

 63. 24/11 13:45

  Handelsblatt | Γιατί τα ελληνικά ακίνητα είναι τόσο περιζήτητα στους ξένους

 64. 24/11 13:14

  Ε.Ξ. Ρόδου | Τι συζητήθηκε στη γενική συνέλευση- Σταθερή "πυξίδα" η ποιότητα για τα ξενοδοχεία της Ρόδου

 65. 24/11 12:53

  Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για 2 νέα ξενοδοχεία σε Ξυλόκαστρο και Μύκονο

 66. 24/11 12:47

  Ryanair | Πτήσεις προς Κέρκυρα από το Memmingen της Βαυαρίας

 67. 24/11 12:23

  Αναγνώριση ιαματικών πόρων Λισβορίου Λέσβου και Λουτρών Παντελίδη Νισύρου

 68. 24/11 11:50

  Κερδίζουν έδαφος τα ταξίδια που συνδυάζουν δουλειά και αναψυχή | Τι δείχνει έρευνα της Google

 69. 24/11 11:23

  Απίστευτο κι όμως αληθινό: Πωλείται «χρυσάφι» στο ebay η άμμος της νήσου Χρυσής

 70. 24/11 09:44

  Νέος τουριστικός κολοσσός η Uber | Απευθείας κρατήσεις σε εστιατόρια και περιηγήσεις, μετά τα ξενοδοχεία και τις πτήσεις

 71. 24/11 08:30

  Νέο ξενοδοχείο στην Αθήνα επί της οδού Καλλιρόης - Επισκευή ξενοδοχείου στα Χανιά

 72. 24/11 08:15

  Θετική γνωμοδότηση για ξενοδοχείο στα Σύβοτα

 73. 24/11 08:00

  Οινοτουρισμός | Η στρατηγική ανάπτυξης του Λιβάνου με 15 διαδρομές και 150 ειδικά καταλύματα

 74. 24/11 07:53

  Ισπανία: Στο ιστορικό υψηλό επίπεδο του 1,5 τρισ. ευρώ ανέβηκε το δημόσιο χρέος

 75. 24/11 07:48

  Bέλγιο: Αύξηση μόλις 0,2% του ΑΕΠ - η πρόβλεψη για το 2023

 76. 23/11 15:45

  Workfromgreece.gr Summit | Το φαινόμενο των digital nomads και οι προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα

 77. 23/11 15:27

  Το 2024 η πλήρης ανάκαμψη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα

 78. 23/11 15:08

  Επισκέψιμα ζυθοποιεία: Nέα ΚΥΑ για τις προδιαγραφές των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων

 79. 23/11 14:44

  Aποκατάσταση του παραθαλάσσιου τμήματος των Ενετικών Τειχών Ηρακλείου

 80. 23/11 14:09

  Sharing is Caring - Η μεγαλύτερη αθλητική δημοπρασία από 22 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2022

 81. 23/11 13:29

  Σάλος με αμφιλεγόμενη διαφήμιση του Balenciaga: Κοριτσάκια κρατούν αρκουδάκια με περιλαίμια και λουριά του σεξ

 82. 23/11 13:28

  Baglioni Hotels & Resorts: Σε αναζήτηση νέων ξενοδοχείων σε Ιταλία και Ευρώπη

 83. 23/11 13:25

  Φρούτα, λαχανικά, τσάι και κρασί βοηθούν στη μνήμη των ηλικιωμένων

 84. 23/11 13:22

  Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης νίκησε τους ανθρώπους στο παιχνίδι στρατηγικής Diplomacy

 85. 23/11 13:03

  ΕΤΑΔ | Διευκρινίσεις για σ/ν σχετικά με τις καταπατημένες εκτάσεις του Δημοσίου

 86. 23/11 12:41

  Τουρισμός: "Η ποιότητα σε όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων πρέπει να είναι ο στόχος για το 2023" - Γιατί η Τουρκία έχει πλεονέκτημα

 87. 23/11 12:37

  Κρήτη | Ξενοδόχοι σε απόγνωση ψάχνουν προσωπικό νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά

 88. 23/11 12:13

  Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για 2 ξενοδοχεία σε Κω και Τσεπέλοβο Ζαγορίου

 89. 23/11 12:05

  Η Selected Hideaways συμμετέχει στην Xenia 26-28/11

 90. 23/11 11:19

  UNWTO | Παγκόσμιος Τουρισμός: Στο 65% του 2019 οι αφίξεις το 2022- στο 86% η Μεσόγειος- ποιες χώρες καταγράφουν νέα ρεκόρ

 91. 23/11 10:52

  Δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Αττικής στην έκθεση Philoxenia

 92. 23/11 10:14

  Ξενοδοχεία | 5 φθηνοί τρόποι για να ομορφύνετε τα δωμάτιά σας

 93. 23/11 09:26

  Η 10η Επετειακή Διοργάνωση του 100% Hotel Show ολοκληρώθηκε με αξιοσημείωτη επιτυχία!

 94. 23/11 08:59

  Ο αργός θάνατος των ρωσικών αερομεταφορών

 95. 23/11 08:35

  Ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει πολυτελές ξενοδοχείο, βίλες και γήπεδο γκολφ στο Ομάν

 96. 23/11 08:32

  Ξενοδοχειακή απόβαση των Ισπανών στην Αλβανία

 97. 23/11 08:28

  Θετική γνωμοδότηση για το Καταφύγιο εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής και ναυταθλητισµού στη θέση Ποσειδώνιο στη Θεσσαλονίκη

 98. 23/11 08:25

  Τουρισμός: Ούτε πληθωρισμός, ούτε κόστος ζωής - Ακλόνητη η διάθεση για διακοπές την εορταστική περίοδο

 99. 22/11 16:55

  Επιχορηγήσεις για 3 ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Γερολιμένα, Χερσόνησο και Ηγουμενίτσα

 100. 22/11 16:28

  Δυναμική παρουσία του Δήμου Ηρακλείου στην έκθεση Philoxenia 2022