Ολλανδία: Συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών

Ολλανδία: Συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών

Η στενή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων στην Ολλανδία είναι ένας από τους κύριους παράγοντες επιτυχίας σε σχέση με την αγορά εργασίας για φοιτητές και απόφοιτους.

Μέσω εν λόγω σχήματος συνεργασίας, η Ολλανδία έχει υιοθετήσει μια μοναδική και διακριτή προσέγγιση για την επικοινωνία μεταξύ εταιρειών και φοιτητών, με σκοπό τη δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών. Ακολουθούν οι βασικότερες σημαντικές πτυχές της εν λόγω προσέγγισης:

Διαδικτυακές πλατφόρμες πανεπιστημίων

Τα ολλανδικά πανεπιστήμια, όπως του Άμστερνταμ, Ντέλφτ και Χρόνινγκεν,  διαθέτουν διαδικτυακές πύλες για την αναζήτηση εργασίας και θέσεων πρακτικής εξάσκησης για τελειόφοιτους και αποφοίτους, μέσω των οποίων οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν θέσεις εργασίας στους ανωτέρω. Στην περίπτωση του πανεπιστημίου του Χρόνινγκεν για παράδειγμα, οι εργοδότριες εταιρείες μπορούν να υποβάλουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην ιστοσελίδα του Γραφείου Σταδιοδρομίας ή Διασύνδεσης του πανεπιστημίου, Career Services. Αυτές αξιολογούνται εντός δύο ημερών από το Γραφείο Σταδιοδρομίας και στην συνέχεια αναρτώνται σε πλατφόρμα προσβάσιμη στους φοιτητές.

Μερική απασχόληση στα πανεπιστήμια υπαλλήλων επιχειρήσεων με υψηλή επιστημονική κατάρτιση

Στην Ολλανδία, αρκετοί εργαζόμενοι σε ολλανδικές εταιρείες οι οποίοι διαθέτουν υψηλό επιστημονικό επίπεδο, καλύπτουν επίσης θέσεις μερικής απασχόλησης στα πανεπιστήμια ως καθηγητές, ενώ μπορεί ακόμη να είναι προσκεκλημένοι ομιλητές ή συντάκτες επιστημονικών δημοσιεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σημειωθεί το παράδειγμα του Τεχνικού Πανεπιστημίου Αϊντχόφεν (TU/E), το οποίο βρίσκεται στο cluster υψηλής τεχνολογίας «Brainport» Αϊντχόφεν όπου επίσης εντάσσονται οι σημαντικότερες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας της Ολλανδίας.

Το εν λόγω πανεπιστήμιο είναι μεταξύ των πανεπιστημίων που προκηρύσσουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας, σε συνεργασία με επιχειρήσεις. Επί παραδείγματι, εργαζόμενοι της εταιρείας ημιαγωγών ASML με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατέχουν ταυτόχρονα θέση μερικής απασχόλησης ως καθηγητές στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Αϊντχόφεν. Επίσης, το TU/E κατατάσσεται στα τρία κορυφαία πανεπιστήμια διεθνώς όσον αφορά το ποσοστό των επιστημονικών δημοσιεύσεων που εκπονούνται σε συνεργασία με βιομηχανικούς εταίρους (16%). Τέλος, λόγω των στενών σχέσεων μεταξύ TU/E και επιχειρήσεων στην περιοχή του «Brainport», πολλοί ερευνητές των οποίων η κύρια εργασία είναι στο Πανεπιστήμιο του Αϊντχόφεν, έχουν επίσης σχέση εργασίας με εταιρείες του cluster.

Εκδηλώσεις

Σε συνεργασία με επιχειρήσεις, τα ολλανδικά πανεπιστήμια όπως είναι για παράδειγμα το Τμήμα Economy & Business του Πανεπιστημίου του Χρόνινγκεν, διοργανώνουν εκδηλώσεις όπως η επονομαζόμενη Careers Week. Σε αυτές τις εκδηλώσεις, οι εταιρείες μπορούν να παρουσιάσουν το προφίλ τους, να περιγράψουν τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν και να συναντήσουν ταλαντούχους φοιτητές, προκειμένου να αποκτήσουν εν καιρώ νέους υπαλλήλους υψηλών δεξιοτήτων και προσόντων.

Επιπλέον, οι εκδηλώσεις προσφέρουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να έρθουν σε μία πρώτη επαφή με στελέχη μίας εταιρείας, καθώς και να καταδείξουν τις δεξιότητές τους. Αυτό γίνεται, μεταξύ άλλων, με κάποιες επί τόπου πρακτικές ασκήσεις επιχειρηματικού περιεχομένου, κατά τις οποίες οι φοιτητές καλούνται εντός συγκεκριμένου χρόνου να ανταποκριθούν σε ορισμένες «ασκήσεις» που τους θέτουν οι εταιρείες. Για παράδειγμα, μπορεί να τους ζητηθεί να σχεδιάσουν μια, μικρής κλίμακας βέβαια, επιχειρηματική στρατηγική για ένα καινούργιο προϊόν.

Συχνά, οι φοιτητές καλούνται να διαχειριστούν και να βρουν δημιουργικές λύσεις σε πραγματικά θέματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες. Επί της ουσίας, τέτοιες εκδηλώσεις προετοιμάζουν τους φοιτητές για την αγορά εργασίας και μπορούν να καθορίσουν την επαγγελματική τους πορεία. Σημειώνεται ότι σε τέτοιες εκδηλώσεις συμμετέχουν και μεγάλες ολλανδικές εταιρείες, όπως η FrieslandCampina και η KLM.

Επικοινωνία και διάδραση μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων

Η συνεχής και αποτελεσματική επικοινωνία και διάδραση μεταξύ των δύο μερών, είναι χαρακτηριστική για την Ολλανδία. Ένα σημαντικό παράδειγμα προέρχεται και σε αυτήν την περίπτωση από το cluster «Brainport» στο Αϊντχόφεν, όπου συχνά τα εκπαιδευτικά προγράμματα συντονίζονται και από τα δύο μέρη. Έτσι, εάν οι εταιρείες έχουν ανάγκη από προσωπικό που διαθέτει μία συγκεκριμένη εξειδίκευση, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα την εντάξουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμά τους. Επίσης, ορισμένες εταιρείες έχουν συμβάσεις με πανεπιστήμια που ορίζουν ότι κάθε έτος ένας ορισμένος αριθμός φοιτητών θα πραγματοποιεί σε αυτές την πρακτική του άσκηση. Αυτό βοηθά τους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία, ενώ επίσης δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τις δεξιότητες των φοιτητών, ορισμένοι από τους οποίους προσλαμβάνονται σε αυτήν μετά το πέρας των σπουδών τους.

Εκπαιδευτικό consulting

Μία ακόμη σημαντική περίπτωση, είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού consulting που έχουν οι εταιρείες στα ολλανδική πανεπιστήμια, μέσω των case studies. Πρόκειται για πραγματικά συνήθως θέματα μίας εταιρείας, τα οποία τίθενται από τους καθηγητές στους φοιτητές ως εργασία, σε συνεννόηση και διάδραση με τις εταιρείες. Τέτοιες case studies έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα πολλών πανεπιστημιακών σχολών και δη στα οικονομικά τμήματα, όπου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Για παράδειγμα, στο πρόγραμμα σπουδών του οικονομικού τμήματος του πανεπιστημίου του Χρόνινγκεν υπάρχει συγκεκριμένο μάθημα για την επίλυση επιχειρηματικών υποθέσεων, το οποίο αφορά την επίλυση μιας υπάρχουσας υπόθεσης μιας εταιρείας. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με την εταιρεία και επισκέπτονται συχνά τους χώρους της προκειμένου να συζητούν με τους υπεύθυνους και να παίρνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται, αλλά και να μπορούν οι τελευταίοι να παρακολουθούν την πρόοδό των φοιτητών στην ολοκλήρωση της εργασίας, κρίνοντας στο τέλος πόσο ικανοποιητικό είναι το αποτέλεσμά της.

Πέρα από την επίλυση ενός επιχειρηματικού θέματος και την απόδειξη των ικανοτήτων τους στους υπεύθυνους των εταιρειών, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με την εταιρεία σε ένα πρώιμο στάδιο των σπουδών τους. Έτσι εξοικειώνονται με την επιχειρηματική κουλτούρα, ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόμο για μια πιθανή επαγγελματική τους αποκατάσταση τους.

 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 27/05 17:15

  Την Κυριακή η Σαντορίνη θα κατακλυστεί από Σαουδάραβες

 2. 27/05 14:55

  Πάνω από τα επίπεδα 2019 η ζήτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι

 3. 27/05 14:01

  Συνάντηση Σ. Ζαχαράκη και Ο. Αναστασοπούλου με μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία της Νοτίου Κορέας

 4. 27/05 13:35

  ForwardKeys | Ανεβαίνει ο Ισπανικός τουρισμός για την Ελλάδα – Στο +23% των επιπέδων 2019 αυτό το καλοκαίρι

 5. 27/05 13:11

  Το οικολογικό παραμύθι της Ελένης Ανδρεάδη συμπυκνώνει το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος

 6. 27/05 12:55

  Γ. Αμυράς: Το σύνθημα του νέου κλιματικού νόμου είναι ‘’Ηλεκτροκίνηση παντού»

 7. 27/05 12:00

  Βενετία: Αναβάλλεται για το 2023 η επιβολή χρέωσης εισόδου για τους τουρίστες χωρίς διανυκτέρευση

 8. 27/05 11:44

  Αμερικανικός τουρισμός | Το δολάριο επιστρέφει δυναμικά - Ξεπερνά το 2019 η ζήτηση για Ελλάδα

 9. 27/05 11:44

  Τουρισμός | O ποιοτικός χρόνος με τους δικούς τους και όχι ο προορισμός το ζητούμενο φέτος στις διακοπές των Αμερικανών

 10. 27/05 11:15

  Jet2: Νέες συνδέσεις από το Εδιμβούργο με Σαντορίνη, Σκιάθο, Πρέβεζα - «Ισχυρή ζήτηση για Ελλάδα»

 11. 27/05 10:56

  Lufthansa: Νέα θυγατρική για να μειωθεί το κόστος προσωπικού

 12. 27/05 10:31

  Δήμος Πάρου: 3 νέα video παρουσιάζoυν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του νησιού σε Ελλάδα και εξωτερικό

 13. 27/05 10:01

  Μπαμπινιώτης: Μείγμα παραφροσύνης και επαίσχυντης προπαγάνδας το τουριστικό video της Τουρκίας «Turkaegean»

 14. 27/05 10:00

  Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το νέο 5άστερο ξενοδοχείο ΚOSTA PALACE 820 κλινών στην Κω

 15. 27/05 09:42

  To νέο video τουριστικής προβολής του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου

 16. 27/05 09:35

  Οι Moderat στη σκιά της Ακρόπολης! | ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ

 17. 27/05 09:23

  Reactivate Music στην Πειραιώς 260 (Η) | 6 & 7 Ιουνίου, 20:00

 18. 27/05 09:14

  Μέτρα προστασίας των ακτών από πιθανή διάβρωση λόγω κατασκευής νέων υποδομών

 19. 27/05 09:05

  Φεστιβάλ Κερασιού στον ‘Ιασμο Ροδόπης

 20. 27/05 09:03

  Άδειες για δύο πλωτές εξέδρες σε Μήλο και Μύκονο

 21. 27/05 09:02

  40.000 οι αφίξεις στην Αθήνα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2021

 22. 26/05 18:09

  Επιμελητήριο Ελληνο – Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας | Η Κίνα παραμένει ένας ισχυρός εταίρος για την Ελλάδα

 23. 26/05 17:40

  EasyJet: Πάνω από 200 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω βλάβης ΙΤ - Επηρεάστηκαν δρομολόγια προς Ρόδο, Σαντορίνη, Μύκονο

 24. 26/05 17:25

  Εγκαίνια για το Porto Myrina Palace στη Λήμνο | Δεύτερο ξενοδοχείο του Apollo στην Ελλάδα για αθλητικό τουρισμό

 25. 26/05 15:30

  ΕΟΤ: Fam trip για προβολή της Εύβοιας και της Σκύρου στο κοινό της Ρουμανίας

 26. 26/05 14:43

  Θαλάσσιος τουρισμός/ ΣΙΤΕΣΑΠ: Ανάγκη για επενδύσεις σε πλωτούς τουριστικούς λιμένες - Στο 90% των επιπέδων 2019 η ζήτηση το 2022

 27. 26/05 14:14

  FedHATTA | Πολύτιμες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό χάνονται... στο δρόμο για τις visa

 28. 26/05 13:27

  Μπορεί ακόμη να σωθεί η παγκοσμιοποίηση;

 29. 26/05 12:37

  Ισπανία: Η ευλογιά των πιθήκων απειλή για τον τουρισμό; Τι δήλωσε η υπουργός Τουρισμού

 30. 26/05 12:31

  Aπόφαση | Τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα για τα τουριστικά καταλύματα, πλην κάμπινγκ

 31. 26/05 12:09

  Tαξίδια με το τρένο | Σύντομα Αθήνα - Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες και 20 λεπτά

 32. 26/05 11:42

  Hilton - Έρευνα: Πώς επιλέγουν διακοπές οι Βρετανικές οικογένειες το 2022

 33. 26/05 11:27

  Δ. Φραγκάκης: «Στόχος να διευρύνουμε τα οφέλη του βιώσιμου τουρισμού για τις τοπικές κοινωνίες»

 34. 26/05 11:26

  Κικίλιας | «342% αυξημένα τα έσοδα από τον τουρισμό σε σχέση με πέρυσι»

 35. 26/05 11:02

  ΕΞΑ-ΑΑ | Μακριά από τις επιδόσεις του 2019 η απόδοση των ξενοδοχείων της Αθήνας το α' 4μηνο

 36. 26/05 10:40

  DW | Να γιατί η Ελλάδα είναι τόσο δημοφιλής στους τουρίστες

 37. 26/05 10:00

  Περιφέρεια Πελοποννήσου: Eπιχορηγήσεις για ξενοδοχείο και οινοποιείο σε Ναύπλιο και Ζευγολατιό

 38. 26/05 09:39

  Οι Οινοποιοί της Κρήτης στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Κρασιού - με την στήριξη της Περιφέρειας

 39. 26/05 09:30

  Ε.Ξ. Ηρακλείου | Πρώτο Φόρουμ βιώσιμης φιλοξενίας

 40. 26/05 09:21

  Οι δρόμοι του κρασιού στην Ηλεία

 41. 26/05 09:19

  Δήμος Κομοτηνής: Δημοπρασία για επανεκμίσθωση 5 μπάνγκαλόους στην Τουριστική Ακτή Φαναρίου

 42. 26/05 09:17

  Φυλάκιο στην ελληνοβουλγαρική Μεθόριο μετατρέπεται σε χώρος φιλοξενίας

 43. 26/05 09:15

  Στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 40 ετών ο πληθωρισμός στη Βρετανία

 44. 25/05 17:58

  ΕΤΑΔ | Διαγωνισμός για την μίσθωση του εμβληματικού τουριστικού ακινήτου «Ωκεανίδα» στην Ακτή Βουλιαγμένης

 45. 25/05 17:31

  Γιάννης Χουβαρδάς | Η άλλη πλευρά της Καταιγίδας | 1 - 7 Ιουνίου 2022

 46. 25/05 16:55

  Γιατί η Airbnb αποχωρεί από την Κίνα

 47. 25/05 15:58

  Fam trip ΕΟΤ | Απευθείας πτήσεις charter Σεούλ-Αθήνα το φθινόπωρο

 48. 25/05 15:35

  Άλλαξε ριζικά η εικόνα της Βαρβακείου - Νέοι σύγχρονοι χώροι πώλησης παραδίδονται σε επαγγελματίες και καταναλωτές 

 49. 25/05 15:32

  Η Uber επεκτείνεται στη Σαντορίνη - Προοπτικές και για άλλα ελληνικά νησιά

 50. 25/05 15:20

  Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου "έπνιξε" στον καπνό την Πάλμα – Έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων

 51. 25/05 14:10

  TUI: 12 εβδομαδιαίες πτήσεις προς Κρήτη, Ρόδο, Κω, Κάρπαθο και Κέρκυρα από το Linz

 52. 25/05 13:42

  Air France-KLM | Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,26 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας

 53. 25/05 13:23

  Η Ρόδος μέσα από το φακό της τηλεόρασης της Τουρκίας

 54. 25/05 13:16

  Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Το 2023 εφαρμογή και στον Τουρισμό

 55. 25/05 13:14

  Το Hyatt Regency Thessaloniki βραβεύεται με το Travelers’ Choice Award για το 2022 από το Tripadvisor

 56. 25/05 13:09

  ΤUI: Διευρύνεται το τμήμα tour και δραστηριοτήτων – «Είναι για εμάς βασικός πυλώνας ανάπτυξης»

 57. 25/05 13:04

  Ναύπλιο | Το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 η μεγάλη γιορτή της αγκινάρας Ιρίων

 58. 25/05 12:52

  Sabre: Οι 5 τάσεις που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε μετά την πανδημία

 59. 25/05 12:50

  Ανοιχτές Πόρτες στα Οινοποιεία της Κρήτης | Ένα διήμερο γεμάτο Κρητικό κρασί (28 & 29 Μαΐου 2022)

 60. 25/05 12:35

  Επίσημη πρώτη από ΕΡΤ και ERTFLIX για το τουριστικό video της Σαντορίνης

 61. 25/05 12:21

  ETC/ Τουρισμός: Πώς σκοράρει η Eυρώπη και η Ελλάδα στις μακρινές αγορές το καλοκαίρι του 2022

 62. 25/05 11:35

  Jet2 | Αυξημένη ζήτηση για το καλοκαίρι του 2023 | Πτήσεις για Αθήνα από το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου

 63. 25/05 11:21

  H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο τουριστικό εργαστήριο στη Ντόχα του Κατάρ

 64. 25/05 10:52

  Κάλεσμα Κικίλια στην Emirates για απευθείας πτήση από Ντουμπάι και Νέα Υόρκη προς Θεσσαλονίκη

 65. 25/05 10:49

  Τουρισμός | 390.000 εργαζόμενους αναζητεί η βιομηχανία φιλοξενίας στην Ιταλία

 66. 25/05 10:28

  Schauinsland Travel Partner | Ελλάδα και ισπανικά νησιά στο επίκεντρο της ζήτησης

 67. 25/05 10:00

  Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για νέο ξενοδοχείο στην Κορώνη και επέκταση οινοποιείου στη Νεμέα

 68. 25/05 08:13

  Nobu Hospitality: Συνέχεια στη στρατηγική ευρωπαϊκή επέκταση με το Nobu Hotel Madrid

 69. 25/05 08:11

  20.000 ξενοδοχεία συνδυάζονται για να υπολογίσουν το αποτύπωμα άνθρακα των διαμονών

 70. 25/05 08:05

  Ξενοδοχεία | Συνεργασία του EverΕden Βeach Resort με την ισπανική αλυσίδα Vincci Hotels

 71. 25/05 08:00

  To 25o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών στα Τρίκαλα

 72. 24/05 20:33

  Διαφορετικές ταχύτητες μέχρι τώρα στις αφίξεις σε Νότια και Βόρεια Ελλάδα

 73. 24/05 19:53

  Β.Κικίλιας | Συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε το brand “Ελλάδα”

 74. 24/05 17:16

  Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών: Δεν υπάρχει ένδειξη μαζικού εμβολιασμού για την ευλογιά των πιθήκων

 75. 24/05 16:37

  Η Θεσσαλονίκη προβάλλεται στο διάσημο γυναικείο περιοδικό Vrouw

 76. 24/05 16:26

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | «Έξω από το κάδρο»

 77. 24/05 15:52

  TUI fly: Άνοιξαν οι κρατήσεις για το 2023 – Πάνω από 1,5 εκατ. θέσεις στα ελληνικά νησιά

 78. 24/05 15:11

  Βαλεαρίδες | Σε απόγνωση για εργαζομένους τα ξενοδοχεία: Φέρτε έναν φίλο σας να εργασθεί και κερδίστε 200 ευρώ!

 79. 24/05 14:50

  Βρετανικός τουρισμός: Η Ελλάδα τέταρτος δημοφιλέστερος προορισμός για ταξίδια κατά την εθνική εορτή Platinum Jubilee

 80. 24/05 13:45

  Fedhatta: Ώθηση στην εξοικείωση των φοιτητών τουριστικών επαγγελμάτων με το πραγματικό τουριστικό περιβάλλον

 81. 24/05 13:37

  Πόλεμος ταλέντων: Το 1/3 των νέων αναζητά την επόμενη επαγγελματική «στέγη»

 82. 24/05 13:09

  Lufthansa και MSC ενδιαφέρονται για την εξαγορά του διαδόχου της Alitalia

 83. 24/05 12:34

  ACI Europe: Πιο κοντά στο "καλό σενάριο" η επιβατική κίνηση στις Ευρωπαϊκές αερομεταφορές το 2022

 84. 24/05 12:08

  Το WTTC παρουσιάζει ένα ενιαίο Ψηφιακό Ταξιδιωτικό Πόρταλ για τη διευκόλυνση των ταξιδιών

 85. 24/05 11:35

  Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο α' τριμήνου | Θεαματική αύξηση σε αφίξεις και έσοδα

 86. 24/05 11:26

  ΕΤΑΔ | Ικανοποίηση για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

 87. 24/05 10:42

  Ο τουρισμός πολυτελείας στην Ευρώπη μπορεί να ξεπεράσει σε αξία τα 500 δισ.ευρώ ετησίως

 88. 24/05 09:59

  Ο Τουρισμός επέστρεψε στην Αθήνα και δίνει μεγάλη ανάσα στη μικρομεσαία επιχείρηση

 89. 24/05 09:34

  Κομισιόν| Συμφωνία για την αναγνώριση της COVID-19 ως επαγγελματικής ασθένειας

 90. 24/05 09:22

  Τουρισμός | Γερμανία: Εξαιρετικό καλοκαίρι, αλλά χωρίς προσφορές

 91. 24/05 09:12

  Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για 2 νέα ξενοδοχεία σε Νεμέα και Πολύγυρο

 92. 24/05 09:09

  Εγκρίσεις για νέο 5άστερο ξενοδοχείο στη Χαλκιδική και νέο ξενοδοχείο στην Ανατολική Μάνη

 93. 24/05 09:06

  Εγκρίσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Τρίπολη και Γύθειο

 94. 24/05 09:00

  Το 72% των Αμερικανών αφαιρεί χρήματα από τις αποταμιεύσεις διακοπών για να τα βγάλει πέρα

 95. 24/05 08:57

  Γιατί τα άτομα άνω των 50 ετών δεν προσλαμβάνονται στα ξενοδοχεία

 96. 24/05 08:53

  Παράταση αεροπορικών οδηγιών με απαγορεύσεις πτήσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

 97. 23/05 16:56

  5ος κύκλος επιτάχυνσης του CapsuleT | Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

 98. 23/05 16:24

  Συνάντηση Κικίλια - Χατζημάρκου στη Ρόδο: 6,5% αύξηση στις αφίξεις τον Μάιο συγκριτικά με το 2019

 99. 23/05 15:56

  Aυτό είναι το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο της Norwegian που θα προσεγγίσει Ελλάδα αυτή τη σεζόν (video)

 100. 23/05 14:48

  Η δέσμευση του κλάδου του travel retail στη βιωσιμότητα | workshop στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών