Ολλανδία: Πακέτο μέτρων για την οικονομία ενόψει Brexit και μεταναστευτικού

Α Decrease font Enlarge font
Ολλανδία: Πακέτο μέτρων για την οικονομία ενόψει Brexit και μεταναστευτικού

Πακέτο μέτρων ενίσχυσης της οικονομίας καθώς και διάθεση κονδυλίων για την καλύτερη προετοιμασία ενόψει Βrexit και έξαρσης του μεταναστευτικού περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός της ολλανδικής κυβέρνησης για το 2020.

Ειδικότερα, για να διασφαλιστεί ότι η Ολλανδία θα προετοιμασθεί κατάλληλα για τo Brexit, θα διατεθούν πάνω από 90 εκατ. ευρώ, μεταξύ άλλων, στις τελωνειακές αρχές και στην Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και των Καταναλωτικών Προϊόντων (NVWA). Επίσης, για το 2020, θα διατεθούν επιπλέον 134 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση του συστήματος ασύλου και μετανάστευσης.

Εξάλλου, το φορολογικό σχέδιο της κυβέρνησης για το 2020 αποτελείται από έξι νομοσχέδια που περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση των φόρων επί της εργασίας, την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος για οικονομικές δραστηριότητες και την προώθηση περαιτέρω οικολογικού σχεδιασμού.

Αναλυτικά:

- Φορολογικό νομοσχέδιο για το 2020

Το φορολογικό νομοσχέδιο για το 2020 περιλαμβάνει διάφορα μέτρα για τη μείωση του φόρου εισοδήματος και για την καλύτερη ανταμοιβή της εργασίας. Σε αντίθεση με τη χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση των ιδιωτών, το βάρος των επιχειρήσεων θα αυξηθεί. Ο υψηλότερος συντελεστής φόρου επί των εταιρειών, για παράδειγμα, δεν θα μειωθεί το 2020 όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Εκτός από τα παραπάνω μέτρα, η κυβέρνηση προτείνει να διατεθούν στο εγγύς μέλλον πρόσθετοι πόροι για μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Αυτό είναι σύμφωνο με τη συμφωνία του κυβερνητικού συνασπισμού για την προετοιμασία της αγοράς εργασίας για το μέλλον.

Ο νόμος περί ισορροπημένης αγοράς εργασίας και άλλοι νόμοι αποτελούν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και η κυβέρνηση ζήτησε από την Επιτροπή Κανονισμού Εργασίας (επιτροπή Borstlap) να διατυπώσει συστάσεις προς μια μελλοντική αγορά εργασίας. Σημαντικός παράγοντας από την άποψη αυτή είναι η σημαντική διαφορά στη φορολογία των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων. Η διαφορά αυτή συμβάλλει στον αθέμιτο ανταγωνισμό όσον αφορά τους όρους απασχόλησης. Μερικώς ως αποτέλεσμα αυτού, η αγορά εργασίας είναι πολύ πιο ευέλικτη, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων δεν είναι ασφαλισμένο κατά της ανεργίας, της ασθένειας και της αναπηρίας ή δεν έχουν λάβει μέτρα για τη συνταξιοδότησή τους.

Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση πιστεύει ότι η διαφορά στη φορολογία θα πρέπει να μειωθεί, όπως αναφέρεται στην αναφορά της διυπουργικής πολιτικής του 2015 για τους αυτοαπασχολούμενους χωρίς εργαζόμενους. Η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,1% το επόμενο έτος σε σύγκριση με το 2019. Η αύξηση θα οφείλεται εν μέρει στους υψηλότερους μισθούς και εν μέρει στα φορολογικά μέτρα της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση θα εξαλείψει επίσης τη διαφορά στον ΦΠΑ για την πώληση βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών φυσικά ή ηλεκτρονικά. Ο χαμηλότερος συντελεστής ΦΠΑ 9% θα ισχύει τόσο για τις φυσικές όσο και για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις. Επομένως, τα ηλεκτρονικά βιβλία, οι εφημερίδες και τα περιοδικά θα είναι λιγότερο δαπανηρά. Ο χαμηλότερος συντελεστής ΦΠΑ θα ισχύει και για την πρόσβαση σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες εφημερίδων, περιοδικών.

-Άλλο νομοσχέδιο για τα φορολογικά μέτρα του 2020

Το άλλο νομοσχέδιο για τα φορολογικά μέτρα του 2020 θα επιτρέψει στη διοίκηση των φορολογικών και τελωνειακών αρχών να ανακοινώσει τα πρόστιμα για εσκεμμένη αμέλεια που επιβάλλει σε επαγγελματίες που διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή ή την απάτη. Για την εφαρμογή της συμφωνίας συνασπισμού, προτείνεται ένα σχέδιο επιλογής για την ηλεκτρονική ανταλλαγή μηνυμάτων με τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση. Αυτό θα επιτρέψει στους φορολογούμενους και τους δικαιούχους παροχών να αποφασίσουν πώς επικοινωνούν με τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση: εγγράφως ή ψηφιακά. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης πρόταση για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας εξέτασης παγκόσμιου εναρμονισμένου ελαφρού οχήματος όσον αφορά τους φόρους που σχετίζονται με το αυτοκίνητο.

-Νομοσχέδιο για την Εθνική Συμφωνία Ενέργειας

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 49% έως το 2030. Αυτό θα επιτευχθεί εν μέρει μέσω του νομοσχεδίου για την Εθνική Συμφωνία Ενέργειας. Αυτό περιλαμβάνει φορολογικά μέτρα στον τομέα του δομημένου περιβάλλοντος και των αποβλήτων. Τα ξένα απόβλητα θα υπόκεινται σε τέλη διάθεσης αποβλήτων. Το 2020 ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την έκπτωση φόρου για περιβαλλοντικές επενδύσεις θα αυξηθεί κατά 10 εκ. ευρώ για να ενθαρρυνθεί η χρήση περιουσιακών στοιχείων που μειώνουν τις εκπομπές CO2.

-Νομοσχέδιο για τη παρακράτηση φόρου 2021

Ο νόμος περί παρακράτησης φόρου του 2021 εισάγει έναν υπό όρους φόρο παρακράτησης από το 2021 για πληρωμές τόκων και δικαιωμάτων σε δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας και καταστάσεις κατάχρησης. Θα σταματήσει τη χρήση Ολλανδίας ως αγωγού προς τις δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας και θα μειώσει τον κίνδυνο φοροδιαφυγής λόγω της μεταφοράς κερδών που φορολογούνται στην Ολλανδία σε δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας. Ετησίως περίπου 22 δισ. ευρώ τόκων και δικαιωμάτων καταβάλλονται στις χώρες αυτές μέσω της Ολλανδίας. Αυτό συμβαίνει συχνά μέσω των λεγόμενων εταιρειών γραμματοκιβωτίων. (Δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας είναι οι χώρες που έχουν χαμηλό φορολογικό συντελεστή ή περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων κρατών της ΕΕ).

Το νομοσχέδιο για την έκπτωση του φόρου δαπανών κατάρτισης Το νομοσχέδιο αυτό αντικαθιστά τη φορολογική έκπτωση που διατίθεται για δαπάνες κατάρτισης με ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων για τη βελτίωση της θέσης ατόμων με δεσμούς με την ολλανδική αγορά εργασίας. Ο Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης θα αποστείλει σύντομα το σχέδιο προγράμματος στην Βουλή. Ο στόχοςείναι να γίνει αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη η χρήση των κονδυλίων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κατάρτιση.

-Το νομοσχέδιο για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την εναρμόνιση και την απλούστευση του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών.

Το νομοσχέδιο αυτό περιέχει τις τροποποιήσεις (διορθώσεις) που απαιτούνται για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την εναρμόνιση και την απλούστευση του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών στο ολλανδικό δίκαιο.

 

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 07/08 15:02

  Ιταλία: Προειδοποίηση στη Ryanair για αναστολή των πτήσεων εάν δεν τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας

 2. 07/08 14:34

  Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ταξιδιωτικές οδηγίες για 210 χώρες λόγω άρσης της γενικής σύστασης για αποφυγή διεθνών ταξιδιών

 3. 07/08 13:32

  Στ. Πέτσας: Aνοιχτό το ενδεχόμενο μη πραγματοποίησης της ΔΕΘ

 4. 07/08 13:31

  Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ταξιδιωτική οδηγία για την Ελλάδα λόγω αύξησης των κρουσμάτων

 5. 07/08 13:26

  Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Η μάσκα προστατεύει, η προσωπίδα καθόλου

 6. 07/08 13:19

  Κορωνοϊός: Η Γαλλία είναι η επόμενη χώρα στη λίστα καραντίνας της Βρετανίας

 7. 07/08 13:12

  Τήνος: Πάνω από 50.000 οι αφίξεις τον Ιούλιο

 8. 07/08 12:56

  Νότια Αφρική: Νέα εφαρμογή κατά του κορωνοϊού για τις τουριστικές επιχειρήσεις

 9. 07/08 12:54

  MSC: Πότε ξεκινούν οι κρουαζιέρες στη Μεσόγειο; Ελληνικά λιμάνια στο πρόγραμμα

 10. 07/08 12:54

  Απαντήσεις στα επιχειρήματα για τα μέτρα κατά του κορωνοϊού

 11. 07/08 12:44

  ΣΕΤΚΕ: Η ένταξη των καταλυμάτων τύπου Airbnb στο «Τουρισμός για όλους» «χαριστική βολή» για τα τουριστικά καταλύματα

 12. 07/08 12:41

  Μία από τις πιο εξωτικές παραλίες στις Σποράδες

 13. 07/08 12:38

  Το χωριό που μοιάζει με λαβύρινθο

 14. 07/08 12:16

  Σέριφος: Σε λειτουργία το σύστημα πρόσβασης ΑμεΑ στην παραλία Αυλόμωνα

 15. 07/08 12:13

  TUI: Συμφωνία με την QTA στα συμβόλαια με τα τουριστικά γραφεία

 16. 07/08 11:51

  Ο κ.Μητσοτάκης στη Ρόδο: Δεν θα αφήσουμε τους εργαζόμενους στον τουρισμό απροστάτευτους

 17. 07/08 11:42

  Οι ΗΠΑ αίρουν την προειδοποίηση για διεθνή ταξίδια – Η ΕΕ παραμένει κλειστή για τους Αμερικανούς

 18. 07/08 11:21

  Νο.1 προορισμός των Βρετανών η Ελλάδα το 2020 – Ποιές εξελίξεις οδήγησαν σε αυτό

 19. 07/08 11:08

  Έκτακτα περιοριστικά μέτρα στον Πόρο λόγω COVID-19

 20. 07/08 10:59

  Νέες δράσεις για την ανάπτυξη της Σαμοθράκης

 21. 07/08 10:58

  Άδειες για δύο πλωτές εξέδρες στη Χαλκιδική

 22. 07/08 10:57

  Booking: Επιστροφή 10% σε κρατήσεις ξενοδοχείων και καταλυμάτων

 23. 07/08 10:54

  5 δισ. δολ. οι οικονομικές επιπτώσεις της καταστροφής του λιμανιού της Βηρυτού

 24. 07/08 10:53

  Νέα ξενοδοχεία στην Παπαστράτου στον Πειραιά και στην Πραξιτέλους στην Αθήνα

 25. 06/08 17:47

  Χ.Θεοχάρης: Μόλις 400 κρούσματα σε 1,3 εκατ. τουρίστες που ήρθαν στην Ελλάδα τον Ιούλιο

 26. 06/08 16:58

  Η Lufthansa ανακοινώνει απολύσεις

 27. 06/08 16:55

  Aeroflot: Ακύρωση προσφάτως προγραμματισμένων διεθνών πτήσεων μέχρι τις 31 Αυγούστου

 28. 06/08 16:36

  Γρ. Τάσιος: «Άξιον απορίας το πώς... τρύπωσαν στο "Τουρισμός για Όλους" μη αδειοδοτημένα καταλύματα»

 29. 06/08 16:21

  Τουρισμός: H Πάρος κράτησε «γερά» μέσα στην πανδημία

 30. 06/08 15:00

  Εάν χρειασθεί θα επιβληθούν τοπικά lockdown

 31. 06/08 14:34

  SAS: Οι νέες συνδέσεις με Ελλάδα τον Αύγουστο

 32. 06/08 14:28

  Finnair: 6 νέες συνδέσεις με Ελλάδα τον Αύγουστο

 33. 06/08 14:16

  Κοινή δράση ενημέρωσης για τα μέτρα προστασίας στις παραλίες της Αττικής

 34. 06/08 13:59

  Υπερυπολογιστές, διαστημικά δεδομένα και ΑΙ στη μάχη κατά του COVID-19

 35. 06/08 13:29

  Η ανάκαμψη του τουρισμού θα είναι ένας μακροχρόνιος προβληματισμός

 36. 06/08 13:28

  Σοκ για οικογένεια Βρετανών – Δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα λόγω λάθους στη φόρμα

 37. 06/08 13:13

  Σημαντική μείωση των αφίξεων και διανυκτερεύσεων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

 38. 06/08 12:46

  ΞΕΕ: Πρόλαβε να κάνεις την αίτησή σου για τον 3ο κύκλο του CapsuleT

 39. 06/08 12:45

  37.147 μοριακοί έλεγχοι στα αεροδρόμια του Νοτίου Αιγαίου τον Ιούλιο

 40. 06/08 12:43

  GfK: Το 17% των Γερμανών επιθυμεί ταξίδια στην Ευρώπη το 2020 - Ποιες τάσεις κυριαρχούν

 41. 06/08 12:12

  Τουρκία: Οι τουρίστες εξαιρούνται από την απαγόρευση κυκλοφορίας των ηλικιωμένων

 42. 06/08 12:05

  Ο κ.Θεοχάρης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού: Ο αριθμός των εισαγόμενων κρουσμάτων είναι χαμηλός

 43. 06/08 12:04

  Τα Κανάρια ασφαλίζουν όλους τους τουρίστες για τα έξοδα πιθανής μόλυνσης από κορωνοϊό

 44. 06/08 11:52

  Βρετανικός τουρισμός: Η απαγόρευση στην Ισπανία οδήγησε σε πτώση τιμών κατά 28% στα ταξίδια στην Ελλάδα

 45. 06/08 11:34

  Υποβρύχια πρόταση γάμου στην Αλόννησο

 46. 06/08 11:31

  Κρουαζιέρες: Πιο ασφαλείς από τα σουπερμάρκετ;

 47. 06/08 11:25

  Fraport: Μείωση 75,1% των επιβατών στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια τον Ιούλιο - Πίνακας

 48. 06/08 11:13

  Άδειες για δύο πλωτές εξέδρες σε Μύκονο και Σκιάθο

 49. 06/08 11:10

  Ισραήλ: Διεθνής διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Χάϊφα

 50. 06/08 11:09

  Άδειες για νέα ξενοδοχεία σε Μύκονο και Κεφαλονιά

 51. 06/08 11:08

  Το νέο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Αστυπάλαιας

 52. 06/08 11:07

  Air France: Αύξηση των πτήσεων με την εξυπηρέτηση 170 προορισμών - Οι 5 ελληνικοί

 53. 06/08 09:49

  Ένα από τα πιο εναλλακτικά μέρη του ανατολικού Αιγαίου που θα λατρέψεις

 54. 06/08 09:47

  Παραλίες της Αττικής με δέντρα για να απολαύσεις φυσική σκιά

 55. 05/08 16:44

  Eurowings: Νέες πτήσεις προς Ελλάδα τον Αύγουστο

 56. 05/08 16:38

  Κλείνουν εστιατόρια και παμπ σε πόλη της Σκωτίας

 57. 05/08 16:02

  Η LMEY Investments απέκτησε το Casa Cook στην Κω και άλλα 7 ξενοδοχεία της Westford Capital

 58. 05/08 15:41

  Ηρώδειο: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών - Μπετόβεν 250 χρόνια

 59. 05/08 15:37

  Τα γράμματα της Google φορούν μάσκα και κρατούν κοινωνική απόσταση

 60. 05/08 15:34

  Άνοιξε το νέο 5άστερο Pepper Sea Club Hotel του ομίλου Βανταράκη

 61. 05/08 14:51

  Emirates: Το εμβληματικό αεροσκάφος A380 επιστρέφει στους αιθέρες - Ποιοι είναι οι πρώτοι του προορισμοί

 62. 05/08 14:49

  Ελλάδα: Κύμα ακυρώσεων από Κύπριους μετά την έξοδο από τη λίστα ασφαλών χωρών

 63. 05/08 14:10

  Τουλάχιστον 50 κράτη χρησιμοποιούν apps ιχνηλάτησης του COVID-19

 64. 05/08 13:58

  Αθήνα: Άνοιξε το ιστορικό ξενοδοχείο The Stanley

 65. 05/08 13:57

  Οι καλοί, οι κακοί και οι χειρότεροι Γερμανοί t.o’s στην πανδημία – Κορυφαίος όμιλος στην τελευταία θέση

 66. 05/08 13:19

  Υπ. Ανάπτυξης: Tι ισχύει για τις αλλαγές σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις λόγω μέτρων κατά του κορωνοϊού

 67. 05/08 12:47

  Austrian Airlines: Τέσσερις νέοι ελληνικοί προορισμοί στις πτήσεις του Αυγούστου

 68. 05/08 12:34

  Κλείνει το πρώτο ξενοδοχείο στη Μαγιόρκα λόγω κορωνοϊού

 69. 05/08 12:27

  Επίσκεψη Χ. Θεοχάρη στα Παλαιά Σφαγεία του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου

 70. 05/08 12:16

  TUI UK: Μετά την Ισπανία, ακυρώνονται οι πτήσεις στην Πορτογαλία

 71. 05/08 11:56

  Εκδήλωση στη ΔΕΘ 2020 για την Ελληνογερμανική συνεργασία στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

 72. 05/08 11:50

  Accor: Πού κυμάνθηκε η μείωση εσόδων το α' 6μηνο

 73. 05/08 11:49

  Με κουπόνια εσωτερικού τουρισμού κάνουν διακοπές οι κάτοικοι της Βόρειας Μακεδονίας

 74. 05/08 11:48

  Φεστιβάλ Γεύσεων στη Λαγκάδα της Χίου με σύνθημα μένουμε ασφαλείς και δημιουργούμε με γεύση και παράδοση

 75. 05/08 11:44

  Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για υπηρεσίες φιλοξενίας σε ξενοδοχεία

 76. 05/08 11:43

  Κάθε εβδομάδα lockdown στοίχιζε στη Γερμανία 30 δισ. - Μέτρα 1,3 τρισ. για την επανεκκίνηση της οικονομίας

 77. 05/08 11:42

  Πράσινο φως για τη μαρίνα Elounda Hills με χρήσεις για ξενοδοχείο, καταστήματα & πεδίο προσέγγισης ελικοπτέρων

 78. 05/08 11:42

  8 ξενοδοχεία επαναλειτουργεί ο Όμιλος Μήτση

 79. 05/08 11:13

  Γερμανικός τουρισμός: Στην Ελλάδα το 30,5% των κρατήσεων την προηγούμενη εβδομάδα- 5 ξενοδοχεία στο top 10 των πιο δημοφιλών

 80. 05/08 10:58

  Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχεία του Ρεθύμνου

 81. 05/08 10:46

  Γερμανικός τουρισμός: Άνοιξαν τα ταξίδια για Αττάλεια, Σμύρνη, Αϊδίνι και Μούγλα

 82. 04/08 21:00

  WTTC: Χάνονται 197 εκατ. θέσεις εργασίας στον παγκόσμιο τουρισμό- Ναι στα τεστ και τη μάσκα, όχι στην καραντίνα

 83. 04/08 14:37

  Στον εισαγγελέα αναρτήσεις για σενάρια συνωμοσίας και μη εφαρμογής των μέτρων κατά του κορωνοϊού

 84. 04/08 14:27

  70% κάτω η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας τον Ιούλιο

 85. 04/08 14:11

  MSC Cruises: Τα πρωτόκολλα που θα επιτρέψουν την επιστροφή της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο (video)

 86. 04/08 14:09

  5 ευρώ ανά επιβάτη τα τέλη για τα υδατατοδρόμια

 87. 04/08 13:56

  Στήριξη των μικρών καταλυμάτων ζητεί η Ομοσπονδία "Κνωσσός"

 88. 04/08 12:13

  Ιδανική παραλία για μονοήμερη εκδρομή και βουτιές σε καθαρά νερά

 89. 04/08 12:11

  Αυτό είναι το Γιβραλτάρ του Αιγαίου που βλέπεις τον ήλιο να βγαίνει από τη θάλασσα

 90. 04/08 12:07

  Η Βίκυ Λοΐζου Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

 91. 04/08 11:51

  Eurowings: Δυνατότητα κράτησης της άδειας μεσαίας θέσης στις πτήσεις

 92. 04/08 11:41

  ΕΟΤ: Συνεχίζεται η καμπάνια «Ατέλειωτο Ελληνικό Καλοκαίρι» - Στόχος ο εσωτερικός και εισερχόμενος τουρισμός

 93. 04/08 11:39

  Κροατία: Πάνω από μισό εκατ. Γερμανοί τουρίστες τον Ιούλιο- στο 50% οι αφίξεις σε σχέση με πέρυσι

 94. 04/08 11:32

  243.530 επιβάτες μέσω διεθνών πτήσεων στα αεροδρόμια του Ν.Aιγαίου τον Ιούλιο

 95. 04/08 11:15

  British Airways: Ενεργοποιούνται οι πτήσεις προς Κεφαλονιά τον Αύγουστο

 96. 04/08 11:11

  To δύσκολο καλοκαίρι της Κρήτης

 97. 04/08 11:06

  DER Touristik/ FTI: Νέοι, πιο χαλαροί κανονισμοί για αλλαγές κρατήσεων – Τι ισχύει για ταξίδια έως το 2021

 98. 04/08 10:37

  Οι ιστορικές απώλειες των μεγάλων Γαλλικών επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού

 99. 04/08 10:36

  Προς πώληση το συνεδριακό κέντρο Sava Center στο Βελιγράδι

 100. 04/08 10:35

  50% έκπτωση στα εστιατόρια και τις παμπ της Βρετανίας