Όλες οι μεγάλες ελληνικές επενδύσεις στην Αίγυπτο

Α Decrease font Enlarge font
Όλες οι μεγάλες ελληνικές επενδύσεις στην Αίγυπτο

Εκτενή αναφορά στις προοπτικές αξιοποίησης της ελληνικής επενδυτικής παρουσίας στην Αίγυπτο κάνει σε έκθεση του με αντικείμενο την οικονομία της Αιγύπτου και την ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – Αιγύπτου το ελληνικό γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Κάιρο.

Οι ελληνικές επενδύσεις εντοπίζονται στους εξής τομείς: βιομηχανιών χάρτου, τσιμέντου, πετρελαίου, κατασκευών, τροφίμων, χρωμάτων και δομικών υλικών, συστημάτων άρδευσης και αλουμινίου, τραπεζών, θαλασσίων και αεροπορικών μεταφορών, υπηρεσιών εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την έκθεση εκ των σημαντικότερων ελληνικών επενδύσεων είναι οι ακόλουθες: ΤΙΤΑΝ (τσιμέντα), Χαρτοποιία Θράκης ( Pyramids Paper Mills S.A.E. – Flora, χαρτοβιομηχανία), η Alumil (αλουμίνιο), Kothali (δομικά υλικά), Αρχιρόδον (τεχνικά έργα λιμένων), Edita / Chipita (τρόφιμα), Orange Wave / Biofresh  (χυμοί),  Eurodrip (συστήματα υδρεύσεως και αρδεύσεως), POLYECO / GAEA (διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, εναλλακτικά καύσιμα), Er-Lack (χρώματα), Εθνική Τράπεζα, IC Systems (βιομηχανικός αυτοματισμός), EPSI Egypt (ψυκτικός εξοπλισμός), Όμιλοι Χανδρή και Ευγενίδη (θαλάσσιες μεταφορές), CCC (κατασκευές), Aegean Airlines (αεροπορικές μεταφορές), ΑΧΟΝ (εκπαίδευση), ΕNERGEAN (έρευνα & εξόρυξη πετρελαίου / φυσικού αερίου), BCI Egypt (θυγατρική της EUROCERT, πιστοποιήσεις), CARE DIRECT (προϊόντα και υπηρεσίες για νέες μητέρες).

Σύμφωνα με την έκθεση, οι αιγυπτιακές αρχές καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για την προσέλκυση και εγκατάσταση ξένων επενδύσεων στη χώρα, υλοποιώντας εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης αναφορικά με τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες οι οποίες στην πλειονότητά τους αφορούν μεγάλα Projects (Σουέζ, Χρυσό Τρίγωνο, Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα κ.λ.π.). Είναι προφανές ότι τέτοιας κλίμακας έργα απαιτούν αντίστοιχου διαμετρήματος επιχειρηματικά μεγέθη για συμμετοχή σ’ αυτά. Ωστόσο, επιτρέπουν την παρουσία και μικρότερης κλίμακας επιχειρηματικού δυναμικού, είτε αυτοτελώς (π.χ. σε μικρότερα ειδικά έργα) είτε συνεργατικά (υπεργολαβίες).

Κατά την έκθεση, «υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδιαίτερα σε πεδία που διαθέτουμε ανάλογη τεχνογνωσία και είμαστε σε θέση να παρατάξουμε το αντίστοιχα ενδεδειγμένο μέγεθος / οικονομική επιφάνεια, θεωρούμε ότι όντως υφίστανται δυνατότητες για την υπέρ των συμφερόντων μας αξιοποίηση των ευκαιριών ελληνικής συμμετοχής σε τέτοια σχέδια». Ως παράδειγμα αναφέρεται η ενδεχόμενη συμμετοχή ελληνικών μελετητικών γραφείων και κατασκευαστικών επιχειρήσεων στην εν εξελίξει ανάπλαση του ιστορικού κέντρου Καΐρου (πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχεία,  εμπορικά κέντρα).   Ως ενδεικτικά δυνητικά πεδία / τομείς μπορούν να χαρακτηριστούν επίσης οι μεταφορές, τα logistics, οι υπηρεσίες συμβούλων για έργα στον κατασκευαστικό και τον ενεργειακό τομέα κ.λ.π., δηλαδή δραστηριότητες οι οποίες συνεπάγονται εξαγωγές είτε ελληνικών προϊόντων είτε υπηρεσιών και εισροή συναλλαγματικών πόρων στη χώρα μας.

Διμερές εμπόριο

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 2007-2017 ο όγκος του διμερούς εμπορίου κατέγραψε πολύ σημαντική αύξηση (υπερτριπλασιασμός) η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών (+568%) και δευτερευόντως στην θετική πορεία των αιγυπτιακών εξαγωγών (+76,8%). Παρατηρείται επίσης, ότι η μεγαλύτερη άνοδος του ελληνο-αιγυπτιακού εμπορίου σημειώθηκε  από το 2011 και εντεύθεν, όταν η μεν Ελλάδα εισέρχεται σε οικονομική ύφεση, η δε Αίγυπτος σε περίοδο ανακοπής του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης.

Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών

Η διαχρονική πορεία των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεών μας με την Αίγυπτο την τελευταία πενταετία χαρακτηρίζεται από μια αξιόλογη δυναμική που παρουσιάζει διάρκεια και αντοχή παρά την αρνητική συγκυρία που έχουν βιώσει κατά το συγκεκριμένο διάστημα οι αντίστοιχες οικονομίες.

Ο εντυπωσιακός υπερτριπλασιασμός του όγκου του διμερούς εμπορίου την τελευταία 10ετία και ιδίως η αλματώδης άνοδος κατά το σκέλος του που μας ενδιαφέρει περισσότερο, δηλαδή των εξαγωγών μας, έχει εδραιώσει την Αίγυπτο ως μία εκ των σπουδαιότερων εξαγωγικών αγορών μας (11η το 2017). Κατά συνέπεια, έχει αυξηθεί τα τελευταία έτη το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για την αιγυπτιακή αγορά, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τον αριθμό των αιτημάτων για αναζήτηση εμπορικών εταίρων που περιέρχονται στο το ελληνικό γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Κάιρο.

Από την ανάγνωση των στατιστικών στοιχείων των εξαγωγών μας προκύπτει, ωστόσο, διαχρονικά σαφής κυριαρχία των πετρελαιοειδών τα οποία καλύπτουν πάνω από τα 2/3 του συνόλου, παρά την αύξηση στα σημαντικότερα εξαγόμενα προς την χώρα ελληνικά προϊόντα. Συνεπώς αποτελεί μονόδρομο η στόχευση για διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου από τα υπόλοιπα προϊόντα μας με ταυτόχρονη διεύρυνση του φάσματός τους.

Στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι «δυνατότητες για υλοποίηση της παραπάνω επιδίωξής μας, παρά τα ανακύπτοντα κατά καιρούς εμπόδια και δυσχέρειες, υπάρχουν πολλές και ισχυρές αφού εδράζονται σε λογικές παραδοχές και πραγματικά στοιχεία όπως είναι το μεγάλο μέγεθος της αιγυπτιακής αγοράς, η κομβική της θέση για επανεξαγωγή σε χώρες της ευρύτερης περιοχής, η ικανότητα πρόσβασης λόγω της ευμενούς διάθεσης των Αιγυπτίων έναντι των Ελλήνων, η φύση και η διάρθρωση της κοινωνικοοικονομικής διαστρωμάτωσης που επιτρέπει τη διείσδυση των αντίστοιχων προδιαγραφών προϊόντων μας, η Μεσογειακή συγγένεια στις γευστικές προτιμήσεις  (όσον αφορά στα τρόφιμα) κ.λ.π.».

Ενισχυτικά προς την επιθυμητή κατεύθυνση μπορούν να δράσουν στοχευμένες ενέργειες ιδίως κλαδικού χαρακτήρα και προσανατολισμού σε συνεργασία τόσο με τους οικείους κλαδικούς φορείς στη Ελλάδα όσο και με τους εδώ  επιχειρηματικούς συνδέσμους. Στις δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν συγκαταλέγονται προσκλήσεις Αιγύπτιων αγοραστών σε κλαδικές εκθέσεις και εμπορικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, οργάνωση ειδικών προωθητικών εκδηλώσεων και γευσιγνωσιών, συστηματική συμμετοχή Ελλήνων παραγωγών-εξαγωγέων σε επιχειρηματικές αποστολές που πραγματοποιούνται στην Αίγυπτο, μικρές αλλά επαναλαμβανόμενες δράσεις αναβάθμισης της εικόνας των ελληνικών προϊόντων με δημοσιεύσεις σε περιοδικά, αφίσες και in-store-promotion επιλεγμένων ελληνικών ετικετών σε μεγάλα σούπερ μάρκετ.

Το ορθό μείγμα καλής τιμής, στοχευμένης διαφήμισης και μικρών προωθητικών δράσεων προς το αιγυπτιακό καταναλωτικό κοινό, θα βοηθήσουν τα ελληνικά καταναλωτικά προϊόντα να εδραιώσουν και επεκτείνουν την θέση τους στην αιγυπτιακή αγορά. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο ανταγωνισμός είναι οξύς, το καταναλωτικό πρότυπο στην ευρύτερη έκτασή του προκρίνει το κριτήριο της τιμής και πολύ λιγότερο της ποιότητας το οποίο, ωστόσο, βελτιώνεται με το χρόνο ακολουθώντας, κατά κανόνα, την άνοδο του βιοτικού  επιπέδου. Η άλλη λύση βεβαίως  είναι η ενδεικνυόμενη κατά  περίπτωση προσαρμογή των προϊόντων κατά τρόπο που να περιορίζεται το κόστος παραγωγής και να επιτυγχάνεται χαμηλότερη τιμή.

 

 

 

 1. 24/01 08:12

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία σε Κέρκυρα και Σκιάθο

 2. 24/01 08:06

  Προσκυνηματικός τουρισμός σε Σύρο, Τήνο, Μύκονο

 3. 24/01 08:04

  1 εκατ. ευρώ για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Δ.Ελλάδος

 4. 24/01 08:01

  Εκπαιδευτικές δράσεις στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Σπάρτης

 5. 24/01 07:56

  Στα "χρυσά χνάρια" του Στέφανου Τσιτσιπά, ελληνικά ξενοδοχεία παίζουν τένις…

 6. 23/01 18:43

  Η SWOT αναλαμβάνει τη διαχείριση του Nikki Beach Resort & Spa

 7. 23/01 17:06

  Ελληνικός τουρισμός 2018: Χρονιά-ρεκόρ με... βαθύ «ρήγμα» στις επιδόσεις διανυκτερεύσεων

 8. 23/01 15:26

  Τα κορυφαία all inclusive και οικογενειακά ξενοδοχεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους διεθνείς ταξιδιώτες

 9. 23/01 15:18

  Τα καλύτερα ρομαντικά και πολυτελή ξενοδοχεία στην Ελλάδα το 2019

 10. 23/01 15:06

  TripAdvisor: Αυτά είναι τα 25 καλύτερα ελληνικά ξενοδοχεία για το 2019

 11. 23/01 14:52

  Τα ελληνικά ξενοδοχεία σάρωσαν στα βραβεία της TripAdvisor- Δείτε ποια είναι στα κορυφαία στον κόσμο το 2019

 12. 23/01 14:44

  Πλειοδότης ο ισραηλινός όμιλος Fattal για το π.ξενοδοχείο Εσπέρια

 13. 23/01 14:27

  Θαλάσσιος τουρισμός: Αναβαθμισμένη η ελληνική παρουσία στην boot

 14. 23/01 12:44

  Δημοψήφισμα στο Παλέρμο για το πού θα διατεθούν οι φόροι μέσω της Airbnb

 15. 23/01 12:39

  Πλήθος διακρίσεων για τα ξενοδοχεία της Grecotel

 16. 23/01 12:28

  Το τέλος της πλαστικής σακούλας αποδίδεται με τσάντες και καρότσια σε Δήμους

 17. 23/01 12:22

  Αναβαθμίζεται η premium οικονομική θέση της British Airways

 18. 23/01 12:21

  Ρωσικός τουρισμός: Στροφή στα οργανωμένα πακέτα και τα φθηνότερα ξενοδοχεία το 2019

 19. 23/01 12:14

  Πώς τα ξενοδοχεία της Κρήτης θα έχουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις

 20. 23/01 11:31

  Grecia Panorama: Ο ελληνικός τουρισμός και η γαστρονομία στο Βουκουρέστι

 21. 23/01 11:09

  Εκσκαφέας εισέβαλλε σε ξενοδοχείο στο Λίβερπουλ

 22. 23/01 10:23

  Επτανησιακή εβδομάδα στη Βιέννη τον Φεβρουάριο

 23. 23/01 10:18

  Ο αγροτουρισμός στη Θεσσαλία- Πρόγραμμα εκπαίδευσης

 24. 23/01 10:13

  Πιστοποίηση του 'Ορους Οίτη ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού

 25. 23/01 10:06

  Ενεργειακό σύστημα στο ξενοδοχείο Euphoria Resort μέσω γεωλογικών σχηματισμών

 26. 23/01 10:01

  Επεκτάσεις ξενοδοχείων σε Αλεξανδρούπολη και Πύλο

 27. 23/01 09:57

  Σιάτιστα: Τουριστική δράση στον ευρωπαϊκό δρόμο των εμπόρων της

 28. 22/01 16:41

  Την Πέμπτη το συνέδριο BnB Guest Conference για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

 29. 22/01 16:15

  "Πονοκέφαλος" οι δασικοί χάρτες για τις τουριστικές επενδύσεις στα νησιά

 30. 22/01 15:00

  Lonely Planet: Σε ελληνικό νησί μία από τις 20 καλύτερες ιαματικές πηγές στην Ευρώπη

 31. 22/01 14:45

  Πρωτόκολλο συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με τον ΕΦΕΤ για την ποιότητα τροφίμων

 32. 22/01 14:28

  ΤΑΙΠΕΔ: Χρονιά βραβεύσεων το 2018 για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων

 33. 22/01 14:11

  Ελληνικός τουρισμός 2018: Το 1/4 των εισπράξεων εισέφεραν οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί τουρίστες

 34. 22/01 14:05

  Ρωσικός τουρισμός: "Βροχή" προκρατήσεων για Τουρκία παρά την αύξηση των τιμών το 2019

 35. 22/01 13:59

  Το ψηφιακό έγκλημα θα κοστίσει $5,2 τρις στις εταιρείες την επόμενη 5ετία

 36. 22/01 13:48

  Θρίαμβος του Τσιτσιπά: Ιστορική πρόκριση για την Ελλάδα στους 4 του Australian Open

 37. 22/01 13:37

  Η κρουαζιέρα των ονείρων τους έκρυβε μια έκπληξη στην καμπίνα

 38. 22/01 12:50

  Πιστοποίηση Αειφορίας από την Earthcheck στο NJV Athens Plaza

 39. 22/01 12:46

  Μεταφορικό Ισοδύναμο: Η νέα απόφαση για την πλήρη εφαρμογή του

 40. 22/01 12:36

  Η Κρήτη στη διεθνή έκθεση τουρισμού Vakantiebeurs στην Ολλανδία

 41. 22/01 12:32

  Σ. Φάμελλος: Βελτιώσεις της δασικής νομοθεσίας για τα νησιά, μέσω των δασικών χαρτών

 42. 22/01 12:31

  Αλλάζει η Πολιτική Απορρήτου της Airbnb

 43. 22/01 12:22

  Με σκουπίδια η Κέρκυρα και το 2019;

 44. 22/01 12:11

  FedHATTA: Πιο στενή συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

 45. 22/01 12:09

  ΙΤΒ: Η ψηφιοποίηση και ο ανθρώπινος παράγοντας στα συνέδρια στο ITB MICE Forum

 46. 22/01 11:55

  Ξενοδοχεία: Στην Axia Hospitality η διαχείριση των πωλήσεων του Diana Group Hotels στη Ζάκυνθο

 47. 22/01 11:39

  Διεθνής διάκριση της Mideast Group στα Bizz Awards

 48. 22/01 11:31

  Το Αθέατο Μουσείο παρουσιάζει «το ύφασμα του άρχοντα από το Λευκαντί»

 49. 22/01 11:11

  TUI: 13 νέα επώνυμα και κόνσεπτ ξενοδοχεία για οικογένειες το 2019- Τα 2 στην Ελλάδα

 50. 22/01 11:10

  Σε αναζήτηση επενδυτών το ξενοδοχείο Πόρτο Καρράς

 51. 22/01 10:04

  Έκθεση φωτογραφίας «Εύζωνες: Οι φύλακες των αφανών» στο Ρέθυμνο

 52. 22/01 09:58

  Διαγωνισμός ύψους 5, 9 εκατ.ευρώ για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών

 53. 22/01 09:56

  Δήμος Σαρωνικού: Σε ποια ξενοδοχεία μειώθηκαν τα τέλη ύδρευσης

 54. 22/01 09:54

  Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας: Ποια αθλήματα στηρίζει για την τόνωση της τουριστικής ζήτησης

 55. 22/01 09:51

  Tα 10 ξενοδοχεία που χαρακτηρίστηκαν ως εποχικά στο Δήμο Ερμιονίδας

 56. 22/01 09:48

  Πλειοδότης η Korinthian Palace Catering για ακίνητο με τουριστική χρήση στην Κόρινθο

 57. 21/01 18:42

  Social Media in Tourism 2019: Αυξάνοντας τη φήμη του brand

 58. 21/01 17:30

  Scoot: Περισσότερες πτήσεις προς Αθήνα το 2019

 59. 21/01 17:28

  ΠΟΤ: +6% οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις το 2018- Ποιες είναι οι τάσεις στα ταξίδια για το 2019

 60. 21/01 16:48

  Άρωμα από Κυκλάδες στο κέντρο της Αθήνας

 61. 21/01 16:08

  Historic Hotels of Europe: Ένα ελληνικό νησί στους 6 ονειρικούς προορισμούς του 2019

 62. 21/01 16:06

  Διεθνές βραβείο Interior Design στο ξενοδοχείο Olea All Suite Hotel

 63. 21/01 15:07

  Τουριστικός φόρος στο Μπαλί

 64. 21/01 14:57

  Τα 40 ελληνικά ξενοδοχεία που έλαβαν το TUI Family Champion για το 2019

 65. 21/01 14:49

  Η παγκόσμια βιομηχανία MICE στην έκθεση ACE of M.I.C.E. by Turkish Airlines

 66. 21/01 14:42

  Συνάντηση για τη βελτίωση της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης στο Β. Αιγαίο

 67. 21/01 14:13

  Αποτελέσματα κλήρωσης «5ο Posidonia Sea Tourism Forum»

 68. 21/01 13:58

  Στις 8-11 Φεβρουαρίου οι εκθέσεις Infacoma & Aquatherm Athens 2019

 69. 21/01 13:25

  Τουρισμός: Οι 5 κορυφαίες τάσεις στα ταξίδια των millennial

 70. 21/01 12:47

  Πιστοποίηση We do local για τα πλοία της ΑΝΕΚ

 71. 21/01 12:46

  FedHATTA: Εκπαιδευτική συνάντηση με τους νέους επαγγελματίες του τουρισμού

 72. 21/01 12:38

  Ελληνικός τουρισμός 2018: 1,4 δισ. ευρώ περισσότερα έσοδα στο 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου

 73. 21/01 12:31

  Ryanair: Μεγάλη προσφορά για 1 εκατ. θέσεις για τη Blue Monday

 74. 21/01 12:02

  To ξενοδοχείο Mykonos Riviera στα Small Luxury Hotels of the World

 75. 21/01 11:31

  Bomo Hotels τα ξενοδοχεία του Ομίλου Γρηγοριάδη στη Χαλκιδική

 76. 21/01 11:23

  Ισπανικός τουρισμός: Στάσιμες αφίξεις, αυξημένα έσοδα το 2019

 77. 21/01 10:44

  Η Περιφέρεια Αττικής στη διεθνή τουριστική έκθεση της Ολλανδίας

 78. 21/01 10:36

  ΕΣΠΑ: Eξ αποστάσεως συμβουλευτική στον τουρισμό

 79. 21/01 09:57

  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2019

 80. 21/01 09:55

  Δήμος Γορτυνίας: Διαγωνισμός για ακίνητο με χρήση τουριστικού καταλύματος

 81. 21/01 09:53

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία στη Κρήτη

 82. 21/01 09:50

  Νομικό παράθυρο για μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε όλα τα νησιά

 83. 21/01 09:48

  Δράσεις τουριστικής προβολής από Δήμους

 84. 20/01 15:36

  Eπική νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά έναντι του Ρότζερ Φέντερερ

 85. 20/01 11:56

  Διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της αεροπορικής εταιρείας Germania

 86. 20/01 11:45

  Προς λύση το πρόβλημα ύδρευσης στη Λίνδο

 87. 20/01 11:43

  Επεκτάσεις ξενοδοχείων σε Ρέθυμνο και Χαλκιδική

 88. 20/01 11:39

  Δυο νέα ξενοδοχεία στην Αθήνα

 89. 19/01 13:10

  Παγκόσμια διάκριση για το ξενοδοχείο Ekies All Senses Resort

 90. 19/01 13:00

  Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων: Αίτημα για αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ

 91. 19/01 12:57

  Νέες τουριστικές κατοικίες σε Σαντορίνη, Πύλο και Μύτικα

 92. 19/01 12:54

  Δράσεις προβολής από Δήμους- Ενισχύσεις σε φορείς από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

 93. 19/01 12:44

  Ξεκινά η 5η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

 94. 18/01 16:59

  Στις 8 Φεβρουαρίου η γενική συνέλευση του ΞΕΕ- Τι λέει στο μήνυμά του ο κ.Βασιλικός

 95. 18/01 16:50

  Περισσότερα κρουαζιερόπλοια φέτος στο λιμάνι του Πειραιά

 96. 18/01 16:05

  Ερευνητικά έργα και δράσεις για την Γαλάζια ανάπτυξη στην Κρήτη

 97. 18/01 15:57

  Ο τουρισμός και ο πολιτισμός στα Χανιά μέσω ψηφιακών εφαρμογών

 98. 18/01 15:37

  Πέντε θεματικά βίντεο για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης

 99. 18/01 15:22

  Η Wanderlust Greece μας συστήνει τη Θεσσαλονίκη μέσα σε 72 ώρες

 100. 18/01 14:09

  To Discover Greece προωθεί τους χειμερινούς προορισμούς