Διευθυντές ελληνικής καταγωγής σε εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο- οι βρετανικές επενδύσεις στην Ελλάδα

Α Decrease font Enlarge font
Διευθυντές ελληνικής καταγωγής σε εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο- οι βρετανικές επενδύσεις στην Ελλάδα

Την περίοδο 2009-17, οι ιδρυθείσες εταιρείες (ενεργές και μη) που είχαν/έχουν διευθυντή ελληνικής υπηκοότητας ή ελληνικής καταγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχονταν σε περίπου 38.000.

Αυτό αναφέρει στην τελευταία έκθεση του για την ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας -Ηνωμένου Βασιλείου το γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων της ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο.

Αναλυτικά, περίπου 23.000 εταιρείες και 22.500 διευθυντές είναι ενεργοί και εξ αυτών, περίπου 8.200 είναι ελληνικής υπηκοότητας, ενώ οι υπόλοιποι εμφανίζονται ως Βρετανοί, Κύπριοι και άλλων υπηκοοτήτων. Από το 2009 μέχρι το 2016, παρατηρείται μια σταθερή αύξηση της σύστασης εταιρειών με διευθυντές ελληνικής καταγωγής. Η τάση αυτή ακολουθεί τη γενικότερη τάση αύξησης της ίδρυσης εταιρειών στο ΗΒ, με ρυθμό, όμως, υψηλότερο από το μέσο όρο, ιδίως για διευθυντές ελληνικής υπηκοότητας. Επίσης, ακολουθεί το ρυθμό αύξησης της έλευσης και εγκατάστασης στο ΗΒ, Ελλήνων εργαζομένων, όπως αυτός αποτυπώνεται από τα επίσημα στοιχεία έκδοσης Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης σε Έλληνες πολίτες.  Ενδεικτικά, ο αριθμός των εταιρειών με διευθυντές ελληνικής υπηκοότητας που συστάθηκαν το 2016 ήταν σχεδόν τετραπλάσιος του αντίστοιχου του 2009.

Τουρισμός και Ναυτιλία

Στον τομέα του τουρισμού η χώρα μας είναι από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς αναψυχής των βρετανών. Το Η.Β. κατατάσσεται στη δεύτερη θέση, τόσο σε όρους τουριστικών αφίξεων όσο και εισπράξεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το 2017 αποτέλεσε ορόσημο, καθώς έσπασε το φράγμα των 3 εκατ. τουριστών από το ΗΒ. Οι βασικοί δίαυλοι μέσω των οποίων είναι δυνατό να επηρεαστεί ο ελληνικός τουριστικός κλάδος από το Brexit, περιλαμβάνουν τη μείωση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών στο Η.Β. ως αποτέλεσμα π.χ. μόνιμης απώλειας προϊόντος-εισοδήματος, σε συνδυασμό με άνοδο του πληθωρισμού και υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της στερλίνας έναντι του ευρώ.

Στον τομέα της ναυτιλίας, παραδοσιακά, η ελληνική ναυτιλία είχε ισχυρή παρουσία στο Η.Β. Περίπου 60 ελληνικές εταιρίες διαθέτουν γραφεία αντιπροσώπευσης στο Λονδίνο τα οποία δραστηριοποιούνται τόσο προς την βρετανική όσο και την διεθνή αγορά. Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα είχε επιτύχει μερικό επαναπατρισμό ναυτιλιακών εταιρειών μέσω κινήτρων, αλλά και δυσμενών αλλαγών στο βρετανικό φορολογικό καθεστώς (non-doms). 

Στο πλαίσιο των μετά την Έξοδο σχέσεων, ο τομέας βρίσκεται στην κορυφή του ενδιαφέροντος, από βρετανικής πλευράς, καθώς το City προσφέρει ένα μεγάλο πλέγμα χρηματοδοτικών, ασφαλιστικών και νομικών υπηρεσιών προς τη ναυτιλία, τις οποίες επιθυμεί να συνεχίσει να παράσχει όσο το δυνατόν απρόσκοπτα.  Αντίθετα, ευκαιρίες θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στο ενδεχόμενο ενός «σκληρού» Brexit, ιδίως στον κλάδο υπηρεσιών, καθώς, σε μια τέτοια περίπτωση, πολλές εταιρείες με έδρα το ΗΒ θα πρέπει να ιδρύσουν θυγατρικές σε χώρες της ΕΕ και να μετακινήσουν προσωπικό σε αυτές τις χώρες για να είναι σε θέση να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές σε πελάτες εντός ΕΕ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο κλάδος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ο ασφαλιστικός κλάδος και ο κλάδος υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

Διμερές εμπόριο

Το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτηρίζεται από μια αντιστροφή ρόλων, σε σχέση με τις εμπορικές σχέσεις του ΗΒ εν γένει. Ενώ το ΗΒ υστερεί στο εμπόριο αγαθών και υπερτερεί στο εμπόριο υπηρεσιών, στην περίπτωση της Ελλάδας συμβαίνει το αντίστροφο. Η Ελλάδα απολαμβάνει ένα υψηλό πλεόνασμα στο εμπόριο υπηρεσιών και ένα συρρικνούμενο έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών.

Το ανωτέρω αποτέλεσμα προκύπτει κυρίως χάρις στον τουρισμό και τη ναυτιλία, οι οποίοι συνεισφέρουν σημαντικά στο διμερές εμπόριο. Επίσης, δυνητικά, ως θετικός παράγοντας αύξησης των διμερών εμπορικών δεσμών μπορεί να αποτελέσει η αυξημένη μετά το 2009 παρουσία Ελλήνων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αντίθετα, παράγων αβεβαιότητας είναι η επικείμενη Έξοδος του ΗΒ από την Ε.Ε., καθώς δύναται να αποτελέσει απειλή για πολλούς κλάδους του εμπορίου, εάν η συμφωνία μεταξύ Ε.Ε.-Η.Β. κινηθεί προς την κατεύθυνση της διάρρηξης των υφιστάμενων δεσμών.

Επενδύσεις της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Όσον αφορά στις ελληνικές επενδύσεις στο ΗΒ, σύμφωνα με στοιχεία του Enterprise Greece το απόθεμα αυτών, το 2015, ανερχόταν σε 623 εκατ. ευρώ. Σημαντικότερες αυτών οι επενδύσεις του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ (Bridgewater Aluminium) και των Πλαστικών Θράκης (Don & Low). Ισχυρή ελληνική παρουσία υπάρχει, επίσης, στον κλάδο λιανικής, τάση που συνδέεται με τον αυξημένο αριθμό Ελλήνων. Σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Διεθνούς Εμπορίου (DIT), στη πενταετία 2011 -16 καταγράφεται χαμηλή, όσον αφορά τον αριθμό σχεδίων, εισροή επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Ελλάδα.

Επενδύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα

Στον τομέα των επενδύσεων ένας σημαντικός αριθμός βρετανικών εταιριών έχουν επενδύσει στη χώρα μας σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες (Vodafone),  το λιανικό εμπόριο (Dixon’s –Κωτσόβολος), η υγεία (BC Partners και CVC Capital) ο τουρισμός, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κλπ. Πέραν των επενδύσεων των βρετανικών εταιρειών, ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και ο τομέας των επενδύσεων ιδιωτών στον κλάδο των ακινήτων και δη της θερινής κατοικίας.

Σημειώνεται, εξάλλου, ότι το Λονδίνο αποτελεί βασική πηγή κεφαλαίων για ομολογιακές εταιρικές εκδόσεις, καθώς και αναζήτησης επενδυτών, χρηματοοικονομικών ή μη. Σημειώνεται ότι ποσοστό 44% περίπου των ελληνικών ομολόγων διακινείται μέσω Λονδίνου.

Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών

Η βρετανική αγορά είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και ανταγωνιστική και η προσέγγισή της απαιτεί μεθοδικότητα. Παρότι τα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα είναι γνωστά, υπολείπονται από τα ομοειδή των βασικών ανταγωνιστών στις τεχνικές προώθησης και πώλησης. Η στήριξη των προϊόντων που έχουν παρουσία στην αγορά είναι επιβεβλημένη προκειμένου να αντιμετωπισθεί η υποχώρηση των μεριδίων αγοράς. Πέραν των παραδοσιακών μεθόδων προβολής, σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η χρησιμοποίηση νέων πρωτοποριακών-καινοτόμων συσκευασιών στα παραδοσιακά προϊόντα και η εισαγωγή νέων προϊόντων, τα οποία θα διευρύνουν τα μερίδια αγοράς. Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών μπορεί να διαδραματίσει επίσης η ποιοτική διαφοροποίηση των εξαγώγιμων προϊόντων και η προβολή αυτής.

Ο ανταγωνισμός των ελληνικών προϊόντων στα τρόφιμα και ποτά (τα οποία καλύπτουν ποσοστό 30% περίπου των εξαγωγών μας στο Η.Β.) προέρχεται,

-Για τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κυρίως από Ισπανία και δευτερευόντως από Ιταλία και Γαλλία

-Γαλακτοκομικά από Γερμανία, Γαλλία, Δανία και από την εγχώρια παραγωγή

-Αλιεύματα και προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας από Γαλλία και Τουρκία

-Ελαιόλαδο και ελιές από Ισπανία και Ιταλία

-Κρασί από Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Χιλή, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία και ΗΠΑ

Τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και μπορούν να αποτελέσουν στόχους για τις ελληνικές εξαγωγές περιλαμβάνουν:

-Τρόφιμα και ποτά

-Φάρμακα

-Καλλυντικά και Προϊόντα προσωπικής υγιεινής

-Οικοδομικά υλικά

-Προϊόντα αλουμινίου, χαλκού και σιδήρου

-Πλαστικά

-Εφαρμογές λογισμικού

Η εκπόνηση ενός συνολικού εθνικού σχεδίου προβολής και προώθησης των προϊόντων στην αγορά του Η.Β. μπορεί να επιφέρει πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα στο διμερές ισοζύγιο.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις της χώρας και της ρευστότητας του οικονομικού περιβάλλοντος για το 2018 λόγω της πορείας του ΗΒ προς την Έξοδο από την ΕΕ, κρίνεται σκόπιμο ότι πιθανές ειδικές εκδηλώσεις για την προβολή της οικονομίας γενικά είτε κάποιων κλάδων ειδικότερα, θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν στοχευμένες ως προς το θέμα και το κοινό στο οποίο απευθύνονται.

Η αποχώρηση του Η.Β. από την Ε.Ε. θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο διμερές εμπόριο αγαθών. Μια ισχυρή μείωση των ελληνικών εξαγωγών θα επέφερε αισθητή μείωση του ονομαστικού ΑΕΠ της Ελλάδας. Στο εμπόριο αγαθών, ισχυρές επιπτώσεις θα αναμένονταν μόνο στην περίπτωση εισαγωγής δασμών και τελωνειακών ελέγχων (επαναφορά σε καθεστώς ΠΟΕ). Στον τομέα υπηρεσιών, ο τουρισμός και η ναυτιλία αποτελούν τους δύο βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας που ενδεχομένως επηρεαστούν αρνητικά από το Brexit. 

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

 1. 25/02 16:59

  Μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου ανακοίνωσε η κυβέρνηση

 2. 25/02 16:44

  ΟΛΠ: Επέκταση του λιμένα με 2 θέσεις για κρουαζερόπλοια «νέας γενιάς»

 3. 25/02 15:26

  Marketing Greece: Διευκρινήσεις με αφορμή την απάντηση Θεοχάρη σε Νοτοπούλου

 4. 25/02 15:02

  Μεγάλο ενδιαφέρον από τους Σέρβους για τη Ρόδο

 5. 25/02 14:56

  Η πολυπολιτισμική φύση του διαδικτύου (2020)

 6. 25/02 14:45

  Σε καραντίνα ξενοδοχείο στην Τενερίφη με 1.000 πελάτες, λόγω κορωνοϊού

 7. 25/02 14:40

  Η Ελλάδα πρώτος προορισμός για τους Ρουμάνους και το 2020

 8. 25/02 14:28

  ΗΑΤΤΑ: Κατάρτιση, συμβουλευτική και πιστοποίηση στον τουρισμό για 60 ανέργους

 9. 25/02 14:04

  Σημαντικές και άμεσες οι επιπτώσεις στην κρουαζιέρα λόγω κορωνοϊού

 10. 25/02 14:03

  IATA: Ο κορωνοϊός πλήττει τις αερομεταφορές μετά από 11 χρόνια

 11. 25/02 13:53

  Tripadvisor: Κρήτη και Ρόδος στους 25 πιο "καυτούς" προορισμούς για το 2020

 12. 25/02 13:28

  PwC: +67% ο αριθμός συναλλαγών σε εξαγορές και συγχωνεύσεις ελληνικών επιχειρήσεων το 2019

 13. 25/02 13:01

  Νότα αισιοδοξίας για τον ελληνικό τουρισμό- Η ζέστη "σκοτώνει" τον κορωνοϊό

 14. 25/02 12:52

  Κύπρος: Ποινή φυλάκισης για το θάνατο τουρίστα στην πισίνα παράνομου καταλύματος

 15. 25/02 12:17

  HOTREC: Ρυθμίσεις για τις online πλατφόρμες μέσα από την ψηφιακή πολιτική της ΕΕ

 16. 25/02 11:49

  Χάρης Θεοχάρης: Απαντήσεις για τον ΕΟΤ, τα έσοδα και την καμπάνια

 17. 25/02 11:47

  ΕΟΤ: Προώθηση του οινοτουρισμού της Κ. Μακεδονίας σε Βέλγιο και Ολλανδία

 18. 25/02 11:41

  ΕΞ Κέρκυρας: Συνάντηση για τον κορωνοϊό- Ημερίδα για τους επιχειρηματίες του νησιού

 19. 25/02 11:29

  Ελληνικά ξενοδοχεία: Πρωτιά στον δείκτη ικανοποίησης και τον Ιανουάριο

 20. 25/02 10:49

  Ανοίγει στις 28 Φεβρουαρίου το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

 21. 25/02 10:32

  Ανοίγει τον Απρίλιο το Aria Estate Suites & Spa στη Μάνη- Διαχειριστής η SWOT Hospitality

 22. 25/02 10:20

  Ε.Ξ. Ηρακλείου προς ΚΕΔΕ: Το θέμα των τελών παρεπιδημούντων έχει κλείσει ανεπιστρεπτί

 23. 25/02 10:12

  Επιχορηγήσεις σε ξενοδοχεία στην Κρήτη

 24. 25/02 10:10

  Η Ιταλία είναι ο σημαντικότερος «προορισμός» των ελληνικών εξαγωγών

 25. 25/02 10:07

  Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης το 2020

 26. 25/02 10:04

  Δήμος Ηρακλείου: Θεματική και ψηφιακή τουριστική προβολή

 27. 25/02 10:01

  Η νέα επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και προβολής Χίου

 28. 24/02 21:50

  Σύσκεψη της διοίκησης του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας για τα μέτρα ενάντια στον κορωναϊό

 29. 24/02 20:37

  Κορωνοϊός: Απώλειες έως 200 εκατ. ευρώ μέχρι στιγμής για την Air France

 30. 24/02 20:33

  ΙTB Βερολίνου: Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ακυρώσεις από την Ιταλία

 31. 24/02 20:26

  Ακυρώσεις αθλητικών διοργανώσεων στο εξωτερικό λόγω κορωνοϊού

 32. 24/02 20:19

  Ταξιδιωτικές συστάσεις για τον κορωνοϊό από τις ΗΠΑ για Ιταλία και Ιράν

 33. 24/02 18:05

  Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του ΗΑΤΤΑ

 34. 24/02 16:13

  Διεθνής διάκριση για την Celestyal Cruises

 35. 24/02 16:02

  Γαλλικός τουρισμός: 40% λιγότεροι τουρίστες λόγω του κορωνοϊού

 36. 24/02 15:56

  Aegean: Ενημέρωση για κορωνοϊό, μετάθεση εισιτηρίων και πτήσεις

 37. 24/02 14:52

  Παγκόσμια Ημέρα Ξεναγού: 400 Αθηναίοι ανακάλυψαν την πόλη τους στο εφετινό Κυνήγι Θησαυρού

 38. 24/02 14:13

  Βρετανικό ΥΠΕΞ: Ταξιδιωτική σύσταση για τον κορωνοϊό στην Ιταλία

 39. 24/02 13:55

  ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Ενίσχυση της λεωφορειακής γραμμής στο τμήμα Κιάτο-Πάτρα-Κιάτο λόγω Αποκριών

 40. 24/02 13:39

  Τουρισμός: Φιλικούς προς το περιβάλλον προορισμούς επιλέγουν οι ταξιδιώτες

 41. 24/02 13:30

  Η Ε.Ξ. Μαγνησίας στο Βελιγράδι- Προβολή του Βόλου-Πηλίου στην αγορά της Σερβίας

 42. 24/02 12:43

  Κορωνοϊός: Το μήνυμα της συμμαχίας του Ευρωπαϊκού Μανιφέστου για τον Τουρισμό

 43. 24/02 12:33

  EOT: Προβολή του «Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού» σε γερμανικά & αυστριακά ΜΜΕ

 44. 24/02 12:30

  Αμερικανικό πρακτορείο: Αναδείξτε τη γυναίκα της ζωής σας και κερδίστε πολυτελείς διακοπές στην Ελλάδα

 45. 24/02 12:08

  Ε.Ξ. Κέρκυρας: Η αύξηση του τέλους παρεπιδημούντων θέτει σε κίνδυνο τον τουρισμό της Κέρκυρας

 46. 24/02 11:50

  +12% οι αφίξεις εξωτερικού τον Ιανουάριο στα ελληνικά αεροδρόμια

 47. 24/02 11:47

  Κορωνοϊός: Έκλεισε νωρίτερα το διάσημο καρναβάλι της Βενετίας

 48. 24/02 11:31

  Πρόστιμο 6,7 εκατ. ευρώ στην ισπανική αλυσίδα ξενοδοχείων Meliá από την ΕΕ

 49. 24/02 11:10

  Κυπριακός τουρισμός: Επιχορηγείται η αναβάθμιση των Κέντρων Αναψυχής

 50. 24/02 11:02

  Υπουργείο Παιδείας: Αναστέλλονται οι μαθητικές εκδρομές στην Ιταλία

 51. 24/02 10:55

  Χιλιάδες κόσμου στην έκθεση των οινοποιών της Κρήτης

 52. 24/02 10:50

  Διεθνής προβολή της Καρπάθου στο Euronews.com

 53. 24/02 10:44

  Το πρώτο αναρριχητικό μονοπάτι Via Ferrata στα Κύθηρα

 54. 24/02 10:40

  Πάρος: Θετικά μηνύματα από τις διεθνείς εκθέσεις

 55. 24/02 10:35

  Επιχορηγήσεις για 2 ξενοδοχεία στην Κρήτη

 56. 24/02 10:33

  Το 2020 έτος πολιτισμού για τη Σαντορίνη

 57. 24/02 10:30

  Το νέο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Κασσάνδρας

 58. 24/02 10:28

  Ευκαιρίες διείσδυσης στο ηλεκτρονικό εμπόριο τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ

 59. 24/02 10:25

  Oι Αιγύπτιοι επενδύουν σε ελληνικά ακίνητα

 60. 23/02 14:31

  ITB Berlin: Συζήτηση για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στον παγκόσμιο τουρισμό

 61. 23/02 14:26

  Κορωνοϊός: Συναγερμός στην Ιταλία- Ακυρώθηκε η μεγαλύτερη έκθεση οπτικών

 62. 23/02 13:07

  Επιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία στη Μύκονο

 63. 23/02 13:02

  Ο Δαλάι Λάμα ακύρωσε τις δημόσιες εμφανίσεις του λόγω κορωνοϊού

 64. 23/02 12:55

  Απαντήσεις στα ερωτήματα των ταξιδιωτών σχετικά με τον κορωνοϊό

 65. 22/02 15:52

  «Ted’s Lounge», ονοματοδοσία στο Bay Clubhouse της Costa Navarino, στη μνήμη του Θεόδωρου Βασιλάκη

 66. 22/02 15:49

  Σε ποιους τομείς επενδύουν οι Άραβες στην Ελλάδα

 67. 22/02 15:47

  Κορωνοϊός: Έκλεισαν προσωρινά εργοστάσια της Volkswagen, της Mercedes και της BMW

 68. 22/02 15:44

  Kορωνοϊός: Η Princess Cruiseς ακύρωσε 30 κρουαζιέρες - Ακυρώθηκε και ο μαραθώνιος στο Τόκυο

 69. 21/02 17:35

  Το άνοιγμα του δήθεν κλειστού επαγγέλματος του ξεναγού- Γράφει ο κ.Ιωάννης Βεντιρώζος (*)

 70. 21/02 16:22

  Στη Louis Hotels το πεντάστερο ξενοδοχείο Asterion στην Κρήτη

 71. 21/02 16:05

  Ελληνικός τουρισμός 2019: +8,5% η μέση δαπάνη ανά ταξίδι - Οι εθνικότητες που έφεραν τα περισσότερα έσοδα

 72. 21/02 15:04

  Hotels.com For Travel Agents: Η Discover the World συνεργάτης πωλήσεων στην Ελλάδα

 73. 21/02 15:03

  Βρετανοί, Αμερικανοί και Γάλλοι τουρίστες έφεραν το ρεκόρ στις ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2019

 74. 21/02 14:43

  Δοκιμές στο συντριβάνι της νέας Ομόνοιας

 75. 21/02 14:37

  Forbes: 10 καινοτομίες που απογειώνουν την εμπειρία διαμονής στα ξενοδοχεία

 76. 21/02 14:05

  Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για πληρωμή του ΦΠΑ στις online αγορές

 77. 21/02 13:56

  IATA: Ο κορωνοϊός προκαλεί μείωση των αεροπορικών ταξιδιών

 78. 21/02 13:55

  Κρητικά προϊόντα σε περισσότερα All Inclusive ξενοδοχεία

 79. 21/02 12:41

  AIDA: Στη Μεσόγειο και Μ. Ανατολή τα κρουαζιερόπλοια που ταξίδευαν Ασία – Νέα δρομολόγια με Ελλάδα

 80. 21/02 12:19

  Στην Ομόνοια το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ

 81. 21/02 12:18

  T&L: Ελληνικό ξενοδοχείο ανάμεσα στα καλύτερα νέα στον κόσμο για το 2020- Δείτε ποιο είναι (φωτό)

 82. 21/02 12:04

  Σύσκεψη για το νέο φορέα πνευματικών δικαιωμάτων

 83. 21/02 11:58

  ICCA: Ποια είναι η επίδραση του κορωνοϊού στα διεθνή συνέδρια

 84. 21/02 11:22

  Ο κορωνοϊός "επιτίθεται" και στις ήδη εξασθενημένες τουριστικές εκθέσεις- Γράφει ο Νότης Μαρτάκης (*)

 85. 21/02 10:56

  Euronews.com: Oι Λειψοί στα πιο αντιπροσωπευτικά νησιά με ιστορία και παραδόσεις

 86. 21/02 10:50

  Εντός 4 μηνών νέος ανελκυστήρας στην Ακρόπολη

 87. 21/02 10:44

  Marriott: Αναστέλλει τις χρεώσεις ακύρωσης λόγω κορωνοϊού

 88. 21/02 10:36

  Ποια χώρα πλασάρει το μήνυμα «Μην μας συγχέετε με την Κίνα» λόγω κορωνοϊού

 89. 21/02 10:34

  Κορωνοϊός: Ακυρώσεις 6 εκθέσεων σκαφών στη ΝΑ Ασία

 90. 21/02 10:32

  Aντίθετος σε αιολική βιομηχανική εγκατάσταση ο Δήμος Ξυλοκάστρου

 91. 21/02 10:28

  Ενημερωτική εκδήλωση στο Βόλο για την αυτόνομη κατάδυση από ΑΜΕΑ

 92. 21/02 10:23

  Τουρισμός: Κοινά πακέτα Ελλάδας-Αιγύπτου σε μακρινές αγορές

 93. 20/02 18:06

  Νέα βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για την ΟΛΠ Α.Ε.

 94. 20/02 18:04

  Μ. Κόνσολας: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη μεταρρύθμιση στην τουριστική εκπαίδευση

 95. 20/02 16:20

  Cyprus Airways: Νέο δρομολόγιο Αθήνα - Πάφος

 96. 20/02 15:15

  Ryanair: Νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης πιλότων

 97. 20/02 14:35

  Εκδήλωση για τον αθλητικό τουρισμό στη Θεσσαλονίκη

 98. 20/02 14:27

  Γενική Συνέλευση & Αρχαιρεσίες ΗΑΤΤΑ: Μια μεγάλη γιορτή για τον ελληνικό τουρισμό - Ποιοι βραβεύθηκαν

 99. 20/02 14:16

  Τι αλλάζει στις αδειοδοτήσεις στον ιαματικό τουρισμό

 100. 20/02 14:14

  Εγκρίθηκε η εξαγορά της Condor από την LOT