Η ακτινογραφία της γερμανικής τουριστικής οικονομίας και η θέση της Ελλάδας

Α Decrease font Enlarge font
Η ακτινογραφία της γερμανικής τουριστικής οικονομίας και η θέση της Ελλάδας

Στην 5η θέση ως προς τις προτιμήσεις των Γερμανών τουριστών παρέμεινε η Ελλάδα το 2017 σύμφωνα με έκθεση της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο (γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων).

Η έκθεση που επικαλείται στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας αναφέρει ότι το 2017 επισκέφθηκαν την Ελλάδα 3,7 εκατ. Γερμανοί τουρίστες, αύξηση 18,1% εν σχέσει με τις 3,1 εκατ. αφίξεις από Γερμανία το 2016. Με μερίδιο 12,3% επί του συνόλου της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα, η Γερμανία παρέμεινε και το 2017 στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών προελεύσεως επισκεπτών στην χώρα μας, ακολουθούμενη από: Ην. Βασίλειο (10%), Ιταλία (4,8%), Γαλλία (4,7%) κλπ.

Σύμφωνα με μελέτη του Γερμανικού Συνδέσμου Ταξιδίων το 2016 (Deutscher Reiseverband), ο τουριστικός κλάδος στην Γερμανία είχε τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:

- Άμεση Ακαθάριστη Προστιθεμένη Αξία άνω των 105 δις Ευρώ, με το έμμεσο όφελος στην οικονομία (μέσω της ζήτησης που δημιουργεί σε παράπλευρους κλάδους) να υπερβαίνει τα 213,5 δις Ευρώ.

- Αριθμός Απασχολούμενων: 2,9 εκ. περίπου, ενώ 7% των θέσεων εργασίας στην Γερμανία εξαρτάται από τον τουρισμό.

 - Οι επιχειρήσεις διοργάνωσης ταξιδίων υπερβαίνουν τις 2.500, με κύκλο εργασιών 33,7 δις Ευρώ το 2017, έναντι 31,2 δις το 2016.

Μεγαλύτερες εξ αυτών:

1) TUI Deutschland, κύκλος εργασιών: 6,6 δις Ευρώ και μερίδιο αγοράς 17,2%

2) Thomas Cook, κύκλος εργασιών: 3,8 δις Ευρώ και μερίδιο αγοράς 9,9%

3) DER Touristik, κύκλος εργασιών: 3,4 δις Ευρώ και μερίδιο αγοράς 9,0%

4) FTI, κύκλος εργασιών: 2,5 δις Ευρώ και μερίδιο αγοράς 6,6%  

5) Aida Cruises, κύκλος εργασιών: 1,7 δις Ευρώ και μερίδιο αγοράς 4,4%

6) Alltours, κύκλος εργασιών: 1,4 δις Ευρώ και μερίδιο αγοράς 3,6%

7) Schauinsland Reisen, κύκλος εργασιών: 1,2 δις ευρώ και μερίδιο αγοράς 3,1%

8) Λοιποί, μερίδιο αγοράς 46,2%.

- Ο κύκλος εργασιών των διοργανωτών ταξιδίων καταγράφει συνεχή αύξηση τα τελευταία πέντε έτη και η δυναμική οφείλεται κυρίως στις κρουαζιέρες και στα ταξίδια υψηλών προδιαγραφών.

-Ο αριθμός των ταξιδιωτικών πρακτορείων που λειτουργούν στην Γερμανία ανέρχεται σε 11.116, συνθέτοντας ένα εκ των πλέον πυκνών δικτύων σε παγκόσμιο επίπεδο, με κύκλο εργασιών 26,4 δις Ευρώ το 2017, έναντι 25,2 δις το 2016. Το μεγαλύτερο τμήμα των ταξιδίων των Γερμανών, παρά την ραγδαία αύξηση των διαδικτυακών πρακτορείων, διοργανώνεται μέσω ταξιδιωτικών Γραφείων.

- Οι Γερμανοί ταξιδιώτες (με διάρκεια ταξιδίου >5 ημερών) ανήλθαν το 2017 σε 54,1 εκ. έναντι 53,4 εκατ. το 2016 με συχνότητα ταξιδίου ανά άτομο 1,3 και μέση διάρκεια 13,1 ημέρες, ενώ το ποσοστό του πληθυσμού που ταξίδεψε το 2017 ανήλθε σε 77,2%.

- Τα έξοδα των Γερμανών για ταξίδια στο εξωτερικό το 2017 ανήλθαν σε 73,6 δις Ευρώ, έναντι 73,3 δις το 2016 και 69 δις το 2015.

- 27,6% των Γερμανών τουριστών επέλεξε προορισμούς στο εσωτερικό το 2017 και 72,4% στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) για το 2017, αναφορικά με την διεθνή τουριστική δαπάνη, η Γερμανία με 84  δις δολ. ΗΠΑ (αύξηση 3%), το εν λόγω έτος αναφοράς, κατετάγη στην 3η θέση, προηγουμένων της Κίνας με 258 δις δολ. ΗΠΑ (αύξηση 5%) και ΗΠΑ με 135 δις δολ. ΗΠΑ (αύξηση 9%). Ακολουθούν Η.Β., Γαλλία κ.ά.

Διεθνείς Εκθέσεις στην Γερμανία και Ελληνικές Συμμετοχές

Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Εκθέσεων της Γερμανικής Οικονομίας ΑUMA (Austellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.), ο κλάδος διοργάνωσης εκθέσεων ανήκει στους σημαντικότερους τομείς παροχής υπηρεσιών της γερμανικής οικονομίας, με κύκλο εργασιών 3,7 δις Ευρώ το 2017, έναντι 3,9 δις Ευρώ το 2016.

Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της AUMA (Επιτροπή Εκθέσεων της Γερμανικής Οικονομίας/Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.), η συνολική προστιθεμένη αξία του Εκθεσιακού Κλάδου στην γερμανική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των παράπλευρων πολλαπλασιαστικών ωφελειών, ανέρχεται ετησίως σε 28 δις Ευρώ, συντηρώντας περί τις 231 χιλ. θέσεις εργασίας. Έξι εταιρείες από την Γερμανία συγκαταλέγονται μεταξύ των 15 πρώτων διοργανωτών διεθνών εκθέσεων παγκοσμίως.

Το 2017 ο αριθμός των διεθνών και εθνικών εκθέσεων που διοργανώθηκαν στην Γερμανία μειώθηκε από 186 το 2016 σε 156. Συνακόλουθα, τόσον ο αριθμός των εκθετών όσον και ο αριθμός των επισκεπτών μειώθηκαν από 192.094 και 10.536.319 σε 176.184 και 9.727.600 αντιστοίχως. Ο αριθμός των εκθετών ανήλθε σε 176.184 (2016: 192.094), εκ των οποίων 107.830 αλλοδαποί εκθέτες (2016: 112.871) και 68.354 ημεδαποί (2016: 79.223).

Ο μεγαλύτερος αριθμός εκθετών σε εκθεσιακές διοργανώσεις στην Γερμανία προέρχεται από χώρες ΕΕ (53%). Ακολουθούν οι εκθέτες από χώρες της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ασίας (26%), ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ (8,4%), Β. Αμερική (5,9%), Λατινική Αμερική (1,9%), Αφρική (1,9%,), Εγγύς και Μέση Ανατολή (1,6%) και Αυστραλία-Ωκεανία (0,6%). Οι συμμετοχές από Κίνα το 2017 ανήλθαν σε 13.999, έναντι 15.569 το 2016 κατατάσσοντάς την Κίνα εκ νέου στην πρώτη θέση μεταξύ των ξένων εκθετών στην Γερμανία, με δεύτερη την Ιταλία (13.145 εκθέτες), τρίτη την Γαλλία (6.493), ακολουθούμενες από Κάτω Χώρες (5.561), ΗΠΑ (5.489), Ηνωμένο Βασίλειο (5.276), Ισπανία (4.831), Αυστρία (3.761), Ελβετία (3.343), Τουρκία (3.334), Ινδία (3.008), Ταϊβάν (2.816) κλπ.

Η Ελλάδα το 2017 συμμετείχε σε 76 εκθέσεις έναντι 98 το 2016, παρά ταύτα ο αριθμός των συμμετεχόντων εκθετών από την χώρα μας αυξήθηκε από 751 το 2016 σε 1096 το 2017, που αντιστοιχεί σε μερίδιο 1,02% επί του συνολικού αριθμού αλλοδαπών εκθετών στις γερμανικές εκθέσεις.  Όσον αφορά τις οργανωμένες από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας γερμανικές συμμετοχές σε εκθέσεις του εξωτερικού, αυτές ανήλθαν το 2017 σε 226, έναντι 220 2016), συγκεντρώνοντας την συμμετοχή 5.842 Γερμανών εκθετών (6.020 το 2016). Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου για τις εκθεσιακές δράσεις ανήλθε το 2017 σε 44 εκ. Ευρώ, έναντι 43 εκ. Ευρώ το 2016, ενώ ο προϋπολογισμός 2017 προβλέπει αύξηση 1,0 εκατ. Ευρώ.

Οι γερμανικές συμμετοχές μέσω του Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας επικεντρώθηκαν κατά 39,8% στη Νότιο-Ανατολική και Κεντρική Ασία (90 οργανωμένες συμμετοχές). 42 υπήρξαν οι οργανωμένες γερμανικές συμμετοχές σε ευρωπαϊκές εκτός ΕΕ χώρες, 40 στην Εγγύς και Μέση Ανατολή, 21 στη Β. Αμερική, 16 στη Ν. Αμερική, 12 στην Αφρική, 3 στην ΕΕ και 2 στην Αυστραλία-Ωκεανία. Τέλος, στο πλαίσιο του αντιστοίχου προγράμματος του Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, που στοχεύει στην ενίσχυση κυρίως νέων εκθετών με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, διοργανώθηκαν 47 Εθνικά Περίπτερα με συμμετοχή 570 γερμανικών επιχειρήσεων, ήτοι κατά μέσο όρο 12 επιχειρήσεις ανά Εθνικό Περίπτερο. Ο ετήσιος προϋπολογισμός για τις δράσεις αυτές το 2017 ανήλθε σε 2,7 εκατ. Ευρώ.

 1. 24/01 08:12

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία σε Κέρκυρα και Σκιάθο

 2. 24/01 08:06

  Προσκυνηματικός τουρισμός σε Σύρο, Τήνο, Μύκονο

 3. 24/01 08:04

  1 εκατ. ευρώ για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Δ.Ελλάδος

 4. 24/01 08:01

  Εκπαιδευτικές δράσεις στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Σπάρτης

 5. 24/01 07:56

  Στα "χρυσά χνάρια" του Στέφανου Τσιτσιπά, ελληνικά ξενοδοχεία παίζουν τένις…

 6. 23/01 18:43

  Η SWOT αναλαμβάνει τη διαχείριση του Nikki Beach Resort & Spa

 7. 23/01 17:06

  Ελληνικός τουρισμός 2018: Χρονιά-ρεκόρ με... βαθύ «ρήγμα» στις επιδόσεις διανυκτερεύσεων

 8. 23/01 15:26

  Τα κορυφαία all inclusive και οικογενειακά ξενοδοχεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους διεθνείς ταξιδιώτες

 9. 23/01 15:18

  Τα καλύτερα ρομαντικά και πολυτελή ξενοδοχεία στην Ελλάδα το 2019

 10. 23/01 15:06

  TripAdvisor: Αυτά είναι τα 25 καλύτερα ελληνικά ξενοδοχεία για το 2019

 11. 23/01 14:52

  Τα ελληνικά ξενοδοχεία σάρωσαν στα βραβεία της TripAdvisor- Δείτε ποια είναι στα κορυφαία στον κόσμο το 2019

 12. 23/01 14:44

  Πλειοδότης ο ισραηλινός όμιλος Fattal για το π.ξενοδοχείο Εσπέρια

 13. 23/01 14:27

  Θαλάσσιος τουρισμός: Αναβαθμισμένη η ελληνική παρουσία στην boot

 14. 23/01 12:44

  Δημοψήφισμα στο Παλέρμο για το πού θα διατεθούν οι φόροι μέσω της Airbnb

 15. 23/01 12:39

  Πλήθος διακρίσεων για τα ξενοδοχεία της Grecotel

 16. 23/01 12:28

  Το τέλος της πλαστικής σακούλας αποδίδεται με τσάντες και καρότσια σε Δήμους

 17. 23/01 12:22

  Αναβαθμίζεται η premium οικονομική θέση της British Airways

 18. 23/01 12:21

  Ρωσικός τουρισμός: Στροφή στα οργανωμένα πακέτα και τα φθηνότερα ξενοδοχεία το 2019

 19. 23/01 12:14

  Πώς τα ξενοδοχεία της Κρήτης θα έχουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις

 20. 23/01 11:31

  Grecia Panorama: Ο ελληνικός τουρισμός και η γαστρονομία στο Βουκουρέστι

 21. 23/01 11:09

  Εκσκαφέας εισέβαλλε σε ξενοδοχείο στο Λίβερπουλ

 22. 23/01 10:23

  Επτανησιακή εβδομάδα στη Βιέννη τον Φεβρουάριο

 23. 23/01 10:18

  Ο αγροτουρισμός στη Θεσσαλία- Πρόγραμμα εκπαίδευσης

 24. 23/01 10:13

  Πιστοποίηση του 'Ορους Οίτη ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού

 25. 23/01 10:06

  Ενεργειακό σύστημα στο ξενοδοχείο Euphoria Resort μέσω γεωλογικών σχηματισμών

 26. 23/01 10:01

  Επεκτάσεις ξενοδοχείων σε Αλεξανδρούπολη και Πύλο

 27. 23/01 09:57

  Σιάτιστα: Τουριστική δράση στον ευρωπαϊκό δρόμο των εμπόρων της

 28. 22/01 16:41

  Την Πέμπτη το συνέδριο BnB Guest Conference για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

 29. 22/01 16:15

  "Πονοκέφαλος" οι δασικοί χάρτες για τις τουριστικές επενδύσεις στα νησιά

 30. 22/01 15:00

  Lonely Planet: Σε ελληνικό νησί μία από τις 20 καλύτερες ιαματικές πηγές στην Ευρώπη

 31. 22/01 14:45

  Πρωτόκολλο συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με τον ΕΦΕΤ για την ποιότητα τροφίμων

 32. 22/01 14:28

  ΤΑΙΠΕΔ: Χρονιά βραβεύσεων το 2018 για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων

 33. 22/01 14:11

  Ελληνικός τουρισμός 2018: Το 1/4 των εισπράξεων εισέφεραν οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί τουρίστες

 34. 22/01 14:05

  Ρωσικός τουρισμός: "Βροχή" προκρατήσεων για Τουρκία παρά την αύξηση των τιμών το 2019

 35. 22/01 13:59

  Το ψηφιακό έγκλημα θα κοστίσει $5,2 τρις στις εταιρείες την επόμενη 5ετία

 36. 22/01 13:48

  Θρίαμβος του Τσιτσιπά: Ιστορική πρόκριση για την Ελλάδα στους 4 του Australian Open

 37. 22/01 13:37

  Η κρουαζιέρα των ονείρων τους έκρυβε μια έκπληξη στην καμπίνα

 38. 22/01 12:50

  Πιστοποίηση Αειφορίας από την Earthcheck στο NJV Athens Plaza

 39. 22/01 12:46

  Μεταφορικό Ισοδύναμο: Η νέα απόφαση για την πλήρη εφαρμογή του

 40. 22/01 12:36

  Η Κρήτη στη διεθνή έκθεση τουρισμού Vakantiebeurs στην Ολλανδία

 41. 22/01 12:32

  Σ. Φάμελλος: Βελτιώσεις της δασικής νομοθεσίας για τα νησιά, μέσω των δασικών χαρτών

 42. 22/01 12:31

  Αλλάζει η Πολιτική Απορρήτου της Airbnb

 43. 22/01 12:22

  Με σκουπίδια η Κέρκυρα και το 2019;

 44. 22/01 12:11

  FedHATTA: Πιο στενή συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

 45. 22/01 12:09

  ΙΤΒ: Η ψηφιοποίηση και ο ανθρώπινος παράγοντας στα συνέδρια στο ITB MICE Forum

 46. 22/01 11:55

  Ξενοδοχεία: Στην Axia Hospitality η διαχείριση των πωλήσεων του Diana Group Hotels στη Ζάκυνθο

 47. 22/01 11:39

  Διεθνής διάκριση της Mideast Group στα Bizz Awards

 48. 22/01 11:31

  Το Αθέατο Μουσείο παρουσιάζει «το ύφασμα του άρχοντα από το Λευκαντί»

 49. 22/01 11:11

  TUI: 13 νέα επώνυμα και κόνσεπτ ξενοδοχεία για οικογένειες το 2019- Τα 2 στην Ελλάδα

 50. 22/01 11:10

  Σε αναζήτηση επενδυτών το ξενοδοχείο Πόρτο Καρράς

 51. 22/01 10:04

  Έκθεση φωτογραφίας «Εύζωνες: Οι φύλακες των αφανών» στο Ρέθυμνο

 52. 22/01 09:58

  Διαγωνισμός ύψους 5, 9 εκατ.ευρώ για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών

 53. 22/01 09:56

  Δήμος Σαρωνικού: Σε ποια ξενοδοχεία μειώθηκαν τα τέλη ύδρευσης

 54. 22/01 09:54

  Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας: Ποια αθλήματα στηρίζει για την τόνωση της τουριστικής ζήτησης

 55. 22/01 09:51

  Tα 10 ξενοδοχεία που χαρακτηρίστηκαν ως εποχικά στο Δήμο Ερμιονίδας

 56. 22/01 09:48

  Πλειοδότης η Korinthian Palace Catering για ακίνητο με τουριστική χρήση στην Κόρινθο

 57. 21/01 18:42

  Social Media in Tourism 2019: Αυξάνοντας τη φήμη του brand

 58. 21/01 17:30

  Scoot: Περισσότερες πτήσεις προς Αθήνα το 2019

 59. 21/01 17:28

  ΠΟΤ: +6% οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις το 2018- Ποιες είναι οι τάσεις στα ταξίδια για το 2019

 60. 21/01 16:48

  Άρωμα από Κυκλάδες στο κέντρο της Αθήνας

 61. 21/01 16:08

  Historic Hotels of Europe: Ένα ελληνικό νησί στους 6 ονειρικούς προορισμούς του 2019

 62. 21/01 16:06

  Διεθνές βραβείο Interior Design στο ξενοδοχείο Olea All Suite Hotel

 63. 21/01 15:07

  Τουριστικός φόρος στο Μπαλί

 64. 21/01 14:57

  Τα 40 ελληνικά ξενοδοχεία που έλαβαν το TUI Family Champion για το 2019

 65. 21/01 14:49

  Η παγκόσμια βιομηχανία MICE στην έκθεση ACE of M.I.C.E. by Turkish Airlines

 66. 21/01 14:42

  Συνάντηση για τη βελτίωση της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης στο Β. Αιγαίο

 67. 21/01 14:13

  Αποτελέσματα κλήρωσης «5ο Posidonia Sea Tourism Forum»

 68. 21/01 13:58

  Στις 8-11 Φεβρουαρίου οι εκθέσεις Infacoma & Aquatherm Athens 2019

 69. 21/01 13:25

  Τουρισμός: Οι 5 κορυφαίες τάσεις στα ταξίδια των millennial

 70. 21/01 12:47

  Πιστοποίηση We do local για τα πλοία της ΑΝΕΚ

 71. 21/01 12:46

  FedHATTA: Εκπαιδευτική συνάντηση με τους νέους επαγγελματίες του τουρισμού

 72. 21/01 12:38

  Ελληνικός τουρισμός 2018: 1,4 δισ. ευρώ περισσότερα έσοδα στο 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου

 73. 21/01 12:31

  Ryanair: Μεγάλη προσφορά για 1 εκατ. θέσεις για τη Blue Monday

 74. 21/01 12:02

  To ξενοδοχείο Mykonos Riviera στα Small Luxury Hotels of the World

 75. 21/01 11:31

  Bomo Hotels τα ξενοδοχεία του Ομίλου Γρηγοριάδη στη Χαλκιδική

 76. 21/01 11:23

  Ισπανικός τουρισμός: Στάσιμες αφίξεις, αυξημένα έσοδα το 2019

 77. 21/01 10:44

  Η Περιφέρεια Αττικής στη διεθνή τουριστική έκθεση της Ολλανδίας

 78. 21/01 10:36

  ΕΣΠΑ: Eξ αποστάσεως συμβουλευτική στον τουρισμό

 79. 21/01 09:57

  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2019

 80. 21/01 09:55

  Δήμος Γορτυνίας: Διαγωνισμός για ακίνητο με χρήση τουριστικού καταλύματος

 81. 21/01 09:53

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία στη Κρήτη

 82. 21/01 09:50

  Νομικό παράθυρο για μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε όλα τα νησιά

 83. 21/01 09:48

  Δράσεις τουριστικής προβολής από Δήμους

 84. 20/01 15:36

  Eπική νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά έναντι του Ρότζερ Φέντερερ

 85. 20/01 11:56

  Διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της αεροπορικής εταιρείας Germania

 86. 20/01 11:45

  Προς λύση το πρόβλημα ύδρευσης στη Λίνδο

 87. 20/01 11:43

  Επεκτάσεις ξενοδοχείων σε Ρέθυμνο και Χαλκιδική

 88. 20/01 11:39

  Δυο νέα ξενοδοχεία στην Αθήνα

 89. 19/01 13:10

  Παγκόσμια διάκριση για το ξενοδοχείο Ekies All Senses Resort

 90. 19/01 13:00

  Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων: Αίτημα για αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ

 91. 19/01 12:57

  Νέες τουριστικές κατοικίες σε Σαντορίνη, Πύλο και Μύτικα

 92. 19/01 12:54

  Δράσεις προβολής από Δήμους- Ενισχύσεις σε φορείς από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

 93. 19/01 12:44

  Ξεκινά η 5η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

 94. 18/01 16:59

  Στις 8 Φεβρουαρίου η γενική συνέλευση του ΞΕΕ- Τι λέει στο μήνυμά του ο κ.Βασιλικός

 95. 18/01 16:50

  Περισσότερα κρουαζιερόπλοια φέτος στο λιμάνι του Πειραιά

 96. 18/01 16:05

  Ερευνητικά έργα και δράσεις για την Γαλάζια ανάπτυξη στην Κρήτη

 97. 18/01 15:57

  Ο τουρισμός και ο πολιτισμός στα Χανιά μέσω ψηφιακών εφαρμογών

 98. 18/01 15:37

  Πέντε θεματικά βίντεο για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης

 99. 18/01 15:22

  Η Wanderlust Greece μας συστήνει τη Θεσσαλονίκη μέσα σε 72 ώρες

 100. 18/01 14:09

  To Discover Greece προωθεί τους χειμερινούς προορισμούς