ΕΤΑΔ | Παράταση προθεσμίας στο διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στo Ηράκλειο- περιοχή Λιοντάρια

06 Sep 2022, 18:02 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ

TornosNews.gr

ΕΤΑΔ | Παράταση προθεσμίας στο διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στo Ηράκλειο- περιοχή Λιοντάρια

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Σε συνέχεια της προκήρυξης ηλεκτρονικού Ανοιχτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (e-auction Q39610) για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του συνόλου του ακινήτου με ΑΒΚ 6 Ηρακλείου Κρήτης (πρώην κτήριο Τροχαίας) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΤΑΔ www.e-publicrealestate.gr, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος, η ΕΤΑΔ ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών για το ακίνητο, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 στις 13.00 ώρα Ελλάδος.  

Σημειώνεται ότι το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης στην περιοχή Λιοντάρια και αποτελείται από το σύνολο των υπερκείμενων του ισογείου ορόφων των δύο διακριτών κτιρίων Α & Β, εκατέρωθεν της οδού Τζουλάκη. 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 30 έτη από την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον 10 ετών. 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η εκμίσθωση του ακινήτου, ως έχει και ευρίσκεται, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιοχή. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να προσαρμόσει το ακίνητο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει το νομικό πλαίσιο, καθώς και τα έξοδα για τις εργασίες προσαρμογής και αποκατάστασης του ακινήτου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία του για το σκοπό που προορίζεται. Σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του ακινήτου, το Τμήμα Α κατατάσσεται στην κατηγορία Ζ, ενώ το Τμήμα Β στην κατηγορία Ε.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκμισθώσεων, Μισθώσεων, Παραχωρήσεων, Εκποιήσεων, Ανταλλαγών, Αγορών και Αντιπαροχών της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν σχετική πληροφόρηση για τη διαγωνιστική διαδικασία και να προμηθευτούν τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του Διαγωνισμού, καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα