Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έγκριση συγκέντρωσης Fairfax/ Grivalia

27 Jun 2022, 16:26 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ

TornosNews.gr

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έγκριση συγκέντρωσης Fairfax/ Grivalia

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε τη συγκέντρωση επιχειρήσεων που αφορά στην απόκτηση από την εταιρία «Fairfax Financial Holdings Limited» («Fairfax») αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρίας «Grivalia Hospitality SA» (Olympos Naoussa, Nafsika S.A., Amanzoe Luxury Resort, Grecotel Meli Palace).

Η Επιτροπή σε Τμήμα, την 27/6/2021, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 783/2022 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 15.04.2022 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην αλλαγή της ποιότητας του ελέγχου επί της Grivalia Hospitality και συγκεκριμένα, ο επί του παρόντος από κοινού έλεγχος θα μεταβληθεί σε αποκλειστικό έλεγχο από τη γνωστοποιούσα.

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά την ευρύτερη αγορά παροχής ξενοδοχειακών και ασφαλιστικών υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα