Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων: Προκήρυξη για ειδικό σύμβουλο σε θέματα τουρισμού

23 Nov 2020, 10:07 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων: Προκήρυξη για ειδικό σύμβουλο σε θέματα τουρισμού

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων προτίθεται να προβεί σε πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συμβούλου-Συνεργάτη με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά για θέματα τουρισμού.

Επίσης, στο έργο του θα είναι να βοηθά στον σχεδιασμό της γενικότερης στρατηγικής του Δήμου σε θέματα τουριστικής προβολής και ειδικότερα σε θέματα ανάπτυξης μορφών βιώσιμου εναλλακτικού τουρισμού, να μεριμνά για την ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και πληροφόρησης για θέματα τουρισμού, για τον σχεδιασμό και υποβολή προτάσεων σε σχετικά ευρωπαϊκά και λοιπά προγράμματα χρηματοδοτήσεων, καθώς και για την γενικότερη διαχείριση θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης, και κάθε άλλη συναφή εργασία που θα του/της ανατεθούν από την Δήμαρχο.

Ειδικότερα, ο/η Ειδικός Σύμβουλος-Συνεργάτης θα παρέχει υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο γνώσεών του/της, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, καθώς επίσης και την διενέργεια ερευνών και παρουσίασης στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου στον τομέα του τουρισμού. Επίσης, θα παρέχει κάθε επιστημονική βοήθεια του/της ζητηθεί από την Δήμαρχο προς τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου που απασχολούνται με τα εν λόγω θέματα της ειδίκευσής του/της.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα