Εκθεσιακό Κέντρο προβολής της μαύρης Κορινθιακής Σταφίδας

13 Aug 2022, 08:15 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Εκθεσιακό Κέντρο προβολής της μαύρης Κορινθιακής Σταφίδας

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε την μακροχρόνια παραχώρηση χρήσης οικοπέδου συνολικού εμβαδού 1.539,96 τ.μ. παλαιάς ισογείου σταφιδαποθήκης και κατεδαφιστέου κτιρίου, ιδιοκτησίας της στον Δήμο Αιγιαλείας για την επαναχρησιμοποίηση του χώρου και τη λειτουργία Εκθεσιακού Κέντρου προβολής της ιστορίας του πολιτισμού και της διατροφικής αξίας της μαύρης Κορινθιακής Σταφίδας.

Το παραπάνω ακίνητο είναι στην παραλιακή ζώνη της πόλης του Αιγίου, έχει πρόσωπο στην οδό Ποσειδώνος και αποτελεί τμήμα του παλαιού εργοστασίου της ΠΕΣ που αγόρασε το 1995 η πρώην Νομαρχία Αχαΐας. Η μακροχρόνια παραχώρηση της χρήσης σύμφωνα με τον προγραμματισμό πρέπει να καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον 30 ετών. Οι προβλεπόμενοι χώροι των θερμοκοιτίδων θα παραχωρούνται προς χρήση σε επιχειρήσεις νεοφυούς επιχειρηματικότητας χωρίς θεματικό προσδιορισμό, με προτεραιότητα σε επιχειρήσεις που θα έχουν δραστηριότητα σε σχέση με την σταφίδα.

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα