Το ούζο, το τσίπουρο και η τσικουδιά της Αυστραλίας

01 Aug 2021, 10:35 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Το ούζο, το τσίπουρο και η τσικουδιά της Αυστραλίας

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το Γραφείο Oικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Σύδνεϋ πραγματοποίησε έρευνα στην τοπική αγορά, καθώς και στο μητρώο της αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Αυστραλίας, προκειμένου να καταγράψει την παρουσία μη ελληνικών προϊόντων τα οποία κάνουν χρήση των ελληνικών Γεωγραφικών Ενδείξεων Ούζο, Τσίπουρο και Τσικουδιά.

Η νόμιμη χρήση των ονομασιών Ούζο, Τσίπουρο και Τσικουδιά στην Αυστραλία διασφαλίζεται με την κατοχύρωση των αντίστοιχων εμπορικών σημάτων στην αυστραλιανή Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας, η οποία αποφαίνεται επί των φακέλων που της υποβάλλονται και τηρεί μητρώο των κατοχυρωμένων εμπορικών σημάτων της χώρας.

Στη βάση δεδομένων εμπορικών σημάτων της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας εντοπίστηκαν 45 εγγραφές προϊόντων που κάνουν χρήση των ελληνικών Γεωγραφικών Ενδείξεων «Ούζο», «Τσίπουρο» ή «Τσικουδιά».

Εξ αυτών, πολλά είναι αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, καθώς αυτή είναι, επί του παρόντος, η μοναδική οδός προστασίας των ευρωπαϊκών Γεωγραφικών Ενδείξεων στην Αυστραλία, μέχρι να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας, η οποία θα διαθέτει ειδικές ρήτρες για την προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων. Ωστόσο, εκτός των αυθεντικών ελληνικών προϊόντων, εντοπίστκανκαι 22 περιπτώσεις προϊόντων που φαίνεται να παράγονται τοπικά.

Όσον αφορά στο προφίλ της αυστραλιανής αγοράς, παρατηρείται ότι τα αυστραλιανά προϊόντα Parthenon Ouzo, Akropolis Ouzo, Olympus Ouzo, Barbaresso Oyzo και Zeus Ouzo έχουν εκτεταμένη παρουσία και αναγνωρισιμότητα στις μεγάλες κάβες και αλυσίδες λιανικής, ενώ τα αυθεντικά ελληνικά προϊόντα συχνά απουσιάζουν.

Η επιτυχημένη παρουσία των ανωτέρω αυστραλιανών προϊόντων φαίνεται ότι δυσχεραίνει την διείσδυση των αυθεντικών ελληνικών προϊόντων στην αυστραλιανή αγορά, καθώς οι περισσότερες κάβες προσφέρουν λίγες ετικέτες σε αυτή την κατηγορία αλκοολούχων ποτών και αυτές συνήθως καλύπτονται από τα εγχώρια προϊόντα. Ελληνικά προϊόντα είναι κυρίως διαθέσιμα στα μεγαλύτερα καταστήματα των αλυσίδων ή σε πιο εξειδικευμένες κάβες με εκτενέστερο διεθνές πορτφόλιο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων με γνώση της αγοράς, τα αυστραλιανά προϊόντα διακινούνται από μεγάλους διανομείς οι οποίοι συνεργάζονται με τις κάβες και τα καταστήματα λιανικής για την προμήθεια μεγάλου εύρους αλκοολούχων ποτών, γεγονός το οποίο διευκολύνει την διανομή των αυστραλιανών προϊόντων, έναντι των ελληνικών που διακινούνται από εξειδικευμένους διανομείς.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα αυστραλιανά προϊόντα έχουν μακροχρόνια παρουσία στην αγορά, αλλά και μακροχρόνια προστασία των εμπορικών τους σημάτων, καθώς έχουν όλα καταχωρηθεί στην Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Αυστραλίας εδώ και τουλάχιστον 20 έτη. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το Parthenon Ouzo έχει κατοχυρωθεί το 1988, το Akropolis Ouzo έχει κατοχυρωθεί το 1979, το Olympus Ouzo έχει κατοχυρωθεί το 1983, το Zeus Ouzo το 1999 και το Barbaresso Oyzo έχει κατοχυρωθεί για πρώτη φορά το 1958.

Τέλος, επισημαίνεται η χρήση πολλών εναλλακτικών γραφών για το ούζο στην τοπική παραγωγή (συγκεκριμένα «ouzo», «oyzo», «oozo», «ozuo»). Απουσία περιοριστικής ρύθμισης στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας, ενδέχεται να επιτρέψει την συνέχιση της εκμετάλλευσης της Γεωγραφικής Ένδειξης Ούζο στην Αυστραλία με αυτούς τους έμμεσους τρόπους.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα