Σχέδιο στη Γαλλία για μείωση των δημόσιων δαπανών

26 Mar 2023, 08:47 | ΚΟΣΜΟΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Σχέδιο στη Γαλλία για μείωση των δημόσιων δαπανών

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το σχέδιο προϋπολογισμού του 2024, στη Γαλλία, έχει ως κεντρικό άξονα τη μείωση των δημόσιων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να περιοριστούν στο 56,9% του ΑΕΠ στο τέλος του 2023 και στο 54% του ΑΕΠ το 2027, τη στιγμή που o ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 52%.

Αυτό ανέφερε ο Γάλλος Υπουργός Οικονομίας κ. Bruno Le Maire. Να σημειωθεί ότι την περίοδο της πανδημίας, οι δημόσιες δαπάνες ανήλθαν στο 58,4% του Α.Ε.Π. το 2021 και στο 57,6% το 2022.  Επισημαίνεται, επιπροσθέτως ότι, την περίοδο της πανδημίας, ο συντελεστής υποχρεωτικών κρατήσεων (φόροι και ασφαλιστικές εισφορές) σημείωσε αισθητή άνοδο, ενώ με το σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπεται συγκράτηση του εν λόγω συντελεστή σε σταθερά επίπεδα ύψους 44,3 % του ΑΕΠ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε ότι το επόμενο έτος θα ενεργοποιηθούν οι ισχύοντες δημοσιονομικοί κανόνες, γεγονός που καταδεικνύει την αναγκαιότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα λήψης ουσιαστικών μέτρων για την βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών. Πριν λίγες μέρες, ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου P. Moscovici εξέφρασε την ανησυχία του για το ύψος του δημοσίου χρέους.  Ο Υπουργός επιθυμεί να συνεργαστεί παραγωγικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο για τον εντοπισμό μέτρων εξοικονόμησης δαπανών και την εξασφάλιση της επιθυμητής ανάκαμψης των δημόσιων οικονομικών δίνοντας, παράλληλα, έμφαση στις κοινωνικές δαπάνες και στις ενισχύσεις για την ψηφιοποίηση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η επίτευξη των στόχων για τον προϋπολογισμό είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το ζητούμενο είναι ο ρυθμός αύξησης των δημοσίων δαπανών να κινηθεί χαμηλότερα από το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, μετά την παρουσίαση του προγράμματος σταθερότητας στα μέσα Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί ένα κυβερνητικό σεμινάριο υπό τον Πρωθυπουργό για τη μείωση των δημόσιων δαπανών, ώστε κάθε υπουργός να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος και να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση των θεμάτων της αρμοδιότητάς του. Στη συνέχεια, μέχρι το καλοκαίρι θα πραγματοποιηθεί διάσκεψη για τα δημόσια οικονομικά, η οποία θα επιτρέψει την παρουσίαση μέτρων εξοικονόμησης ενόψει του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό του 2024.

  • Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Παρίσι.
Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα