Αλβανία | Οι επιχειρήσεις δίνουν αυξήσεις στους υπαλλήλους για να μη φύγουν στο εξωτερικό

23 Mar 2023, 08:46 | ΚΟΣΜΟΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Αλβανία | Οι επιχειρήσεις δίνουν αυξήσεις στους υπαλλήλους για να μη φύγουν στο εξωτερικό

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το 2018, ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα στην Αλβανία ανερχόταν στο 76% του μέσου μισθού δημοσίου τομέα, ενώ το τέταρτο τρίμηνο του 2022 το ποσοστό αυτό έφτασε σε 83,5%.

Οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα της Αλβανίας αυξάνονται με υψηλότερο ρυθμό από εκείνους του δημόσιου τομέα, καθώς οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να κρατήσουν το εργατικό δυναμικό τους, από την φυγή στο εξωτερικό ή από τον ανταγωνισμό της εγχώριας αγοράς εργασίας.

Ωστόσο, οι μισθοί του δημόσιου τομέα συνεχίζουν να είναι, κατά μέσο όρο, υψηλότεροι, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά της γειτονικής χώρας. για το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Ειδικότερα, ο μέσος μισθός στον δημόσιο τομέα έφτασε σε 650 ευρώ με ετήσια αύξηση 5,6%, ενώ ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα έφτασε σε 543 ευρώ με ετήσια αύξηση 14,5% σε σύγκριση με μόλις ένα χρόνο πριν.

Η αύξηση των μισθών ιδιωτικού τομέα με υψηλότερους ρυθμούς από ό,τι στον δημόσιο τομέα μειώνει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Η μισθολογική αγορά του ιδιωτικού τομέα κινείται ταχύτερα, καθοδηγούμενη από δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, όλοι οι τομείς της οικονομίας χρησιμοποιούν αυξήσεις μισθών για να διατηρήσουν τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι όλο και λιγότερο διαθέσιμοι λόγω της αυξημένης μετανάστευσης και του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά. Δεύτερον, η κυβέρνηση αυξάνει τον κατώτατο μισθό τα τελευταία 2 χρόνια με ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι στις αρχές της δεκαετίας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι πολλές επιχειρήσεις δεν εφαρμόζουν πλέον κατώτατους μισθούς, καθώς δεν βοηθά στη διατήρηση των εργαζομένων. Χαρακτηριστικά, πριν από τέσσερα χρόνια, σχεδόν το 45% των εργαζομένων αμειβόταν με μισθό μικρότερο από τον καθορισμένο κατώτατο μισθό. Ωστόσο, το τρίτο τρίμηνο του 2022, η κατηγορία αυτή αντιπροσώπευε μόλις το 15% του συνόλου των εργαζομένων.

  • Oι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στα Τίρανα.

 

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα