Ηνωμένο Βασίλειο: Εκτιμήσεις για μικρή βελτίωση της οικονομικής και δημοσιονομικής προοπτικής το 2023

22 Mar 2023, 08:53 | ΚΟΣΜΟΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Ηνωμένο Βασίλειο: Εκτιμήσεις για μικρή βελτίωση της οικονομικής και δημοσιονομικής προοπτικής το 2023

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Μικρή βελτίωση της οικονομικής και δημοσιονομικής προοπτικής του Ηνωμένου Βασιλείου βραχυπρόθεσμα, συγκριτικά με την προηγούμενη εκτίμησή του διαβλέπει το Γραφείο Δημοσιονομικής Υπευθυνότητας της Βρετανίας (Office for Budget Responsibility - OBR). 

Η εικόνα πάντως παραμένει αμετάβλητη μεσοπρόθεσμα, καθώς τα αναπτυξιακά μέτρα του τελευταίου προϋπολογισμού συγκεντρώνονται στα πρώτα χρόνια της πενταετούς προγραμματικής περιόδου, ενώ οι διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας επιμένουν με στάσιμο επίπεδο επενδύσεων, συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού και χαμηλό ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας.

Έτσι, το OBR υπολογίζει ότι η οικονομία θα συρρικνωθεί μεν το 2023, αλλά μόλις κατά 0,2% και θα αποφύγει τεχνικά την ύφεση, για να επανέλθει σε ανάπτυξη από το 2024 (1,8%). Ωστόσο, δεν πρόκειται να ανακτήσει το προ πανδημίας επίπεδό της παρά μόνο στα μέσα του 2024. Εκτιμά ακόμα ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα μειωθεί σε 2,9% μέχρι το τέλος του έτους, παραμένοντας πάντως μεσοσταθμικά στο επίπεδο του 6,1% το 2023 και έτσι προκαλώντας τη μεγαλύτερη επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου από το 1956 (συρρίκνωση 5,7% στη διάρκεια των οικονομικών ετών 2022-23 και 2023-24). Βελτιωμένη είναι η πρόβλεψη του OBR και για τα δημόσια οικονομικά.

Εκτιμά ότι το έλλειμμα θα αυξηθεί σε 152,4 δισ. (6,1% του ΑΕΠ) το 2022-23, με προοπτική υποχώρησης κάτω από το επίπεδο – στόχος του 3% από το οικονομικό έτος 2025-26. Το καθαρό δημόσιο χρέος εξαιρουμένων των δημόσιων τραπεζών θα φτάσει το 88,9% του ΑΕΠ το 2022-23 και θα εξακολουθήσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια. Έτσι, ο δημοσιονομικός στόχος για μείωση του καθαρού χρέους εξαιρουμένων των δημόσιων τραπεζών ως ποσοστό του ΑΕΠ θα αρχίσει να επιτυγχάνεται το 2027-28, αν και με ακόμα μικρότερο περιθώριο από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί (6,5 δισ. λίρες, αντί 9,2 δισ.), γεγονός που συνιστά παράγοντα κινδύνου σε περίπτωση μελλοντικών κρίσεων ή αλλαγής στην αξιολόγηση των δημόσιων οικονομικών από την αγορά.

Τέλος, στην έκθεσή του, το OBR επανεπιβεβαιώνει τις αρνητικές συνέπειες του Brexit στη βρετανική οικονομία: οι επενδύσεις αυξήθηκαν με σημαντικά χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με αυτόν που αναμένονταν πριν το δημοψήφισμα, ενώ το συνολικό εξωτερικό εμπόριο του ΗΒ θα περιορισθεί κατά 15% μακροπρόθεσμα σε σχέση με το επίπεδο που θα βρίσκονταν αν παρέμενε μέλος της ΕΕ. Συνεπώς, το OBR εμμένει στην εκτίμηση ότι η παραγωγικότητα θα είναι κατά 4% χαμηλότερη μακροπρόθεσμα συγκριτικά με αυτήν που θα επιτύγχανε το ΗΒ παραμένοντας στην Ένωση.

  • Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Λονδίνο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα