Ισπανία: Ρυθμός ανάπτυξης 5,5% το 2022

31 Jan 2023, 08:11 | ΚΟΣΜΟΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Ισπανία: Ρυθμός ανάπτυξης 5,5% το 2022

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

H ισπανική οικονομία σημείωσε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης το έτος 2022 της τάξεως του 5,5%, ταυτόσημο με το ρυθμό ανάπτυξης του 2021 και συμβατό με τις -υπερβολικά αισιόδοξες- όπως λεγόταν μέχρι πρότινος, εκτιμήσεις της ισπανικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 η ισπανική οικονομία κατέγραψε τριμηνιαία άνοδο 0,2%, ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο τρίτο τρίμηνο. Η συνεισφορά της εγχώριας ζήτησης στην αύξηση του ΑΕΠ ήταν 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, κατά 2 μονάδες χαμηλότερη από ότι κατά το τρίτο τρίμηνο 2022, ενώ η εξωτερική ζήτηση συνεισέφερε στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι κατά ένα δέκατο της μονάδας χαμηλότερα από ότι το τρίτο τρίμηνο.

Στο πλαίσιο της συνιστώσας της εγχώριας ζήτησης, η τελική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, αν και κατά πέντε δέκατα της μονάδας χαμηλότερη από εκείνη του τρίτου τριμήνου. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, οι δημόσιες δαπάνες υπήρξαν το τέταρτο τρίμηνο 2022 η πραγματική κινητήρια δύναμη της εσωτερικής ζήτησης, έχοντας μεγεθυνθεί κατά 3,7 μονάδες έναντι του προηγουμένου τριμήνου. Το 2022 συνολικά, το ισπανικό ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ανήλθε σε 1,329 δισ. ευρώ, ήτοι 10,1% υψηλότερο από το 2021.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες το έγκυρο οικονομικό “think tank” Funcas αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της ισπανικής οικονομίας το 2023 κατά δύο δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας, σε 1,3%, στο ίδιο ακριβώς επίπεδο με τις πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας. Η βελτίωση των προσδοκιών για το 2023 οφείλεται, σύμφωνα με έγκυρους οικονομικούς αναλυτές, στο γεγονός ότι η ισπανική οικονομία συμπεριφέρθηκε καλύτερα του αναμενομένου το τελευταίο τρίμηνο του 2022, και εξακολουθεί να αναπτύσσεται κατά το πρώτο του τρέχοντος έτους. Παρά ωστόσο τη σαφή βελτίωση των προσδοκιών γενικά, οι αναλυτές επισημαίνουν πως οι αβεβαιότητες γύρω από την οικονομία είναι ακόμη πολύ υψηλές, δεδομένου ότι «πολλά μπορούν να συμβούν στην αγορά ενέργειας».

Εξάλλου σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Έρευνας Ενεργού Πληθυσμού η υιοθέτηση της εργασιακής μεταρρύθμισης φαίνεται να ωφέλησε το 2022 -πρώτο έτος εφαρμογής της- την απασχόληση, οδηγώντας σε συνολική αύξησή της κατά 278.900 άτομα στο τέλος του έτους έναντι του τέλους 2021, που αντιπροσωπεύει αύξηση 1,38%, εκ των οποίων περίπου το ένα πέμπτο, δηλαδή 50.700 άτομα, αντιπροσωπεύει θέσεις εργασίας στο ισπανικό δημόσιο. Ο αριθμός των ανέργων στην Ισπανία μειώθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του παρελθόντος έτους κατά 79.900 άτομα, ωστόσο ο συνολικός αριθμός των ανέργων συνέχισε να υπερβαίνει το φράγμα των 3 εκατ., ανερχόμενος συγκεκριμένα σε 3.024.000 άτομα.

Όπως αναφέρει πάντως η έρευνα, η εργασιακή μεταρρύθμιση πέτυχε το 2022 τη μείωση του ποσοστού προσωρινής απασχόλησης κατά περισσότερο από 7 ποσοστιαίες μονάδες στο 17,9%.  Στο τέλος του 2022, ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων στην Ισπανία ανήλθε στα 20,46 εκατ. άτομα, ελαφρά μειωμένος έναντι του τρίτου τριμήνου (20,54 εκατ.), ωστόσο πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό απασχολούμενων που έχει καταγραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Τα στοιχεία προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Μαδρίτης.

 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα