Η Τουρκία πρωτοπόρος στην οργάνωση εθνικού σχεδίου αειφόρου τουρισμού

21 Jan 2022, 12:51 | ΚΟΣΜΟΣ

Χριστίνα Λαΐνοπούλου

Η Τουρκία πρωτοπόρος στην οργάνωση εθνικού σχεδίου αειφόρου τουρισμού

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

H Toυρκία πρόκειται να εισάγει σχέδιο εθνικού αειφόρου τουρισμού έπειτα από συμφωνία μεταξύ της τουρκικής κυβέρνησης και του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειφόρου Τουρισμού (GSTC).

Η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα που οργανώνει εθνικό πρόγραμμα με το GSTC.

Το σχέδιο θα διαμορφωθεί βάσει της δημιουργίας κριτηρίων που θέτει το Συμβούλιο και στόχος είναι η ενίσχυση των αειφόρων πρακτικών στην τουρκική τουριστική βιομηχανία. Σε ανακοίνωσή της, η Τουρκία αναφέρει ότι η συμφωνία αποτελεί «μεγάλο βήμα» προς την κατεύθυνση της αειφορίας. Η συμφωνία έχει ορίζοντα τριετίας και αποτελείται από διαφορετικά στάδια εφαρμογής.

Το πρώτο στάδιο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030, θα περιλαμβάνει τον ορισμό των απαραίτητων κριτηρίων, με εταιρίες επιτήρησης να αναλαμβάνουν την εκπαίδευση. Στόχος της συμφωνίας είναι να γίνει το πρώτο στάδιο λειτουργικό μέχρι το 2023 και το δεύτερο στάδιο το 2025. Όλα τα διεθνή πρότυπα αναμένεται να επιτευχθούν το 2030.

Η πρόσφατη συμφωνία θα εναρμονίζεται με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Η Τουρκία υπέγραψε τη Συμφωνία του Παρισιού το 2016 και την επικύρωσε το 2021. Επιπλέον, ο Επιταχυντής Κλιματικής Χρηματοδότησης (CFA) της Τουρκίας ανακοίνωσε έξι καινοτόμα πρότζεκτ χαμηλών εκπομπών άνθρακα τα οποία θα στηρίξει προκειμένου  να έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση επενδυτών έπειτα από κάλεσμα υποβολής προτάσεων που προσέλκυσαν αιτήσεις ενδιαφέροντος από 31 πρότζεκτ.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα