Ερευνα

Έλλειμμα για την Ελλάδα στο διμερές εμπόριο με την Τουρκία

01 Dec 2021, 11:46 | ΚΟΣΜΟΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Έλλειμμα για την Ελλάδα στο διμερές εμπόριο με την Τουρκία

Facebook Twitter Linkedin

Έπειτα από μία 10ετία πλεονασματικού ισοζυγίου υπέρ της Ελλάδας στο διμερές εμπόριο με την Τουρκία (με εξαίρεση το 2016) το 2020 διαμορφώθηκε έλλειμμα ύψους 213 εκατ. ευρώ ενώ και η ίδια τάση διατηρείται και στο εννεάμηνο του 2021.

Tο διμερές εμπόριο χαρακτηρίζεται διαχρονικά από την κυρίαρχη συμμετοχή (50%-70%) των προϊόντων διύλισης πετρελαίου/καυσίμων στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών και την συνεχώς αυξανόμενη διεύρυνση του μείγματος των τουρκικών εξαγωγών.  Το 2020 η αξιοσημείωτη μείωση των ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών (-56,14%), ανέστρεψε το εμπορικό ισοζύγιο, διαμορφώνοντας για την Ελλάδα έλλειμμα.

Ο συνολικός όγκος εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών το 2020 μειώθηκε, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κατά 26,2% σε 2,9 δισ. ευρώ.

Το 2020, οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 1,34 δισ., μειωμένες κατά 32,2%, τοποθετώντας την Τουρκία στην 6η θέση μεταξύ των χωρών-προορισμών των ελληνικών προϊόντων (4η θέση το 2019). Αντίστοιχα, οι ελληνικές εισαγωγές μειώθηκαν κατά 20,2% σε 1,5 δισ. Ευρώ, κατατάσσοντας την Τουρκία στη 13η θέση ανάμεσα στις χώρες-προμηθευτές μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 9μηνο του 2021, φαίνεται ότι οι διμερείς εμπορικές ροές έχουν αρχίσει να επανακάμπτουν, διατηρώντας ελλειμματικό το εμπορικό ισοζύγιο για την Ελλάδα. Οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 40,5% σε 1,36 δισ. ευρώ (Τουρκία 5η χώρα προορισμός ε/εξαγωγών), ενώ οι ελληνικές εισαγωγές σημείωσαν ακόμη δυναμικότερη αύξηση της τάξης του 47,5%, σε 1,7 δισ. ευρώ (Τουρκία 8η χώρα-προμηθευτής για Ελλάδα). Και στις δύο περιπτώσεις οι επιδόσεις του 9μήνου 2021 ξεπερνούν αυτές ολόκληρου του έτους 2020.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα