Ερευνα

Πολωνία: Μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

27 Nov 2021, 10:02 | ΚΟΣΜΟΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Πολωνία: Μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Facebook Twitter Linkedin

Η πολωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε δέσμη γενναίων μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πληθωρισμού.  

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται:

- μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια κατά 5% και στο φυσικό αέριο κατά 8%, από το υφιστάμενο 23% για τρεις μήνες, αρχής γενομένης από την 1/1/2022,

- κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ενέργειας για τα νοικοκυριά και ελάττωσή του για τους λοιπούς χρήστες στο κατώτερο επιτρεπτό από την ΕΕ επίπεδο για τρεις μήνες, από 1/1/2022,

- μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων στο κατώτερο επιτρεπτό από την ΕΕ επίπεδο για περίοδο πέντε μηνών, από τις 20/12/2021,

- εξαίρεση καυσίμων από το φόρο λιανικής και από τα τέλη εκπομπών αερίων για περίοδο πέντε μηνών, από 1/1/2022.

Τα μέτρα θα αποφέρουν ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά της Πολωνίας, της τάξης των 30 ευρώ, κατά μέσο όρο ανά τρίμηνο, για την κατανάλωση φυσικού αερίου. Θα χορηγηθεί, επίσης, επίδομα ύψους 86 έως 246 ευρώ σε περίπου 5,2 εκατ. νοικοκυριά, καταβλητέο σε δύο δόσεις εντός του 2022, προς αντιστάθμιση εισοδηματικών απωλειών εξαιτίας του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Το κόστος των μέτρων αποτιμάται σε 2,14 δισ., η δε χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό θα αντισταθμιστεί, σύμφωνα με σχετική κυβερνητική ανακοίνωση, εν μέρει από εξοικονόμηση δαπανών στη δημόσια διοίκηση και αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα