Ενεργειακή λύση σε 2 μικρούς πυρηνικούς σταθμούς βρίσκει η Ολλανδία

13 Aug 2022, 08:09 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Ενεργειακή λύση σε 2 μικρούς πυρηνικούς σταθμούς βρίσκει η Ολλανδία

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η ολλανδική Κυβέρνηση σχεδιάζει την κατασκευή 2 μικρών πυρηνικών σταθμών οι οποίοι να είναι σε θέση να λειτουργήσουν μετά το 2030. Πριν ωστόσο επεξεργασθεί λεπτομερέστερα τα εν λόγω σχέδια, πρόκειται να εξασφαλίσει μελέτες για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πυρηνική ενέργεια στον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας, για θέματα ασφαλείας, για το εάν υπάρχει επαρκής κοινωνική υποστήριξη και εάν η πυρηνική ενέργεια είναι οικονομικά προσιτή.

Επιπλέον, η Κυβέρνηση επιθυμεί να αποκτήσει πρώτα περισσότερες γνώσεις για την πυρηνική ενέργεια ως πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και για τους κινδύνους ραδιενέργειας που η χρήση της συνεπάγεται. Δεδομένου ότι η Ολλανδία δεν έχει κατασκευάσει πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής εδώ και δεκαετίες, αυτή η γνώση είναι πλέον σχεδόν ανύπαρκτη. Ως εκ τούτου, διαβουλεύεται με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που σχεδιάζουν να κατασκευάσουν πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ή το έχουν ήδη κάνει. Η Ολλανδία επίσης ελπίζει ότι θα μπορέσει να διδαχθεί από την αρνητική εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου υπήρξε μεγάλη υπέρβαση του προϋπολογισμού για την κατασκευή ενός πυρηνικού εργοστασίου.

Η Κυβέρνηση στοχεύει στην κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών, επειδή είναι οικονομικότεροι και μπορούν να ολοκληρωθούν πιο γρήγορα (οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής κοστίζουν συχνά περισσότερα από 10 δισ. ευρώ και πολλές φορές απαιτεί πάνω από δεκαετία η κατασκευή τους. Έχει μάλιστα δεσμεύσει ήδη 5 δισ. ευρώ για τα πρώτα βήματα, ενώ περαιτέρω επενδύσεις πρέπει να προέλθουν από την πλευρά της αγοράς.

Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Χάγη.

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα