Κυπριακός τουρισμός | Εθνική στρατηγική με στόχο τα 4,5 δισ. ευρώ ετήσια συνεισφορά στην οικονομία

19 Sep 2022, 08:58 | ΚΥΠΡΟΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Κυπριακός τουρισμός | Εθνική στρατηγική με στόχο τα 4,5 δισ. ευρώ ετήσια συνεισφορά στην οικονομία

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο τουριστικός τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, με τις σημαντικότερες παραδοσιακές αγορές να είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία, το Ισραήλ και η Ελλάδα.

Η συρρίκνωση των διεθνών τουριστικών ροών που σημειώθηκε, λόγω πανδημίας το 2020, έπληξε σημαντικά τον τουριστικό τομέα της Κύπρου με μείωση αφίξεων και εσόδων της τάξης του 84% έναντι του 2019. Πάντως, το 2021 υπήρξε ανάκαμψη των τουριστικών μεγεθών η οποία συνεχίζεται και τη φετινή χρονιά.

Η Κύπρος έχει καταρτίσει συγκροτημένη εθνική στρατηγική τουρισμού έως το 2030, η εφαρμογή της οποίας αναμένεται να αναβαθμίσει το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν και να αποκαταστήσει τις εισερχόμενες τουριστικές ροές. Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού στόχος της Κύπρου είναι να συγκαταλέγεται μεταξύ των 30 πιο ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών έως το 2030, με ετήσια συνεισφορά του τομέα στην οικονομία 4,5 δισ. ευρώ.

Η Εθνική Στρατηγική για τον τουρισμό περιλαμβάνει περιορισμό της εποχικότητας, ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος σε ορεινές περιοχές, έμφαση σε ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες, χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και ενίσχυση της εικόνας της χώρας ως προορισμού με περιβαλλοντικές ευαισθησίες, καθώς επίσης αναβάθμιση του τουριστικού branding της χώρας.

Τα στοιχεία προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λευκωσίας.

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα