Σχολή Ξεναγών Αθήνας: Ανακοινώθηκαν τα μόρια των υποψηφίων

02 Oct 2017, 11:05 | Με τα μάτια του ξεναγού

TornosNews.gr

Σχολή Ξεναγών Αθήνας: Ανακοινώθηκαν τα μόρια των υποψηφίων

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε τα μόρια που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017 – 2018.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα ένστασης για τον αριθμό των μορίων που συγκέντρωσε. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από Τρίτη 03.10.2017 έως και Πέμπτη 05.10.2017, είτε αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Τουρισμού, Λ. Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα, με αποδέκτη το Τμήμα Ανωτέρων Σχολών και Σχολών Ξεναγών της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, είτε μέσω fax ( 210 - 3736185). 

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες...

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα