H Επόμενη Μέρα των Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμού | Νέος οδηγός από City Destinations Alliance και TOPOSOPHY

22 Dec 2022, 15:30 | ΜΕΛΕΤΕΣ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

TornosNews.gr

H Επόμενη Μέρα των Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμού | Νέος οδηγός από City Destinations Alliance και TOPOSOPHY

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Στο πλαίσιο της 7-ετούς πλέον συνεργασίας ανάμεσα στην City Destinations Alliance - την Ευρωπαϊκή Ένωση των Επίσημων Οργανισμών Τουρισμού Πόλεων – και την TOPOSOPHY δημοσιεύτηκε προσφάτως η μελέτη με τίτλο: ‘Exploring the Emerging Role of the Place Making and Marketing Organisation’ (PMMO), ένας πρακτικός οδηγός για την μετεξέλιξη των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMMOs) σε φορείς που υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά στη διαμόρφωση και προώθηση των αστικών κέντρων. 

Ο οδηγός καθιστά σαφές ότι οι παραδοσιακοί DMMOs βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο και διευρύνουν τις παρεμβάσεις τους πέρα από τον τουρισμό. Οι οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις που επιτάχυνε η πανδημία, επέτειναν την ανάγκη οι DMMOs να ενδυναμώσουν τη σχέση τους με την τις τοπικές κοινότητες και να υιοθετήσουν πρακτικές που αποφέρουν οφέλη σε πολλαπλά κοινά ενδιαφέροντος (κατοίκους, επισκέπτες, επενδυτές, ανθρώπινο δυναμικό από άλλες περιοχές, φοιτητές κ.ά.). Με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας των Ευρωπαϊκών πόλεων και την αναζωογόνηση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, ο οδηγός υποστηρίζει ότι η μετεξέλιξη των DMMOs σε PMMOs σχετίζεται με την ανάληψη ενεργού ρόλου σε οκτώ τομείς δράσης:

Προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού με εξειδικευμένες δεξιότητες και τεχνογνωσία

  • Διαμόρφωση ενός συνεκτικού αφηγήματος και μηνυμάτων που αναδεικνύουν την ιδιαίτερη αξία κάθε τόπου
  • Ενεργοποίηση σημείων και χώρων στο αστικό ανάγλυφο που δεν έχουν τύχει αξιοποίησης με βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές προτεραιότητες
  • Διεύρυνση των ευκαιριών για τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων
  • Ενίσχυση της ευημερίας των πολιτών
  • Εξισορρόπηση των αναγκών κατοίκων και επισκεπτών
  • Κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και καλλιέργεια αλληλοσεβασμού μέσω πρακτικών που προάγουν την ισότητα, τη διαφορετικότητα, και τη συμπερίληψη στην οικονομική και κοινωνική ζωή
  • Μετάβαση σε νέα μοντέλα συνεργασιών στο πλαίσιο μιας διευρυμένης ατζέντας πολιτικής για την ανάπτυξη της οικονομίας των επισκεπτών

Για κάθε έναν από τους οκτώ τομείς δράσης, ο οδηγός περιλαμβάνει στρατηγικές κατευθύνσεις, πρακτικές συστάσεις και περιγραφές καλών πρακτικών που ήδη υλοποιούνται σε πόλεις από όλο τον κόσμο. Τα στοιχεία αυτά και ο οδηγός συνολικά έτυχαν θερμής υποδοχής κατά την παρουσίαση που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο στην Βαλένθια, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των διευθυνόντων συμβούλων από τις πόλεις-μέλη της City Destinations Alliance. Αναλυτική παρουσίαση του οδηγού στο ευρύτερο κοινό θα λάβει χώρα με webinar στις 17 Ιανουαρίου (16.00). Σύμφωνα με την Πρόεδρο της City Destinations Alliance, Petra Stusek, «ο εξειδικευμένος οδηγός αποτυπώνει με σαφήνεια τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που θα συναντήσουν οι πόλεις της Ευρώπης στη μετάβαση τους προς πρακτικές ολιστικής διαμόρφωσης του αστικού περιβάλλοντος (Holistic Place Making)”.

Ο εν λόγω οδηγός έρχεται σε συνέχεια της έκθεσης που δημοσιεύτηκε το 2021 σε σχέση με το οικοσύστημα των ψηφιακών νομάδων (Understanding the World of the Digital Nomad’) αλλά και του πρακτικού οδηγού ‘The DMMO Covid-19 Continuity Checklist’, ο οποίος δημοσιεύτηκε το 2020 και επικεντρώθηκε στις ενέργειες που συνεχίζουν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας από τους DMMOs.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα